Jump to content
Disput.Az Forum

Recommended Posts

34 минуты назад, Berserker сказал:

Сдал vahid bəyannamə на 602 сотрудника.Пока сдавал поседел и потерял пару диоптрий в зрении. Кошмарная программа столько недочетов и ошибок.

Я как поняла вы тоже бюджетник? Я уже тоже зависла с этим отчетом... а про зрение вообще молчу.... Можно узнать когда только вы начинаете делать отчет у вас выходило окно QARALAMADA SAXLA. ?

Я уже в какой раз набираю сотрудников и на каком то этапе у меня все зависает, и приходиться начинать все заново.... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, V for Vendetta сказал:

Indi isə, vergi ödəyicilərinin “Cari vergi ödəmələrin hesablanması haqqında” Arayışın Vergi Məcəlləsinin 151.2-ci maddəsinin doldurulmasını misallarla izah edək. Vergi Məcəlləsinin 151.2-ci maddəsinə əsasən, vergi ödəyicisi cari vergi ödəmələrinin məbləğini cari rübdəki gəlirinin həcmini onun keçən ilin ümumi gəlirində (gəlirdən çıxılan məbləğlər nəzərə alınmadan) verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala vurmaqla müəyyənləşdirə bilər.

Maddənin tələblərinə əsasən, vergi ödəyicisi Vergi Məcəlləsinin 151.2-ci maddəsinə əsasən 2020-ci ilin cari rübləri üzrə "“Cari vergi ödəmələrin hesablanması haqqında” Arayışını təqdim etmək üçün 3 maliyyə göstəricisinə malik olmalıdır: 

- 2019-cu il üzrə GƏLİR (xərclər nəzərə alınmamaqla);

- 2019-cu il üzrə Mənfəət və ya Gəlir VERGİSİ;

- 2020-ci ilin cari rübü üzrə GƏLİR (xərclər nəzərə alınmadan)

Misal 1. Orta sahibkarlıq subyekti olan vergi ödəyicisinin 2020-cu ilin 1-ci rübündə xərclər nəzərə alınmadan gəliri 40 000 manat və 2019-cu il ərzində ümumi gəliri isə 200 000 manat olub. 2019-cu ildə gəlirdən çıxılan xərclər 80 000 manat olduğu üçün mənfəət və ya gəlir vergisi 24 000 manat ((200 000 – 80 000) x 20 faiz) təşkil edib. Deməli, 2019-cu il üzrə mənfəət və ya gəlir vergisinin gəlirlərdə xüsüsi çəki əmsalı 0,12-dür (24 000/200 000). Bu zaman I rüb üzrə cari vergi ödəməsi 4 800 manat (40 000 (I rüb üzrə gəlir) x 0,12 (əmsal) olacaq.

Online karguzarlıq vasitəsiylə təqdim olunan “Cari vergi ödəmələrin hesablanması haqqında” Arayışında göstəricilərin yazılması aşağıdakı kimi olacaq:

Bölmə 2. Cari vergi ödəmələrinin hesablanması
-------------------------------------------Vergi Məcəlləsinin 151.2-ci maddəsinə əsasən:-------------------------------
290. Əvvəlki hesabat ilində ümumi gəlir
:
200 000 (daxil edilir)
291. Əvvəlki hesabat ilində hesablanmış mənfəət(gəlir) vergisi
:
24 000 (daxil edilir)
292. Əvvəlki hesabat ilində hesablanmış mənfəət(gəlir) vergisinin ümumi gəlirdə xüsusi çəkisi
   - 12 (Avtomatik hesablayır)
293. Cari rübdəki ümumi gəlirin həcmi
:
40 000 (daxil edilir)
294. Cari vergi ödəməsinin həcmi
 :
4800 (Avtomatik hesablayır)

 Misal 2.  Mikro sahibkarlıq subyekti olan vergi ödəyicisinin  2020-cu ilin 1-ci rübündə gəliri 4 000 manat və 2019-cu il ərzində ümumi gəliri isə 18 000 manat olub. Gəlirdən çıxılan xərclər və mikro sahibkarlıq subyektlərinə 75 faiz güzəştin olması səbəbində 2019-cu il üzrə mənfəət və ya gəlir vergisi 1 200 manat  təşkil edib. Deməli, mənfəət və ya gəlir vergisinin gəlirlərdə xüsüsi çəki əmsalı 0,067-dür (1200/18 000). Bu zaman I rüb üzrə cari vergi ödəməsi 266,67 manat (4000 (I rüb üzrə dövriyyə) x 0,067 (əmsal) olmalıdır. Amma vergi ödəyicisi mikro sahibkarlıq subyekti olduğu üçün gəlirlərinə 75 faiz güzəşt tətbiq edildiyi üçün, arayışda I rüb üzrə ödəməli olduğu cari ödəməni avtomatik olaraq 66,67 (266,67- (266,67 x 75%)) manat kimi təqdim edəcək:

 Online karguzarlıq vasitəsiylə təqdim olunan “Cari vergi ödəmələrin hesablanması haqqında” Arayışında göstəricilərin yazılması aşağıdakı kimi olacaq:

Bölmə 2. Cari vergi ödəmələrinin hesablanması
-------------------------------------------Vergi Məcəlləsinin 151.2-ci maddəsinə əsasən:-------------------------------------------
290. Əvvəlki hesabat ilində ümumi gəlir
:
18 000 (daxil edilir)
291. Əvvəlki hesabat ilində hesablanmış mənfəət(gəlir) vergisi
:
1 200 (daxil edilir)
292. Əvvəlki hesabat ilində hesablanmış mənfəət(gəlir) vergisinin ümumi gəlirdə xüsusi çəkisi
:
6,6667 (avtomatik hesablayır)
293. Cari rübdəki ümumi gəlirin həcmi
:
4 000 (daxil edilir)
294. Cari vergi ödəməsinin həcmi
:
266,67 (avtomatik hesablayır)
295. VM-nin 102.1.30-cu və 106.1.20-ci maddələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla cari vergi ödəməsinin həcmi
:
66,67 (avtomatik hesablayır)

Fikrimizcə, vergi orqanı mikro sahibkarlıq subyekti üzrə “Cari vergi ödəmələrin hesablanması haqqında” Arayışı üzrə göstəricilərin hesablanmasını tətbiq edərkən, əsas məqamı diqqətdən yayındırıb. Belə ki, 2020-ci il üzrə verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsalı müəyyənləşdirilkən 75 faizlik güzəşti texniki hesablamalarda nəzərə alıb. Həmçinin, əmsal hesablanarkən  cari rüb üzrə 75 faizlik güzəştin daxil edilməsi vergi ödəyicisi cari ödəməsi avtomatik az hesablanmasına səbəb olur. Bu cür hesablama büdcə ödənişləri üzrə vəsaitlərin daxil ollmasının icrasına təsir edir. Həmçinin vergi ödəyicisinin yekun gəlir və mənfəət vergisi bəyannaməsinin təqdim olunması zamanı 2020-ci il üzrə gəlir və ya mənfəət vergisi üzrə məbləğlə cari ödəmələrin cəmi ilə arasında yaranan fərq zamanı iri məbləğdə vergi ödənişinin tələb olunmasına səbəb olacaq. 

Vergi orqanı tərəfindən mikro sahibkarlıq subyektləri olan vergi ödəyiciləri üçün “Cari vergi ödəmələrin hesablanması haqqında” Arayış formasının hesablanmasında texniki düzəlişlərin etməsi məqsədəuyğundur.

Bu regemleri dahil olandan sonra xata bash verir. "Həmin vergi üçün avans hesablana bilməz."

Снимок экрана 2020-04-13 в 17.59.55.png

Edited by iDaza

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Sana710 сказал:

Я как поняла вы тоже бюджетник? Я уже тоже зависла с этим отчетом... а про зрение вообще молчу.... Можно узнать когда только вы начинаете делать отчет у вас выходило окно QARALAMADA SAXLA. ?

Я уже в какой раз набираю сотрудников и на каком то этапе у меня все зависает, и приходиться начинать все заново.... 

нет такого окна не выходило. Кстати упаси Вас бог использовать chrome браузер в Mozilla firefox  все гораздо быстрее.Скачайте файлы экзел и работайте оффлайн сними потом просто грузите файл при работе онлайн периодически выкидывает.Если нужна какая-то помощь пожалуйста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, iDaza said:

Bu regemleri dahil olandan sonra xata bash verir. "Həmin vergi üçün avans hesablana bilməz."

Снимок экрана 2020-04-13 в 17.59.55.png

Bu xəta İmzala və göndər-dən sonra çıxır?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, V for Vendetta сказал:

Bu xəta İmzala və göndər-dən sonra çıxır?

Beli. Ve fergi yoxdu hansi regemler men ora yaziram. Hemmeshe bu hata chixir

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минуты назад, Berserker сказал:

нет такого окна не выходило. Кстати упаси Вас бог использовать chrome браузер в Mozilla firefox  все гораздо быстрее.Скачайте файлы экзел и работайте оффлайн сними потом просто грузите файл при работе онлайн периодически выкидывает.Если нужна какая-то помощь пожалуйста.

Вот именно , что работаю онлайн и постоянно выкидывает . Уже замучалась.  Сейчас так попробую. Спасибо большое. Если возникнут вопросы напишу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, problemka said:

Сегодня позвонил на 195, операционистка сказала что если сдать арайыш с 151.2, письма не надо, автоматически считается что вы выбрали 151.2

mən sığorta üçün məktub verirəm hər il. siz istiyirsiniz, məktub yazmayın yoxlayaq görək məktuba ehtiyac var yoxsa yox.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Следопыт** сказал:

mən sığorta üçün məktub verirəm hər il. siz istiyirsiniz, məktub yazmayın yoxlayaq görək məktuba ehtiyac var yoxsa yox.

Siz Hanse metodu secirsiniz(kassa ya hesablama)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, nura59 said:

Siz Hanse metodu secirsiniz(kassa ya hesablama)?

birində kassa başqasında hesablama

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
7 минут назад, Следопыт** сказал:

birində kassa başqasında hesablama

Mektub  da arayis olmadi halda vergi hansini secir ve onlarda ferq nedir?

 

Men Arayisi wondered bilmirem.Xeta verir:Hemin vergi ucun avans hesablana bilmez

Edited by nura59

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, iDaza said:

Beli. Ve fergi yoxdu hansi regemler men ora yaziram. Hemmeshe bu hata chixir

Məndə belə xəta çıxmır. Bəlkə başqa brauzerdən açasız

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, V for Vendetta сказал:

Məndə belə xəta çıxmır. Bəlkə başqa brauzerdən açasız

Butun brauzerlerden yoxlamisham. ve 3 komputer.

Bulmirem artig ne eliyim :(

Снимок экрана 2020-04-13 в 18.54.00.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Следопыт** said:

mən sığorta üçün məktub verirəm hər il. siz istiyirsiniz, məktub yazmayın yoxlayaq görək məktuba ehtiyac var yoxsa yox.

Əslində siz ganunla düz deyirsiz, amma mənim bu ilki gəlirim təxminən kecən ilkinin səviyəsində olmalidi, ona gorə mənim ucun risk o gədər böyüq deyil.  Sigorta ücün 195e zengim de var. Görey nəticə necə olur, cavab alannan sonra burda yazaram.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Товарищи, кто подскажет, как отправленный отчет изменить можно? Нужно добавить туда qeyri-muzdlu gelir..что-то не вижу на отправленном отчете кнопки исправить ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет.

Несколько вопросов по отчету 3в1. Кому не лень. не трудно, ответьте пожалуйста. Спасибо!

1. 6-ти дневки, кто сколько дней писал в отчете по месяцам?

2. Здесь нужно что-то отмечать галочкой? 

2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Потом вот здесь. Несмотря на то, что работников по месяцам 10, 11 и 12, внизу фактики берет какие-то непонятные цифры, которые вручную исправить не получается. 

3.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, iDaza сказал:

Bu regemleri dahil olandan sonra xata bash verir. "Həmin vergi üçün avans hesablana bilməz."

Снимок экрана 2020-04-13 в 17.59.55.png

Здравствуйте.

У меня ушло без проблем. Микро,касса,чари.

Статья 151.2

290- Оборот за 2019 год 

291- (Оборот-Расходы)*20%

 

293- Оборот за 2020 год 

294- (Оборот-Расходы)*20%

295- Отразилась  сумма налога.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ТОварищи, я с 9 апреля не могу отправить гайме..пишет GENERAL ERROR.. не может быть,чтобы столько дней у них проблема была..кто-то посылал в эти дни эл.фактуры?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Юнетта said:

ТОварищи, я с 9 апреля не могу отправить гайме..пишет GENERAL ERROR.. не может быть,чтобы столько дней у них проблема была..кто-то посылал в эти дни эл.фактуры?

Позавчера, все прошло. Гугл хромом.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Юнетта сказал:

ТОварищи, я с 9 апреля не могу отправить гайме..пишет GENERAL ERROR.. не может быть,чтобы столько дней у них проблема была..кто-то посылал в эти дни эл.фактуры?

Не получается.

Налоговая реально в этом квартале подложила свинью налогоплательщикам со своей системой.

В связи со сложившейся ситуацией в мире,можно было  отложить  запуск 3  в 1 отчета ,так как и тибби сыгорта не внедрили.  Ни один раздел не открывается,сегодня уже 14 -ое.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Emin Dadashev сказал:

Позавчера, все прошло. Гугл хромом.

 

у меня тоже хром стоит..однако ничего не проходит

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Emin Dadashev сказал:

Позавчера, все прошло. Гугл хромом.

 

Периодически сбой идет,то открывает,то не открывает,то одном браузере,то на другом. Это как игра в кошки-мышки.

У меня со вчерашнего дня ни на одном браузере не открывает раздел Байаннаме -шехси хесаб верегеси.

Арайыш ушел аж в 3-х экземплярах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Рейчел said:

Не получается.

Налоговая реально в этом квартале подложила свинью налогоплательщикам со своей системой.

В связи со сложившейся ситуацией в мире,можно было  отложить  запуск 3  в 1 отчета ,так как и тибби сыгорта не внедрили.  Ни один раздел не открывается,сегодня уже 14 -ое.

Потому что все молчат, все глотают, безмолвно. Так нельзя. Я устал с ними ругаться. Вчера написали камералку, полученные материалы я заявил меньше в декларации, чем у них в базе. Пришлось найти время заново все перепроверять, заходить в систему и снова помесячно проверять накладные. по которым получал материалы. В апреле пропала накладная. Позвонил в ту фирму. проверили, говорят все на месте. У меня не видно, у них есть, показали скриншот своего экрана. Кому я могу что-то доказать, кроме как писать ответное письмо. в которой. ей Богу. из последних сил, сдерживаю себя, чтобы не послать их на......

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Emin Dadashev said:

Всем привет.

Несколько вопросов по отчету 3в1. Кому не лень. не трудно, ответьте пожалуйста. Спасибо!

1. 6-ти дневки, кто сколько дней писал в отчете по месяцам?

2. Здесь нужно что-то отмечать галочкой? 

2.jpg

Люди, ответьте кто знает ответы на эти два вопроса. Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже и куки и всю историю почистила..ну висит тупо и все..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Emin Dadashev сказал:

Люди, ответьте кто знает ответы на эти два вопроса. Спасибо!

Галочка не должна быть как я знаю.При отправке выдало ошибку.Убрав ее,отчет прошел.Составляли на пару с коллегой для нее).

На счет 6 дневки не могу сказать.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Рейчел сказал:

Здравствуйте.

У меня ушло без проблем. Микро,касса,чари.

Статья 151.2

290- Оборот за 2019 год 

291- (Оборот-Расходы)*20%

 

293- Оборот за 2020 год 

294- (Оборот-Расходы)*20%

295- Отразилась  сумма налога.

 

 

Нет,у меня тоже не проходит этот Араиш

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Emin Dadashev рабочие дни укажите январь 18 февраль 20 март 13. Первый квадрат отметьте если у вас не было льгот из дохода сотрудников по ишсизлик и мдсс.По налоговой по любомы были.

Edited by Berserker

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, Berserker сказал:

Emin Dadashev рабочие дни укажите январь 18 февраль 20 март 13. Первый квадрат отметьте если у вас не было льгот из дохода сотрудников по ишсизлик и мдсс.По налоговой по любомы были.

Подскажите пожалуйста 6-дневки

январь у меня вышло 21 день - какие дни были еще не рабочими ?разве не 1-6 января нов год и 20 января.  еще были не рабочие дни?

февраль у меня -25 дней    вроде не рабочих дней не было

март -19 дней -    9 марта , 20-28 не раб

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, V for Vendetta сказал:

У меня ранее возникла такая проблема. Одна из пользователей (спасибо ей, но не знаю как сейчас отметить) помогла мне с этим вопросом. Вот ее ответ: 

"вы вакансию создали или структуру? Вакансия должна быть под структурой. А если просто вакансию, дает именно такую ошибку."

Большое спасибо. Вакансию создала, но мне тоже казалось что, я что-то упустила. Столько дней сайт не может не работать.Попробую.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Jamiko сказал:

Подскажите пожалуйста 6-дневки

январь у меня вышло 21 день - какие дни были еще не рабочими ?разве не 1-6 января нов год и 20 января.  еще были не рабочие дни?

февраль у меня -25 дней    вроде не рабочих дней не было

март -19 дней -    9 марта , 20-28 не раб

количество рабочих дней в общей таблице должно совпадать с приложением номер четыре раздела два отчета.Указывайте любое количество не принципиально у меня прошло только с 18 ,20,13.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ответьте пожалуйста . Отправляю отчет физ.лица. с сотрудниками. Пишу MDSS üzrə 0112  işçizlik kod 1100

Отчет не идет. Пишут ,что по такому коду 0112 xəta baş

Если отправляли отчет, то подскажите,что писать ,второй день мучаюсь

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
3 часа назад, Emin Dadashev сказал:

Люди, ответьте кто знает ответы на эти два вопроса. Спасибо!

Я попробую сделать скрин отчета по страницам ,если получится и отправить Вам на почту.Но там 5 дневка. Отпусков,больничных,компенсаций не было.

Edited by Рейчел

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 минут назад, Рейчел сказал:

Я попробую сделать скрин отчета по страницам ,если получится и отправить Вам на почту.Но там 5 дневка. Отпусков,больничных,компенсаций не было.

Если сможете,то мне тоже отправьте пожалуйста. Заранее благодарю Моя почта

nonna.asgerova@yandex.ru

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Рейчел сказал:

Я попробую сделать скрин отчета по страницам ,если получится и отправить Вам на почту.Но там 5 дневка. Отпусков,больничных,компенсаций не было.

Если сможете,то мне тоже отправьте пожалуйста. Заранее благодарю Моя почта

nonna.asgerova@yandex.ru

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Ответьте пожалуйста . Отправляю отчет физ.лица. с сотрудниками. Пишу MDSS üzrə 0112  işçizlik kod 1100

Отчет не идет. Пишут ,что по такому коду 0112 xəta baş

Если отправляли отчет, то подскажите,что писать ,второй день мучаюсь

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Рейчел сказал:

Здравствуйте.

У меня ушло без проблем. Микро,касса,чари.

Статья 151.2

290- Оборот за 2019 год 

291- (Оборот-Расходы)*20%

 

293- Оборот за 2020 год 

294- (Оборот-Расходы)*20%

295- Отразилась  сумма налога.

291 - разве не сумму налога за 2019?  Этот 195 вроде так сказали?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 минуты назад, Рейчел сказал:

Я попробую сделать скрин отчета по страницам ,если получится и отправить Вам на почту.Но там 5 дневка. Отпусков,больничных,компенсаций не было.

Добрый день. Если вы можете и мне перешлите kamala.kerimova2014@mail.ru  заранее спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, Emin Dadashev сказал:

У меня та же ошибка. Скажите, где вы вручную внесли эти данные? Yerli Fiziki şəxslər gəliri? Ищу и не могу найти это. Спасибо!

Отправила скрины на почту .

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
26 минут назад, elfa сказал:

291 - разве не сумму налога за 2019?  Этот 195 вроде так сказали?!

Мне как в налоговой сказали я так заполнила. Дальше видно будет.Что да как там.Надоело уже нервы трепать. Одному одно говорят,другому-другое.

Edited by Рейчел
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, elfa said:

291 - разве не сумму налога за 2019?  Этот 195 вроде так сказали?!

Так 291- (Оборот-Расходы)*20% и есть налог. По закону гелир вергиси 20%, просто микро сахибкарам делают поблажку в 75%. То есть в 291 надо писать весь 20%ный налог а не со скидкой.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jamiko said:

Подскажите пожалуйста 6-дневки

январь у меня вышло 21 день - какие дни были еще не рабочими ?разве не 1-6 января нов год и 20 января.  еще были не рабочие дни?

февраль у меня -25 дней    вроде не рабочих дней не было

март -19 дней -    9 марта , 20-28 не раб

Только по январю не соглашусь :) Я написал 22. А февраль 25, правильно. Март 19, тоже верно получается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята. кто послал письмо о помощи по заработной плате (Əmək ödənişləri ilə bağlı dəstək proqramı üzrə müraciəti )за март? Я пытался это сделать, окно, куда нужно вписать код деятельности неактивно. Поэтому остальные мои манипуляции по-поводу заполнения этого еризе, отпали сами собой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пожалуйста объясните простыми словами для чего нужен раздел в отчетах https://www.e-taxes.gov.az/

"Muzdlu və qeyri-muzdlu işlə əlaqədar vahid bəyannamə (Vergi, MDSS, İS)"

 

Пару лет назад его точно не было.Нужен ли этот раздел мне,имеющему VÖEN физического лица и не имеющего наемных работников?

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, problemka сказал:

Так 291- (Оборот-Расходы)*20% и есть налог. По закону гелир вергиси 20%, просто микро сахибкарам делают поблажку в 75%. То есть в 291 надо писать весь 20%ный налог а не со скидкой.

Я так и  заполнив,отправила,потом засомневалась,подумала,может что-то упустила в этом хаосе, позвонила в налоговую,сказали все правильно.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

При отправки отчета за 1 квартал вышла вот такая фигня:

image.thumb.png.c00794db0150a03ac1994bd261a0b63c.png

 

Что за "Debitor borclar"?

Для физ.лиц,не имеющих наемных работников,этот "дебитор борджлар" надо заполнять?Я без него,т.е. как есть, отправил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Тахир сказал:

При отправки отчета за 1 квартал вышла вот такая фигня:

image.thumb.png.c00794db0150a03ac1994bd261a0b63c.png

 

Что за "Debitor borclar"?

Для физ.лиц,не имеющих наемных работников,этот "дебитор борджлар" надо заполнять?Я без него,т.е. как есть, отправил.

Это вам не нужно

 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

По ходу еще одна проблема вылезла: хочу послать DSMF - 1 кв 2020,а там год больше 2019 не выходит.Это из-за того что налоговый отчет я только что послал и когда его налоговики утвердят,то год в форме DSMF станет 2020?  

image.thumb.png.1d35290b751e9bd0f6b1a30f8e8163a7.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Тахир сказал:

По ходу еще одна проблема вылезла: хочу послать DSMF - 1 кв 2020,а там год больше 2019 не выходит.Это из-за того что налоговый отчет я только что послал и когда его налоговики утвердят,то год в форме DSMF станет 2020?  

image.thumb.png.1d35290b751e9bd0f6b1a30f8e8163a7.png

 

Вы же за 1 квартал 2020 г отправляете отчет, зачем указывать 2019 г.?

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Тахир сказал:

По ходу еще одна проблема вылезла: хочу послать DSMF - 1 кв 2020,а там год больше 2019 не выходит.Это из-за того что налоговый отчет я только что послал и когда его налоговики утвердят,то год в форме DSMF станет 2020?  

image.thumb.png.1d35290b751e9bd0f6b1a30f8e8163a7.png

 

Какой налоговый отчет вы отправили?

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Тахир said:

По ходу еще одна проблема вылезла: хочу послать DSMF - 1 кв 2020,а там год больше 2019 не выходит.Это из-за того что налоговый отчет я только что послал и когда его налоговики утвердят,то год в форме DSMF станет 2020?  

image.thumb.png.1d35290b751e9bd0f6b1a30f8e8163a7.png

 

этот отчет уже не работает. Есть новый, посмотрите предыдущие страницы этой темы, здесь это уже подробно обсуждалось.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, problemka сказал:

Так 291- (Оборот-Расходы)*20% и есть налог. По закону гелир вергиси 20%, просто микро сахибкарам делают поблажку в 75%. То есть в 291 надо писать весь 20%ный налог а не со скидкой.

Странно, почему-то  на 195  по другому объяснили. Спасибо за разъяснение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Рейчел сказал:

Мне как в налоговой сказали я так заполнила. Дальше видно будет.Что да как там.Надоело уже нервы трепать. Одному одно говорят,другому-другое.

Согласна с вами на все 100%. Надоело, пока дозвонишься нервы уходят, потом то одно то другое говорят.

 • Like 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Emin Dadashev сказал:

Только по январю не соглашусь :) Я написал 22. А февраль 25, правильно. Март 19, тоже верно получается.

В январе рабочий день начинался с 7 января.И 20 января не раб день. Разве не верно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что с пенсионным отчётом? вроде строка открылась, а как вошла вот такое вот как на фото.

И что ещё  почистить или загрузить надо?

IMG_20200414_201207.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 минуты назад, elfa сказал:

Странно, почему-то  на 195  по другому объяснили. Спасибо за разъяснение. 

Вы через  каркузарлыг отправляете, через какой браузер?У меня не проходит не знаю как его послать

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, nura59 сказал:

Вы через  каркузарлыг отправляете, через какой браузер?У меня не проходит не знаю как его послать

Да, через кяргюзарлыг, гугл. У меня с пенсионным проблемка, пока колдую.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, elfa сказал:

Да, через кяргюзарлыг, гугл. У меня с пенсионным проблемка, пока колдую.

Третий день не могу отправить этот Араиш за 1 квартал физлицо микро

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Our picks

  • Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по региональной политике Сиявуш Новрузов рассказал журналистам о своем сыне Сеймуре Новрузове.
   «Я хотел, чтобы мой сын сдал экзамены и поступил в Академию Службы государственной безопасности. Он не захотел. Затем я ему предложил пройти обучение в Академии МЧС. Он и этого не захотел. Я сам «человек в погонах», потому и предлагал ему это. Но сейчас вопрос выбора профессии для сына мы отдали в его распоряжение. Пусть сам решает.
   Он еще и хороший боксер у нас, хоть и не участвовал в соревнованиях. Мой сын настолько справедливый человек, что иногда я у него учусь. Он говорит, что не может бить кого-то слабее себя. Настолько он справедливый человек. В этом он похож на деда – моего отца. Мой отец таким же был. Мой сын даже муравья не обидит. Такое чувство справедливости, насколько я слышал, было только у имама Али», - сказал Сиявуш Новрузов.
   https://haqqin.az/news/183172   похоже, после котлеты Молотова у нас новый мэм
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 184 replies
  • Несмотря на установленные правила, житель поселка Биби-Эйбат с положительным результатом COVID-19 - Гамид Мамедзаде, которому было назначено лечение в домашних условиях, покинул место жительства.
   Как сообщили 1news.az в ГУПБ, больной был обнаружен сотрудниками Сабаильского РУП в одном из магазинов с большим количеством граждан и был доставлен по соответствующему адресу.
   По факту наличия в указанных действиях признаков нарушения противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов возбуждено уголовное дело.
   Эльшан Рустамов

    
   https://1news.az/mobile/news/v-bakinskom-magazine-zaderzhali-bol-nogo-koronavirusom-narushivshego-pravila-karantina---foto---video
    
    
    • Confused
    • Like
   • 1,803 replies
  • Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил Oxu.Az, что этот пример патриотизма, оцененный подавляющим большинством читателей и зрителей, пришелся не по душе некоторым "виртуальным героям".
    
    
    
   "В социальных сетях они не только высказали критические замечания в адрес молодых певцов, утверждая, что исполнение было организовано Министерством внутренних дел, но даже не стеснялись оскорблять молодых ребят, продемонстрировавших образец патриотизма.
   В ходе проведенных нами разбирательств выяснилось, что группа молодых певцов, ставших победителями различных конкурсов мугама, решила по собственной инициативе подготовить видеоролик без чьей-либо просьбы и предложения", - отметили в МВД.
   Министерство внутренних дел Азербайджана приступило к расследованию, связанному с публикацией в социальных сетях оскорбительных выпадов в адрес молодых певцов, снявшихся в видеоролике, подготовленном в знак поддержки сотрудников правоохранительных органов. Нелицеприятные выражения некоторых юзеров были адресованы также членам семей музыкантов.
   Как сообщили Qafqazinfo в пресс-службе МВД, соответствующие структуры ведомства на основе обращений музыкантов, подвергшихся необоснованному оскорблению в соцсетях, принимают меры для выявления и привлечения к ответственности лиц, унизивших и оскорбивших их честь и достоинство.
   "В результате принятых мер была установлена личность людей, оставлявших оскорбительные комментарии в социальных сетях. Они задержаны. В отношении них были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, которые затем были направлены в суд для вынесения юридической оценки их действиям.
   Согласно принятым судебными инстанциями решениям, большинство из задержанных были взяты под административный арест, остальным выписали штраф. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и привлечению к  ответственности всех, кто вызвал недовольство граждан своими противоправными действиями.
   В связи с этим мы рекомендуем нашим гражданам, особенно молодежи, использовать предоставляемые им социальными сетями возможности с целью совершенствования своего мировоззрения, знаний и грамотности. Призываем всех воздерживаться от публикации комментариев и статусов, оскорбляющих или унижающих честь и достоинство других людей", - говорится в заявлении МВД.

   За оскорбление певцов.
   Интересно, с диспута тоже кого нибудь арестовали?
    • Upvote
   • 393 replies
  • Опубликована форма расписки больных коронавирусом, принимающих лечение на дому.
   Как сообщает Report, документ под названием «Расписка о наблюдении дома» подписывается с момента сдачи анализа.
   Документ заполняется в 2-х экземплярах. В нем отражена некоторая информация о наблюдаемом лице.
   Согласно правилам, в период наблюдения категорически запрещается покидать дом и принимать посетителей. Этот процесс контролируется с помощью специального мобильного приложения. Во время обращения медработника необходимо строго следовать рекомендациям врача, предоставляя честные данные.
   Наблюдаемый обязуется загрузить мобильное приложение. В случае необходимости медицинской консультации следует обращаться к семейному/участковому врачу.
   Активация мобильного приложения, отправка электронных отчетов в заданное время и выполнение прочих предписаний являются обязательными. В соответствии с представленной инструкцией необходимо строго соблюдать правила личной гигиены и обязательно использовать медицинскую маску независимо от местонахождения. Состояние здоровья пациентов контролируется семейным/участковым врачом до тех пор, пока они не выздоровеют. Следует соблюдать другие положения представленной инструкции.
   Документ теряет силу в двух случаях - если результат лабораторного теста является «негативным» и если по решению врача лицо переводится в больницу особого режима для лечения.
    
   https://media.az/important/1067781586/lechaschihsya-doma-bolnyh-s-covid-19-privlekut-k-otvetstvennosti-za-narushenie-pravil-foto/
    • Upvote
    • Haha
   • 77 replies
  • В Азербайджане посредством мобильного приложения E-Təbib граждане, находясь в общественных местах, будут предупреждены о том, является ли кто-то из окружающих носителем коронавируса (COVID-19, и тем, кто случайно находился в контакте с ним (находясь в очереди, в магазине и пр.), будет отправлено уведомление пройти тест в лаборатории, сообщает в пятницу Trend.
   E-Təbib работает посредством bluetooth, налаживая связь с находящимися поблизости пользователями: «С помощью приложения одним прикосновением можно связаться с операторами горячей линии против коронавируса, получить статистические данные и соответствующую помощь, а также различные уведомления и новости.
   Приложение очень легко загрузить в смартфон. В зависимости от используемой системы, приложение загружается посредством Play Market или AppStore при введении E-Tabib или E-Təbib. Затем следует запустить приложение, ввести номер телефона, а также код подтверждения, который будет отправлен по SMS. Затем необходимо включить Bluetooth».
   https://media.az/society/1067780618/v-azerbaydzhane-mobilnoe-prilozhenie-budet-preduprezhdat-grazhdan-o-bolnyh-covid-19/
    • Upvote
    • Haha
    • Like
   • 156 replies
  • Известный азербайджанский журналист, travel-блогер и телеведущий Азер Гариб рассказал в социальной сети Facebook о том, что неизвестные виртуальные аферисты выманивают у женщин из разных стран мира деньги, прикрываясь его именем.
   А.Гариб рассказывает, что на протяжении нескольких последних дней получает письма от женщин, которые были обмануты мошенниками, выдававшими себя за него: «Международные аферисты открывают фейковый профиль, где делятся фотографиями популярной в Facebook личности из небольшой страны, после чего начинают писать письма одиноким женщинам, ищущим любовь. Выбрали жертвой меня – не знаю гордиться или огорчаться».
   Телеведущий подчеркивает, что в своих сообщениях мошенники признаются в любви, рассказывая, что женщины им снятся по ночам и без них они не могут прожить и дня: «Говорят, что летают бизнес-классом на Мальдивы и Сейшелы, обещают взять женщин с собой. Затем рассказывают о том, что испытывают в данный момент небольшие трудности и просят помощи в размере 500 долларов, обещая в скором времени отправится вместе медовый месяц.
    
   Ну а что делать женщине, которая слышала комплимент от мужчины в последний раз 739 лет тому назад? Пенсия у нее хорошая, вот она и посылает 500 долларов, после получения денег человек исчезает, а женщины в слезах находят меня и жалуются».
   А.Гариб отмечает, что ему написали женщины с жалобами из Бразилии, Австрии, Италии и Вьетнама: «Я не отвечаю, так как и они сами понимают, что я тут ни при чем».
   Свой пост телеведущий завершает с улыбкой и следующим предложением: «Начиная с этого дня перехожу на хозрасчет - если какая-либо агбирчей хочет переписываться со мной, ей следует заранее перечислить на счет депозит. Пандемия разрушила бюджет, чуть оживим его». 
    
                 https://1news.az/news/aferisty-vymanivayut-den-gi-u-zhenschin-po-vsemu-miru-prikryvayas-imenem-azera-gariba-foto
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 54 replies
  • Автомобиль привезен из Канады, с европейской панелью приборов и пробегом в километрах, в Баку не эксплуатировался. Полная комплектация в идеальном состоянии:
   - год выпуска 12/2016
   - редкий цвет Pepperdust Metallic
   - панорамный люк
   - 18" диски
   - премиум аудио система Bose с 9 динамиками
   - 8" андроид монитор
   - камера заднего вида
   - безключевой доступ, start/stop и ТД
   Заменено масло 5w-30 и фильтры в официальном сервисе, проведена химчистка салона и мойка мотора. На данный момент никаких расходов не требует, торг возможен только при осмотре
    
   Цена 25000 AZN
    
   055 216 53 90 
   • 16 replies
  • Предлагаются 3 Чекап пакета
   Пакет 1 - Узи щитовидной железы
   - TSH
   - Консультация эндокринолога
   23 AZN   Пакет 2 - Узи щитовидной железы
   - TSH
   - FT4
   - Консультация эндокринолога
   33 AZN
     Пакет 3    - Прием и консультация эндокринолога. - Определение глюкозы в крови. - Анализ мочи. - Определение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) 35 азн
    
   Врач-эндокринолог Мадина Дильбази
   Дата - 26 Июня
   Место - Клиника Парамед
   • 2 replies
 • Recently Browsing   1 member, 0 guests

×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу