Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Arciv

Крызы

Recommended Posts

Крызы (или qrits'a на их родном языке) – небольшая этническая группа, проживающая в горной области на северо-востоке Азербайджана. Они обитают в одной из самых труднодоступных местностей Кавказа: большинство их сел расположены на высоте более 2 000 м над уровнем моря и зимой отрезаны от соседей. На протяжении ХХ в. Многие крызы по экономическим причинам переселялись на равнину, в Исмаилинский район. Вся история крызов тесно связана с другими кавказскими народами: будухцами, лезгинами, хиналугцами и азербайджанцами.

Основное отличие этого этноса от других соседних народностей – его язык. Это один из самых южных языков лезгинской ветви и при этом наименее изученный.

В крызском насчитывается четыре диалекта: крызский, джекский, хапутлинский и алыкский. Так же, как и второй южный язык лезгинской ветви (будухский), крызский испытал на себе сильное влияние азербайджанского языка.

Крызский – язык бесписьменный и используется только в семейном кругу (в последнее время наряду с азербайджанским). Большинство его носителей – билингвы, а некоторые говорят еще и по-русски (наследие советской эпохи ХХ в.). Для письма, общения с другими соседними народами и в качестве языка обучения крызам служит азербайджанский язык.

Этот язык сохранился лишь в небольших горных селениях, и его выживание находится под серьезной угрозой, так как большинство крызов либо слабо им владеет, либо вообще не знает. Практика передачи языка из поколения в поколение прервана, особенно в смешанных семьях, которых очень много. К тому же крызский язык не изучают в школах, немногие еще оставшиеся монолингвы уже преклонного возраста, и растет миграция в крупные города и другие районы, где лучше условия жизни и где говорят на других языках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всегда считал их малочисленным лезгинским племенем.

Их язык взаимопонимаем с лезгинскими языками."Осколки" Кавказской Албании(левобережной,кавказоязычной).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я всегда считал их малочисленным лезгинским племенем.

Их язык взаимопонимаем с лезгинскими языками."Осколки" Кавказской Албании(левобережной,кавказоязычной).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Крызы (или qrits'a на их родном языке) – небольшая этническая группа, проживающая в горной области на северо-востоке Азербайджана. Они обитают в одной из самых труднодоступных местностей Кавказа: большинство их сел расположены на высоте более 2 000 м над уровнем моря и зимой отрезаны от соседей. На протяжении ХХ в. Многие крызы по экономическим причинам переселялись на равнину, в Исмаилинский район. Вся история крызов тесно связана с другими кавказскими народами: будухцами, лезгинами, хиналугцами и азербайджанцами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arciv bolshoe pri bolshoe chelovecheskoe spasibo vam.

Я бывал во всех деревнях о котором вы упоминате, и не один из них не находится на уровне выше 2000 м. Сама деревня Гырыз находится на высоте 1800-1900 м., Джег на 1600, Алик на 1500, Хапут на 1500-1600 а Гырыз Дахна на уровне 1300 м. над уровнем море.

Pro visotu est raznie spory.Odni govorat chto 1800-1900m , v ucebnike geografiya po 8 klassu napisano chto tam 2000m, kogda ya bil v sele oni raskazovali chto nemci prixodili merili i skazali 2012m, a v knige Shahmurada Qrizli "Qrizlar ve Qiriz dili" govoritsa chto tam 2171,4 m.

Ни один Гырыз этнически себя не причисляет к лезгинам, а язык гырызский лезгины не понимают. Сами гырызы понимают лезгин частично, благодаря общим словам из тюркской, арабо-персидской лексики и некоторым общим словам Шахдагской группы языков.

Oni sebya ne shitayut Lezginami.no vse ravno u nix est mnogo slov obshix s lezginami.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nacnem.Ya ne davno uznal chto ya rodom ottuda i nachal sobirat informaciyu pro eto selo.No ya ne nashel polnocennoy informaciyi.Vezde bilo informaciya vide 2-3 prilojeniy.Posle ya otpravilsa v Axundov i nashel toka odnu knigu (Şıxbala Qrızlı (Süleymanov). Qrızlar və Qrız dili. Bakı: 2002 ).I posle ya poexal v eto selo uznal koy kakuyu informaciyu.I zdelil chto to vrode Mega mixa :morqqqq:

"Qrız" sozu haqqında əsası olmayan rəvayətlər soyləyənlər olmuşdur. Belə ki, Qrız-Qrıts sozu qırmaq feli ilə təsadüfən fonetik səsləşir və ona görə də, bu rəvayətlər uydurmadır. "Tok" (tokmək), "var", "gəldi", "gələcək", "gəlir" fellərinin Qrız dilində təsnifatını və s. verdikdə "Q" elementinə, daha doğrusu soz onlüyünə rast gəlinir, həmin "Q" elementi yuksəklik, ucalıq, hundurlük, acıqlıq gostərir. "rıts" isə hamar, cila mənasını verir. Cilalanmış daş-ritsə xud, cilalanmış taxta-ritsə təxtə yer bildirir. Kəndin movqeyinə gorə belə adlanır.

Qrızların tarixi demək olar ki, oyrənilməyib.

Qədim yunan alimi Strabon ozunun 17 cildlik "Coğrafiya" əsərində qeyd edir ki, Qafqaz Albaniyasında 26 Alban tayfası yaşayır və həmin tayfaların hərəsi oz dilində danışır. Qrızlar həmin 26 Alban tayfadan biridir və o zamandan oz dilində danışırlar.

Kəndin ərazisində bir qədim dağılmış məscid var. Deyilənlərə gorə bu məscid Abbasi Xilafətinin banisi Abbasın məşhur sərkərdəsi Əbu Müslüm Əl Xorasani tərəfindən təxminən VIII əsrdə inşa edilib. Məscid Əbu Muslumin adını daşıyır. Eyniadlı məsciddən biri də yaxınlıqdakı Xınalıq kəndindədir.

1810-cı ildə Quba xanlığında Şeyxəli xanın başcılığı ilə Rus işgalına qarşı üsyan başladı. Şeyxəli xan Qrız kəndini özünə müvəqqəti iqamətgah seçərək buradan xanlığı idarə etməyə başladı. A.A.Bakıxanov o dovrdə Şeyxəli xanın Qrız kəndinin yaxınlığında yeni şəhər saldığını və kəndi genişləndirdiyini yazır.

II dunya muharibəsi illərində əhalinin boyuk hissəsi kənddən kocdukdən sonra yerdə qalan əhali orda movcud olmuş qədim evləri (bəzi məlumatlara gorə onların sayı 777 catırdı) dağıtmış və onların yerində indi movcud olan evləri tikib.

Qrız dili Ləzgi dillər qrupunun Şahdağ yarımqrupuna aiddir. Qrız dilinə ən yaxın dil Buduq dilidir. Qrız dili Əlik, Cek, Haput, Qırız-Dəhnə və Qrız kəndində danışılır. Bu kəndlərdə danışılan Qrız dilinin ləhcələri bir-birindən o qədər fərqlənir ki, onları ayrı dil kimi də qəbul etmək olar. Qrız, Cek, Haput, Əlik, Buduq dillərinin leksikası, morfologiyası, sintaksisi, xüsusən sonsuzluğa qədər əşyaların cinsini bildirmək ucun meyar olan say sistemi, qohumluq bildirən sozlər demək olar ki, eynidi.

Gənc fransız tədqiqatcılarından biri Jil Otye Fransanın Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları İnstitutunda "Qrız dilinin şərhi. Azərbaycanın şimal-şərqində Qafqaz dillərinin tədqiqi" movzusunda kurs işi müdafiə etmişdi. O Azərbaycana gələrək, Qrız dilini oyrənmişdi.

Qrız dili haqqında 1972-ci ildə Ş.Sədiyevin doktorluq dissertasiyası, 1964-ci ildə V.Xıdırovun namizədlik dissertasiyası dərc edilmişdi.

Qrız dilində danışanların umumi sayı 10 000 - 15 000 arasında dəyişir.

Qrız kəndində hazırda 30 ev var. Kəndin əhalisi 100-150 nəfər arasında dəyişir. Qeyd olunur ki, vaxtilə burda 777 ev olub və orada 8000-ə yaxın əhali yaşayıb. Lakin onlar bir sıra amillərin təsiri altında miqrasiya etmişlər. Ə.Qubatov "Azərbaycan xalqı ilə vahid qardaşlıq ailəsində" əsərində yazır: "19-cu əsrin sonlarına aid mənbə istisna olmaqla, Haputdan 57 oba, Qrızdan 37 oba, Buduqdan 12 oba və s. yarandığı qeyd edilmişdi".

Qrızların indinin özündə məskun olduğu obalar:

1.Hacı qazma; 2.Hacıəhməd oba; 3.Əhməd oba; 4.Hacı-Qurban oba; 5.Mançar oba; 6.Şərif oba; 7.Uzun oba; 8.Məcid oba; 9.Yataq oba; 10.Tikanlı oba; 11.Nağı oba; 12.Hacıəbdurrəhim oba; 13.Sibir oba; 14.Palcıq oba; 15.Cinar tala; 16.Molla oba; 17.Ağaşirin oba; 18.Pirqulu oba; 19.Hacıməmməd oba; 20.Ağaverdi oba; 21.İdris oba; 22.Fərzəli oba; 23.Nəcəf oba; 24.Şumağır; 25.Digah oba.

1941-ci ildə kənddə kişi cinsinə mənsub butun gənc, qoca və hətta yeniyetmələr müharibəyə göndərilir. Onların cox hissəsi bir daha Qrıza qayıtmır. Muharibənin sonlarında Qrız əhalisinin boyuk hissəsi Xaçmaz şəhərinə və onu əhatə edən 24 kəndə koçmuşlər. Son illər isə Qrız kəndinin əhalisi əsasən Qırız-Dəhnə və Cek kəndlərinə miqrasiya etmişlər. Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən başqa Qrızlar Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, həmcinin İsmayıllı və Qəbələ rayonlarının bir necə kəndində yaşayır.

Qrızlar İslam dinin Sunni təriqətinə aiddilər.

Əhali əsasən heyvandarlıqla və dəmyə əkinciliyi ilə məşğul olur.

Qrız kəndi Qudyal cayının sol sahilində (şimal tərəfində) dəniz səviyyəsindən 2171,4 m yuksəklikdə uzu cənuba baxır. Kəndin ətrafında bir necə bulağ, şəlalə, mağara və çay var.

Kəndə gedən yol yoxdur. Digər dağ kəndlərinə (Qırız-Dəhnə, Əlik, Cek, Haput) nisbətən Qrıza getmək daha çətindi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Esli kto-to videt zdes ne tocnost proshu podelitsa.Budu rad luboy pomoshi.U mena ochen mnogo voprosov :morqqqq:

P.S V moey avtopodpisi est ssilka tam i fotki est.ya ix sam fotkal :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грыз, используйте же транслит. Читать больно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По крызскому языку опубликованы следующие работы:

Саадиев Ш. М., 1967. Крызский язык. В книге: Языки народов СССР, том. 4 (под ред. Бокарев Е. А.), Москва, сс. 627–642.

Saadiev, Sh. M., 1994. Kryz. In: Smeets, R. (Ed.), The Indigenous languages of the Caucasus, Volume 4: The North East Caucasian Languages (Part 2). Caravan, Delmar, 407–446.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Таблица восточно-кавказских языков с данными о численности говорящих на них:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ни один Гырыз этнически себя не причисляет к лезгинам, а язык гырызский лезгины не понимают. Сами гырызы понимают лезгин частично, благодаря общим словам из тюркской, арабо-персидской лексики и некоторым общим словам Шахдагской группы языков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересные факты про Крыз:

В Крызе ест еврейское кладбише.Как пишет Шахмурад Крызлы во время Фетели хана были гонения на еврейев и чтоб спасти их Фетели хан переселил их в Крыз (кстате и в Хыналыге тоже).

В той же книге Шахмурада Крызли "Крызы и Крызский язык" ест интересные факты про реку Кура(Кур).цитирую;

"Считается что имя реки Кура(Кур) связена с именем Иранского царя Кира.Но Азебайджанские ученые не согласны с этим и в тоже время у них нет собственного варианта.На Крызском языке "Кур" означает "река".Крызы являются потомками древних албан.вполне возможна что река так называется с времен древних албан"

P.S Farroukh ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этнос,обреченный стать азербайджанскими тюрками.

Как говорят на Кавказе - Судба такой!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хотя написано не совсем по-русски, я вас поняла. Хочу несколько возразить по поводу сказанного.

Во-первых, они не считают себя лезгинами, хотя и понимают друг друга.

Во-вторых, в деревнях дети так же хорошо владеют родным языком, как старшее поколение.

И последнее, потомками кавказских албанцев являются ВСЕ азербайджанцы, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.

Arciv, ваша забота о сохранении языков и культуры малочесленных народов выглядела бы искренней, если бы не была такой выборочной, ограничивающейся территорией Азербайджана.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этнос,обреченный стать азербайджанскими тюрками.

Не понил логики.С 1960 года в графе начионалност у Крызов пишется Азербайджанцы.

Если вы внимателно прочитали выше там написано какой удар нанесла Вторая Мировая война этому этносу.

Из бесед с лезгинами,я понял,что они считают частью своего этноса все племена леков- табасаранов,цахуров,агулов,рутулов,удин,арчинцев,хиналугов,крызов,будугов и т.д.

Они потомки кавказских албанцев.

А вот тюрков они к своему кругу не причисляют.

Мда...Интересна что значит круг?И кто делит людей на круги?Еше раз повтараю прочтите выше.Там ясно сказана что все носители етого языка также владеют Азербайджанским.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Этнос,обреченный стать азербайджанскими тюрками.

Не понил логики.С 1960 года в графе начионалност у Крызов пишется Азербайджанцы.

Если вы внимателно прочитали выше там написано какой удар нанесла Вторая Мировая война этому этносу.

Из бесед с лезгинами,я понял,что они считают частью своего этноса все племена леков- табасаранов,цахуров,агулов,рутулов,удин,арчинцев,хиналугов,крызов,будугов и т.д.

Они потомки кавказских албанцев.

А вот тюрков они к своему кругу не причисляют.

Мда...Интересна что значит круг?И кто делит людей на круги?Еше раз повтараю прочтите выше.Там ясно сказана что все носители етого языка также владеют Азербайджанским.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый Qryz, у наших армянских юзеров, своеобразное мировоззрение, обусловленное их националистическим воспитанием. Они из кожи вон выходят, чтобы рассорить азербайджанцев и поделить их на отдел;ные круги.

P.S. Покойного Вели меллим Хыдырова хорошо знала.

Я это знаю :)Я создал эту тему не ссоритса а чтоб один из уважаемых историков помог мне.

P.S я не понял arciv арминин ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крызская мечет (я из видео вырезал качества не очен)

66e8222a8993.jpg

d16d1215b63f.jpg

2cea8db8a23d.jpg

b10e27eac0cd.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот эта камни с этой мечети.Если кто знает Арабаский плиз переведите:

Вот этот камен с переди.

728ef6f2010b.jpg

Вот этот с боку.здес должно быт имя того кто построил эту мечет.

fe631b4fe647.jpg

И этот тоже с боку.Ребято перевили там написано по арабски "1310" или же "131".точна никто не сказал.

ee8c62e9bfa6.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Уважаемый Qryz, у наших армянских юзеров, своеобразное мировоззрение, обусловленное их националистическим воспитанием. Они из кожи вон выходят, чтобы рассорить азербайджанцев и поделить их на отдел;ные круги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
umoril: Гырыз гардаш, ты ошибаешся он не просто арминии, он самый уникальный армини. :rofl:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очен убедителная продба не оффтопит тут.Если не ошибаюс ест под форум "Азербайджан и Армения".Заранее блогадарю за понимание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вернемся к интересным фактам:

В Крызском языке у сушествителного около 14-16 падежей :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

какова численность крызов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

какова численность крызов?

Точного числа нет.Крызы не живут компактно вместе.Они живут в районах Губа, Хачмаз, Исмаиллы и Гебеле.+В Сумгаите и в Баку.

Кто то называет число от 6000-10000 кто то 10000-15000

Share this post


Link to post
Share on other sites
Точного числа нет.Крызы не живут компактно вместе.Они живут в районах Губа, Хачмаз, Исмаиллы и Гебеле.+В Сумгаите и в Баку.

Кто то называет число от 6000-10000 кто то 10000-15000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересная статя: www.anl.az/el/m/mt_qx.pdf ( там ест русский и английский вариант )

АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ А.А. БАКЫХАНОВ АДЫНА ТАРИХ ИНСТИТУТУ

МУСТАФАЗАДЯ ТОФИГ ( Тарих елмляри доктору , профессор ) - ГУБА ХАНЛЫЬЫ

Бакы, Елм – 2005

Шейхяли хан Будугда да дайанмайараг Грыз кяндиндян Ахтыйа вя Мисэянъяйя йюнялди (Бакиханов, 176; Будуглу -Пирийев,37)

Булгакова хябяр чатмышды ки, юз аилясини Грыз кяндиндя йерляшдирян Шейхяли хан щяр эеъя Чярякя адлы кичик чайын кянарына ейни адлы кяндя эялир вя бурада юз садиг адамлары иля мяслящятляшмяляр апарыр.

Булгаков Хыналыг вя Грыз кяндялриня гасид эюндяряряк сакинлярдян ханын аилясини тутуб вермяйи тяляб ется дя щеч бир нятиъяйя наил олмамыш вя кяндлиляри ъязаландырараг, 8 яманят, 150 ири буйнузлу мал-гара вя 100 гойун алмышдыр.

Шейхяли хан Грыз кяндини юзцня мцвяггяти игамятэащ сечяряк бурадан ханлыьы идаря етмяйя башлады. А.А.Бакыханова эюря, Шейхяли хан Грыз кяндинин йахынлыьында йени шящяр салмаьа вя кянди эенишляндирмяйя башлады. Эюрцнцр ки, йени йарадылаъаг шящяр истещкам характери дашымалы иди. (Бакиханов,193)

Лисаневич 21 октйабр 1810-ъу ил тарихли рапортунда йазырды ки, Грыз вя Йухарыбаш мащаллары цсйанчылардан тямизляниб, яйалятдя сакитлик бярпа олунуб, Шейхяли хан ися юз тяряфдарлары иля Табасарана гачмыш, щал-щазырда Йерфи кяндиндядир (АКАК, ЫВ ъ., сян. 1075).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Также посматрите график на 44 странице :)

Губа ханлыъы Хыналыг махалы Грыз кянди:

Кимя мяхсусдур. Хязиня вя йа сащибкар: Хязине

Тясяррцфатларын сайы: 421

Киши вя оьланларын сайы: 1676

Тахылчылыг: +

Малдарлыг: +

Ипякчилик: -

Якиня йарарлы: 100

Якиня йарарсыз: 3000

Бичяняк: 300

Отлаг: -

Ъями: 3400 ( руба )

Мейвя: -

Тут: -

Цзцм( нечя руба): -

Динэлярин сайы: -

Дяйирманларын сайы: 5

Ряиййятлярин сайы: 409

Рянъбярлярин сайы: 11

Верэи верян ряиййят вя Рянъбярляр: 370

Гырыз кяндинин сакинляри щямчинин мцхтялиф парча истещсалы иля дя мяшьул олурдулар.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как крызы традиционно называют азербайджанских тюрков?

Считают ли они хапутцев (хапутлинцев) крызами?

Share this post


Link to post
Share on other sites
А как крызы традиционно называют азербайджанских тюрков?

Считают ли они хапутцев (хапутлинцев) крызами?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Деревня Хапыт. Про эту деревню я открыл тему в раздел Клуб путещественников - Азербайджан и все с ним связано.

Мне расказывали одну интересную веш про Хапыт.Как говорят село оснавали 2 брата.но они начала враждават между собой.И болшой брат прогнал младшего брата.Тот создал свое село(в Исмаиллинском районе).В обойех селениях говорят на одном и том же языке.Но до сих пор эти 2 села не разговаривают между собой :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основным занятием населения деревень Гырыз, Джег, Элик, Хапыт является животноводство. Многие семьи до сих пор с наступлением осени кочуют в Ширванские степи. В деревнях остаются 25-35 семей. Интересно что, эти оседлые кочующих гырызов называют терекеме. Кроме этого в этих деревнях развито ковроткачество, где символы на этих коврах являются тюркскими. По всей вероятности гырызы, также как и хыналыгцы с древних времен входили в гуннские союзы. Тем более в этих деревнях очень много людей с классическими гунно-булгарскими архетипом строения. А в самом Гырызе можно даже встретить чувашские типажи. В свое время я не раз бывал в Чебоксарах, и наюлюдал за чувашами, у которых выявляется 2-3 вида антропологических типажей - булгаро-угорский, татарский и восточно-тюркский. Именно первый тип булгаро-угорский можно встретить в Гырызе, но в Элике и Хапыте больше встречаются булгаро-гунские архетипы.

Это мои наблюдения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Деревня Хапыт. Про эту деревню я открыл тему в раздел Клуб путещественников - Азербайджан и все с ним связано.

Мне расказывали одну интересную веш про Хапыт.Как говорят село оснавали 2 брата.но они начала враждават между собой.И болшой брат прогнал младшего брата.Тот создал свое село(в Исмаиллинском районе).В обойех селениях говорят на одном и том же языке.Но до сих пор эти 2 села не разговаривают между собой :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Деревня Гырыз-Дахна находится на очень живописном месте, жал что, они расспродали свои земли богатым из Баку.

Кстате расказывали что все богатые люди покупают(и даже президент) земли и дома на этих горнах селах.Почему? они никогда не будут жит там зачем им дома например на Хыналыге ? тот человек который расказывал мне про это типа связывал это со всемирным потопом. :rolleyes: Но факт ест многие богатые люди купили там земли.С чем это связана как вы думаете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Деревня Гырыз-Дахна находится на очень живописном месте, жал что, они расспродали свои земли богатым из Баку.

Кстате расказывали что все богатые люди покупают(и даже президент) земли и дома на этих горнах селах.Почему? они никогда не будут жит там зачем им дома например на Хыналыге ? тот человек который расказывал мне про это типа связывал это со всемирным потопом. :rolleyes: Но факт ест многие богатые люди купили там земли.С чем это связана как вы думаете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
А как крызы традиционно называют азербайджанских тюрков?

Share this post


Link to post
Share on other sites

потому что, там леса не имеются

да я поетому удивился.Говорили именна про Хыналыг.

После проведения дороги цены на землю поднимаются.

Там стораят дома не проста богачи а болшие шишки.Онлар пула пул демир.Версия про денги сразу отпадает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
потому что, там леса не имеются

да я поетому удивился.Говорили именна про Хыналыг.

После проведения дороги цены на землю поднимаются.

Там стораят дома не проста богачи а болшие шишки.Онлар пула пул демир.Версия про денги сразу отпадает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну ладна...И самый главный вопрос откуда у этого села 2 имени ? Кырыз и Крыз?

Даже когда едеш по дороге Губа-Хыналыг.Там 2 плаката первым весит плакат "Крыз беледиййеси" а немного после этого плаката стоит плакат "Кырыз беледиййеси"? почему даже офицална у села 2 имени?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ну ладна...И самый главный вопрос откуда у этого села 2 имени ? Кырыз и Крыз?

Даже когда едеш по дороге Губа-Хыналыг.Там 2 плаката первым весит плакат "Крыз беледиййеси" а немного после этого плаката стоит плакат "Кырыз беледиййеси"? почему даже офицална у села 2 имени?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В вашей ссылке ответе не было.

Крызы Хапутлинцев считают своими. Просто в каждой из этих деревень имеется свое наречие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Даже когда едеш по дороге Губа-Хыналыг.Там 2 плаката первым весит плакат "Крыз беледиййеси" а немного после этого плаката стоит плакат "Кырыз беледиййеси"? почему даже офицална у села 2 имени?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оригинальное название Крыц.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Давайте, не будем о националистическом воспитании. Уж лучше иметь «националистическое воспитание» и гордится своей принадлежностью к отцовскому этносу, чем «космополитично» скрывать свои этнические корни и рвать рубаху на темах про тюрков, больше чем сами тюрки.

Не подскажете, почему это Вы, будучи хапуткой не открывали тему про хапутцев, а подождали, пока это сделает «националистически воспитанный» армянин? То же самое и про крызов, юзер попросил открыть тему, так как у него нехватка сообщений, где были космоплотичные азербайджанцы, мечтали об экзотике караван-сараев в Иряване?

Давайте, теперь пора объявить «врагом народа» и «сепаратистом» юзера Qryz, он ведь осмелился писать аж в Википедии про свой народ, а это не приветствуется в АР, ведь «албанцы были атадан-бабадан тюрками в семи поколениях».

Share this post


Link to post
Share on other sites

нашел в инете:

Adı: QUBA RAYONU, QRIZ BƏLƏDİYYƏSİ

Telefonu: (994 169) 5-40-27 gizildish

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arciv, я уже давно перестала общаться с с вами, так как на научную дискуссию вы никак не тянете, все время скатываясь к банальному перехoду на личности, а пререкаться здесь я не намерена и обяснять вам что либо тем более. А вы открываете темы с едиiнствeнной целью - посеять рознь между азербайджанцами, из-за маски благих намерений слишком часто вылезаeт ваше настоящая цель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

салам, Дехне созю не демекдир ве Шекидеки Дехне иле Крыздакы Дехненин 1 елагеси вармы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Салам.Дехне созюнун менасын билмирем.Амма четин ки бу 2 кендин несе елагеси вар.Крыз-Дехнеден башга Губа районунда "Дехне" ве "Гумур Дехне" кендлери вар.Хеч онларын бир-бири иле елагеси йохду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нашел это на украинском форуме.

0973b2bcbc9f.jpg

P.S здес кто нибуд арабский знает ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Аzerbaycan" qazeti 17 avaqust

"Ibrahim Qryzi haqqinda ne bilirik?" meqalesi

Yaqut Hemevinin (1179-1129 ) "Cografiya lugeti"nden aydin olur ki Qryz ve Xinaliq kendleri 7-10-cu esrlerde medeni merkez olsmush, orada bir cox alimler yetishmisdir.Yaqut Hemevi gosterir ki onlardan en meshuru El-Qezalinin ( 1059-1111 ) shagirdi olmush İbrahim El-Qryzi idi.O bir chox Sherq sheherlerini gezmish, kitabxanalarda, tehsil ocaqlarinda olmush, ziyalilarlagorushmush ve xeyli eser yazmishdi.Bu eserler Azerbaycanda, Iranda, Orta Asiyada olkelerinde yayilmish ve regbet qazanmishdi.Chox guman ki, adlarin cekdiyimiz yerlerde olmush ereb seyyahi ve alimi El-Qryzinin kitablarina rast gelmishdi.El-Qryzinin hech bir eseri dovrumuze qeder catmiyib.Hemevinin qeydlerinde qryzli muellifin adi "hekim ibn Ibrahim ibn hekim El-Qryzi" kimi chekilmesi tesadufi hal sayila bilmez, Sherq adetine gore, hekim ve sheyx sozleri ile yalniz en meshur kitab xadimlerine muraciet oluna bilerdi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
салам, Дехне созю не демекдир ве Шекидеки Дехне иле Крыздакы Дехненин 1 елагеси вармы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что болше никто ничего не знает про этот этнос ? :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крыз, могу сказать, что среди шахдагцев (крызов, будухцев и т. д.), приближённых к власти, слишком сильны тюркистские настроения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...