Jump to content
Disput.Az Forum
Модераторы форума - Assembler & Bercana
Gabrielle

Почему страховые компании пугают граждан уведомлениями и штрафами?

Recommended Posts

2 минуты назад, alexandro сказал:

они  не прикосновенны -особая прослойка :buba:

Застрахуют за счёт бюджета

 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, vunsdorf said:

 

Буратины у кого по 20 квартир и 50 дач и вилл - интересно они заплатят за каждую единицу недвиги?:faceoff:

 

У них совсем другая страховка в лице секьюрити)))...

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, sweetCherry сказал:

Даже если мы сейчас из нежелания получить штрафы( а мы все знаем что с простых людей они быстро умеют сдирать, даже если пока не определились кто и как), то практически со 100% уверенностью можно сказать, что при наступлении страхового случая все равно никому ничего платить не будут. Обидно даже не столько за эти 50 манат, а обидно, что с нами всегда разговаривают на языке угроз.

@superman, выше вы написали, что давали информацию где можно онлайн оформить, если можно, напишите ещё раз, а то квартира на имя сына, а он не в стране.

https://isb.az/dasinmaz-emlakin-icbari-sigortasi/

Büroya müraciət

ÜNVAN

SAT Plaza, 11-ci mərtəbə, Bəşir Səfəroğlu küçəsi 133, Bakı, Azərbaycan, AZ1009. Xəritəni göstər

TELEFON

(+99412) 595 00 20

GSM

(+994 55) 213 30 43

FAKS

(+99412) 595 00 30

E-MAIL

info@isb.az

 

P.S. На звонки не отвечают,на мейлы не реагируют пока что

Edited by superman
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

PDF не могу прикрепить тут.5 файлов 

 

“İCBARİ SIĞORTALAR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDAN ÇIXARIŞ

Maddə 5.3. Mülkiyyətində daşınmaz əmlak olan və ya ona faktiki sahibliyi həyata keçirən şəxs həmin əmlakla bağlı icbari sığorta müqaviləsi bağlamaq üçün daşınmaz əmlakın icbari sığorta növünün aparılmasına icazəsi olan hər hansı sığortaçını seçməkdə sərbəstdirlər. Maddə 8.1-1. İcbari sığorta müqaviləsi yalnız “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş informasiya sistemi vasitəsilə bağlandığı və həmin sistemin informasiya ehtiyatında mövcud olduğu halda etibarlıdır. Maddə 35.1. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası daşınmaz əmlakın yanğın və ya digər hadisələr nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir. Maddə 35.4. Yaşayış binalarının, yaşayış evlərinin və mənzillərin icbari sığortası onların konstruktiv elementlərinə, otaqlarına, o cümlədən şüşələr də daxil olmaqla qapı və pəncərə konstruksiyalarına, su, kanalizasiya və qaz təchizatına, habelə istilik sisteminə aid borulara, rabitə, elektrik və digər naqillərinə, bəzək elementlərinə, o cümlədən bütün növ xarici, yaxud daxili mala və suvaq işlərinə, divar, tavan və döşəməyə dəyən zərərlərə təminat verir.

Maddə 36.1. Daşınmaz əmlakın sığorta risklərinin – yanğın, ildırım düşməsi, məişətdə və istehsalatda istifadə olunan qazın partlayışı, elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma, buxar qazanlarının, qaz anbarlarının, qaz kəmərlərinin, maşınların, aparatların və digər oxşar qurğuların və ya cihazların partlayışı, su, istilik, kanalizasiya kəmərlərinin və yanğın söndürmə sistemlərinin qəzası, habelə qonşu tikililərdən, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrindən, yaşayış evlərindən və binalarından, mənzillərdən, otaqlardan daxil olan su nəticəsində subasma, hər hansı predmetin və ya onun hissələrinin düşməsi, atılması, dəyməsi, dağılması, axıdılması və digər bu kimi formalarda təsiri, yerüstü nəqliyyat vasitəsinin dəyməsi, təbii fəlakətlər - zəlzələ, vulkan, fırtına, qasırğa, tufan, dolu, sel, daşqın, leysan, yer sürüşməsi, üçüncü şəxslərin hərəkətlərinin baş verməsi nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı digər formada itkisi sığorta hadisəsi hesab olunur.
Maddə 36.3. Əmlakın aşağıdakı hallar nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı digər formada itkisi sığorta hadisəsi hesab olunmur:
 sığortalının, faydalanan şəxsin və ya onların rəhbər işçilərinin hadisənin baş verməsinə yönəldilmiş qəsdən etdiyi hərəkətlər;
 sığortalanmış əmlaka təmir, emal və ya digər istehsalat məqsədləri üçün tətbiq olunan istehsal alovunun, yaxud istiliyin təsiri nəticəsində, eyni zamanda yanğın baş verməmişdirsə, belə əmlaka zərərin dəyməsi;
 hadisə zamanı və ya hadisədən sonra əmlakın hər hansı hissəsinin oğurlanması;
 qrunt sularının səviyyəsinin dəyişməsi;
 suyun borulardan və ya rezervuardan şaxta vurma, aşınma, yeyilmə, tədricən xarab olma, boruların və rezervuarların təmiri, köçürülməsi və ya tutumunun artırılması nəticəsində axması. Maddə 32. Sığortaçı bu şəhadətnamə …üzrə əmlaka dəyən zərərlə bağlı öhdəliklərini ödəmə qabiliyyətinin olmamasına görə yerinə yetirə bilmədikdə, zərərin əvəzi sığorta olunanın müraciəti əsasında İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən kompensasiya ödənişi verilməklə ödənilir. QEYD: 1. Sığortalının bağladığı icbari sığorta müqaviləsinin mövcudluğu barədə mobil telefon və internet vasitəsilə müvafiq informasiya sistemindən təsdiqləyici bilgi almaq və həmin müqavilədə əks olunan məlumatları əldə etmək imkanı vardır. 2. Sığortalı və ya sığorta olunan bu şəhadətnamə əsasında bağlanmış icbari sığorta müqaviləsi üzrə hüquqlarının pozulduğunu hesab etdiyi hallarda 404-46-99 nömrəli telefonla və ya www.sigorta.maliyye.gov.az internet səhifəsində mövcud olan “Sorğu və müraciətlər” bölməsi, yaxud info@maliyye.gov.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə Bakı şəhəri, Səməd Vurğun küçəsi-83 ünvanında yerləşən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə şikayət edə bilər.

 

 

 

DAŞINMAZ ƏMLAKIN İCBARİ SIĞORTASI ÜZRƏ
YADDAŞ VƏRƏQƏSİ

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası daşınmaz əmlakın yanğın və ya digər hadisələr nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsini nəzərdə tutur.
Sığortalının (sığorta olunanın - xeyrinə icbari sığorta müqaviləsi bağlanmış şəxsin) mütləq bilməli olduğu məsələlər
Hadisə baş verdikdə nə etməli?
1. Hadisə baş verdikdə _______ telefon nömrəsi vasitəsilə sığorta şirkətinə və aidiyyəti üzrə müvafiq dövlət orqanlarına dərhal məlumat verin. 2. Daşınmaz əmlakın sonrakı itkilərinin qarşısının alınması üçün bütün zəruri tədbirləri görün. 3. Zərər dəymiş əmlakı sığorta şirkəti ona baxış keçirənədək hadisədən dərhal sonrakı vəziyyətdə saxlayın (təmir və ya bərpa etdirməyin). 4. Zərər dəymiş daşınmaz əmlaka baxış keçirilməsi üçün sığorta şirkətinin nümayəndələrinə şərait yaradın, tələb olunan məlumat və sənədləri onlara verin. Aşağıdakı hallarda zərər dəymiş əmlakın hadisədən dərhal sonrakı vəziyyətdə təqdim edilməməsi mümkündür:
- zərərin qarşısının alınması və həcminin azaldılması, hadisəsinin nəticələrinin aradan qaldırılması yaxud digər fəsadlara səbəb olmaması, əmlakın sonrakı itkilərinə təhlükə ehtimalı olduğu halda onun nəzarətsiz halda qalmaması üçün zəruri tədbirlər görüldükdə;
- sığorta hadisəsi barədə məlumatlandırıldıqdan 5 gün müddətində sığorta şirkətinin nümayəndəsi zərər dəymiş əmlaka baxış keçirmədikdə;
- digər hallarda zərər dəymiş əmlakın hadisədən dərhal sonrakı vəziyyətdə saxlanmamasına sığorta şirkətinin yazılı razılığı olduqda.
5. Sığorta şirkətinin nümayəndəsinin təlimatlarına riayət edin. 6. Hadisə barədə şifahi məlumatın verildiyi vaxtdan 3 iş günü ərzində yazılı sığorta tələbinin formasını sığorta şirkətindən tələb edin və onu dolduraraq dərhal sığorta şirkətinə təqdim edin.
Sığorta ödənişinin verilməsindən imtinanın əsasları
Aşağıdakı hallarda sığorta ödənişi verilmir:
1. Hadisə və ya hal hərbi əməliyyatlar, terrorçuluq, kütləvi iğtişaşlar, nüvə partlayışı, radioaktiv çirklənmə ilə bağlı olduqda;
2. Sığorta tələbi üçüncü şəxsin pul, qiymətli kağızlar, qiymətli metallar və qiymətli daşlar, sənət əsərləri, o cümlədən rəsm əsərləri, qravüralar, heykəllər, həmçinin modellər, plan və eskizlər, ixtira patentləri, sənədlər, kitablar və yazılar şəklində olan əmlakına dəymiş zərərlə bağlı olduqda;
3. Sığorta tələbi mənəvi zərərlə və ya gəlir itkisi ilə bağlı olduqda;
4. Sığorta tələbi sığortalının və ya sığorta olunanın cərimə, dəbbə pulu, peniya ödəməsi üzrə əmlak mənafeləri ilə bağlı olduqda;
5. Baş vermiş hadisə icbari sığorta qanunlarına görə sığorta hadisəsi hesab edilmədikdə;
Əmlakın aşağıdakı hallar nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı digər formada itkisi sığorta hadisəsi hesab olunmur:
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti istisna edən hallardan başqa, sığortalının, faydalanan şəxsin və ya onların rəhbər işçilərinin hadisənin baş verməsinə yönəldilmiş qəsdən etdiyi hərəkətlər;
- sığortalanmış əmlaka təmir, emal və ya digər istehsalat məqsədləri üçün tətbiq olunan istehsal alovunun, yaxud istiliyin təsiri nəticəsində, eyni zamanda yanğın baş verməmişdirsə, belə əmlaka zərərin dəyməsi;
- hadisə zamanı və ya hadisədən sonra əmlakın hər hansı hissəsinin oğurlanması;
- qrunt sularının səviyyəsinin dəyişməsi;
- suyun borulardan və ya rezervuardan şaxta vurma, aşınma, yeyilmə, tədricən xarab olma, boruların və rezervuarların təmiri, köçürülməsi və ya tutumunun artırılması nəticəsində axması.
6. Hadisə barədə məlumat vermə ilə bağlı qanunvericiliyin tələbinə əməl edilməməsi (gec məlumat vermə, lazımi qaydada məlumat verməmə) nəticəsində sığorta şirkəti hadisənin sığorta hadisəsi olub-olmamasını müəyyənləşdirmək imkanından məhrum olduqda;
7. məsuliyyəti istisna edən hallardan başqa, sığortalı (sığorta olunan) sığorta hadisəsi ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayət törətdikdə;
8. sığortalının sığortalanmış əmlaka dəyən zərərin qarşısını almaq və ya həcmini azaltmaq üçün lazımi və mümkün tədbirləri görmək iqtidarında olduğu halda, həmin tədbirləri qəsdən görmədikdə; bu zaman sığorta ödənişindən o həcmdə imtina edilə bilər ki, sığortalı mümkün tədbirləri görmüş olsaydı, zərərin miqdarı həmin həcmdə azalmış olardı;
9. Zərər dəymiş əmlakın sığorta şirkətinə təqdim edilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tələblərə riayət edilməməsi və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar nəzərə alınmaqla, sığorta predmeti və (və ya) sığorta hadisəsi barəsində sığortalının sığorta şirkətinə qəsdən yanlış məlumat verməsi nəticəsində sığorta şirkəti sığorta riskini qiymətləndirmək, həmçinin sığorta hadisəsinin səbəblərini və (və ya) dəyən zərərin həcmini müəyyənləşdirmək imkanından tam və ya qismən məhrum olduqda;
10. Sığorta ödənişi verilməli olan şəxs zərərin əvəzini tam olaraq zərər dəyməsində təqsirli olan şəxsdən aldıqda; zərərvuran zərərin əvəzini qismən ödəmiş olduqda sığorta ödənişindən ödənilmiş məbləğ həcmində imtina edilir. Qeyd: Sığorta ödənişi yalnız “İcbari sığortalar haqqında” Qanunda və bu Qanun əsasında rəsmiləşdirilmiş “Daşınmaz əmlakın icbari sığorta şəhadətnaməsi”ndə müəyyən olunmuş sığorta hadisələri nəticəsində dəyən zərərlər üzrə həyata keçirilir.

Edited by superman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
“06” dekabr 2011-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
DaĢınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin
forması, onun çap olunması və doldurulması
QAYDALARI
Bakı2011
Bu Qaydalar «İcbari sığortalar haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun tarixli 165-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 500 nömrəli Fərmanının 3.1.2-ci yarımbəndinin icrası məqsədiləhazırlanmışdır və daşınmaz əmlakın icbari sığortasıüzrə sığorta şəhadətnaməsinin (bundan sonra – “şəhadətnamə”)forması, onun çap olunması və doldurulması ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.
1. DaĢınmazəmlakın icbari sığorta Ģəhadətnaməsinin forması
1.1. Şəhadətnamənin forması üz və arxa hissədən ibarət olmaqla, bu Qaydalara Əlavədəmüəyyən edilir.
1.2. Şəhadətnamə formasının üz hissəsindəsığortaçı, sığortalı vəsığortalanan daşınmaz əmlaka dair məlumatların, həmçinin daşınmaz əmlakın icbari sığortası müqaviləsinin əsas şərtlərinin qeyd olunmasını nəzərdə tutan cədvəl əks etdirilir.
1.3. Şəhadətnamə formasının arxa hissəsində“İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5.3-cü, 9.5-ci, 32-ci, 35.1-ci, 35.4-cü, 36.1-ci və 36.3-cü maddələrindən çıxarışlar qeyd edilir.
2. DaĢınmaz əmlakın icbari sığorta Ģəhadətnaməsinin
formasının çap olunması qaydası
2.1. Şəhadətnamə blanklarının (bundan sonra – “blanklar”) əsli və surəti bu Qaydaların 2.2 – 2.6-cıbəndlərinin tələbləri nəzərəalınmaqla, bu Qaydalara Əlavədə müəyyən edilmiş formada iştirakçısığortaçıların vəsaiti hesabınaİcbari Sığorta Bürosunun sifarişi ilə ciddi hesabat blanklarının hazırlanması fəaliyyətinəxüsusi razılığı (lisenziyası) olan mətbəədəçap etdirilir.
2.2. Blankların əsli A4 formatında xüsusi müdafiənişanları olan xüsusi ağ kağız vərəqdəüz və arxa hissədən ibarət olmaqla, surəti isəadi A4 kağız formatında olan ağ vərəqdə,yalnız üz hissədən ibarət olmaqla çap edilir.
2.3. Blankların əsli və surətinin seriyasına aid hissədə BA-dan başlayaraq iki hərfli seriyalar, nömrəsinəaid hissədə 000001 nömrəsindən başlayaraq altı rəqəmli nömrələr ardıcıllıqla qeyd edilir. Seriyanın BB-yə və sonrakı seriyalara dəyişməsi altı rəqəmli şəhadətnamə nömrələrinin başa çatmasından sonra həyata keçirilir.
2.4. Blankların əslinin çap edilməsi zamanıaşağıdakı əlavə tələblər də nəzərəalınmalıdır:
2.4.1. blankın üz hissəsinin fonunda iri hərflərləaçıq boz rəngdə icbari sığorta şəhadətnaməsi sözlərinin baş hərfləri – “İSŞ” həkk edilir;
2.4.2. blankın üz və arxa hissəsinin kənarlarıgünbəzşəkilli, yaşıl rəngli naxışlarla haşiyələnir;
2.4.3. blankın üz hissəsinin aşağı sağküncündə yaşıl rəngli ev təsviri həkk olunur.
2.5. Şəhadətnamə formasının üz hissəsinin sonunda müəyyən edilmiş “Sığortalının (hüquqi şəxs olduqda, səlahiyyətli nümayəndəsinin) imzası” sözləri şəhadətnaməblanklarının yalnız surətində qeyd edilir.
2.6. Daşınmaz əmlakın icbari sığortasına aid sığorta müqavilələrinin qüvvədəolduğu ərazi (7-ci bənd) qanunla daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə bütün sığorta müqavilələri üçün eyni müəyyən edildiyindən, bu şərt blankda çap edildikdə göstərilir.
2.7. Büro çap olunmuş şəhadətnamə blanklarının seriya və nömrələri barədə çap olunma tarixindən 3 iş günü müddətində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə məlumat verməlidir.
3. DaĢınmazəmlakın icbari sığorta Ģəhadətnaməsinin
formasının doldurulması qaydası
3.1. Şəhadətnamə formasıaşağıdakı məlumatlar aidiyyəti bəndlərdəgöstərilməklə texniki vasitədə çap olunmaqla və ya əl ilə doldurulur:
3.1.1. 1.1-ci bənddəsığortaçının adı, 1.2-ci bənddəsığortaçının olduğu yerin ünvanı,1.3-cü bənddə isə ən azı bir telefon nömrəsi qeyd edilir;
3.1.2. Daşınmaz əmlakısığorta etdirən mülkiyyətçi və ya faktiki sahibliyi həyata keçirən (yəni onu icarəyəgötürmüş və ya digər qanuni əsaslarla istifadə edən) ;
3.1.2.1. fiziki şəxs olduqda –2.1-ci bənddə adı, atasının adı vəsoyadı, 2.2-ci bənddə yaşayış yerinin ünvanı, 2.3-cü bənddə ən azı bir telefon nömrəsi qeyd edilir;
3.1.2.2. hüquqi şəxs olduqda – 2.1-ci bənddə adı, 2.2-ci bənddə olduğu yerin ünvanı, 2.3-cü bənddə ən azı bir telefon nömrəsi qeyd edilir.
3.1.3. 3.1-ci bənddəhüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın seriya və nömrəsi; daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışolmadıqda, 3.2-ci bənddə “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuşdaşınmaz əmlaka hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün tələb olunan əsaslara dair sənədin rekvizitləri; 3.3-cü bənddədaşınmaz əmlakın təyinatı (istifadə məqsədi); 3.4-cü bənddə daşınmaz əmlakın ünvanı qeyd edilir.
3.1.4. 4-cü bənddədaşınmaz əmlakla bağlı sığorta məbləği qeyd edilir. Bu zaman aşağıdakılar nəzərəalınmalıdır:
3.1.4.1. yaşayış evləri və mənzillər istisna olmaqla, digər daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta məbləğləri“İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan RespublikasıQanununun 39.1-ci maddəsində müəyyən edilmişqaydada hesablanır;
3.1.4.2. yaşayış evləri və mənzillərin icbari sığortası şəhadətnamələrində isəhəmin qanunun 39.3-cü maddəsində müəyyən edilmiş müvafiq sığorta məbləğləri qeyd edilir.
3.1.5. 5-ci bənddəazadolma məbləği qeyd edilərkən aşağıdakılar nəzərəalınmalıdır:
3.1.5.1. yaşayış evləri və mənzillər istisna olmaqla, digər daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə azadolma məbləğləri“İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 39.2-ci maddəsinə uyğun olaraq sığortaçı və sığortalı arasında razılaşdırılır;
3.1.5.2. yaşayış evləri və mənzillərinin icbari sığortası şəhadətnamələrində“İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 39.3-cü maddəsində müəyyən edilmiş müvafiq şərtsiz azadolma məbləğləri qeyd edilir.
3.1.6. 6-cı bənddə “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydası”na uyğun olaraq hesablanmış sığorta haqqı qeyd edilir.*
3.1.7. 8-ci bənddə sığorta müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi tarix, 9-cu bənddə isəsığorta müqaviləsinin qüvvədən düşdüyü tarix qeyd edilir.
3.2. Texniki vasitədə çap edilməklə və ya əl ilə doldurulmuş şəhadətnamə blankısığortaçının səlahiyyətli əməkdaşıvə ya sığorta vasitəçisinin imzası vəsığortaçının möhürü ilə təsdiq edilməklə əsli sığortalıya, yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim olunur.
3.3. Sığortalı və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi şəhadətnamə blankının surətində bu məqsədlə müəyyən edilmiş müvafiq hissəni imzalayır.
* Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «İcbari sığortalar haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun tarixli 165-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 500 nömrəli Fərmanının 3.1.6-cı yarımbəndinə uyğun olaraq, daşınmazəmlakın icbari sığortası üzrəsığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi qaydasını müəyyən etmək Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinətapşırılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulmasıQaydaları”na Əlavə
DAġINMAZƏMLAKIN ĠCBARĠ SIĞORTASI ġƏHADƏTNAMƏSĠ ġəhadətnamə №:
Blank:
Seriya:
BA

000001
1. SIĞORTAÇI: 1.1. Adı:
1.2. Ünvanı:
1.3. Telefon nömrəsi:
2. SIĞORTALI: 2.1. Adı:
2.2. Ünvanı:
2.3. Telefon nömrəsi:
3. DAġINMAZ ƏMLAKA DAĠR MƏLUMAT 3.1. Dövlət reyestrindən çıxarışın seriya və nömrəsi: 3.2. Sığortalıya istifadə hüququ verən digər sənəd: 3.3. Təyinatı (istifadə məqsədi): 3.4. Yerləşdiyi ünvan:
4. SIĞORTA MƏBLƏĞĠ (manat) 5. AZADOLMA MƏBLƏĞĠ (manat) 6. SIĞORTA HAQQI (manat) 7. SIĞORTANIN QÜVVƏDƏ OLDUĞU ƏRAZĠ Azərbaycan Respublikası
8. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠ QÜVVƏYƏ MĠNĠR: 9. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠ QÜVVƏDƏN DÜġÜR: Sığortaçının nümayəndəsi ____________ Möhür Yeri imzası ________________________________________ __________________ adı, atasının adı, soyadı, telefon nömrəsi
Sığortalının(hüquqi şəxs olduqda, səlahiyyətli nümayəndəsinin) imzası__________
“ĠCBARĠ SIĞORTALAR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ QANUNUNDAN ÇIXARIġ Maddə 5.3. Mülkiyyətindədaşınmaz əmlak olan və ya ona faktiki sahibliyi həyata keçirən şəxs həminəmlakla bağlı icbari sığorta müqaviləsi bağlamaq üçün daşınmazəmlakın icbari sığorta növünün aparılmasına icazəsi olan hər hansısığortaçını seçməkdə sərbəstdirlər. Maddə 9.5. Sığorta ödənişi verildikdə, …bu şəhadətnaməsığortaçı tərəfindən geri alınır və sığortalının sığorta məbləğini qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş miqdarda bərpa etmək üçün tələb olunan məbləğəmütənasib olaraq əlavə sığorta haqqı ödəməsişərtilə ona bu şəhadətnamənin son qüvvədə olma tarixinədək müddətəqüvvədə olan şəhadətnaməyə əlavəverilir. Maddə 35.1. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası daşınmaz əmlakın yanğın və ya digər hadisələr nəticəsindəzədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən zərərinəvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir. Maddə 35.4.Yaşayışbinalarının, yaşayış evlərinin və mənzillərin icbari sığortası onların konstruktiv elementlərinə,otaqlarına, o cümlədən şüşələr dədaxil olmaqla qapı və pəncərə konstruksiyalarına, su, kanalizasiya və qaz təchizatına, habelə istilik sisteminə aid borulara, rabitə, elektrik və digər naqillərinə,bəzək elementlərinə, o cümlədən bütün növ xarici, yaxud daxili mala və suvaq işlərinə,divar, tavan və döşəməyə dəyən zərərlərətəminat verir. Maddə 36.1.Daşınmaz əmlakın sığorta risklərinin – yanğın, ildırım düĢməsi, məiĢətdə vəistehsalatda istifadə olunan qazın partlayıĢı,elektrik naqillərində baĢ verən qısa qapanma, buxar qazanlarının, qaz anbarlarının, qaz kəmərlərinin, maĢınların, aparatların və digər oxĢar qurğuların və ya cihazların partlayıĢı, su, istilik, kanalizasiya kəmərlərinin və yanğın söndürmə sistemlərinin qəzası, habeləqonĢu tikililərdən, yaĢayıĢ vəqeyri-yaĢayıĢ sahələrindən, yaĢayıĢ evlərindən və binalarından, mənzillərdən, otaqlardan daxil olan su nəticəsində subasma, hər hansı predmetin və ya onun hissələrinin düĢməsi, atılması, dəyməsi, dağılması,axıdılması və digər bu kimi formalarda təsiri, yerüstü nəqliyyat vasitəsinin dəyməsi, təbii fəlakətlər - zəlzələ, vulkan, fırtına, qasırğa, tufan, dolu, sel, daĢqın, leysan, yer sürüĢməsi, üçüncü Ģəxslərin hərəkətlərinin baş verməsi nəticəsindəzədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı digər formada itkisi sığorta hadisəsi hesab olunur.
Maddə 36.3. Əmlakın aşağıdakı hallar nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı digər formada itkisi sığorta hadisəsi hesab olunmur:
 sığortalının, faydalanan şəxsin və ya onların rəhbər işçilərinin hadisənin baş verməsinə yönəldilmiş qəsdən etdiyi hərəkətlər;
 sığortalanmış əmlaka təmir, emal və ya digər istehsalat məqsədləri üçün tətbiq olunan istehsal alovunun, yaxud istiliyin təsiri nəticəsində, eyni zamanda yanğın baş verməmişdirsə,belə əmlaka zərərin dəyməsi;
 hadisə zamanı və ya hadisədən sonra əmlakın hər hansı hissəsinin oğurlanması;
 qrunt sularının səviyyəsinin dəyişməsi;
 suyun borulardan və ya rezervuardan şaxta vurma, aşınma, yeyilmə, tədricən xarab olma, boruların və rezervuarların təmiri, köçürülməsi və ya tutumunun artırılması nəticəsində axması.

Maddə 32. Sığortaçı bu şəhadətnamə …üzrə əmlaka dəyən zərərlə bağlı öhdəliklərini ödəmə qabiliyyətinin olmamasına görə yerinəyetirə bilmədikdə, zərərinəvəzi sığorta olunanın müraciəti əsasındaİcbari Sığorta Bürosu tərəfindən kompensasiya ödənişi verilməklə ödənilir.

QEYD: Sığortalıvə ya sığorta olunan bu şəhadətnamə əsasında bağlanmış icbari sığorta müqaviləsi üzrəhüquqlarının pozulduğunu hesab etdiyi hallarda 404-46-99 nömrəli telefonla və ya www.sigorta.maliyye.gov.az internet səhifəsindəmövcud olan “Sorğu və müraciətlər” bölməsi, yaxud info@maliyye.gov.az elektron poçt ünvanı vasitəsiləBakı şəhəri, C. Məmmədquluzadəküçəsi-71 ünvanında yerləşən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə şikayət edə bilər.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
“06” dekabr 2011-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə
sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi
Q A Y D A S I
Bakı 2011
Bu Qayda «İcbari sığortalar haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun tarixli 165-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 500 nömrəli Fərmanının 3.1.6-cıyarımbəndinin icrası məqsədiləhazırlanmışdır və daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.
1. Sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi
1.1. Yaşayışevləri və mənzillər istisna olmaqla, digər daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrəsığorta tarifləri aşağıdakı düsturla hesablanır:
ST = HƏ × (1 - GƏ)
burada:
ST – faiz dərəcəsi ilə ifadə olunan sığorta tarifi;
GƏ – azadolma məbləğindən və sığorta məbləğindən asılı olaraq bu Qaydanın 1.2-ci bəndində nəzərdə tutulan cədvələ əsasən müəyyən olunan müvafiq güzəşt əmsalı;
HƏ – bu Qaydanın 1.3.2-ci və1.4-cü bəndlərində nəzərdə tutulan cədvəllərə əsasən müəyyən olunan müvafiq hesablama əmsalı.
1.2. Sığorta tarifinin müəyyənləşdirilməsi məqsədiləazadolma məbləğindən və sığorta məbləğindən asılı olaraq güzəşt əmsalıaşağıdakı cədvəl əsasında müəyyən olunur:
Sığorta məbləği (min manat) Azadolma məbləği (manat) 100-ə qədər 100- 250 250- 500 500- 1000 1000-2500 2500- 5000 5000-10000 begin_of_the_skype_highlighting 5000-10000 end_of_the_skype_highlighting 10000-15000 15000-dən yuxarı 50-99
0,010
100-149
0,011
0,011
150-199
0,013
0,013
0,013
200-249
0,018
0,018
0,17
250-499
0,024
0,024
0,023
500-999
0,031
0,031
0,030
0,030
1000-1499
0,052
0,051
0,051
0,050
0,050
1500-1999
0,070
0,069
0,069
0,068
0,068
0,067
2000-2499
0,089
0,088
0,086
0,084
0,082
0,080
0,071
2500-4999
0,105
0,103
0,101
0,098
0,095
0,091
0,080
5000-9999
0,165
0,157
0,148
0,138
0,122
0,108
0,089
0,080 10000-
0,221
0,213
0,193
0,167
0,136
0,122
0,110
24999 25000-49999
0,315
0,250
0,218
0,194
0,167
0,150 50000-99999
0,304
0,265
0,241
0,220
0,203 100000 və ya daha yuxarı
0,334
0,293
0,275
0,257
1.3. Hesablama əmsalının müəyyən edilməsi məqsədi ilə sığorta riskinin qrupları aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:
1.3.1. inzibati binalar, onların mülkiyyətçisinin və ya üzərində faktiki sahibliyə malik olan digərşəxsin həyata keçirdiyi iqtisadi fəaliyyətin növündən asılı olmayaraq 1-ci risk qrupuna aid edilir.
1.3.2. Bu Qaydanın 1.3.1-ci bəndi nəzərəalınmaqla, daşınmaz əmlakın risk qrupu onun mülkiyyətçisinin və ya üzərində faktiki sahibliyi həyata keçirən digər şəxsin həminəmlakda həyata keçirdiyi iqtisadi fəaliyyətin aid olduğu, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il 14 noyabr tarixli qərarı və Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 2008-ci il 22 dekabr tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatının 3-cü versiyasına Əlavə"dənəzərdə tutulan müvafiq iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilir: Risk qrupu İqtisadi fəaliyyət növlərinin bölgüsü Seksiya kodu Seksiyanın adı
1
K Seksiyası
Maliyyə və siğorta fəaliyyəti
O Seksiyası
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat
U Seksiyası
Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti
L Seksiyası
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar
2
N Seksiyası
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
P Seksiyası
Təhsil
M Seksiyası
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət
J Seksiyası
İnformasiya və rabitə
S Seksiyası
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi
Q Seksiyası
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi
R Seksiyası
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət
3
A Seksiyası
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq
H Seksiyası
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı
G Seksiyası
Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin və motosikletlərin təmiri
E Seksiyası
Su təchizatı; çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi
4
D Seksiyası
Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat
C Seksiyası
Emal sənayesi
İ Seksiyası
Yaşayışın təşkili və ictimai iaşə
B Seksiyası
Mədənçıxarma sənayesi
F Seksiyası
Tikinti
1.4. sığorta riskinin qruplarına görəhesablama əmsalı aşağıdakı cədvəldəki kimi müəyyən olunur:
Risk qrupu Hesablama əmsalı
1
0,16
2
0,22
3
0,28
4
0,35
1.5. Yaşayışevləri və mənzillər üçün sığorta tarifi 0,2 % müəyyən edilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое опасное в многоэтажках, это газ, не дай бог кто то из соседей что то забудет закрыть, или будет утечка, или в блоке будет утечка, тогда уже не до страховок, жизни вернуть не возможно, лучше бы за этим строже следили.

Edited by Werd
 • Like 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята, советую вам и вы советуйте своим знакомым и друзьям ничего не платить. Страховка должна быть по желанию на все что имеешь. Как я уже писал не закон защищает люди, а люди защищают закон и если не нужно защищать закон, то его попросту отменят!

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, superman сказал:

Кстати в законе про безработных и пенсионеров слова нет.Интересно откуда им брать деньги на все эти чёртовы выплаты? 

Ну во всем "цивилизованном мире" пенсионер или безработный жильем не владеет. Пенсионер продает свой дом, если ему пенсии не хватает его содержать и живет на вырученные деньги на съемной квартире. А когда деньги заканчиваются, уходит доживать свои дни в государственный дом престарелых, в народе именуемый "лагерь смерти" или " цивилизованным" языком говоря  "death camp". Совсем уж безработный тоже не будет сидеть в собственном жилье, потому что банк его у него за неуплату заберет. Будет он опять таки жить в съемном жилье оплачиваемым государством или на улице.

 • Thanks 1
 • Upvote 1
 • Downvote 1
 • Facepalm 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Мизантроп сказал:

А вот моя кошка мне все обои разорвала она считается третьим лицом?

Если не должностное!

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 минут назад, Arakhnid сказал:

Ну во всем "цивилизованном мире" пенсионер или безработный жильем не владеет. Пенсионер продает свой дом, если ему пенсии не хватает его содержать и живет на вырученные деньги на съемной квартире. А когда деньги заканчиваются, уходит доживать свои дни в государственный дом престарелых, в народе именуемый "лагерь смерти" или " цивилизованным" языком говоря  "death camp". Совсем уж безработный тоже не будет сидеть в собственном жилье, потому что банк его у него за неуплату заберет. Будет он опять таки жить в съемном жилье оплачиваемым государством или на улице.

Одно успокаивает,что те выродки в мире кто издевается над людьми так же не избегут смерти и ничего не возьмут с собой,ни они ни их отродья. Они до того тупы ,что не могут понять этого. Порой так становится жалко человечество за его тупость..

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, superman сказал:

в том что вы выставили не написано что по каким то случайным возможностям сигорта может отнять у нас квартиру? ну например  если сумма штрафа дойдет до суммы стоимости квартиры ...или еще что-нибудь?


Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Чует чуйка.что если недовольство народа будет ощутимо, великая справедливость низойдет от его величества в виде отмены закона "принятого  старым ММ" дабы забота о народе превыше всего.

  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  12 часа назад, Emil33 сказал:

  Так ответов нет отсюда и вопросы

  Ответы были, просто наверное не угодные)) 

  11 час назад, Mehdiyev Shirin сказал:

  Сорри за квот.

  Я тоже это заметил.

  Кошмар и сбоку бантик) 

  • Like 1
  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  19 часов назад, 2green сказал:

   

  8 лет назад ввели закон все наплевали на него т

  Так же с обязательным страхованием машин было. 

   

   

  8 лет назад экономическая ситуация была лучше.

   

  Авто нельзя сравнивать с недвижимостью.  Авто - средство повышенной опасности.  Авто не водят инвалиды и неимущие.

   

  P.S.

  Если бы люди были уверены, что в случае чего ущерб хотя бы наполовину будет возмещаться безо всяких проволочек, абсолютное большинство страховали бы недвижимость добровольно...

   

  15 часов назад, sweetCherry сказал:

  Даже если мы сейчас из нежелания получить штрафы( а мы все знаем что с простых людей они быстро умеют сдирать, даже если пока не определились кто и как), то практически со 100% уверенностью можно сказать, что при наступлении страхового случая все равно никому ничего платить не будут.

   

  Согласен.

  • Like 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  билдириши разосланные по квартирам - фикция... к нам тоже такая бумажка подброшена.. там нет ни названий компаний, ни аттрибутов, ни печатей... это филькина грамота... разницы с бумажками от пицерий подброшенных к дверям не вижу...
  "дышите глубже, заседание продолжается"(с)

  • Like 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  4 часа назад, ultramarin сказал:

  в том что вы выставили не написано что по каким то случайным возможностям сигорта может отнять у нас квартиру? ну например  если сумма штрафа дойдет до суммы стоимости квартиры ...или еще что-нибудь?

  Пока ,это то что есть. Штрафа в другом нормативном документе обычно.

   

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  12 минуты назад, Taylan сказал:

  билдириши разосланные по квартирам - фикция... к нам тоже такая бумажка подброшена.. там нет ни названий компаний, ни аттрибутов, ни печатей... это филькина грамота... разницы с бумажками от пицерий подброшенных к дверям не вижу...
  "дышите глубже, заседание продолжается"(с)

  Я это же и написала в первой теме. Лохотрон. Нет сайта ,официальных мейлов. 2 личных мобильных.

  Если бы люди не были так тупы сдали бы ментам их сразу ,так раза 2 делала я .

  Поэтому соседка им сказал ,что лучше им ко мне вообще не стучать в дверь ).

   

  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Да, ибо это разные виды сраховки, ту что вы платите это условие банка страховка ваших денег
  Это не разные страховки.Я плачу за ипотеку ту же страховку Паша.И делать вторую не собираюсь ибо уже есть emlak sigorta. У нас сейчас ремонт IDEA делает во дворе и блоках, на крышах баки снимали и трубу повредили, потолок протек.Одни убытки от их ремонта.ЖЕК говорит они не причем, azersu не причем, idea непричем.МЧС не принзжает.Позвали страховку, сказали позовите из Жека инженера пусть составит документ об убытке, потом нам принесите.
  • Haha 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites  ...
  Если бы люди не были так тупы сдали бы ментам их сразу ,так раза 2 делала я ...


  уважаю!
  • Like 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  16 минут назад, superman сказал:

  Если бы люди не были так тупы сдали бы ментам их сразу ,так раза 2 делала я

  и что полиция их арестовала?


  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 минуту назад, ultramarin сказал:

  и что полиция их арестовала?

  Много лет назад одни такие лохотронщики решили представиться налоговой ну вот и получили по самые помидоры.

  Со мной лучше не шутить ,особенно в таких случая. 

  Потом такое было  с одним работничком Азерсу. Они ведь очень борзые ,но не со мной.

  Иногда нечто подобное у клиентов случается, разбираюсь быстро ,без суда и следствия!

  Если бы большинство поступало бы так ,то народ вёл бы себя потише. 

   

  • Upvote 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  в оф. сигорта сами сказали что будут штрафовать. Звонила по официальным сигорта сказали сами придут и полюс вручат. 

  • Upvote 1

  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 минуту назад, ultramarin сказал:

  в оф. сигорта сами сказали что будут штрафовать. Звонила по официальным сигорта сказали сами придут и полюс вручат. 

  Все услуги и оплата только на том сайте ,что я Выше написала.

  Тоже самое и по иджабри для сотрудников..

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  там же сказали что с проверками по дому ходить будут.Вот здесь как бы не лохануться! я ж в глаза исполн.власть не знаю


  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  15 минут назад, Taylan сказал:

  билдириши разосланные по квартирам - фикция... к нам тоже такая бумажка подброшена.. там нет ни названий компаний, ни аттрибутов, ни печатей... это филькина грамота... разницы с бумажками от пицерий подброшенных к дверям не вижу...
  "дышите глубже, заседание продолжается"(с)

   

  Получается что данный мертворожденный закон как и многие другие законы - рассчитан на Лохов. кто заплатит под угрозой и шатажа от Страховых - мол тогда отключат ишыг, газ, воду . 

  Люди отрывают от своего бюджета такую для многих не малую сумму и бегут платить. 

   

  Но вот пишут же. мЕХАНИЗМ    штрафования - в 30 ман - не известен. 

   

  Тогда начнем танцевать с угла. Ок. Некий ВелиМамедАли Гюльчохра Дурмуш  Инглаб -   не. Н унет возможностей, хотели но не могут. 

  И тогда вступают в силу  силовые методы: отключение коммуналки.

  И отключат не малой части   населения. 

  Квартиры и дома погрузятся во мрак и холод. 

  Люди обратятся к опыты блокадного 41г - Ленинграда.  Как там топили, -  дровами?

   

  пс. Считаю - кто желает пусть выплачивает 50, даже все  250. У кого нет возможностей -   живет  себе молча. Их не беспокоить. 

  И трепать нервы людям надо ли?  Сегодня не та финансовая ситуация - и чиновники эт знают. Ведь сегодня даже богатые плачут. 

   

  • Like 1
  • Thanks 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 минуты назад, superman сказал:

  Все услуги и оплата только на том сайте ,что я Выше написала.

  Тоже самое и по иджабри для сотрудников..

  ща посмотрю, мне сказали оплату через любой банк делать


  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  3 минуты назад, ultramarin сказал:

  там же сказали что с проверками по дому ходить будут.Вот здесь как бы не лохануться! я ж в глаза исполн.власть не знаю

  Так не пускай никого домой,скажи что боишься .

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  11 час назад, KamiNoSora сказал:

  Ребята, советую вам и вы советуйте своим знакомым и друзьям ничего не платить. Страховка должна быть по желанию на все что имеешь. Как я уже писал не закон защищает люди, а люди защищают закон и если не нужно защищать закон, то его попросту отменят!

  нам уезжать надо а кто знает может из-за этого и не выпустят

   


  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 минуты назад, Мизантроп сказал:

  Так не пускай никого домой,скажи что боишься .

  с жеком будут ходить


  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  5 минут назад, vunsdorf сказал:

   

  Получается что данный мертворожденный закон как и многие другие законы - рассчитан на Лохов.

  соседнюю тему прочтите где дом с жильцами ломают...а вы пишите лохотрон...в нашей стране лохотрон это обещание улучшить жизнь населению все остальное правда

  • Like 1

  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 минуты назад, ultramarin сказал:

  нам уезжать надо а кто знает может из-за этого и не выпустят

   

  В случае наложения штрафных санкций и их неоплаты вполне могут по опыту РФ сделать тоже самое в а/порту стоп на погранзоне

  • Downvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  12 часа назад, KamiNoSora сказал:

  Ребята, советую вам и вы советуйте своим знакомым и друзьям ничего не платить. Страховка должна быть по желанию на все что имеешь. Как я уже писал не закон защищает люди, а люди защищают закон и если не нужно защищать закон, то его попросту отменят!

  ICBARI  означает объязательная, издержки капиталистического режима, тут вам не там, не в СССР. :nett:

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  интересно а кто прописан в полиции полицейский участок застраховывать будут? :thinking: для начала же его приватизировать надо...ну например я готова застраховать кресло (метр на метр) начальника полисии после его приватизации мною

  • Haha 2
  • Facepalm 1

  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  50 ман в год...

  _как только Макрон попросил у нас денег все и началось...:faceoff: Ну неужели Алекс Ротшильд привел к упадку его империю что Франция просит денег у нас?

  • Haha 1

  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Чем дальше, тем больше я понимаю  марксизма и  причину начатии революции 1917 года

  Я уже не на вижу Капитализм

  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  5 минут назад, ddd321 сказал:

  ICBARI  означает объязательная, издержки капиталистического режима, тут вам не там, не в СССР. :nett:

  Надо ее переименовать в мяджбури.

  • Haha 1
  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  4 минуты назад, Zerobala сказал:

  Чем дальше, тем больше я понимаю  марксизма и  причину начатии революции 1917 года

   

  Я уже не на вижу Капитализм

   

  ничем не лучше...

  Северную Корею захотелось?  

  А что там Америка капиталистическая? у них тоже  обязаловка?

  Edited by ultramarin
  • Upvote 1

  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  5 часов назад, ultramarin сказал:

  в том что вы выставили не написано что по каким то случайным возможностям сигорта может отнять у нас квартиру? ну например  если сумма штрафа дойдет до суммы стоимости квартиры ...или еще что-нибудь?

   

  Отъем хаты? ага, а хуху не . 

  Если допустить мысль - дабы когда наберется штраф стоимостью в квартиру, то есть стоимость квартиры, скажем, 90 тыщ ман - за определенное время накопилась именно такая сумма штрафа. 

   

  Что также гипер незаконно!!! Что квартиросъемщик брал кредит в банке? Квартира в кредите? У кого - у страховой?

  Квартира в залоге? И   десятки  тысяч семей -бомжи?  Класс!!!  Тогда - бомжи это не клава-патриоты. За что боролись.... 

  Ваще, эт финиш. Крутые повороты для правительства. Причем на скорости. 

   

  пс. интересен факт. Огромная  часть  населения ваще не в курсе страховок.  Милли ящики не смотрят. Милли радио не слушают. В Интернете не сидят - нет компы или нет вай фая. 

  Незнание закона не освобождает от вины - ок, но это в основном к уголовным преступлениям.  

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  7 минут назад, ultramarin сказал:

  50 ман в год...

  _как только Макрон попросил у нас денег все и началось...:faceoff: Ну неужели Алекс Ротшильд привел к упадку его империю что Франция просит денег у нас?

   

  Батька Лукаш -  понимает что с нас взятки гладки и обратил свои взоры к стране  Восходящего солнца. У Китая просит примерно 500 лимонов.  Всего то? 

  Есть предметы которые стоят дороже. 

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 минуту назад, ultramarin сказал:

  ничем не лучше...

  Северную Корею захотелось?  

  А что там Америка капиталистическая? у них тоже  обязаловка?

  Во Франции Испании и Дании как минимум обязаловка,правда и там платят не все...в Турции кажись тоже и там почти никто не платит😁в США только в районах где ураганы частые...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 минуту назад, vunsdorf сказал:

   

  Батька Лукаш -  понимает что с нас взятки гладки и обратил свои взоры к стране  Восходящего солнца. У Китая просит примерно 500 лимонов.  Всего то? 

  Есть предметы которые стоят дороже. 

  и он туда же? :facepalm: какое там страхование еще осталось? а да! на секс домогательства! 


  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  9 минут назад, Zerobala сказал:

  Чем дальше, тем больше я понимаю  марксизма и  причину начатии революции 1917 года

   

  Я уже не на вижу Капитализм

   

   

  У нас первые ростки первого начального этапа Капитализма. До Империализма - далекооо. завершается феодальный строй,  - так утверждают  о нас москвичи.  

  А развитый Капит - оч даже ничего. Норвегия Швеция США  ФРГ -  и братская наша Турция - посмели бы там вот так мяджбури (вынудительно)  что-то принять. 

   

  пс. Хотят помочь своим страховым. Есть выход. Приплюсуйте всем пенсионерам, бюджетникам, - короче всем работающим по 50 ман к выплатам - и заставьте эти деньги отдать обратно за страховку. 

  И не будет такой волны недовольства и несогласия. 

  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  3 минуты назад, vunsdorf сказал:

   

  пс. Хотят помочь своим страховым. Есть выход. Приплюсуйте всем пенсионерам, бюджетникам, - короче всем работающим по 50 ман к выплатам - и заставьте эти деньги отдать обратно за страховку. 

  И не будет такой волны недовольства и несогласия. 

  тут 50 ман в год а вы хотите чтоб по 50 каждый месяц


  Profile Gifts

 • 2
 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  21 минуту назад, ultramarin сказал:

  там же сказали что с проверками по дому ходить будут.Вот здесь как бы не лохануться! я ж в глаза исполн.власть не знаю

  Документы проверять ,но они могут быть фальшивыми ,также через домофон не видно , а дверь открывать кому попало нельзя.Вообще какого чёрта они должны приходить ведь есть СМС оповещение и билдириш по почте? 

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  друзья, пока всё на уровне "разведки боем"... я тут где-то писал, что сам готов застроховать квартиру.. но только тогда... когда у меня на карте появится пункт "мензил сыгортасы"... вот тогда я через эту карту и выплачу..
  а пока, повторю, примитивная разведка и грызня между страхкомпаниями за клиента...
  закон принят в 2011-м, скоро 2020-й.. сами поразмыслите...

  • Like 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  25 минут назад, ultramarin сказал:

  интересно а кто прописан в полиции полицейский участок застраховывать будут? :thinking: для начала же его приватизировать надо...ну например я готова застраховать кресло (метр на метр) начальника полисии после его приватизации мною

   

  Вы правы. Знаю одну официантку - она стала бомжем, после того как маклеры дико обманули ее  и ее дедушку  при продаже ее 3-х комнатной в микрорайоне. 

  Живет в полуподвальном помещении , без окон, сырость, ужас,  принадлежит беженке - платит 140 ман. Плюс коммуналка.  Прописана также в отдЕлении ПОЛИЦИИ. 

   

  пс. Значит беженка эти 50 ман   возьмет с нее, подняв квартира пулу. 

  Edited by vunsdorf

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites