Jump to content
Disput.Az Forum

Azucena

Members
 • Content Count

  3,402
 • Joined

 • Last visited

 • Points

  14 [ Donate ]

Community Reputation

36 Neutral

1 Follower

About Azucena

 • Rank
  Guru
 • Birthday 12/22/1988

Contact Methods

 • AIM
  :)
 • MSN
  :)
 • Website URL
  http://
 • ICQ
  0
 • Yahoo
  :)

Profile Information

 • Gender
  Female
 • From
  города,которого нет
 • Interests
  периодически меняются

Recent Profile Visitors

6,138 profile views
 1. Доброе утро всем! Нужна помощь по плательщикам упрощенного налога на прибыль Получили помощь как сам налогоплательщик , там и сотрудникам по зп . В отчете муздлу (дсмф и ко ) сделали стандартное начисление зп,налоги заплатили -все ок Что делать с помощью для тналогоплательщика. 195 говорит , что нужно с этой сумму платить налог ( где логика тут ?) в какую строку декларации нужно вписать эту помощь? и еще один вопрос , Приложение 1 (баланс) в этой декларации заполняли каждый квартла. это неверно ? нужно раз в год ?
 2. Добрый день, кто знает можно ли продлить Асан сертификат онлайн? онлайн очередь в асан на неделю вперед забита
 3. До сих пор не смогла сдать единый отчет, он пишет какое-то сумасшествие с иностранцами, структуру экзель не понимает (хотя ничего не поменяла, вбила все в их экзель) Выдает ошибку : İşsizlikdən sığorta haqqına cəlb olunmayan gəlirlər əmək haqqı və gəlirlər ilə istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə hesablanmış kompensasiya məbləğinin cəminə bərabər olmalıdır
 4. а еще пишет ,что сумма строк по зп иностранцев и местных не совпадает( хотя все тютелька в тютельку
 5. Кто может помочь с формулой подоходного налога в экзель для льготниокв. Формула иногда считает правильо,а иногда нет. Не могу понять где сбилась. Считает неправильно в основном если сумма гросса приходится на стык ( например 2503, 2530 и тд ) Льгота 400 манат. Добавлю , что это гос сектор и подоходный считатеся по статье 101,1
 6. вот, нашла. İSTİFADƏ OLUNMAMIŞ ƏMƏK MƏZUNİYYƏTİNƏ GÖRƏ HESABLANMALI OLAN KOMPENSASİYANIN VERGİYƏ CƏLB OLUNMASI BARƏDƏ Azərbaycan Respublikasının dövlət vergilərinin və digər büdcə daxilolmalarının düzgün hesablanmasına, onların vaxtında və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülməsinə nəzarət etmək, habelə vergi ödəyicilərinin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunmasını təmin etmək Vergilər Nazirliyinin əsas vəzifələrindən biridir. Məlum olduğu kimi, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvədə olan 101.1-1-ci maddəsinə əsasən 2019-cu il yanvarın 1-dən 7 il müddətində neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirləri 8000 manatadək olduqda gəlir vergisi 0 faiz dərəcə ilə, 8000 manatdan çox olduqda 8000 manatdan çox olan məbləğin 14 faizi həcmində tutulur. Qeyd olunanlara əsaslanaraq nəzərinizə çatdırırıq ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmamış əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya haqlarının ödənilməsi zamanı gəlir vergisi aşağıdakı qaydada hesablanmalıdır: - əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları ayrı-ayrılıqda, o cümlədən cari iş ilinə görə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə ödənilən kompensasiya haqqı ödəniş aparılan ayın əmək haqqına əlavə edilmədən ayrılıqda fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilir; - əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə hər il üzrə ayrılıqda hesablanmış kompensasiya haqları 1 yanvar 2019-cu il tarixdən ödənildiyi halda gəlir vergisi və sosial sığorta haqları 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvədə olan dərəcələrlə hesablanır. Eyni zamanda gəlir vergisinin məqsədləri üçün hər il üzrə ayrılıqda hesablanmış kompensasiya haqlarından Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi ilə müəyyən edilən 200 manat çıxılır. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
 7. да,я постараюсь завтра ее найти и сбросить вам
 8. все отдельно, за последний год тоже
 9. все верно, налог с компенсации считается отдельно. Была даже рассылка из налоговой с разьяснениями по этому поводу
 10. Добрый вечер, те у кого иностранцы ( работающие по протоколу ПСА) куда их в этом отчете прикреплять ? В старом было детальное приложение с адресами и прочее , сейчас всего этого не нужно ? кто сдал подскажите пожалуйста
×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу