Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Takalo

Тюркизмы в грузинском языке

Recommended Posts

[b][color="#0000FF"]на грузинском[/color] - [color="#FF0000"]смысл[/color] - [color="#006400"]от какого слово[/color][/b][b][size=4][color="#FF0000"]A[/color][/size][/b]

[font="Arial"][b][color="#0000FF"]Aaleba[/color] – [color="#FF0000"]alovlandırmaq,odlamaq[/color] – [color="#006400"]alov[/color][/b]
Abazi – 20 qəpiklik pul – abbası
Abi – həb – həb
Adati – adət – adət
Adamiani – insan,adam – adam
Adamianuri – insani – adam
Adamianoba – insanlıq,insancıllıq – adam
Azizi – ləzzətli,zərif,nəfis - əziz,ləziz
Aivani – eyvan – eyvan
Alami – sancaq,bayraq - ələm
Alafi – yem – ot-ələf
Albat – bəlkə,hərhalda - əlbət,əlbəttə
Albatoba – ehtimal - əlbət
Ali – alov – alov
Alioni – dan,gün doğuşu – alov
Alisferi – al,qırmızı – al
Almasi – almaz – almaz
Alubali – albalı – albalı
Aluça - ərik,kişmiş – alça
Amanati - əmanət - əmanət
Araki – araq – araq
Arxi – arx – arx
Auzi – hovuz – hovuz
Autsilebeli – təcili – acil
Autsileblad – təcili,acilən – acil
Aftari – kaftar(heyvan) – kaftar
Aşkara – bəlli,aşkar – aşkar
Axmaxi – axmaq – axmaq


[b][color="#FF0000"][size=4]B[/size][/color][/b]

Baasi – söhbət etmək,danışmaq – bəhs etmək
Babua – baba – baba
Badali – bədəl,eyni – bədəl
Badricani – badımcan – badımcan
Bazari – bazar – bazar
Bairaği – bayraq – bayraq
Baikuşi – bayquş
Bali – gilas – albalı
Balişi – yastıq,balınc – balınc
Balğami – irin – bəlğəm
Bamba – pambıq – pambıq
Baraka – bərəkət,bolluq – bərəkət
Barakala – afərin,bərəkallah – bərəkallah
Barakiani – bərəkətli,bol – bərəkət
Barem – barı,heç olmazsa – barı
Bardzaki – bud – bacaq
Baği – bağ – bağ
Bağça – bağ,bostan – bağ
Bakaki – qurbağa – bağa
Be – beh,əmanət – beh
Beitali – baytar – baytar
Bela – bəla – bəla
Beciti – çalışqan – becit
Bibilo – pipik – pipik
Bina – bina – bina
Binadari – kirayəçi – binadar
Binadroba – kirayə – binadar
Bostani – bostan – bostan
Bulbuli – bülbül – bülbül
Burci – bürc(qalada) – bürc
Buxari – baca – buxar


[b][color="#FF0000"][size=4]D[/size][/color][/b]

Dava – dava – dava
Davtari – qeyd dəftəri – dəftər
Dazqa – dəzgah – dəzgah
Dazareleba – zərər vermək,zərər görmək – zərər
Dazianeba – zian etmək,ziyan görmək – ziyan
Datariğeba – tarix qoymaq – tarix
Daimedeba – ümidləndirmək,ümid vermək – ümid
Dakanoneba – qanuniləşdirmək,yasallaşdırmaq – qanun
Dalaki – bərbər,dəllək – dəllək
Danişnuli – işarətlənmiş – nişan
Dardi – dərd – dərd
Dariçini – darçın – darçın
Dasabuteba – sübut,sübut etmək – sübut
Dasta – dəstə – dəstə
Dasuratvba – rəsm etmək,rəsimlə açıqlamaq – surat
Dasusteba – zəifləmək – süst
Dautoeba – ütüləmək – ütü
Daği – yanıq,yanma – dağ
Dakabuleba – qəbul etmək – qəbul
Daxerxva – mişarla kəsilmiş – xırxı
Daxurdaveba – pul xırdalamaq – xırda
Dacarimeba – cərimə – cərimə
Devi – div,div kimi,iri – div
Dinci – sakit,dinc – dinc
Dovlati – var-dövlət – dövlət
Dovlatiani – varlı – dövlət
Duduki – düdük – düdük
Dukani – dükan – dükan
Duşmani – düşmən – düşmən[/font]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Груз. А[b]ал[/b]эба - воспламенять
Тюрк. [b]Ал[/b] - багровый, алый
[b]алов [/b]- огонь, пламя

Груз. А[b]бар[/b]геба - выселять
Тюрк. [b]бар[/b]-маг, вар-маг - уходить, отпраляться, идти, удаляться

Груз. [b]Без[/b]ари - надоедливый, назойливый
Тюрк. [b]Без[/b]-мек - испытывать надоедливость, раздражение, наскучиться, пресытиться
[b]Без[/b]-дириджи - надоедливый, назойливый, докучливый
[b]Без[/b]-иджи - надоедливо, назойливо, докучливо

Груз. [b]Бз[/b]эка - задрать, поднять
Тюрк. [b]быз-быз[/b], выз-выз - дыбом, торчком

Груз. [b]Бз[/b]инда - 1.пряжка, поясь, 2.полынь
Тюрк. [b]Бюз[/b]юнтю - пряжка, стягивание, поясь (в переносном)

Share this post


Link to post
Share on other sites
В грузинском языке в изобилии используются ругательства тюркского происхождения. Весьма интересен семантический сдвиг в некоторых из них: так, например, слово "г...верани" носит значение "пройдоха", "плут", "прощелыга" и используется часто в шутливой и необидной форме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Армейский сленг. Во время службы в рядах ВС СССР наши парни из деревень - не знающие русского за короткий срок ухватывали мат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×