Jump to content
Disput.Az Forum
Модераторы форума - Assembler & Bercana
B.B.

Трагедия в иракской Кербеле

Recommended Posts

Трагедия в иракской Кербеле: десятки погибших, почти 100 раненых

Как минимум 31 человек погиб в иракском Кербеле в результате давки на мероприятии по случаю годовщины гибели Хусейна ибн Али — одного из внуков пророка Мухаммеда. Агентство также сообщает о почти 100 раненых. Предположительно, инцидент произошел из-за обрушения пешеходного моста при большом числе людей. По официальным данным властей, погибшими пока считаются 16 человек.

https://ru.oxu.az/world/331291

 • Like 3
 • Downvote 1
 • Facepalm 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этой новости прекрасно все и даже добавить нечего.

 • Like 7
 • Haha 9
 • Upvote 3
 • Downvote 15
 • Facepalm 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Религия во всей красе.....А иракские власти не думают о безопасности людей. Зная, что будет такой огромный поток не могут укрепить старый мост.  

Edited by Irana Axmedova
 • Like 3
 • Upvote 5
 • Facepalm 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это действительно трагедия....,непрекращающая трагедия со времён гибели Хусейна ибн Али.Из года в год,из века в век

 • Upvote 3
 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.ahlibeyt.ge/islam-elimleri/7337-xanim-zeynebin-selamullahi-eleyha-kufede-buyurdugu-xutbe.html 
Bura Kufədir. Kufənin Dəməşqlə çox fərqi var. Kufə həmən şəhərdir ki, iyirmi il bundan qabaq (Aşura hadisəsindən qabaq) Həzrət Əli əleyhissəlamın hökumət mərkəzi olmuşdur. Bu şəhər şiələrin mərkəzi idi. Bir hissəsi iraqlılardan ibarət olan şəhərin əhalisi ədalətli İslam hökuməti qurulmasını, zalımların əlindən azad olmalarını istəyən Əhli-beyt tərəfdarıdır. Ancaq onlar bu cür ne'mətə çatmağa hələ hazır deyildilər. Bunlar həm maddi həyat, mal-dövlət və vəzifə, həm də zalımların əlindən azad olmaq istəyirdilər. Ancaq əgər bunlara azacıq təzyiq olunsa, yaxud mal-dövlətlərini təhlükədə görsələr, bütün arzularından və məqsədlərindən əl çəkərlər. Bunlar ikiüzlü adamlardırlar. Bir növ daxili ziddiyyətə malik olan şəxslərdirlər. Bir tərəfdən böyük həvəslə Peyğəmbər balasını öz şəhərlərinə də'vət edir, digər tərəfdən də təzyiqlərə mə'ruz qaldıqları üçün nə təkcə öz və'dlərini (də'vətlərini) unudur, üstəlik Peyğəmbər balasının qətlinə də hazırlaşırlar. Deməli, bunları ayıltmaq lazımdır. Onlara səhvlərini anlatmaq lazımdır. Onlara demək lazımdır ki, Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamı öldürməklə böyük bir cinayətə yol vermişlər.

Onları oyatmaq vəzifəsi bütün qadınlardan çox xanım Zeynəbin (səlamullahi əleyha) boynuna düşürdü. Çünki yaşı otuzu keçmiş bütün Kufə qadınları iyirmi il bundan qabaq (bu hadisədən qabaq) Həzrət Əli əleyhissəlamın hakimiyyəti dövründə Zeynəbi (səlamullahi əleyha) bu şəhərdə görmüş, onun Həzrət Əli (əleyhissəlam) yanındakı və eləcə də, onun öz ataları və ərləri (yə'ni həmən qadınların ataları-ərləri) yanındakı hörmətini öz gözləri ilə müşahidə etmişdilər. Onlar Zeynəbi (səlamullah əleyha) çox yaxşı tanıyırdılar. İndi xanım Zeynəbin (səlamullahi əleyha) digər əsirlər arasında acınacaqlı şəkildə əsir düşməsi, ötən xatirələri fikirlərdə oyadırdı. Zeynəb (səlamullahi əleyha) bu fürsətdən istifadə edib söhbətə başladı. Səs camaata tanış gəldi. Elə bil Əli (əleyhissəlam) söhbət edirdi. Elə bil boğaz Əli əleyhissəlamın boğazı, səs Əli əleyhissəlamın səsi idi. Doğrudan da, danışan Əli (əleyhissəlam) idi, yoxsa Əli əleyhissəlamın qızı? Bəli, danışan Zeynəbi-Kübra (səlamullahi əleyha) idi.

İbn Təyfur adı ilə tanınmış Əhməd ibn Əbu Tahir (204-280 h.q) qədim tarixi qaynaqlardan biri sayılan, İslam və ərəb qadınlarının bəlağətli çıxışları toplanmış «Bəlağatun-nisa» kitabında yazır:

«Xədim Əsədi deyir: «Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamın şəhadətə yetişdiyi hicrətin altımış birinci ili Kufə şəhərinə getdim. Gördüm ki, Kufənin qadınları yaxalarını cırıb ağlayırlar. Əli ibn Hüseyn əleyhissəlamı (İmam Səccadı) da orada gördüm. Xəstəliyi onu lap əldən salmışdı. Əli ibn Hüseyn (əleyhissəlam) başını qaldırıb buyurdu: "Ey Kufə əhli! Bizim məzlumiyyət və müsibətimizə ağlayırsınız? Məgər bizi öldürənlər elə siz deyildiniz?" Bu zaman xanım Zeynəb (səlamullahi əleyha) əli ilə camaata işarə edib onların sakit olmasını istədi. Onun işarəsi ilə nəfəslər sinələrdə boğuldu. Dəvələrin zınqırovlarının səsi kəsildi. Bundan sonra xanım Zeynəb (səlamullahi əleyha) söhbətə başladı. Mən ondan hayalı, ondan fəsahətli söhbət edən qadın görməmişdim. Elə bil Əli əleyhissəlamın dilindən danışırdı. Zeynəbin (səlamullahi əleyha) söhbəti belə idi: «Ey Kufə camaatı! Ey hiyləgər və xain insanlar! Sizi görüm heç vaxt gözünüzdən yaş əskilməsin! Siz o qadına bənzəyirsiniz ki, bütün əlindəkiləri əyirir, sonra da bütün əyirdiklərini söküb-tökür. Sizin nə əhdinizin bir dəyəri var, nə də andınızın bir e'tibarı! Sizin öyünmək, kənizlər kimi yaltaqlanmaq, boş-boşuna danışmaqdan başqa nəyiniz var? Siz peyinlikdə bitmiş bitkilərə və qəbirə vurulmuş zinət əşyalarına bənzəyirsiniz. Axirətiniz üçün nə pis tədarük hazırladınız –Allah qəzəbi və Cəhənnəm əzabı! Ağlayırsınız? Bəli, ağlayın, Allaha and olsun ki, siz ağlamağa layiqsiniz. Çox ağlayın, az gülün! Bu cür alçaqlıq qazandığınız halda nəyə görə də ağlamayasınız? Elə bir alçaqlıq ki, onu heç bir su ilə yumaq olmaz. Peyğəmbər balasını və Cənnət cavanlarının ağasını öldürməkdən böyük nə alçaqlıq ola bilər? Elə bir şəxs ki, sizin yolunuzun çırağı, dar gününüzün köməkçisi idi. Ölün! Xəcalətli başlarınızı aşağı salın! Keçmişinizi bütünlüklə bir dəfəyə itirdiniz, gələcəyiniz üçün də heç nə qazanmadınız. Bundan sonra gərək alçaqlıq içərisində yaşayasınız. Çünki Allahın qəzəbinə düçar oldunuz. Elə bir iş gördünüz ki, az qaldı göy yerə tökülsün, yer yarılsın və dağlar parça-parça olsun.

Bilirsiniz nə qan tökdünüz? Açıq-açığına küçə-bazara çıxardığınız bu qız-gəlinlərin kim olduğunu heç bilirsiniz? Peyğəmbərin ciyərini parçaladığınızı anlayırsınızmı? Nə pis və axmaq iş tutdunuz! Elə pis iş gördünüz ki, onun pisliyi bütün dünyanı doldurub. Göydən qan damcılarının dammasına təəccüb edirsiniz?! Ancaq bunu bilin ki, Qiyamət əzabının rüsvayçılığı daha da acınacaqlı olacaq. Əgər Allah gördüyünüz günaha görə indi sizi cəzalandırmırsa, bundan sevinməyin. Allah günahın cəzasını elə o saat vermir. Ancaq məzlumların da qanını cəzasız qoymur. Allah hər şeyin hesabını çəkəcək.»

Od tutub yanan qəlbdən gələn və Allaha olan imandan qüvvə alan bu gözəl ifadəli sözlər hamını dəyişdirdi. Dinləyicilər peşimançılıq əlaməti olaraq barmaqlarını dişləri ilə sıxır və təəssüflənirdilər. (Ancaq necə deyərlər: «Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.») Belə qəmli və ibrət dərsi olan bir səhnədə Bəni-Cü'fi qəbiləsindən olan, saqqalı göz yaşından islanan bir kişi bu məzmunda belə bir şe'r dedi: «Bu sülalənin oğulları ən yaxşı oğullardır. Bu sülalənin oğullarının adına heç vaxt alçaqlıq ləkəsi yapışmamışdır.»
 

 • Thanks 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, GeboAnsuz сказал:

Это действительно трагедия....,непрекращающая трагедия со времён гибели Хусейна ибн Али.Из года в год,из века в век

 

Если бы Хусейн знал что пройдет 16 век и люди будут погибать  в том же месте где его убили, не замутил бы бунт.

 • Like 4
 • Thanks 1
 • Downvote 2
 • Facepalm 1

Profile Gifts

 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 минуты назад, GeboAnsuz сказал:

  Это действительно трагедия....,непрекращающая трагедия со времён гибели Хусейна ибн Али.Из года в год,из века в век

  Тот случай когда фанатики верят в мертвых и Тот же случай когда мертвые фанатиков затягивают в могилы. Так и должно быть...Кесарю кесарево

  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Мы тут сожалеем о гибели людей, но сами погибшие рады, и считают такую смерть прекрасным завершением бренной жизни. Те, кто уцелел завидуют усопшим. 

  Вот такая вот у нас вера в арабов. 

  • Like 1
  • Thanks 1
  • Confused 1
  • Upvote 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  48 минут назад, Evol сказал:

   

  Если бы Хусейн знал что пройдет 16 век и люди будут погибать  в том же месте где его убили, не замутил бы бунт.

  )))Эстафрулла

  P.S.тоже думала об этом...)

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  48 минут назад, S_T_A_L_K_E_R сказал:

  Тот случай когда фанатики верят в мертвых и Тот же случай когда мертвые фанатиков затягивают в могилы. Так и должно быть...Кесарю кесарево

  Как говорится,за что боролись,на то и напоролись.Эстафрулла

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  насколько мир разнообразен: вчера пабы были полны людей, все баловались пивасиком. а там люди бьются за металл:)

  • Like 1
  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

   

  ясирляр кечир - лакин инсанларын шуры вя дюнья

  горюшю дяйишмир ......яфсуслах !

   

  • Upvote 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  а я вчера отмечал годовщину хорошим пивом,знал бы что они умрут и за них выпил бы,за их глупость

  • Like 2
  • Haha 3
  • Upvote 4
  • Downvote 1
  • Facepalm 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Allah c.c. rəhmət eləsin, bu hadisəyə sevinən (ermənidən fərqi olmayan) vəhhabilərə Allah c.c. lənət eləsin! Amin!

   

  • Like 5
  • Thanks 1
  • Downvote 1
  • Facepalm 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Deyirdim görəsən dünən nə əcəb heç kim bir şey yazmadı

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Allah rəhmət eləsin və onları Kərbəla şəhidləri ilə məhşur etsin. İmam Hüseyn əleyhisəlan özü şəfaətçi olsun onlara.

  • Like 7
  • Upvote 1
  • Facepalm 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Кто-нибудь разбирающийся в этом вопросе, об'ясните мне, недалекому: Мы все-таки светская страна, или нет?

  • Like 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  12 минуты назад, Ramo70 сказал:

  Deyirdim görəsən dünən nə əcəb heç kim bir şey yazmadı

  Оказывается, вчера был такой - https://www.disput.az/topic/1271258-мракобесие-в-азербайджане-часть-2/?tab=comments#comment-37847393

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  5 часов назад, Einar сказал:

  насколько мир разнообразен: вчера пабы были полны людей, все баловались пивасиком. а там люди бьются за металл:)

  В Баку?

  Edited by Siriec84

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 час назад, Abbasov J. сказал:

  Кто-нибудь разбирающийся в этом вопросе, об'ясните мне, недалекому: Мы все-таки светская страна, или нет?

  Это смотря,как-с какой стороны посмотреть на нашу светскую республику.С одной стороны вроде бы церковь отделена от государства(по конституции)с другой же-все религиозные праздники отмечаем на гос.уровне,мало того хотят ввести преподавание ислама в школах(5 медресе недостаточно похоже).

  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  7 часов назад, Yuppie сказал:

  В этой новости прекрасно все и даже добавить нечего.

  Да,вы правы,они стали шехидами !

  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 часа назад, Abbasov J. сказал:

  Кто-нибудь разбирающийся в этом вопросе, об'ясните мне, недалекому: Мы все-таки светская страна, или нет?

  Cветская , но правда с арабизированным мышлением подавляющего большинства
   

   

  7 минут назад, lelik_7 сказал:

  Да,вы правы,они стали шехидами !

  т.к. они не погибли за веру , а были убиты скотинизмом устроителей всего этого 
  Могли бы попросить евреев и те всё рассчитав установили бы датчики перед мостом и по всему мосту 
  Датчик говорил бы "ааяяяя , дайан гёрюм...Гёрмирсян басабасды орда" 
  "хя , ня вар дурмысан баран кими?Йол бошалды.Гед иряли " 
   

  • Like 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  12 часа назад, kiev сказал:


  Датчик говорил бы "ааяяяя , дайан гёрюм...Гёрмирсян басабасды орда" 
  "хя , ня вар дурмысан баран кими?Йол бошалды.Гед иряли " 
   

   

  Для некоторых наших местных баранов, на 28-мом, перед 28 Молл установлен такой датчик на светофоре - "Гоззляйн, гоозляйн!! Йолкечн!! Йолкечн!!!

  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Новость прекрасна со всех призм:

  1 - погибшие рады, что умерли в таком святом месте, вся их родня теперь считает их полусвятыми 

  2 - мир избавился от кучки слепых фанатиков, земля очистилась, воздуха и питания стало чууууть больше

  • Like 1
  • Upvote 2
  • Downvote 3
  • Facepalm 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  31-го огурца стало меньше.

  Куфа была одной из многочисленных областей арабского халифата. Террористы во главе с Хусейном захватили там власть и восстали против центральной власти. Центральная власть послала войско и уничтожило их. Вся суть кербелинского мюсибете в этом. Представьте в Азербайджане в каком то районе группа людей восстали против центральной власти. И что, думаете центральная власть будет сидеть сложа руки? естественно любыми путями восстановит целостность и суверенитет страны. Так и поступила власть в халифате. Сепаратистов и террористов нужно уничтожать.

  Вот отца Хусейна- Али тоже убили, пырнув ножом. Почему шииты не бичуют себя по этому поводу? А потому,что Али чужак. Хотя и из рода пророка.

  Шиитская травка, точнее шиитский опиум слабее суннитского героина или ваххабитского метамфетамина. Но этот опиум иногда бывает и сильнодействующим. Особенно тот опиум, который выращивают шиитские фундаменталисты на полях Ирана и Ирака. Азербайджанский шиитский опиум очень слабый. Надел чёрную тряпку на руку, пару раз стукнул по груди и всё, ты "хусейн ашиги". Поэтому и Иран вот уже 25 лет пытается поставить нашим шиитам качественную и сильнодействующую травку. Пока удалось поставить эту травку в Нардаран и некоторым наркоманам в Гяндже. Но наша власть в роли борца против религиозной наркомании активно борется с этими видами религиозного наркотика и поэтому наши пока курят местную травку. С нынешним положением Ирана и с последующим его развала, а также нейтрализацией аятолл, выращивающих сильнодействующую шиитскую травку, большая часть наших шиитов имеют шансы выздоровить и избавиться от этой наркозависимости.

  бан

  Edited by Assembler
  • Haha 3
  • Upvote 3
  • Downvote 3
  • Facepalm 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  20 hours ago, Irana Axmedova said:

  Религия во всей красе.....А иракские власти не думают о безопасности людей. Зная, что будет такой огромный поток не могут укрепить старый мост.  

   

  Тут одно мракобесие не имеющее к религии ни какого отношения:facepalm: ....хотя они  об этом не знают :secret:

  • Like 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  16 минут назад, danabash сказал:

  Представьте в Азербайджане в каком то районе группа людей восстали против центральной власти. И что, думаете центральная власть будет сидеть сложа руки? естественно любыми путями восстановит целостность и суверенитет страны.

  Реально что ли?))

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Только что, danabash сказал:

  Ирана и с последующим его развала,

  А вот интересно,если Трамп долбанёт всё таки по Ирану,наши шииты поедут туда помогать своим братьям по несчастью??

  • Haha 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 minutes ago, Нытик Natiq said:

  Реально что ли?))

  да, реально. Было много случаев сепаратизма и суверенитет был восстановлен.

  если вы имеете в виду Карабах, то его оккупировали не армяне. Его оккупировала Россия и передала Армении в своих геополитических интересах. Поменяются интересы и она с такой же лёгкостью вернёт его нам.

  • Like 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 minutes ago, zamanar said:

  А вот интересно,если Трамп долбанёт всё таки по Ирану,наши шииты поедут туда помогать своим братьям по несчастью??

  Жаль,что Болтон ушёл. Он настаивал,чтобы как можно скорее долбануть по Ирану. Поэтому иранцы ликуют,что он ушёл. Но в любом случае развитие всех событий ведёт к войне,в этом нет никакого сомнения.

  А наши шииты чем могут помочь им? Наши шииты не могут воевать, так как шиитская травка у нас слабодействующая. наши могут только ножом пырнуть кого то. Например, главу исполнительной власти или начальника полиции. И то под воздействием импортной иранской травки.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Жаль,что Болтон ушёл. Он настаивал,чтобы как можно скорее долбануть по Ирану. Поэтому иранцы ликуют,что он ушёл. Но в любом случае развитие всех событий ведёт к войне,в этом нет никакого сомнения.
  А наши шииты чем могут помочь им? Наши шииты не могут воевать, так как шиитская травка у нас слабодействующая. наши могут только ножом пырнуть кого то. Например, главу исполнительной власти или начальника полиции. И то под воздействием импортной иранской травки.
  Данабаш, а атеисты будут воевать если в Карабахе начнется война, или ваша идеология позволяет проливать кровь только во время месячных?
  • Haha 1
  • Upvote 1

  Profile Gifts

 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  6 minutes ago, EAE said:
  9 minutes ago, danabash said:
  Жаль,что Болтон ушёл. Он настаивал,чтобы как можно скорее долбануть по Ирану. Поэтому иранцы ликуют,что он ушёл. Но в любом случае развитие всех событий ведёт к войне,в этом нет никакого сомнения.
  А наши шииты чем могут помочь им? Наши шииты не могут воевать, так как шиитская травка у нас слабодействующая. наши могут только ножом пырнуть кого то. Например, главу исполнительной власти или начальника полиции. И то под воздействием импортной иранской травки.

  Данабаш, а атеисты будут воевать если в Карабахе начнется война, или ваша идеология позволяет проливать кровь только во время месячных?

  если начнётся война, воевать будут Вооружённые Силы Азербайджанской Республики. ВС Азербайджана вооружены самой современной боевой техникой и их боеподготовка на высшем уровне. Поэтому они не нуждаются в народных ополчениях.

  А призываются в регулярную армию все граждане страны, независимо от вероисповедания.

  А на месячных зацикливаются именно верующие, потому,что их религиозные каноны в основом связаны с женскими гениталиями.

  • Like 3
  • Haha 2
  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  14 часа назад, Siriec84 сказал:

  В Баку?

   

  Да, конечно, я про Баку говорю.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  26 minutes ago, danabash said:

  если начнётся война, воевать будут Вооружённые Силы Азербайджанской Республики. ВС Азербайджана вооружены самой современной боевой техникой и их боеподготовка на высшем уровне. Поэтому они не нуждаются в народных ополчениях.

  А призываются в регулярную армию все граждане страны, независимо от вероисповедания.

  А на месячных зацикливаются именно верующие, потому,что их религиозные каноны в основом связаны с женскими гениталиями.

   

  У каждого своя борьба. Военные силы Азербайджана будут воевать за Карабах, а диванные войска атеистов воюют в сети, чтобы очернить Ислам. Allah Teala her kese ureyince versin

  • Like 1
  • Upvote 3

  Profile Gifts

 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  не знаю что творится в головах людей, которые радуются смерти других невинных людей.  как будто это были их заклятые враги.:facepalm:

  • Like 3
  • Upvote 6

  Profile Gifts

 • Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  17 часов назад, Ansoltan сказал:

  Allah c.c. rəhmət eləsin, bu hadisəyə sevinən (ermənidən fərqi olmayan) vəhhabilərə Allah c.c. lənət eləsin! Amin!

   

  Siz hemise bele olmusuze, kafir donuzlari galib bir yana davaviz muselmanlarladi. Bir sen deyen vahhabi hec bir kelme yazib beyem?

   

  Eledise ondanda derin getsinler rafizi kopeyleri. 

   

  • Facepalm 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  17 часов назад, Ansoltan сказал:

  Allah c.c. rəhmət eləsin, bu hadisəyə sevinən (ermənidən fərqi olmayan) vəhhabilərə Allah c.c. lənət eləsin! Amin!

   

  Amin qardaş  Tarixdən xəbəri olmayanlar İmam Hüseyni tanimayanlar  gedin öz bildiyiniz mövzularla baş qoşun 

  • Like 1
  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  57 минут назад, danabash сказал:

  Жаль,что Болтон ушёл. Он настаивал,чтобы как можно скорее долбануть по Ирану. Поэтому иранцы ликуют,что он ушёл. Но в любом случае развитие всех событий ведёт к войне,в этом нет никакого сомнения.

  А наши шииты чем могут помочь им? Наши шииты не могут воевать, так как шиитская травка у нас слабодействующая. наши могут только ножом пырнуть кого то. Например, главу исполнительной власти или начальника полиции. И то под воздействием импортной иранской травки.

  Мубариза Ибрагимова знали?! Да не только Его и другие Наши Шахиды были верующими людьми. А вы поудобней устройтесь на мягком диванчике и продолжайте в том же духе.

   

  Mubariz_Ibrahimovun_mektubu.jpg

  • Like 3
  • Thanks 1
  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 час назад, zamanar сказал:

  А вот интересно,если Трамп долбанёт всё таки по Ирану,наши шииты поедут туда помогать своим братьям по несчастью??

  поедут после драки занимать квартиры своих иранских братьев
   

  • Haha 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  22 hours ago, sirius191 said:

   

  ясирляр кечир - лакин инсанларын шуры вя дюнья

  горюшю дяйишмир ......яфсуслах !

   

   Ну Да, эсрляр кечир, а молоко как было белым так белым и остаётся. Некоторые вещи не меняются. Да и не должны.

   

  А историю и, тем более, знаковые события, знать и помнить нужно.

  Edited by Digo8
  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 minutes ago, Digo8 said:

   Ну Да, эсрляр кечир, а молоко как было белым так белым и остаётся. Некоторые вещи не меняются. Да и не должны.

   

  А историю и, тем более, знаковые события, знать и помнить нужно.

  Нашли чего с чем сравнивать. Цвет молока с развитием общества. Вот такой "логикой" и живёте порядками  дикого племени аравийской пустыни 7-го века.

  • Like 1
  • Thanks 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  13 minutes ago, Digo8 said:

  Всем "теологам" Диспута: перед тем, Как рассуждать о высшей математике, элементарно таблицу умножения знать непомешало бы:)

   

  А радоваться или стебаться над гибелью поломников - просто свинство.

  Верно, я тоже считаю,что те мусульмане, которые праздновали теракт 2001 года и ликовали- свиньи. А также те мусульмане Газзы, которые каждый раз ликуют и радуются гибели израильтян в результате попадания их ракет- тоже свиньи. И т.д.

  Кстати, товарищ знаток таблицы умножения, вам тоже не помешало бы выучить грамматику- паломник пишется через "а".

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  20 минут назад, Digo8 сказал:

  Всем "теологам" Диспута: перед тем, Как рассуждать о высшей математике, элементарно таблицу умножения знать непомешало бы:)

   

  А радоваться или стебаться над гибелью поломников - просто свинство.

  Если в этом Ваш ислам , то иблису таких как Вы мусульман нужно побольше

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  3 minutes ago, danabash said:

  Нашли чего с чем сравнивать. Цвет молока с развитием общества. Вот такой "логикой" и живёте порядками  дикого племени аравийской пустыни 7-го века.

   

  Ну во-первых, как мы живем вам неизвестно, так что постарайтесь не делать поспешных выводов, не имея ни малейшего понятия о предмете разговора, как например о причинах и предпосылках событий в Кярбале. 

  О беспристрастном суждении, я вас уже просить не решаюсь даже.

   

  А во-вторых, познакомьте себя с таким нехитрым термином как "метафора".

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 minutes ago, Nedovolnaya said:

  а трагедия ли это?

  я не считаю это трагедией. Это естественный исход глупости и безотвественности паломников, рвущихся посетить могилу человека, умершего 1400 лет назад. Это не люди,это толпа.

  Таким же образом они становятся жертвой своей глупости во время паломничества в мекку, где растоптав друг друга рвутся бросить камешки в шейтана. Каждый год погибают тысячу из них, но это не становится уроком для них.

  • Like 1
  • Thanks 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 minute ago, kiev said:

  Если в этом Ваш ислам , то иблису таких как Вы мусульман нужно побольше

   

  А вы, я так понимаю, помимо обладателя ученной степени по истории и теологии, еще и оперуполномоченный иблиса по связям с общественностью?

  • Haha 2

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  4 минуты назад, Digo8 сказал:

   

  А вы, я так понимаю, помимо обладателя ученной степени по истории и теологии, еще и оперуполномоченный иблиса по связям с общественностью?

  всё гораздо проще 
  Веду учет идиотов форума 
  Когда подписывал контракт думал что работа временная и за пару дней управлюсь ....но не тут то было ... каждый день десятки кандидатов прямо штурмуют список и по традиции просят записать их в первые ряды .... не за бесплатно конечно же 
   

   

  • Like 2
  • Haha 3
  • Facepalm 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 hour ago, kiev said:

  всё гораздо проще 
  Веду учет идиотов форума 
  Когда подписывал контракт думал что работа временная и за пару дней управлюсь ....но не тут то было ... каждый день десятки кандидатов прямо штурмуют список и по традиции просят записать их в первые ряды .... не за бесплатно конечно же 
   

   

   

  Вот читаю пост и вспомнился вопрос Мимино, когда его друг баранов грузил:))

  • Haha 1
  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  В 11.09.2019 в 12:26, Yuppie сказал:

  В этой новости прекрасно все и даже добавить нечего.

  Я хоть и тоже не поддерживаю это мракобесие, но радоваться смерти людей....не знаю даже, что сказать.Наверное, у вас в жизни настолько все плохо, что новость о гибели и страданиях людей вам придает чувство удовлетворения.

  • Like 1
  • Upvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  2 hours ago, VARTA said:

  Siz hemise bele olmusuze, kafir donuzlari galib bir yana davaviz muselmanlarladi. Bir sen deyen vahhabi hec bir kelme yazib beyem?

   

  Eledise ondanda derin getsinler rafizi kopeyleri. 

   

  deyir soğan yeməmisən için niyə göynəyir ay vəhhabi? Mən yazmışam axı bu hadisəyə sevinən, deməli sevinmisən ki, belə yazırsan.

   

  Ermənidən də pisdi bu vəhhabilər!

  • Downvote 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  1 минуту назад, Ansoltan сказал:

  deyir soğan yeməmisən için niyə göynəyir ay vəhhabi? Mən yazmışam axı bu hadisəyə sevinən, deməli sevinmisən ki, belə yazırsan.

   

  Ermənidən də pisdi bu vəhhabilər!

  Men sevinmirem, menim dogma gardasim bibilerim ora gedir. 

  Burda sen sevinen kafirleri goyub sevinmeyen vahabileri soyursen. Oldu. 

  • Like 1

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  19 часов назад, Abbasov J. сказал:

  Мы все-таки светская страна, или нет?


  Пока еще остаемся светской страной. Но религиозников  становится все больше и больше

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Reply to this topic...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Our picks

   • БТА придумало, как освободить автобусы из плена пробок в Баку
    Бакинское транспортное агентство предлагает расчертить проезжую часть столичных дорог так, чтобы по ним мог передвигаться лишь общественный транспорт.
    БАКУ, 10 авг — Sputnik. Бакинское транспортное агентство (БТА) намерено расчертить отдельные полосы для столичного общественного транспорта, говорится в сообщении ведомства в понедельник.
    Подготовлено предложение, согласно которому, такие полосы предусмотрено выделить на 22 основных проспектах и улицах города. Это позволит общественному транспорту не простаивать часами в городских заторах.
    В ведомстве отметили, что после последнего смягчения карантина в Азербайджане ежедневный поток пассажироперевозок общественным транспортом возрос на 17-25%. В связи с этим автобусное депо выделило практически весь имеющийся транспорт для перевозки людей на фоне закрытого метро.
    По сравнению с обычным летним режимом транспортные компании вывели на рейсы на 45% больше автобусов. С 10 августа введены в эксплуатацию пять дополнительных экспресс-линий, поэтапно задействовав около 80 автобусов. Три из этих линий будут действовать в близлежащих поселках. Кроме того, на 130 улицах и проспектах города организована "зеленая волна" в режиме работы светофоров во избежание возникновения пробок.
    Вместе с этим БТА обратилось к пассажирам, рекомендуя не пользоваться автобусами в часы пик утром и вечером, за исключением случаев крайней необходимости.
    В агентстве сообщили, что с ослаблением карантина и появлением на дорогах большого количества автотранспорта, участились дорожно-транспортные происшествия. Так, только 7 августа на проспекте Зии Буньядова в Баку произошло пять ДТП. Из-за каждой аварии заторы транспортного потока на проспекте растягивались до двух километров, что привело к нарушению интервалов движения автобусов на пяти регулярных и одном экспресс-маршрутах, проходящих через данный участок.
    https://m.az.sputniknews.ru/life/20200810/424645172/avtobusy-transport-baku.html
     • Facepalm
    • 41 replies
   • Работы по реконструкции и благоустройству одного из древнейших бакинских поселков - Балаханы - к настоящему времени завершены на двух основных улицах.
     • Upvote
     • Like
    • 69 replies
   • Школы модульного типа планируется построить на территории 13 районов Азербайджана.
    Президент Алиев выделил семь миллионов манатов на строительство школ
    Школы модульного типа планируется построить на территории 13 районов Азербайджана. Финансированием строительства займется Минфин АР.
      БАКУ, 8 авг - Sputnik. Президент Ильхам Алиев в субботу, 8 августа распорядился о принятии дополнительных мер в связи с развитием образовательной инфраструктуры в Азербайджане, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.
    Согласно подписанному азербайджанским лидером документу, на строительство на территории республики школ модульного типа министерству образования АР выделяются семь миллионов манатов.
    Указанные средства предусмотрены в подпункте 1.9.2 "Распределения 630 149 000 манатов суммы, указанной в пункте 1.66 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на "Строительство на территории республики учебных заведений модульного типа".
    Школы модульного типа будут построены на территории 13 районов Азербайджана.
    Минфин АР должен обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, в Кабинет министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
    https://m.az.sputniknews.ru/azerbaijan/20200808/424633518/Prezident-Aliev-vydelil-sem-millionov-manatov-na-stroitelstvo-shkol.html
     
    • 67 replies
   • Жители поселков Маштаги и Мярдакан смогут прямиком доехать до автобусной остановки, расположенной около станции метро "Гянджлик".
    БАКУ, 4 авг — Sputnik. Бакинское транспортное агентство (БТА) запускает дополнительно пять экспресс-маршрутов из пригородов Баку в центр города. Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявил пресс-секретарь агентства Маис Агаев.
    В утренние и вечерние часы, по его словам, наибольший поток пассажиров автобусов наблюдается в направлении пригородов столицы, в частности, на автобусах, курсирующих в направлении станций метро "20 января" и "Кёроглу".
    Несмотря на то, что БТА поручило пассажироперевозчикам в период пандемии отрегулировать число задействованных на линиях транспортных средств, это не принесло действенного результата и между пригородами и центром столицы пришлось запустить экспресс-маршруты.
    Одной из важных в этом смысле мер стало обеспечение транспортировки пассажиров в указанных направлениях.
    "И прежде в БТА поступали похожие обращения от граждан. Например, жители поселков Маштага, Мярдакан просили организовать им автобусный маршрут, на котором пассажирам не придется делать по несколько пересадок, чтобы доехать до центра города. Это обращение принято во внимание", - заявил Агаев.
    Данные автобусы будут транспортировать граждан с территории бакинских пляжей и поселков до остановки около станции метро "Гянджлик".
    Представитель Бактрансагентства также анонсировал закупку в ближайшее время дополнительно 115 новых автобусов.
    https://m.az.sputniknews.ru/life/20200804/424599917/bakinskij-transport.html?mobile_return=no
     • Haha
     • Thanks
     • Like
    • 40 replies
   • Поладу нужна ваша помощь ...
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Соотечественники и просто хорошие, не безразличные люди 🙏🙏🙏 
     

    Консультация профессора:
     

     
    Пока остановились на докторе Рафиге 
     

     
    Фоткала сама, с разрешения всех сторон 
     

     
    Заключение профессора:
     

     
    А так же снимки, плёнка с КТ и МРТ находится у меня дома. На сегодняшний момент это все данные. 
     
    Карта для сбора средств, моя семейная, всю отчётность буду вести сама 🙏 и отчитываться тут, с ВАШЕЙ лёгкой руки сделаем ещё одно доброе дело!!! Подарим Поладу здоровье! Дай Аллах и нам всем здоровья и долгих лет жизни...
     

     
     
    Ребята, внесу ясность. Карточка на имя моей Мамы. Ахмедова Мехрибан.
     
    Дата рождения: 28.09.1961
    Fin: 23DJ1FF
     
     
     • Upvote
     • Thanks
     • Like
    • 432 replies
   • Около порта в Бейруте прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
    Ему предшествовал небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым. После в небо поднялся столб красного дыма.
     
    https://video.img.ria.ru/Out/Flv/20200804/2020_08_04_Beirutsait_v4vfs3ei.m2b.mp4
     
    https://ria.ru/20200804/1575365454.html
     
    По официальной версии, взорвался корабль с пиротехникой. Но что-то не похоже.
     • Facepalm
     • Confused
    • 442 replies
   • Российский военный эксперт призвал ударить по Азербайджану ядерным оружием!
    Интересно куда наших диспутовских путиноидов и пятую колонну денут?
     
     • Facepalm
     • Downvote
     • Confused
     • Haha
    • 378 replies
   • Здравствуйте, уважаемая администрация и все остальные,
    Прошу всех запастись терпением, и заранее прошу прощения за много букв, просто это настолько наболело и  накипело, что должно было найти какой-то выход, и я надеюсь, что этому будет, наконец, положен конец...
     
     • Facepalm
     • Downvote
     • Upvote
     • Thanks
     • Like
    • 83 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

   No registered users viewing this page.

  • Popular Now

  ×
  ×
  • Create New...