Jump to content
Disput.Az Forum

Recommended Posts

Здравствуйте. Машина 2013 года. Знаю, пока проходить ТО каждые два года. Запуталась, в этом году или следующем?  Покупала с рук в феврале прошлого года. Как мне узнать срок ТО?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Наталья Гамзаева сказал:

Здравствуйте. Машина 2013 года. Знаю, пока проходить ТО каждые два года. Запуталась, в этом году или следующем?  Покупала с рук в феврале прошлого года. Как мне узнать срок ТО?

В этом году проходить. А чтобы узнать точную дату лучше всего зарегистрироваться в asanpay.az, там в личном кабинете все ясно видно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, rafat сказал:

В этом году проходить. А чтобы узнать точную дату лучше всего зарегистрироваться в asanpay.az, там в личном кабинете все ясно видно. 

Спасибо. Регистрация есть. Посмотрю. С уважением 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Жеглов. сказал:

спасибо за совет, в следующий раз попытаюсь так сказать. 

можете дать ссылку на норматив? как должны проверять на самом деле?

Норматив, скорее всего это советский ГОСТ. Наши пока ничего умнее не придумали и тупо копируют Совок. На уклоне 23% машина должна стоять, даже этого они не знали. А когда Я попросил документ/стандарт, которым они руководствуются, то мужик завис. 

Не за что и удачи!

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Наталья Гамзаева сказал:

Здравствуйте. Машина 2013 года. Знаю, пока проходить ТО каждые два года. Запуталась, в этом году или следующем?  Покупала с рук в феврале прошлого года. Как мне узнать срок ТО?

2013+5=2018 - первый раз;

2018+2(+2+2)=2020 (2022, 2024) -2-й (3-й и 4-й )раз(ы);

С 2024-го года - каждый год (2025, 2026, 2027 и т.д.)

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, umniy Nxcivanli сказал:

2013+5=2018 - первый раз;

2018+2(+2+2)=2020 (2022, 2024) -2-й (3-й и 4-й )раз(ы);

С 2024-го года - каждый год (2025, 2026, 2027 и т.д.)

 

Благодарю. Как бы еще пройти без взятки 😂. Меня обдерут, как липку 🥺

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если с машиной нет проблем, то не обдерут. Тахта-сифят, и вперёд. А если с машиной проблемы, благоразумнее починить, для себя, а не для техосмотра. Обычно придирются, когда человек либо заискивающе смотрит, либо очень нагло.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Наталья Гамзаева сказал:

Благодарю. Как бы еще пройти без взятки 😂. Меня обдерут, как липку 🥺

"пройти без взятки" молча, прямом смысле этого слова. Почитайте. Ничего сложного:

Maddə 30. Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti və onların texniki baxışdan keçirilməsi

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yol hərəkətində iştirak edən nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti və avadanlığı yol hərəkətinin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi baxımından bu Qanuna 1 saylı Əlavə ilə müəyyən olunmuş tələblərə uyğun olmalıdır. Texniki cəhətdən nasaz olan bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri yol hərəkətinə buraxılmamalıdırlar.

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Nəqliyyat vasitələrinə bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş orqanlarda aşağıdakı müddətlərdə texniki baxış keçirilir:

1) bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci hissəsinin 2–5-ci bəndlərində və üçüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrinə, həmçinin avtobuslara, icazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtonəqliyyat vasitələrinə, təhlükəli yüklərin daşınması üçün xüsusi təyinatlı texniki təhlükəsizlik üzrə uyğunluq sertifikatı olan nəqliyyat vasitələrinə – ildə bir dəfə;

2) bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrinə (bu maddənin VI hissəsinin 1-ci bəndində göstərilənlər istisna olmaqla):

istehsal olunduqları vaxtdan dörd il keçdikdə – iki ildə bir dəfə;

istehsal olunduqları vaxtdan on il keçdikdə – ildə bir dəfə.[v]

Növbəti texniki baxışın keçiriləcəyi gün müəyyən edilərkən bu maddənin VI hissəsində nəzərdə tutulmuş müddətlər əvvəlki texniki baxışın keçirildiyi gündən hesablanır. Nəqliyyat vasitəsinin növbəti texniki baxışının keçiriləcəyi gündən 20 gün ərzində texniki baxışdan keçirilməməsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.

VI-I. Nəqliyyat vasitəsinə texniki baxışın keçirilməsi zamanı aşağıdakılar təmin olunmalıdır:[vi]

1) texniki baxışın keçirilməsi üçün internet vasitəsilə elektron formada müraciət etmə və münasib vaxtı seçmək imkanının yaradılması, habelə nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışın keçirilməsi barədə vaxtı və tarixi göstərilməklə müraciət edən şəxsə məlumatın verilməsi;

2) texniki baxışın fasiləsiz olaraq keçirilməsi;

3) texniki baxışın növbələrin yaranmasını istisna edən şəraitdə xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş yerlərdə keçirilməsi;

4) dövlət rüsumunun, bu Qanunun 30-cu maddəsinin VIII hissəsində nəzərdə tutulan inzibati cərimənin, verginin yalnız bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri və ya İnternet vasitəsi ilə ödənilməsi;[vii]

4-1) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1 - 57.4-cü və 97.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada çatdırmaq mümkün olmayan yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə sənədlərin çatdırılması;[viii]

5) növbələrin yaranmasını istisna edən, sənədlərin qəbulu və verilməsinin elektron idarəetmə sistemi.

VI-II. Aşağıdakı müddətdə nəqliyyat vasitələri texniki baxışa cəlb olunmur:

1)...

2) ...

VII. Texniki baxış keçirilməsi üçün nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs müvafiq orqana nəqliyyat vasitəsini və aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

1) nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə hüquq verən sənədi;

2) nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsini;

3) ...

4) “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumunun və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məbləğdə yol vergisinin ödənilməsi barədə sənədi;[x]

5) Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasının və sərnişin daşımaları xidmətini həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələri ilə daşınan sərnişinlərin (şəhərdaxili və ya qəsəbədaxili daşınan sərnişinlər istisna olmaqla) fərdi qəza sığortasının “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilməsini təsdiq edən icbari sığorta şəhadətnaməsini.[xi]

VIII. Nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs tərəfindən müvafiq sənədlər və nəqliyyat vasitəsi bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş orqanlara təqdim edildikdə və onun barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən cərimə ödənildikdə, həmin orqanlar təxirəsalınmadan nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətini yoxlayır, mühərrik, ban və şassi nömrələri, habelə rəngini tutuşdurmaq məqsədilə müayinə edir. [xii]

Bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrində bu Qanuna 1 saylı Əlavədə nəzərdə tutulmuş nasazlıqlar aşkar edildikdə nəqliyyat vasitəsinin sahibinə həmin nasazlıqlar barədə bildiriş verilir. Bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra nəqliyyat vasitəsinin həmin hissələrinə yenidən texniki baxış keçirilir. Bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar müəyyən edilmədikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemi vasitəsilə nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon tərtib olunur.

Bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri texniki baxışdan keçirildikdən sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemi vasitəsilə həmin nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon tərtib olunur. Texniki baxış zamanı bu Qanuna 1 saylı Əlavədə nəzərdə tutulmuş nasazlıqlar aşkar edildikdə nəqliyyat vasitəsinin sahibinə həmin nasazlıqlar barədə bildiriş verilir və həmin nazaslıqların aradan qaldırılması tövsiyə olunur. Bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsində nəzərdə tutulmuş müddətdə nəqliyyat vasitəsi növbəti texniki baxışdan keçirilərkən bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar təkrar aşkar edilərsə həmin nasazlıqlar aradan qaldırılmayanadək nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon tərtib olunmur.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemi nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon tərtib olunduğu anda onu dərhal elektron qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının informasiya sisteminə göndərir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının informasiya sistemi texniki baxış haqqında elektron talonu hər bir nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisi üçün internet informasiya resursunda yaradılmış elektron kabinetə yerləşdirir və onu şəxsin elektron ünvanına (olduğu halda) göndərir.

Texniki baxışdan sonra beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarında iştirak edən nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin müraciəti əsasında onlara, həmçinin kağız daşıyıcıda texniki baxış talonu verilir.

IX. ...

X. Nəqliyyat vasitəsinin sahibindən və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxslərdən bu Qanunla nəzərdə tutulmayan sənədləri tələb etməyə, nəqliyyat vasitələrinə texniki baxışın keçirilməsində süründürməçiliyə yol verməyə və ya onların həllindən qanunsuz olaraq imtina etməyə görə bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş orqanların vəzifəli şəxsləri, nəqliyyat vasitəsinin sazlığı haqqında sənədin verilməsində süründürməçiliyə yol verməyə, onların verilməsindən qanunsuz olaraq imtina etməyə, həmin sənədin və sənəddəki məlumatların həqiqətə uyğun olmamasına görə nəqliyyat vasitəsinə təminatlı texniki xidmət göstərən təminatlı texniki-təmir sahəsinin və ya stansiyasının müvəkkil edilmiş şəxsləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.


П.С. Обращайте внимание выделенным. Если обнаружится неисправность, запрещающая эксплуатацию ТС, даже в этом случае должны выдать эл. талон об успешном прохождение ТО.

 

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, umniy Nxcivanli сказал:

"пройти без взятки" молча, прямом смысле этого слова. Почитайте. Ничего сложного:

Maddə 30. Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti və onların texniki baxışdan keçirilməsi

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yol hərəkətində iştirak edən nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti və avadanlığı yol hərəkətinin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi baxımından bu Qanuna 1 saylı Əlavə ilə müəyyən olunmuş tələblərə uyğun olmalıdır. Texniki cəhətdən nasaz olan bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri yol hərəkətinə buraxılmamalıdırlar.

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Nəqliyyat vasitələrinə bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş orqanlarda aşağıdakı müddətlərdə texniki baxış keçirilir:

1) bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci hissəsinin 2–5-ci bəndlərində və üçüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrinə, həmçinin avtobuslara, icazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtonəqliyyat vasitələrinə, təhlükəli yüklərin daşınması üçün xüsusi təyinatlı texniki təhlükəsizlik üzrə uyğunluq sertifikatı olan nəqliyyat vasitələrinə – ildə bir dəfə;

2) bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrinə (bu maddənin VI hissəsinin 1-ci bəndində göstərilənlər istisna olmaqla):

istehsal olunduqları vaxtdan dörd il keçdikdə – iki ildə bir dəfə;

istehsal olunduqları vaxtdan on il keçdikdə – ildə bir dəfə.[v]

Növbəti texniki baxışın keçiriləcəyi gün müəyyən edilərkən bu maddənin VI hissəsində nəzərdə tutulmuş müddətlər əvvəlki texniki baxışın keçirildiyi gündən hesablanır. Nəqliyyat vasitəsinin növbəti texniki baxışının keçiriləcəyi gündən 20 gün ərzində texniki baxışdan keçirilməməsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.

VI-I. Nəqliyyat vasitəsinə texniki baxışın keçirilməsi zamanı aşağıdakılar təmin olunmalıdır:[vi]

1) texniki baxışın keçirilməsi üçün internet vasitəsilə elektron formada müraciət etmə və münasib vaxtı seçmək imkanının yaradılması, habelə nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışın keçirilməsi barədə vaxtı və tarixi göstərilməklə müraciət edən şəxsə məlumatın verilməsi;

2) texniki baxışın fasiləsiz olaraq keçirilməsi;

3) texniki baxışın növbələrin yaranmasını istisna edən şəraitdə xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş yerlərdə keçirilməsi;

4) dövlət rüsumunun, bu Qanunun 30-cu maddəsinin VIII hissəsində nəzərdə tutulan inzibati cərimənin, verginin yalnız bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri və ya İnternet vasitəsi ilə ödənilməsi;[vii]

4-1) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1 - 57.4-cü və 97.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada çatdırmaq mümkün olmayan yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə sənədlərin çatdırılması;[viii]

5) növbələrin yaranmasını istisna edən, sənədlərin qəbulu və verilməsinin elektron idarəetmə sistemi.

VI-II. Aşağıdakı müddətdə nəqliyyat vasitələri texniki baxışa cəlb olunmur:

1)...

2) ...

VII. Texniki baxış keçirilməsi üçün nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs müvafiq orqana nəqliyyat vasitəsini və aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

1) nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə hüquq verən sənədi;

2) nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsini;

3) ...

4) “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumunun və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məbləğdə yol vergisinin ödənilməsi barədə sənədi;[x]

5) Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasının və sərnişin daşımaları xidmətini həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələri ilə daşınan sərnişinlərin (şəhərdaxili və ya qəsəbədaxili daşınan sərnişinlər istisna olmaqla) fərdi qəza sığortasının “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilməsini təsdiq edən icbari sığorta şəhadətnaməsini.[xi]

VIII. Nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs tərəfindən müvafiq sənədlər və nəqliyyat vasitəsi bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş orqanlara təqdim edildikdə və onun barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən cərimə ödənildikdə, həmin orqanlar təxirəsalınmadan nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətini yoxlayır, mühərrik, ban və şassi nömrələri, habelə rəngini tutuşdurmaq məqsədilə müayinə edir. [xii]

Bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrində bu Qanuna 1 saylı Əlavədə nəzərdə tutulmuş nasazlıqlar aşkar edildikdə nəqliyyat vasitəsinin sahibinə həmin nasazlıqlar barədə bildiriş verilir. Bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra nəqliyyat vasitəsinin həmin hissələrinə yenidən texniki baxış keçirilir. Bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar müəyyən edilmədikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemi vasitəsilə nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon tərtib olunur.

Bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri texniki baxışdan keçirildikdən sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemi vasitəsilə həmin nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon tərtib olunur. Texniki baxış zamanı bu Qanuna 1 saylı Əlavədə nəzərdə tutulmuş nasazlıqlar aşkar edildikdə nəqliyyat vasitəsinin sahibinə həmin nasazlıqlar barədə bildiriş verilir və həmin nazaslıqların aradan qaldırılması tövsiyə olunur. Bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsində nəzərdə tutulmuş müddətdə nəqliyyat vasitəsi növbəti texniki baxışdan keçirilərkən bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar təkrar aşkar edilərsə həmin nasazlıqlar aradan qaldırılmayanadək nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon tərtib olunmur.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemi nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon tərtib olunduğu anda onu dərhal elektron qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının informasiya sisteminə göndərir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının informasiya sistemi texniki baxış haqqında elektron talonu hər bir nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisi üçün internet informasiya resursunda yaradılmış elektron kabinetə yerləşdirir və onu şəxsin elektron ünvanına (olduğu halda) göndərir.

Texniki baxışdan sonra beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarında iştirak edən nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin müraciəti əsasında onlara, həmçinin kağız daşıyıcıda texniki baxış talonu verilir.

IX. ...

X. Nəqliyyat vasitəsinin sahibindən və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxslərdən bu Qanunla nəzərdə tutulmayan sənədləri tələb etməyə, nəqliyyat vasitələrinə texniki baxışın keçirilməsində süründürməçiliyə yol verməyə və ya onların həllindən qanunsuz olaraq imtina etməyə görə bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş orqanların vəzifəli şəxsləri, nəqliyyat vasitəsinin sazlığı haqqında sənədin verilməsində süründürməçiliyə yol verməyə, onların verilməsindən qanunsuz olaraq imtina etməyə, həmin sənədin və sənəddəki məlumatların həqiqətə uyğun olmamasına görə nəqliyyat vasitəsinə təminatlı texniki xidmət göstərən təminatlı texniki-təmir sahəsinin və ya stansiyasının müvəkkil edilmiş şəxsləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.


П.С. Обращайте внимание выделенным. Если обнаружится неисправность, запрещающая эксплуатацию ТС, даже в этом случае должны выдать эл. талон об успешном прохождение ТО.

 

Спасибо. Я постараюсь найти того, кто переведет. Моих скудных знаний не хватает. Примите мою благодарность за искреннее участие 

 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 17.05.2020 в 09:53, Жеглов. сказал:

был еще эпизод с гярарлы неоплаченным штрафом чувака который водил машину по доверенности.

рассказал им про статью 30.8. 

А что в статье 30.8? Если гярарлы, протокол не на стадии рассмотрения и время обжалования истекло, то оплата обязательна и они в таком случае правы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/1/2020 at 3:03 PM, tukson said:

 

Screenshot_2020-01-31-18-07-21-964.jpeg

Это актуальный на сегодняшний день список?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я просто купил аптечку, огнетушитель и треугольник, и поехал на техосмотр (дело было в апреле 2019). На вьезде полицейский спросил, нужна ли помощь, я отказался. Заехал в бокс, проверили "троицу", фары, тормоза, выхлоп, дали бумажку. Выехал оттуда, пошёл заплатил рюсюм в окошке банка, потом в кабинет, и всё. Никаких проблем, придирок, и т.п. Машине было 5 лет, технически исправна. Штрафов в системе не было, обычно оплачиваю сразу.

Советую залить 95 бензин, чтобы к выхлопу меньше придирались (я только на нём езжу).

 • Like 1
 • Thanks 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, Murad Alasgarov said:

Я просто купил аптечку, огнетушитель и треугольник, и поехал на техосмотр (дело было в апреле 2019). На вьезде полицейский спросил, нужна ли помощь, я отказался. Заехал в бокс, проверили "троицу", фары, тормоза, выхлоп, дали бумажку. Выехал оттуда, пошёл заплатил рюсюм в окошке банка, потом в кабинет, и всё. Никаких проблем, придирок, и т.п. Машине было 5 лет, технически исправна. Штрафов в системе не было, обычно оплачиваю сразу.

Советую залить 95 бензин, чтобы к выхлопу меньше придирались (я только на нём езжу).

 

Пленки были на задних боковых стеклах?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не было. Тогда к плёнкам придирались, у меня сетки в магнитной рамке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чисто по закону,  кто знает,  каковы их действия если я приеду на ТО с затемненеыми 35% стеклами на задних боковых стелах? По госту 70% должно быть не меньше. Это будет один из насазов или как?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Ramses сказал:

Чисто по закону,  кто знает,  каковы их действия если я приеду на ТО с затемненеыми 35% стеклами на задних боковых стелах? По госту 70% должно быть не меньше. Это будет один из насазов или как?

На пленки они не обращают внимания,пока команды фас сверху не было,и дай бог не будет, многие уже  проходили .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Ramses сказал:

Чисто по закону,  кто знает,  каковы их действия если я приеду на ТО с затемненеыми 35% стеклами на задних боковых стелах? По госту 70% должно быть не меньше. Это будет один из насазов или как?

я в начале мая проходил с полностью черными задними боковыми стеклами . Никаких проблем . даже не обращали внимания . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброе утро всем! Кому нибудь удавалось пройти ТО с неоплаченными гярарсыз штрафами? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

кто нибудь в хырдалане проходил тех осмотр

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Ramses said:

Чисто по закону,  кто знает,  каковы их действия если я приеду на ТО с затемненеыми 35% стеклами на задних боковых стелах? По госту 70% должно быть не меньше. Это будет один из насазов или как?

 

8 hours ago, Elchin67 said:

На пленки они не обращают внимания,пока команды фас сверху не было,и дай бог не будет, многие уже  проходили .

 

Я этот вопрос официально задал на сайте МВД, ответ был такой, что пленка на боковых стеклах является НАСАЗОМ. По идеи они по другому ответить и не могли, пока в законе есть запрет на пленки, чтобы они не говорили, если даже они не штрафуют за это, написать официально, что ТО с пленками можно пройти они просто не имеют права.

 

8 hours ago, Simran_Seyidov said:

я в начале мая проходил с полностью черными задними боковыми стеклами . Никаких проблем . даже не обращали внимания . 

 

У меня как раз в конце июня очередное ТО, пленки есть, поеду туда, посмотрю, что скажут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понимаю, в этом году с прошлогодними насазами всё так же люди проходят без проблем?

А что насчёт сроков? Если у меня ещё пара месяцев для прохождения, но есть куча времени сейчас - в следующем году уже будет май, или как со страховкой?))

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Crocoos сказал:

Я так понимаю, в этом году с прошлогодними насазами всё так же люди проходят без проблем?

А что насчёт сроков? Если у меня ещё пара месяцев для прохождения, но есть куча времени сейчас - в следующем году уже будет май, или как со страховкой?))

в следующем году уже будет май

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, umniy Nxcivanli said:

в следующем году уже будет май

Тогда не буду торопиться, наверное. Проходил в конце июля, время до начала августа есть.

А что насчёт самого прохождения - нужно устранять проблемы прошлого года? У меня выхлопы и я так и не понял, к кому обращаться и с кем это решать)

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минуты назад, Crocoos сказал:

Тогда не буду торопиться, наверное. Проходил в конце июля, время до начала августа есть.

А что насчёт самого прохождения - нужно устранять проблемы прошлого года? У меня выхлопы и я так и не понял, к кому обращаться и с кем это решать)

Если у Вас ДВС на бензине, на полный бак залейте чистый ацетон и езжайте на ТО. Все будет пучком. Пропорцию не помню - 0,5 литра или 0,3.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Rasim said:

Доброе утро всем! Кому нибудь удавалось пройти ТО с неоплаченными гярарсыз штрафами? 

100 % не прокатит. они мне на экране показали, как на экране выходит окошко о том что есть неоплаченный гярарлы штраф и кнопка не нажимается, чтобы пойти дальше и нажать кнопки о том что ТО пройден. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Жеглов. сказал:

100 % не прокатит. они мне на экране показали, как на экране выходит окошко о том что есть неоплаченный гярарлы штраф и кнопка не нажимается, чтобы пойти дальше и нажать кнопки о том что ТО пройден. 

 

 

5 часов назад, Rasim сказал:

Доброе утро всем! Кому нибудь удавалось пройти ТО с неоплаченными гярарсыз штрафами? 

 

Висит гярарсыз с 2018г. В том же году пытались чтото вякнуть про отказ в ТО. Прошел спокойно. С тех пор ниразу никто и не упомянул. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Last Gonzales said:

 

 

Висит гярарсыз с 2018г. В том же году пытались чтото вякнуть про отказ в ТО. Прошел спокойно. С тех пор ниразу никто и не упомянул. 

меня отвели прямо к компьютеру и показали как всплывающее окошко не дает двигаться дальше - там было написано про неоплаченный гярарлы штраф. не знаю как вам сделали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Техосмотр до 30 мая. Следующая неделя не рабочая. Будут ли штрафы если пройти позже техосмотр? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, svetlana82 said:

Техосмотр до 30 мая. Следующая неделя не рабочая. Будут ли штрафы если пройти позже техосмотр? 

Следите за новостями, чтобы не пропустить момент, когда объявят об отмене моратория на штрафы по ТО. А так ТО должно работать каждый день независимо от праздников и выходных, только с филиалом банка неясно, но вроде стоит аппарат, через который можно оплатить пошлину. Но если пока сохранят отмену штрафов, то можете и в июне поехать.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Жеглов. said:

не знаю как вам сделали. 

У него же гярарсыз, наверно кнопка была активной).

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, Жеглов. сказал:

меня отвели прямо к компьютеру и показали как всплывающее окошко не дает двигаться дальше - там было написано про неоплаченный гярарлы штраф. не знаю как вам сделали. 

гярарлы и гярарсыз разные вещи, поэтому юзер не оплатил, а вы да. 

Edited by Rasim
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Last Gonzales сказал:

 

 

Висит гярарсыз с 2018г. В том же году пытались чтото вякнуть про отказ в ТО. Прошел спокойно. С тех пор ниразу никто и не упомянул. 

Отлично. 

Гаец выписал 327.1. Предупредил, что обжалую (жалобу министру), предварительно объяснив ПДД. Видимо поняли позже и гярар не вынесли. А мне скоро на ТО ...

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошел то с темными стеклами.  Ручник не дергал,  нажал тормоз,  сказал пиши насаз. 30.40азн

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/22/2020 at 12:52 PM, umniy Nxcivanli said:

Если у Вас ДВС на бензине, на полный бак залейте чистый ацетон и езжайте на ТО. Все будет пучком. Пропорцию не помню - 0,5 литра или 0,3.

Сосед проходил в этом году (до этого 2 года назад) - приготовил определённую сумму, заходит напрямую в один из кабинетов, выложил на стол документы и деньги. Его отправляют на прохождение ТО и в кассу. Он в шоке идёт, на вопрос о "тройке" отвечает, что в аптечке лекарства просрочены. Никто даже не попросил показать хоть что-то. Какой-то насаз с тормозами, оплатил в кассу, в кабинет приносит остаток денег и у него не берут их) Он очень сильно удивлялся.

В прошлом году в одном из кабинетов у меня клянчили деньги.

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, Crocoos сказал:

Какой-то насаз с тормозами, оплатил в кассу, в кабинет приносит остаток денег и у него не берут их) Он очень сильно удивлялся.

В прошлом году в одном из кабинетов у меня клянчили деньги

Наверно, они боятся короновирусом заразиться.:biggrin:

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день! Заранее прошу прощения, если вопрос прозвучит глупо. 
Скажите, пожалуйста, центр ТО находится только в Забрате? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

прошел сегодня . все вместе заняло  час и 15 минут, час поехать и приехать, и 15 минут там , 30,4 коп. Банк работает. плюс 4 маната обновить аптечку и 3 маната поверить давление. насаз вышел блеск фар. но никто на это даже не посмотрел

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Sonya_T сказал:

Добрый день! Заранее прошу прощения, если вопрос прозвучит глупо. 
Скажите, пожалуйста, центр ТО находится только в Забрате? 

Ещё есть рядом с Сумгаитом. Но там только одна линия. Также есть в Республиканском Гаи в Хырдалане. Но там ТО проходят при переоформлении авто. А может в связи с короной уже и там можно пройти только ТО? 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, BASF сказал:

Ещё есть рядом с Сумгаитом. Но там только одна линия. Также есть в Республиканском Гаи в Хырдалане. Но там ТО проходят при переоформлении авто. А может в связи с короной уже и там можно пройти только ТО? 

Спасибо, что ответили! 
В Хырдалане только ТО при переоформлении авто, как мне сказали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток!Сегодня пришла смс-ка,что на 4 июня назначен тех. осмотр.Есть добрые люди,кто сможет дать ''святую троицу'' на время осмотра.В долгу не останусь)

 • Facepalm 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/26/2020 at 7:25 PM, Anton12124 said:

Доброго времени суток!Сегодня пришла смс-ка,что на 4 июня назначен тех. осмотр.Есть добрые люди,кто сможет дать ''святую троицу'' на время осмотра.В долгу не останусь)

 

А почему её у вас нет в машине, и не такая она и святая, продается по отдельности в любом авто магазине.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/23/2020 at 8:09 PM, Ramses said:

Прошел то с темными стеклами.  Ручник не дергал,  нажал тормоз,  сказал пиши насаз. 30.40азн

 

Темные заводские были или с пленками?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Том Сойер said:

 

Темные заводские были или с пленками?

Темные заводские. Ноль внимания к ним.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

IMG_20200601_132810.thumb.jpg.a1cfb837e89c9910109858cb3a45f65b.jpgВозможно ли пройти ТО раньше срока ? Надеюсь что дороги скоро откроют и уеду в район, не хотелось бы приезжать обратно в город из-за этого


Profile Gifts

 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  В 22.05.2020 в 11:56, umniy Nxcivanli сказал:

  в следующем году уже будет май

   

  25 минут назад, Grisbi сказал:

   

  IMG_20200601_132810.thumb.jpg.a1cfb837e89c9910109858cb3a45f65b.jpgВозможно ли пройти ТО раньше срока ? Надеюсь что дороги скоро откроют и уеду в район, не хотелось бы приезжать обратно в город из-за этого

  Можно, но прошлые даты обнулять и начинается новая дата - этот день будет считаться датой начала нового ТО (365+20 дней).

  • Thanks 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  В 26.05.2020 в 19:25, Anton12124 сказал:

  Доброго времени суток!Сегодня пришла смс-ка,что на 4 июня назначен тех. осмотр.Есть добрые люди,кто сможет дать ''святую троицу'' на время осмотра.В долгу не останусь)

  Пройдёте без этих аксессуаров,если нету.Спросят когда скажете нет,за это отказать в прохождении не могут и не имеют права.А для себя,желательно иметь эти 3 необходимые вещи в машине.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Народ, подскажите машина 2012 года, не знаете когда мне следует пройти техосмотр?


  Profile Gifts

 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  В 19.05.2020 в 09:17, umniy Nxcivanli сказал:

  2013+5=2018 - первый раз;

  2018+2(+2+2)=2020 (2022, 2024) -2-й (3-й и 4-й )раз(ы);

  С 2024-го года - каждый год (2025, 2026, 2027 и т.д.)

   

   

  33 минуты назад, Viator сказал:

  Народ, подскажите машина 2012 года, не знаете когда мне следует пройти техосмотр?

  2012+5=2017

  2017+2=2019

  2019+2=2021

  2021+2=2023 и ....2024, 25, 26, 27 и т.д. и т.п. - каждый год.

  • Thanks 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 минуту назад, umniy Nxcivanli сказал:

   

  2012+5=2017

  2017+2=2019

  2019+2=2021

  2021+2=2023 и ....2024, 25, 26, 27 и т.д. и т.п. - каждый год.

  да я это видел, но после вашего поста выложили что 4 года, а не 5. Поэтому решил переспросить. Спасибо.


  Profile Gifts

 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 часа назад, Viator сказал:

  да я это видел, но после вашего поста выложили что 4 года, а не 5. Поэтому решил переспросить. Спасибо.

   В ЗоДД написано - 5-й год надо проходит: ст. 30

  VI. Nəqliyyat vasitələrinə bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş orqanlarda aşağıdakı müddətlərdə texniki baxış keçirilir:

  1) bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci hissəsinin 2–5-ci bəndlərində və üçüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrinə, həmçinin avtobuslara, icazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtonəqliyyat vasitələrinə, təhlükəli yüklərin daşınması üçün xüsusi təyinatlı texniki təhlükəsizlik üzrə uyğunluq sertifikatı olan nəqliyyat vasitələrinə – ildə bir dəfə;

  2) bu Qanunun 27-ci maddəsinin ikinci hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrinə (bu maddənin VI hissəsinin 1-ci bəndində göstərilənlər istisna olmaqla):

  istehsal olunduqları vaxtdan dörd il keçdikdə – iki ildə bir dəfə;

  istehsal olunduqları vaxtdan on il keçdikdə – ildə bir dəfə.[v]

  Növbəti texniki baxışın keçiriləcəyi gün müəyyən edilərkən bu maddənin VI hissəsində nəzərdə tutulmuş müddətlər əvvəlki texniki baxışın keçirildiyi gündən hesablanır. Nəqliyyat vasitəsinin növbəti texniki baxışının keçiriləcəyi gündən 20 gün ərzində texniki baxışdan keçirilməməsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.

  • Thanks 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Вчера около 16:30 заехал на территорию ТО с сомнениями о работе кассы. Однако, касса работала. Машину и аптечку почему-то толком не проверили. В аптечке лекарства многие испортились от невозможности соблюдения условий хранения, некоторые ещё в прошлом году выкинул. Фары никто не проверяет. Выхлоп не проверив сразу дали распечатку, что всё ок. Тормоза проверили только ручной. В распечатке написали НАСАЗ, хотя машина нормально встала на ручник. Пошёл в зал. Оплатил в кассу 30.4азн. Взял распечатки. И пошёл в указанный кабинет. Там распечатки даже смотреть не стали. Сразу распечатали электронный талон ТО и сказали приходить через 2 года. Ещё, молодцы напомнили что у меня время прохождения ТО истекает в декабре. И по моему желанию я мог бы вчера не оформляться а приехать ближе к концу срока. Но чем на холоде там топтаться, я решил "куй железо, пока горячо". Вообщем с момента моего въезда на территорию ТО и до выезда прошло около 15минут.

  • Like 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Сегодня прошел ТО, приехал сразу после обеда, кроме меня никого не было. Заняло все минут 15. В конце дали бильдиришь со стандартными насазами ( свет, тормоза). После того как оттуда выехал на почту пришло письмо что следующее ТО в 2022 году. На задних боковых были пленки, с их стороны ноль реакции.

  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  5 минут назад, Том Сойер сказал:

  В конце дали бильдиришь со стандартными насазами ( свет, тормоза).

  Почему так? Старое авто?

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  4 minutes ago, Rasim said:

  Почему так? Старое авто?

   

  2013 года. Я признаться честно не понял. Но больше чем уверен что у меня все нормально и светит и тормозит.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 hour ago, Rasim said:

  Почему так? Старое авто?

  Это чтобы на следующем ТО была причина отказать ТО

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 час назад, Том Сойер сказал:

   

  2013 года. Я признаться честно не понял. Но больше чем уверен что у меня все нормально и светит и тормозит.

  Обычные или ручник?

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  4 часа назад, Том Сойер сказал:

   

  Ручник.

  И у меня на ручник был. Там пишется что есть разница при торможении. Типа у какого-то колеса тормозной путь длиннее. Но бильдириш не дали

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  14 часа назад, Том Сойер сказал:

   

  Ручник.

  Опять раскручивают барабан и просят дернуть ручник?

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  54 minutes ago, Rasim said:

  Опять раскручивают барабан и просят дернуть ручник?

   

  Да, это их старая шарманка. 

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Reply to this topic...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Our picks

   • Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по региональной политике Сиявуш Новрузов рассказал журналистам о своем сыне Сеймуре Новрузове.
    «Я хотел, чтобы мой сын сдал экзамены и поступил в Академию Службы государственной безопасности. Он не захотел. Затем я ему предложил пройти обучение в Академии МЧС. Он и этого не захотел. Я сам «человек в погонах», потому и предлагал ему это. Но сейчас вопрос выбора профессии для сына мы отдали в его распоряжение. Пусть сам решает.
    Он еще и хороший боксер у нас, хоть и не участвовал в соревнованиях. Мой сын настолько справедливый человек, что иногда я у него учусь. Он говорит, что не может бить кого-то слабее себя. Настолько он справедливый человек. В этом он похож на деда – моего отца. Мой отец таким же был. Мой сын даже муравья не обидит. Такое чувство справедливости, насколько я слышал, было только у имама Али», - сказал Сиявуш Новрузов.
    https://haqqin.az/news/183172   похоже, после котлеты Молотова у нас новый мэм
     • Facepalm
     • Confused
     • Haha
     • Like
    • 185 replies
   • Несмотря на установленные правила, житель поселка Биби-Эйбат с положительным результатом COVID-19 - Гамид Мамедзаде, которому было назначено лечение в домашних условиях, покинул место жительства.
    Как сообщили 1news.az в ГУПБ, больной был обнаружен сотрудниками Сабаильского РУП в одном из магазинов с большим количеством граждан и был доставлен по соответствующему адресу.
    По факту наличия в указанных действиях признаков нарушения противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов возбуждено уголовное дело.
    Эльшан Рустамов

     
    https://1news.az/mobile/news/v-bakinskom-magazine-zaderzhali-bol-nogo-koronavirusom-narushivshego-pravila-karantina---foto---video
     
     
     • Facepalm
     • Haha
    • 1,803 replies
   • Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил Oxu.Az, что этот пример патриотизма, оцененный подавляющим большинством читателей и зрителей, пришелся не по душе некоторым "виртуальным героям".
     
     
     
    "В социальных сетях они не только высказали критические замечания в адрес молодых певцов, утверждая, что исполнение было организовано Министерством внутренних дел, но даже не стеснялись оскорблять молодых ребят, продемонстрировавших образец патриотизма.
    В ходе проведенных нами разбирательств выяснилось, что группа молодых певцов, ставших победителями различных конкурсов мугама, решила по собственной инициативе подготовить видеоролик без чьей-либо просьбы и предложения", - отметили в МВД.
    Министерство внутренних дел Азербайджана приступило к расследованию, связанному с публикацией в социальных сетях оскорбительных выпадов в адрес молодых певцов, снявшихся в видеоролике, подготовленном в знак поддержки сотрудников правоохранительных органов. Нелицеприятные выражения некоторых юзеров были адресованы также членам семей музыкантов.
    Как сообщили Qafqazinfo в пресс-службе МВД, соответствующие структуры ведомства на основе обращений музыкантов, подвергшихся необоснованному оскорблению в соцсетях, принимают меры для выявления и привлечения к ответственности лиц, унизивших и оскорбивших их честь и достоинство.
    "В результате принятых мер была установлена личность людей, оставлявших оскорбительные комментарии в социальных сетях. Они задержаны. В отношении них были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, которые затем были направлены в суд для вынесения юридической оценки их действиям.
    Согласно принятым судебными инстанциями решениям, большинство из задержанных были взяты под административный арест, остальным выписали штраф. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и привлечению к  ответственности всех, кто вызвал недовольство граждан своими противоправными действиями.
    В связи с этим мы рекомендуем нашим гражданам, особенно молодежи, использовать предоставляемые им социальными сетями возможности с целью совершенствования своего мировоззрения, знаний и грамотности. Призываем всех воздерживаться от публикации комментариев и статусов, оскорбляющих или унижающих честь и достоинство других людей", - говорится в заявлении МВД.

    За оскорбление певцов.
    Интересно, с диспута тоже кого нибудь арестовали?
     • Facepalm
     • Upvote
     • Like
    • 393 replies
   • Опубликована форма расписки больных коронавирусом, принимающих лечение на дому.
    Как сообщает Report, документ под названием «Расписка о наблюдении дома» подписывается с момента сдачи анализа.
    Документ заполняется в 2-х экземплярах. В нем отражена некоторая информация о наблюдаемом лице.
    Согласно правилам, в период наблюдения категорически запрещается покидать дом и принимать посетителей. Этот процесс контролируется с помощью специального мобильного приложения. Во время обращения медработника необходимо строго следовать рекомендациям врача, предоставляя честные данные.
    Наблюдаемый обязуется загрузить мобильное приложение. В случае необходимости медицинской консультации следует обращаться к семейному/участковому врачу.
    Активация мобильного приложения, отправка электронных отчетов в заданное время и выполнение прочих предписаний являются обязательными. В соответствии с представленной инструкцией необходимо строго соблюдать правила личной гигиены и обязательно использовать медицинскую маску независимо от местонахождения. Состояние здоровья пациентов контролируется семейным/участковым врачом до тех пор, пока они не выздоровеют. Следует соблюдать другие положения представленной инструкции.
    Документ теряет силу в двух случаях - если результат лабораторного теста является «негативным» и если по решению врача лицо переводится в больницу особого режима для лечения.
     
    https://media.az/important/1067781586/lechaschihsya-doma-bolnyh-s-covid-19-privlekut-k-otvetstvennosti-za-narushenie-pravil-foto/
     • Like
    • 77 replies
   • В Азербайджане посредством мобильного приложения E-Təbib граждане, находясь в общественных местах, будут предупреждены о том, является ли кто-то из окружающих носителем коронавируса (COVID-19, и тем, кто случайно находился в контакте с ним (находясь в очереди, в магазине и пр.), будет отправлено уведомление пройти тест в лаборатории, сообщает в пятницу Trend.
    E-Təbib работает посредством bluetooth, налаживая связь с находящимися поблизости пользователями: «С помощью приложения одним прикосновением можно связаться с операторами горячей линии против коронавируса, получить статистические данные и соответствующую помощь, а также различные уведомления и новости.
    Приложение очень легко загрузить в смартфон. В зависимости от используемой системы, приложение загружается посредством Play Market или AppStore при введении E-Tabib или E-Təbib. Затем следует запустить приложение, ввести номер телефона, а также код подтверждения, который будет отправлен по SMS. Затем необходимо включить Bluetooth».
    https://media.az/society/1067780618/v-azerbaydzhane-mobilnoe-prilozhenie-budet-preduprezhdat-grazhdan-o-bolnyh-covid-19/
     • Facepalm
     • Upvote
     • Haha
    • 156 replies
   • Известный азербайджанский журналист, travel-блогер и телеведущий Азер Гариб рассказал в социальной сети Facebook о том, что неизвестные виртуальные аферисты выманивают у женщин из разных стран мира деньги, прикрываясь его именем.
    А.Гариб рассказывает, что на протяжении нескольких последних дней получает письма от женщин, которые были обмануты мошенниками, выдававшими себя за него: «Международные аферисты открывают фейковый профиль, где делятся фотографиями популярной в Facebook личности из небольшой страны, после чего начинают писать письма одиноким женщинам, ищущим любовь. Выбрали жертвой меня – не знаю гордиться или огорчаться».
    Телеведущий подчеркивает, что в своих сообщениях мошенники признаются в любви, рассказывая, что женщины им снятся по ночам и без них они не могут прожить и дня: «Говорят, что летают бизнес-классом на Мальдивы и Сейшелы, обещают взять женщин с собой. Затем рассказывают о том, что испытывают в данный момент небольшие трудности и просят помощи в размере 500 долларов, обещая в скором времени отправится вместе медовый месяц.
     
    Ну а что делать женщине, которая слышала комплимент от мужчины в последний раз 739 лет тому назад? Пенсия у нее хорошая, вот она и посылает 500 долларов, после получения денег человек исчезает, а женщины в слезах находят меня и жалуются».
    А.Гариб отмечает, что ему написали женщины с жалобами из Бразилии, Австрии, Италии и Вьетнама: «Я не отвечаю, так как и они сами понимают, что я тут ни при чем».
    Свой пост телеведущий завершает с улыбкой и следующим предложением: «Начиная с этого дня перехожу на хозрасчет - если какая-либо агбирчей хочет переписываться со мной, ей следует заранее перечислить на счет депозит. Пандемия разрушила бюджет, чуть оживим его». 
     
                  https://1news.az/news/aferisty-vymanivayut-den-gi-u-zhenschin-po-vsemu-miru-prikryvayas-imenem-azera-gariba-foto
     • Facepalm
     • Confused
     • Haha
    • 54 replies
   • Автомобиль привезен из Канады, с европейской панелью приборов и пробегом в километрах, в Баку не эксплуатировался. Полная комплектация в идеальном состоянии:
    - год выпуска 12/2016
    - редкий цвет Pepperdust Metallic
    - панорамный люк
    - 18" диски
    - премиум аудио система Bose с 9 динамиками
    - 8" андроид монитор
    - камера заднего вида
    - безключевой доступ, start/stop и ТД
    Заменено масло 5w-30 и фильтры в официальном сервисе, проведена химчистка салона и мойка мотора. На данный момент никаких расходов не требует, торг возможен только при осмотре
     
    Цена 25000 AZN
     
    055 216 53 90 
     • Upvote
    • 16 replies
   • Предлагаются 3 Чекап пакета
    Пакет 1 - Узи щитовидной железы
    - TSH
    - Консультация эндокринолога
    23 AZN   Пакет 2 - Узи щитовидной железы
    - TSH
    - FT4
    - Консультация эндокринолога
    33 AZN
      Пакет 3    - Прием и консультация эндокринолога. - Определение глюкозы в крови. - Анализ мочи. - Определение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) 35 азн
     
    Врач-эндокринолог Мадина Дильбази
    Дата - 26 Июня
    Место - Клиника Парамед
    • 2 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

   No registered users viewing this page.

  • Popular Now

  ×
  ×
  • Create New...