Jump to content
Disput.Az Forum
zayka07

Новости Для Автомобилистов

Recommended Posts

13 часа назад, Synteco сказал:

 

В нормальных странах, ночью и на "пустых" улицах горит мигающий жёлтый...

 

Так то в нормальных...

В нормальных странах по ночам психи не гоняют и у них по утрам не придется бульдозеры вызывать, чтобы дороги от списанных тачек расчищали.

ключевое слово ;НОРМАЛЬНЫХ; ...)

 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просьба обсуждения вести в других темах. Здесь делимся новостями, которые могут заинтересовать водителей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Perviy said:

Новый Административный кодекс опубликован. Ожидалось, что он вступит в силу с 1 мая, но согласно указу президента он вступит в силу 1 марта.

Нарушения ПДД начинаются со статьи 327.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо Первому, всегда нас своевременно оповещает о новых законах. Про зебру и скорость изменения нашел, а  про злободневный ммх не заметил пока ,еще бы все новшества отдельно выделить ,было бы супер.

Edited by dis-putnik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycanda avtomobillərə dəyən zərərin tənzimlənməsi üzrə əlavə tələblər müəyyənləşib

 

Bakı – APA. Azərbaycanda avtomobillərə dəyən zərərin tənzimlənməsi üzrə əlavə tələblər müəyyənləşib.
APA-nın məlumatına görə, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev “İcbari sığortalar haqqında” qanunda dəyişikliklər edilməsi barədə” 2015-ci il 18 dekabr tarixli qanunun tətbiqi haqqında sərəncam imzalayıb.
 
Dəyişikliklərə əsasən, aşağıdakı şərtlərin hər birinin mövcud olduğu halda yol-nəqliyyat hadisəsində zərərçəkən zərərin əvəzinin ödənilməsini onun idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsilə bağlı mülki məsuliyyətini icbari formada sığortalamış sığortaçıdan tələb edir:
 
zərər yalnız hadisədə iştirak edən avtonəqliyyat vasitələrinə (birinə və ya hər ikisinə) dəydikdə;
 
yol-nəqliyyat hadisəsində hər biri ilə bağlı bu Fəsildə nəzərdə tutulmuş mülki məsuliyyətin icbari sığorta müqaviləsi qüvvədə olan iki avtonəqliyyat vasitəsi iştirak etdikdə.
 
Zərərçəkənin qanunun 52–1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada tələb irəli sürməsi onu zərərvurana qarşı zərərin sığorta məbləğindən artıq hissəsinin ödənilməsi tələbi ilə çıxış etmək hüququndan məhrum etmir.
 
Yol-nəqliyyat hadisəsində zərərçəkənin idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərin həmin avtonəqliyyat vasitəsilə bağlı mülki məsuliyyəti icbari formada sığortalamış sığortaçı tərəfindən ödənilməsi zamanı həmin sığortaçı ilə zərərvuranın mülki məsuliyyətinə görə öhdəlik daşıyan sığortaçı arasında qarşılıqlı ödəmələrin tənzimlənməsinə dair qaydalar sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
 
Həmçinin qanuna aşağıdakı məzmunda 63.5-ci maddə əlavə edilib: “Bu qanunun 52-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sığortaçı sığorta ödənişini həyata keçirdikdən sonra zərərvuranın mülki məsuliyyətini icbari formada sığortalamış sığortaçıya qarşı subroqasiya hüququndan istifadə edir. Bu zaman zərərvuranın mülki məsuliyyətini icbari formada sığortalamış sığortaçı subroqasiya hüququ irəli sürmüş sığortaçı qarşısında sığorta ödənişinin bu Qanunda müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilməsi üçün öhdəlik daşıyır”.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prezident İlham Əliyev “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 2015-ci il 18 dekabr tarixli 67-VQD nömrəli qanunun tətbiqi haqqında sərəncam imzalayıb.


XəzərXəbər xəbər verir ki, dəyişikliklərə əsasən, qanuna aşağıdakı məzmunda 11.3-cü və 11.4-cü maddələr əlavə edilir:

“11.3. Sığorta vasitəçiləri bu Qanunun Xüsusi bölməsində nəzərdə tutulan icbari sığorta növləri üzrə sığortalılardan nağd şəkildə qəbul etdikləri sığorta haqlarını müvafiq sığortaçının hesabına bu Qanunun 34–1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş informasiya sistemi ilə inteqrasiya olunmuş ödəniş sistemi vasitəsilə köçürürlər. Bu ödəniş sistemi İcbari Sığorta Bürosuna bütün ödəmələr, müvafiq sığortaçıya isə onun hesabına köçürülmüş ödəmələr barədə sığorta nəzarəti orqanının müəyyən etdiyi formada elektron hesabat əldə etmək imkanı verməlidir.

11.4. Qanunla və ya qanundan irəli gələn digər normativ hüquqi aktla müəyyən olunmuş icbari sığorta haqqına hər hansı formada əlavə və ya endirim (güzəşt) tətbiq etmək, həmçinin sığorta müqaviləsinin bağlanması müqabilində sığortalılara hədiyyələr vermək və ya bu cür sövdələşmələr təklif etmək qadağandır.”.

Aşağıdakı məzmunda 34-2.0.5-ci və 34-2.0.6-cı maddələr əlavə edilir:

“34-2.0.5. hər hansı şəxsin əmək müqaviləsinin mövcudluğu, həmin müqavilənin digər tərəfinin tam adı, bağlandığı tarix və müddəti barədə məlumatlar;

34-2.0.6. orta aylıq əmək haqqı miqdarının hesablanması üçün tələb olunan məlumatlar.”.

Aşağıdakı məzmunda 50–3-cü maddə əlavə edilir:

“Maddə 50–3. Standart və sərhəd sığorta müqavilələrinin bağlanmasına dair əlavə tələb

Bu Qanunun 50–1.0.1-ci və 50–1.0.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan icbari sığorta müqavilələri “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq elektron sənəd formasında bağlanır.”.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

как мне объяснили, теперь если у тебя и у ударившего тебя автомобиля есть иджбари, ты можешь вызвать представителей своей компании, они починят твою, а с другой компании сами возьмут

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Messina said:

как мне объяснили, теперь если у тебя и у ударившего тебя автомобиля есть иджбари, ты можешь вызвать представителей своей компании, они починят твою, а с другой компании сами возьмут

Не просто есть, а если компания-страхователь одна и та же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя может и нет, там какой-то абсурд написан, ОСАГО превращается в КАСКО что ли, смысл КАСКО тогда теряется))

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часа назад, Synteco сказал:

Не просто есть, а если компания-страхователь одна и та же.

 

нет, тут условие чтобы у обоих было, вот и все, не в одной компании, просто чтобы у всех оно было. Тогда Ваша компания выплатив Вам, возьмет свою выплату с компании виновника.

 

yol-nəqliyyat hadisəsində hər biri ilə bağlı bu Fəsildə nəzərdə tutulmuş mülki məsuliyyətin icbari sığorta müqaviləsi qüvvədə olan iki avtonəqliyyat vasitəsi iştirak etdikdə. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

я же просил не  вести здесь обсуждения. есть ведь отдельная тема.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бегло осмотрел и делал выписки из КоАП-а касающей для водителей. Но, я не заметил статью про 3-х часов (отсутствие каких нибудь документов и предоставление в течение 3-х часов). Эту статью удалили или я плохо просмотрел?

AR İXM sürücülərə aid çıxarışlar.doc

Edited by umniy Nxcivanli

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, umniy Nxcivanli said:

Бегло осмотрел и делал выписки из КоАП-а касающей для водителей. Но, я не заметил статью про 3-х часов (отсутствие каких нибудь документов и предоставление в течение 3-х часов). Эту статью удалили или я плохо просмотрел?

AR İXM sürücülərə aid çıxarışlar.doc

где-то писали, что уберут эти 3 часа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дауж час от часу не легче, это  наверно чтобы жизнь малиной не казалась, а то уже от райской жизни совсем разошлись мы,какому то беспредельщику уж очень мешали эти три часа, зато теперь будет весело на штрафных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, правило 3-х часов в законе о ДД, 85-я статья. КоаП тут ни при чем.

П.С. Первый, заранее прошу прощения за коммент, не удержался.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Synteco сказал:

 

Народ, правило 3-х часов в законе о ДД, 85-я статья. КоаП тут ни при чем.

П.С. Первый, заранее прошу прощения за коммент, не удержался.

Старый КоАП:

 

407.2. Если причина задержания транспортного средства может быть устранена на месте же в
течение трех часов
, оно хранится у сотрудника соответствующего органа исполнительной
власти Азербайджанской Республики, отстранившего данное транспортное средство от участия в
дорожном движении. После представления надлежащих документов об устранении этой причины,
или выяснения спорных обстоятельств, или наложения административного взыскания за проступок
задержанное транспортное средство немедленно возвращается владельцу.
407.3. Если причина задержания транспортного средства не может быть устранена на месте же в
течение трех часов
, оно доставляется на охраняемую стоянку соответствующего органа
исполнительной власти Азербайджанской Республики. После представления надлежащих
документов об устранении причины задержания транспортного средства или о наложении
административного взыскания за проступок, внесения платы за доставку транспортного средства на
стоянку и его хранение на ней транспортное средство немедленно возвращается владельцу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, umniy Nxcivanli said:

407.2. Если причина задержания транспортного средства может быть устранена на месте же в
течение трех часов

Наверно было обсуждение, Я пропустил.

 

Если например перегорела лампочка или грязный номер, почему бы не уехать без штрафа?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 15.02.2016в16:11, babu6ka сказал:

На всех перекрестках камеры фиксируют все машины, проехавшие на красный свет.Будьте осторожны и ждите зеленый ,даже если других машин в помине нет(.Дибилизм стоять одной на светофоре,но прийдется,а то за каждый красный 60 манвт штраф

Просто интересно,а почему дебилизм?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Rasim сказал:

Наверно было обсуждение, Я пропустил.

 

Если например перегорела лампочка или грязный номер, почему бы не уехать без штрафа?

Maddə 98. Nəqliyyat vasitələrinin istismarının qadağan edilməsi

Tormoz sistemi və ya sükan idarə mexanizmi nasaz olan və ya xarici işıq cihazları və ya qabaq şüşənin şüşə silgəcləri, şüşəyuyanları və ya təkərləri və şinləri və ya mühərriki, yaxud konstruksiyasının digər ünsürləri nasaz olan və belə nasazlığın aradan qaldırılması mümkün olmayan nəqliyyat vasitəsinin istismarı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qadağan edilir.

Не понятно: belə nasazlığın aradan qaldırılması mümkün olmayan   не  указывается, что ГДЕ? - на месте или в мастерской??!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Artıq rəsmi dərc olunmuş və martın 1-dən qüvvəyə minəcək yeni İnzibati Xətalar Məcəlləsi sürücülərin törətdiyi və elektron protokolla rəsmiləşdirilən qayda pozuntuları sırasına icbari sığortanın olmamasını da əlavə edib. Avtosfer.az-ın məlumatına görə, Məcəllənin 122.1-ci maddəsində göstərilir ki, nəqliyyat vasitəsi sahibinin öz mülki məsuliyyətini icbari qaydada sığorta etdirmədiyi halda da DYP-nin Mərkəzi İnformasiya Sistemi tərəfindən avtomatik qaydada elektron protokol (MMX) tərtib ediləcək. Başqa sözlə, öz mülki məsuliyyətini sığortalamayan sürücülər bundan sonra həmin xətaya görə də MMX protokollar alacaqlar. 

Bu yeniliyin həyata keçirilməsi üçün İcbari Sığortalar Bürosunda avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasına dair məlumat bazası DYP-nin Mərkəsi İnformasiya Ssitemi ilə inteqrasiya olunmalıdır. Belə inteqrasiyadan sonra sahibinin icbari sığortası olmayan avtomobil DYP-nin nəzarət kameralarının qarşısından keçdikdə avtomatik olaraq elektron protokol tərtib olunacaq və sürücüyə göndəriləcək. Sürücülər buna indidən hazırlaşmalıdırlar. Çünki sığorta şirkətləri də bu işdə ciddi marağa malikdirlər və ona görə də bu qaydada MMX-ların tətbiqi üçün xırda texniki problemlər ən qısa müddətdə həllini tapacaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, avtonəqliyyat vasitəsi sahibinin mülki məsuliyyəti icbarı qaydada sığortalanmayıbsa və ya sığorta müqaviləsinin müddəti bitibsə, həmin avtomobil yol hərəkətində iştirak edə bilməz. İcbari sığorta olmadan nəqliyyat vasitəsinin istifadə edilməsinə görə fiziki şəxslər 50 manat, vəzifəli şəxslər 100 manat, hüquqi şəxslər 300 manat cərimə edilir.

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://m.haqqin.az/news/64159

Баку сотрудники дорожной полиции столкнулись с сопротивлением женщины-водителя. Как сообщает АПА, сотрудники полиции на проспекте Нефтчиляр дали приказ нарушившей правила дорожного движения женщине за рулем автомобиля марки Hyundai остановиться, но водитель, проигнорировав их, продолжила движение.

В результате искусственно созданной пробки автомобиль был остановлен. Однако водитель, закрыв дверь автомобиля, отказалась предъявлять документы сотрудникам полиции.

В ходе проверки выяснилось, что управляемый Викторией Власовой автомобиль находится в розыске.

Два месяца назад В.Власова совершила ДТП и скрылась с места преступления, а также задолжала банку.

Не представив документы сотрудникам полиции, женщина-водитель, поговорив по телефону со своим знакомым, перешла на место пассажира. Так как В.Власова оказала сопротивление, на место была привлечена оперативная группа.

Автомобиль вместе с водителем внутри был доставлен на эвакуаторе на штрафстоянку. Женщина-водитель не покинула автомобиль и на штрафстоянке. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

операция под кодовым названием "шякяр бура, пахлава" началась.В городе полно гаишников, будьте внимательней

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://baku.ws/72222-v-azerbaydzhane-voditel-raskryl-moshennichestvo-radarov-mmx-video.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да 

В 24.02.2016в11:24, Кузя С. сказал:

операция под кодовым названием "шякяр бура, пахлава" началась.В городе полно гаишников, будьте внимательней

Уже с 1 февраля

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://m.haqqin.az/news/64688

 

Самоуправляемый автомобиль компании Google впервые стал виновником аварии в штате Калифорния. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, инцидент произошел 14 февраля в городе Маунтин-Вью. Самоуправляемый автомобиль модели Lexus RX450h врезался в муниципальный автобус при попытке объехать мешки с песком на проезжей части. В результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль повредил левый борт автобуса, переднее колесо и передний датчик водителя.

Власти Калифорнии легализовали использование автомобилей с функцией автопилота на дорогах штата в сентябре 2012 года. В настоящее время по улицам Маунтин-Вью ездят до 20 самоуправляемых машин Google. Используемая в таких автомобилях компьютерная система обрабатывает информацию с установленных на них видеокамер, специальных датчиков и радаров, что позволяет без участия человека маневрировать в потоке других машин с очень высокой точностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:)))

Терминаторы уже близко!) а не боятся, что машины взбунтуются и начнут давить пешеходов и въезжать в здания госучреждений?

П.С. А впрочем гугломобиль повел себя, как среднестатический азербайджанский водитель)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bakının şimal girişində tıxacı azaltmaq üçün yol genişləndirilir

 
Bakı. Vüsal Nəbiyev - APA-Economics. Bakı-Quba-Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 6-11-ci kilometrlik hissəsində yaranan tıxacların aradan qaldırılması məqsədi ilə “Azəryolservis” ASC tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir.
 
ASC-dən “APA-Economics”ə verilən məlumata görə, kompleks tədbirlər çərçivəsində yolun “Xırdalan dairəsi” istiqamətinə doğru olan hissəsinin 9-cu kilometrliyində yerləşən yerüstü piyada keçidinin dayaqlarının sökülməsi planlaşdırılır. Artıq bu istiqamətdə işlərə start verilib və yeni dayaqların tikintisi aparılır. Yeni dayaqların tikintisi başa çatdıqdan sonra mövcud keçidin yeni dayaqlara doğru tikilərək uzadılması, yeni giriş hissənin tikintisi planlaşdırılır. İşlər tam başa çatdıqdan sonra piyada keçidinin köhnə giriş hissəsi və dayaqları söküləcək. Bununla da həmin hissədə yol 5-6 metr genişlənəcək, yolun hərəkət hissəsi isə əlavə 1 hərəkət zolağı enində genişləndirilərək 4 hərəkət zolağına çatdırılacaq.
 
Bundan sonra, yolun “Xırdalan dairəsi”nə doğru olan hissəsinin də 1 hərəkət zolağı enində genişləndirilməsi işləri aparılacaq. Sözügedən işlər 1 200 metrlik ərazini əhatə edəcək. Aparılacaq təmir-tikinti işləri çərçivəsində yol kənarlarında səth sularının normal kənarlaşdırılması üçün suötürücü küvetlər də tikiləcək.
 
Yerüstü piyada keçidinə çatmamış yolun kənarında təqribən 150 metr uzunluğunda, 10-15 metr enində olan süni təpəciyin sökülməsi işləri də tam olaraq yekunlaşdırılıb. Hazırda sökülən süni təpəciyin yerində yeni yol əsası tikilir. İşlər başa çatdıqdan sonra bu hissədə yolun daha 2 hərəkət zolağı enində genişləndirilməsi planlaşdırılır.
 
Bakı-Quba-Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 9-11-ci kilometrlik hissəsində aparılan işlər yekunlaşdıqdan sonra anoloji işlərin əks istiqamətdə, yəni “Xırdalan dairəsi”ndən Bakı şəhərinə doğru zəruri olan hissələrində də aparılması nəzərdə tutulub.
 
Vətəndaşların təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq “Azəryolservis” ASC tərəfindən yolun 6-11-ci kilometrlik hissəsində yol ayrıcında quraşdırılmış əyri xətli dəmir tirlərin sökülərək, beton arakəsmələrlə əvəzlənməsi işləri də davam etdirilir. Artıq yolun 3 kilometrlik hissəsində bu işlər icra olunub. Sözügedən işlər zamanı da yolun hərəkət hissəsi 3 metrə qədər genişlənir.
 
Qeyd edək ki, beton arakəsmələr dəmir tirlərdən daha təhlükəsizdir. Çünki betonun aşağısında xüsusi təkərqaytaran hissə-deflektor mövcuddur. Yol qəzaları zamanı nəqliyyat vasitələrinin beton maneə ilə toqquşması əksər vaxtlarda 12 dərəcə bucaq altında  baş verir. Nəticədə nəqliyyat vasitəsi təkərqaytarana dəyərək geriyə, yolun hərəkət hissəsinə qayıdır və bir-çox hallarda beton maneə ilə birbaşa toqquşma qeydə alınmır.
 
Xatırladaq ki, bundan öncə Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 6-9-cu kilometrlik hissəsində “Azəryolservis” ASC tərəfindən aparılmış yenidənqurma işləri çərçivəsində yol 2-4 hərəkət zolağı enində genişləndirilib. Bu isə həmin ərazidə yaranan “tıxac”ın xeyli azalmasına gətirib çıxarıb.

 

329674abda5a907d6dba6f87c6d50ac3.jpg

 

7e22a42bdd8f87ac4998a32c878a9173.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Azəryolservis": Ağsu aşırımında yol genişləndirilərək üç zolaqlı olacaq

 

Bakı. Ramiz Mikayıloğlu - APA. “Yaxın gələcəkdə Ağsu dolaylarının yenidən qurulması planlaşdırılır, artıq bununla bağlı layihə hazırdır. Layihə razılaşdırılaraq təsdiqlənməli, maliyyə məsələsi həll olunmalıdır. Layihəyə əsasən, Ağsu dolaylarında iki hərəkət zolağından ibarət yol genişləndiriləcək, avtomobil yolu üç hərəkət zolağından ibarət olacaq”.
 
Bunu APA-ya açıqlamasında "Azəryolservis" ASC-nin mətbuat katibi Anar Nəcəfli deyib.
 
A. Nəcəfli bildirib ki, layihə tam reallaşandan sonra Ağsu dolaylarında ağır tonnajlı yük maşınlarının hərəkəti də tam təmin olunacaq: “Şamaxının Şərədil kəndinə qədər yol  çəkilib. Şərədil kəndindən sonra Ağsu dolayları başlayır və oradan başlayaraq dolayların yenidən qurulması nəzərdə tutulub”. 
Layihədə tək yolun çəkilişi deyil, sürüşmə ilə bağlı məsələlər də nəzərə alınacaq.
A. Nəcəfli Ağsu dolayında yük maşınlarının hərəkətinin qadağan olunduğunu, bununla bağlı müvafiq işarə qoyulduğunu da qeyd edib. Buna baxmayaraq, həmin dolaylarda yük maşınları yenə də hərəkət edir: “Əvvəllər yolun yuxarı hissəsində dövlət yol polis postu vardı, yük maşınlarına nəzarət edilirdi. Sonra o post götürüldü, indi o yolda nəzarətsiz qalan yük maşınları da hərəkət edir”. 
 
Sürüşmə sahələrinin aktiv olduğu Ağsu dolaylarında yolun genişləndirilməsi və yük maşınlarının intensiv hərəkətinə icazə verilməsinin nə dərəcədə məqsədəuyğun olmasına gəlincə, A. Nəcəfli layihədə bütün məqamların nəzərə alındığını vurğulayıb: “Layihədə tək yolun çəkilişi deyil, sürüşmə ilə bağlı məsələlər də nəzərə alınacaq. Aktiv sürüşmənin olduğu ərazilərdə qabaqlayıcı tədbirlər görüləcək. Məsələn, hazırda sürüşmə baş vermiş Şərədildə sürüşmənin qarşısının alınması üçün svaylar vurulur, müvafiq tədbirlər görülür. Ağsu dolayının genişləndirilməsi zamanı da qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçiriləcək. Dünyada çoxlu sayda yol var ki, sürüşmə zonalarından keçir, bu yolların çəkilişi zamanı qabaqlayıcı tədbirlər layihələrdə nəzərdə tutulur və yollardan problemsiz istifadə edilir”.
Şamaxının Muğanlı kəndindən birbaşa Ağsuya çıxacaq yolun çəkilməsi ilə bağlı təklif var.
A. Nəcəfli onu da qeyd edib ki, Şərədlidə sürüşmə yeni çəkilmiş avtomobil yolunun qurtaracağında, Ağsu dolaylarına keçid hissədə baş verib: “Əvvəllər o yolda sürüşmə olmayıb, yol çəkilən zaman da ora sürüşmə zonası kimi qeydə alınmayıb. Həmin hissə də bərpa olunaraq istifadəyə veriləcək”.  
 
A. Nəcəfli hazırda Ağsu dolaylarına alternativ yolun çəkilməsinin iqtisadi əsaslandırmasının araşdırıldığını da nəzərə çatdırıb: “Ola bilsin, gələcəkdə Ağsu dolaylarına paralel olaraq yeni avtomobil yolu çəkilsin. Şamaxının Muğanlı kəndindən birbaşa Ağsuya çıxacaq yolun çəkilməsi ilə bağlı təklif var”.  
 
Qeyd edək ki, fevralın 27-də Bakı-Şamaxı-Yevlax magistral avtomobil yolunun Ağsu aşırımına yaxın ərazisində, Şamaxının Şərədil kəndi ərazisindən keçən hissəsində torpaq sürüşməsi baş verib. Torpaq sürüşməsi zamanı yolun bir hərəkət zolağı tamamilə dağılaraq yararsız hala düşüb. Yolun digər hərəkət zolağında da böyük çatlar və çöküntü əmələ gəldiyi üçün nəqliyyat vasitələrinin gediş-gəlişi çətinləşib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycanda avtomobillərdə reklam yerləşdirilməsi üçün müqavilə və Daxili İşlər Nazirliyindən razılıq tələb olunacaq

 

Bakı. Ramiz Mikayıloğlu-APA. Nazirlər Kabineti ““Nəqliyyat vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi Normaları” təsdiq edib.

 

APA-nın məlumatına görə, bu Normalar  Azərbaycan Respublikası ərazisində müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından və texniki baxışdan keçirilmiş nəqliyyat vasitələrinin reklam daşıyıcısı kimi istifadə edilməsi normalarını müəyyən edir.

 

Normalara əsasən nəqliyyat vasitələrində reklam ona mülkiyyət və ya sərəncam hüququ olan şəxslə reklam yayıcısı, yaxud reklam agenti arasında bağlanılan müqavilə əsasında yerləşdirilir. Nəqliyyat vasitələrində reklam yaradıcılıq, dizayn, çap keyfiyyəti baxımından, görüntüyə maneə törətməyən texniki hədlər daxilində nəqliyyat vasitələrinin üzərində və ya salonunda yerləşdirilir. Nəqliyyat vasitələrində reklamın yerləşdirilməsinə razılıq Daxili İşlər Nazirliyinin hazırladığı reklama dair texniki şərtlər pasportu əsasında Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilir.Reklama dair texniki şərtlər pasportu mülkiyyətçiyə təqdim edildikdən sonra reklam yerləşdirilə bilər. Nəqliyyat vasitələrinin üzərində  yerləşdirilən reklam nəqliyyat vasitəsinin əsas rəngi ilə kontrast yaradan rənglə çərçivəyə alınmalı, onun sahəsi reklam yerləşdirilməsi üçün tətbiq edilən səthin 60 faizindən çox olmamalıdır.

 

 Nəqliyyat vasitəsinin üzərində reklam minik avtomobillərinin və mikroavtobusların qapılarında və qanadlarının yan səthlərində, avtobus, trolleybus və tramvayların banında pəncərə xəttinə qədər olan yan səthlərində, yük, yük-sərnişin, yük-furqon qoşqu və yarımqoşquların banının yan səthlərində, motosikletlərin yanacaq baklarında və alətlər qutusunun qapağında yerləşdirilir. Nəqliyyat vasitəsinin salonunda yerləşdirilən reklam qurğularının iti küncləri, kəsici hissələri və çıxıntılı hissələri olmamalı, sərnişinlərin minib-düşməsinə maneçilik törətməməli, həmçinin həmin qurğular hava axınından, qəfil tormozlanmadan, titrəyişlərdən əmələ gələn təsirlərə davamlı olmalıdır. Nəqliyyat vasitələrinin damında, ön və arxa hissələrində, dövlət qeydiyyat nişanlarının və fərqlənmə nişanlarının (beynəlxalq yol hərəkətlərində iştirak edən nəqliyyat vasitələrinə münasibətdə) görünməsini məhdudlaşdıran yerlərdə, işıqlanma cihazlarında, ban şüşələrində, habelə istehsalçı zavod tərəfindən nəzərdə tutulmayan xarici işıq cihazlarının reklam məqsədi ilə quraşdırılması qadağandır. Şəxsə mənsubiyyətini göstərən və təyinatını əks etdirən fərqləndirici nişanların nəqliyyat vasitələrinin üzərində yerləşdirilməsi reklam hesab olunmur. Nəqliyyat vasitələrində işıqlanan tabloların yerləşdirilməsinə, nəqliyyat vasitəsindən istifadə etməklə səsli reklamın yayılmasına icazə verilmir.

 

Operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri və təhlükəli yüklərin daşınması təyinatlı nəqliyyat vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi qadağandır.  Operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin rəng qrafikasına, təsvirinə oxşar reklamların nəqliyyat vasitələrində yayımına, nəqliyyat vasitələrində reklam yerləşdirilməsi üçün işıq əks etdirən və gözqamaşdırıcı lak-rəng materiallarından istifadə olunmasına, yol hərəkəti iştirakçılarının yol şəraitini qiymətləndirilməsinə maneə törədən, habelə xarici görünüşü və təsviri ilə yol hərəkətinin təşkilində istifadə edilən texniki vasitələrə oxşar olan reklamların nəqliyyat vasitələrinin üzərində və salonunda yayımlanmasına icazə verilmir.

http://az.apa.az/news/418678

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycanda beynəlxalq sərnişin və yük daşıyan avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin iş rejiminə dövlət nəzarəti həyata keçirən orqan dəyişib

 

Nəqliyyat Nazirliyinin bu sahədə səlahiyyətləri Daxili İşlər Nazirliyinə verilib

 

Bakı. Ramiz Mikayıloğlu-APA. Nazirlər Kabineti “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri sürücülərinin iş və istirahət rejiminə dair Qaydalar”da dəyişiklik edib.

 

APA-nın məlumatına görə, Bu Qaydalar beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri sürücülərinin (bundan sonra - sürücü(lər)) iş və istirahət rejimini, taxoqraflardan istifadə qaydalarını, bununla bağlı avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən hüquqi və fiziki şəxslərin (daşıyıcı), sürücülərin hüquqlarını, vəzifələrini və məsuliyyətini, həmçinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində taxoqraflarla təchiz olunmuş beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən xarici və yerli daşıyıcılara məxsus olan avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin iş və istirahət rejiminə riayət etmələrinə Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli orqanlarının əməkdaşları tərəfindən nəzarətin həyata keçirilməsinin əsaslarını müəyyən edir.

 

Indiyə qədər beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin iş və istirahət rejiminə, həmçinin daşıyıcılar tərəfindən bu rejimə riayət olunmasına dövlət nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və Sazişin tələblərinə müvafiq olaraq, Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilib. Dəyişikliyə əsasən Nəqliyyat Nazirliyinin bu sahədə səlahiyyəti ləğv olunub. Beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin iş və istirahət rejiminə, həmçinin daşıyıcılar tərəfindən bu rejimə riayət olunmasına dövlət nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və Sazişin tələblərinə müvafiq olaraq, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Digər tərəfdən, indiyə qədər  nəzarət tədbirləri yalnız xüsusi yol nişanları ilə işarələnmiş stasionar nəzarət postlarında (məntəqələrində) əvvəlcədən müəyyən edilmiş plan və qrafikə əsasən Nəqliyyat Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən birgə həyata keçirilib.  Nəqliyyat Nazirliyinin bu sahədə də səlahiyyəti ləğv olunub.  Bundan sonra həmin atonəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün sənədləri də Nəqliyyat Nazirliyi deyil, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən yoxlanacaq.

 

Nazirlər Kabineti “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”nda da dəyişiklik edib. Həmin Qaydalar Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq, şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya) almış Azərbaycan Respublikasının avtomobil nəqliyyatı daşıyıcıları (daşıyıcılar) tərəfindən avtomobil nəqliyyatı vasitələri (avtonəqliyyat vasitələri) ilə sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşımalarının həyata keçirilməsi qaydası və şərtlərini, sərnişinlərin, avtomobil daşıyıcılarının, daşımaların sifarişçilərinin və təşkilatçılarının hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edir. İndiyə qədər avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj (əl yükünün) daşımalarının yerinə yetirilməsinə, o cümlədən bu sahədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət Nəqliyyat Nazirliyi və onun səlahiyyətli qurumları, habelə səlahiyyətləri daxilində digər dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilib. avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj (əl yükünün) daşımalarının yerinə yetirilməsinə, o cümlədən bu sahədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi səlahiyyətləri çərçivəsində tərəfindən həyata keçiriləcək. Əgər indiyə qədər Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının lisenziya (lisenziya kartı) olmadan və ya lisenziyalaşdırma şərtlərinin pozulması ilə yerinə yetirilməsi aşkar edildikdə, Nəqliyyat Nazirliyi qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin edibsə, bundan sonra bu sahədə Nəqliyyat Nazirliyi deyil, Daxili İşlər Nazirliyi qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin edəcək.  Eyni zamanda bundan sonra  daşıyıcıya məxsus avtonəqliyyat vasitəsi xüsusi texniki vasitələr tətbiq edilməklə daşımalardan kənarlaşdırıldıqda, onun qorunub saxlanılması Nəqliyyat Nazirliyinin deyil, Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli qurumları tərəfindən təmin ediləcək.

http://az.apa.az/news/418676

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nəqliyyat Nazirliyinin yollarda yük maşınlarının faktiki qabarit ölçülərinin yoxlanılması sahəsində səlahiyyəti ləğv olunub

 

DİN-ə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin yollarda hərəkət etməsinə xüsusi icazənin rəsmiləşdirilməsi və verilməsi sahəsində səlahiyyət verilib

 

Bakı. Ramiz Mikayıloğlu-APA.  Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edib.

 

APA-nın məlumatına görə, Qaydaya əsasən indiyə qədər iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət etməsinə xüsusi icazənin rəsmiləşdirilməsi və verilməsi Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilib.

 

Dəyişikliyə əsasən  iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət etməsinə xüsusi icazənin rəsmiləşdirilməsi və verilməsi Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən hərəkət vaxtı və hərəkət sürətinə münasibətdə Daxili İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla həyata keçiriləcək. Digər dəyişikliklə Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətlərindən biri ləğv olunub. Başqa sözlə, indiyə qədər iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin faktiki qabarit ölçülərinin yoxlanılması xüsusi ölçü alətləri və cihazları, ümumi kütləsinin və oxlara düşən ağırlığının təyin edilməsi isə stasionar və daşına bilən xüsusi avtomobil tərəziləri vasitəsilə avtomobil yollarının istənilən sahəsində və nəzarət postlarında (məntəqələrində) Nəqliyyat Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilib. Dəyişikliyə əsasən bundan sonra iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin faktiki qabarit ölçülərinin yoxlanılması xüsusi ölçü alətləri və cihazları, ümumi kütləsinin və oxlara düşən ağırlığının təyin edilməsi isə stasionar və daşına bilən xüsusi avtomobil tərəziləri vasitəsilə avtomobil yollarının istənilən sahəsində və nəzarət postlarında (məntəqələrində) yalnız Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək.

http://az.apa.az/news/418675

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скоро само Министерство транспорта придется упразднить как структуру, не удовлетворяющую целям и задачам ее создания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sürücülərə yazılan bütün cərimələr sistemdə sıfırlandı

 

Polkovnik Kamran Əliyev bununla bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

Son günlər bəzi sürücülər Avtosfer.az saytına müraciət edərək elektron sistemdə cərimələri yoxlayarkən, asanpay.az az saytında cərimələrlə tanış olarkən maraqlı mənzərə ilə üzləşirlər. Belə ki, sistemdə sürücüyə cərimə, tarix və inzibati protokolun nömrəsi qeydə olunsa da, cərimə məbləği 0.0 manat kimi göstərilir. Bəzi sürücülər bunu cərimənin yalnış tətbiq edilməsi, bəziləri isə cərimənin silinməsi kimi qəbul edərək sevinsələr də, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqlamasını da nəzərdən keçirmək lazımdır. İdarənin şöbə rəisi, polkovnik Kamran Əliyev Avtosfer.az-a bildirib ki, heç kimin cəriməsi silinməyib və yalnış yazılan cərimələrdən də söhbət gedə bilməz. Sistemdə cərimələrin sıfırlanması isə texniki məsələdir: «Bildiyiniz kimi, yeni İnzibati Xətalar Məcəlləsi qəbul edilib və Dövlət Yol Polisi bəzi inzibati xətalara görə də elektron protokollar tərtib etməlidir. Bundan əlavə, tərtib edilmiş bütün elektron protokollar sürücülərin elektron kabinetinə, yəni, asan ödəniş sisteminə yönləndirilməlidir. Bu səbəbdən də hazırda Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin elektron sistemində müəyyən texniki işlər həyata keçirilir. Sistem elə qurulmalıdır ki, cərimələr elektron kabinetə yerləşdirilərkən yalnışlıq olmasın, gələcəkdə hansısa problem ortaya çıxmasın. Bu səbəbdən də sürücülərə tövsiyyə edirik ki, sistem tam hazır olduqdan sonra bütün cərimələr olduğu kimi görünəcək və cərimə məbləği də əksini tapacaq».

Kamran Əliyev bildirib ki, sistemdə yenidənqurma işləri yaxın günlərdə başa çatacaq və sürücülərə əlavə məlumat veriləcək. Hər hansı anlaşılmazlıq olarsa sürücülər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 902 «qaynar xətt»inə zəng edə bilərlər.

 

Elməddin

http://avtosfer.az/news/17535

Share this post


Link to post
Share on other sites

Двукратный чемпион мира в классе «Формула-1» Фернандо Алонсо, являющийся послом Гран-при Европы, прибыл в Баку и дал пресс-конференцию.Это всё хорошо,но я обратил на другое своё внимание.А именно вот на эту фотографию выставленную на многих сайтах.Меня задели комментарии к ней.Обидно читать всякую хрень(не буду давать сылки)не осведомлённых людей.Наш город,что бы не говорили красив.Ай Алонсо гардаш,тебе что,фотоапарат подарить?...Не хорошо,не хорошо(default2_ae3ed2b692.thumb.jpg.e4182359a2http://www.championat.com/auto/news-2401216-fernando-alonso-pribyl-v-baku.html

Edited by Gus Ein

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что не так в фотографии? Снято рано утром скорее всего в туманную погоду. Летом нормальные фотографии будут от фотокоров.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
baby_mobile.jpg
ОБЩЕСТВО

В Баку водители напрасно оплачивают парковку через паркоматы?

Эршад Гусейнов: "Рядом с паркоматами нет необходимых знаков, говорящих о начале и об окончании действия".
 
Как сообщает http://baku.ws/ со ссылкой на movqe.az, на многих улицах Баку оплата за услуги стоянки производится неверно. Транспортный эксперт Эршад Гусейнов считает, что в работе паркоматов присутствует ряд проблем: "Когда была создана эта система, с улицы прогнали людей с палочками в руках. Вместо них были установлены дорогие аппараты. Это, конечно же, хорошо. Но все же рядом с этими паркоматами не были установлены соответствующие знаки, которые бы указывали начало и окончание действия. Не был принят ни один нормативный акт. Тарифный совет не определил стоимость.
 
Не были приняты юридические акты о том, в какой форме должна проводиться оплата, а также о том, как должна рассчитываться сумма оплаты согласно продолжительности стоянки. Даже не было указано, как будут наказываться водители, уклоняющиеся от оплаты услуг стоянки. Для ликвидации всех проблем рядом с паркоматами были поставлены сотрудники (контролеры). Говорилось о том, что будем переходить на безналичный способ оплаты. Приятно, конечно. Но не стоит забывать о том, что не у всех есть пластиковые карты. Однако снова не было принято решения о наказании водителей, уклоняющихся от оплаты парковки".
 

 

 

От редакции. Кроме всего прочего в Баку существует ряд мест, на которых установлены паркоматы, рядом с которыми в непосредственной близости присутствуют подземные паркинги. Одним из таких мест является парковка возле Торгового центра "Амай" на Нобелевском проспекте, на первом этаже которого расположен центр оказания услуг службы "Асан".
 
Прямо перед входом в нескольких местах установлены паркоматы. Водители же, не обращая внимания на правила стоянки, паркуются как попало, при этом не найдя места в первом, бросают свои автомобили во втором и даже третьем рядах. К сведению всех водителей, под самим ТЦ "Амай" работает паркинг, который практически пустует. 
 
Останавливаясь в несколько рядом, водители предпочитают нарушать правила дорожного движения для удовлетворения собственных потребностей. Работники Исполнительной власти города сами же грубо нарушают нормы, согласно которым, если в непосредственной близости находится подземный паркинг, паркоматы и наземная парковка просто запрещены. 
 
Надеемся, что в ближайшее время все недочеты, связанные с паркоматами будут устранены, и порядок на столичных дорогах будет установлен согласно нормам законодательства.
 

 

 •  

 •  

Share this post


Link to post
Share on other sites

По мне я всегда бросаю 20 гепик в паркоматы и ухожу! Хотя контролеры всегда хотят деньги себе

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.03.2016в14:28, Qaqosh81 сказал:

По мне я всегда бросаю 20 гепик в паркоматы и ухожу! Хотя контролеры всегда хотят деньги себе

Если знаю, что буду отсутствовать не менее часа, то плачу как за час парковки, а если ухожу на неопределенное время тоже кидаю 20 копеек, но по приходу доплачиваю разницу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Unforgiven622 сказал:

Если знаю, что буду отсутствовать не менее часа, то плачу как за час парковки, а если ухожу на неопределенное время тоже кидаю 20 копеек, но по приходу доплачиваю разницу.

а зачем доплачивать если уходите! По любому все паркоматы поставлены не по закону и их функции тоже не законны и где деньги от них?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, Qaqosh81 сказал:

а зачем доплачивать если уходите! По любому все паркоматы поставлены не по закону и их функции тоже не законны и где деньги от них?

 

Базарить с контролером?! Порой такие эээ...низкокультурные экземпляры попадаются, как будто они проходят жесткий отбор. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 минуты назад, cherryeyes сказал:

 

Базарить с контролером?! Порой такие эээ...низкокультурные экземпляры попадаются, как будто они проходят жесткий отбор. 

То есть, если на Вас банально "наехали, Вы предпочитаете заплатить?

Теперь понятно, откуда у них такая наглость, требующая периодического встряхивания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, cherryeyes said:

 

Базарить с контролером?! Порой такие эээ...низкокультурные экземпляры попадаются, как будто они проходят жесткий отбор. 

 

а что с ними разговаривать? Был один такой требовал чтоб я 50 копеек бросил, а не 10 (мне в магазин надо было), я ему сказал что зачем мне платить больше, если делов не больше 2х минут, на что сказал что платить надо 50 копеек, а 10 минут или час это другой вопрос, тупо отвернулся и ушел по своим делам, что он там еще в спину твердил мне пофиг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 минуты назад, Duress сказал:

То есть, если на Вас банально "наехали, Вы предпочитаете заплатить?

Теперь понятно, откуда у них такая наглость, требующая периодического встряхивания.

 

Есть такая поговорка "Abırsızdan abırını qoru". Поверьте, я не робкого десятка, но базарить с хайясыз кищи меня как-то не привлекает. Поэтому предпочитаю парковать машину в подземных парковках, благо их немало в городе. 

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, cherryeyes сказал:

 

Есть такая поговорка "Abırsızdan abırını qoru". Поверьте, я не робкого десятка, но базарить с хайясыз кищи меня как-то не привлекает. Поэтому предпочитаю парковать машину в подземных парковках, благо их немало в городе. 

 

А как же проверка багажника в таких паркингах? Не напрягает?

Edited by Duress

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Duress сказал:

А как же проверка багажника в таких паркингах? Не напрягает?

 

Кажется, только под зимним бульваром проверят, но там еще не приходилось парковать машину. Предпочитаю парковку 28 молл и сразу же заезжаю на этаж -2. Удобно и свободных парковочных мест всегда полно. В городе предпочитаю передвигаться пешком. Ведь центр у нас небольшой и общественный транспорт недорогой ))

 

Edited by cherryeyes
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nazir polkovniki döyən yol polislərini işdən qovdu

Daxili İşlər naziri Ramil Usubov fevralın 24-də Suraxanı rayonu ərazisində Müdafiə Nazirliyinin (MN) polkovniki Mehman Yusifova güc tətbiq etdiyi iddia edilən polis əməkdaşlarını işdən çıxarıb. Avtosfer.az xəbər verir ki, axar.az-a daxil olan məlumata görə, hadisə ilə əlaqədar polkovnik Mehman Yusifovun Suraxanı rayon 33-cü polis bölməsinə martın 3-də etdiyi şikayətini DİN nəzarətə götürüb. Hadisə araşdırıldıqdan sonra isə nazir Ramil Usubov hər iki yol polisinin işdən çıxarılması barədə qərar verib. Suraxanı Rayon Prokurorluğundan fakt təsdiq edilib və işdən azad olunan polis əməkdaşları barədə istintaqın davam etdirildiyi bildirilib.Ramil Usubov hər iki yol polisinin işdən çıxarılması barədə qərar verib

Xatırladaq ki, DYP müfəttişləri fevralın 24-də saat 23:00-da Yeni Günəşli qəsəbəsinin Beşinci yaşayış sahəsi yaxınlığında “Mersedes” 99 FX 239 dövlət nömrə nişanlı avtomobili idarə edən MN-in polkovniki Mehman Yusifovu saxlayıblar. Polislər polkovnikə yol hərəkəti qaydalarını pozduğunu, polkovnik isə bunun əksini sübut etməyə çalışıb. Bu zəmində polis əməkdaşları ilə mülki geyimdə olan Yusifovun arasında münaqişə yaranıb. Münaqişə zamanı polislərin M.Yusifova xəsarət yetirdiyi bildirilir. Baş verən hadisə ilə əlaqədar polkovnik martın 3-də 33-cü polis bölməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib.

Hazırda iş Suraxanı Rayon Prokurorluğunda araşdırılır. Avtosfer.az-məlumatına görə, yol polislərunə cinayət işi açılıb.

http://avtosfer.az/news/17907

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

Азербайджанских водителей в этих случаях могут штрафовать на 70 манатов. ВИДЕО

Иногда водители неправильно пользуются звуковыми и осветительными сигналами.
 
Как сообщает http://baku.ws/ со ссылкой на xezerxeber.az, отечественные водители иногда забывают о правилах использования фар и звуковых сигналов, пытаясь попросить, или уступить дорогу транспортным средствам. Находясь в плотном потоке, включая сигнал поворота влево или вправо, водители пытаются перестроиться в другой ряд, мешая при этом другим участникам движения. Таких водителей непременно ждет наказание.
 
Моргая дальним светом фар, водители просят уступить им дорогу у встречного потока. Находясь в центре дорожного затора, включая поворотники, водители выезжают на другую дорогу, провоцируя при этом аварийную ситуацию.
 
Разрешает ли законодательство Азербайджанской республики пользоваться световыми сигналами в качестве требования уступить дорогу?
 
Согласно букве закона пользоваться дальним светом фар можно, как в населенном пункте, так и за его пределами. Однако, на магистральных дорогах, например, морганием дальним светом может означать лишь предупреждение об обгоне для впереди едущего транспорта. На территории населенного пункта моргание дальним светом разрешено лишь для предупреждения других участников дорожного движения о том, что впереди произошло ДТП.
 
По мнению экспертов, именно перестроения в плотном потоке становятся причиной увеличения дорожных заторов. За это предусматривается наказание в 40 манатов. В случае если без надобности будет использован звуковой сигнал, то к этой сумме добавятся еще 30 манатов. За бесцеремонное использование световыми сигналами законодательством страны ответственность не предусматривается.
Edited by zayka07

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 минут назад, zayka07 сказал:

. За бесцеремонное использование световыми сигналами законодательством страны ответственность не предусматривается.

о бойда статью написали и что?))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственное, что поддерживаю в этой статье - то, что хаотичные бесцельные перестроения в плотном потоке только усугубляют затор и чаще всего не помогают шахматистам выйти в дамки.

Остальное  - какая-то байда. Про наказания за перестроения, где можно использовать дальний, а где нет, и что означает по закону моргание)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отделы регистрации и технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции в праздничные дни будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП Кямран Алиев, передает АПА.

Он отметил, что, согласно приказу министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова о переходе полиции на усиленный режим работы, несмотря на праздничные дни, отделы регистрации и технического осмотра ГУГДП с 19 по 28 марта будут функционировать в обычном режиме

 

http://m.haqqin.az/news/66145

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Synteco said:

шахматистам выйти в дамки.

В смысле, перевернуть автомобиль?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16 mart 2016в20:57, Qaqosh81 сказал:

а зачем доплачивать если уходите! По любому все паркоматы поставлены не по закону и их функции тоже не законны и где деньги от них?

Доплачиваю по приходу. По закону они стоят или нет,но если имеется знак платной парковки (а таковой имеется не везде),то плачу безоговорочно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, slushatel said:

В смысле, перевернуть автомобиль?

Ну да, шахматы становятся шашками и переворачиваются

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Synteco said:

Ну да, шахматы становятся шашками и переворачиваются

Хорошо было бы еще этих шахматистов в законодательном порядке превращать в дамки - маленьких ростом женщин. Две-три операции по перемене пола и на дорогах воцарится порядок

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

В Баку водитель автобуса убил своего коллегу

 •  
 • xae8aa3a3703094f844e724d300651ce5.jpg.pa
   
 •  
x1622bdbf3dd33a1abd86eaeea66751fb.jpg.pa xc9fa716ef4565134d689bc5c47664d15.jpg.pa
 • Увеличить
 • A
 • A
 • A-
 

Баку. Махир Маммедли-АПА. В Баку водитель автобуса убил своего коллегу.

 

По сообщению АПА, инцидент зарегистрирован в Наримановском районе столицы, на улице Исмаила Хидаятзаде.

 

Водитель автобуса №4, житель Агстафинского района, 37-летний Мамед Мамедов нанес ножом смертельное ранение работающему на этом же маршруте жителю Баку, 23-летнему Зульфугару Азизли.

 

Согласно предварительной версии, причиной конфликта между шоферами стал график движения автобусов. Получивший ранение в область сердца З.Азизли скончался по дороге в больницу. Как стало известно, он начал работать на маршруте несколько дней назад.

 

Совершивший преступление М.Мамедов задержан, он сам явился с повинной в полицию. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование

Edited by Gus Ein

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже и из-за графика убивают. С ума сойти 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ETSN: Bakı-Şamaxı yolunun 106-cı kilometrliyində istiqaməti dəyişmək lazımdır


Bakı. Fərid Mirzəyev – APA. “Bakı-Şamaxı yolunun 106-cı kilometrliyindəki sürüşmə sahəsi təhlükəli sürüşmə sahələrinin yeni topoqrafik əsaslar üzərində hazırlanmış xəritələr toplusuna daxil edilib”.
 
Bunu APA-ya Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji planlama ekspedisiyasının rəisi Əziz Qaralov deyib. O bildirib ki, Bakı-Şamaxı yolunun 106-cı kilometrliyindəki ərazi qədim sürüşmə sahəsidir: “Həmin hissədə sürüşmə daimi baş verir. O yol bərpa olunsa belə, yenidən sürüşmə olacaq. Orada yolun istiqamətini dəyişmək lazımdır”.
 
Ə. Qaralov qeyd edib ki, Bakı-Şamaxı yolunun 106-cı kilometrliyində qrunt suları da yer səthinə çıxır.
 
Qeyd edək ki, ötən həftə Bakı-Şamaxı yolunun 106-cı kilometrliyindən keçən hissədə torpaq qatı uçaraq yola tökülüb. Hazırda yolun 106-107-cı kilometrliyində böyük yarğanlar əmələ gəlib. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Our picks

  • Милли Меджлис Азербайджана обратился к Министерству финансов с просьбой пересмотреть объем расходов на содержание законодательного органа в 2020 году и увеличить финансирование на 1,9 млн манатов. Об эторм пишет Интерфакс-Азербайджан.
   По словам управделами парламента Фирудина Гаджиева, дополнительные средства пойдут на расширение автопарка, увеличение расходов на командировочные и прочие направления.
   «В целом предложенная смета расходов Милли Меджлиса на 2020 год прогнозируется на уровне 45 млн 488,015 тыс. манатов, 79,7% этих расходов составят фонд оплаты труда», - сказал Гаджиев при обсуждении в парламенте сметы расходов законодательного органа.
    
   В Милли Меджлие у нас 100 человек это по 500 000 тыщ каждому и это только мелкие расходы.
   Обучение в Германии одного студента обойдется где-то 60-70к манат за 3 года. Можно было бы отправить на учебу 1000 студентов чем кормить дармоедов
    • Upvote
    • Haha
    • Like
   • 96 replies
  • Предыдущая тема по ссылке http://www.disput.az/index.php?showtopic=331554&page=12.
    
    
   Предупреждение всем, еще одно оскорбление доктора Арзу Эстетик будет наказываться лично мною баном.
   Свои проблемы решайте в личке.
   • 534 replies
  • Обязательно указываем:
   1) цену, 
   2)размер, 
   3)причину продажи,
   4) фирму и если есть, ссылка откуда заказано.
   5) Лоты должны быть новыми,Не ношенными!!!
   6) фото товара<br style="background-color:#ffffff;color:#272a34;font-size:17px;"><br style="background-color:#ffffff;color:#272a34;font-size:17px;">Лоты удалены потому что не соблюдены условия темы, которые постоянно тут оглашаются.
    
   Все товары выкладывать в одном объявлении! За отдельные объявления будет выдан балл. 
   <br style="background-color:#ffffff;color:#272a34;font-size:17px;">И еще, многие стали использовать тему не по назначению, путают ее с разделом Частные объявления и выставляют на продажу бесконечное количество всего, причем почти каждый день. Максимум три вещи за месяц. А то получается, что каждая вещь, которая тут заказывается или покупается, не подходит по размерам. Так не бывает. Это тема для единичных неудач, а не для тотальной распродажи и торговли. Ап товара  разрешен строго через месяц!<br style="background-color:#ffffff;color:#272a34;font-size:17px;"><br style="background-color:#ffffff;color:#272a34;font-size:17px;">Обсуждения в ЛС. 
    
   Предыдущая тема: 
    
    • Like
   • 607 replies
  • Мессенджер WhatsApp начал пожизненно блокировать телефонные номера пользователей, состоящих в группах с некорректными названиями.
    
    
   По данным издания, подобные жалобы от пользователей стали поступать в последние несколько недель. Администраторы известного мессенджера утверждают, что нашли в названиях групп, в которых состояли жалующиеся, признаки "злонамеренности".
   Как отмечается, попытки отменить блокировку ни к чему не приводят. В пресс-службе мессенджера отвечают, что заблокированные пользователи нарушили правила сервиса.
   В последнее время WhatsApp активно борется с агрессией, экстремизмом, спамом и фейкньюс. Ранее из-за недостаточной модерации возникали несчастные случаи, отмечает "Ридус". Так, например, в Индии в этом году несколько граждан стали жертвами самосуда из-за слухов о похищении детей, распространяемых через мессенджеры и соцсети.
   https://ru.oxu.az/ict/342475
   • 12 replies
  • Добрый день, уважаемые друзья ! 
   Во первых спешу вас проинформировать,что мы открыли свой отдельный ресторан AEF pub & restaurant
   Во вторых, хочу вас обрадовать, чтоб пришел сезон ХАША ! 
    
   Ну так вот, 10го числа (в это воскресенье) мы делаем ХАШ собирун. Место : AEF pub & restaurant (От гурд гапысы 4й светофор направо. Там на светофоре Champion Lahmacun есть. Как повернули чезер 100 метров слева).
   Время : 08:00 (утра). 
   Цена : 8 манат (комплект) доп порция хаша 4 маната.
    
   Тема открыта с разрешения @Bercana которую я еле поймал )))))
    
   Итак, поехали
    
   1. Адам Малхиев
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7.
    
   • 389 replies
  • Вы устали от своей жизненной роли? Хотите расширить спектр ощущений? Разнообразить круг общения? Тогда игра «Мафия» — это для вас!!!
    
   Игра Мафия - эмоционально-интеллектуальная командная игра, допускающая коварство, ложь, острый юмор, провокации и наезды на персонаж в пределах нормативной лексики.
    
   Правила игры (кликабельно)...
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 842 replies
  • C целью внедрения обязательного медицинского страхования по всей стране c 1 января 2020 года, с зарплаты граждан будет удерживаться 10 манатов.
   В конце прошлого года были внесены изменения в Закон АР "О медицинском страховании" и главой государства был подписан указ "О ряде мер по обеспечению применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане". В соответствии с указом было создано юридическое лицо, "Ассоциация управления медицинскими территориальными зонами" (TƏBİB)  и было принято решение представить многие государственные медицинские учреждения в подчинение TƏBİB.
   Как сообщает BAKU.WS, в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию заявили, что согласно закону, услуги будут состоять из базовой и дополнительных частей. Медицинские услуги по базовой части (предварительное медобследование, неотложная и скорая помощь) будут предоставляться за счет государственного бюджета.
    
   Для того, чтобы воспользоваться специализированной медицинской помощью, относящейся к дополнительно части, должно быть оплачено обязательное медицинское страхование.
   Милли Меджлис, лица, назначаемые президентом Азербайджанской Республики, лица, работающие на выборных оплачиваемых должностях, а также в нефтегазовом и государственном секторе будут выплачивать 2% от своей месячной заработной платы, а работодатели будут платить 2% от их расчетного фонда заработной платы
   Следующие лица будут оплачивать обязательное медицинское страхование в размере 120 манатов в год:
   1. Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
   2. Физические лица, выполняющие работы (услуги) на основании гражданско-правовых договоров.
   3. Независимые плательщики (все лица, не входящие в экономически неактивное население и привилегированные группы).
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 383 replies
  • Бизнес может открыть любой, было бы желание и начальный капитал. Однако, ведя бизнес «наощупь», будь у тебя 20 сотрудников или 2,000, ты быстро сталкиваешься с нарастающим снежным комом проблем, решение которых кажется невозможным. В бизнесе, в менеджменте есть свои законы и правила, незнание которых не освобождает от ответственности и, главное, плачевных последствий. Как ни странно, главные из этих законов и практик всё ещё остаются за рамками стандартных учебных программ бизнес-школ.
   В связи с этим очень своевременно открытие филиала Института Адизеса в Баку. Возглавил его Павел Белорусский, который уже 5 лет успешно ведет бизнес в Азербайджане и консультирует по методологии Доктора Адизеса. «В Азербайджане я столкнулся с тремя уникальными концепциями бизнеса: yavaş-yavaş, problem yoxdur и Inşallah, - шутит Павел. – Но методология Адизеса призвана расставить всё по местам. И это даст мощный толчок азербайджанскому бизнесу».
    
   Вы долгое время преподавали математику в американских вузах. А потом вдруг все бросили и ушли в бизнес. Что стало решающим фактором?
   Да, академическую карьеру я закончил достаточно резко. В какой-то момент любовь к приключениям перевесила, и в 1999 году я ушел из университета и открыл свой Интернет-стартап в Чикаго. Тогда я привлек 5 миллионов долларов для запуска этого стартапа, активно развивал его.
   8 лет назад, уже в России, мы с партнёрами были заняты запуском очередного проекта – образовательного центра «Максимум», в который на данный момент уже проинвестировано более 15 миллионов долларов. У нас тогда был офис на «Красном Октябре» в центре Москвы. И вот как-то раз я спустился из офиса на улицу и столкнулся лицом к лицу с невысоким человеком, чье лицо показалось мне знакомым. Я узнал в нем известного бизнес-консультанта, автора ведущей методологии бизнеса – Доктора Адизеса. Он в тот день как раз записывал свои видеолекции по приглашению какой-то телекомпании. Мы разговорились, я признался, что
    • Upvote
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 44 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...