Jump to content
Disput.Az Forum
Bercana

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri.15

Recommended Posts

Путини бу аралар шеплемейен галмады. Ереблер шепледи. Тюрклер шепледи. Немесле газла шепледи. Шеплейе шеплейе де гедирлер. Айе, неден горхейрсыныз айе? Вурун ики району азад един да, кими гозлейирсиниз? Пу хуйлоду, онун ямбызыны опенлере не ад гояг? Айе, гириф бункере, чыхмах билмейр. Гожа маразматикдю. Дишлери токюлен итдю. Бош бошуна хюрюр. Вурун ерменини дана! Халг дейир вур! Халгын созюннен артыг сёз вар? Айе дейир кин, гатланырам дана иткилере, шехидлере, гана, гадая, бир торпагы азад едек. Айры хеч зад истемирик. Греслону да отуражагыныза клейлейин гетсин, истемирик. Биз 89,9 мин кв. км. истейирик, вессалам шудтемам. Айе, не гайырейрсыныз айе? 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

айе, Шушадан, Хожалыдан, Лачындан, Физулиден, Агдамнан, Келбежерден, Джебраилден, Зенгиландан, Губадлыдан, Ходжавендден олан забит йохдурму елинде гнофга олан? Айе, не гозлейирсиниз айе? Кими гозлейирсиниз айе? Емр? Лазыммы? Айе, сизе емри урейиниз верир. Валлах мен вурардым! Трибуналын да анасыны, хугугун межелленин де арвадыны, бу дунянын гелмишини, кечмишини, вар йохуну, айе вурун дана, не гозлейирсиниз? Смерчнен тикин чевирин дана! Топнан, ракетнен мыхлайын дана! Айе, не гозлейирсиниз айе?

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ифти, не нервничайте. Я вас "обрадую": и в 2021 г ничего не будет так как тут будут проходить важные матчи ЧЕ по футболу. Наши государи заняты чем угодно только не освобождением земель. 

А армяне молодцы: говорят и делают. Провели инаугурацию как надо в Шуше,  а наш МИД попискал себе в нос как всегда.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

у нас два пути или усы или карабах выбор пусть сделает каждый сам... я давал уже реалистический рассклад и как можно нагнуть хачей даже мягкой силой ничего этого не делается...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Əşi onansa Liviyanı, Suriyanı izləyin. Bizdə heçnə olan deyil, burda nəsə yazmaqnan münasibət dəyişən deyil. 

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bizim ağır artileriya iş başında.

AR XİN Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində təcavüzkar Ermənistan tərəfindən təşkil olunan qondarma “andiçmə” ilə bağlı Ermənistan XİN-in şərhinə münasibət bildirilməsinə dair KİV-in sualını cavablandırır

Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında təşkil olunan “andiçmə” ilə bağlı şounu Ermənistan XİN-in “demokratik proses” adlandırması bu təcavüzkar ölkənin mahiyyətini göstərməklə yanaşı, demokratiya anlayışından nə qədər uzaq olduğunu göstərir. Digər dövlətin beynəlxalq tanınmış ərazisini işğal edib, oradakı insanları etnik təmizləməyə məruz qoyub, insan hüquqlarını kobudcasına pozmaq müasir beynəlxalq hüquqi dildə təcavüz adlanır, demokratiya yox.

Ermənistan XİN-in istinad etdiyi “xalq” ifadəsinə gəldikdə isə, birincisi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki ermənilər xalq yox, bu bölgədə yaşayan erməni icmanı təşkil edir. İkincisi, xalqların öz müqəddəratını müəyyən etmə prinsipindən danışmaq üçün isə, Ermənistan XİN-i əvvəlcə bu prinsipin nə demək olduğunu öyrənməli, Helsinki Yekun Aktını oxumalı, daha sonra bu prinsiplərə düzgün istinadlar verməlidir.

İşğalçı ölkənin şərhində sülhdən bəhs etməsi isə riyakarlığın son həddidir. Sülhü düşünən ölkə işğalçılıq siyasəti yürütməz, sülh istəyən ölkə, danışıqlar prosesinə əngəl törətməz və nəhayət, sülhü dəstəkləyən tərəf elə sülhün özünə başlıca təhdid olmaz.

https://mfa.gov.az/az/news/6686/view

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 минут назад, sniper_77 сказал:

Ифти, не нервничайте.

не нервничаю. Я зол.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бяс неолду, язырдылар пво-ларамызы тялимдя хазыр вязиятя гятирдиляр, Гарабахда дейилди, Нахчыванда иди?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бялкя еля буна гере духлары чатмады Ханкяндидя кечиртсинляр?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шушая мясафя чатмыр бялкя?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Язачагдым чучелери пайызда саяллар, амма 30 паыйз хедер вермишик.

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, Ifti сказал:

сыш гутар дана

aftafanı gözləyən var.

 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Ifti said:

айе, Шушадан, Хожалыдан, Лачындан, Физулиден, Агдамнан, Келбежерден, Джебраилден, Зенгиландан, Губадлыдан, Ходжавендден олан забит йохдурму елинде гнофга олан? Айе, не гозлейирсиниз айе? Кими гозлейирсиниз айе? Емр? Лазыммы? Айе, сизе емри урейиниз верир. Валлах мен вурардым! Трибуналын да анасыны, хугугун межелленин де арвадыны, бу дунянын гелмишини, кечмишини, вар йохуну, айе вурун дана, не гозлейирсиниз? Смерчнен тикин чевирин дана! Топнан, ракетнен мыхлайын дана! Айе, не гозлейирсиниз айе?

айе вурун демишкен, маа эле гелир ки, снарядымыз чох деил (?)
хеч олмаса Гарабахын ярсыны кюле чевирмек лазым геледжек

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, yarrakzade efendi сказал:

айе вурун демишкен, маа эле гелир ки, снарядымыз чох деил (?)
хеч олмаса Гарабахын ярсыны кюле чевирмек лазым геледжек

Анбарлар хиртдейине гедер долудур. Боекомплект кифайет гедердир. 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 минут назад, Ifti сказал:

Анбарлар хиртдейине гедер долудур. Боекомплект кифайет гедердир. 

 

Все пойдет на утилизацию металлолома в Баку Стил, а бабки в карман чинушам Минобороны. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, sniper_77 сказал:

 

Все пойдет на утилизацию металлолома в Баку Стил, а бабки в карман чинушам Минобороны. 

2016чы илде нейи ки вар мыхлайыблар. Кохне хеч зад галмайыб. Телимлерде де атырлар. Инди не варса хамысы йарарлылыг муддетинин битмесине чох галанлар ве гет тезелерди. 2016-да онде олан бирликлерин анбарлары бошалмышды, артиллерия яхшы ишлемишди. Меркези анбарлардан йениден йерлере гондердилер. Видеону да МН озю йаймышды. Хер шейи утил, откат ве саире япышдырмаг олмаз ахы. 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Ifti сказал:

Фантастикады. Хеч ким хеч кимнен лобовой мухарибе апарасы доюл. Башга даха гувветли васителер вар. 

 

Yasayariq gorerik Inseallah )

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часа назад, Lion_Noir сказал:

Язачагдым чучелери пайызда саяллар, амма 30 паыйз хедер вермишик.

 

Hec kim hec neyi heder vermeyib )  Verenler  Yuxarida  oturub 

А нам  как всегда  лапшу на уши вешают

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

https://www.facebook.com/bakhtiyar?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDBlkHo3mWAFUapE7EjNY9_B1yYJXi8wztFEd3bToe7t33cnDwqngqOtreO06VVA1gcKRf9obC1YJtx&hc_ref=ARRtTEkMvNyeAb2Dm8ly2txq2QVD_qqBHpGywa-fNCp_i4tkBr-X7CzdkGAJtJ3twPQ&fref=nf

Görün ermənilər necə kef eliyir. Torpağı alıb? Alıb (özüdə sözün birbaşa mənasında alıb). Regionun ən güclü ordusunu sarıyıb s.....ə və istədiyinə nail olub, bəyanat verməkdən başqa heçnə edə bilmirlər. Bu adamlar bayram etməyib neynəməlidir. Əcəb eliyib bayram eliyiblər, hələ sabah ora pul yatırıb oranı inkişafda etdirəcəklər, oğulları boşuna döyüşməyib ki. Onlar bu torpağa sahib çıxdılar biz isə heç geridə qalan paya sahib çıxa bilmədik. 

Edited by ARES_
link işləmirdi
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, Ifti сказал:

Анбарлар хиртдейине гедер долудур. Боекомплект кифайет гедердир. 

 

ИНШААЛЛАХ   очень  скоро все это  цирк  закончится  

Когда  придет  МАХДИ    не будет нужны  эти  снаряды и ракеты )

Edited by Thunder029
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, Thunder029 сказал:

ИНШААЛЛАХ   очень  скоро все это  цирк  закончится  

Когда  придет  МАХДИ    не будет нужны  эти  снаряды и ракеты )

Имам Мехди (Allah ондан разы олсун) геленде, о да елиялын ве текбашына вурушмаячаг. Топ тюфенг онда да лазым оласыды. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы тут так и постареем, ждав наступления.

Такое ощущение что обсуждаем нашу национальную футбольную команду, которая не принимает участия ни в одном соревновании.

Раз в году их выводят на тренировку давая побегать на одной стороне поля и после заводят обратно.

Переговоров нет. Инаугурация есть.

Наступления нет. Оккупация есть.

Может закрыть тему и не обманывать себя, тем что вот-вот …еще немного…

Как минимум до реальных действий, а не сотрясания воздуха.

Сорри за пессимизм. Настроение такое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Столько интересных мыслей от неизвестных гостей. 

 • Haha 1
 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учение закончелось или нет ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, azik-61 сказал:

Учение закончелось или нет ?

С нетерпением жду начало банкета по случаю окончания учений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

учения могут и не закончится, а продлится. Если спросите WTF? Не знаю что за WTF. Но гуляют по сети такие вести. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, ARES_ сказал:

https://www.facebook.com/bakhtiyar?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDBlkHo3mWAFUapE7EjNY9_B1yYJXi8wztFEd3bToe7t33cnDwqngqOtreO06VVA1gcKRf9obC1YJtx&hc_ref=ARRtTEkMvNyeAb2Dm8ly2txq2QVD_qqBHpGywa-fNCp_i4tkBr-X7CzdkGAJtJ3twPQ&fref=nf

Görün ermənilər necə kef eliyir. Torpağı alıb? Alıb (özüdə sözün birbaşa mənasında alıb). Regionun ən güclü ordusunu sarıyıb s.....ə və istədiyinə nail olub, bəyanat verməkdən başqa heçnə edə bilmirlər. Bu adamlar bayram etməyib neynəməlidir. Əcəb eliyib bayram eliyiblər, hələ sabah ora pul yatırıb oranı inkişafda etdirəcəklər, oğulları boşuna döyüşməyib ki. Onlar bu torpağa sahib çıxdılar biz isə heç geridə qalan paya sahib çıxa bilmədik. 

Что то не видно там особой радости.

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно как то. Почему наши решили проводить учения именно в период этой "инаугурации"? Понимаю, если бы они её сорвали. А так получается что мы просто выразили своё недовольство. Со стороны это выглядит как беспомощность.
Есть ли смысл бряцать оружием после 2016? Напрашиваются выводы: Или у нас недостоверная информация про апрель и вместо улучшения переговорного климата, путём военного воздействия, мы получили ухудшение. Или у нас полная информация про апрель, но нас так одёрнули северные соседи, что это было слышно в Ереване. И поэтому наше бряцание и метания не производят никакого эффекта, а напротив ситуацию ухудшает. Они открыто говорят, что возвращать ничего не собираются (что и так всем ясно было), но теперь даже на переговоры говорят устали ходить, даже ради приличия. Значит есть 100% гарантии безопасности. И возможно в 2016 как раз они их и получили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гарабахы алмагчун герей ёлкеде демократик просеслер гучленсин.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

егер не себебденсе дыгалар, онлара болеть еденлер бура йыгылыб, чырнамага башласалар, ехпе шувенлик елеселер, бюкдюр командасы верин, йени ки игнор един. Гедиб айры йерде хюрсюнлер. Ундерстандмы?

 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

во вторых, надо натовцам толкнуть, что бы принимали в тех границах которые были во время получения суверенитета от сысысыры. 

https://reklamazapreshena.tut/news/123992893

Share this post


Link to post
Share on other sites

если фишка пройдет, шах и мат Путане и всем путанистам во всем бывшем сысысыры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и да, армяне, знаю что вы читаете. Заметьте, для того что бы попасть в нато надо будет вам дать пинок под зад 102-ой русишен база. А то не сможете попасть в нато. Ферштейн? 

***

комбо!!!

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Ifti сказал:

и да, армяне, знаю что вы читаете. Заметьте, для того что бы попасть в нато надо будет вам дать пинок под зад 102-ой русишен база. А то не сможете попасть в нато. Ферштейн? 

***

комбо!!!

Смотрел сегоднящний старвижин? Ухохочешься.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, капуtчина сказал:

Смотрел сегоднящний старвижин? Ухохочешься.

если Вы про Грузинский старвижн, где ыксперды носатые маракуют, не смотрел. Не перевариваю слово дреффние, наидрефнейшие и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, Ifti сказал:

если Вы про Грузинский старвижн, где ыксперды носатые маракуют, не смотрел. Не перевариваю слово дреффние, наидрефнейшие и т.д.

Посмотри очень прикольно. Там два долгоносика пытаются доказать Егору что соседстан не раб РФ а Егор их жёстко троллит.

Цитата

Не перевариваю слово дреффние, наидрефнейшие и т.д.

Там им не до этого.

Edited by капуtчина
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, капуtчина сказал:

Посмотри очень прикольно. Там два долгоносика пытаются доказать Егору что соседстан не раб РФ а Егор их жёстко троллит.

Там им не до этого.

Дай ссылку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Ifti сказал:

во вторых, надо натовцам толкнуть, что бы принимали в тех границах которые были во время получения суверенитета от сысысыры. 

https://reklamazapreshena.tut/news/123992893

Ну почему бы и нет? Если у них будет желание, то возьмут. ФРГ в 50-х ведь взяли без ГДР... правда Германия куда важнее закавказского региона.

И все же мне кажется если Грузия вступит, то это может изменить ситуацию со 102й базой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, slipknot сказал:

Ну почему бы и нет? Если у них будет желание, то возьмут. ФРГ в 50-х ведь взяли без ГДР... правда Германия куда важнее закавказского региона.

И все же мне кажется если Грузия вступит, то это может изменить ситуацию со 102й базой.

и Грузию возьмут. Нас подавно возьмут. Как бы мы говорим что нашу землю оккупировала дырмения, как бы русские не при чем. Если конфликтных с РФ Государства возьмут, нам зеленый свет. У нас баз нет. Не присоединились. Сами с усами. А вот у армян большой геморрой с базой. Чыхарт горюм не техер чыхарырсан. Олмюшем гюлмекден. Хеле де хезин хезин гюлюрем. Рус 30 илди гтюн чырыр ки, ян йореси Европая, Натоя гетмесин. Инди она еле ход гетдилер ки, баш тутса тустулери тепелеринден чыхачаг. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, капуtчина сказал:

Посмотри очень прикольно. Там два долгоносика пытаются доказать Егору что соседстан не раб РФ а Егор их жёстко троллит.

Там им не до этого.

Егор умеет. Но сейчас точно не посмотрю. Сейчас мое внимание приковано к совсем другим мыслям ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минуты назад, Call of Duty сказал:

Дай ссылку.

в лс посмотрите. Отправил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://haqqin.az/news/178968

 

походу кремлевцам теперь каюк ...

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, t00r сказал:

https://haqqin.az/news/178968

 

походу кремлевцам теперь каюк ...

спать хотел. Устал как волк после охоты. Но прочитав вот это вот, начал смеяться. До сих пор смеюсь. Не смог уснуть. 

Гроссмейстерский ход, уровень 99-ый. Шах и мат перемат. Красота. Шик да блеск.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 минуты назад, Ifti сказал:

и Грузию возьмут. Нас подавно возьмут. Как бы мы говорим что нашу землю оккупировала дырмения, как бы русские не при чем. Если конфликтных с РФ Государства возьмут, нам зеленый свет. У нас баз нет. Не присоединились. Сами с усами. А вот у армян большой геморрой с базой. Чыхарт горюм не техер чыхарырсан. Олмюшем гюлмекден. Хеле де хезин хезин гюлюрем. Рус 30 илди гтюн чырыр ки, ян йореси Европая, Натоя гетмесин. Инди она еле ход гетдилер ки, баш тутса тустулери тепелеринден чыхачаг. 

Я бы не хотел чтобы мы шли в НАТО и в случае крупного конфликта были на передовой. По возможности лучше быть нейтральной, без блоковой страной. Какой была Турция во время второй мировой. Конечно я понимаю что мы не Турция. Но все же.

 

Кто скажет, если Грузия будет в НАТО смысл держать 102ю будет? Или её выведут и новым рубежом Российского фланга обороны будет Кавказский хребет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, slipknot сказал:

Я бы не хотел чтобы мы шли в НАТО и в случае крупного конфликта были на передовой. По возможности лучше быть нейтральной, без блоковой страной. Какой была Турция во время второй мировой. Конечно я понимаю что мы не Турция. Но все же.

 

Кто скажет, если Грузия будет в НАТО смысл держать 102ю будет? Или её выведут и новым рубежом Российского фланга обороны будет Кавказский хребет?

102-ая как Кёнигсберг. Просто логистика будет воздушная. Либо по морю в Иран, оттуда в дырменистан. Русские до последнего будут держатся там.

***

если мы в НАТО не будем, рисков будет намного больше. Если была бы Европа, то можно было бы быть нейтральной. Тут не получится. Турки где? В Нато. Нам куда надо? Туда же. НАТО = демократизация, переформатирование военное, экономическое, правовое. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Южном Кавказе сейчас все руководители стран так или иначе пророссийские, так что никакого НАТО здесь не ожидается в ближайщее время. Более реально вступление государств Модовы или Украины. После вступления Грузии в НАТО Азербайджан станет логическим продолжением этой цепи событий и тогда наши встанут перед выбором - или интегрироваться в структуры НАТО чтобы потом стать его членом или дистанцироваться от него и в этот раз уже оффициально принять пророссийский вектор, долго оставаться "нейтральными" не получится.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, t00r сказал:

https://haqqin.az/news/178968

 

походу кремлевцам теперь каюк ...

:lol::appl: На самом деле круто он их! Самое главное что если это станет реальностью, то наше правительство не осталось бы единственной, которая возьмет сторону путинской россии. НATO это система, контроль, стабильность, централизация, а не базар.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

если додумались до такого шага который русских ставит в тупик, то, могут делать ход конем, до Украины, Молдовы и Грузии с которыми кремль в открытой конфронтации, пригласить Азербайджан в НАТО. Не считая слабость демократических институтов и пр. мы больше всех готовы присоединится к НАТО чем другие. И как бы мы воюем не с РФ, а с дырменией.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, WarrioRDFB сказал:

НATO

когда у Вас две соседи мягко говоря неадекваты, НАТО актуальная, горячая тема.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Армяне собщают об "очередной безуспешной попытке диверсионного проникновения" нашего спецназа. Где именно не сообщается.

Или новая власть там решила себя пропиарить или у нас командование конченные идиоты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, sniper_77 сказал:

Армяне собщают об "очередной безуспешной попытке диверсионного проникновения" нашего спецназа. Где именно не сообщается.

Или новая власть там решила себя пропиарить или у нас командование конченные идиоты.

с командованием у нас все хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, sniper_77 сказал:

Армяне собщают об "очередной безуспешной попытке диверсионного проникновения" нашего спецназа. Где именно не сообщается.

Или новая власть там решила себя пропиарить или у нас командование конченные идиоты.

А с чего это вы вдруг взяли что любая разведка нашего спецназа это идиотизм?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Ifti сказал:

если додумались до такого шага который русских ставит в тупик, то, могут делать ход конем, до Украины, Молдовы и Грузии с которыми кремль в открытой конфронтации, пригласить Азербайджан в НАТО. Не считая слабость демократических институтов и пр. мы больше всех готовы присоединится к НАТО чем другие. И как бы мы воюем не с РФ, а с дырменией.

 

6 минут назад, Ifti сказал:

когда у Вас две соседи мягко говоря неадекваты, НАТО актуальная, горячая тема.

Для НАТО важны права человека. В такой маленькой стране свыше 100 полит.заключенных это очень много. Около 80 разных ИВ тоже много. Это всё большие приграды. Сейчас ИА расформировывает сектор это хорошо, но монополию, социальный и полит. секторы поднять примерно на какой-то процент что-бы наша страна пошла по правельному пути...не получится так быстро и это все приграды.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 минут назад, ARES_ сказал:

В Южном Кавказе сейчас все руководители стран так или иначе пророссийские, так что никакого НАТО здесь не ожидается в ближайщее время. Более реально вступление государств Модовы или Украины. После вступления Грузии в НАТО Азербайджан станет логическим продолжением этой цепи событий и тогда наши встанут перед выбором - или интегрироваться в структуры НАТО чтобы потом стать его членом или дистанцироваться от него и в этот раз уже оффициально принять пророссийский вектор, долго оставаться "нейтральными" не получится.

Как бы небыло, если НАТО придет к нам просто так, хотя официально считает наше правительство авторитарным тоталитарным режимом, то таким образом поддержит их. Т. е. вот смотрите все мы правильно делаем и делали даже в НАТО нас принимают и еще 200 лет никаких изменений не будет.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Call of Duty сказал:

А с чего это вы вдруг взяли что любая разведка нашего спецназа это идиотизм?

 

вы армян недооцениваниете. Они с 2016 г там много чего приготовили и изменили. Бросать спецназ в такие ловушки сейчас -это идиотизм. Весь периметр напичкан спецкамерами.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, sniper_77 сказал:

Армяне собщают об "очередной безуспешной попытке диверсионного проникновения" нашего спецназа. Где именно не сообщается.

Или новая власть там решила себя пропиарить или у нас командование конченные идиоты.

Во время учений? Врядли... Там же летают разные БПЛА, никакой разведки посылать смысла нету. А если бы хотели пойти на провокацию, лучше бы зафигарили точкой-у по центру Шуши во время киногурации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, WarrioRDFB сказал:

Для НАТО важны права человека. В такой маленькой стране свыше 100 полит.заключенных это очень много. Около 80 разных ИВ тоже много. Это всё большие приграды. Сейчас ИА расформировывает сектор это хорошо, но монополию, социальный и полит. секторы поднять примерно на какой-то процент что-бы наша страна пошла по правельному пути...не получится так быстро и это все приграды.

сколько лет глотку рву, что бы упразднил министерства которые дублируют друг друга. Пусть прогонит старых шизиков коммунистов. За границей столько ребят учились, пусть их назначает а не 90 летних рюхлядей, старых бл*дей и прочего говна. Если пожелает, сможет сделать. Кто ему мешает?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, sniper_77 сказал:

вы армян недооцениваниете. Они с 2016 г там много чего приготовили и изменили. Бросать спецназ в такие ловушки сейчас -это идиотизм. Весь периметр напичкан спецкамерами.

Снайпер, бизим ушаглар 2016-дан бу яна оралара мин дефе гедиблер гелиблер, гедиблер гелиблер ве нонстоп давам едир бу хагг хесаб. Бир нече саат габаг язмышдым ахы, ерменилер несе язса о дегиге узаггеден нетичелере гелмек лазым доюл. 

неужели анлашылан доюл?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Our picks

  • Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по региональной политике Сиявуш Новрузов рассказал журналистам о своем сыне Сеймуре Новрузове.
   «Я хотел, чтобы мой сын сдал экзамены и поступил в Академию Службы государственной безопасности. Он не захотел. Затем я ему предложил пройти обучение в Академии МЧС. Он и этого не захотел. Я сам «человек в погонах», потому и предлагал ему это. Но сейчас вопрос выбора профессии для сына мы отдали в его распоряжение. Пусть сам решает.
   Он еще и хороший боксер у нас, хоть и не участвовал в соревнованиях. Мой сын настолько справедливый человек, что иногда я у него учусь. Он говорит, что не может бить кого-то слабее себя. Настолько он справедливый человек. В этом он похож на деда – моего отца. Мой отец таким же был. Мой сын даже муравья не обидит. Такое чувство справедливости, насколько я слышал, было только у имама Али», - сказал Сиявуш Новрузов.
   https://haqqin.az/news/183172   похоже, после котлеты Молотова у нас новый мэм
    • Facepalm
    • Confused
    • Haha
    • Like
   • 185 replies
  • Несмотря на установленные правила, житель поселка Биби-Эйбат с положительным результатом COVID-19 - Гамид Мамедзаде, которому было назначено лечение в домашних условиях, покинул место жительства.
   Как сообщили 1news.az в ГУПБ, больной был обнаружен сотрудниками Сабаильского РУП в одном из магазинов с большим количеством граждан и был доставлен по соответствующему адресу.
   По факту наличия в указанных действиях признаков нарушения противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов возбуждено уголовное дело.
   Эльшан Рустамов

    
   https://1news.az/mobile/news/v-bakinskom-magazine-zaderzhali-bol-nogo-koronavirusom-narushivshego-pravila-karantina---foto---video
    
    
    • Facepalm
    • Haha
   • 1,803 replies
  • Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил Oxu.Az, что этот пример патриотизма, оцененный подавляющим большинством читателей и зрителей, пришелся не по душе некоторым "виртуальным героям".
    
    
    
   "В социальных сетях они не только высказали критические замечания в адрес молодых певцов, утверждая, что исполнение было организовано Министерством внутренних дел, но даже не стеснялись оскорблять молодых ребят, продемонстрировавших образец патриотизма.
   В ходе проведенных нами разбирательств выяснилось, что группа молодых певцов, ставших победителями различных конкурсов мугама, решила по собственной инициативе подготовить видеоролик без чьей-либо просьбы и предложения", - отметили в МВД.
   Министерство внутренних дел Азербайджана приступило к расследованию, связанному с публикацией в социальных сетях оскорбительных выпадов в адрес молодых певцов, снявшихся в видеоролике, подготовленном в знак поддержки сотрудников правоохранительных органов. Нелицеприятные выражения некоторых юзеров были адресованы также членам семей музыкантов.
   Как сообщили Qafqazinfo в пресс-службе МВД, соответствующие структуры ведомства на основе обращений музыкантов, подвергшихся необоснованному оскорблению в соцсетях, принимают меры для выявления и привлечения к ответственности лиц, унизивших и оскорбивших их честь и достоинство.
   "В результате принятых мер была установлена личность людей, оставлявших оскорбительные комментарии в социальных сетях. Они задержаны. В отношении них были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, которые затем были направлены в суд для вынесения юридической оценки их действиям.
   Согласно принятым судебными инстанциями решениям, большинство из задержанных были взяты под административный арест, остальным выписали штраф. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и привлечению к  ответственности всех, кто вызвал недовольство граждан своими противоправными действиями.
   В связи с этим мы рекомендуем нашим гражданам, особенно молодежи, использовать предоставляемые им социальными сетями возможности с целью совершенствования своего мировоззрения, знаний и грамотности. Призываем всех воздерживаться от публикации комментариев и статусов, оскорбляющих или унижающих честь и достоинство других людей", - говорится в заявлении МВД.

   За оскорбление певцов.
   Интересно, с диспута тоже кого нибудь арестовали?
    • Facepalm
    • Downvote
    • Upvote
    • Like
   • 393 replies
  • Опубликована форма расписки больных коронавирусом, принимающих лечение на дому.
   Как сообщает Report, документ под названием «Расписка о наблюдении дома» подписывается с момента сдачи анализа.
   Документ заполняется в 2-х экземплярах. В нем отражена некоторая информация о наблюдаемом лице.
   Согласно правилам, в период наблюдения категорически запрещается покидать дом и принимать посетителей. Этот процесс контролируется с помощью специального мобильного приложения. Во время обращения медработника необходимо строго следовать рекомендациям врача, предоставляя честные данные.
   Наблюдаемый обязуется загрузить мобильное приложение. В случае необходимости медицинской консультации следует обращаться к семейному/участковому врачу.
   Активация мобильного приложения, отправка электронных отчетов в заданное время и выполнение прочих предписаний являются обязательными. В соответствии с представленной инструкцией необходимо строго соблюдать правила личной гигиены и обязательно использовать медицинскую маску независимо от местонахождения. Состояние здоровья пациентов контролируется семейным/участковым врачом до тех пор, пока они не выздоровеют. Следует соблюдать другие положения представленной инструкции.
   Документ теряет силу в двух случаях - если результат лабораторного теста является «негативным» и если по решению врача лицо переводится в больницу особого режима для лечения.
    
   https://media.az/important/1067781586/lechaschihsya-doma-bolnyh-s-covid-19-privlekut-k-otvetstvennosti-za-narushenie-pravil-foto/
    • Like
   • 77 replies
  • В Азербайджане посредством мобильного приложения E-Təbib граждане, находясь в общественных местах, будут предупреждены о том, является ли кто-то из окружающих носителем коронавируса (COVID-19, и тем, кто случайно находился в контакте с ним (находясь в очереди, в магазине и пр.), будет отправлено уведомление пройти тест в лаборатории, сообщает в пятницу Trend.
   E-Təbib работает посредством bluetooth, налаживая связь с находящимися поблизости пользователями: «С помощью приложения одним прикосновением можно связаться с операторами горячей линии против коронавируса, получить статистические данные и соответствующую помощь, а также различные уведомления и новости.
   Приложение очень легко загрузить в смартфон. В зависимости от используемой системы, приложение загружается посредством Play Market или AppStore при введении E-Tabib или E-Təbib. Затем следует запустить приложение, ввести номер телефона, а также код подтверждения, который будет отправлен по SMS. Затем необходимо включить Bluetooth».
   https://media.az/society/1067780618/v-azerbaydzhane-mobilnoe-prilozhenie-budet-preduprezhdat-grazhdan-o-bolnyh-covid-19/
    • Facepalm
    • Upvote
    • Haha
   • 156 replies
  • Известный азербайджанский журналист, travel-блогер и телеведущий Азер Гариб рассказал в социальной сети Facebook о том, что неизвестные виртуальные аферисты выманивают у женщин из разных стран мира деньги, прикрываясь его именем.
   А.Гариб рассказывает, что на протяжении нескольких последних дней получает письма от женщин, которые были обмануты мошенниками, выдававшими себя за него: «Международные аферисты открывают фейковый профиль, где делятся фотографиями популярной в Facebook личности из небольшой страны, после чего начинают писать письма одиноким женщинам, ищущим любовь. Выбрали жертвой меня – не знаю гордиться или огорчаться».
   Телеведущий подчеркивает, что в своих сообщениях мошенники признаются в любви, рассказывая, что женщины им снятся по ночам и без них они не могут прожить и дня: «Говорят, что летают бизнес-классом на Мальдивы и Сейшелы, обещают взять женщин с собой. Затем рассказывают о том, что испытывают в данный момент небольшие трудности и просят помощи в размере 500 долларов, обещая в скором времени отправится вместе медовый месяц.
    
   Ну а что делать женщине, которая слышала комплимент от мужчины в последний раз 739 лет тому назад? Пенсия у нее хорошая, вот она и посылает 500 долларов, после получения денег человек исчезает, а женщины в слезах находят меня и жалуются».
   А.Гариб отмечает, что ему написали женщины с жалобами из Бразилии, Австрии, Италии и Вьетнама: «Я не отвечаю, так как и они сами понимают, что я тут ни при чем».
   Свой пост телеведущий завершает с улыбкой и следующим предложением: «Начиная с этого дня перехожу на хозрасчет - если какая-либо агбирчей хочет переписываться со мной, ей следует заранее перечислить на счет депозит. Пандемия разрушила бюджет, чуть оживим его». 
    
                 https://1news.az/news/aferisty-vymanivayut-den-gi-u-zhenschin-po-vsemu-miru-prikryvayas-imenem-azera-gariba-foto
    • Facepalm
    • Confused
    • Haha
   • 54 replies
  • Автомобиль привезен из Канады, с европейской панелью приборов и пробегом в километрах, в Баку не эксплуатировался. Полная комплектация в идеальном состоянии:
   - год выпуска 12/2016
   - редкий цвет Pepperdust Metallic
   - панорамный люк
   - 18" диски
   - премиум аудио система Bose с 9 динамиками
   - 8" андроид монитор
   - камера заднего вида
   - безключевой доступ, start/stop и ТД
   Заменено масло 5w-30 и фильтры в официальном сервисе, проведена химчистка салона и мойка мотора. На данный момент никаких расходов не требует, торг возможен только при осмотре
    
   Цена 25000 AZN
    
   055 216 53 90 
    • Upvote
   • 16 replies
  • Предлагаются 3 Чекап пакета
   Пакет 1 - Узи щитовидной железы
   - TSH
   - Консультация эндокринолога
   23 AZN   Пакет 2 - Узи щитовидной железы
   - TSH
   - FT4
   - Консультация эндокринолога
   33 AZN
     Пакет 3    - Прием и консультация эндокринолога. - Определение глюкозы в крови. - Анализ мочи. - Определение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) 35 азн
    
   Врач-эндокринолог Мадина Дильбази
   Дата - 26 Июня
   Место - Клиника Парамед
   • 2 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

 • Popular Now

×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу