Jump to content
Disput.Az Forum

Important 001

Members
 • Content Count

  933
 • Joined

 • Last visited

 • Points

  7 [ Donate ]

Everything posted by Important 001

 1. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI "Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 1. "Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin geniş siyahısı" və "Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması Qaydası " 1-2 nömrəli əlavələrə müvafiq olaraq təsdiq edilsin. 2. Bu qərar müvafiq qanuna əsasən 1999-cu il iyul ayının 1-dən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ Bakı şəhəri, 25 avqust 1999-cu il № 137 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 137 nömrəli qərarı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 1 nömrəli əlavə Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin geniş SİYAHISI* Nəzərə alınan ödənişlər: faktiki işlənmiş vaxtı üzrə tarif (vəzifə) maaşı; müəssisə, idarə və təşkilatlarda qüvvədə olan əməyin ödənilməsi sistemləri üzrə ödənilən mükafatlar **, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"də nəzərdə tutulan kollektiv və fərdi mükafatlar; [1] kompensasiya və həvəsləndirici xarakter daşıyan daimi əlavələr (zərərli əmək şəraitində, gecə vaxtı, çoxnövbəli rejimli işə, peşələrin (vəzifələrin) əvəz edilməsi, elmi dərəcəyə, fəxri ada, qulluq stajına, xidmət illərinə, ixtisas dərəcəsinə, hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına, xüsusi rütbə maaşına (əlavəsinə) görə və s.) və Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbər işçilərinə və şəhər (rayon) icra hakimiyyəti başçılarına səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı təmsilçilik xərclərinin ödənilməsi üçün əlavə pul təminatı; [ii][2] uşağın yedizdirilməsi üçün ayrılmış fasilələrin ödənilməsi; səhra, susuz və yüksək dağlıq yerlərdə əmsallar üzrə əlavə ödənişlər; iş vaxtından artıq iş saatlarının ödənilməsi; İstirahət, iş günü hesab edilməyən bayram və ümumxalq hüzn günlərində işə görə ödənilmə; [iii][3] işçinin təqsiri olmadan zay (yararsız) sayılan məhsulun istehsalına, boşdayanmaya, hasilat normalarına yerinə yetirmədiyinə, soyuq və isti havalar şəraitində fasilələrə və işin dayandırılmasına görə ödəmələr; müvəqqəti əvəzetməyə görə ödəmə; qanunvericilikdə işçilərin iş yerlərinin və orta əmək haqqının saxlanıldığı, əvvəlki əmək haqqı ilə yeni iş yerindəki əmək haqqı arasındakı fərq ödənildiyi və əvvəlki vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək haqqı saxlanıldığı hallarda; məcburi işburaxma dövrünün ödənilməsi; əmək, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti dövründə saxlanılan orta əmək haqqı; əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə , hamiləliyə və doğuma görə müavinətlər;[iv][4] qəzet, jurnal, nəşriyyat, radio və televiziya, informasiya agentlərinin ştatlarında olan əbədi işçilərə ədəbiyyat qonorarı fondlarından verilən qonorarlar, daimi xarakter daşıyan müəlliflik, artist qonorarları və quruluş haqqı. Nəzərə alınmayan ödənişlər: birdəfəlik xarakteri daşıyan əlavə mükafatların bütün növləri, yubiley və bayram günləri, anadan olan günlər ilə bağlı və digər analoji hallarda verilən həvəsləndirici ödənclər (mükafatlar da daxil olmaqla); işçinin öz vəzifəsinə aid olmayan ayrı-ayrı tapşırıqların yerinə yetirilməsinə görə ödəmələr; əmək alətlərinin, vasitələrinin və digər əşyaların amortizasiyasına görə pul əvəzi; maddi yardım şəklində verilən müxtəlif növ ödənişlər; ezamiyyət ilə bağlı verilən ödəmələr, çöl xərcləri, daimi işi yolda olan, yaxud gediş-gəliş və ya gəzəri xarakter daşıyan işçilərə ödənilən əlavələr, bilavasitə tikintidə çalışan işçilər üçün səyyar xarakterli işə görə, işin növbə metodu ilə yerinə yetirilməsinə görə əlavələr; ayrı-ayrı işçilərə pulsuz verilmiş mənzil, kommunal xərclərin, yanacağın, nəqliyyatda gediş biletlərinin dəyəri və ya onların kompensasiyası; işçilərə verilən iş paltarlarının, iş ayaqqabılarının və başqa fərdi mühafizə vasitələrinin, sabunun, başqa yuyucu vasitələrin, südün və müalicə-profilaktika qidalarının dəyəri; qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda pulsuz qidaların dəyəri (pulsuz kollektiv yeməklər, müəssisənin mənfəətinin hesabına işçilərə pulsuz və ya güzəştli şərtlərlə verilən yeməklər); sanatoriya-kurort müalicəsinə və istirahət evlərinə yollayışların dəyəri; başqa əraziyə işə keçirildikdə və yaxud köçdükdə mənzil kirayəsi və əmlakın daşınması üzrə xərclərin ödənilməsi; istehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş işçilərə müəssisə və təşkilatlar tərəfindən ödənilən təqaüdlər; yarış, baxış və müsabiqə qaliblərinə verilən pul mükafatları; gənc mütəxəssislərə ali və yaxud orta ixtisas təhsil müəssisəni qurtardıqdan sonra verilən məzuniyyət zamanı müəssisələr, idarələr, təşkilatların hesabına ödənilən müavinətlər; mülki-hüquqi müqavilələr üzrə işlərin yerinə yetirilməsinə görə ödəmələr. istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətlərinə görə kompensasiya. [v][5]
 2. Головоломка с дебиторами будет весь год сопроваждать нас(((
 3. Нет, без асан имза этой формы не видно.
 4. Зайдите с асан имза Online kargüzarlıq-ərizə-sair ərizə-Debitor borclari və alinmiş avanslar üzrə kreditor borclari barədə MƏLUMAT FORMA Можно заполнять на екзеле и отправить сканом.
 5. Даже бухгалтеры запутаються. Что делать не бухгалтерам) Налоговая шкала не меняется, с изменением минимума. В начале года минимум была 130, с апреля 180, а сейчас 250. У подоходного налога своя жизнь)
 6. Доброе утро))) Надо дать кадровый приказ о изменении фамилии работника.
 7. 2019-cu il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 180 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 191 manat, pensiyaçılar üçün 149 manat, uşaqlar üçün 160 manat məbləğində müəyyən edilsin. Нет, было 180
 8. До этого была письмо с требованием о предоставлении информации о товарах за 9 месяцев 2019 года. За каждый месяц по отдельности, за сколько купили, за сколько продали. Сделали анализ, начислили допольнительную налог, типа на заниженный рыночных цен товаров. Написала письмо, требовала тот самый анализ. Жду ответа.
 9. Нет, у них высокие курсы, не выгодно.
 10. Еще кого ограбили? Шехси вереге сняли большую сумму.
 11. Спасибо, большое. Удачи, всем нам!!
 12. Makk, а на каком сайте должен отображаться продажа? Налоговая кроме товароборота и остатки тоже видит? У Вас же время было до январья 2020-го года, по ихнему графику. Зачем торопили? Мы поподаем на третью группу. https://e-kassa.gov.az/az/vergi-deyicileri-ucun?catID=1
 13. Здраствуйте, Кто получил такое уводомление? И кто уже приступил к исполнению? Поделитесь с опытом, пожалуйста. Сколько стоит эти онлайн кассы? BİLDİRİŞ Hörmətli vergi ödəyicisi! Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 1 avqust 2019-cu il tarixli 338 nömrəli Qərarına əsasən “Nəzarət-kassa aparatlarının istismarı Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Həmin Qərarla “Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəzarət-kassa aparatlarının tətbiq olunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 28 dekabr tarixli 266 nömrəli Qərarı ləğv edilmişdir. Vergi Məcəlləsinin 50.8-ci maddəsinin tələblərinə və “Nəzarət-kassa aparatlarının istismarı Qaydaları”na əsasən nəzarət-kassa aparatı çekində malın sürətli məlumat kodu (Quick Responce Code) əks olunmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq pərakəndə ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən Vergilər Nazirliyinin elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulmuş yeni nəsil kassa aparatlarının tətbiqi həyata keçirilməlidir. Nəzərinizə çatdırırıq ki, “Nəzarət-kassa aparatlarının istismarı Qaydaları” təsdiq edildiyi 1 avqust 2019-cu il tarixindən həmin Qaydaların tələblərinin pozulması ilə bağlı Vergi Məcəlləsinin 58.7-ci maddəsinə əsasən maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcəkdir.
 14. Özəl təşkilatlarda cari ilin və əvvəlki iş ilinin istifadə edilməyən məzuniyyətinə hesablanan kompensasiyalar 8.000 manatdan aşağı olduğu üçün gəlir vergisinə cəlb edilmir. Məbləğ 8.000 manatdan yüksək olduğu halda, hər bir əməkhaqqı üzrə 8.000 manatlıq güzəşt tətbiq olunmaqla həyata keçirilir. Təbii ki, kompensasiya məbləği 8.000 manatdan yuxarı olduqda 200 manat güzəşt tətbiq olunmur. Çünki vergi qanunvericiliyinə əsasən, 200 manatlıq güzəşt 2.500 manat əməkhaqqına qədər olan məbləğlərə tətbiq olunur.
×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу