Jump to content
Disput.Az Forum
Sign in to follow this  
Blok

Lesbiyanlığın Fesadları

Recommended Posts

Lesbiyan dedikdə qadın cinsindən olan iki şəxsin hər hansı formada cinsi yaxınlığı nəzərdə tutulur. Bu mövzuda araşdırılası nöqtələrdən biri də, həmcinsbazlığın qadınların fiziki və ruhi sağlamlığına təsiridir. Bioloq feministlər qadınlara zülmün mənşəyini yaranış qanununda kişi və qadın arasında olan fərqlərdən qaynaqlandığını bildirirlər. Bu qrupun nəzərinin kökü dini və İlahi təfəkkürün tam əksidir. Onların fikrincə, hamiləlik, südvermə və aybaşı dövrü bu məsələnin mühüm məqamlarındandır. Belə ki, bu yaranış dəzgahının qadınlara olan zülmüdür. Buna görə də, qadınlardan bu barədə sözügedən məsuliyyətlər alınmalıdır. Onların fikrincə, qadınların ehtiyaclarını ödəmək və onları kişilərdən ayırmaq üçün ən yaxşı seçim lesbianizmdir. Lesbianlığın bioloji baxımdan təbii bir ünsiyyət olduğunu göstərməyə cəhd etmələrinə baxmayaraq, tədqiqatlar sübut edir ki, həmcinsbazlıq qadınların sağlamlığına, fiziki təmizliyinə və psixologiyasına olduqca mənfi təsir göstərir. Biz burada onların bəzisinə işarə edirik:

-Lesbian qadınlar qarşı cinsə meyl edən qadınlardan 19 dəfə çox sifilis xəstəliyinə və 2 dəfə daha çox cinsi iltihaba və mikroba düçar olurlar. Belə qadınların göbələk və qal xəstəliyinə yoluxma statistikasına görə, onlar qetero meylli qadınlardan 4 dəfə daha çox bu xəstəliklərə düçar olurlar.

(Cameron & et al, 1993: 292-299)

-Lesbiyan qadınlar başqa qadınlardan 3 dəfə daha çox sinə xərçənginə mübtəla olurlar. ABŞ-da 104 min lesbian qadın sinə xərçənginə yoluxmuşdur. Hər il bu saya 7 min yeni xəstə əlavə olunur.

(cf., Associated press, 1999)

-ABŞ-da 1998-ci ildə aparılmış araşdırmalar göstərir ki, lesbiyanların 30 %-i cinsiyyət üzvü “təbxal” virusu daşıyıcısıdırlar. Bu virusun daşıyıcılarının 90 %-i uşaqlıq xərçənginə yoluxurlar.

(Marazo, 1998: 1604)

-1994-cü ildə aparılmış araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, lesbian qadınların orta yaş həddi 45-dir. Onların 23 %-i 64 yaşdan çox yaşayırlar. Onların 20 %-i zorakılıq və 7.1 %-i QİÇS-ə yoluxma nəticəsində ölürlər.

Psixi sağlamlığa təsiri

Həmcisbazların əksəriyyəti bu rəftarın təsiri altında psixi və ruhi xəstəliklərə mübtəla olurlar. Onlar müxtəlif ruh düşkünlüyünə, ruhi xəstəliklərə düçar olur və alkoqol və narkotika düşkününə çevrilirlər. Xüsusilə də, lesbianlarda ruhi düşkünlük, naümidlik və zorakılıq rəftarlarının qarşıya çıxmasına daha çox təsadüf olunur. Təhlükəsizlik və qəbul olunmamaq hissinin itməsi və həyatın təbii yolundan uzaqlaşmaqları nəticəsində, həmcinsbazlarda fikri və psixoloji pozğunluqlar yaranır. Onların olduqca çox hissəsi, halsızlıq, intihar, narkomaiya və ruhi və psixoloji stabilliyin itirilməsilə üz-üzə qalırlar. 1984-cü ildə Lesbianların Milli Sağlamlıq Təşkilatı aşağıdakı statistikanı açıqladı:

-Lesbianların 83 %-i daimi olaraq alkoqollu içkilər qəbul edirlər.

-Onların 47 %-i marixuana və 30 %-i siqaret çəkirlər.

-Lesbianların 50 % dən çoxu (sorğu 2000 nəfər arasında keçirilib) intihar etmək fikrinə düşmüş və onların 18 %-i isə intihar etmişlər.

Statistika göstərir ki, feministlərin istənilən və simvolik vəziyyətə çatması, yəni, kişilərdən ayrılmış və uzaqlaşmış aləm nəinki işə yaramayıb, əksinə qadınların ictimai mövqeyini də təhlükəyə sürükləmişdir. Həmcinsbazlarda baş verən psixi təzyiq və ruhi stabilliyin olmaması belə şəxslərin mühitdə zorakılıq etməsi və mühitə uyğunlaşmamaları ilə nəticələnir. Bu isə, bəzən onları cəmiyyətdən təcrid olunmuş və qırılmış şəxslərə çevirir. 1990-cı ildə 90 lesbian cütlük üzərində aparılmış araşdırma nəticəsində məlum olub ki, onların 40 %-i öz əlaqələrində zorakılığı

təcrübədən keçirmişlər. 1985-ci ildə 1109 lesbian arasında aparılmış tədqiqat göstərib ki, onların yarıdan çoxu öz cinsi şəriki tərəfindən əziyyətə məruz qalıb. (Cwat-Yong and Hewarrier, 1985: 11) Habelə, lesbianların 15 %-i cinsi ləzzət almaq üçün qarşı tərəfə işkəncə vermişdir. (Bradford and Rothblum, 1999: 228) Həqiqətdə belə qadınlar bir növ cinsi sadizmə düçar olurlar. Bu da cinsi ehtiyacdan razılıq və doyumun olmamasından qaynaqlanır. Sonra isə, zorakılıq rəftarlarına çevrilir.

İctimai rəftara təsir

Feminizm hərəkatı, xüsusilə də radikal feminizm dinin cəmiyyətdən təcridi, yaxud kənara qoyulması, analıq, ailə və sair bu kimi dəyərlərlə mübarizə barədə fikir yürütməklə cəmiyyətin adət-ənənə və mental dəyərləri ilə mübarizə apararaq qeyri-məntiqi bir cərəyana çevrildi. Onların qadın mövqeyi və məqamı barədə nəinki müəyyən və qəbul olunası tərifləri yoxdur, əksinə, özləri qadınlara əlavə bir zülm olmuşdur. Belə ki, bu addımlar hörmətlərin sınması, ailə müqəddəsliyinin aradan getməsi, ictimai əxlaqda hər gün artan tabu sındırma, tək başçılı və eyni cinsdən olan iki başçılı qeyri-adi və sağlam olmayan ailələr qurmaqla nəticələnmişdir. Sekular feminizm quruluşunda həya, iffət, özünüqoruma və günahdan çəkinmə kimi məfhumların dəyişdirilməsi, qadınların dəyərlərini elə yaralamışdır ki, son illərdə qadınlar haqqında fəaliyyət göstərən bir çox fəal orqanlar, mütaliə mərkəzləri və universitetlər qadınların narahat edici vəziyyəti barədə təhlükə zəngi çalırlar. Sosial elmlər üzrə tədqiqatçı alim Vendi Şalit “İffətə qayıdış” adlı kitabında yazır: “Məlum məsələdir ki, hər bir işin azad olduğu zaman, cinsi işkəncə, əziyyət və namusa təcavüz də artacaqdır. Utanc və həya əleyhinə müharibə elan etmiş cəmiyyət, qadınlarla düşmənçiliyi başlatmışdır”. Feminizm hərəkatının tanınmış simalarından olan Simon Dubvar özünün “İkinci cins” kitabında qadınların arvadlıq və analıq rolundan xilas edilməsinə

etiqad bəsləməsinə baxmayaraq, qadınların iffətli və özlərini qorumalı olduğunu təbii və lazımlı bir iş olduğunu bildirir. O yazır ki, bu bioloji mahiyyət daşıyır və qadınları qoruyur.

Almaniyanın Milli Sosialist Partiyasının fəallarından olan doktor Klaudiya Şopman özünün 1991-1993-cü illərdə apardığı mütaliələrə əsasən, həmcinsbazlığı bəşəriyyət cəmiyyəti üçün təhlükə zəngi sayır və onu şiddətlə tənqid edir. O deyir ki, həmcinsbazlıq bir növ cinsi ayrı-seçkilikdir. Belə ki, onun rəftar modeli nasistlərin modeli kimidir. Lesbianlar özlərini üstün qadın bilirlər. Halbuki, onlar yoxluq və məhvə məhkumdurlar.

(Schoppman, 1993: 17)

Digər tərəfdən isə, maddi ləzzətlərdə qərq olma və ümumi təfəkkürün ləzzət almaq və cinsi doyumda həddi hüdudu olmayan azadlığa yönəlməsi, qadının insanlıq şəxsiyyətini zədələyir. Əgər bu tərzdə olan qırılmanın müəyyən dövr ərzində qısa müddətli və müvəqqəti dövr üçün bir cavabı olsa, insanı doyumsuz bir tüğyana çəkəcək. Amma uzun müddət ərzində isə, cəmiyyətə ziyanlı və inkarolunmaz dəyişiklik və dönüklüklə üzləşəcəkdir. Kişilərə qarşı nifrət yaratmaq və onları əsaslı və məqsədyönlü şəkildə şərti düşmən saymaq, cəmiyyətdə qarşılıqlı münasibətləri və kişi-qadın münasibətlərini kəskin şəkildə təsir altına salır. Bundan əlavə, cinsi ayrı seçkilik fəzasının daha da qızışmasına səbəb olur ki, dolayısıyla qadınları problemlə üz-üzə qoyur.

Qadınların kişilərin zülmündən və ailə həyatı qayğılarından xilas olması üçün feminizmin müxtəlif orqanlarının apardığı təbliğat elə bir atmosfer yaratdı ki, qadınların bir çoxu lesbianlığı neqativ rollara son verməyin yeganə yolu saydılar. O qədər ki, məşhur müasir lesbian feministlərdən olan Ti-Grace Atkinson deyir: -“Feminizm bir nəzəriyyədir və lesianizm onun icrasıdır”. Bu atmosferin təsirində öz həmcinsinə heç bir meyli olmayan qadınların bir çoxu feminizmi müdafiə etmək üçün həmcinsbazlığa üz tutdular. Sonra isə, təhqir olunmaq kini və dərin peşmanlıqdan qaynaqlanan halsızlığa düçar oldular. Misal olaraq, 1985-ci ildə aparılmış araşdırmalar göstərdi ki, lesbianların 30 %-i 35 yaşından sonra qarşı cinsə üz tutur, onların 45 %-i həmcinsbazlığa meyldən öncə evli olmuş və 20 %-i isə, bir-birilə 3 ildən daha az yaşayırlar. (Saghir and Robins, 1985: 226) Bu mütaliələrə əsasən, belə bir nəticə əldə etmək olar: Qadınların bir çoxu feminizmin təbliğatının təsiri altına düşərək öz daxili meyllərinin əksinə olaraq, müvəqqəti olaraq öz cinsinə meyl tapırlar. Amma, sonda yeni göstərilmiş nümunələrin yanlış olduğunu və öz fitrət və ruhiyyələrilə uyğun gəlmədiyini dərk edirlər.

M. Əhmədov

 

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Duzu evvel-evvel mekteb yashlarinda oz aleminde oglanla adi chixmasin deye refiqesigile gedib gelen qizin sekse maragindan yaranir bu. Sonra artiq zamanla verdishe chevrilir ki, bunu da siqaret kimi ata bilmir. Esl lezbiyanlar hech vaxt oglanla seksden zovq almirlar, Azerbaycan sheraitinde ise, qiragdan baxib ne deyerler kelmesine gore, evlenir ve yalniz ushag olsun deye xala-xetrin qalmasin cinsi elaqede olurlar eriyle. daha sonra yene de oz refiqesigile gedish-gelishi olur ve hech kim de hech ne shubhelenmir. O da oz heyatini yashayir ve ozunu xoshbext hiss edir))

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

azerbaycanli lezbiyankalarin videosuna baxmışam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Facebookda xususi bir qrup yaradiblar ichinde 145 nefer azerbaycandan qiz var. Hamisi da lezbiyankadir. ARada skype-de video call eliyirler geceler gorushmek imkanlari olmayanda, choxu da evli qadinlar. Erini yatizdirib girib bashqa qiza, qadina videoda baxir, soyundurur, soyunur hezz alir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Facebookda xususi bir qrup yaradiblar ichinde 145 nefer azerbaycandan qiz var. Hamisi da lezbiyankadir. ARada skype-de video call eliyirler geceler gorushmek imkanlari olmayanda, choxu da evli qadinlar. Erini yatizdirib girib bashqa qiza, qadina videoda baxir, soyundurur, soyunur hezz alir.

rofl.gif siz hardan bilirsuz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

rofl.gif siz hardan bilirsuz?

Menim qiz dostlarim var, hansi ki, onlarla chox yaxin munasibetdeyem ve her bir shey barede sohbet edirik. Onlardan biri demishdi inanmamishdim, oz fb profilini verdi girdim baxdim gordum ki, her shey eynile soylediyim kimiymish ordA)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

xestelikdi emelli :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

azerbaycanda qaluboydan cox lezbiyanka var..bi sexsuAl use daha coxdur..wexsen men lezbileri cox isteyirem pornoya baxmiram ama lez pornosuna baxiram onlar temiz olur

Share this post


Link to post
Share on other sites

Menceee azerbaycanda lesbiyanks yoxdur.varsa da cox az sayda))))bilmirem niye ama men bele dushunurem

məncə bizdə lezbiankalar demək olarki çox passivdir.çox şeyi bilmirlər.sadəcə adı var...

Share this post


Link to post
Share on other sites

azerbaycanda qaluboydan cox lezbiyanka var..bi sexsuAl use daha coxdur..wexsen men lezbileri cox isteyirem pornoya baxmiram ama lez pornosuna baxiram onlar temiz olur

sozun duzu mən lezbiankalarda çox zövq aliram nəyinki pornodan !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

dehsetdi heledeki azerbaycanda irgencdi. ama pornoda niyese yaxsi gornur. oda mence onandiki iki qiz bir yerde olanda dahada qizismis olur. oglan qiza qiz qiza misalidi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heyif rastima cixan yoxdur.Yoxsa onlara ele yaxşı oyuncaqlar alaram omrunun axirina kimi oyuncaqla gozumun qarşısında oynayardılar ))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

mende var oyuncaqlar;))

mende boyukler ucun deyirem))) sextoys )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

o oyuncaqlardan satan olsaydi mende alardim

satan men.sene neter oyuncaq lazimdir? ve ya ne ucun istiyirsen?

qizlara cox satmiwam.belke kiminse bu oyuncaqlarla qelbine girdin ))))))))))))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

25.gif 25.gif 25.gif Zehmet olmasa men o Lezbilerden verin)))

Edited by Sanik_AzTu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azerbaycanda seks var ki ? lezbiler de olsun ! )))

 

Bəs insanlar necə artır?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azerbaycanda seks var ki ? lezbiler de olsun ! )))

Siz Azerbaycanlı deyilsiniz? Ay "Her şey yaxşı olacaq" müellim?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

azerbaycanli oldugumdan deyirem ve bilirem ki seks yoxdur- pula herislik ve ehtiyac var. amma temiz seks arzusu olan insanlar (qizlari nezerde tuturam) menim indiyedek rastima cixmayib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

insanlarin artim meselesi bele olur - sirf usaq olmasi xatirine intim munasibete girmek-yorgan altinda, meqsedyonlu, qisa zamanda, romantik anlarsiz ve nevazissiz. yalniz 1 pozada)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Menceee azerbaycanda lesbiyanks yoxdur.varsa da cox az sayda))))bilmirem niye ama men bele dushunurem

kifayet qeder var ozum defelerle gormuwem publarda lounglarda karaokelerde filan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

men statusumu deyiwirem @ deyirler her wey yaxwi olacaq ! @

Share this post


Link to post
Share on other sites

Məncə normaldır)) Lesbiyankalar çox şirin görsənirlər. Adam saatlrla onlara baxmağ istəyir. Arada bir PUB - lara, disko klublara və karaokelərə gedirəm onlara baxmaq üçün.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var coxdu,menim bir xanim dostum var...onu deyimki merdliyinde cox kiwilerden ustundu,duzdu mene dediklerini burda yazmaq fikrim yoxdu..amma bir ureyinde gelen sozu o olubki:qadini qadindan yaxwi hechkes taniya bilmez,bu aitdi hem xasiyete,hem fikirlere hemde intim zonalara...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Menceee azerbaycanda lesbiyanks yoxdur.varsa da cox az sayda))))bilmirem niye ama men bele dushunurem

Raziyam 

Share this post


Link to post
Share on other sites

satan men.sene neter oyuncaq lazimdir? ve ya ne ucun istiyirsen?

qizlara cox satmiwam.belke kiminse bu oyuncaqlarla qelbine girdin ))))))))))))))

Siz satirsiz sex toys?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ele leysbiyanka var ki,  heç bir kişi ona çatmaz. zəstəliklərə gəldikdə, hamısı insanın özündən asılıdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 04.09.2013 в 14:43, Mona_Mona сказал:

Allah bu temanı yazanı güldürsün ))))))))

harası gülməlidir?))

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 10.08.2018 в 11:55, oxalnik сказал:

ele leysbiyanka var ki,  heç bir kişi ona çatmaz. zəstəliklərə gəldikdə, hamısı insanın özündən asılıdır.

elə gözəl pussilər var ki - nə ki kişilər, həəta arvadlar onu yemeyə hazırdırlar!))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

 • Our picks

  • Мы тестируем новое изменение на форуме - пойнты.
   Если вы посмотрите в свой профиль - то увидите, что там появилось новое поле. Points
    
   Пойнты можно будет обменивать на приятные бонусы - например изменять звание, пинить тему в ЧО, получать виртуальные трофеи на профиле и пр.
    
   За открытие темы - 10 пойнтов
   За пост в теме - 1 пойнт (+1 пойнт идет ТС за каждый пост в теме)
    
   Что думаете?
    
    
    
    • Haha
   • 676 replies
  • Я не нашла тему , или не там искала, 
   ( в капоте такая каша... оооо интереснейший лес загогулин.. деталек и запахов) .. в общем прям как ..... не будем опять про мужчин))) наши машинки пахнут лучше и бегают резвее... 
   почему бы не начать тему и пообсуждать наших роботов?))) 

   Авто - уверена сейчас много кто водит и умеет открывать багажник ( не будем все секреты сразу раскрывать ) ...
    
   Швейные машинки - там столько функций что мне машину легче завести после морозов)) -
   откроем тему? я как раз приобрела новую, + старую,  а любимая старая механическая смотрит в глаза и не подведет )
    
   Бензопила - у нас 2 ... муж чего-то боится .. я думаю, потерять контроль)) в общем есть ли у кого то опыт? хочу нарезать дерево для поделок... ( не смейтесь я серьезно) 
    
    
   Девочки кто хочет или любит полъзоватьса электро приборами ( Пылесос не считается) , инструментами и водить ... почему у нас нет тем ? мы что только готовим и ..... подсоединяйтесь потом разделим на подгруппы..
    
    
   Я начну:
    
    
   Авто - У меня Пежо 207  - серый ( кому интересно) механика, ( смена передач вполне может рассмотрена как ...... ну кому надо расскажу) 
   Машинка - Брозер - шью по настроению - сумки, шапки... и т.д..
    
   Электро....инструменты - Дрель - научилась полки вешать , супер рада,; 
                                          Пила и Топор ( Электро) Дрова на зиму загоравливаю ( у нас печка есть- камин) ) , ... могу видео скинуть для мотивации...( потом)

   Выжигательный аппатрат ( Изобретен Женщиной) - девочки , купите, вам понравится.. то же самое что вышивание но с мотором ))) 

   честно сказать, я уже волнуюсь что много написала.... 
   не прячьтесь..... мы тоже можем дрелью пользоваться..... 
    
   го гирлс...
    
   то бе континьюд.... ( продолжение следует) .. 
    • Thanks
    • Like
   • 9 replies
  • С Новым годом! Многие из нас возлагают большие надежды на новый год,новые мечты,новые планы. Эту тему я открыла,чтоб каждый мог отписаться о поставленных на этот год целях. Тоесть,тема не о мечтах,которые во многом от нас не зависят,а о конкретных целях,которые мы поставили на этот год,и большая часть их воплащения - зависят именно от нашего упорства,труда и старания.
    
   К тому,же когда мы пишем наши цели,то заранее программируем себя на их осуществление. Через год,можно отписаться на этой теме,о том чего из списка поставленных целей - мы добились.
    
    
    
    • Upvote
    • Like
   • 44 replies
  • İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində nəzərə tutulmuş tibbi xidmətlərlə əlaqədar müştərək maliyyələşmə məbləği tətbiq edilən hallar müəyyənləşib.
    
   "Marja" xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi “İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfi”ndə əksini tapıb.
    
   Tibbi xidmətlərdən istifadə zamanı tibbi xidmətlərə tətbiq edilən müştərək maliyyələşmə məbləği dedikdə tibbi xidmətin tarifinin sığortaolunan tərəfindən ödənilən hissəsi başa düşülür. Sığortaolunan – sağlamlığı icbari qaydada sığortalanmış fiziki şəxsdir (vətəndaş).
    
   İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində nəzərə tutulmuş tibbi xidmətlərdən istifadə zamanı tibbi xidmətlərə tətbiq edilən müştərək maliyyələşmə məbləğləri (tibbi xidmətin tarifinin sığortaolunan - sağlamlığı icbari qaydada sığortalanmış fiziki şəxs tərəfindən ödənilən hissəsi) aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
    
   - sığortaolunan ailə həkiminin (sahə pediatrı, sahə terapevti) göndərişi olmadan yaşayış və ya olduğu yer üzrə qeydiyyatda olduğu inzibati ərazidə ambulator şəraitdə ixtisaslı həkimə müraciət etdiyi təqdirdə, hər bir sığorta hadisəsinə görə - 5 manat, tibbi ərazi bölməsi daxilində digər inzibati ərazidə yerləşən tibb müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə, hər bir sığorta hadisəsinə görə - 5 manat və tibbi ərazi bölməsindən kənar yerləşən tibb müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə, hər bir sığorta hadisəsinə görə - 15  manat;
    
   - sığortaolunan yaşayış və ya olduğu yer üzrə qeydiyyatda olduğu inzibati ərazidə yerləşən tibb müəssisəsi tərəfindən göndəriş vərəqəsi olmadan stasionar şəraitdə xidmətin göstərilməsi üçün tibbi ərazi bölməsi daxilində digər inzibati ərazidə yerləşən tibb müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə, ixtisaslı həkimin müayinəsi üçün - 5 manat, müayinənin nəticəsi olaraq ixtisaslı həkimin stasionar tibbi xidmətə göndərişi əsasında 100 manatdan artıq hər bir sığorta hadisəsinə görə - 30 manat;
    
   - sığortaolunan qeydiyyatda olduğu inzibati ərazi üzrə tibb müəssisəsi tərəfindən göndəriş vərəqəsi olmadan stasionar şəraitdə xidmətin göstərilməsi üçün tibbi ərazi bölməsindən kənar yerləşən tibb müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə, ixtisaslı həkimin müayinəsi üçün - 15 manat, müayinənin nəticəsi olaraq ixtisaslı həkimin stasionar tibbi xidmətə göndərişi əsasında 100 manatdan artıq hər bir sığorta hadisəsinə görə - 90  manat.
    
   Sığortaolunan ixtisaslı həkimin göndərişi əsasında tibbi göstərişi olan, ambulator şəraitdə göstərilən MRT (maqnit-rezonans tomoqrafiyası) və KT (kompüter tomoqrafiyası) xidmətinə görə hər müraciət üçün 20 manat müştərək maliyyələşmə məbləği ödəyir.
    
   Göndəriş vərəqəsi – tibb müəssisəsində sığortaolunana tələb olunan tibbi xidmətlərin göstərilməsi mümkün olmadığı təqdirdə, həmin tibb müəssisəsinin bu xidmətləri göstərmək imkanına malik olan digər tibb müəssisəsinə yazılı göstərişidir.
    
   http://marja.az/news/52382
    • Haha
   • 150 replies
  • Китайцы научили разговаривать машину. Китайская Тесла, полноприводный!  всё на видосе
    
    
    
    • Upvote
    • Like
   • 135 replies
  • В развитых странах Европы на уикендах и в празднично-нерабочие дни невозможно найти свободные места в театрах и операх. 
    
   А у нас на уикендах и в празднично-нерабочие дни невозможно найти свободные места в ресторанах и кафе. 
    
   Они получают от отдыха морально-эстетическое наслаждение. Мы - плотско-жратвенное. 
    
   Отчего так? Откуда у нас возник столь неугомонная страсть "поесть" и "выпить"? Почему мы превратили это в культ? Или получать от отдыха морально-эстетическое наслаждение - не для нас? 
    • Haha
    • Thanks
   • 314 replies
  • Скандально дерзкое мнение о причинах масштабных пожаров в Австралии высказал бывший ведущий всемирно известной автопередачи Top Gear Джереми Кларксон.
   В своей авторской колонке в газете The Sun он написал, что считает Австралию местом, куда Бог поместил все свои наиболее неудачные создания и никогда не хотел, чтобы там поселились люди.
   «Я подозреваю, что Бог не хотел, чтобы люди жили в Австралии. Он сделал ее столь далеким континентом, где смог поселить результаты всех своих неудачных экспериментов. Это было его каморкой под лестницей для вещей, о которых он хотел забыть», - пишет известный британский ведущий.
     Далее он перечислил те самые, по его мнению, итоги провальных опытов Бога, пишет издание Media Leaks со ссылкой на The Sun. В список попали гребнистый крокодил, красноспинный паук, опасные для человека змеи. Не забыл и якобы «нелепых» животных — кенгуру, коал, утконосов.
   Также Джереми Кларксон написал, что Бог намеренно окружил Австралию рифами, чтобы люди туда не приближались, но капитан Кук все же открыл эту землю — и мир узнал о населяющих ее «глупых и опасных» созданиях.
   «Богу стыдно. Так что он решил поджечь Австралию, - говорится в колонке британского ведущего. - Пожары можно считать библейскими — слишком уж они масштабные».
   Автор убежден, что нынешний масштабный пожар – не последний в истории Австралии. Поэтому, по его мнению, люди должны принять тот факт, что Австралия не предназначена для человека.
   «Так что, если вы читаете это там, пожалуйста, отправляйтесь домой [в Великобританию]. Вам понравится. Здесь никогда не кончается дождь. И мы лучше в спорте».
   Экс-ведущий Top Gear не впервые удивляет людей противоречивыми высказываниями. Но пользователи Твиттера не оценили «юмора», приняв слова Кларксона как издевку над происходящей в Австралии природной катастрофой, повлекшей гибель как людей, так и животных.
   В социальных сетях можно увидеть множество возмущенных комментариев на колонку Джереми Кларксона. Люди назвали автора колонки грубым, высокомерным и невежественным и потребовали извинений.
   Но извиняться Джереми Кларксон, кажется, не собирается. 

   Пожары, которые начались в Австралии еще в октябре прошлого года, к новогодним праздникам, которые приходятся в стране на середину лета, достигли небывалых масштабов. Наиболее сильно страдает юго-восток континента.
   В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория зарегистрировано более 170 очагов огня. С октября по всей стране погибли уже 24 человека, выгорело почти 7 млн гектаров леса, что почти вдвое превышает площадь Бельгии.
   • 15 replies
  • Отношения между США и Ираном никогда нельзя было назвать хорошими. Соединенные Штаты регулярно выражали беспокойство по поводу иранской ядерной программы, неоднократно прибегая к экономическим санкциям против ИРИ. После того, как в 2013 году Хасан Роухани был избран президентом Ирана, в отношениях двух стран наметилось некоторое потепление. 14 июля 2015 года Исламская Республика Иран и «шестерка» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили 159-страничный договор, получивший название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он снял с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности. Реализация СВПД началась 16 января 2016 года. В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли «ядерной сделки» с Ираном, обвинив Тегеран в нарушении обязательств полностью свернуть свои программы, связанные с ядерным оружием. 
   3 января 2020 года международный аэропорт столицы Ирака Багдада подвергся обстрелу. Ракетно-бомбовый удар был совершен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Всего погибло 8 человек, среди них - командующий спецподразделением иранской «Аль-Кудс», генерал Касем Сулеймани. Теперь некоторые эксперты полагают, что противостояние между США и Ираном может вскоре выйти на новый уровень.
   Как обострение отношений между Ираном и США может сказаться на Азербайджане? Может ли наша страна столкнуться с большим потоком иранских беженцев в случае начала военных действий?
   «Подобные риски всегда есть, поэтому Азербайджан должен быть готовым ко всему. Но пока каких-либо предпосылок к подобному развитию событий нет», - сказал Media.Az политолог Расим Мусабеков.

   По его словам, большого потока беженцев ожидать не приходится. «Дело в том, что большое число беженцев образуется во время гражданских войн, когда линия фронта фактически стерта и военные действия проходят по всей стране. Яркий тому пример - события в Сирии, Афганистане и Ираке, где люди попросту не могли находить в своей стране безопасного места. Даже если США или Израиль примут решение нанести удар по Ирану, то, скорее всего, пострадают военные объекты, может быть задета инфраструктура, например, воздушные или морские порты. В любом случае, это не приведет к массовому оттоку населения. Безусловно, нельзя исключать масштабной войны, но пока подобной угрозы нет», - считает Р.Мусабеков. 
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 68 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

 • Popular Now

×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу