Jump to content
Disput.Az Forum

Ifti

Members
 • Content Count

  37,283
 • Joined

 • Days Won

  3
 • Points

  3,667 [ Donate ]

Ifti last won the day on August 18 2016

Ifti had the most liked content!

Community Reputation

13,707 Excellent

About Ifti

 • Rank
  Добрый старик
 • Birthday 06/15/1976

Profile Information

 • Gender
  Male
 • From
  Difai

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. оланыны верен утанмаз. Онлар инди озлери мадди бахымдан хеч де яхшы везиййетде дейиллер. 3 милйонлан юхары суриялыны гонаг едиблер, Суриянын шималындакы еразилердеки чамаата ярдым едирлер, орадакы йерли силахлы гуввелери дестеклейирлер, Ливиядакы мухарибе ве саир. Не вериблерсе саголсунлар. Тем более онларын ширкетлеринден алачагыг мехсуллары, она горе де шадам. Биз турк силахы алачагыг, Туркийенин айырдыгы йардым долайысы иле оз мудафие сенайелерине йатырым олачаг. Пис дейил. если так, то очень рад.
 2. айыны апардылар. Сёз вердилер ки, яхшы бахачаглар. Оз новюнден олан белке арвад да тапдылар. Она горе ки, дейир айынын аз галан новюдю. Бала версе яхшы оларды. Амма мени ендише еден меселе одур ки, белке бу айы еле арвадына ушагына йемек тапмаг учюн шехере дюшюб, онлар да ювада отуруб кишилерини аталарыны гозлейирлер. *** машын билмирем киминди, амма варлы адам дейил. Умидварам ки, сыгорталаныб машыны, сыгорта ширкетинде де умидварам ки, веледызналар отурмайыб, инсанын пулуну веречеклер. Меним инди пулум йохдур, олса иди, яхынлашыб сорушардым, демирчийе не гедер лазымдыр, 20-30 манат комек едердим. Пулсузлугун узю гара олсун.
 3. дейир ки, ай айы, сян Москвада боюк задсан, Шекиде сен гюжесен, гюже ))
 4. https://mod.gov.az/az/news/yalan-danismaq-deputata-yarasmaz-31105.html сиясетчилерден чох ордуя, забитлере инанырам. Сиясетчи иле кафеде чорек йемейе гетмекденсе, забитле тюрмейе гедерем. Ордуну чалышын сиясете гатмайын, бир дефе (бир дефеми?) бу похун ичине батмышыг, бир де ейни зибили тапдалайыб ийлетмейек, хаиш едирем.
 5. MN bəyanatları, vəzifəli şəxslərin dedikləri, ordunun duruşu və hərəkətləri, koronavirusla bağlı dünyadakı vəziyyət, Suriya, Liviya və digər bölgələrdə baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, iyun ayı maraqlı olacaq. Əgər Ordu, düşmənin var-yoxunu işdən çıxarmağa başlasa, bu və digər forumlarda, digər sosial şəbəkələrdə düşmən və yandaşları şəhərin ortasında daşan kanalizasiya quyusu kimi iy verməyə başlayacaqlar. Söz güləşdirməyəsiniz, offtop etməyəsiniz, çalışın onlar bana getsin, Siz yox. Özünüzün tanınmış nikindən möhkəm yapışın. Ona görə ki, Sizləri dost da düşmən də əsas nikinizə görə tanıyır. Ağılla yazın, tmkinlə yazın, düşmənin yazdığını yazmayın, rəsmi mənbələrimizə, ələlxüsus da MN rəsmi açıqlamalarına istinad edin. Kim ki düşmənlə sözlə, yazı ilə, ağılla cihad edirsə, Allah ondan razı olsun. Диванные войска deyəndə, vecinizə olmayın. Arada диванные войска düşmənə mənəvi cəhətdən elə od qoya bilir ki, silahla belə od qoymaq mümkün deyil. https://oxu.az/society/393533
 6. Билирем ки, зарафат едирсен. Мен сенин хасиййетини чох гёзел билирем. Сен медени инсансан, хеч зарафатла да озюне горе беле меселелер язма. Allah köməyin olsun. Amin. *** кенттдеки ит затен гычыгды, бир де елаве нийе гычыгландырым ки? Озю де, иллер онче ит яшланыб олюб. Онун йерине багладыглары яхшыхасиййет итди.
 7. у меня со зверями все хорошо, добрый и они это чувствуют в большинстве случаев. бу арада, кентте бир ит вар иди, гоюндан йеке. Нейесе горе менден хошу гелмирди. Мени 2 километрден хисс еден кими башлайырды хурмейе, залым баласы зинжирини гемирирди ))
 8. надеюсь какому то сукин сыну мажору не придет в голову попробовать медвежатины. Аде гет гоюн ети йе, мал ети йе, тоюг ети йе, айыйнан не ишин вар? Сени дагда тутуб йесе хошааа гелер? Менче йох. Онда нефсине хаким ол.
 9. сейчас я заказы выполняю, и уже не мониторю ситуацию с косолапым )) Надеюсь с ним все будет ок. Если бы ранним утром смог бы увидеть его, то взяв хлеб или что то постарался бы приманить обратно в лес, в горы. А жаль.
 10. Айы Шекиде туризм мовсюмюню ресмен ачыг елан етди ))) Кёхне базарын ичинде гезир.
 11. люди вдоволь сфотографировали, отсняли видео, первый раз в жизни увидели живого медведя, ребенок кричал Маса ве айыыыыы, Маса ве айыыыыы!!!
×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу