Jump to content
Disput.Az Forum

Recommended Posts

6 часов назад, Emin Dadashev сказал:

Всем добра!

Нужен приказ о предоставлении компенсации за неиспользованный отпуск. У кого есть поделитесь пожалуйста.

Заранее благодарю!

emindadashev@mail.ru

Если это в связи с увольнением, то отметьте это в приказе об увольнении,  я это отмечаю пунктом 2. в этом же приказе:

2.    Filialın mühasibatlığı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 83.2-ci maddəsinə uyğun olaraq sonuncu iş günü işçiyə son haqq-hesabın verilməsi təmin olunsun.   Остальные подсчеты неиспользованного отпуска итд- это между мной и бухгалтерией. Но можно добавить двоеточие  и дать подробное описание: Istefadə Olunmamış Məzuniyyət günləri- XX gun, 1sent-30 sent əmək haqqı- 21 iş gün

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Buxgalter Qwerty сказал:

здравствуйте. один сотрудник работает на 1 ставке (əsas) в одном предприятии, и по 0,25 на 3 компаниях(как əlavə). на скольких работах официально он может работать еще?

В ТК нет пока что никаких ограничений на количество рабочих мест.

 

Самое главное указать верно количество отработанных часов в неделю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycanda bəzi sahələrdə mülki-hüquqi müqavilə (xidməti müqavilə) ilə işləməyə
məhdudiyyət qoyulması gözlənilir.

Artıq bununla bağlı təkliflər hazırlanıb və hökumətdə baxılır.
Təkliflərdə, indiyədək bəzi hallarda vergidən yayınmaq üçün istifadə edilən xidməti
müqavilələrlə bağlı məhdudiyyətlərin qoyulması nəzərdə tutulur.
Bu təkliflərdə mülki-hüquqi müqavilə ilə işləyənlər üçün qaydalar və tələblər müəyyən
edilib. Tələblər göstərilən xidmətlərin çeşidinə, müqavilə ilə işləyənlərin iş rejiminə və
fəaliyyət formasına, xidmətlərin ödənilməsi qaydalarına, müqavilənin müddətinə aiddir.
Xidməti müqaviləni bir neçə aydan artıq bağlamaq da mümkün olmayacaq, eləcə də
müqaviləni sonradan uzatmağa da icazə verilməyəcək. Hər halda belə hallar qarşısının
alınması üçün nəzarət ediləcək.

Kimlər xidməti müqavilə ilə işləyə biləcək?


Təkliflərdə işçilərin xidməti müqavilə ilə cəlb edilməsinə icazə verilən sahələrin təqribi
siyahısı da yer alır. Bura müvəqqəti kompüter xidmətləri, aqrar xidmətlər, təmri işləri və
sair aiddir: «Məsələn 1-2 ay müddətində İT xidmətlərinin göstərilməsi, kompyuterlərin
təmiri, santexnika və ya aqrotexniki xidmətlər və sair».

Bundan başqa, qaydaya görə, xidməti müqavilə ilə işləyənlərlə sifarişçilər arasında heç
bir əmək müqasibəti olmamalıdır. Yəni iş rejimi, tabeçilik olmamalı, aylıq fiksə olunmuş
əmək haqqı ödənilməməlidir. Ödəniş yalnız bütün işin həcminə uyğun müəyyən
edilməlidir.

Bununal yanaşı, mülki müqavilə ilə işləyənlərin vergiyə cəlb edilməsi forması
dəyişməyəcək. Gəlir vergisi (illik 5%) və aylıq DSMF ödənişləri indi olduğu kimi qalacaq.


 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, superman сказал:

Azərbaycanda bəzi sahələrdə mülki-hüquqi müqavilə (xidməti müqavilə) ilə işləməyə
məhdudiyyət qoyulması gözlənilir.

Artıq bununla bağlı təkliflər hazırlanıb və hökumətdə baxılır.
Təkliflərdə, indiyədək bəzi hallarda vergidən yayınmaq üçün istifadə edilən xidməti
müqavilələrlə bağlı məhdudiyyətlərin qoyulması nəzərdə tutulur.
Bu təkliflərdə mülki-hüquqi müqavilə ilə işləyənlər üçün qaydalar və tələblər müəyyən
edilib. Tələblər göstərilən xidmətlərin çeşidinə, müqavilə ilə işləyənlərin iş rejiminə və
fəaliyyət formasına, xidmətlərin ödənilməsi qaydalarına, müqavilənin müddətinə aiddir.
Xidməti müqaviləni bir neçə aydan artıq bağlamaq da mümkün olmayacaq, eləcə də
müqaviləni sonradan uzatmağa da icazə verilməyəcək. Hər halda belə hallar qarşısının
alınması üçün nəzarət ediləcək.

Kimlər xidməti müqavilə ilə işləyə biləcək?


Təkliflərdə işçilərin xidməti müqavilə ilə cəlb edilməsinə icazə verilən sahələrin təqribi
siyahısı da yer alır. Bura müvəqqəti kompüter xidmətləri, aqrar xidmətlər, təmri işləri və
sair aiddir: «Məsələn 1-2 ay müddətində İT xidmətlərinin göstərilməsi, kompyuterlərin
təmiri, santexnika və ya aqrotexniki xidmətlər və sair».

Bundan başqa, qaydaya görə, xidməti müqavilə ilə işləyənlərlə sifarişçilər arasında heç
bir əmək müqasibəti olmamalıdır. Yəni iş rejimi, tabeçilik olmamalı, aylıq fiksə olunmuş
əmək haqqı ödənilməməlidir. Ödəniş yalnız bütün işin həcminə uyğun müəyyən
edilməlidir.

Bununal yanaşı, mülki müqavilə ilə işləyənlərin vergiyə cəlb edilməsi forması
dəyişməyəcək. Gəlir vergisi (illik 5%) və aylıq DSMF ödənişləri indi olduğu kimi qalacaq.


 

Я считаю это было бы  правильным решением по той простой причине, что работодатели   злоупотребляют  этими хидмет договорами по причине нежелания платить полагающиеся налоги , при этом ущемляются права сотрудников : у них не было отпуска, режима работы , полагающихся  по закону  компенсаций.  

 • Like 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 26.09.2019 в 10:52, viwenka89 сказал:

Спасибо большое за подробный ответ. Иностранец является тут учредителем ММС, на сколько я заю чтобы самому занимать должность директора он должен получить всё таки разрешение, не смотря на то что сам учредитель

 

Вот она статья 64 Миграционного кодекса, мне кажется, что 64.0.2.- это его случай , ведь он является учредителем ММС, т.е. вероятнее всего занимается предпринимательской деятельностью. Но всетаки поговорите с Миграцией, обосновывая это статьей 64.0.2. - мне кажется им понадобится устав , феалияят новю  итд. 

Статья 64 Случаи, при которых не требуется получения разрешения на работу 64.0. Получение разрешения на работу не требуется для следующих иностранных граждан и лиц без гражданства: 64.0.1. имеющим разрешение на постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики; 64.0.2. занимающимся предпринимательской деятельностью на территории Азербайджанской Республики; 64.0.3. работающим в дипломатических представительствах и консульствах; 64.0.4. работающим в международных организациях; 64.0.5. руководителям организаций, созданных на основании международных договоров, и их заместителям; 64.0.6. привлеченным к работе соответствующими органами исполнительной власти; 64.0.7. аккредитованным в Азербайджанской Республике сотрудникам средств массовой информации; 64.0.8. находящимся в командировке в Азербайджанской Республике сроком не более 90 дней в году по сферам деятельности, определенным соответствующим органом исполнительной власти; 64.0.9. морякам; 64.0.10. профессорско-преподавательскому составу, приглашенному для ведения лекционных курсов в высших учебных заведениях и лекторам; 64.0.11. работникам искусства, тренерам и спортсменам, приглашенным на работу спортивными клубами, прошедшими государственную регистрацию в соответствующем органе исполнительной власти; 64.0.12. занимающимся профессиональной религиозной деятельностью в религиозных структурах, прошедших государственную регистрацию; 64.0.13. руководителям и заместителям руководителей филиала и представительства иностранного юридического лица, действующего в Азербайджанской Республике; 64.0.14. состоящим в браке с гражданами Азербайджанской Республики, с условием, что данные граждане зарегистрированы по месту жительства на территории Азербайджанской Республики; 64.0.15. лицам, ходатайствующим о предоставлении статуса беженца, получившим статус беженца или политическое убежище; 64.0.16. имеющим на попечении не достигшего 18-летнего возраста или инвалида I группы гражданина Азербайджанской Республики;

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, danigo сказал:

Я считаю это было бы  правильным решением по той простой причине, что работодатели   злоупотребляют  этими хидмет договорами по причине нежелания платить полагающиеся налоги , при этом ущемляются права сотрудников : у них не было отпуска, режима работы , полагающихся  по закону  компенсаций.  

Совершенно верно. Вот и государство наводит порядок и в этой сфере тоже.

Потом будет следующий этап.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите, пожалуйста.

Сотрудник находится в неоплачиваемом отпуску до 1 октября. У него 2 октября заканчивается контракт. Как провести увольнение сотрудника? За сколько дней мы должны его предупредить об увольнении? Можем ли сразу после выхода уволить? И какая будет точно статья? Заранее благодарю  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Sabin4ik сказал:

Подскажите, пожалуйста.

Сотрудник находится в неоплачиваемом отпуску до 1 октября. У него 2 октября заканчивается контракт. Как провести увольнение сотрудника? За сколько дней мы должны его предупредить об увольнении? Можем ли сразу после выхода уволить? И какая будет точно статья? Заранее благодарю  

Увольняете по статье 68 2 б

Статья 68. Основания расторжения трудового договора

2. Основаниями расторжения трудового договора являются:

б) истечение срока трудового договора;

 

а ниже статья Вам в помощь:

Статья 73. Порядок расторжения срочного трудового договора

1. Срочный трудовой договор расторгается по истечении его срока. Если по истечении срока, указанного в срочном трудовом договоре, с учетом пятой части статьи 45 настоящего Кодекса, трудовые отношения продолжаются и ни одна из сторон не потребует прекращения договора в течение недели после истечения срока, то этот трудовой договор считается продленным на определенный прежде срок.

2. В случаях истечения срока срочного трудового договора в период отсутствия работника на месте работы по уважительной причине (болезни, нахождении в командировке, отпуске, а также в случаях сохранения рабочего места и средней заработной платы, предусмотренных в статье 179 настоящего Кодекса), этот договор может быть прекращен в день, определенный работодателем после выхода работника на работу, но не позднее одной календарной недели со дня его выхода на работу.

 

Готовьте письмо-уведомление о непродлении договора

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 27.09.2019 в 16:01, superman сказал:

Совершенно верно. Вот и государство наводит порядок и в этой сфере тоже.

Потом будет следующий этап.

какого еще поросенка преподнесут? :biggrin:

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, как уволить сотрудиника по 70 ç) işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, yaxud bu Məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda;

Edited by SK66

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, SK66 said:

Привет, как уволить сотрудиника по 70 ç) işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, yaxud bu Məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda;

Увольняйте по собственному. Не надо портить жизнь человеку. 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Emin Dadashev said:

Увольняйте по собственному. Не надо портить жизнь человеку. 

 

А если человек реально испортил аваданлыг или из-за него компания понесла убытки?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, SK66 said:

Привет, как уволить сотрудиника по 70 ç) işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, yaxud bu Məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda;

Подготовьте приказ на создании комиссии по его вопросу, пусть комиссия проведет расследование, примет его объяснительную, соберет доказательства, запротоколирует, напишите акт, дайте приказ от имени директора.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Тоскана said:

 

А если человек реально испортил аваданлыг или из-за него компания понесла убытки?

 

Здравствуйте. Решение этого вопроса к увольнению по статье не имеет никакого отношения. Определите сумму убытка, удерживайте из его заработной платы ежемесячно. Увольнять по статье. я считаю, самым последним делом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, Emin Dadashev сказал:

Здравствуйте. Решение этого вопроса к увольнению по статье не имеет никакого отношения. Определите сумму убытка, удерживайте из его заработной платы ежемесячно. Увольнять по статье. я считаю, самым последним делом. 

Ладно, а что делать, когда работник не приходит на работу, не отвечает на звонки, посылаешь письмо, опять же не появляется, в этом случае тоже увольнять по собственному и писать за него заявление?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Chanel5 said:

Ладно, а что делать, когда работник не приходит на работу, не отвечает на звонки, посылаешь письмо, опять же не появляется, в этом случае тоже увольнять по собственному и писать за него заявление?

Ни в коем случае за него этого делать не нужно (писать за него заявление). Если все что вы говорили имеет место быть, конечно же, вы в праве уволить его по статье и даже больше, подать на него в суд и потребовать компенсации за испорченное оборудование. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Emin Dadashev сказал:

Ни в коем случае за него этого делать не нужно (писать за него заявление). Если все что вы говорили имеет место быть, конечно же, вы в праве уволить его по статье и даже больше, подать на него в суд и потребовать компенсации за испорченное оборудование. 

Да нет оборудование не было испорчено, просто  я имею виду бывают работники, которым утром  в голову приходит не выходить на работу или же находят другую работу и просто испаряются, звонишь, пишешь, связываешься  с родственниками и всё в пустую... и что хочешь то от работника, просто, чтобы пришел и написал заявление по собственному))но нет, откуда такое счастье... я сама не сторонник увольнять по 70 статье, тем более там чуть надо повозиться с актами и протоколами, но иногда  просто нет другого выхода.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Emin Dadashev said:

Здравствуйте. Решение этого вопроса к увольнению по статье не имеет никакого отношения. Определите сумму убытка, удерживайте из его заработной платы ежемесячно. Увольнять по статье. я считаю, самым последним делом. 

Имеет, если нанесен материальный ущерб, превышающий оклад.

Ситуации разные, и если сотрудник преднамеренно нанес ущерб, то должен быть привлечен к ответственности, увольнению по 70 статье, в некоторых случаях судебным разбирательствам.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Chanel5 сказал:

Ладно, а что делать, когда работник не приходит на работу, не отвечает на звонки, посылаешь письмо, опять же не появляется, в этом случае тоже увольнять по собственному и писать за него заявление?

Это ещё .А вот когда тендерную информацию спокойно сливает конкурентам ,то тут вообще нечего сказать.

В ближайшей России за это спокойно посадить могут и считаю ,что это правильно.

У нас слишком расслабленный персонал и привык почти к полной безнаказанности ....

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

здравствуйте, я  должна оформить гражданина России  заключить с ним договор трудовой дали ичазя верегеси.теперь для оформления трудового договора какие  данные я должна вбить в систему?  выбираю миграсия хидмяти и вбиваю серию ичазя верегеси не берет ...подскажите пожалуйста очень срочно нужно!

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, lili82 said:

здравствуйте, я  должна оформить гражданина России  заключить с ним договор трудовой дали ичазя верегеси.теперь для оформления трудового договора какие  данные я должна вбить в систему?  выбираю миграсия хидмяти и вбиваю серию ичазя верегеси не берет ...подскажите пожалуйста очень срочно нужно!

В какую систему? е-гов? зачем выбираете миграсия хидмети?

Внесите его фин

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, lili82 сказал:

здравствуйте, я  должна оформить гражданина России  заключить с ним договор трудовой дали ичазя верегеси.теперь для оформления трудового договора какие  данные я должна вбить в систему?  выбираю миграсия хидмяти и вбиваю серию ичазя верегеси не берет ...подскажите пожалуйста очень срочно нужно!

Не серию, а фин код надо вносить

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Mata Xari сказал:

В какую систему? е-гов? зачем выбираете миграсия хидмети?

Внесите его фин

фин с какой стороны и сколько цифр должна внести?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Chanel5 сказал:

Не серию, а фин код надо вносить

фин с какой стороны и сколько цифр должна внести?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, lili82 сказал:

фин с какой стороны и сколько цифр должна внести?

6 знаков, как цифр так и букв .... с права налево первую цифру пропускаете, потом считаете 6 цифр(букв)  и вносите  цифры(буквы) слева на право

 и миграция хидмети надо выбрать а не ДИН

Edited by Chanel5

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Chanel5 сказал:

6 знаков, как цифр так и букв .... с права налево первую цифру пропускаете, потом считаете 6 цифр(букв)  и вносите  цифры(буквы) слева на право

6 ? НЕ БЕРЕТ ВЕДЬ СИСТЕМА  пишет 7 надо внести..я его сюда прикрепила посмотрите пожалуйста

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, lili82 сказал:

20191002_152826.jpg

F8811 fin этот

5 цифр, потому что после цифры 1, там два знака, а не один

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Chanel5 сказал:

F8811 fin этот

5 цифр, потому что после цифры 1, там два знака, а не один

СПАСИБО БОЛЬШОЕ))) вы меня выручили ,получилось все:rroza:

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У иностранцев надо 5 знаков вводить.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Yadan сказал:

У иностранцев надо 5 знаков вводить.

Не всегда, у меня есть 2  работника  фин коды 6-тизначные 1199AD, 1DBA79, можете сами проверить

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Yadan said:

У иностранцев надо 5 знаков вводить.

Зависит от вида удостоверения личности. Если выдан в связи с разрешением на работу - 5, если в связи с браком с гражданином АР - 6.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Mata Xari сказал:

Зависит от вида удостоверения личности. Если выдан в связи с разрешением на работу - 5, если в связи с браком с гражданином АР - 6.

Вот это не знала..спасибо за инфу:rroza:

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Chanel5 said:

Вот это не знала..спасибо за инфу:rroza:

не за что)

Там в фин уже различие будет, как на фото у юзера выше.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 минут назад, Mata Xari сказал:

Зависит от вида удостоверения личности. Если выдан в связи с разрешением на работу - 5, если в связи с браком с гражданином АР - 6.

Спасибо за информацию. Это для меня новость. Всегда вводите 5 знаков и когда ввели электрон.договора разъяснили что надо вводить 5 знаков. Значит ввели изменения как обычно без уведомления. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Есть ли в законе максимальный срок командировки за границу или данное решение принимается со стороны руководства организации? При этом сохраняется ли ежемесячная зарплата? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, organik10 сказал:

Здравствуйте. Есть ли в законе максимальный срок командировки за границу или данное решение принимается со стороны руководства организации? При этом сохраняется ли ежемесячная зарплата? 

4. Срок командировки работников определяется руководителями организаций, однако этот срок не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути (за исключением сотрудников дипломатической службы, лиц, осуществляющих административно-техническое обслуживание органов дипломатической службы, и представителей других организаций Азербайджанской Республики, работающих в зарубежных странах и в международных организациях).

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Реша сказал:

4. Срок командировки работников определяется руководителями организаций, однако этот срок не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути (за исключением сотрудников дипломатической службы, лиц, осуществляющих административно-техническое обслуживание органов дипломатической службы, и представителей других организаций Азербайджанской Республики, работающих в зарубежных странах и в международных организациях).

Спасибо за ответ. Эти 40 дней касаются зарубежной командировки или внутри страны? Данной закон так же применяется для учителей и научных сотрудников? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 минут назад, Реша сказал:

4. Срок командировки работников определяется руководителями организаций, однако этот срок не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути (за исключением сотрудников дипломатической службы, лиц, осуществляющих административно-техническое обслуживание органов дипломатической службы, и представителей других организаций Азербайджанской Республики, работающих в зарубежных странах и в международных организациях).

    Скажите пожалуйста, а есть ли какой нибудь лимит на количество дней командировок для одного работника например в год? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 минут назад, organik10 сказал:

Спасибо за ответ. Эти 40 дней касаются зарубежной командировки или внутри страны? Данной закон так же применяется для учителей и научных сотрудников? 

Какая разница куда командировка?))))) Закон один для всех. Исключения написаны там же в скобках

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Xrustalinka сказал:

    Скажите пожалуйста, а есть ли какой нибудь лимит на количество дней командировок для одного работника например в год? 

нет

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Yadan said:

Спасибо за информацию. Это для меня новость. Всегда вводите 5 знаков и когда ввели электрон.договора разъяснили что надо вводить 5 знаков. Значит ввели изменения как обычно без уведомления. 

Я не работала с экспатами (и грузинскими женами наших граждан) некоторое время, может сейчас поменяли все их удостоверения на единый (биометричесикй), но с прежними (розовыми) была разница.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть ли у кого процедура Dress Code?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, djtolik сказал:

Есть ли у кого процедура Dress Code?

Если у Вас глобальная компания ,то запросите у Head Office ,если локальная ,то просто добавьте этот пункт в правила внутреннего распорядка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, на предыдущих станицах вы писали на счет больничного:

"Тут такая ситация, если на новом месте проработали меньше года, то при расчете больничного нужно взять справку с предыдущего места работы. К примеру если Вы проработали на новом месте работы 6 мес., то при расчете больничного берутся 6 мес. со старой работы и 6 мес. с новой.

Если же был перерыв в работе или работник не может предоставить такую справку, то за эти месяцы берется из расчета минимальной зарплаты"

 

В моем случае нет перерыва и я могу предоставить такую справку,

 

Можете вы мне на эту статью ссылку отправить, чтоб я своим доказала?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/29/2019 at 1:08 PM, NiFa said:

А разве не один из дополнительных прибавляется к основному- за стаж или за вредность? Разве оба сразу прибавляют?

Коллеги, я еще раз хочу вернуться к этому моменту- по ст. 136.1 говорится, что дополнительные дни по ст 115 и 116 суммируются, а по пункту 136.2...говорится Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 17 iyun 2003-cü il tarixli 
qərarına əsasən «Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 136-cı maddəsinin birinci 
hissəsinə müvafiq olaraq işçiyə əsas məzuniyyət yalnız bu məcəllənin 115-ci maddəsində
nəzərdə tutulan, əmək şəraitinə və əmək funksiyalarının xüsusiyyətlərinə, habelə həmin 
məcəllənin 116-cı maddəsində müəyyənləşdirilən əmək stajına görə əlavə
məzuniyyətlərlə cəmlənərək birlikdə verilməlidir. Bu maddənin ikinci hissəsinə əsasən 
işçinin eyni vaxtda həm əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə həm də
əmək stajına görə Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 115 və 116-cı 
maddələrində nəzərdə tutulan iki və daha çox əlavə məzuniyyətə hüququ olduqda, bu maddələrin ayrılıqda hər biri üzrə əldə etdiyi daha çox müddətli bir əlavə məzuniyyət 
onun əsas məzuniyyətinə birləşdirilir
»- вот как понять этот выделенный момент?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

и еще такой момент в моем слу

4 часа назад, laguna81 сказал:

Здравствуйте, на предыдущих станицах вы писали на счет больничного:

"Тут такая ситация, если на новом месте проработали меньше года, то при расчете больничного нужно взять справку с предыдущего места работы. К примеру если Вы проработали на новом месте работы 6 мес., то при расчете больничного берутся 6 мес. со старой работы и 6 мес. с новой.

Если же был перерыв в работе или работник не может предоставить такую справку, то за эти месяцы берется из расчета минимальной зарплаты"

 

В моем случае нет перерыва и я могу предоставить такую справку,

 

Можете вы мне на эту статью ссылку отправить, чтоб я своим доказала?

  И еще такой момент в моем случае, на новом месте работаю 3,5 месяца, на старой работе 15 лет

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, laguna81 сказал:

и еще такой момент в моем слу

  И еще такой момент в моем случае, на новом месте работаю 3,5 месяца, на старой работе 15 лет

И еще такой момент хочу добавить, приказ дали 1го числа, из системы вытащили 12го числа и 12го числа приказ дали на новую работу. Это уже считается прерывный стаж?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго дня. У меня такой вопрос : хотим взять на работу мальчика 17-ти лет. Я конечно могу ошибаться, для тех кто старше 16 лет берут на работу по стандартной схеме, то есть письменное  разрешение от родителей не надо?! Так ли это?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, elfa сказал:

Всем доброго дня. У меня такой вопрос : хотим взять на работу мальчика 17-ти лет. Я конечно могу ошибаться, для тех кто старше 16 лет берут на работу по стандартной схеме, то есть письменное  разрешение от родителей не надо?! Так ли это?

До 18 лет надо письменное разрешение

Maddə 46. Əmək müqaviləsinin bağlanması və ona dəyişikliklərin edilməsi qaydası 
 4. Əmək müqaviləsi on beş yaşına çatmış fiziki şəxslərlə bağlanıla bilər. 15 yaşına çatmamış şəxslərlə bağlanılan əmək müqaviləsi etibarsız sayılır və belə müqaviləni bağlayan işəgötürən bu Məcəllənin 312-ci maddəsinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb edilir. On beş yaşından on səkkiz yaşınadək olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən onların valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən (qəyyumlarından) birinin və yaxud qanunla onları əvəz edən şəxslərin yazılı razılığı alınmalıdır.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, Chanel5 сказал:

До 18 лет надо письменное разрешение

Maddə 46. Əmək müqaviləsinin bağlanması və ona dəyişikliklərin edilməsi qaydası 
 4. Əmək müqaviləsi on beş yaşına çatmış fiziki şəxslərlə bağlanıla bilər. 15 yaşına çatmamış şəxslərlə bağlanılan əmək müqaviləsi etibarsız sayılır və belə müqaviləni bağlayan işəgötürən bu Məcəllənin 312-ci maddəsinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb edilir. On beş yaşından on səkkiz yaşınadək olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən onların valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən (qəyyumlarından) birinin və yaxud qanunla onları əvəz edən şəxslərin yazılı razılığı alınmalıdır.  

Спасибо большое, я почему-то думала что после 16-ти разрешение не надо.

А если отец не в стране, как быть? Достаточно ли будет разрешения от матери?

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, elfa сказал:

Спасибо большое, я почему-то думала что после 16-ти разрешение не надо.

А если отец не в стране, как быть? Достаточно ли будет разрешения от матери?

Да конечно,  и там написано одного из родителей

 On beş yaşından on səkkiz yaşınadək olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən onların valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən (qəyyumlarından) birinin və yaxud qanunla onları əvəz edən şəxslərin yazılı razılığı alınmalıdır. 48 

Edited by Chanel5

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минуты назад, Chanel5 сказал:

Да конечно,  и там написано одного из родителей

 On beş yaşından on səkkiz yaşınadək olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən onların valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən (qəyyumlarından) birinin və yaxud qanunla onları əvəz edən şəxslərin yazılı razılığı alınmalıdır. 48 

Отлично, спасибо большое .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, на предыдущих станицах вы писали на счет больничного:

"Тут такая ситация, если на новом месте проработали меньше года, то при расчете больничного нужно взять справку с предыдущего места работы. К примеру если Вы проработали на новом месте работы 6 мес., то при расчете больничного берутся 6 мес. со старой работы и 6 мес. с новой.

Если же был перерыв в работе или работник не может предоставить такую справку, то за эти месяцы берется из расчета минимальной зарплаты"

 

В моем случае, я работаю на новом месте 3,5 месяца. С прежней работы по приказу уволили 1го июня, на новую работу устроилась 10го июня, перерыв составляет 10 дней.Мне больнычные расчитали по минимуму. Правильно ли расчитали мне больнычные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, laguna81 сказал:

Здравствуйте, на предыдущих станицах вы писали на счет больничного:

"Тут такая ситация, если на новом месте проработали меньше года, то при расчете больничного нужно взять справку с предыдущего места работы. К примеру если Вы проработали на новом месте работы 6 мес., то при расчете больничного берутся 6 мес. со старой работы и 6 мес. с новой.

Если же был перерыв в работе или работник не может предоставить такую справку, то за эти месяцы берется из расчета минимальной зарплаты"

 

В моем случае, я работаю на новом месте 3,5 месяца. С прежней работы по приказу уволили 1го июня, на новую работу устроилась 10го июня, перерыв составляет 10 дней.Мне больнычные расчитали по минимуму. Правильно ли расчитали мне больнычные?

вы им справку предоставили?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət təyinatı elektronlaşdırıldı

11.10.2019 16:36

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən sosial təminat sistemi üzrə xidmətlərin elektron texnologiyalar üzərində qurulması işləri çərçivəsində növbəti addım kimi, uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət təyinatı da elektronlaşdırılıb.

Bununla əlaqədar DOST Agentliyində mətbuat konfransı və yeni e-sistemin təqdimatı olub.

Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini Anar Kərimov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin islahatlar proqramına uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 2019-cu ilin əvvəlindən pensiya təyinatı avtomatlaşdırılıb. Nəticədə ölkəmizdə ilk proaktiv xidmət olaraq, pensiya hüququ yaranmış şəxs özü müraciət etmədən və sənəd təqdim edilmədən ona elektron qaydada pensiya təyin edilir. Bununla yanaşı, ilin sonuna kimi 10-a qədər müavinət və təqaüd üzrə təyinatın avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulub. Onlardan biri - uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinətin təyinatı artıq elektronlaşdırılıb.

A.Kərimov diqqətə çatdırıb ki, uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinət valideynlər (və ya onlardan biri) işlədikləri halda onların iş yeri vasitəsilə ödənilir. Hər iki valideyn işləmirsə, bu ödənişin alınması üçün müvafiq sənədlərlə nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) rayon (şəhər) şöbəsinə müraciət olunur. Təcrübə göstərir ki, həmin birdəfəlik müavinətin alınması prosesi hər iki valideyn işləmədiyi halda onlar üçün müxtəlif sənədlərin toplanması, təqdim edilməsi və s. baxımından müəyyən çətinliklər, həm də vaxt itkisi yaradırdı. Ona görə də bu amil nəzərə alınmaqla, uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin e-qaydada təyinatı xidməti ilkin mərhələdə məhz hər iki valideyn işləmədiyi halda həmin valideynləri əhatə edəcək. Növbəti mərhələdə isə müvafiq hazırlıq işlərindən sonra bu e-xidmət işləyən valideynləri də əhatə edəcək.

Nazir müavini deyib ki, cari ildə dövlət başçısı tərəfindən təqdim edilən və 4,2 milyon vətəndaşın rifahına  ciddi dəstək olan iki sosial paketin tərkib hissəsi kimi, ölkədə uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət də 109 manatdan 200 manata çatdırılıb. Bu müavinət təyin olunanların sayı ötən il 130 min nəfər olub. Göründüyü kimi, yeni e-sistemin tətbiqi il ərzində xeyli sayda insanın bu sahədə proaktiv xidmətlə təminatına, həmin müavinətin valideynlər tərəfindən alınmasında vətəndaş rahatlığına və məmnunluğuna imkan yaradacaq.

Sonra nazirliyin E-xidmətlər və innovasiyalar şöbəsinin müdiri Kənan Əkpərov yeni sistemin təqdimatını edib.

Qeyd edilib ki, uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinət təyinatı (ilkin mərhələdə) hər iki valideyn işləmədiyi halda elektron qaydada həyata keçiriləcək.  Doğulan uşaq üçün doğum haqqında şəhadətnamə alındığı gündən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq informasiya sisteminə inteqrasiya şəraitində, həmin sistemdən əldə olunan məlumat əsasında müavinət e-qaydada təyin olunacaq. Bunun üçün valideynlərin hər hansı quruma müraciət və sənəd təqdim etmələrinə artıq ehtiyac qalmayacaq.

Valideynlərin işləmədiyi barədə məlumat real vaxt rejimində elektron informasiya ehtiyatlarından əldə olunacaq. Birdəfəlik müavinət uşağın anasına (ana olmadıqda və ya digər istisna hallarda atasına) təyin ediləcək və bu barədə, həmçinin müavinəti hansı bankdan alacağı barədə  valideynə sms-məlumat göndəriləcək. Bundan sonra valideyn şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə müvafiq bankdan müavinəti alacaq. (SMS göndərilməsi üçün valideynin adına nömrə yoxdursa, o, məlumatı nazirliyin 142-Çağrı mərkəzindən və ya nazirlik yanında DSMF-nin yerli şöbəsindən əldə edə biləcək.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста excell курсы. Не начальные навыки , а что бы формулы создавать , облегчеть себе работу  . Заранее спасибо ! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Салам,скажите,пож-та, полагается ли оплачиваемы бюллетень матери по уходу за оебенком, если ребенк старше 3-х лет

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.10.2019 в 10:16, Chanel5 сказал:

вы им справку предоставили?

Ya predlojila im spravku predostavit, no oni otkazalis prinimat ee

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.10.2019 в 10:16, Chanel5 сказал:

вы им справку предоставили?

Я предложила им справку, но они отказались ее принимать. Если я имею право 100% получить за больничные, то куда мне обратиться за помощью?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Our picks

  • Университет в США обвинили в расизме против белокожих абитуриентов
   Йельский университет в США обвинили в расизме против белокожих абитуриентов и абитуриентов азиатского происхождения. Выяснилось, что афроамериканцам поступить в вуз гораздо проще, чем людям с другим цветом кожи. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.


   Отмечается, что минюст два года проводил расследование после жалобы студентов азиатского происхождения. По итогам проведенного исследования выяснилось, что раса и происхождение являются определяющими при приеме абитуриентов на программы бакалавриата.
    
   «Вероятность поступления американцев азиатского происхождения и белых составляет от одной десятой до одной четвертой, по сравнению с ситуацией с афроамериканцами с сопоставимыми успехами в учебе», — говорится в публикации.

   Такие действия администрации вуза, говорится в заявлении ведомства, нарушают Закон о гражданских правах 1964 года. При этом в минюсте подчеркнули, что фактор расы может ограниченно учитываться при приеме студентов. Однако Йель, как заявили в министерстве, применяет этот критерий «как угодно, но только не ограниченно».
    
   Администрацию вуза обязали не использовать критерий расы при приеме на обучение в 2020—2021 годах и дали возможность составить программу использования этого критерия в соответствии с законами. В самом университете от расизма в отношении абитуриентов азиатского и европейского присхождения открестились.
   https://news.mail.ru/society/42960189/?frommail=1

   Выделенная фраза убила. Если они официально признают, и не скрывают даже, что ограниченно выбор расы влияет, то что творится неофициально, трудно представить)
    • Upvote
   • 31 replies
  • БТА придумало, как освободить автобусы из плена пробок в Баку
   Бакинское транспортное агентство предлагает расчертить проезжую часть столичных дорог так, чтобы по ним мог передвигаться лишь общественный транспорт.
   БАКУ, 10 авг — Sputnik. Бакинское транспортное агентство (БТА) намерено расчертить отдельные полосы для столичного общественного транспорта, говорится в сообщении ведомства в понедельник.
   Подготовлено предложение, согласно которому, такие полосы предусмотрено выделить на 22 основных проспектах и улицах города. Это позволит общественному транспорту не простаивать часами в городских заторах.
   В ведомстве отметили, что после последнего смягчения карантина в Азербайджане ежедневный поток пассажироперевозок общественным транспортом возрос на 17-25%. В связи с этим автобусное депо выделило практически весь имеющийся транспорт для перевозки людей на фоне закрытого метро.
   По сравнению с обычным летним режимом транспортные компании вывели на рейсы на 45% больше автобусов. С 10 августа введены в эксплуатацию пять дополнительных экспресс-линий, поэтапно задействовав около 80 автобусов. Три из этих линий будут действовать в близлежащих поселках. Кроме того, на 130 улицах и проспектах города организована "зеленая волна" в режиме работы светофоров во избежание возникновения пробок.
   Вместе с этим БТА обратилось к пассажирам, рекомендуя не пользоваться автобусами в часы пик утром и вечером, за исключением случаев крайней необходимости.
   В агентстве сообщили, что с ослаблением карантина и появлением на дорогах большого количества автотранспорта, участились дорожно-транспортные происшествия. Так, только 7 августа на проспекте Зии Буньядова в Баку произошло пять ДТП. Из-за каждой аварии заторы транспортного потока на проспекте растягивались до двух километров, что привело к нарушению интервалов движения автобусов на пяти регулярных и одном экспресс-маршрутах, проходящих через данный участок.
   https://m.az.sputniknews.ru/life/20200810/424645172/avtobusy-transport-baku.html
    • Facepalm
    • Downvote
    • Upvote
    • Haha
    • Like
   • 122 replies
  • Работы по реконструкции и благоустройству одного из древнейших бакинских поселков - Балаханы - к настоящему времени завершены на двух основных улицах.
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 74 replies
  • Школы модульного типа планируется построить на территории 13 районов Азербайджана.
   Президент Алиев выделил семь миллионов манатов на строительство школ
   Школы модульного типа планируется построить на территории 13 районов Азербайджана. Финансированием строительства займется Минфин АР.
     БАКУ, 8 авг - Sputnik. Президент Ильхам Алиев в субботу, 8 августа распорядился о принятии дополнительных мер в связи с развитием образовательной инфраструктуры в Азербайджане, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.
   Согласно подписанному азербайджанским лидером документу, на строительство на территории республики школ модульного типа министерству образования АР выделяются семь миллионов манатов.
   Указанные средства предусмотрены в подпункте 1.9.2 "Распределения 630 149 000 манатов суммы, указанной в пункте 1.66 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на "Строительство на территории республики учебных заведений модульного типа".
   Школы модульного типа будут построены на территории 13 районов Азербайджана.
   Минфин АР должен обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, в Кабинет министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
   https://m.az.sputniknews.ru/azerbaijan/20200808/424633518/Prezident-Aliev-vydelil-sem-millionov-manatov-na-stroitelstvo-shkol.html
    
   • 69 replies
  • Жители поселков Маштаги и Мярдакан смогут прямиком доехать до автобусной остановки, расположенной около станции метро "Гянджлик".
   БАКУ, 4 авг — Sputnik. Бакинское транспортное агентство (БТА) запускает дополнительно пять экспресс-маршрутов из пригородов Баку в центр города. Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявил пресс-секретарь агентства Маис Агаев.
   В утренние и вечерние часы, по его словам, наибольший поток пассажиров автобусов наблюдается в направлении пригородов столицы, в частности, на автобусах, курсирующих в направлении станций метро "20 января" и "Кёроглу".
   Несмотря на то, что БТА поручило пассажироперевозчикам в период пандемии отрегулировать число задействованных на линиях транспортных средств, это не принесло действенного результата и между пригородами и центром столицы пришлось запустить экспресс-маршруты.
   Одной из важных в этом смысле мер стало обеспечение транспортировки пассажиров в указанных направлениях.
   "И прежде в БТА поступали похожие обращения от граждан. Например, жители поселков Маштага, Мярдакан просили организовать им автобусный маршрут, на котором пассажирам не придется делать по несколько пересадок, чтобы доехать до центра города. Это обращение принято во внимание", - заявил Агаев.
   Данные автобусы будут транспортировать граждан с территории бакинских пляжей и поселков до остановки около станции метро "Гянджлик".
   Представитель Бактрансагентства также анонсировал закупку в ближайшее время дополнительно 115 новых автобусов.
   https://m.az.sputniknews.ru/life/20200804/424599917/bakinskij-transport.html?mobile_return=no
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 43 replies
  • Поладу нужна ваша помощь ...
   Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Соотечественники и просто хорошие, не безразличные люди 🙏🙏🙏 
    

   Консультация профессора:
    

    
   Пока остановились на докторе Рафиге 
    

    
   Фоткала сама, с разрешения всех сторон 
    

    
   Заключение профессора:
    

    
   А так же снимки, плёнка с КТ и МРТ находится у меня дома. На сегодняшний момент это все данные. 
    
   Карта для сбора средств, моя семейная, всю отчётность буду вести сама 🙏 и отчитываться тут, с ВАШЕЙ лёгкой руки сделаем ещё одно доброе дело!!! Подарим Поладу здоровье! Дай Аллах и нам всем здоровья и долгих лет жизни...
    

    
    
   Ребята, внесу ясность. Карточка на имя моей Мамы. Ахмедова Мехрибан.
    
   Дата рождения: 28.09.1961
   Fin: 23DJ1FF
    
    
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 448 replies
  • Около порта в Бейруте прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
   Ему предшествовал небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым. После в небо поднялся столб красного дыма.
    
   https://video.img.ria.ru/Out/Flv/20200804/2020_08_04_Beirutsait_v4vfs3ei.m2b.mp4
    
   https://ria.ru/20200804/1575365454.html
    
   По официальной версии, взорвался корабль с пиротехникой. Но что-то не похоже.
    • Facepalm
    • Confused
   • 454 replies
  • Российский военный эксперт призвал ударить по Азербайджану ядерным оружием!
   Интересно куда наших диспутовских путиноидов и пятую колонну денут?
    
    • Facepalm
    • Downvote
    • Confused
    • Haha
   • 385 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

 • Popular Now

×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу