Jump to content
Disput.Az Forum
Модераторы форума - Assembler & Bercana
Чени

Все об Азеригаз, перебоях в подаче газа, счетчиках и т.д.

Recommended Posts

1 hour ago, neterpelivaya said:

 

И давление газа у вас увеличилось?

у нас тоже так, только связано это с погодой

когда гплохая погода, газ уменьшается и комби не включается 

это проблема была только у нас и связана была со счетчиком - у других соседей все было нормально

 

Edited by marmel

Share this post


Link to post
Share on other sites

раз уж газа на всех не хватает зимой, тогда пусть отключают газ не хаотично, а по графику. тогда можно будет адаптироватсья с меньшими потерями и избежать взрывов и отравлений

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, в Говсанах неимоверно холодно! Газ как свечка. В домах люди ходят в куртках((( комби не отопливает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Азеригаз кже и на звонки не отвечает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Господа форумчане кто либо знает какой редуктор поставить на счетчик G6 ?

отличие от G4 то что пропускная способоность более 6 и менее 10 куб  в час.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Pappilon728 сказал:

Господа форумчане кто либо знает какой редуктор поставить на счетчик G6 ?

отличие от G4 то что пропускная способоность более 6 и менее 10 куб  в час.

Азеригаз нe знает?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, london said:

Азеригаз кже и на звонки не отвечает

 

подайте на них в суд - они ответят, никуда не денутся

какой смысл жаловаться на форуме?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Sara S сказал:

Азеригаз нe знает?

Они мне хотели поставить редуктор который  пропускает не более 6 м3 газа ...они реально тупые

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, Pappilon728 сказал:

Они мне хотели поставить редуктор который  пропускает не более 6 м3 газа ...они реально тупые

ну как после эгого их вызывать чтоб нашли утечку?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qаzdаn istifadə QAYDALARI

...

2. QAZ QURĞULARININ QAZPAYLAYICI ŞƏBƏKƏYƏ QOŞULMASI, İSTİSMARA QƏBULU VƏ İSTİSMARI

2.8. Qazlaşdırılmış obyektdə qaz qurğusuna texniki baxış keçirmək üçün tapşırıq sənədinin surəti istehlakçıya mütləq təqdim edilməli və istehlakçı bu barədə xüsusi kitabda öz imzası ilə həmin sənədin alınmasını təsdiq etməlidir.

3. QAZ PAYLAYICISININ, QAZDAN İSTİFADƏ EDƏN İSTEHLAKÇILARIN, MƏNZİL MÜLKİYYƏTÇİLƏRİNİN VƏ YAŞAYIŞ BİNALARINI İDARƏ EDƏN TƏŞKİLATLARIN VƏZİFƏLƏRİ

...

3.1.7. qaz qurğularına altı ayda bir dəfədən az olmayaraq texniki baxış keçirilməsini təmin etməli, nəticələrini 2 nüsxədən ibarət aktla rəsmiləşdirməliaktın bir nüsxəsini mütləq istehlakçıya təqdim etməli. İstehlakçı bu barədə xüsusi kitabda öz imzası ilə həmin sənədin alınmasını təsdiq etməlidir.

...

4. QAZ SAYĞACLARININ QURAŞDIRILMASI VƏ İSTİSMARI

4.2. Qaz sayğacı ilə təchiz edilmə, onun quraşdırılması və dəyişdirilməsi fiziki şəxs olan istehlakçıya münasibətdə qaz paylayıcısı hesabına, hüquqi şəxs olan istehlakçıya münasibətdə isə öz vəsaiti hesabına həyata keçirilir.

4.4. Qaz sayğaclarının növbəti dövlət yoxlanılması onların texniki pasportlarında göstərilmiş müddətdə həyata keçirilir.

4.5. Qaz sayğaclarının növbəti dövlət yoxlanılmasından keçirilməsinə görə  istehlakçılardan vəsait  tələb etmək qadağandır. İstehlakçının arzusu ilə qaz sayğacının  dövlət yoxlanılmasından keçirilməsinə görə  istehlakçı vəsait ödəməlidir.

4.8. Fiziki şəxs olan istehlakçıların qaz sayğaclarının işlək vəziyyətdə saxlanılmasına görə cavabdehliyi qaz paylayıcısı, hüquqi şəxslərin qaz sayğaclarının işlək vəziyyətdə saxlanılmasına görə cavabdehliyi isə özləri daşıyırlar.

4.9. Zədələnmiş qaz sayğacının (hesablama mexanizmlərinin sıradan çıxması, baxış pəncərəsinin sınması, qoruyucu plombların qırılması, texniki nasazlıqlar və s.) təmir olunması, həmin sayğacın dövlət yoxlanmasından keçirilməsi, dəyişdirilməsi və quraşdırılması müraciət edildiyi gündən başlayaraq 15 iş günündən gec olmayaraq bu Qaydaların 4.2-ci bəndinə uyğun olaraq qaz paylayıcısı tərəfindən həyata keçirilir.

6. İSTEHLAKÇIYA QAZIN VERİLMƏSİNİN DAYANDIRILMASININ ƏSASLARI VƏ QAZIN ALQI-SATQI MÜQAVİLƏSİNİN LƏĞVİ

...

6.2. İstehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılması yalnız fərdi qaydada həyata keçirilir. Qazın dəyərini vaxtında ödəməyən istehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılması qazın dəyərini vaxtında ödəyən digər istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnməməlidir.

...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qaz paylayıcısı ilə fiziki şəxs olan istehlakçı

arasında qazın alqı-satqısı barədə

 

MÜQAVİLƏ № _____

2. TƏRƏFLƏRİN VƏZİFƏLƏRİ VƏ HÜQUQLARI

 

2.1Paylayıcının vəzifələri:

2.1.1. İstehlakçını _____________________________________ təzyiqdən aşağı

(qazın təzyiqinin göstəricisi)

 olmamaqla, keyfiyyət göstəriciləri dövlət standartlarının tələblərinə (DÜST-5542-87) uyğun olan qazla fasiləsiz və etibarlı şəkildə təmin etmək;

2.1.2. İstehlakçını ildə bir dəfədən az olmayaraq (qaz qurğularının istismara verilmə və ya son texniki baxış tarixindən etibarən) “Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq təlimatlandırmaq;

2.1.3. İstehlakçının istismarda olan qaz qurğularına altı ayda bir dəfədən az olmayaraq, texniki baxış keçirilməsini təmin etmək və nəticələrini 2 (iki) nüsxədən ibarət aktla rəsmiləşdirmək və aktın bir nüsxəsini mütləq İstehlakçıya təqdim etmək;

2.1.4. Paylayıcının illik iş planında göstərilən müddətlərdə təmir-profilaktika işlərinin aparılması ilə əlaqədar qazın verilməsinin dayandırılması barədə istehlakçını ən azı 5 (beş) gün əvvəl xəbərdar etmək;

...

 2.1.6. qazın verilməsində təzyiqin azalması barədə (qəza işləri, baş vermiş yanğının və qaz sızması halları istisna olmaqla) İstehlakçını ən azı 5 (beş) gün əvvəl xəbərdar etmək;

...

2.1.9. təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi), habelə bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş öhdəliklərin icra edilməməsi nəticəsində İstehlakçıya dəymiş zərərin əvəzini ödəmək;

2.1.10. İstehlakçının qaz sayğacını, onun texniki pasportunda göstərilmiş müddətdə ödənişsiz qaydada  növbəti dövlət yoxlanılmasından keçirmək;

2.1.11. ödənişsiz qaydada İstehlakçının zədələnmiş qaz sayğacını təmir etmək və dövlət yoxlanılmasından keçirmək, habelə həmin qaz sayğacını təmir etmək mümkün olmadıqda dəyişdirmək və quraşdırmaq;

...

2.1.13. qəza işləri görüldüyü, o cümlədən baş verən yanğının və ya qaz sızmasının qarşısı alındığı hallar istisna olmaqla, qazlaşdırılmış ərazidə və (və ya) yaşayış sahəsində olan qaz qurğusuna texniki baxış keçiriləcəyi barədə İstehlakçıya 3 (üç) gün əvvəl rəsmi bildiriş göndərmək;

...

2.4. İstehlakçının hüquqları:

2.4.1. bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş təzyiqdə, habelə dövlət standartlarına uyğun keyfiyyətdə fasiləsiz və etibarlı şəkildə qazla təmin edilməsini Paylayıcıdan tələb etmək;

2.4.2. Paylayıcı tərəfindən bu Müqavilənin, "Qazdan istifadə Qaydaları"nın tələblərinin pozulduğu hallarda, həmin halların aradan qaldırılmasını ondan tələb etmək;

2.4.4. qazlaşdırılmış ərazidə və (və ya) yaşayış sahəsində olan qaz qurğusuna texniki baxış keçirmək üçün Paylayıcıdan, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələrindən tapşırıq sənədinin surətini tələb etmək;

2.4.5. qaz qurğularına altı ayda bir dəfədən az olmayaraq, texniki baxış keçirilməsini Paylayıcıdan tələb etmək;

2.4.6. Paylayıcının təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi), habelə bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrin lazımınca icra edilməməsi nəticəsində dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini Paylayıcıdan tələb etmək;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этапы снижения давления газа

11,8 МПа — достигаемый уровень давления в магистральных газопроводах, проходящих по суше.

 

До 1,2 МПа снижается давление газа на газораспределительных станциях (ГРС) на пути к потребителю.

 

0,003 МПа — максимальный уровень давления в жилых домах. До параметров, необходимых потребителю, давление снижается на газорегуляторных пунктах (ГРП).

0.003МПа=0.03 bar=30 mbar=3 kPa

 

Газоснабжение. Устройство газопровода

 

 

§ 123. Общие сведения

Газ используют как топливо для кухонных плит и газовых водонагревателей, для отопительных печей и котлов систем центрального отопления и горячего водоснабжения.

Преимущества газа в сравнении с другими видами топлива: полное сгорание без дыма, золы и копоти; возможность транспортирования по трубам на большие расстояния; низкая стоимость, несложный уход за газовыми приборами.

Газы делятся на искусственные и природные (естественные).

Искусственный газ получается при переработке на заводах каменного угля, торфа, кокса, горючих сланцев и нефти. В зависимости от вида и способов переработки сырья получают газ: генераторный, коксовый, сланцевый и нефтегазы. Выработанный на заводах газ очищают от вредных примесей (нафталина, сероводорода) и осушают от влаги. Неудаленная влага конденсируется в воду и в зимнее время замерзает, образуя в газопроводах ледяные пробки. Очищенный и осушенный газ поступает в городские хранилища газа — газгольдеры.

Теплотворная способность искусственного п смешанного газа 3500—4500 ккал/им3 при номинальном давлении 130 мм вод. ст.

Природный газ образуется в недрах земли, где он находится под большим давлением в порах и пустотах пластов горных пород. Природный газ добывают через естественные и искусственные скважины, откуда он выходит наружу и транспортируется по трубам на большие расстояния к месту потребления.

По теплотворной способности газ делится на низкокалорийный— до 2500 ккал/нм3, среднекалорийный — от 2500 до 5000 ккал/нм3 и высококалорийный — выше 5000 ккал/нм3.

 Для бытовых пужд в коммунальном хозяйстве используют газ с теплотворной способностью' до 10 000 ккал/нм3 при номинальном давлении газа у бытовых и газовых приборов 200 мм вод. ст. (1 Бар = 1,0197кг/см2 = 750,06 мм. рт. ст = 10197 мм. вод. ст. = 0,987 атм = 105 Н/м^2)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, umniy Nxcivanli сказал:

 

0,003 МПа — максимальный уровень давления в жилых домах. До параметров, необходимых потребителю, давление снижается на газорегуляторных пунктах (ГРП).

0.003МПа=0.03 bar=30 mbar=3 kPa

 

у нас зимой вместо 30 mbar бывает 1 mbar

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Sara S сказал:

у нас зимой вместо 30 mbar бывает 1 mbar

И мы греемся с помощью 1 мбар.

Если ребенок не плачит, его/ее никто не собирается покормить. Так и с газом: пока всю контору со всеми подручными (жалобы пишем (и звоним) на имя президента, копию СОКАРу, копию Antiinhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi komitəsinə при министерства экономики- 498 1501, 498 1504 - быстро реагируют: независимо письменно или устно по телефону. Несколько лет обращаюсь и они помогают) способами вверх дном не поставите, более 1 мбара газа Вам не видать.

Удачи. Удача любит подготовленных.

Везет тем, кто успевает это вовремя заметить.

 • Like 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, umniy Nxcivanli сказал:

Antiinhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi komitəsinə при министерства экономики- 498 1501, 498 1504 - быстро реагируют: независимо письменно или устно по телефону. Несколько лет обращаюсь и они помогают

спасибо попробую. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посадили деньги на смарт карту 10 ман, чек вышел, а на карту деньги не сели, вчера кредит тоже не пошёл, второй день без газа, кто сталкивался с такой ситуацией? проблема в карте? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Galateya сказал:

Посадили деньги на смарт карту 10 ман, чек вышел, а на карту деньги не сели, вчера кредит тоже не пошёл, второй день без газа, кто сталкивался с такой ситуацией? проблема в карте? 

 

 

Обращайтесь своему газовому контору вместе с чеком. Чем раньше, тем лучше, чтобы на холоде и без горячий пиши не остаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, umniy Nxcivanli сказал:

Обращайтесь своему газовому контору вместе с чеком. Чем раньше, тем лучше, чтобы на холоде и без горячий пиши не остаться.

Спасибо, оказалось проблема в терминале, с другого загрузилась карта,  но вдобавок теперь ещё счетчик заблокировался,  в газовой конторе сказали лишь обратиться по номеру 104, чтобы вызвать мастера,  но дозвониться не удалось сегодня. 

 

Мне вот что интересно, обязательно дожидаться пока деньги загруженные на счетчик закончатся или можно пополнять не дожидаясь обнуления? И функция кредит предназначена для экстренных случаев или постоянного пользования? За счетчиком отец следит, он доказывает что ни к чему загружать деньги заранее если по их окончании можно воспользоваться кредитом, врое как для этого он и предназначен.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 минут назад, Galateya сказал:

Спасибо, оказалось проблема в терминале, с другого загрузилась карта,  но вдобавок теперь ещё счетчик заблокировался,  в газовой конторе сказали лишь обратиться по номеру 104, чтобы вызвать мастера,  но дозвониться не удалось сегодня. 

 

Мне вот что интересно, обязательно дожидаться пока деньги загруженные на счетчик закончатся или можно пополнять не дожидаясь обнуления? И функция кредит предназначена для экстренных случаев или постоянного пользования? За счетчиком отец следит, он доказывает что ни к чему загружать деньги заранее если по их окончании можно воспользоваться кредитом, врое как для этого он и предназначен.  

Как разблокировать газовый счетчик?

Каждый абонент сможет разблокировать счетчик своей SMART-картой.

ПО «Азеригаз» передал абонентам инструкции по разблокировке заблокированных газовых счетчиков.

Как сообщает Oxu.Az, каждый абонент сможет разблокировать счетчик при помощи своей SMART-карты.

Как это можно сделать?

1. Нужно загрузить 1 манат на вашу SMART-карту. (Загруженный вами 1 манат, не является платой за услугу).

2. Затем  следует закрыть вентиль на входе счетчика.

3. После этого следует вставить карту в счетчик. Когда слева на экране появится «9» и полоса «----», нажмите и удерживайте «синюю» кнопку, пока на экране не появится надпись «OP190». После окончания обратного отсчета, можно открыть вентиль и использовать газ.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Sara S сказал:

Как разблокировать газовый счетчик?

Каждый абонент сможет разблокировать счетчик своей SMART-картой.

ПО «Азеригаз» передал абонентам инструкции по разблокировке заблокированных газовых счетчиков.

Как сообщает Oxu.Az, каждый абонент сможет разблокировать счетчик при помощи своей SMART-карты.

Как это можно сделать?

1. Нужно загрузить 1 манат на вашу SMART-карту. (Загруженный вами 1 манат, не является платой за услугу).

2. Затем  следует закрыть вентиль на входе счетчика.

3. После этого следует вставить карту в счетчик. Когда слева на экране появится «9» и полоса «----», нажмите и удерживайте «синюю» кнопку, пока на экране не появится надпись «OP190». После окончания обратного отсчета, можно открыть вентиль и использовать газ.

 

Спасибо большое, а именно 1 ман нужно положить? загрузили 5 ман, деньги на счетчик списались с карты, но подача газа не восстановилась. Сейчас имеет смысл проводить операцию с вышеуказанными инструкциями? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Galateya сказал:

Мне вот что интересно, обязательно дожидаться пока деньги загруженные на счетчик закончатся или можно пополнять не дожидаясь обнуления? И функция кредит предназначена для экстренных случаев или постоянного пользования? За счетчиком отец следит, он доказывает что ни к чему загружать деньги заранее если по их окончании можно воспользоваться кредитом, врое как для этого он и предназначен.  

Деньги можно пополнять в любой момент. Дожидаться окончания денег на счетчике не обязательно. Кредит это все таки для экстренных случаев. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Galateya сказал:

Мне вот что интересно, обязательно дожидаться пока деньги загруженные на счетчик закончатся или можно пополнять не дожидаясь обнуления? И функция кредит предназначена для экстренных случаев или постоянного пользования? За счетчиком отец следит, он доказывает что ни к чему загружать деньги заранее если по их окончании можно воспользоваться кредитом, врое как для этого он и предназначен.  

 

2 часа назад, Timich сказал:

Деньги можно пополнять в любой момент. Дожидаться окончания денег на счетчике не обязательно. Кредит это все таки для экстренных случаев. 

И еще, при использование кредита, раньше списывали суммы в 3-х кратном размере: кредит 1 ман, списывали с карты 3 маната. Лучше не ждать до конца. Я даже пополняю, когда есть 100 и более куб.метрах, никогда кредит не брал.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, umniy Nxcivanli сказал:

 

И еще, при использование кредита, раньше списывали суммы в 3-х кратном размере: кредит 1 ман, списывали с карты 3 маната. Лучше не ждать до конца. Я даже пополняю, когда есть 100 и более куб.метрах, никогда кредит не брал.

Полностью с вами согласен. 

Учитывая то как работают наши службы лучше не рисковать и не доводить до момента когда счетчик может заблокироваться и потом придется вызывать ремонтников. Сумма загруженная на счетчик все равно никуда не денется. Рано или поздно вы ее потратите. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, umniy Nxcivanli сказал:

 

И еще, при использование кредита, раньше списывали суммы в 3-х кратном размере: кредит 1 ман, списывали с карты 3 маната. Лучше не ждать до конца. Я даже пополняю, когда есть 100 и более куб.метрах, никогда кредит не брал.

 

22 минуты назад, Timich сказал:

Полностью с вами согласен. 

Учитывая то как работают наши службы лучше не рисковать и не доводить до момента когда счетчик может заблокироваться и потом придется вызывать ремонтников. Сумма загруженная на счетчик все равно никуда не денется. Рано или поздно вы ее потратите. 

Спасибо всем за комментарии, на будущее будем стараться не доводить до нуля) 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 28.01.2018 в 20:14, cre сказал:

 

подайте на них в суд - они ответят, никуда не денутся

какой смысл жаловаться на форуме?

Смысл такой что суд будет летом а сейчас нам холодно

 • Like 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, Galateya сказал:

Спасибо большое, а именно 1 ман нужно положить? загрузили 5 ман, деньги на счетчик списались с карты, но подача газа не восстановилась. Сейчас имеет смысл проводить операцию с вышеуказанными инструкциями? 

 

Да, главное что все точно сделать, на карту любую сумму 1-2 сажаете, отключаете газ через вентиль, вставляете карту в счетчик и нажимаете синюю кнопку и ждете момент когда появятся цифры и пойдет обратный отсчет, кнопку отпускаете и ждете пока цифры не дойдут до нуля и не появится на экране вашего счетчика конечная цифра посаженных вами денег. Вынимаете карту, открываете вентиль и получаете газ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Alpinist сказал:

 

Да, главное что все точно сделать, на карту любую сумму 1-2 сажаете, отключаете газ через вентиль, вставляете карту в счетчик и нажимаете синюю кнопку и ждете момент когда появятся цифры и пойдет обратный отсчет, кнопку отпускаете и ждете пока цифры не дойдут до нуля и не появится на экране вашего счетчика конечная цифра посаженных вами денег. Вынимаете карту, открываете вентиль и получаете газ.

Спасибо) так как деньги загрузились на счетчик ещё вчера, но он так и не разблокировался сегодня сделали эту операцию с синей кнопкой, но уже без карты, сработало слава богу! спасибо всем за советы! )

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ок м. Hизами - с понедельника бесперебойно есть газ с необыkноbeнно очень высоким давлением.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Sara S сказал:

ок м. Hизами - с понедельника бесперебойно есть газ с необыkноbeнно очень высоким давлением.....

Да, верно, я прям в шоке....

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, INOK сказал:

Да, верно, я прям в шоке....

Наверно за счет нас..?Нам  в 10-30 отключили газ,я в шоке

Наримановский р-он.возле

Ш/С Мона Лиза.)))

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, sfinks сказал:

Наверно за счет нас..?Нам  в 10-30 отключили газ,я в шоке

Наримановский р-он.возле

Ш/С Мона Лиза.)))

 

У нас тоже уменьшили газ, но через несколько минут снова дали с хорошим давлением. Наримановский район

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Абиль сказал:

 

У нас тоже уменьшили газ, но через несколько минут снова дали с хорошим давлением. Наримановский район

Вам повезло больше!)))

Время уже 16:00,но подачу газа пока не возобновили...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, sfinks сказал:

Вам повезло больше!)))

Время уже 16:00,но подачу газа пока не возобновили...

Только включил-газ пошел по трубам и дошел до моей плиты.)))

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, sfinks сказал:

Только включил-газ пошел по трубам и дошел до моей плиты.)))

Это не газ. Это газ+воздух.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гянджлик, Нариманова - газа не было с 10 утра до 5 вечера.

 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, Автопилот сказал:

Это не газ. Это газ+воздух.

Если форсунка зажглась,то это природный газ..))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бинагады, четвертый час из конворки гудит чистейший воздух. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Boob сказал:

Гянджлик, Нариманова - газа не было с 10 утра до 5 вечера.

Странно,у нас был..район тот же..

И давление  непривычно - высокое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1-ого января загрузил на карту 100 манат и сегодня закончился и еще 70 манат добавил и конец лимита,слишком мало 170 манат лимит,теперь как грузины буду покупать по 20 копеек 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, sem911 сказал:

1-ого января загрузил на карту 100 манат и сегодня закончился и еще 70 манат добавил и конец лимита,слишком мало 170 манат лимит,теперь как грузины буду покупать по 20 копеек 

у нас 100 манат на год хватает

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, sem911 said:

1-ого января загрузил на карту 100 манат и сегодня закончился и еще 70 манат добавил и конец лимита,слишком мало 170 манат лимит,теперь как грузины буду покупать по 20 копеек 

Если вам 100 манат хватает на месяц, значит отапливаемая площадь - 500 кв/м и значит можете себе позволить покупать по 20коп, чтобы менее обеспеченным людям с жилой площадью 70кв/м не приходилось покупать по 15коп, если был бы равный тариф для всех. Тогда бы бедные платили больше, а богатые -  меньше, чем могут.

 • Like 1
 • Upvote 1
 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/1/2018 at 1:03 PM, london said:

Смысл такой что суд будет летом а сейчас нам холодно

 

от жалоб на форуме вам будет ни тепло ни холодно

а после суда летом есть шанс что вам будет тепло следующей зимой

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, cre сказал:

 

от жалоб на форуме вам будет ни тепло ни холодно

а после суда летом есть шанс что вам будет тепло следующей зимой

Форум многим помогал не верите спросите у Берканы

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, london said:

Форум многим помогал не верите спросите у Берканы

 

удачи

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, cre сказал:

 

от жалоб на форуме вам будет ни тепло ни холодно

а после суда летом есть шанс что вам будет тепло следующей зимой

как доказать судy что газ зимой подавался с перебоями ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 14.01.2018 в 14:18, Stefany03 сказал:

На восьмойском базаре продают мини насосы для газа.Работают от адаптера на 9 вольт.безопасные.Размер как 0,5 литровая бутылка колы.Советую поставить.

Мы раньше пылесосом откачивали газ, но потом обратили внимание что все  соседи качают газ из трубы и у всех одна и та же проблема. Потом газовую трубу отрезали на зиму и пришлось переселяться с дачи в город.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/4/2018 at 4:37 AM, Sara S said:

как доказать судy что газ зимой подавался с перебоями ?

 

зовешь жэк оформляешь акт, или зовешь азеригаз и составляешь акт

 

снимаешь видео в конце концов

 

да и вообще пусть азеригаз доказывает что газ подавался без перебоев

Edited by cre

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Хатаинский район. Бабек. Тьфу тьфу не сглазить, после тотальной замены газовых труб вот уже месяц давление газа зашкаливает. И раньше особых жалоб на газ не было, но сейчас это нечто. Отпишитесь у кого также.

Edited by porridge

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, porridge сказал:

 

Хатаинский район. Бабек. Тьфу тьфу не сглазить, вот уже месяц давление газа зашкаливает. И раньше особых жалоб на газ не было, но сейчас это нечто. В чем подвох?)))) Отпишитесь у кого также.

Значит, в Вашем махалле переселился/живет какой то екябаш, или кто то требует свои право и добился этого, с тем и поздравляю Вас.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, umniy Nxcivanli сказал:

Значит, в Вашем махалле переселился/живет какой то екябаш, или кто то требует свои право и добился этого, с тем и поздравляю Вас.

 

Я всех в округе знаю. Нет таких в мяхялля. Мы удивились как трубы начали менять. На вопросы последовал ответ: много левых подключений к линии, поэтому и меняем. А щас еще перерыли Бабек, трубы метрового диаметра, водяную систему обновляют.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

M. Hизами - после митинга жильцов уже 2 недели газ зашкаливает, до митинга 4 года газ подавали с перебоями. Bсе еще по-привычке смотрим не выключился ли комби...

 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня производится смена белья.

Первый барак меняется с вторым бараком.

Share this post


Link to post
Share on other sites

метро Хатаи,второй день отключают газ в 12 часов,потом дают воздух где то в 6 вечера примерно на 2 часа.

Edited by massandra

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно пришлось ходить в Асан коммунал. Очередь чуть меньше 200 человек. Друзья говорят, что и 400 частенько бывает. Это правда? На следующий раз лучше онлайн записаться?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Вчера после 10-и утра было отключение на 2 часа. К 12-и подача газа возобновилась. Давление роскошное (как бы не сглазить).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, на какой номер нужно звонить чтоб пожаловаться? На 104 звоню, кормят обещаниями,  типа рассмотрят жалобу, но результатов никаких. Уже 5 дней издеваются, то вообще нет газа, то мизерный, комби не работает 

Все это безобразие в амираджанах творится