Jump to content
Disput.Az Forum

Bamiya

Members
 • Content Count

  4,285
 • Joined

 • Days Won

  1
 • Points

  73 [ Donate ]

Everything posted by Bamiya

 1. Bu haqqda məlumatım yoxdur. Tapsam mütləq bölüşəcəm
 2. Adının üstünü örtüb kölgə Sara Selcan MƏHƏMMƏD ƏMİN ÜÇÜN Adının üstünü örtüb kölgə Elə uzun deyil əlimiz, Elə cəsarətli ki bu toru silə... Sənin bizə qoyduğun miras, Üçrəngli bayraq yırğalanır, Dalğalanmır... Saxta təbəssümlə gülümsərik gəlib-gedənə, Bu sənin dediyin azadlıq deyil, Belə olmur sən deyən vətən... Bir şəklin də yox Bu şəhərdə Bir-birimizə təssəlli verək. (Səni pula həkk etdik, Onu da çox ucuz etdilər amma..) Sən azadlıq eşqindən “şəkər”ə tutuldun, Hər şeyini vətən üçün unutdun: Ananı, oğul-qızını. Bizi “acılar” öldürəcək.. Bu günkü körpələr Səni yaxşı tanımır , Atatürksayaq... Ən yaxşı müəllim tarixdir, (Bu gün ustad deyil, Haramyeyən, boşboğaz tarix.) Onun kitabı Həmişə oxunacaq. Biz səni ucaltmadıq, Səni Zaman ucaldacaq
 3. Sara Selcan MƏHƏMMƏD ƏMİN ÜÇÜN Adının üstünü örtüb kölgə Elə uzun deyil əlimiz, Elə cəsarətli ki bu toru silə... Sənin bizə qoyduğun miras, Üçrəngli bayraq yırğalanır, Dalğalanmır... Saxta təbəssümlə gülümsərik gəlib-gedənə, Bu sənin dediyin azadlıq deyil, Belə olmur sən deyən vətən... Bir şəklin də yox Bu şəhərdə Bir-birimizə təssəlli verək. (Səni pula həkk etdik, Onu da çox ucuz etdilər amma..) Sən azadlıq eşqindən “şəkər”ə tutuldun, Hər şeyini vətən üçün unutdun: Ananı, oğul-qızını. Bizi “acılar” öldürəcək.. Bu günkü körpələr Səni yaxşı tanımır , Atatürksayaq... Ən yaxşı müəllim tarixdir, (Bu gün ustad deyil, Haramyeyən, boşboğaz tarix.) Onun kitabı Həmişə oxunacaq. Biz səni ucaltmadıq, Səni Zaman ucaldacaq
 4. Rəsulzadənin təhsil aldığı illərdə yazdığı və çap olunan şeirləri Bu yazısında Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni xatırlayaraq, onun gizli qalan tərəfini oxucuların diqqətinə çatdırır: Bu gizli tərəf-Rəsulzadənin şairli qabiliyyətidir. Onun irsini, həyat və yaradıcılığını mükəmməl şəkildə araşdıran tarix elmləri doktoru Nəsiman Yaqublu özünün “Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası” əsərində onun gənclik illərində yazdığı bir neçə şeiri təqdim edəcək. Amma əvvəlcə pyesləri barədə. Çünki Rəsulzadənin çap olunan iki pyesi də olub: “1. “Nagəhan bəla”. “Təkamül” qəzetinin 1907-ci il 3 fevral, 7-ci sayında çap edilib (Xalqın oyanmasından, öz haqqını tələb etməsindən, tətil etmək istəyindən danışılır). 2.“Qaranlıqda işıqlar”. 1908-ci il dekabrın 5-də tamaşaya qoyulub. Pyesin əsas xəttini milli oyanış və istiqlal hərəkatının təbliği təşkil edir. Nəşr edilən şeirləri isə bunlardı: 1.“Elm tərifində deyilibdir. Müxəmməs”. Şərqi-Rus” qəzeti, N20, 18 may 1903-cü il, Tiflis. Bu şeiri M.Ə.Rəsulzadə 19 yaşında yazıb. Elm və elmin əhəmiyyətinə həsr edilən 20 misradan ibarət olan bu şeir aşağıdakı misralarla başlayır: Aç qulağın bir eşit bu sözlərin ey bül füzul, Elmə rağıb olgilən qafildilər küllən cühul. Hər nə var dünyada bil ki, elmilən olmuş hüsul, Fəzli elmi bilgilən şər ilə olmuşdur qəbul… 2.“Növhə”. “Dəvət” qəzeti, N14, 20 iyul 1906-cı il. Bu şeiri M.Ə.Rəsulzadə 22 yaşında yazıb. Şeir erməni-müsəlman qırğını və günahsız insanların nahaqdan qətlə yetirilməsi haqqındadır. Altı bənddən ibarət olan şeirdə müəllif bu fikirləri önə çəkir: Yenə fitnə alıb meydan, Müftinlər sürür dövran. Gözəl Qafqaz olur viran, Qalır hər kəs buna heyran. Tərəhhüm (rəhm et) eylə, ya sübhan, Amandır, dada yet rəbbi! Qədim qonşu, iki millət, Dolanmış mehrlə hər vəqt. Nə üz verdi ki, bu hörmət, Mübəddəl (dəyişdirildi) oldu bər xirəd? “Qara pul”. “İrşad” qəzeti, N8, 16 fevral 1906-cı il. Bu şeiri də M.Ə.Rəsulzadə 22 yaşında yazıb. Bu şeirdə pul, pulun mahiyyəti, cəmiyyətdə oynadığı mühüm rol haqqında danışılır. 22 misradan ibarət olan bu şeir aşağıdakı misralarla başlayır: Ey olan hökmü-rəvan, hakimə hörmət, qara pul! Vey qılan piri cavan, bikəsə izzət, qara pul! Sən deyilsənmi açan cənnəti-əla qapısın?! Sən deyilsənmi verən naridə (cəhənnəmdə) zəhmət, qara pul?! “Həsbi-hal (söhbət, ürəyini boşaltma)”. “Füyuzat” jurnalı, N30, 12 oktyabr 1907-ci il). M.Ə.Rəsulzadə bu şeirini “Məhəmməd Əmin” imzası ilə nəşr etdirib. Şeirin əvvəlində qeyd edir: “Şəxsimə aid bir bədbəxtliklə qara fikirlər edib düşündüyüm zaman” sakitləşmək, dərdi azaltmaq məqsədi ilə bu şeiri yazdım. Yeddi bənddən ibarət olan şeirdə aşağıdakı maraqlı fikirlər vardır: Qaranlıqdır bana dünya, Bütün dünyavü mafiha (dünya və onun içindəkilər), Diyorlar cümləsi guya: Çəkil bir yanə, sakitləş! Təhəmmül, səbr mümkünmü?! Həyatə cəbr mümkünmü?! Zəvali-qəhr mümkünmü?! Çəkil bir yanə, sakitləş! “Təsəvvürati-əhraranə” (“Azadlıq təsəvvürləri”). Füyuzat” jurnalı, N32, 24 oktyabr, 1907-ci il). Yeddi bənddən (altı misralıq bənd), 63 misradan ibarət olan bu şeiri M.Ə.Rəsulzadə dünyadakı haqsızlığa, həqiqətin olmadığına, zülmün çoxluğuna həsr edib. Şeir bu misralarla başlayır: Görüncə ixtilafı bən cahanda, Həqiqət yox təsavi (bərabərlik) bu zamanda. Bütün ərbabi-zümü kəhkəşanda, Fəqiri daima iczü fəqanda, Olub aludeyi vəhmi təfəkkür, Bu yolda eylərəm bir çox təsəvvür
 5. https://az.m.wikipedia.org/wiki/Uzundərə_(rəqs) Bədbəxt millətə nə demək olar? Ömrü boyu oğurluqla məşqul olublar.
 6. Daha belə səhvlərə yol vermirlər. Hətta icazə alırlar
 7. O qədər ürəyi açıq xalqımız var ki Əksinə sevinəndik Понравилась спела. Yoxsa özəlləşdirmək nəyə lazımdır.
 8. Выдача чужого произведения за своё или незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, литературное воровство. Müğənilərimiz oxuduqları xarici mahnıya öz adlarını, ya da ki hər hansı bir bəstəkarın adına yazmayıblarsa plaqiat sayıla bilməz.
 9. Bilmirsə yazmasın. Yazırsa həqqiqəti yazsın. Yazmırsa susdurmaq bizə düşər.
 10. Hər halda Aygün xanım iddia etmir, oxuduğu mahnı Azərbaycan xalq mahnısı olduğuna)) Мы никогда не были наглыми!
 11. Bəzilərinin- медведь на ухо наступил Плагиат deyil?! Qurban olasız Azərbaycanımın suyuna, torpaqına, musiqisinə ay yazığlar(
 12. Ruhları şad olsun. Abidələri qəlbimizdə var olacaq. Söküb atmağa heç kimin gücü yetməz.
 13. Фильм называется -Змеиный полёт) Давно видела
 14. Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz! Yaşa, yaşa çox yaşa ey şanlı Azərbaycan
 15. С пелёнок боюсь высоты))сразу появляется головокружение.Кажется, что сейчас не хватит воздуха. Кстати, проблему стараха высоты чаще всего затрагивает именно чувствительные и очень восприимчивые натуры. А вот летать не боюсь. Странно очень)
 16. Forum bildi zəif yerimizi) Хорошо что виртуально знакомы. Напугали бы нас до смерти мерзкими усатыми Дома их нету. А вот на даче полно их во дворе
 17. Vay vay,hardan tapdın? Eh, sən məni görəsən, tarakanı görəndə konfu panda kimi hərəkətlər edirəm, sonra qaçıram qışqıra qışqıra. Nə qışqırsam yaxşıdı? Ay mama tarakan məni öldürəcək, tez gəl
 18. Evol, heç inanmıram nənəmin, nənəsinin, nənəsi ağacda yatmağına Babamın, babasının, babası icazə verməzdi ağaca dırmansın
 19. Мне уже посоветовали однажды. Китаб о гедер мараглы олду ки,2 суткая охуюб битирдим. Ничего не помогает.
 20. Больше не буду Завтра продолжаем играть. Не буду больше ворчать Только Кадры выбираем полегче )
 21. Нее, просто боюсь высоты. Трусишка) Я даже тараканов боюсь. Языг таракан меня боится а я его
×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу