Jump to content
Disput.Az Forum

Igolka

Members
 • Content Count

  3,918
 • Joined

 • Points

  0 [ Donate ]

Community Reputation

2,513 Excellent

3 Followers

About Igolka

 • Rank
  Günəş

Profile Information

 • Gender
  Female
 • From
  Azerbaycan

Recent Profile Visitors

9,568 profile views
 1. Друг без друга у нас получается все В нашем жизненном трудном споре. Все свое у тебя, у меня все свое, И улыбки свои, и горе. Мы премудры: мы выход в конфликтах нашли И, вчерашнего дня не жалея, Вдруг решили и новой дорогой пошли, Ты своею пошла, я - своею. Все привольно теперь: и дела, и житье, И хорошие люди встречаются. Друг без друга у нас получается все. Только счастья не получается... Э. Асадов
 2. İndi nazın böyük, ürəyin aram, Eh, mən də səninçün belə qalmaram… Bir də görərsən ki, bir ərk yerin yox, Qalmısan neçə yad baxışın altda. Qəfil görəcəksən çətirin də yox, Əsirsən bir qərib yağışın altda. Günəşdə üstünə kölgə salan yox, Tənhasan, amma heç yada salan yox. Sönüb səndən ötrü o isti ocaq. Onda bilcəksən mənim sevgimi, Biləcəksən, O da çox gec olacaq. Könlün darıxanda, lap darıxanda, Kimlərsə hardansa qoşa baxanda, Bir də görəcəksən Sən burda təksən, Yanında boş qalıb bir sirdaş yeri, Sızlayır könlünün həmin boş yeri. O sözün, o səsin, o ərkin yoxdur, Dərdin var, bu dərdə şərikin yoxdur. Onda birdin-birə gözün dolacaq, Onda biləcəksən mənim sevgimi, Biləcəksən, O da çox gec olacaq. Məsələn, bir dəfə yeri gələndə, Bir gizli vaxt tapıb güzgülənəndə Bir də görəcəksən şümşad əllərin, Çiyninə tökülmüş dalğın tellərin, Bir gülər üzün var, Amma bilən yox, Bu xumar gözlərlə birgə gülən yox. Yoxdur bu əllərin qədirbiləni, Yoxdur bu tellərin qədirbiləni, Çiynin boş, əlin boş, boş qalan qucaq.. Onda biləcəksən mənim sevgimi, Biləcəksən, O da çox gec olacaq. Soraq almayanda eldən, mahaldan, Yığa bilməyəndə gözünü yoldan, Könlün bir qanadlı söz istəyəndə, Ümid qanadıyla uçum deyəndə Bir də görəcəksən qanadın yoxdur. Çağrılır, deyilir, adı var,amma Dilimdə şipşirin o adın yoxdur, Bir nağıl, bir sevgi, həyatın yoxdur. Gün keçib, vaxt ötüb, xatirəm uzaq… Onda biləcəksən mənim sevgimi, Biləcəksən, O da çox gec olacaq… M.Yaqub
 3. 1936 Olduqca qayğılı, olduqca qəmli, Sadə mənzərəli, sadə görkəmli Yalnız ağac baхır bir dağ başından. O hansı əyyamın iğtişaşından, Hansı zəlzələdən olmuş müztərib? Düşünür təklikdə sanki bir qərib. Sarmış çеvrəsini inadlı bir çən, Danışır haqqında hər gəlib kеçən. Sanki fələklərin fırtınasından, Bir yavru ayrılmış öz anasından. O, yoхsa kimsəsiz bir çobanmıdır? Sürüdən ayrılan bir cеyranmıdır? Sularda, dəhşətli göy dalğalarla, Atəşin zərbəli qasırğalarla Sarsılan çarəsiz bir yеlkənmidir? Onun gözlərində həyat şənmidir? Bu yanda səfalı qalın bir orman, Yaz olsun, qış olsun, gülür hər zaman. Quşların nəğməsi, suların səsi, Ətirli güllərin sərin nəfəsi Davasız dərdlərə gizli əlacdır. Məni düşündürən yalnız ağacdır. Zavallı qardaşım! Böylə kеçərsə, Əbədiyyət sənə qanad da vеrsə, Səndən qalmayacaq nişan dünyada, Dirilik еşqilə coşan dünyada. Bir tufan qopacaq, saralacaqsan, Bir şimşək vuracaq, qaralacaqsan. Başında oynayıb qəm buludları, Sökəcək bağrını ölüm qurdları. Mən də sənin kimi yalnız ağacdım, Təklikdən usanıb aхırda qaçdım. Qəlbimlə, ruhumla qoşuldum еlə, Düşüncəm sakitdir o gündən bеlə. Baх, indi mən hara, yalnızlıq hara? Azad fikirlərə, azad quşlara Qəlbimin hər gözü bir aşiyandır, Bədbəхt bu dünyada tək yaşıyandır! M.Müşfiq
 4. "Hələ səbr elə görək, bu kolxoz-molxoz oyununun axırı nə olur..."
 5. Я думаю все время о тебе, О том пространстве, где ты существуешь, Где ты одна, наперекор судьбе, И плачешь, и смеешься, и тоскуешь. Я вспоминаю, мучась и любя, Всю прелесть глаз твоих, твоей улыбки. Я думаю, как жил я без тебя, Я, как футляр, тоскующий о скрипке. И я зову, и верю – слышишь ты, Как голос мой дрожит от напряжения. И разве есть без запаха цветы. И зеркало зачем – без отраженья. Я словно звук в натянутой струне До сладкой муки, до смертельной дрожи. Хоть изредка, но думай обо мне Ведь та струна, она порваться может. _________________________________________ А.Собенников
 6. Ne insan kimi yaşaya bildi,ne insan kimi öle bildi. Heyf ki,bezen seçim haqqımız olmur.Ne qohum ne valideyn,ne aile seçilmir. Geri zekalıların ailesinde doğuldunsa vay halına..
 7. Varmı bele vərdişləriniz? Onlarla necə mübarize aparırsınız? Yoxsa vərdişlər doğmalaşıb?)
 8. Bu mövzunu da qonşularıma hesr edek.Eyer o sizde varsa.) Uzaq qohumdansa yaxın qonşu yaxşıdır deyimi de var.Qonşularınız varmı? Onlardan razısınızmı ve ya hansı şikayetleriniz var?) Buyurun.
×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу