Jump to content
Zaman.

Bu sənsən? Sən deyilsən!?

Recommended Posts

Dinmə bala, coşma, sus!

ZippedMouth.gif

Təvazökarlıq da bir şey deyil

Yırtcılar içində

Dəri boğazdan çıxır

Bir kəlməni deyincə.

 

 

Susanlara minirlər

Boynu tamam sınınca

Qəh-qəhə ilə gülürlər

Tabeyik biz qılınca.

 

Ruzunu Allah yetirir

Sən nə karəsən, dıga?

Yeyib-yatıb şelləndin

Dönüb olmusan buğa.

 

Dilini "farağat" saxla

Kəsilməmiş dibindən

Bas kələmi, ye paxlanı

Canını qurtar zibildən.

 

Çənə döymək bəla olub

Gözəl zəmanəmızdə

Doğru lalə kimi solub

Kubar səltənətimizdə.

 

Arzuları dürt içəri

Sənlik deyil bu aləm

Gördün uzaqdan ləçəri

Hazır saxıa bir qələm.

 

Ölülər dirilirlər 

Diriləri görüncə

Məclisdə yer seçirlər

Zindandadır düşüncə.

 

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

şeirin müəllifi sizsiz @Zaman. bəy ? )

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, NOIR сказал:

şeirin müəllifi sizsiz @Zaman. bəy ? )

:blush:

həri))

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Zaman. сказал:

:blush:

həri))

ay afərin sizə ))) 

Edited by NOIR
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

demək ki, düşüncə diliniz rus dili olsa da, duyğu diliniz azərbaycan dili imiş ...

tutduq sizi )))

mövzu hansısa bir emosinal halın diqtəsi ilə yaranıb, düz başa düşürəm ? )

Edited by NOIR
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

tmCsKhW65Ps.jpg

 

Ölmə gözəl eşşəyım

=====================================

 

Ölmə gözəl eşşəyım

Yonca əkmişəm

Qarnını bəsləyərsən

Sənsız təkmışəm.

 

Sən getsən bu dünyadan

Dərd alar məni

Palan, silos, arpa, su

Sevirəm səni.

 

Səni minib çapanda

Dünya mənimdir

Tövlədə tək qalırsan

Həyat çətindir...

 

Qamçısız darıxırsan

Bəs nə edim mən?

Anqırsanda işlədin

Tərsin oğlusan.

 

Səni mənə çox görməsin

Tanrım, ilahi

Amma yaman dözümlüsən

Vallah billahı....

 

Anan yaxşı, baban yaxşı

Dədən хароши

Sən kimə oxşadın, ulaq?

Нервы морочишь!

 

Kəhər ata çəpəki baxma

Yerini bil, eşşək

Alnına zəhmət yazılıb

Kef çəkir milçək.

 

Sevməyi bacarırlar

Tək mi eşşəyi?

Diiləri uzun olsa da

Yoxdur dilçəyi.

 

Bunların bir sonu varmı

Zaman əfəndi?

Abır-həya qaçıb-gedib

Son isə kəfəndi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, NOIR сказал:

demək ki, düşüncə diliniz rus dili olsa da, duyğu diliniz azərbaycan dili imiş ...

tutduq sizi )))

mövzu hansısa bir emosinal halın diqtəsi ilə yaranıb, düz başa düşürəm ? )

))))

bu bir mesacdır bizim  həmişə ac oligarx-monopolistlərə

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nə var nə yox?

ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ kasıblar

Ağ gündəsən, kəfəndəsən

Qara millətim

Yaddaşın zəifləyibdir

Getdi qeyrətin.

 

Türk kimi türk deyilsən

Ərəbdən uzağ

Bir parça çörək üçün 

Oldun yalquzaq.

 

Kin-küdurət sənə yaddır

Minənlər isə çox

El-oban təmiz bərbaddır

Sən olmusan lox!

 

Qızıl kimi torpağın 

Sənin deyildir

Evlərin od tutub yanır

Həyat veyildir.

 

Sabirə söz çatdırmaram

Kişi  dahidir

Yırtıcılar məskənində

O ilahidir!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Əntiqə həyat

ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÑÑаÑик

Vaxt ki vədəyə çatdı

Qurudum getdim.

Sanki mən deyildlm

Bu ömrü sürən.

 

Keyfimdən qalmadım

Pis günü gördüm

Səfalətlə cəhaləti

Çoxdan ötürdüm.

 

Səfalətlə rəzalət 

Doctdur, qardaşdır

Xürrəmi həyat isə

Yekə bir daşdır.

 

İtirməkdən qorxursan

Eyşi işrəti

Necə qoruyasan sən

Namus- qeyrəti?

 

Zülm çəkdiyim kimi 

Zülüm vermişəm

Həyat, qəribəsən

Məni bağışla.

 

Əntiqə günlər çox olub

Dərdeyi sər də

Zaman keçdi, palıd soldu

Qəmi-kədər də.

 

Əldən qalan deyirlər ki

Əlli il qalar

Acgözlük, tamah insanı

Hörmətdən salar.

 

Dünya, səninçün hazırdır

Orta barmağım

Həyat əntiqə şeydü

Solma yarpağım.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gültəkin

ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ,hamaseh-afghani

Ömür getdi, Gültəkin

Gözəl idin gül təkin

Yandın, alışdın, getdin

Soldun sən də, gül təkin

 

Çox axtardın, vurnuxdun

Sən özünü tapmadın

Dünya dərdi sənə qalıbmı

Qəlbi sınıq Gültəkin?

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Zaman. сказал:

 

Sən özünü tapmadın

Dünya dərdi sənə qalıbmı

Qəlbi sınıq Gültəkin?

onu deyim ki, şəkildəki Gültəkin dünya dərdi çəkənə heç oxşamır )

amma şeir pis alınmayıb. yeri gəlmişkən, ötən ay Şeir müsabiqəsi keçirildi, nə əcəb iştirak etmədiz ? düzü, axırı heç yaxşı olmadı, istedadlar arasında dava düşdü )) amma yenə də...

38 минут назад, Zaman. сказал:

Əldən qalan deyirlər ki

Əlli il qalar

Acgözlük, tamah insanı

Hörmətdən salar.

 

Dünya, səninçün hazırdır

Orta barmağım

Həyat əntiqə şeydü

Solma yarpağım.

bədahətən deyirsiz... sonra korrektə etmək fikri gəlmir ki ? :rolleyes:

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Necə мəsləhətdir?!

ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÑовеÑÑ ÐºÐ°Ðº пÑожиÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ

Məsləhətli don gen olar
Amerikanlar demişkən

Öyüdün lazımsız qalar

Əsəbələşmə gicitkan.

 

İşin düşübsə qürbətə

Öz başına çarə qıl

Fələklə qumar oynama

Dəvədən böyükdür fil.

 

Məsləhətlə evlənirlər

Sevişirlər, küsürlər

Qəmbər təpəyə deyəndə

Toyuq kimi bişirlər.

 

Məsləhətə bivecləri

Zindanlarda bit qapır

Mərdimazar azadlıqda

Fitnə qurub, at çapır.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, NOIR сказал:

onu deyim ki, şəkildəki Gültəkin dünya dərdi çəkənə heç oxşamır )

amma şeir pis alınmayıb. yeri gəlmişkən, ötən ay Şeir müsabiqəsi keçirildi, nə əcəb iştirak etmədiz ? düzü, axırı heç yaxşı olmadı, istedadlar arasında dava düşdü )) amma yenə də...

bədahətən deyirsiz... sonra korrektə etmək fikri gəlmir ki ? :rolleyes:

))))

mən şair deyiləm, amma təbi gələndə....

Qaç-qurtar!)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Zaman. сказал:

))))

mən şair deyiləm, amma təbi gələndə....

Qaç-qurtar!)))

))) elə isə susaq və oxuyaq sizi... başqa seçim qoymadız. yazın ! ))

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yadındamı?

xccgma_cont.jpg

Yadındamı, keçən günlər?

Mavi dəniz, sərt ruzigar

Bitdi sevgi, ötdü illər

Bizə qaldı sonsuz kədər....

 

Yadındamı, kamanla saz?

Bitmiş bulaq, dik yamaclar

Cavan idik, səbrimiz az

Apardı arzumu leylək-durnalar.

 

Yadındamı, çəməndə gül?

Ellər gözəlidir bu xarı bülbül

Ümüdsiz yaşadın, höngür ağladın

Bu sevgi deyildir, zülümdür zülüm......

1511.jpg

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

davamı olucey ? :rolleyes:

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, NOIR сказал:

davamı olucey ? :rolleyes:

))))

hələ ki tükəndim......

---------------------

"Dərvişnamə" iki ildir yatır kompun arxivində.:blush:

Material çiydir, bişirməyə isə vaxtım yoxdur.)

--------------------

yəqin ki ilham pərisi küsüb məndən.))

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Zaman. сказал:

))))

hələ ki tükəndim......

---------------------

"Dərvişnamə" iki ildir yatır kompun arxivində.:blush:

Material çiydir, bişirməyə isə vaxtım yoxdur.)

--------------------

yəqin ki ilham pərisi küsüb məndən.))

 

aha 

Dərvişnamə nə haqdadı ? qısa məzmunu barədə bir az yazardız, bilək ) çiy materialı verin bizə, bəlkə ideyada his çəkdi ya közərdi..

Edited by NOIR
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минуту назад, NOIR сказал:

aha 

Dərvişnamə nə haqdadı ? qısa məzmunu barədə bir az yazardız, bilək ) çiy materialı verin bizə, bəlkə ideyada his çəkdi ya közərdi..

))))

hələ ki tezdir.

Dərviş həyatı.

azad və qəribə

möcüzə dolu fəlsəfə

==============

Zənnimcə, dərvişlər kainatın uşaqlarıdır. Elə bil ki onları bəni-insan doğmayıb.:huh:

image.jpeg.c4efd73604b265a2dfec0b7a21407f6c.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Zaman. сказал:

))))

hələ ki tezdir.

Dərviş həyatı.

azad və qəribə

möcüzə dolu fəlsəfə

==============

Zənnimcə, dərvişlər kainatın uşaqlarıdır. Elə bil ki onları bəni-insan doğmayıb.:huh:

image.jpeg.c4efd73604b265a2dfec0b7a21407f6c.jpeg

Dərvişlər mistikdirlər. Sizin yaradıcılıq işinizdə mistika, sirr, möcüzə, əfsanə filan varmı ? )

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, NOIR сказал:

Dərvişlər mistikdirlər. Sizin yaradıcılıq işinizdə mistika, sirr, möcüzə, əfsanə filan varmı ? )

yaradıcılıq  və mən iki ayrı (əks) qütblərdir))

 

Hobbi desək daha düzgün olar.)

============

NOIR xanım, mənə bilirsiz nə maraqlıdır?

kəndli haqqında zəif və bəsit bir şeir yazmışdım. 

 

5700- dən artıq baxış

Nedir bunun səbəbi? :unsure:

Edited by Zaman.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moşunun sözü olmasın "sa qelem tutmagı mektepde öyredibler,ya sirkde?))

Ay Zaman))gül kimi peşeniz var)en yaxşısı onunla meşğul olun))Onsuzda şeir yazanımız çoxdur)))

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
))))
hələ ki tükəndim......
---------------------
"Dərvişnamə" iki ildir yatır kompun arxivində.:blush:
Material çiydir, bişirməyə isə vaxtım yoxdur.)
--------------------
yəqin ki ilham pərisi küsüb məndən.))
 

Menim ilham perim ,sizin ilham perinizle qohumdur deyesen))eyni vaxtda küsüb gedibler)
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минуты назад, Zaman. сказал:

5700- dən artıq baxış

Nedir bunun səbəbi? :unsure:

özünüz girib-çıxıbsız da mövzuya, düz 5700 dəfə :tongue:

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

zarafatcılam biz az, incimiyin )

düşünürəm, şeirli mövzular ümumiyyətlə populyardır. ola bilsin, məhz həmin açar sözlər çox axtarışa verilir.

siz necə düşünürsüz, səbəb nə ola bilər ? 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Kenul2012 сказал:

Moşunun sözü olmasın "sa qelem tutmagı mektepde öyredibler,ya sirkde?))

Ay Zaman))gül kimi peşeniz var)en yaxşısı onunla meşğul olun))Onsuzda şeir yazanımız çoxdur)))

))))))))))))

arıfə bir işarə kifayətdir

19 минут назад, Kenul2012 сказал:


Menim ilham perim ,sizin ilham perinizle qohumdur deyesen))eyni vaxtda küsüb gedibler)

bu ağır bir dərddir)))

11 минуту назад, NOIR сказал:

özünüz girib-çıxıbsız da mövzuya, düz 5700 dəfə :tongue:

qırıldım gülməkdən Ð¡Ð¼ÐµÑ, ÑоÑÐ¾Ñ (10) Ñмайлики каÑÑинки

6 минут назад, NOIR сказал:

zarafatcılam biz az, incimiyin )

düşünürəm, şeirli mövzular ümumiyyətlə populyardır. ola bilsin, məhz həmin açar sözlər çox axtarışa verilir.

siz necə düşünürsüz, səbəb nə ola bilər ? 

))))

səbəbin bilsəydim heç dərdim olmazdı

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, Zaman. сказал:

qırıldım gülməkdən Ð¡Ð¼ÐµÑ, ÑоÑÐ¾Ñ (10) Ñмайлики каÑÑинки

gülüş insanın ömrünü uzadır :smile: 

27 минут назад, Zaman. сказал:

səbəbin bilsəydim heç dərdim olmazdı

eybi yox, özünüzə bunu dərd eləmiyin... indi daha olub da. unudun getsin )

56 минут назад, Kenul2012 сказал:

Menim ilham perim ,sizin ilham perinizle qohumdur deyesen))eyni vaxtda küsüb gedibler)

sizlərin heç olmasa, küsüb-barışan pəriləriniz var ) məndə isə pəri heç vaxt olmayıb. 3-5 sözü heca vəznində düzüb-qoşa bilmirəm ki, şeirə bənzər ritm alınsın ( istedadım yoxdur. həmişə həsəd aparmışam o insanlara ki, bu kimi lap bəsit də olsa, bacarıqları var 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×