Jump to content
Disput.Az Forum
Togrul-Lupus

Ты Тоже Скажи...(Сборник Мыслей Простого Народа).

Recommended Posts

Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а дурак.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Adi məsələlər sıravi beyin həcminə çox rahatlıqla uyğun gəlir və oturur.Bu gündəlik nizam intizam və səliqə səhman yaxud şənbə iməcliyinə bənzər.Sıradan və rutin öhdəlik və get-gəl.Bu məsələlər ilə birgə müəyyən biriləri üçün onların fikirlərini yayındıra bilməyən və onları tutduğu yoldan azdıra bilməyən istiqamətlər də mövcuddur.Onlar çox israrlıdır.Digərləri bu növlərə baxıb çaşqınlıq içində qalarlar.Bu yolun istənilən sonluğa gəlməsi məsələyə eyni anda min təbdə don geyindirir.İnsanın nəyə sə əli qalxmır,həvəsi yox,amma zaman onu tələsdirir.İnsan yaşlaşıb gücünü itirir,insan yaşa dolduqca müdrikləşir.Valideyn və digər acılara kontrast övlad şirinliyini yaşayır.Söz verib hərəkət acizliyinə qapanır.İnsan min oyundan çıxır.Ortada var gəl etməklə məqsəd cizgisi düzəlməz,ümumiyyətlə düşünürəm bu mövqesizlikdir.Tənhalıqdan qorxunun əks sədasıdır bu.İnsan tənha deyildir.Ətraf hər yer cümlələr lövhəsi,sabit qayda üzrə ətalət tapmış hərəkət kütləsi,tanımadığın birilərindən sadəcə vizual zövq məmbəyidir ,yaşamdır,maraqdır,nişanələrdir.İçdə fikirlər,haqqı hesablar,təsdiqlər və məmnunluq.Yoxdursa bu alış veriş,ətrafla iç arasında bağlılıq,neynirsən axı yaşayıb? Nə gözləyirsən həyatdan? 

Zamanla hər şey görüb hər şeydən bezib,bəhs etdiyim məqam və mənəvi tarazlığı axtarırıq.Bu müvəqqəti məmnunluqdur,istər adi aksessuarda tapılsın,istər qarşındakından -) istər təklikdən,bütün yollar həmən məmnunluğa doğru...

Edited by Rufat_714

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, почему феминистки не борются за равенство пенсионного возраста?..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bizi bərabər olmağa çağırırlar,eyni sırada düz və qarşımızda olan və görünən məntəqəyə düzıənməyimizi gözləyirlər bizdən.. İnsanlar ancaq nizam intizam qaydaları qarşısında bərabərdir..ən azı düşüncələrdə bununla razılaşmaqda çətinlik çəkmirik.Digər qalan məqamlarda insanlar bənzəməkdən hər vəchlə boyun qaçırır.Bu məsələdə ona geni də kömək edir.Bəlkədə elə məsələnin özəyində dayanan tam bu.Müəyyən etapda bu onun özünə də xoş gəlir,marağı olur,zamanla insan işlənir.Hamımız işlənirik.Və əgər layiq olmayan məqsədə yaxud qüvvəyə yönəlirsə bu ,hətta özün belə bu işlənməyə məyus olursan.İnsan əlbəttə mühüm qüvvələrlə müjdələnmişdir,amma onun da sərf olunmasımda zərrə qədər məqsədyönlülük olsun gərək. Elə məqamlar olur ki,gözün önündə hər şey çox aydın baş verir,sən həmin məsələdə tam lazımlı yerdə və zamandasan.Amma bu yenə azdır.Çünki bu sənin zamanın və məkanın deyildir. Yaşadıqca əzəldən tutduğum mövqenin nə qədər doğru olduğunu başa düşürəm.Habluki heç bir hesab kitab edilməmişdir buna görə.İndi də edilmir...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Danışmaq məqamı gələndə susmaq özündən keçmək deməkdir.Danışmağa sənə şərait sövq edər.Şərait səni təhrik edər ya susdurar,o baxır sən kimsən! Şərait dediyin sənin ətrafındır,verdiyin salam aldığın haqqdır,özünü aparmağındır,özünə pərəstiş etdiyin nalayıq birinə qoyduğun hörmətin yarısının yarısıdır,sözündür.Onu hərflərdən ibarət etmək kifayət deyil bəzən.Ona hökmünü,kimliyini də qoşasan gərək.Bərk deyəsən və qəti.

Bütün bunlar bizim parçalanmaqda olan kiçik kiçik dairələrdə özünü kimsə sayanlar üçün deyil,sənin öz kimliyin üçündür.Məhz buradan başlayır sənin şəxsiyyət müstəvisində səyahətin. Qüvvət zamana uyğun davranmaq deyil,bu güclü insanlara xas keyfiyyət ola bilməz.Prinsip və virtual yarış da insan qüvvətinin təcəssümü deyil.İnsanlar sənə çata bilməməli,bu savad və gedişatı düzgün oxumaq əsnasında,bir addım öndə olmaq tezlyində baş tutmalıdır.Onlar bunu dərk etməlidir.Bu məqamdan sonra sənin kim olmağın və hardan gəlməyin çoxdanıncı planda nəzərdən itir.Daim sadə və öndə...səssiz və aktual...həqiqət kimi,harasasa həmişə yaxında...

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsanlar arasında münasibətlər yalnız maraqlar çərçivəsində mümkündür.Bu sənə doğma olmayan insanlarla olduğundandır.Doğma sayılan biriləri ilə münasibət olmur,bu həmin doğmalıq hissi və mövcudluğu ilə əvəzlənir.İnsanın övladı yaxud valideyni ilə münasibəti ola bilməz.Bu necə münasibət olacaq axı? Valideyn səndən incimir,səndən heç nə istəmir,sən ən uğursuz övlad olsan belə bunu sənin üzünə vurmur,sənə tənə etmir.Bu necə münasibətdir ki övladın daim səndən nəsə gözləyir,daim nəsə umur.Bu doğmaları qeyrilərindən ayıran mühüm cəhətdir.Bəzən bunları boyun ardına vurub qıraqda doğmalıq axtaranlar müvəqqəti onlara göstərilən isti -bəli məhz münasibət! -ə aldanırlar.Axı bu münasibətdir.Bu doğmalıq deyil.Bir yerə qədər olan münasibət.Bir yerə qədər olan doğmalıq mövcud deyildir.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чемпионат Мира без голландцев - это как Новый Год без шампанского.

Edited by The Razor

Share this post


Link to post
Share on other sites

mmm.......      ,

 

yenə oturub sadəcə tamaşa edirsən......kontrastlara...adi maddi və mənəvi dəyəi olmayan cansız varlıqdan tutmuş bəşərin üstün sayılan birincisinə qədər,eyni imkanlar və şəraitdə bu qədər fərq hardan gəlir çıxır axı? Şərait və əldə olan imkanlar bir dənizin iki damcısı qədər bənzədir hamı üçün və bir o qədər biz insanlarda tamam fəqli əksini tapır.Yəqin biz də eyni şərait və imkanlara fəqrli niyyətlə yanaşırıq,olacağı da bu zatən.Verilmiş sərhəddə və möhlətdə nədir ümdə? Bir dəfə yaşamaq yoxsa bunu unutmaq? 

İnsan özü ilə səmimi ola bilir,bu mümkündür.O inandığı nəyin yaxud kiminsə arxası ilə gedib orada və ya onunla bş verəcək məsələrə bu və ya digər reaksiya verə bilir.Bunu yaddaşına yazıb həyat nailiyyəti sayar.Bu işdə tam haqqlıdır.İnsan həmdə özünün lazımsız və miskin olduğunun müvəqqəti olduğunu və  qalan vacibiyyatı unudar.O da bu da,ikisi bir ağla sığmasada bir həyata sığır.Qalan baş verənlər bunun ətrafında gedən rutin olaylar..

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gözlərim önündə olan məsələlərə cavab olaraq fraqmentlər  parça-parça yazılarla alınır.Hər parçada müəyyən fikirlər,qanunauyğunluqlar və imkanlar gizlənir.Amma mən dəqiq bilirəm ki, bu yazılar kimi bunların ortaya çıxma səbəbi də insanın bitib tükənməyən qanuna və zərurətə xidmət etməsindəndir.Bizə yaşamaq əmr olunub.Uduzmamaq.Geri qalmamaq.Birincilik...öndə olmaq...Digərini qabaqlamaq zəminində ona mülayim davranmaq....başqasına məğlub durumda ona hörmət etmək.....Bu həqiqətlə barışıb davam etmək...amma hökmən yaşamaq...İnsanın ən mükəmməl durumu onun hiss və istəklərdən azadə durumudur..Bu gedişatda və qurumda xəta verən bəndin məmbədən ayrılmasına bənzər...İnsan o xətalı bəndlərdən əl çəkə bilmir..dəyərləri qarışdırır,özünü də itirir...Uğur, danışıqlarda və təsdiqlərdə deyil,daxildə və sənə çox yaxın bir yerdədir...oradan başlayır...Öz bəndlərinin sənə uyğun nizamla hərəkətindədir..Sənin mövcud olanla arxayınlığındadır..bu sabitdir.

Arxayınlıq gözəldir amma anlarla mümkündür,bu sənə doğru yolun müvəqqəti görünməsi zəminində baş verir.Məncə biz insanların imkanlarını həddən ziyadə dəyərləndiririk..Uğur əldə etmək deyil...uğur rahatlıqdır..özünlə balansı tapmaqdır...səni təhrik edən hisslərdən azadə olmaqdır...kiçik məsafədə hamımız addım ata bilirik.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все обильно накрашенные девушки больше похожи друг на друга, чем на себя без косметики.

 • Like 1
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

bizim xüsusiyyətlərimiz deyilən o davranış toplumu görəsən haradan qaynaqlanır? Valideynlərin irsi hədiyyəsi? Yaşayış deyilən maneə ardıcıllığının rəndələmə silsiləsi? İnsanın həyat və gözəllik dilənçisi tək künc bucaqdan yığdığı təfəkkür zəmbili? 

Məncə hamısı...deyilmi? İnsanın-övladın,yaşamın,səndən sonra olacaqların təməli vacibibiyyatın zamana doğru bağlanması və buna zəhmətin qoyulması zəminində baş verə bilər.Pərəstiş etdiyimiz və mükəmməl saydığımız insanlar da bu cür formlaşır.Biz isə təəccüb edirik.Biz həyatı çərçivələrə və intizama sıxmaqla...içimizdə özümüzü tənbeh etdikcə o qızıl vaxtımızı itiririk.Baş verənlərə ağrılarla cavab vermək insanın həyata qarşı gücsüzlüyüdür.İstənilən nə ilə sə, hətta doğmalar ilə azadə darvanış müstəvisində rəftar etmək gərəkdir.Ən geniş azadəlik belə, həmən nəyin yaxud kimin sə doğmalığını yaxud dəyərini sizdən ala bilməz.Əksinə, həyatda insanın qorxularından dolayı anlamadığı çox qaydalar var.O qaydalar insana sübhün sərin amma üşüdən mehi kimi təsir edir ...insan bilmir həzz alsın yoxsa yox....bilmir dinləsin yoxsa yox......yəqin insanları qüvvə baxımından fərqləndirən əsas cəhət budur...həyatda qüvvətli olub olmamaq budur.....yaşamaq budur...

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnandığım dəqiq olan bizlərin davranışı və yaşamı öz təməlimizim üzərində təşəkkül tapmasıdır.Bizlər hər yerdə öz işarələrimizi və təzrimizi tərənnüm edirik.Bu bizdə seçim buraxmır.Biz özümüzdə müəyyən məsələləri bəyənməsək belə bu həmən xüsusiyyətləri bizdən ixtisar etmir.Özümüzü aldadıb dəyişik hərəkət etsək belə ,müəyyən qəti məsələlərdə düşünmə qabiliyyəti müvəqqəti dayanıb instinktiv davranışa yol verdikdə,bizim hərəkətimiz tam bizim kimliyimizdən bəhs edir.Qorxu,məğlubiyyət,rəqabət,həyəcan və bəzi başqa insan hallarında bilinir bizim tərzimiz.Düşünüb insanın mükəmməlliyinə dair müsbət xal vermək istəyirəm,bunu onun hansı xüsusiyyətinə bərkitməyi bilmirəm amma.Geyiminə? Tam formalaşmamış davranışına? Bəlli olmayan Mənşəyinə? Tuta bilmədiyi sözlərinə? Qısa Ömrünə? Bu qədər vaxt ərzində xeyirimizə bir məqamı belə çevirə bilməmişik..Məncə insanda hörmət və rəğbət bəslənəcək bir məqam var-insanın mənəvi quruluşu,hər bir fərdin kimliyi,onun mənası.Özünü necə tərənnüm etməsi.Məsələn filankəs budur...Bu qısa da olsa,pis də yaxşı da ,bu mövcuddur,bu bir davranış və idarə quruluşudur.İnsan həmin tərzdə rəsm çəkir,musiqi bəsdələyir,gəzir,danışır ..məhz həmən tərzdə..Bunu valideyn bizdə tərbiyyə etmir,bunu valideyn irs olaraq bizə ötürür...instinktiv olaraq,özündən belə  asılı olmadan -) başqa cür istedad bizdə hardandı...biz axı nə bilirik istedad nədir...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mütəmadi olaraq ətrafımızda gördüyümüz və diqqətimizi çəkən əşya və hallara tamaşa edib bu və ya digər maraqla o məsələ haqqında qısa yaxud uzun zaman başımızda çək çevir edirik.Həmin məsələyə həsr etdiyimiz fikir mübadiləsi və bizim bir şəxsiyyət olaraq ona cavabımız bizim ötüb keçən həyatımızdan yığdığımız təcrübə ilə həyatın bizə yeritdiyi xasiyyət toplumunun qarışığından irəli gəlir.Xasiyyət bizimlə yaranır,bu boxçanın içində hər kəsə lazım olan və ona yaşamağa mane olan müəyyən kiçik alətlər və vasitələr vardır.Bizlərin bir fərd olaraq niyə və nə üçün bu və ya digər vasitəyə üstünlük verməyimiz bizim yaşadığımız cəmiyyətdə kimliyimizi səciyyələndirir.Çox zaman biz özümüz içimizdə olanların çoxundan bixəbər yaşayıyıq,vaxtımızı isə özgə insanlarla qurulan acizanə münasibətlərdə uğur axtarmağa sərf edirik.Bunu edərək özümüzə nə qədər ağır zərbə vurduğumuzu,kömək və uğur gözlədiyimiz kəsin gözlərində həmin andan düşməyimizi anlaya bilmirik.İnsanlar arasında münasibət çox rəngarəngdir..mürəkkəbdir...Bəzən üç-dörd hal yaxud hiss bir tərkibdə bağlanır..İnsanı isə əslində bu düyünlər deyil ,öz istək və gözləntiləri aldadır,onu narahat edir,onu haldan hala salır.Bunları isə idarə etmək yox....buraxmaq gərəkdir...Bu sənin xasiyyətsiz əşya olmağın anlamına gəlmir,bu sadəcə normativdir,bu sənə kifayət edəcək davranış və həddir.Bu hədd deyilən ölçü hissi, dənizin yaş qumunda çubuqla çəkdiyin xəttə bənzər.Onu aydın görmək üçün səni aldadan və səni narahat edən o gözləntilərə laqeyd yanaşma gərəkdir..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Egoiste Platinum уже не в тренде...дайте мне флакон Po#uiste Platinum

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsanın təkrarı yoxdur.Ən sıravi birisənsə belə sənin əl izin ikinci canlıda yoxdur.Təbiət öz istehsal prosedurunda təkrara yaxud səhvə yol vermir.O axı insan iradəsinə tabe deyildir.İnsan olaraq digər birinə inanmaq və ona istinad etmək axmaqlıdır.İnsan olaraq digər insanlardan qaçıb başını dinc saxlamaq zərurətdir.İnsanlar yalnız aciz və böyük maraqlar müstəvisində əlaqə saxlayırlar.Tüpürüm bu əlaqələrə!

İnsan ayağı olan yerdə min bir həyəcan vardır, min bir maraq, min bir rəng, min bir gedişat.Kiçik biri olub zəif ruhunla qulaqlarını şəkləyib nəsə eşitməkdir seçim ya yalquzaq olub hamısını rədd etmək..Bizi tarazlıqdan çıxaran məsələlər bizim zəifliyimizə istinad edənlərdir.Onlar cılız hiyləgərliyə və sənin öz nəfsinə məğlub olmağına əsaslanır.Sonunda sənin kim olduğunu dəqiq təyin etdikdə bu məqamlar sadəcə tutumunu itirir.

Deməyim odur ki bizə gəlib çatan istər pis və yaxşı əhvallar və olaylar bizim öz istəyimizlədir.Təbiət və həyat bizə ... hamımıza bitərəfdir.O hamının arxası ilə düşə bilməz, maraqlara cabab verməz, biz isə istyimiz qarşılığında cavab alarıq.

İllər bizi başa salır.Cılız olmasaq sadə oluruq.Yazığıqsa gülünc.Bu bizdən asılı deyil, hər kimiksə biz bu cür doğuluruq.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sənin görmək istədiyin rəsm var.Həyatın sənə işlədiyi görünüş var.Bunlar hər ikisi öz cəbhələrində var.Onlar doğrudur və mövcuddur.Sənin görmək istədiyin və təxəyyülündə canlandırdığın sənin xasiyyətindən və həyatdan götürdüyün məqamlardan qaynaqlanan istək və nəfsi  arzulardır.Həyatın sənin önünə gətirdiyi məsələlər isə sənin ağlından belə keçməyən və səni dörd bir yandan tərpənməz vəziyyətdə saxlayan şəraitdir.

Bu elə bir oyundur ki başlanğıcı səlist sonu isə bitməyən tükənməyən ardıcıllıqlara söykənir.Bu amansız oyundur.Bu yaşamaq uğrunda mübarizədir.İstər maddi istər mənəvi.İstər tək özün üçün istər məişət və cəmiyyət.İnsan nailiyyətləri bu oyunlarda çox bitərəfdir.İnsan nailiyyətləri hisslər və fərdlərlə əlaqəli deyildir.Onlar ümumi bəşər xeyirinə atılan addımlar və əldə olunan dəyərlərdir.Məsələ isə sənin xüsusi vəziyyətindən gedir.Bu qədər varlıq və bolluq içərisində miskin kimliyindən və doymayan ruhundan gedir.İnsan öz çevrəsində-həyat öz.Çox müxtəlif siniflərdə insanlar var.Çox müxtəlif tərzdə əhvalatlar.Çoz müxtəlif qismdə nəticələr.Bir şeydən tam əminəm, heç kəs heç kəsin marağında deyildir.Maraqlar sadəcə bu həflərlə sərhədlənir və bu maraq mənası ilə yekunlaşır.Ən yaxşı halda insan öz doğmasını yaddan bir könyək daha artıq sanır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu gün sənə boz və maraqsız görünən hər hansı nəsə gələcəkdə sənim baş ucalığın ola bilər.Bu gün sənə gülməli və əyləncəli nəsə isə gələcəkdə sənin baş qaxıncın ola bilər.Bizlər rəqəmlər tək dövr edərək özümüzü daim uğurlu sıraya səfərbər edərik..Həyat isə öz ədədi silsiləsini təqdim edər.Bu bizim elmi və təcrübi savadımızdan asılı olmayan bir sıralamadır.Cəmiyyət içində uğurlu və qabaqcıl olmaq qanımızdadır, amma imkanımızda deyil hər daim.Bu bir tərəzidir, bir tərəf ağır gəıəndə digəri yüngül gəlməlidir.İnsana tutum baxımından ağır gələn estetik və görünüş baxımdan , qəbul baxımından yüngül gəlir və əksinə.Zamanla döyülən mənəviyyat şəraitində öz ağırın da yüngülə çevrilir.Bu səndən asılı olmur bəzən, axı girməlisən axına.

Bizlər özümüz ömüzə bayram elan etməyə öyrəncəliyik.Özümüzə kiçik əyləncələr tərtib edib hədiyyələr edərik.

Vəhşi təbiyyətli və quru yaşamağa adət edənlər bu məsələləri özlərinə artıq sayarlar.Onlar da özlərinə bayram edirlər amma bu onlar üçün yalnız gizli və məhdud qalar.Oturub fikirləşəndə kimdən və nədən sirr saxlamağa ehtiyyac qaldığının fərqinə varmırsan.Amma bu olmalı.Bu sənim xüsusi kimsə olçamındam irəıi gəlmir.Bu hamıya qarşı bitərəf olmağına bağlanır.Bu əsl mövqedir.Əsl yanaşmadır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiçik və görünən miqyasda biz özümüzü müqayisə edib dəyərləndirə bilirik.Bu çərçivədə özümüzə bəraət qazandırıb xırda da olsa özümüzə müsbət rəy də verə bilirik.Görəsən insan özünü imkanlarından xaric müstəvidə çək çevir edə bilirmi? Buna ağıl və qabiliyyət imkanı çatırmı? İmkanlarını və qabiliyyətini zəif qılan suallara cavab vermək hünəri tapırmı? Axı biz təxəyyülümüzdə bizə məxsus olanları idarə etməyə adətkarıq.Bizə ancaq gücümüz çatan aiddir? Axı arzumuz bu olanlardan çox çox irəlidədir? Bəs onları kim idarə edir? Onlara rəngi, ətri və hərəkət qüvvəsini kim verir? Niyə həmən uca görünən məsələlərdə bəni insan əməli yoxdur? Demək bu natamam idarədir? Natamam nəzarət? Natamam cəhd və istək? İnsan ayağı olan hər yerdə natamamlıq vardır, tamamlanmamış tərbiyyə,tamamlanmamış vəsiət, qeyri tamam andlar,sözlər, natamam tikililər, yarımçıq başlanğıclar.Arzu və təxəyyül içində batıb itən biri kimi görünməsək, bizim nəyimiz tamamdır ki? Tam olan bizim üçün nazil olanlardır..əyləncələrdən tutmuş nizam intizama qədər.Onlar insan yaşadıqca eyni cür mövcud olub, insanı eyni tərzə dəvət edib, onlara eyni cür xeyir yaxud ziyan edər.Yazılarla, düşüncələrlə nə qədər öz varlığımızı və imkanlarımızı artıq sanmağımız qərarına gəlirəm.Sən demə bizi sadəliyə tək çəkindiyimiz ruh qidası və məmbə dəvət etmir, sadəlik hər addımımıza buyurulub.Dövran dəyişməyənə qədər ,bu durum mövcud olduğu qədər qalib və mürəkkəb zamandır.Varlıqdır.Ətrafdır.Nüvə və özüldür.Bizlər yox.Qəti.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tək bir fərd yaxud insanla adət yaranmaz.Həmin fərd ətrafında baş verənlər hər hansı tərzdə ənənə vəziyyətini də ala bilməz.Tək adama nə adət? Təkliyə nə ənənə? Sən nə qədər də ağlında özünü fərqli bilib,xüsusi etsən də sənin cəmiyyətə ehtiyyacın vardır.Bu sənin inkişafına,öz qərar və yönünü tam və səlist etməyinə çox vacibdir.Digər insanların varlığı əslində boş ərazilərin dolması üçün nəzərdə tutulmayıb.Ətrafında birilərinin olması sənin içində mövcud xüsusiyyətlərin qüvvəyə minməsinə dəlalət edər.Bu bir rəqabətdir.Boşuna buraxsan sənə zərər vura bilməyən bu rəqabət əslində sənin mürəkkəb kimliyinnə o qədər özünü kökləyir ki ta ömrünün sonuna qədər səndə qalan ən doğru hiss olaraq qalır.

Sən bir saniyə belə bu hissi dayandıra bilməzsən,bu sənə təhlükə kimi görünər.

Yaşadığımız dövran içərisində elə bir məskən və məqam yoxdur ki həmən o tətikdə olan hissi səndən alsın.Tətikdə olmaz insanın əzəldən olan buyurulmuş yeridir.İnanın ki ən dahi musiqi silsiləri belə bir əli və qulağı tətikdə ola ola yaranıb.Kimdə bu hiss daha qüvvətli olub, kimdə zəif ...Bu əslində heç seçim də deyil , bu zərurətdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsanlar haqqında yazılar hər daim diqqət mərkəzindədir,hər növ canlı üçün maraq kəsb edib hər canlıda diqqət cəlb edər.Gözümüzü açıb insanı daim yaradılanlar içərisində üstün görmüşük.İnsanlar yollar qət edib,vacib işlər görüb,qaydalar bərqərar edib,normativlər təyin edib.Həm eyni zamanda bu qaydaları pozub,əhdinə sadiq olmayıb, min bir yalanlar içərisində qəfil tutulub zamanı aldatmağa çalışan yeganə varlıq olub.O da bu da insandır.

Hər nə qədər də yaşayış realığı birinciliyi insana təslim etsə də düşünüb bunun məmbəyini araşdırmağa məcbursan.Məmbə isə bizim özümüzün kimliyimiz haqqında olan vəziyyətimizə tam özümüzün qərar verməyimizə olan şübhədir.Məni maraq içərisində saxlayan biz və bizdən kənarda baş verənlərdir.Biz və bizdən üstün olanlardır.Tək bizim olmamaqdır.Yüksək mədəniyyətlər,sətrlər və səslər,bizi təmsil edən maddələr bizim instinktə bağlı olan,nəfsimizdən qaynaqlanan qaydalara tabe olub göz önünə gəlməyimiz inandırıcı deyildir.Bu sənin hünərin üçün deyildir.Ayaqlarımı yerdən üzüb yalançı olmaq istəmirəm,inandırıcı çərçivədən qıraq da oxunmaq istəmirəm, mən insana aid olan və olmayanı dəqiq ayırmaq kimi həvəsdəyəm.Mən insanları növlərə bölməkdə israrlıyam.Mən onların istəyini və həvəsini izləməkdə çox həssasam.O səbəbdən onlarla ünsiyyəti sözlərlə deyil,görünüşlə, abu hava ilə hiss edərəm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На свете нет более смешного и жалкого зрелища, чем мужчина, который лезет из кожи вон, чтобы впечатлить женщину.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Миллет,живите реальной жизнью,это намного интнреснее  и не стейняйтесь делать первый шаг ,многое потеряете  :)

 

Edited by Amando

Share this post


Link to post
Share on other sites

bu mövzu adi qadın və sıravi fikirlər toplumundan daha artıqdır.Mövzu hisslərə bağlıdır.Sətrlər hisslərə bağlanmadıqca,insan başına gələn əhval ruhiyyəni ötürmədikcə oxuyan insanı təsirləndirməz.Dərin hisslərə sahib olmaq üçün dərin biri olmağa gərəkdir.

İndiki sarsaq zəmanədə bəzən bu inandlrıcı olmasa da şəxsiyyətini qoruyan kişilər varmış.İnsanlar hər şeyi sınaqdan keçirməyə adət edərmiş.Dadına baxıb özəl edib ona marağını itirərmiş.Ən gözələ belə qəzəllər deyib ondan istədiyini alıb onu yarı yolda buraxarmış.

Həyat və insan arasında mövcud alış veriş budur.İncə məqam buna icazə verməməkdir.Heç bir şərtlər daxilində.

Ümumiyyətlə həyat təzadlar içindədir.

Qohum,dost ,əqrəba hətta ailə içində olmaz özünü təslim etmək.Özünü sadələşdirmək.Məsələ insanlar arasında fərqdən gedir.Mən usanmadan insanlar arasında mövcud münasibətlərdən yazıram.Çünki həyatın ən şərəfli və miskin varlığı və maraqları insan ətrafında bərqərar olunmuşdur.İstər kişi istər qadın.İnsan tənha qalmaqdan qorxmamalıdır.Tənhalıq insanın özünün kim olmasını ona biruzə edən yeganə vəziyyətdir.Tənhalıq onun həyatını ona əsl rəngləri ilə göstərən yeganə kətandır.

Tənhalıq onun təhlükəsizliyidir.Əgər o şəxsiyyətdirsə...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yaşanan illər hər daim insan xeyirinə işləmir.Bu yəqin adət üzrə də belə olmalıdır.İnsan yeganə varlıqdır ki, hər şeydən xeyir güdər, zamandan da...Ancaq illərin bizlərə ötürdüyü tamamlıqlar, açdığı sirlər, gizlənmiş parçalar və sonunda qurduğu tamamlanmış rəsmlər vardır.Şərt deyil ki bu rəsm kətan üzərində qurumuş rəng çalarları qismində olsun, bu min bir vəziyyət və hallarla təşəkkül tapıb insanın özünün kimliyini , bacarığını və qüvvəsini yenidən idrak etməyə çağırar.Hamı kimi biz də iddialı gəlirik, ağ vərəqdə xülyalarda qəsrlər və möcüzələr nişanlayıb əvəzində mövcud və əldə olunmuş cizgilərə otururuq.Həvəs və qaynayan arzulara kontrast əldə tutduğun cizgili qaralama...Məsələ isə ayrı.Bütün o rəsm və cizgilər əslində göz və dəyər müstəvisində fərqli yerlərdə dayanan istənilə insana aid normativlərdir.İstənilən böyük və ihtişamlı nəsə gec tez gözü doyurub qaralama üzərində sadə cizgiyə çevrilir..

çevrilsə yaxşıdır, əksər hallarda heç o rəsmin kiçik tərkib hissəsi belə ola bilmir.

Məsələ o rəsmdə sənə vacib olan zümrələrdir! Çünki sənin bütün varlığın kobud da olsa həmən qaralama ilə müqayisə edilən vacib zümrə ətrafındadır.Bunu biz seçməmişik, əksi təqdirdə bu zümrədən də imtina edən biriləri tapılardı-bizdən nə desən çıxar.

Odur ki, həyatımızda bəzi şeylərin instinktiv səviyyədə mövcudluğu nəinki bizim iradəmizlə olmayıb, hətta mənqilə labüd sayılıb.Dünyaya öz gözlərinlə baxmadan öncə yaranan həyatın kimi, yaddaşın formalaşmamış sağ vücudun kimi, nə olduğunu anlamadan içinə aldığın hava və su kimi.İnsan bu məqamların hamısını həyata və mövcudiyyata uduzur.Bütün özündən razılığı və aliliyi müqabilində, uduzur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsanlarda gördüyüm xüsusiyyətlər,nəzərimdən qaçırmadığım məqamlar, müəyyən olaylardan aldığım nəticələr düşdüyüm vəziyyət və keçirdiyim hisslər kimi,həm də inandığım budur ki, mən bu yazıları kiminsə anlaması və ya oxuması üçün yazmıram.

Ona görə bunları kifayət qədər sakit və unudulmuş yerdə edirəm.Bu mövzu ilə əlaqədar heç bir marağım və gözləntilərim yoxdur.Bu mövzu mənim üçün sadəcə ağ vərəqdir.Hamının ehtiyyacı olduğu küncdür.Bəzilərinin sahili,bəzilərinin tonqalı,bəzilərinin də uzaq yoludur.Ümumi gedişat və insanlar ətrafında mövcud durum mənim üçün fiziki vəziyyət dəyişməsindən və hər hansı görünən nəticədən daha üstündür.Mənim iştrak etdiyim və tərkib hissəsi olduğum ümumi gedişat.Biçilən payların çox dəqiqliklə ünvana çatması, bu paylarla rəftar nəticəsində əldə etdiklərin, əslində sənin saydığının ürəyincə olub olmaması və səndən çox kənar nəyinsə həmin uzaqlıqlarda məhz səni təmsil etməsi insanın nəzərlərlərindən çox qıraqda qalır  əksər hallarda.Cəmiyyət bizə daim lazımdır, amma içində itib batmaq üçün yox, onunla bərabərləşmək üçün yox, “qarışmaq” üçün yox, o bir tətikdir sənin üçün, o sənin üçün müqayisə məmbəyidir, rəqabət maneələri.Ümumi kütlədə baş verənlərin əks sədası səni tərpətsə də , sənin kimliyini yaxşı çıxarır üzə.Bunu da sırf sənin özün üçün edir.

Ki özün haqqında o yüksək fikirlərini bir daha nəzərindən keçirəsən...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Digərlərinin görə bilmədiklərini görmək , başqalarına xas olmayana sahib olmaq, fərqli tərzdə davranmaq, kütlədə seçilmək, sətrlər arasını oxumaq, gözlərə çökmüş gözləntiləri görmək, səsə oturmuş hissi duymaq üçün badəyi şərab ehtiyyac deyildir.İnsanlar var həyat onları daim sərxoş tutar.Diqqətli edər, mövcud kobudluğa ramən kifayət edəcək qədər həssaslıq qatar, azı çoxla bağlayar, kəm biliyi mükəmməl əl bacarığı ilə əvəz edər, bir itirib iki qazandırar, həyat öz qayda qanununa hər daim sadiq qalar.Bizlərə özünə əminlik məsləhət bilinmişdir , bu bütün tərtib olunmuş çətinlik və qorxulara ramən buyurulub.Bizlərə bu qədər insanlar içərisində təklik daha xeyirlidir.Bu ən dəyərli hikməti özünün özün üçün yəqin etmək zərurətindəndir.

Hər kəs üçün qənaətbəxş olmaq düzülüşdə nizam intizamı gözləməmək deməkdir .Qurulan zad hansı müstəvidən baxsan natamam görünəcəkdir.O müstəvilər az olsa sənin də bir quruluş kimi nəticən tamamlanar və sən də bir kimsə olarsan sonunda.

Rəftarda ehtiyyatlı olmaq həmin rəftatla qayğısını çəkdiyini itirmək deməkdir.

İnsana göstərilən ən böyük qayğı qayğısızlıqdır, bu ona qarşı ən səmimi davranışdır.Hamını özündən pərən pərən salmaqla qurulan ətrafının izahıdır bu.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Həəəəəə ,

 

bilin ki      ,,,, insan özü özünü çərçivəyə salmasa onu bir kimsə həmən sərhəddə sala bilməz, buna gücü yetməz.Ey əhli camaat, həyatda mövcud tənbeh üsulları sizə doğru yönəlməmişdir.Onlar sizin zəifliyinizə doğru yönəlib, sizi tarazlıqdan çıxarmaq üçündür.Həyatda bütün rəqabət və onunla yanaşı məqamlar əsla sizə zədə yetirməz.Mən buna başımla cavabdehəm.Amma sizi özünüzdən çıxara bilər!!!! Ey əhli millət, bilin ki, ən təhlükəlisi  də elə sizin özünüzdən çıxmağınız, bundan doğan səhvlər, dəyişən intonasiya, yeknəsək hərəkət- param parça olan şəxsiyyət!!!!!!!!!!!!!

Çıxmayın özümüzdən, Allahın şərqdən qərbə yaydığı tarazlığı qoruyun, o tarazlığa həyatınızı həsr edin, o tarazlığa baş əyin!!!!!  Allahın buyurduğu ibadət belə tarazlıq üçün nəzərdə tutulmuşdur!!!

Ey əhli camaat, qadın dediyiniz məxluq sizin o tarazlıq dediyiniz dəyərdən aşağıdır, tarazlıq vahiddir, tarazlıq haldır, tarazlır vəziyyətdir, qadın gözləri bu tarazlığı pozarsa , bilin ki həmin saniyədən siz məğlub durumdasız, onlar çoxdur, onlar fərqli, qara, göy, badamı, çəkirlər, naz içində səni dəli edirlər, ağlına girirlər, Allahın sənə verdiyi vücuda sığışdırma onu, qatma, qurban vermə özünlə! Ey əhli insan, həyatda bağlanmaq zəiflik əlamətidir, bu asılılıq yaradır....

Bil ki, ən doğru sənin olan, sən onu amansızca qovduğun məqamda sənə sığınan biridir, ona arxa çevirərkən önündə gözünə baxandır, gözlərinə baxıb səni sayandır, qəbul edəndir!

Gözlərinə qara çəkib, qara geyinib, səni çağırandır.Burda itirib orda tapdığındır, heç biridir, özündür!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ola bilər ki böyük danışmağa mənim yaşım çatmır, amma bu məni düşündüklərimi tarixə calamağa mane də olmur.Yazılar və fikirlərin məmbəyi kimi onların asqı mənzili də elə bu yaşanan məntəqələrdir.Bütün üzərimə düşən tələb və qayğılarla birlikdə yaşananlar qarşısında müşahidəçi olmağı özümə  borc bilirəm.İstənilən səmt və yöndə baş verənləri və onlara qarşı duyduğun hissləri sərhədsiz ağ vərəqə köçürmək bir xatirədir.Mən sadə və maraqsızları daha hünərli gördüm.Onları boş köpüklə oynayan görmədim.Mən həmin birilərini az sözlə ittiham etdim, onların az sözlü olmasına qərəzli oldum.Onları niyə daha ihtişamlı kəlmələrlə ürəklərə siraət etməmələrinə təəccüb etdim.Sonradan anladım ki, möhkəm insanlar artıq əksik danışmaqdan çəkinərmiş.Onlar sadə və gərəksiz görünsələr də , əsas məntiqi unutmurlar.Onlar köpük şişirtmirlər,onlar üzlərinə illər qırışlarını alıb, bu qırışları qəbul edib, yalançı rənglərlə ürəklərinə təsəlli verməzlər! Verməzlər!!! Onlar da bunlar da hamısı insandır! Onlar da bunlar da cəmiyyətdir! Birində olan digərində yoxdur! Biri vardır biri yox!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ey əhli camaat , 

fikirləşib düşünmək, bundan dolayı ortaya hərəkət qismində nəticə ərsiyə etmək insan xüsusiyyətinə aiddir.Sizin hər gün gördüyünüz rəsm məsələnin ümumi tərəfidir.İnsanlar isə özlərində çox dərin və fəqrli məxluqlardır.Zəmanə və insan ayrı ayrı cəbhələrdə var olan qüvvələrdir.Ümumi rəsm var, qaydalar, gedişat və bu gedişata nişan gələn qurbanlar.Bir də digər rəsm var....bunlar öz yaşamlarını, nizamnlarını ən əzizlərinə belə qurban etməzlər.Onlar bütün ciddiliyi və məsuliyyəti anlayıb, qayğılara qiymətsiz ömrünü sərf edib,yaşlaşıb, ürəklərində olanı yaşadanlardır.Mənim dəqiq yəqin etdiyim budur ki, insana çox az məsrəf gərəkdir....bu məsrəfin vahidi təkliklərlə ölçülür, tək bir çarpayı, tək bir masa, tək bir süfrə, tək bir yoldaş, tək bir davranış.Sadə paltar insanı kiçiltməz, sadə evdə böyük insanlar tərbiyyə olunub.Ölçüsüz və sərhəddsiz həyat qanunları sadəlikdə çırpınan ürəyə vəsvəsə edə bilər ancaq.Digər qism ünsürlərə həyat əyləncə müstəvisidir.

O əyləncə ki həmən bəziləri üçün gecə açlaqlığı və səhər baş ağrısıdır ancaq, dibində azca şərab qalmış şüşəni başına çəkməkdir!!!!! Mən həyatı nizama salmaq istəyən kimsəyə və bunu bacarana baş əyərdim.Sırf bundan dolayı kimisə ittiham etməkdən çox çəkinirəm.Həddən artıq maraq sahibi olmaq arada mənə ikili həyat təqdim edir-bir fərd kimi bətnimə yüklənmiş sabit qaydalarla davranan fiziki varlıq və ruhu özündən çox kənarda itmiş, insan həyatına kənardan eyni filmi dəfələrlə maraqla tamaşa edən və bütün qayğılardan azadə biri kimi......Dəfələrlə maraq göstərdiyim insanlarla ünsiyyətimdə bir məqamın ... bəli məhz bir məqamın mənə köməkliyindən bəhs etmişəm... bu məqam elə güclü və önəmli məqamdır ki keçmiş və gələcək rəsmi aydın rənglərlər ən tam kətan üzərinə nəql edər.Bu məqam hər şeyi yer bə yer edər-) düzdür dost?  Sənin və mənim çarpışdığım uğrunda hər gün gözlərimizə baxan uşaqlar vardır.İnanıram sən də onların gözlərinə eynən mənim kimi baxırsan.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sadə və dərin biri olmaq üçün-bir kimsə olmaq üçün üzərindən o özünün qurduğun təxəyyül kürkünü atasan gərək.

Ətrafında sənin üçün rəngarəng çalarlara boyanan yalançı təxxüyülü qovasan gərək.Şəxsin özündən narazılığı özünü doğrultmur axı.Yer üzündə qəbul ediləsi ilk həqiqət sənin artıq valideynlərin tərəfindən bəlli olmuş kimliyindir.Sənə təqdim edilmiş ən yeni cığırda yenə özünə aid izlər qoyacaq insansan sən.

Sən hər daim onluğa tuşlanacaqsan, ya düşəcəksən ya yox.Və bu hər daim belə də olacaq.İnsanın özünə aid vücudunu görmək qabiliyyətimiz imkan versə, üzərində səbəbli və səbəbsiz libasların ona nə qədər ağırlıq verdiyinə bir başa şahid durardıq.Sən düşünmə ki mən insanı həddən ziyadə zəif qılaram, bu elə deyil.Bu yazıları mən kimsə üçün yazmadığım doğrudur, amma səninlə ünsiyyətdəyəm mən! İçindən gələni dəqiq bilirəm.Bu sənin günahından deyil, sən ümumi ətalət qüvvəsinə tabe olanların bir nümayəndəsisən, elə birincisisən! Mən sənə həvalə edilmiş və bəxşiş edilmiş istedadları sənə təslim edirəm.Amma sən sənə verilmiş ifa ilə mükəlləfsən!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ey mənim ağ vərəqim , mövzum, mənim dünyam, sətrlərim və guşəm,

 

bil ki zamanla yaşadıqlarımı sənə danışmaq artıq adətə çevrilmişdir.Mən artıq bunu özümə öhdəlik götürmüşəm.

Həqiqət və real olaraq yaşadığımız istənilən nəsə hər daim ən gözəl nədənsə daha maraq kəsb edər.İnsanın bəndə olaraq özünə etdiyi hörmət onun keçirdiyi zamana və ona aid olana qoyduğu hörmətdir.Ona aid olana sahib durmaqdır.Ey insanlar, sizlər elə məxluqsuz ki ürəyinizin istəyi sizin ağıl nizamına uymur, ürəyiniz və ağlınız əksər hallarda ayrı ayrı cəbhələrdə mövqe tutarlar.Sizlər aciz bəndələr kimi içtimai qınaq hədəfinə çevrilməmək üçün özünüzü şəxsi qınaq hədəfinə çevirirsiz.

Arsız arsız camaata gülüb içinizdə özünüzdə nifrət edərsiz.Çünki bəlli yaşa adlayıb hələdə şəxsiyyət olmaq sarıdan çatışmazlıq yaşayırsız.Bu bizim ümumi dərdimizdir axı.İnsan deyilən məxluqu qınamağa nə var ki?! Baydan ayağa qınaq məmbəyidir də zavallı -( 

bizim hamımızın axtardığımız dəyərlər bizim yaşam və tərzimizə bağlı olan məhsullardır.Nə vaxt ki biz şəxsən özümüz üçün çək çevir edib , öz tərəzimizdə taraz gələcəyik , məhz o zaman üzümüz gülər.Özünün tərəzisi olmaq üçün şəxsiyyət olmaq gərəkdir, bir kimsə olmaq gərəkdir! Ola bilər ki qısa zaman çərçivəsində səni qəbul etməzlər, özlərini sənə yaraşdırmazlar, bil ki bu keçicidir, çünki insan digər birində mövcud tərzi tez sezər.Bunu təsdiq edər.

Ey insanlar, bilin ki, mövcud vəziyyətdən boyun qaçırıb, qorxmaqla, ünvanını dəyişməklə özünüzü daha böyük istirablara sövq edirsiz, hara getsəz özünüzlə aparıraız o hisslər toplumunu.

Qayda qanuna zidd hərəkət etdikcə o toplum öz əks təsirləri ilə sizə mövqeyini biıdirir.Zamandan özümüz qaçırıq-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Больше всего я люблю брать у женщин в долг и не возвращать...потому что настоящий мужчина должен!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привязанности

 

 

Наши привязанности определяют нашу жизнь, её течение, направление.  Они определяют рамки, за которые мы практически не выходим.  Их можно видеть путами, балластом, или же их можно видеть якорем в бурю или щитом.

Всё зависит от ситуации.  Например, наши привязанности не позволят нам уйти за человеком, которого мы неожиданно полюбили.  Так бывает, когда совершенно неожиданно в жизни появляется человек, к которому мы начинаем испытывать сильные чувства.  Привязанности в этом случае, наш супруг(а) и дети.  Но эти же привязанности позволят нам найти тепло домашнего очага и несколько любящих сердец, когда после очередного разочарования, мы будем стоять оглушённые суровой реальностью жизни. 

Из-за семьи мы не сможем отправиться в кругосветное путешествие на взнузданном бешенном бегемоте или стреноженной королевской кобре.  Да, мы лишимся радужных впечатлений и открытий, не будем вонять как осел из Гоби или спать на камнях, вызывая у себя хронический пиелонефрит. Это плохо, мы лишаемся таких непередаваемых ощущений.  Но нас также и не съедят крокодилы, огорчившиеся изжогой и выплюнув один из наших брендовых тапочек, который потом торжественно доставят в наше посольство представители Тасманской общины охоты на политически неблагонадёжных крокодилов.  Это хорошо, ибо в желудке у крокодила темно, сыро и соседствовать приходится с остатками съеденного на прошлой неделе кабана.

Или вот, наши предпочтения в еде могут свести нас в могилу, если наша энзимная система не в состоянии справляться достаточно эффективно с мясной компонентой наших блюд.  Жирной мясной компонентой.  Возможно, сведёт нас в могилу раньше положенного времени.  Но вот представьте, что мы отказались от традиционных блюд, и перешли на пироги из пальмовой муки с начинкой из авокадо, или же лобстеров, варённых в вине из винограда урожая с Северной Роны 1865 года или те же самые хрустящие крысиные хвостики, вываренные в бамбуковом соусе и затем пожаренные на анисовом масле.  Мы или умрём с голода или будем обедать не чаще одного раза в пять лет.

Привязанность к своей привычке не превышать скорость выше положенного лишает нас лишней порции адреналина или делает нас «чмошниками» в глазах у сидящей рядом девушки, когда нас обгоняют другие «джигиты».  Но эта же привычка помогает нам не размазывать свои мозги повидлом на трассе.  А девушка...  а девушка посещает похороны своего одноклассника, который разбился из-за превышения скорости, и на следующей нежно целует вас в щёчку и просит прощения за свою несдержанность.  Кроме этого, она как правило устраивает вам нехилый такой секс с бурным обоюдным оргазмом в знак благодарности, но это уже другая тема...

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нельзя иметь все сразу,приходится делать выбор ...

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если хочешь иметь то , что никогда не имел, нужно делать то , что никогда не делал... К.Ш

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dəfələrlə bu yazıların nə haqqında olması  ilə əlaqədar suallar alıram.Mən sizi başa düşürəm, sizə maraqlıdır.Mən isə maraq hayında deyiləm ey bəni insan.Nəyimə gərəkdir axı?! 

Məni maraqlandıran həyatda insana verilən üstünlükdür.Bu bölgünün ədalət tərəzisində taraz gəlməsidir.Zamanla yaşa dolub, təcrübə toplayıb görürəm ki ,insan ona verilən bu üstünlüklərə nəinki layiq deyildir, insan çox dəyişkən, zəif və təhlükəli məxluq imiş.Üzümə gülən simalara ramən, verilən sözlərə ramən, kəsilən çörəyə ramən insan ən əksik məxluqdur.Çünki o özü də anlayır ki onun imkanları genişdir, ona üstünlük verilmişdir, çünki o qudurandır, çünki o özündən razı qalandır.Bizim öhdəmizdən zaman gəlir.Yaşadıqca bütün əksiklikliyimizdən özümüz əl çəkməyə başlayırıq.Haqqımızda olan o yüksək fikirlərdən daşınıb sadələşərik.

Zaman bizi gözəl tərbiyyə edir.Minir.

Zaman bizi nə qədər minsə o qədər azdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yaşayış və mulkiyyəti qanunlar çərçivəsinə salmaq insanın cəhrayı arzularıdır.Onun zənn etdiyi ehtimal nəzərriyyəsidir, miskin fikirləridir, gözləntiləridir, zəifliyidir.

Qanun dediyiniz məsələ zamanında etdiyiniz müdaxilədir, yandırdığınız dönmə nişanıdır, etdiyiniz vacib zəngdir, qoruduğunuz şərəfdir! Bilirsiz niyə insan tam deyil? Çünki o tamlığı isbat edə bilmir! Çünki onun həyatı ana bətnində başlayır, çünki onun yaddaşı o ərəfədə fəaliyyət göstərmir, çünki o həmən incə məqamı idarə edə bilmir, cındır olmasına sübut olaraq dua edir! İnsan dua etməməlidir, axı o alidir! Güclüdür!!! Amma o dua edir!!!! 

Şəxsiyyət olmaq yaşamaq demək deyildir, biz axı yaşamağımıza dair düşüncə etmərik, bunu qanunauyğunluq sayarıq.Bu bizlər üçün yaranan mümbit şərait və arxayınlıqdan irəli gəlir.

Düşünməyin ki mən insanlara qarşı amansızam, yox mən özüm də insanam-)

Sadəcə biz özümüzdən çox razıyıq, düzəni pozan, əsəbləşən və qışqıranıq.

Amma unuduruq ki bizlər dəstə ilə gəlib dəstə ilə gedirik!!!!! Dəstə ilə !!!!!!!

Mən həmişə sakit olmağın həsrətin çəkmişəm, səbrli və sakit biri olmaq, bu həqiqətən hünər tələb edən xüsusiyyət imiş.Ey insanlar bilin ki , gözləriniz önündə baş verənlər sizə daim bir xatirə kimi görünəcək.Bilin ki siz ətrafınızda itəcəksiz.Bilin ki siz sadəcə insansınız.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Müəyyən məqamlar vardır ki, onları gözlərin önündən keçirərkən ürəyinə rahatlıq gəlir.Müəyyən insanlar vardır ki onların xoşbəxt olması üçün ətraf cəmiyyətin olması vacibdir.Bəzi kəslər də vardır ki , insan cəmiyyətindən nə qədər uzaq olsalar, o qədər özlərini rahat hiss edərlər.Özünü xoşbəxt hiss etmək ətraf yaşama bağlı deyildir, öz xoşbəxtçiliyini yaşam ətrafında axtarmaq axmalıqdır.Mütriflər içində hansı xoşbəxtlikdən gedə bilər? Paxıllar  sözgəzdirənlər içində?! Müəyyən xasiyyətdə biriləri vardır ki onlar üçün insan kütləsi yalnız onun təbiət tərəfindən təyin olunmuş yaxınları və əzizləri olar.O öz əzizləri ilə bəlli dildə danışıb, bəlli adət üzrə davranıb, bəlli dəyəri verər.Bundan savayı geriyə qalanlar o qədər də önəm kəsb etmir.

Ey insanlar, xoşbəxtlikdən çəkinin, qorxun, çünki o sonra sizə ağrı verəcək.

Onu qoruyun, gizlədin, çünki bu işə ömrünü sərf edənlər soxulmağa can atacaq, tək olun, aralanın, çünki insan özü özündən belə xeyir görmür.

Allah insana imkan yetirsin, izin versin, insan aralaşsın, dam tiksin, ayrı dil öyrənsin, ayrı tərz, aralansın, tək yaşasın, hamı , biri -birindən.Bacararlarsa.

Bütün həqiqətlər bu məqamda açılır insan üçün.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Справедливые люди часто кажутся двуличными, потому что поддерживают то одних, то других. На самом деле двуличны те, кто всегда поддерживает своих. Они предают саму справедливость.

 • Like 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yaşamaq və bundan daha artığını istəmək ayrı ayrı məsələlər imiş.İnsan özünə çatacaq olanla özünə lazım olanı dəyişik salırmış.Ö, ölçü hissini həyatda hər şeydən daha asan itirirmiş.Artıq -əksik danışmasaq, insan və onun rəftarı haqqında ortaya çıxan yazı məhsulu çox sadə və mürəkkəb alınır.Sadə-sözlər seçimi asan, bəlli, məna baxımından isə dərin deyil dəəə, min cür yozulan olurmuş.İnsan qədər ona gələn söz və işarələrə boyun arxası çevirən ikinci məxluq görmədim mən.Bilirsiz?! Əslində hamısı mövcudiyyatdır.Çətin də asan da, hamısını yaşayasan gərək, ki haqqında söz deməyə iradə edəsən.Bizlərə elə gəlir ki asan və çətin vardır, əslində isə sənin və sənin olmayan vardır! Sən özgə qismətinə yamaq ola bilməzsən.Zaman dedidiyin çox nisbidir, sənin uduzduğun və udduğun da nisbidir. İnsan Yeganə məxluqdur ki ona həzz verən nəyinsə azlığından giley güzar edər.......Onun üçün təyin olunmuş nədənsə giley güzar edər, onu təyin edən əsasdan qaçar.

Bəzi bədbəxtlər isə ümumiyyətlə ona təyin olunan gedişatdan tam bixəbərdir.

Elə biriləri ürəyin səsinə kar olarlar!

Və müəyyən azlıq təşgil edən bilirəri ona təyin təyin olunanı anlayır, amma başqa həyat tərzi seçmək uğrunda çırpınır.Nəhayət biriləri vardır ki , gedişatı tam anlayıb ona verilmiş təyinatı başı ilə yerinə yetirib, nəticəsi hər nədirsə onunla yaşayır.Belə insanların həyatı onların düşüncələrində cəfəngiyatdır.Müvəqqəti vəziyyətdə bu həqiqətən belə də görünür.

Amma zaman qarışdırır vəziyyəti və hər kəsin hazırllq dərcəsini bir daha və çox daha yoxlayır.İşıq yolunu görüncə həqiqətən həyatın mənasız olmadığını düşünürsən! İnsanın bir saniyəsi belə mənasız deyildir! Biz öz başına deyilik, öhdəmizdən gələn müqəddəs qüvvələr vardır, bu işləyir və mövcuddur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Deyersiz insanlara laiq olmadigi deyeri verende, it qudurdugu kimi,onlar da qudururlar.Ozlerini deyerli hesab edirler,amma unudurlar ki,onlara bu deyeri veren bashqa insandir.Anlamirlar! Her gun yeni insanla,yeni heyatla,yeni sifetle tanish olursan.Ilk defeden onlara deyer verirsen ki,ozlerini onemli hiss etsinler,yad hiss etmesinler,komfort yaradirsan,amma onlar qudururlar.Bir muddet sonra artiq hech kime deyer vermirsen,hech kesi qudurtmaq istemirsen,qapanirsan oz alemine ve orda quduranlardan gizlenirsen.

Adam olun!!!Göylerde gezmeyin.Düşmək agrili olacaq!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Həyatda çətin və asan yoxdur.Sənin və sənin olmayan var.Bacardığın və bacarmadığın var.Həvəsin ya var ya yox.Digər şərtlər səndən asılı olmayaraq daim bərabər və sən tərəfdən gələcək addımlara məqbul vəziyyətdə gözləntidədir.Nə yaxşı ki səndən asılı olmayan bərabər və sabit şərtlər var yoxsa insan onları da bacarıqsızlığına və həvəssizliyinə qurban verərdi.İnsana nə var?! Sən hər daim bir insan parası kimi ümumi cəmiyyətdə öz dairəndə çırpınırsan.Bu ya az olur ya çox, ya kifayət edir ya yox, ya effektiv olur ya yox.

Həyat insana bağlı deyildir, o öz şəraitini qurur, öz şərtlərini təklif edir və əksər hallarda insan üçün əlverişli vəziyyət alır.

İmtina edən insandır, əziyyət çəkməyən də, həvəs göstərməyən də , asan əldə etmək istəyən insandır.Qalibiyyətini təntənəli şəkildə qeyd etmək istəyinə ramən növbəti addımı atmaqda həvəssiz olan insan.Fərqlər və xasiyyətlər burandan qaynaqlanır, tərəzi burada sıfırlanır, qeydiyyat və haqqı hesab bu məntəqədən aparılır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Böyük doza altında söhbət etmək üçün dilini dodağını fərəqət saxlayasan gərək, möhkəm kişilərlə söhbət etməkdən ötrü ağlını səfərbər edəsən gərək, peşman olmamaqdan ötrü layiq olana sözünü deyəsən gərək.Ey bəni insan, sənin sonun bəllidir.Bu son sənə qaranlıq qalan bütün məsələlərə aydınlıq gətirər.Həmin məqamın tutumu heç bir pul vahidi ilə ölçülməz, heç bir hərəkət ilə uymaz və sonunda yalnız həmin məqamda hiss edəcəklərinlə sərhədlənər.Ey insanlar, sizin yığdığınız tutumlar belə sizi həmin məqamdan bir saniyə belə ayırmaz.Buna sizin elminiz çatmaz, dualarınız təsir etməz, bu elə bir məqamdır ki , səni istədiyi vaxt istədiyi vəziyyətdə tutar, pərt edər, borclu çıxarar, aciz qoyar.Bu insanın uduzduğu, elminin zəif oıduğu və onun imkanlarının yalnız bir yerə qədər təsir etməsinin isbatıdır.Kiçik dövrüyyədə hoqqa çıxaran insan-))))) yuxuda olarkən özünə cavabdeh olmayan insan-))) dünyaya gəlməmişdən öncə həyatı ana bətnində başlayan məxluq..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zaman ötdükçə, insanın hansısa yola , cərəyana bağlı olması labüdlüyünü anlamağa başlayıram.Bu vacibiyyat imiş,axı sən yol kənarında bitən alaq ola bilməzsən.Bağlılıq dediyimiz həmən dəyər bizə özündən razılıq üçün deyil də, bir kömək, bir səhman üçün gərəkdir.Beyində olan artıq fikirləri ixtisar etmək üçün.İnsanın düşündüyü və düşünə biləcəkləri onun kimliyini və şəxsiyyətini dəqiq təyin edir.Şəxsiyyət olmaq cinsiyyət məsələsi deyil,sən güclü olmaqdan çəkinmə ey bəni adəm,rəsmi dairələrdə “səni sevməsələr də” ürəklərdə sənə rəğbət bəsləyirlər! Müəyyən söz və hərəkətlər vardır ki, bunlar həmən ünvanlara çatmalıdır, sən bunun təhlükəsini anlayıb , dolmuş badə tək hiddətini saxladığın müqabildə həmən hiddətə hiddət qatmış olursan, həmən hiddət partladıqca onun əks sədası da özünə uyğun olurmuş.Bütün bunlardan daha vacib olanı düşünəcək beyinə sahib olmaq, bu düşüncələr sayəsində pisi yaxşıdan ayırmaq, ədalət tərəzini bərabər tutmaqdır.Əgər bu tərəzi bərabər gələrsə, sənin xeyirdə və ya ziyanda olmağın önəm kəsb etmir! Bəni insanın sonu bəllidir.O balıq deyil üzsün, quş deyil uçsun, o tamahkar məxluqdur, əksər hallarda əyiləndir, gələcəyindən bixəbər, keçmişini dəyişə bilməyən və bu günlə yaşayan biridir.
Əgər tərəzi bərabər gələrsə, önəmli deyil, sən xeyirdəsən ya ziyanda!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/28/2018 at 12:14 PM, Ализа said:

Мерзопакостный соблазнитель)

:rroza:

Я

Share this post


Link to post
Share on other sites

Həmişə çuşka olmaq istəmişəm... ki, məni saya salmayıb, mənə barmaqarası baxsınlar.Həmişə tək olmaq istəmişəm, məni gücsüz görüb üstümə gəlsinlər.Həmişə ən ucqar kənd-kəsəkdən olmaq istəmişəm...desinlər ki, əşi dünən gəlib, danışır da.Həmişə səhv sərhəddində gəzməyi sevmişəm, insanları tətikdə saxlamaq naminə.Həmişə sadə geyinmişəm, imkanı yoxdur kimi düşük ifadələr eşitmək naminə.Həmişə zəifin tərəfində olmuşam...Girən olmamaqla ittiham olunmamaq üçün.Bu individual yanaşmadır.Bu çətin məsafədir.Əziz dostlar, and olsun bizi yaradana ki, mən hələ asan yola qaçmadım, kiməsə elə belə əmi, dayı, müəllim demədim! Layiq olan kasıb balasına hörmət bəslədim.

Mən heç kiməm, bu həyatda ən axırıncı varlığam, amma ətrafımda baş verənlərin fərqindəyəm.Bilirəm ki , kəmiyyət çılızdır, kişi cinsisən sə həmən kəmiyyəti 5 -ci nöqtənə vurub tullaya bilərsən!

Mənim daim peşində oıduğum məqamlardır.Kiçicik məqamlar.Birimizi digərimizdən ayıran həmən o məqam! 

Ya sən həmən vəziyyətə sözünü deyib kimliyini isbat edirsən, yaxud sən olmursan! Cındır kimi heç kəsə gərək deyilsən.

Bizlər sadə həyatı, sadə düzəni , sadə məşğuliyyəti fövqəladə hala gətirərik, amma uğurlu valideynlik, uğurlu övladlıq, həmdəm olmaq bizim boyunumuzun borcu. İnsan bir vücud kimi heç kəsdir, bir mənəviyyat və xasiyyət olaraq yaddaşlarda qala bilir.Bir vücud olaraq ölürük, mənəviyyat olaraq əbədi yaşayırıq!

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsan o qədər müxtəlif çalarlarda və tərzlərdə olur ki, bilmirsən ona pərəstiş edəsən ya onu yaradana.İnsan bizim başa düşdüyümüz həyatda ən üstün varlıq olmaqla fəxrlə birincilik nişanını boyununda gəzdirir.Amma o öz qüvvəsini və bacarığını dəqiq sayıb hesablaya bilmir.Bu heç fiziki cəhətdən də mümkün deyil.İnsanın bacarığı, gücü, boyu, qüvvəsi yalnız ona verilən imkan qədər sirayət edər, görünər, inkişaf edər.Qalanı? Qalanı haradadır bəs? Qalanı mövcudiyyatın var olması, bu tarazlığın qorunması uğruna qurban gedir.Bizim ən ümdə xüsusiyyətlərimiz, hətta qızıldan dəyərli ömür hissələrimiz həmən tarazlıq uğrunda qurban gedir.Mən iki əl ilə həmən müqəddəs mənbə qarşısında baş əyirəm.Bunu acizliyim və gücsüzlüyüm qarşısında deyil də, əldə etdiklərim və mənəvi rahatlığım qarşılığında edirəm.Bir ağıl sahibi kimi ətrafımda baş verənlər haqqında düşünərkən, maddiyyat, cisim və instinktiv öhdəliklər kimi təklif olunan məsələləri aciz görərkən, bu məsələlərdən bezərkən, işıq yolunu həmən məmbə göstərirsə, ona hörmət və rəğbət bəsləmək bəni insanın boyununun borcudur.Həmən məmbə sənə hər yerdə həm mənəvi həm cismani olaraq görünür.Onun mənəviyyatı sənin ürəyində, xasiyyətində, qanındadır.Cismani quruluşu isə insaniyyət məcəllələrində ən xırda məqamlarla təsvirin tapır.Hamı!!!! Bir nəfər kimi bu məcəllələrə qulluq edir, kimi bilə-bilə, kimi bixəbər.Kimi həvəslə, kimi məcburi -başı daşlara dəyə dəyə.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сложно мне, ничего не понимаю, лишь отрывки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elə növ insanlar vardır ki,onlar özləri yaxşı insan olmaq yolunda nümunəvi sıralardadır.Öz daxilində yaxşı işlər düşünüb,həssas davrnanışla yaşayıb,ehtiyyatlı addımlarla gəzərlər.Belə kəslər əksər hallarda çoxluq təşgil edir.Bəziləri xasiyyət zəifliyi,bəziləri zəif düşüncə tərzi ,bəziləri zamanla əhilləşdirilərək bu hala düşür.Əlbəttə yaxşı biri olmaqda pis heç bir şey yoxdur.Kaş hamı belə olaydı.Amma biz insanlara bu əminamanlıq durumunu saxlamağa mane olan güclü məsələlər var.Bizim dildə etiraf etməyi utandığımız, bunu bizə kənardan deyərkən qəbul etmədiyimiz ürəklərdə isə boyun əyib razı olduğumuz instinktiv bənzətmə məsələsi.Bizim təbii instinktlərimiz digər canlılarda olduğundan daha artıq inkişaf edib.Birincilik,idarə etmə,daha çox əldə etmə.Bütün bunlar varkən, hansı qarşılıqlı anlaşma və ya yaxşı münasibətdən söhbət gedə bilər?! Zəif və güclü arasında bərabər danışıq ola bilməz.Məcburi razılaşma mümkündür ancaq.Bu "yaxşı münasibət" yalnız bir halda mümükndür-daha çox qurban verirsənsə,daha çox uduzursansa,daha çox razılaşırsansa."insanlar niyə yaxşı münasibəti başa düşmür? " sualının cavabı da elə bu məmbədən qaynaqlanır.Axtrmayın,yoxdur.Yaxşı olmaq ziyandır,yorucudur.Yaxşı biri olmağın yalnız bir yolu var-özünə qarşı yaxşı olmaq,özünü təmsil etmək.Hər şeyə ramən.Nəsə əldə etməsən belə,həyatı boşuna sərf etmədiyindən əminsən.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hər bir şeydə qanunauyğunluq axtarmaq normaldır.Hər bir şeydə ümumi labüdlük gözləmək onun qədər gözləniləndir.Bizə problem yaşadan məsələlər anormal qəbilədəndir.Uzun zaman mövcud olan əzab əziyyətdən sonra mən bu nəticəyə gəlirəm ki , həyatda mövcud sınaqlar insana zərər vurmaqdan ötəri deyil də, o sınaqları adlamaq üçün imiş.İnsan həyatı yeyib içmək, rahatlıq və əminamanlıq üçün nəzərdə tutulmamışdır.Sizin təpəniz haqqı.Sən ancaq vaxt tapandan tapana özünə müəyyən şirinlik icazə verərsən, mövcudluğun isə, daim tətikdə gözləyəcək.Sən mənəvi güclü biri olmağa dəvət olunmusan.Hansısa adəm övladına qalib gəlməklə güclü olmaq arasında çox fərq vardır.Adəm övladı sənə yox özünə zərər edir.Səni yox özünü düşünür.Sən öz həyatına maraqlı olmalısan.İnsan həyatında dəyərləri dəqiq təyin edən birisinə hörmət bəsləmək gərəkdir.Öz adət ənənələrini qoruyan birinə.Müqavimət göstərən birinə.Heçdən nəsə düzəldən birinə.

Böyük davranıb kiçik ödəməklə deyil, kiçik ödəyib geriyə baxmamaqla rahatlıq tapanlara rəğbət bəsləyərlər.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если бы можно было остановить землю и сойти , я бы использовал этот шанс 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beyinimin qurdları tərpənib yenə....

Həyat ayələr üzərindədir.İstər din qulluqçusu istər həyat aşiqi üçün.Ayə ayəyə müqayisədir.Aşiq aşiqə.Din Dinə.

Məsələ miskin insan həyatı ətrafında dövr edər.Bizlər sadə yaşam üçün nəzərdə tutulmuşuq.Uca yaranışda qulağımıza sadəcə insan olduğumuz pıçıldanıb, deyilib ki , bizlər nə qədər də güclü qüvvətli olsaq belə addımlarımızla yeri yara bilmərik.Amma biz çalışırıq buna.Bir çox kəsir cəhətlətimizin varlığına ramən.Mən insan həyatını çox izləmişəm.Onun şəkildəyişmələrinə çox diqqət ayırmışam.Hamı öz üzərinə düşən funksiyanı “yerinə yetirib” !       (?)

Pis yaxşı yaşayırıq yəni. Uzun zaman düşünüb bu məsləkə gəlmişəm ki, yeganə bir şeydən zövq almaq mümkündür...... Sənə verilən məqamdan, xasiyyətdən, tərzdən.Sənə zövq verilməyibsə....pay biçilməyibsə...Sən o həmin əbədi səadəti yaşamaqdan məhrumsansa sənə heç kəs kömək edə bilməz.Nəfs bizi çox çaşdırır.Əsəb bizi çaşdırır.İnstinktlər......çadırır...

Elm və maiddiyat həqiqətən də əks cəbhlələrdə yer almışdır.... iki dəfə iki dörd edir.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sadəcə həyata gəlib , onun sənə bəxş etdiyi “imkanlardan” istifadə edib vaxtını beyhudə keçirmək diqqət səbəbi ola bilməz.Sən yaşamını dəyərli nəyəsə bağlamalısan.Bu ünvan olmalıdır.Sən dolub-dolub artıq saxlaya bilməyəndə danışmalısan! Bunu nə qədər qısa və vaşı aşağı etsən, ətraf səni həmin qədər tez anlayacaq.Bu cür birilərinə ətraf şöhrət verməsədə gizlin müraciətləri tez tez edir.

Heç kəs varlı deyiıdir.....Bizim yaşamımız, əvvəldən axıra dək, ümumi gedişatın “tam ortasına” təsadüf edər.Bəzən insan elə gələr ki, o eşidilmir.İqnordadır...İnsan iqnordan da aşağıdadır, insan nədir ki?! 

Dövr edən məşğuliyyətin zərrəsi-(((((

sən varsan ya yox, bundan kimə nə...elmə və gedişata töhvən nədir, bu məncə sənin miskin varlığından daha üstündür....

dırnaq arası ünsiyyəti bacaranlar bu həyatda ən qabaqcıl biriləridir!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sən cins ola bilmirsən.Sən cins əldə edə bilməzsən.Buna sənin pul əskinazın doğruluq qeydiyyatından keçə bilmir.Sən sonradan əldə etmək istədiyin çox baha başa gəlir, sonunda isə gəlmir əslində.

Bizlər fərqli çeşiddə və tərzdə yaranırıq və müəyyən xüsusiyyətəri daşıyırıq.Bəzilərimiz qürurla hədəflərə doğru gedirik, bəzilərimiz qibtə edirik.

Hamımız anlamırıq.Çünki ağılımıza gəlmir, elə bilirik bizik əllərə ruzi bağlayan.Bizik maya düzəldən.Bizik əzəldə, başlanğıcda.Biz axırdayıq.Çox axırlardayıq.İnsan cəhd edir bu sayılmazlığı, yazıqlığı və kimsəsizliyi boyununundan atsın, qurtulsun bu hörmətsizlikdən, bu “aşağılıqdan”, cismani ucuzluqları boyununa götürərək, 

Heç kəs olmaqda davam etməkdən.Darıxmasan bir kəslə ünsiyyətin mənası yoxdur.Üzərinə düşən öhdəliklərdir bizi sağ saxlayan.Həyatda insana verilmiş kiçik “əyləncələr” insanı həqiqətə daha da yaxınlaşdırır. Yaşlaşdıqca ağ və qara rənglərdə məna görməyə başlayıram.Yaşlaşdıqca həyatda hər şeyin vahidlə ölçülməsində hikmət tuturam.Yaşlaşdıqca bədən cizgilərimi gizlədib ruhuma azadəlik vermək istəyirəm.Yaşlaşdıqca sakit danışmaq istyirəm.Yaşlaşdıqca qətiyyətdən uzaqlaşıram.Yaşlaşdıqca sabit formaları dəyişkən izləyirəm.Yaşlaşdıqca itirəcəklərim məni qorxudur.Yaşlaşdıqca anlaşılmazlıqlarla ittiham edilirəm.Yaşlaşdıqca alınımı yerə torpağa vurmaq istəyirəm.Yaşlaşdıqca başımı aşağı salmaq istyirəm...

Share this post


Link to post
Share on other sites

bizlər cəmiyyət olaraq yaşamağa məhkumuq.Seçim yoxdur deməyim odur.Fərqli xüsusiyyətlər, tərzlər və davranışlar yəni.Üzlər və sifətlər..yəni..

Üzü yuxarıdır ey bəni Adəm.Mənə desələr ki sənə səs verim, bunu son bir qəpiyim qalsa belə etmərəm.Sən günü günə calayırsan, sən özünün olmayana ehtiyyaclısan, sən ömrünün yarısını yuxularda olarsan, həmən ömürdən təxmini bir ili bətndə keçirərsən, qalanın mübarizədə, bunların heç biri sənin o “ali planlarına ” daxil deyildir-( qum saatıdır sənin vahidin, həmən qumlardır səni üfüqi sükutda köksünə alan, həmən qumlardır səni heç nəyə çevirən, həmən qumlardır səni keçmişə basdıran.Sən heç kimsən ey bəni adəm! Biz çox mürəkkəbik, bu bizim xüsusi biri olmağımızdan irəli gəlmir.Sınanmaq üçün gəlirik yəni.Doğulduğumuz gündən ziyan içində olan ömrümüz bizim.Məni qınamayın, insan tərəfinə 1 cəmi üstünlük vardır deyə bilərəm, ibadət.

İstər musiqi parçası ilə, 20 qəpik ilə, “salam” sözü ilə, bir təbəssümlə, valideyn qarşısında heç kəs olmaqla, ibadət! 

Yalnız bu. Adlar və sözlər boşuna kiməsə məqbul buyurulmaz, Xoş hərəkətlərə böyük ürək gərəkdir.Qüvvət elmdir.Qüvvət əziyyətdir.Qüvvət ata və oğul arasında səmiməyyətdir.Qüvvət ailədə ardıcıllıqdır.Qüvvət doğulduğun məskəni təmsil etməkdir.Qüvvət ana dilindir.Qüvvət Allahdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bütün bəhsləri insan ətraflnda qurmaqda məna vardır.Çünki insan bizim hamımızın pənah apardığımız müqəddəs məmbə tərfindən üstünlük verilmiş məxluqdur.

Yaşayıb görürsən ki ,bu üstünlük əslində bəni adəmə çox baha başa oturarmış.

İnsan öz mövcud durumunu əksər hallarda etiraf etməkdə çətinlik çəkər...bu əksər hallarda onun durumunun qənaətbəxş olmamasından irəli gəlir.O , bütün etdiklərinə ramən bağışlandığı halda ..etdiklərinə tam cavab verir.O bu cavabı elə verir  ki!!!   ona təskinlik verən kimdir, onu görək....Bəd və qəzəbli məmbədən tərbiyyə görmək çox asandır..Bəd və qəzəbli məmbəyə insan təbiəti çox müqavimətlidir..O həyat boyu bu müqaviməti özündə yetişdirir.Saymadığın, qudurduğun, barmaqlar arasından baxdığın məmbə isə səni köməksiz tutar.Ona deyəcək sözün mənası yoxdur.Ona edəcək hərəkətin qüvvəti.Ondan qaçacaq ünvan.Ona deyəcək yalan.Ondan istəyəcək zaman.Gecikdiriləsi an..yoxdur!

Utana utana yaşayırıq, görə görə, bilə -bilə...baha alıb, ucuz sata -sata yaşayırıq,sınana- sınana.Qurbanlar verə-verə, qurban edə-edə.Hər daim tətikdə!

İnsan əminamanlığa çox möhtacdır, o bunu əsl sifəti ilə arzu edər və axtarar.Özünü daim mübarizənin tam ortasında tapar.Maddiyyatla əhatələnən, maddiyyatla sınanan, sınana bilməyən, yarımçıq qalan, bezən və doyan...axtaran insan.İnsan axırını daha dəqiq çalarlarda gördükcə, ONUN sözünü icra etməyə tələsirəm.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Талант это дар - стоящий на порядок выше красоты...потому что талантливый человек может казаться красивым, не будучи таковым, но красивый талантливым казаться не может.

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsan ağılının həyat yaşamına istiqamət verməsi hər daim özünü doğrultmur sən demə.Və bu ehtiras ən vacib məqamlarda saxtalıqla təsdiq olunurmuş.İnsan ağılına çox güvənir, ona çox nadir hallarda istinad etdiyi halda..onu ən alçaq nəfsinə qurban verməsinə ramən,onu tətbiqi vərdişlərə dəyişməsinə baxmayaraq.Kaş ki, insan ağılı ilə hər daim hərəkət edəydi.

Ey əhli camaat, müəyyən məsələlər vardır ki, onların çözümü həqiqətən ağıl yozumuna uyur.Amma bütün bunların təsdiqinə ramən sən maraqsız olursan.İndiyə qədər ağıllı və xoşbəxt birini gördünmü?! Hamı kiçik məqamlarla yaşamırmı?? Ağıl ilə rəftar çox darıxdırıcıdır, əladır ee, amma “mənlik deyil”. Təsəvvür edirsən , bir ömür sayılıb hesablanan həyat yolu, kimə arzulayasan axı bunu, kimə gərəkdir?! 

Müqəddəs məmbədən gələn müəmmalı imkanlar bəs?? Fırlanan 4 iri təkər? Dəbdən qaynaqlanan libaslar ? Danışıq əsnasında tikanlı aşağılayan ifadələr?? 

Yuxu arzusunda olarkən  çəkdiyin ahh? Nə? Nə, ay insan??

sən axı nə vaxt rahatlıq tapacaqsan?! 

Maddi cisim və formalar insan mürəkkəbliyinə çıxış yolu deyildir! 

Sən heç zaman rahatlıq tapa bilməyəcəksən! Sən ünvandan ünvana tələsəcəksən, sən ömürünü əbədi sanacaqsan, sən küləklər udub, qarlar isidəcəksən, sən özünü unudacaqsan, sən nigaran qalacaqsan, əziyyətinə ağrıyacaqsan! Bizim hamımızın əziyyəti “nəticəsizdir” ! Axtarın, var! Var ehtiyyacı olanlar, layiqlilər, böyüklər, müqəddəslər!!!

Onlara xərcləyin olanlarınızı, zamanınızı!

Onlarla qurun ittifaqı, onlarda axtarın həqiqəti! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.