Jump to content
Disput.Az Forum
Sign in to follow this  
Ромбаль Коше

" Avtostop" Tv Layihəni Müzakirə Edirik - Часть 2

Recommended Posts

Tural bəy,

 

İnizabi xətalar məcəlləsində bəzi maddələrində "normativ tələblər" ifadəsi işlənir və cərimələri həmin normativ tələblərin pozulması ilə şərtləşdirilir.

 

Məsələn, 

155.2-1. Mühərrikin səs gücünün artırılması məqsədi ilə nəqliyyat vasitəsinin işlənmiş qazları xaric etmə sisteminə normativ tələblər pozulmaqla avadanlığın quraşdırılmasına və ya dəyişdirilməsinə görə — beş yüz manat miqdarında cərimə edilir.

 

155.2. Nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə dair tələblərin pozulmasına, yəni:

155.2.2. normativ tələblər pozulmaqla avadanlığın quraşdırılmasına və ya dəyişdirilməsinə;

 

Xahiş edirəm bu maddədə qeyd edilən normativ tələblər haqqında məlumat verəsiniz. Bunlar hansı normativ tələblərdir? Azərbaycan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentiliyinin hansı standartları ilə təsdiq/qədul edilibdir?

 

Məsələn, məlumdur ki, İXM-də nəqliyyat vasitəsinin ban şüşələrinə qanunla tətbiqinə icazə verilməyən örtüklərin çəkilməsinə görə cərimə nəzərdə tutulubdur (155.2.4). Bir müddət DYP istənilən avtomobili həmin ötürklərə görə cərimələyirdi. Lakin sonra, Dövlət Standartlaşdırma Agentliyi tələb olunan normativ tələbləri müəyyən etdilər və AZS 122-2004 Standartı qəbul olundu (Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizlik şüşəsi) Bundan sonra şüşə plyunkalarına aid tələblər müəyyən olundu. Beləliklə, həmin Standartda qeyd ediən tələblərə cavab verməyən şüşə plyonkaları cərimələnir.

 

İndi Siz mənə lütfən deyin, 155.2-1 maddəsində və 155.2.2. maddəsində qeyd edilən normativ tələblər hansı normativ aktda göstərilibdir. 

 

Məsələn Rusiyada belə bir normativ tələb var, ГОСТ Р 52231-2004 ("Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения. ГОСТ Р 52231-2004" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 01.03.2004 N 75-ст) (ред. от 15.07.2009) Bu normativ sənədə əsasən avtomobilin xərici səs həddi 96 desibel (dB) -+ 6 dB müəyyən edilibdir.

Azərbaycanda həmin səs həddi hansıdır və ölçmə qayda və təlimatları necədir?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam.

 

Normativ tələblər abstrakt anlayışdır. Şüşələrin AZS-122-2004-dən savayı başqa standardlar mövcud deyil. Sovet İttifaqının vaxtından qəbul olunmuş DÜİST 17.2.2.03-87 - Benzin üçün stmosfer standardı , DÜİST 21393-75 dizel mühərrikli avtomobillər üçün standard hələ də dəyişməyib. baxmayaraq ki, dünyada bu standarad artıq yoxdur. Bunun Avro 4-ü ,5 -i və s-i var. Həmçinin avtomobillərin texniki təchizatı ilə bağlı Avropa İqdisadi Komissiyasının qaydalarındakı tələblər ölkəmizdə qəbul olunmayıb. Minik avtomobilləri üçün bizdə 110 dessibeldir. Və bundan artıq olduqda səsçirkliliyi sayılır.

 

amma burada iki maddə tədbiq oluna bilər.

 

113.2. Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənməsi normalarının pozulmasına görə-

fiziki şəxslər üç yüz manatdan səkkiz yüz manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on iki min manatadək miqdarda cərimə edilir. 

 

155.2-1. Mühərrikin səs gücünün artırılması məqsədi ilə nəqliyyat vasitəsinin işlənmiş qazları xaric etmə sisteminə normativ tələblər pozulmaqla avadanlığın quraşdırılmasına və ya dəyişdirilməsinə görə -

beş yüz manat miqdarında cərimə edilir.

 

Səsrçirkliliyinin səviyyəsini isəı Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyi müəyyən edir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam.

 

Normativ tələblər abstrakt anlayışdır. Şüşələrin AZS-122-2004-dən savayı başqa standardlar mövcud deyil. Sovet İttifaqının vaxtından qəbul olunmuş DÜİST 17.2.2.03-87 - Benzin üçün stmosfer standardı , DÜİST 21393-75 dizel mühərrikli avtomobillər üçün standard hələ də dəyişməyib. baxmayaraq ki, dünyada bu standarad artıq yoxdur. Bunun Avro 4-ü ,5 -i və s-i var. Həmçinin avtomobillərin texniki təchizatı ilə bağlı Avropa İqdisadi Komissiyasının qaydalarındakı tələblər ölkəmizdə qəbul olunmayıb. Minik avtomobilləri üçün bizdə 110 dessibeldir. Və bundan artıq olduqda səsçirkliliyi sayılır.

 

amma burada iki maddə tədbiq oluna bilər.

 

113.2. Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənməsi normalarının pozulmasına görə-

fiziki şəxslər üç yüz manatdan səkkiz yüz manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on iki min manatadək miqdarda cərimə edilir. 

 

155.2-1. Mühərrikin səs gücünün artırılması məqsədi ilə nəqliyyat vasitəsinin işlənmiş qazları xaric etmə sisteminə normativ tələblər pozulmaqla avadanlığın quraşdırılmasına və ya dəyişdirilməsinə görə -

beş yüz manat miqdarında cərimə edilir.

 

Səsrçirkliliyinin səviyyəsini isəı Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyi müəyyən edir.

 

Çox sağ olun cavaba görə.

 

Normativ tələblərin abstrakt anlayış olduğu ilə razı deyiləm. Gəlin razılaşaq ki, biz qanundan danışırıq hansısa ekpresionist rəsm əsəri haqqında deyil. Abstraktlıq ola bilsin digər səhələrdə mümkündür, fəqət qanunda bu yolverilməzdir. Əlbəttə bu preneziyam şəxsən sizə ünvanlanmayıb, qanunverici orqanlar əsas qanunla yanaşı digər qanunaltı normativ hüquqi aktların hazırlanmasına fikir verməlidir. Əks həlda bu natamamlıq rüşvətxorluğa yol açmış olur.

 

Normativ tələb elə normativ tələbdir, standartdır və həmin tələblər müvafiq dövlət orqanı tərəfində müəyyən olunmalıdır. Əgər həmin normativ tələb müəyyən olunmayıbsa o, zaman polis nəyə əsasən avtomobildə hər hansı avadanlığın normativ tələblərə zidd olduğunu iddia edə bilər?

 

Qeyd etdiniz ki, bizdə minik avtomobilləri üçün səs həddi 110 dessibeldir. Bu məlumatın əks olunduğu sənədin adını qeyd edə bilərsinizmi? Azərbaycanın hansı dövlət orqanı tərəfindən və hansı normativ aktda həmin 110 dB qeyd edilibdir?

 

Niyə polis o zaman, məni saxlayıb Azərbaycanda standartın 85 dB olduğunu deyir?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çox sağ olun cavaba görə.

 

Normativ tələblərin abstrakt anlayış olduğu ilə razı deyiləm. Gəlin razılaşaq ki, biz qanundan danışırıq hansısa ekpresionist rəsm əsəri haqqında deyil. Abstraktlıq ola bilsin digər səhələrdə mümkündür, fəqət qanunda bu yolverilməzdir. Əlbəttə bu preneziyam şəxsən sizə ünvanlanmayıb, qanunverici orqanlar əsas qanunla yanaşı digər qanunaltı normativ hüquqi aktların hazırlanmasına fikir verməlidir. Əks həlda bu natamamlıq rüşvətxorluğa yol açmış olur.

 

Normativ tələb elə normativ tələbdir, standartdır və həmin tələblər müvafiq dövlət orqanı tərəfində müəyyən olunmalıdır. Əgər həmin normativ tələb müəyyən olunmayıbsa o, zaman polis nəyə əsasən avtomobildə hər hansı avadanlığın normativ tələblərə zidd olduğunu iddia edə bilər?

 

Qeyd etdiniz ki, bizdə minik avtomobilləri üçün səs həddi 110 dessibeldir. Bu məlumatın əks olunduğu sənədin adını qeyd edə bilərsinizmi? Azərbaycanın hansı dövlət orqanı tərəfindən və hansı normativ aktda həmin 110 dB qeyd edilibdir?

 

Niyə polis o zaman, məni saxlayıb Azərbaycanda standartın 85 dB olduğunu deyir?  

 

Üzr istəyirəm bir yanlışlıq oldu.bu sovet ittifaqı zamanında qəbul olunmuş DÜİST-19358-74 normativi ilə müəyyənləşdirilir. bu bizdə 84 db-dir. Avropa İqdisadi Komissiyası 51 saylı qərarında isə minik avtomobilləri üçün bu standard 74 db müəyyən olunub.

Edited by Dj Tural Yusif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Üzr istəyirəm bir yanlışlıq oldu.bu sovet ittifaqı zamanında qəbul olunmuş DÜİST-19358-74 normativi ilə müəyyənləşdirilir. bu bizdə 84 db-dir. Avropa İqdisadi Komissiyası 51 saylı qərarında isə minik avtomobilləri üçün bu standard 74 db müəyyən olunub.

 

Azərbaycan SSRİ dövründə galan qanunların "varisi" olmadığı ("varislik" Rusiyadadır) üçün məncə həmin normativlər Azərbaycan tətbiq edilə bilməz və həmin qaydalara istinad edilməsi polislərin yalnışlığıdır.

 

Avropa İqtisadi Komissiyasi BMT-nin yanında fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Maraqlıdır ki, həmin komissiyanın qaydaları ilə yanaşı Avropa İttifaqının fərqli noramtivlərlə Qaydaları var, bildiyim gədəri. Hətta Avropanın ayrı-ayrı ölkələrində həmin normativlər fəqlənir, məsələn Almanıyanın tanınmış TÜV standarlarında səs limiti 100 dB-yə gədər müəyyən olunubdur. 

 

Bundan əlavə Rusiyada ГОСТ-а əsasən səs limit 96 dB və ABŞ-ın bəzi ştatlarında 95-98 dB arasında müəyyən olunubdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hörmətli Tural,

Xahiş edirəm bu videoya diqqetle baxın,

1-ci videoda mənə "Yol ver" nişanının tələbinin pozduğuma görə inzibati protokol tərtib olunub.

Etiraz etmədim cəriməni yerində kart vasitəsi ilə ödədim.

Lakin məndə şübhə doğuran məqam, yol hərərkəti qaydaları burda düzgün təşkil olunubmu.

P.S. Hadisə yeri Mərdəkan-Aeroport yolu Binə qəsəbəsinə gedən körpü.

https://www.youtube.com/watch?v=K71gUZJj950

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Tural bəy. Bilmək istərdimki misal üçün mən hər hansı bir yol hərakatı qaydasini pozub DYP müşahidə kamerasına düşmüşəm. mənə bu haqda məlumat neçə vaxt ərzində və necə bildirilməlidir? birdəki internet vasitəsi ilə bunu bilmək olurmu? 

Təşəkkürlər

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir daha bu yoldan getdim.

Bu yolda catişmayan nişanlar var. Yük maşınları əsasən hava limanın NBM çıxaraq körpüyə qalxır.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EvN4DEeBROw&feature=youtu.be

 

Salam. Bura tehlukelidir. Ve videodan gorduyum kimi qarsidan geleni buraxib sonra xetti tapdalayanlar var. Bi;mirem onu kim fikirlesib bu suruculer ucun teledir. Meselen men o yolu tanimasam ele bilerem ki, yol ver bu yola qosulan eyni istiqametde gelenleri buraxmaq ucundur ve menim zolagim onlarla birlesmediyime gore zolagi deyismeden hereketi davam etdirerem. Burda ise yol ver qarsidan gelen ucundur. Aciq-aydin teledir.

 

 Elcin, melumat 2 gun resigned gonderilmelidir. Internetde bele  bir resurs yoxdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam. Bura tehlukelidir. Ve videodan gorduyum kimi qarsidan geleni buraxib sonra xetti tapdalayanlar var. Bi;mirem onu kim fikirlesib bu suruculer ucun teledir. Meselen men o yolu tanimasam ele bilerem ki, yol ver bu yola qosulan eyni istiqametde gelenleri buraxmaq ucundur ve menim zolagim onlarla birlesmediyime gore zolagi deyismeden hereketi davam etdirerem. Burda ise yol ver qarsidan gelen ucundur. Aciq-aydin teledir.

 

 Elcin, melumat 2 gun resigned gonderilmelidir. Internetde bele  bir resurs yoxdur.

Bir aydan sonra gəlsə? artıq qüvvəsini itirmiş sayılır? birdəki  mia.gov.az  nəyi bildirir?

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnzibati tənbeh 2 ay ərzində verilir. Qanunda 2 gundən gec müddətə gəlsə qüvvədən düşür məsələsi yoxdur. 2 ay ərzində protokol yazıla bilər deyə 1 aydan sonra göndrsə də cərimə tədbiq olunacaq.

 

DİN-in saytı yalnız tədbiq olunmuş cərimələri və balları göstərir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Dj Tural! 

 

Mənim avtomobilimin tex.pasportu itirilib (avtomobil Bakı şəhərdə qeydiyyatdadır) və biz YPX-ya ərizə yazaraq tex pasportun itirilməsi haqqında arayış almışıq, avtomobil bu gün rayonda olduğundan, Bakı şəhərinə gətirilməsi mümkün deyil, lakin YPX-dan tex pasportun bərpa olunması üçün avtomobili YPX-nin müayinə mərkəzindən keçirilməsini  yaxudda olduğu rayonun QİŞ-dən akt almağı tələb edirlər. Xahiş edirəm bunun nə gədər doğru olduğunu bildirəsiniz.

 

Əvvəlcədən Təşəkkür edirəm!

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnzibati tənbeh 2 ay ərzində verilir. Qanunda 2 gundən gec müddətə gəlsə qüvvədən düşür məsələsi yoxdur. 2 ay ərzində protokol yazıla bilər deyə 1 aydan sonra göndrsə də cərimə tədbiq olunacaq.

 

DİN-in saytı yalnız tədbiq olunmuş cərimələri və balları göstərir.

Bəyəm artıq cərimələr avtomatik tədbiq olunmur? Yəniki protokol avtomatik sürücünün iştirakı olmadan tədbiq olunub göndərilmir ünvana?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Dj Tural! 

 

Mənim avtomobilimin tex.pasportu itirilib (avtomobil Bakı şəhərdə qeydiyyatdadır) və biz YPX-ya ərizə yazaraq tex pasportun itirilməsi haqqında arayış almışıq, avtomobil bu gün rayonda olduğundan, Bakı şəhərinə gətirilməsi mümkün deyil, lakin YPX-dan tex pasportun bərpa olunması üçün avtomobili YPX-nin müayinə mərkəzindən keçirilməsini  yaxudda olduğu rayonun QİŞ-dən akt almağı tələb edirlər. Xahiş edirəm bunun nə gədər doğru olduğunu bildirəsiniz.

 

Əvvəlcədən Təşəkkür edirəm!

 

Duz deyirler.

Bəyəm artıq cərimələr avtomatik tədbiq olunmur? Yəniki protokol avtomatik sürücünün iştirakı olmadan tədbiq olunub göndərilmir ünvana?

 

Gonderilir. Lakin onlar tedbiq olunmusu sisteme vururlar amma gec vururlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Duz deyirler.

 

Gonderilir. Lakin onlar tedbiq olunmusu sisteme vururlar amma gec vururlar.Yani

Yani mən belə başa düşdümki əgər mən hər hansı bir qayda pozuntusu eliyib kameraya düşmüşəmsə bu haqda mənə bildiriş mütləq halda 2 ay ərzində gəlməlidir. əks halda o öz qüvvəsini itirmiş sayılır. Düzdü?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aldığım avtomobil 99 la başlayan nömrə nişanlıdır. Maşının sahibi Balakən sakinidir. Mən Oğuz sakiniyəm. Hər iki rayonun mərkəzi DYP şöbəsi Şəkidə yerləşir. Mən bu nömrəni saxlamaqla maşını öz adıma keçirə bilərənmi. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aldığım avtomobil 99 la başlayan nömrə nişanlıdır. Maşının sahibi Balakən sakinidir. Mən Oğuz sakiniyəm. Hər iki rayonun mərkəzi DYP şöbəsi Şəkidə yerləşir. Mən bu nömrəni saxlamaqla maşını öz adıma keçirə bilərənmi. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

 

Salam. 99-u regional nomreye dəyişəcəklər. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Dj Tural!

 

Size yene bir sualim yaranim. Mən avtomobili alqı-satqı müqaviləsi ilə digər şəxsə satıram, bu zaman texniki baxış nəticələrində bəzi nasazlıqlar olduğu üçün məni bu nasazlıqları düzəltməyə yollayırlar. Bu düzgündürmü?  

 

Təşəkkür edirəm!

Edited by mirzalizade

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nəqliyyat vasitəsi texniki yoxlanışdan keçməlidir. Əgər texniki nasazlıq varsa bu zaman onun istismarına icazə verilə bilməz. Laki  burada bir neçə hal var. Sıradan çıxmış və hal hazırda təmir olunan avtomobil və ya hal-hazırda istismar olunan avtomobil.İstismar olunan avtomobil texniki yoxlanışdan keçəndə nasazlıq yaranarsa o zaman ona bu nasazlığın aradan qaldırılması təklif olunur. Çünki qanuna əsasən siz nasaz avtomobili idarə etməli deyilsiniz. Həmçinin bu nasazlıq avtomobiolin istismarını qadağan edən nasazlıq olmalıdır.Ona görə məsləhətdir alqı-satqıya gedəndə saz avtomobillə gedin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Tural, H.Eliyev prospektinden uzu Bakixanov istiqametine geden yola prospektin genish yolundan Bakixanova kecende polis saxlayir. Axi hemin yola girmek olmaz ve ya olar barede hec bir nishan yoxdur.Ilk defe o yollla suren surucu hardan bilsin ki o yola girmek olar yoxsa yox?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Tural, H.Eliyev prospektinden uzu Bakixanov istiqametine geden yola prospektin genish yolundan Bakixanova kecende polis saxlayir. Axi hemin yola girmek olmaz ve ya olar barede hec bir nishan yoxdur.Ilk defe o yollla suren surucu hardan bilsin ki o yola girmek olar yoxsa yox?

 

Giris qadagandir nisani yoxdur orada ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giris qadagandir nisani yoxdur orada ?

Xeyr yoxdur.

Edited by art-decor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Tural bəy. Bir sualım var idi. Əgər maşın dönürsə və artıq "zebranın " ustünə çıxan an maşına uzaq olan səkidən piyadaçı ayağını "zebraya" qoyarsa, bu qaydalar pozma sayıla bilərmi? Yəni polis mənə cərimə yazmağı düzgündür? Maşını saxlasam belə "zebranın" üstündə olacaydım. Və mənim keçməyib piyadaçıya heç bir maneçiliy törədmirdi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Tural bəy,

 

Xahiş edirəm, əgər Sizdə aşağıdakı Standartların məntləri varsa, lütfən bura yerləşdirin, oxuyaq bizdə. Artıq bir neçə gündür ki, internetdə tapmağa çalışıram lakin bütün cəhdlərim nəticəsiz oldu. Hətta Standartlaşdırma Komitəsinə email yazdım lakin xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq bir cavab gəlmədi.

 

Bir sıra məsələlərdə polis bu normativlərə istinad edir lakin normativ sənədin özü ilə tanış olmağa imkan verilmir.

 

AZS ECE 41-2012 Yaratdıqları səslə əlaqədar motosikletlərin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstəriş

 

AZS ECE 48-2012 İşıqlandırma və işıq siqnalizasiyası qurğularının quraşdırılması baxımından nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

 

AZS ECE 51-2012 Səs səviyyəsi baxımından ən azı 4 təkərə malik mexaniki nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstəricilər

 

AZS ECE 52-2012 Ümumi konstruksiyaları baxımından M2 və M3 kateqoriyalarına aid olan az tutumlu nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

 

AZS ECE 59-2012 Səsboğanın dəyişilən sistemlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

 

Öncədən təşəkkür edirəm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На днях Турал в своей передаче косвенно, но фанатично оправдывал нарушения пдд (чёрт с превышением на пару десятков, даже проезд на красный) со стороны работника полиции (пожарника, хирурга, даже радиодиджея) в гражданском и в личном транспорте. Если сильно торопиться типа, так поступит каждый из нас, понесет ответственность и заплатит потом штраф за это, но поступит так. По моему это ни в какие ворота. Без какого-либо желания приукрашивать и размахивать этим, считаю это совершенно неприемлемым.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На днях Турал в своей передаче косвенно, но фанатично оправдывал нарушения пдд (чёрт с превышением на пару десятков, даже проезд на красный) со стороны работника полиции (пожарника, хирурга, даже радиодиджея) в гражданском и в личном транспорте. Если сильно торопиться типа, так поступит каждый из нас, понесет ответственность и заплатит потом штраф за это, но поступит так. По моему это ни в какие ворота. Без какого-либо желания приукрашивать и размахивать этим, считаю это совершенно неприемлемым.

Весь этот выпуск они мусолили эту тему. Мне тоже не понравилось.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Tural bey.Size bu videogoruntu gonderiller videoregistratorla , misal uchun men gosha xetti tapdaladim ve ya piyadaya yol vermedim, hansi ganuna esasen videoregistratorla meni chekiller, menim icazem olmadan ? Menim fikrimce bu duzgun deil , menim gayda pozuntumu ancag ypx emekdashi ve ya tsk kamerasi cheke biler !! Sade vetendasha bu hugug verilmiyib. Duzdu ganunda var ki eger menim gayda pozuntum varsa onda mene cerime yazila biler , amma polis gurumu terefinden sade vetendashin ixtiyari yoxdu menim gayda pozuntumu chekib gostersin, chunki o menim hugumu pozur menim shexsi emlakimi chekir, menim mashinim menim mulkumdur men icaze vermirem sade vetendash menim mulkumu cheksin !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому и существует эта передача, чтобы бессмысленно об этом толковать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Tural bey.Size bu videogoruntu gonderiller videoregistratorla , misal uchun men gosha xetti tapdaladim ve ya piyadaya yol vermedim, hansi ganuna esasen videoregistratorla meni chekiller, menim icazem olmadan ? Menim fikrimce bu duzgun deil , menim gayda pozuntumu ancag ypx emekdashi ve ya tsk kamerasi cheke biler !! Sade vetendasha bu hugug verilmiyib. Duzdu ganunda var ki eger menim gayda pozuntum varsa onda mene cerime yazila biler , amma polis gurumu terefinden sade vetendashin ixtiyari yoxdu menim gayda pozuntumu chekib gostersin, chunki o menim hugumu pozur menim shexsi emlakimi chekir, menim mashinim menim mulkumdur men icaze vermirem sade vetendash menim mulkumu cheksin !

 

Siz (və ya kimsə başqa) qaydaları pozursunuz, digər hərəkət iştirakçılarının həyatına, mənə, mənim ailəmə təhlükə yaradırsınız. Mən isə bunun barədə susmalıyam? Xeyir ola? Belə videolar reqistatoruma düşəndə dərhal Turala yox, DYP-nə göndərirəm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Onda menim de gayda pozuntumu chekersiz,sonra ise men sizi mehkmeye vererem onda bilersiz nece chekilish aparillar! Siz basha dushmursuz ki siz menim shexsi heyatimi chekirsiz , dexli yoxdu men mashinnanan yoxsa piyadayam ! Gayda pozuntusu uchun Ypx nin emekdashlari var tsk kameralari var! Shexsen size tehluke yaratsam da sizin ixtiyariniz yoxdu meni chekmeye! Digerlerinin yerine xaish editem yazmayin , onlar ozune cavaddehdiler ,sizde ozunuze!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Videoregistrator sizden uzag ,nese yol gezasi olanda veya ki size shar atmasinlar. Camaat onda dursun here bir registrator alsin ve bashlasin hamin pozuntusunu cekmeye , onda gerek butusln sherin pravasini lishenie getsin.Onsuzda vezyet chetindi , guya mene cerime yazmagnan men duz surecem?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men kehfimnen gayda pozmuram ki ,galiram tixacda ,sonra gel vaxtinda ishivi hel ele

 

Tıxacda qalan tək sizsiniz? Sizdən başqa tələsən yoxdur? Yoxsa sizin işiniz mənim işimdən vacibdir?

 

 

Onda menim de gayda pozuntumu chekersiz,sonra ise men sizi mehkmeye vererem onda bilersiz nece chekilish aparillar! Siz basha dushmursuz ki siz menim shexsi heyatimi chekirsiz , dexli yoxdu men mashinnanan yoxsa piyadayam ! Gayda pozuntusu uchun Ypx nin emekdashlari var tsk kameralari var! Shexsen size tehluke yaratsam da sizin ixtiyariniz yoxdu meni chekmeye! Digerlerinin yerine xaish editem yazmayin , onlar ozune cavaddehdiler ,sizde ozunuze!

 

Sizin məntiqiniz ilə belə çıxır kı mənim evimə oğru girsə, kimisə öldürsə, mənim ixtiyarım yoxdur onu evdə olan təhlükəsiz kameraya çəkib polisə göndərmək? 

 

 

Videoregistrator sizden uzag ,nese yol gezasi olanda veya ki size shar atmasinlar. Camaat onda dursun here bir registrator alsin ve bashlasin hamin pozuntusunu cekmeye , onda gerek butusln sherin pravasini lishenie getsin.Onsuzda vezyet chetindi , guya mene cerime yazmagnan men duz surecem?

 

Artıq yol qəzasında məni videoregistrator fayda verib. Maşınımı vurub qacıblar, TŞ-kamerası olmayan yerdə. Videoregistrator olmasaydı vurub qaçan maşın çox güman kı heç vaxt tapmayacaqdır. O kı qalda axırıncı sualınıza, cərimələr məhz elə onun üçün nəzərdə tutulub kı, gələn dəfə daha diqqətli olasınız.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tıxacda qalan tək sizsiniz? Sizdən başqa tələsən yoxdur? Yoxsa sizin işiniz mənim işimdən vacibdir? Tixacda galan tek men deilem amma o meni kimi telese bilmez! Men bilmirem sizin ishiniz vacibdir yoxsa menim , bir onu bilirem ki menimde ishim vacibdir ve lazim olan yere tez chatmaliyam!

Sizin məntiqiniz ilə belə çıxır kı mənim evimə oğru girsə, kimisə öldürsə, mənim ixtiyarım yoxdur onu evdə olan təhlükəsiz kameraya çəkib polisə göndərmək? Birincisi ogru evde hech kim olmayanda girir. Ikincisi ogru adam oldurmur.Uchuncusude xeir yoxdu polis emekdashlari ozderi yaddashi hadise bash verende oguluga elave edecekler narahat olma.Dorduncusude sen oz evini chekirsen gonshunun evini yox yani ne istersen chek amma bayirda chekilish aparma!

Artıq yol qəzasında məni videoregistrator fayda verib. Maşınımı vurub qacıblar, TŞ-kamerası olmayan yerdə. Videoregistrator olmasaydı vurub qaçan maşın çox güman kı heç vaxt tapmayacaqdır. O kı qalda axırıncı sualınıza, cərimələr məhz elə onun üçün nəzərdə tutulub kı, gələn dəfə daha diqqətli olasınız.

ay sagol, gordunki videoregistrator harda lazim olur.Bir soznen girishmiyin bu sohbete .Bir onu bilirem ki Kim menim gayda pozuntumu chekib gosterse ya ypx ya gonderse men onunla mehkemede gorushecem MUTLEG!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Videoregistrator sizden uzag ,nese yol gezasi olanda veya ki size shar atmasinlar. Camaat onda dursun here bir registrator alsin ve bashlasin hamin pozuntusunu cekmeye , onda gerek butusln sherin pravasini lishenie getsin.Onsuzda vezyet chetindi , guya mene cerime yazmagnan men duz surecem?

esl Azerbaycan sayaqi yazi. Helsinkide binanin balkonundan gorseler ki, siz bir butulka pive icib sukan arxasina eyleshirsiniz polise zeng vurub xeber edirler. Sizin shexsi heyatinizi yashadiqiniz vaxt etdiyiniz qayda pozuntusunu cekilirse sizin ucun ne ferqi var bunu ypx tshk ve ya ivan cekib?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men size subut eliye bilerem ki meni ve menim gayda pozuntumu adi vetendash cheke bilmez!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Şəxsi həyat evin qapısında bitir. Çölə çıxıb digər insanlara qarşı göstərilən hörmətsizlik və təhlükə hec cür sizin şəxsi həyatınız ola bilməz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mene subut etmekle bir coxlarimizin maariflenmesi ucun yaxshi ish gormush olarsiniz. Buyurun subut edin bizde bilmediyimizi bilek.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Şəxsi həyat evin qapısında bitir. Çölə çıxıb digər insanlara qarşı göstərilən hörmətsizlik və təhlükə hec cür sizin şəxsi həyatınız ola bilməz.

Dediyin soz hansi ganunda yazilib madee ve ya bend mende oxuyum gorum ki duz deyirsiz.?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mene subut etmekle bir coxlarimizin maariflenmesi ucun yaxshi ish gormush olarsiniz. Buyurun subut edin bizde bilmediyimizi bilek.

Size maraglidirsa , asude vaxta tapib size tegdim ederem!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men size subut eliye bilerem ki meni ve menim gayda pozuntumu adi vetendash cheke bilmez!!!!

Siz axi demishdiniz ki, subut ede bilerem. Bele anladim ki, Sizin subyektiv mentiqinize uyqun fikrinizi qanun kimi bilirsiz? Men dushunurem ki, bu shexsi heyati cekmek deyil amma kimese nese subut etmirem)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Our picks

  • Оперативный штаб при Кабинете министров подтвердил первый факт заражения в Азербайджане коронавирусной инфекцией (COVID-19).
   Как передает Oxu.Az, инфицированный является гражданином Российской Федерации.
   "При въезде из Ирана в Азербайджан у него были обнаружены признаки заболевания. Прибывший помещен в инфекционный бокс специальной режимной больницы. Тест на коронавирус у него оказался положительным. В настоящее время состояние пациента стабильное", - говорится в сообщении оперативного штаба.
     В сообщении отмечается, что в больнице работает высокопрофессиональный врачебный персонал, кроме того, имеется специализированное оборудование для обеспечения пациента соответствующей терапией и предотвращения распространения инфекции.
   Кроме того, для предотвращения распространения вируса принимаются соответствующие меры, в том числе устанавливаются контакты пациента с источником и пути распространения вируса, выявляются другие случаи инфицирования с целью получения всей необходимой информации.
    • Haha
   • 132 replies
  • В Ахмедлах в метро даже погас
   • 111 replies
  • Минздрав о слухах про коронавирус в Азербайджане. Продолжение
   • 1,438 replies
  • Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию опровергли распространенную в социальных сетях аудиозапись о якобы госпитализированных в Центральной клинической больнице людей с коронавирусом.
   О том, что данная информация не соответствует действительности, подтвердило и руководство Центральной клинической больницы.
   В заявлении Минздрава и Госагенства по обязательному медицинскому страхованию, поступившем в редакцию haqqin.az, говорится, что в при наличии подозрений на вирус у прибывших в страну людей, их размещают в специально выделенные государственные медицинские учреждения.
   «В настоящее время нет госпитализированных с подозрением на коронавирус», - говорится в заявлении.
   Минздрав и Госагенство по обязательному медицинскому страхованию призывают граждан верить лишь официальной информации.
   https://haqqin.az/news/170771
   • 1,639 replies
  • Грудь — настоящее оружие соблазна, которым умело пользуется прекрасная половина человечества. С самых давних времен она притягивает пытливые взгляды и не дает покоя исследователям. Ведь всем же так интересно, что влияет на внешний вид женской груди: простая генетика или что-то магическое, а может, чувственность? Теперь же выяснилось, что по груди можно судить о внутреннем мире женщины.
   Может и вправду, недаром женскую грудь ассоциируют с глазами, и она может поведать всю информацию о темпераменте, характере и привычках своей обладательницы. Мы расскажем тебе как же связаны форма груди и внутренний мир женщины.
   Выбери свою форму и читай результат.
   1. Ушлая интеллектуалка
   Ты очень изысканная и интеллектуально развитая женщина. Ты любишь искусство и умных собеседников. Твой живой ум завораживает всех, при этом ты совершенно не занудная. Очень ценишь комфорт и уют. Ты очень решительна и, на первый взгляд, даже хладнокровна.
   Ты наверняка хорошо училась в школе, строишь хорошую карьеру, много читаешь и можешь поддержать беседу на любую тему. Логика и рациональность у тебя на первом месте, а эмоции — на втором. Ты отличаешься стабильным и сильным характером.
   2. Большая и полная
   Ты — прирожденный лидер. Ты очень редко просишь о помощи, и, наоборот, помогаешь всем и советом, и делом. Такая себе суперженщина. Ты достигаешь успеха во всём, за что берешься. Это всё потому, что твои решения продуманы тщательно и на самом высоком уровне.
   При этом ты очень чувствительна и сострадательна. Ты чувствуешь мир глубже, чем остальные
   • 47 replies
  • я первым сам и отмечусь )
    • Like
   • 171 replies
  • Серия: Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло  
    

    
   Шампунь  Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло 200/400 мл
   (для Для тонких, слабых и жирных  волос)
   Шампунь Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло для объема и толщины волос, с экстрактами кокоса, хны и касторового масла. Масло кокоса помогает укрепить волосы, насытить его необходимыми протеинами, делая их густыми, крепкими и блестящими. Касторовое масло обволакивает и волосяную луковицу, и сам волос, создавая особый защитный слой, питает полезными веществами и препятствуют потере влаги. Экстракт хны – мощное противогрибковое и вяжущее средство. Он укрепляет луковицы волос и очищает кожу головы. Хна также имеет свойство обволакивать волосы снаружи, делая их прочными и объемными.
   Наилучший результат достигается при регулярном использовании шампуня. Цена 3.40 манат (200 мл); 5.50 манат (400 мл)
    
    
   Кондиционер для волос Дабур Ватика Кокос и
   Касторовое масло, 200 мл
   Кондиционер Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло  вернёт природный блеск и жизненную силу ломким, сухим и тусклым волосам. Его лечебные свойства улучшают состояние кожи и волос, способствуют обновлению и омоложению клеток кожного покрова головы. Кокосовое масло оказывает омолаживающее, регенерирующее, питательное и противовоспалительное действия. касторовое масло обеспечивает дополнительное питание и улучшает микроциркуляцию кожи головы. Цена 3.40 манат
    
   Масло для волос Дабур Ватика Кокос и
   Касторовое  масло,  200 мл
   Масло Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло - восстанавливает волосы, делает их более густыми, эффективно избавляет от перхоти.  Укрепляет корни,  стимулирует  рост  новых волос, а также способствует разглаживанию секущихся кончиков. Масло способствует восстановлению волос после окрашивания химическими красками или использования укладочных средств, обладает свойствами кондиционера - смягчает и разглаживает волосы, не оставляет жирного блеска, не утяжеляет волосы. Масло рекомендуется применять 1-3 раза в неделю. При жирном типе волос рекомендуется наносить масло только на сухие и секущиеся кончики волос. Цена 4.10 манат
    
   Маска для волос Дабур Ватика  Кокос и
   Касторовое масло, 500 мл
    
    Уникальная формула маски Дабур Ватика  Кокос и Касторовое масло, созданная на основе кокосового масла, обладает свойством глубоко проникать в эпидермис, насыщая его питательными веществами и микроэлементами, необходимыми для здорового роста волос. 
   Способ применения: нанесите маску на мокрые волосы, оставьте на 15 минут, смойте тёплой водой. Цена 5.70 манат
    
    Заказы по телефону: (055) 490-95-70.
    • Like
   • 98 replies
  • Честное слово я до сегодняшнего дня был сторонником Мехмана
   Мне нравилось его смелость в показе и выявление уродливых черт присущих нашему обществу
   Его не равнодушие к положению простых людей
   Его призывы соблюдать законы
   Но сегодня я такого от него не ожидал
   Пусть Мехман прав в чем то - но в таком наглом тоне разговаривать с человеком - тем более пожилым
   Это уже слишком
   Если он сейчас такой - то что будет если он получит должность или какой то пост
   Так он будет на всех так кричать
   Мне от этого видео стало не по себе
   Посмотрите вы сами
    
   https://www.youtube.com/watch?v=akDCPvJrN1w
   Кандидат в депутаты Милли Меджлиса, баллотирующийся от 31 Сураханского второго избирательного округа, блогер Мехман Гусейнов оказался в центре скандала.
   В соцсетях размещено видео, в котором Мехман Гусейнов на повышенных тонах разговаривает с председателем и членами избирательного участка, которые предлагают ему пройти регистрацию.
   «Есть правила, надо пройти регистрацию», - говорит председатель комиссии, в ответ на что блогер кричит: «Ты не знаешь с кем говоришь. Я – кандидат Мехман Гусейнов. Не кричи! Ты - фальсификатор».
    
   Это видео вызвало большой резонанс в сети. Большинство комментаторов осудили поведение Мехмана Гусейнова, отметив, что такие действия являются неподобающими и недопустимыми. Вот небольшая часть комментариев, оставленных пользователями под видео:
    «Если Мехман ведет себя так, будучи еще кандидатом, то что будет, если он станет депутатом? Все это напоминает мне 90-е годы, когда любой мог позволить себе хулиганские выходки. Так нельзя. Мехману надо умерить свой пыл. Из него не получится депутат. Человек должен быть выдержанным».
   «Независимо от того, кто ты, нельзя так разговаривать с человеком, который годится тебе в отцы. Это невоспитанность и бескультурье, которое нельзя оправдать. Если у тебя есть возражения, то надо выражать их цивильно. Мехман за это может быть привлечен к ответственности».
   «Мехман, возьми себя в руки. Такими действиями ты лишаешь себя уважения».
   «Мне кажется, что Мехман переходит границу, он сам кричит, проявляет неуважение к человеку, который ему в отцы годится.  Так нельзя, даже если этот аксакал – фальсификатор, на этот раз Мехман совершил постыдный поступок».
    • Facepalm
    • Downvote
    • Upvote
    • Confused
    • Thanks
    • Like
   • 937 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

 • Popular Now

×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу