Jump to content
ElxanS

Ширванский национальный парк - сафари по азербайджански

Recommended Posts

Cоздан в 2003 году на административной территории Сальянского района. Общая площадь парка составляет 54,373.5 гектара 

Создан с целью защиты и размножения джейранов и водоплавающих птиц. 

Если кому то интересно советую посетить можно увидеть этих редких животных в природе и не в клетках,вход стоит 2 маната Помимо них здеcь обитают барсук, кролик, волк, лиса, камышовый кот, шакал. В центральной части располагается озеро примерной площадью 4 тыс.га.Довольно таки большое, но однако большей частью заросшего камышом. Теплый климат и густая растительность создает благоприятную обстановку для зимования птиц, таких как турадж, дрофа, лебеди). В обшей сложности в среднем их бывает около 6 тыс. и что самое интересное 5 тыс. это фламинго, именно поэтому озеро назвали в честь этих птиц Flamingo Lake.

Озеро назодится в 11 км от входа в сторону моря. Есть здеь и свои пляжи и даже грязевые вулканы. Поехали. В начале довольно таки густые заросли кустарноков которые достигают высоты аж почти в 3 метра. Дальше растительность уменьшается. Чемто похожи на африканские саванны, прям как по нейшнл джографик  Презжаем 2 км и вот. Стая джейранов. Попытка сделать фотки неуспешная. Уж очень они шустрые животные. Едем дальше. Что это, сколько джейранов?  Я часть природы. Ощущение супер. фоткая джейранов и проезжая дальше в глубь к озеру забываешь обо всем. Подъехали к озеру. На берегу 3-х этажный домик.  3-й этаж открытая мансарда с видом на озеро. Хоть и не сезон но птицы были. 

Мне было интересно, а что пьют джейраны, оказывается морскую воду. В районе парка из-за того что на севере в Каспий впадает Ширванский канал и на юге Кура вода в море здесь немного пресная. 

Короче, все ощущения словами не передать - настоящее азербайджанское сафари.

Приезжайте посмотреть!!!

 

Были с семьей взяли работника парка в сопровождении,мы были на машине.За нас троих взяли при входе всего 2 маната

 

Советую посмотреть и ознакомиться 

 

 

 

Edited by ElxanS
 • Like 2
 • Thanks 1
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фото с парка

d0babd35-962f-44be-a0a5-4a6b98655109.JPG

810d2ff2-b9b2-446e-93e9-5e58a9dad820.JPG

a4c9f330-e101-4aa4-8dfe-6dbf89479c97.JPG

de452c31-bb82-4301-a5ac-00c1b4078bc7.JPG

f0cb6fda-9abb-4550-ad1a-201990b4896b.JPG

 • Like 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

сто раз проезжал мимо этого заповедника...надо как то заглянуть туда...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересно особенно в середине сентября когда со всего мира прилетают птицы очень редкие занесенные в Красную книгу

На территории парка в данный момент обитает 18 тысяч джейранов,волки и лисы а также дикие лошади 

Советую!

 • Like 3
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И еще там предлагают три маршрута К озеру К морю К вулканам 

Мы поехали сначала к озеру по дороге Джейранов было мало так как это самый близкий маршрут и этот маршрут чтоб увидеть диких птиц

После нам предложили поехать  к морю так как это самый отдаленный маршрут Джейранов там было очень много мы даже чуть не сбили одного Если хотите увидеть близко их то обезательно выбирайте этот маршрут  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yaşlı adamlara oturmağa rahat yer var??

Yemek verilir yoxsa özümlə götürməliyəm?

Piknik üçün ayrılmış yerdə yüngül tonqal qalamağa icazə verilir?

 

Mümkünsə sualları cavablandırın Elxans xanım)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biz oz mashinan getdik 

Ve ushaqnan (3yash)

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Piknik üçün ayrılmış yerdə yüngül tonqal qalamağa icazə yoxdur

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, ElxanS said:

Piknik üçün ayrılmış yerdə yüngül tonqal qalamağa icazə yoxdur

Valideynlərimi aparsam(normal yeriyə bilmirlər) münasib yer(otaq,kotej) varmı otursunlar təbiyyəti seyr etsinlər mən uşaqlarla gəzim??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qalmaq yeri yoxdu orda ve yaxshi olsa mashinan olarsiz chunki orda zeherli ilanlar var Gurze

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Şirvan Milli Parkının heterofaunasını 17 növ surunən heyvanlar təşkil edir. Bunlardan 3 növü tısbağa, 6 növü kərtənkələ və 8 növü ilanlardır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

İlanlar: kor ilan, adi su ilanı,  su ilanı, zeytuni təlxə, qızılı təlxə, xaltalı eyrenis, kələz ilan və cənubi Qafqaz gürzəsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cənubi Qafqaz gürzəsi Milli Parkın ərazisində geniş yayılmış sürünən növlərdəndir. Tibb xammalı olan zəhərinə görə gürzə ilanları qiymətli sürünən növü hesab olunur.

Yırtıcılardan canavar, çaqqal, tülkü, gəlincik, safsar, porsuq, qamışlıq pişiyi, çöl pişiyi; Kürəkayaqlılardan xəzər suitisi; Cütdırnaqlılardan çöl donuzu və ceyran Milli Parkda məməlilər faunasının özəyini təşkil edir. Bu növlərdən ceyran, safsar və çöl pişiyi respublikamızın “Qırmızı Kitab”ına daxil edilmişdir. Xəzər suitisi, ceyran və safsar “Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin Siyahısı”nda müxtəlif statusla qorunan növlər elan edilmişdir. Bütün yarasa növləri “Avropa Yarasalarının Qorunması üzrə Razılaşma”ya (EUROBATS) əsasən mühafizə olunurlar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Şirvan Milli Parkı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 5 iyul tarixli 1298 nömrəli Sərəncamı ilə Bakı şəhərinin Qaradağ, Səlyan və Neftçala rayonlarının inzibati ərazilərinin 54373,5 hektarında Azərbaycan Respublikasının Şirvan Milli Parkı yaradılmışdır. Kür-Araz ovalığının cənub-şərqi Şirvan düzənliyində ümumi ərazisi 65580 hektar olan xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisinin 54373,5 hektarında Şirvan Milli Parkı, 6232 hektarında Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu və 4930 hektarında isə Bəndovan Dövlət Təbiət Yasaqlığı yerləşir.   

Şirvan Milli Parkı Milli Parkın yaradılmasında  əsas məqsəd yarımsəhra landşaftının  başlıca komponentlərini, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı  kitabı”na düşmüş ceyranları və o ərazi üçün səciyyəvi olan fauna  növlərini qoruyub saxlamaq, ekoloji monitorinqi həyata keçirmək,  əhalini ekoloji maarifləndirmək, turizm və istirahət üçün şərait  yaratmaqdır.

 Milli Parkın ərazisində relyefin, bitki və torpaq örtüyünün müxtəlifliyi  burada bir sıra təbii landşaft sahələrini ayırmağa imkan verir.  Ərazinin əsas hissəsini yovşanlı, şoranotlu yarımsəhra xırda təpəliklər  və şoranotlu yarımsəhra düzənliyi təşkil edir. Qədim sahil tirələri,  laqunlar müəyyən sahələrdə aydın nəzərə çarpır. Külək vasitəsilə  yaranan əsas relyef forması–düyün təpəcikləri ceyranların sığınacağı  və mühafizəsi üçün çox sərfəlidir.  

 Ərazidə yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru bozqır tipli iqlim hakimdir. Burada çay və bulaq yoxdur, ərazini şərqdən Xəzər dənizi, şimaldan Baş Şirvan kollektoru, bir sıra digər kollektorlar, Çala (Qızılqaz) gölü və s. əhatə edir ki, bu da  ceyranları su ilə tam təmin edir. Ərazidə Xəzərin, kanalların və gölün suyunun qışda donmaması ceyranlar və quşlar üçün çox əhəmiyyətlidir.

Milli Parkın ərazisində qaraşoranlı, şahsevdi, duzlaq-çoğanlı, yarımsəhra bitkiləri, çərənli-yovşanlı, yovşanlı-efemerli, yovşanlı, xos təkli, dənli-müxtəlifotlu, efemerli, sahil qumlu və çala-çəmən (dəvəotlu) bitki formasiyaları üstünlük təşkil edir.

Landşaft, iqlim və relyef xüsusiyyətlərinə görə Şirvan Milli Parkının ərazisində xarakterik suda-quruda yaşayanlar və sürünənlər faunası formalaşmışdır.

Şirvan Milli Parkının ərazisində 4 növ suda-quruda yaşayan heyvanlara rast gəlinir. Bunlar Suriya sarımsaqiyli qurbağa, yaşıl quru qurbağası, Kiçik Asiya ağac qurbağası və göl qurbağasıdır.

Suriya sarımsaqiyli qurbağa nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşmiş növ olduğu üçün “Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının Siyahısı”na və Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ına  daxil edilmişdir və qanunla qorunur. Şirvan Milli Parkının heterofaunasını 17 növ surunən heyvanlar təşkil edir. Bunlardan 3 növü tısbağa, 6 növü kərtənkələ və 8 növü ilanlardır. Tısbağalar: Aralıq dənizi və ya quru tısbağası, Xəzər tısbağası, bataqlıq və ya çay tısbağası. Kərtənkələlər: Xəzər gekkonu, koramal, cəld kərtənkələcik, rəngbərəng kərtənkələcik, zolaqlı kərtənkələ, zərif ilanbaş kərtənkələ. İlanlar: kor ilan, adi su ilanı,  su ilanı, zeytuni təlxə, qızılı təlxə, xaltalı eyrenis, kələz ilan və cənubi Qafqaz gürzəsi.

Aralıq dənizi və ya quru tısbağası nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşmiş növ olduğu üçün “Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının Siyahısı”na və Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ına  daxil edilmiş və qanunamüvafiq  olaraq mühafizə olunur.

Cənubi Qafqaz gürzəsi Milli Parkın ərazisində geniş yayılmış sürünən növlərdəndir. Tibb xammalı olan zəhərinə görə gürzə ilanları qiymətli sürünən növü hesab olunur.

Şirvan Milli Parkında 230 növ qeydə alınmışdır. Bu zənginlik Milli Parkın quşların miqrasiya yolunda yerləşməsi və ərazisində quşların yaşayışı üçün biotopların müxtəlifliyi ilə əlaqədardır.

Quşların miqrasiyası və qışlama dövründə göllərin və dənizin dayaz yerlərində əsasən yaşılbaş ördəklər, fitçi cürə, boz ördək, marek, bizquyruq,  cırıldayan cürə, enliburun ördək, flaminqo, fısıldayan qu, qaşqaldaq, dərin su sahələrində isə qırmızıburun, qırmızıbaş, kəkilli və dəniz dalğıcları, güləyən ördək və digər ördək növləri toplantılar əmələ gətirirlər. 
Göstərilən biotoplarda  iyrəncələrə, qutanlara, qarabattaqlara və qağayılara rast gəlinir. 
Göllərin ətrafındakı açıq bataqlıq sahələrdə, dənizsahili nəmli qumsallıqlar və laqunalarda çovdarçılar, bizdimdiklər və bekaslar toplantılar əmələ gətirir.

Qırmızıdöş qaz, boz, ağalın və ağqaş qazlar Milli Parkın bütün açıq su biotoplarında istirahət edir, yarımsəhraların dənli-efemer, yovşanlı-efemer və digər bitki formasiyaları ilə örtülü olan sahələrində qidalanırlar.

Böyük və Kiçik Çala (Qızılqaz) göllərinin 60-65%-ni təşkil edən qarğı və qamışlıqların əsas sakinləri su fərəsi, adi porzan, kiçik porzan, cırtdan porzan və qamışlıq fərələridir.

Şirvan Milli ParkıYırtıcı  quşlardan çay qaraquşu, ağquyruq dəniz qartalı, çöl sarı, adi sar, çöl qartalı, böyük qartalça, məzar qartalı, ütəlgi, şahin və s. növlərə az miqdarda rast gəlinir. Oturaq növ olan turac Milli Parkın cənub-qərb və cənub-şərq hissəsində çox kiçik sahələrdə yayılmışdır.

Azərbaycan və dünya miqyasında təhlükədə olan quşlardan Milli Parkın ərazisində 34 növə rast gəlinir. Onlardan 14-ü yalnız Azərbaycanın “Qırmızı Kitab”ına, 10-u ancaq “Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin Siyahısı”na, 10-u isə həm Azərbaycanın  “Qırmızı Kitab”ına (1989), həm də  “Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin Siyahısı”na (2002) daxil edilmişdir.

Məməli heyvanların respublikamızda yayılmış bütün dəstələrinin nümayəndələrinə Şirvan Milli Parkının ərazisində rast gəlinir.

Həşəratyeyənlər dəstəsindən ağdöş və qulaqlı kirpilər, quldenştedt qonurdişi; Yarasalar dəstəsindən itiqulaq, bığlı, cırtdan və Küli şəbpərələri, kiçik və böyük nalburunlar, ikirəng könlücə, dağ   könlücəsi;  Gəmiricilər dəstəsindən ictimai çöl siçanı, qara və boz siçovullar, qırmızıquyruq qum siçanı, kiçik və Kiçik Asiya ərəbdovşanları; Dovşankimilərdən boz dovşan; Yırtıcılardan canavar, çaqqal, tülkü, gəlincik, safsar, porsuq, qamışlıq pişiyi, çöl pişiyi; Kürəkayaqlılardan xəzər suitisi; Cütdırnaqlılardan çöl donuzu və ceyran Milli Parkda məməlilər faunasının özəyini təşkil edir. Bu növlərdən ceyran, safsar və çöl pişiyi respublikamızın “Qırmızı Kitab”ına daxil edilmişdir. Xəzər suitisi, ceyran və safsar “Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin Siyahısı”nda müxtəlif statusla qorunan növlər elan edilmişdir. Bütün yarasa növləri “Avropa Yarasalarının Qorunması üzrə Razılaşma”ya (EUROBATS) əsasən mühafizə olunurlar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Biz orda olanda avtobus ushaqlarnan geldi biz sorushdug  dediler bu ekskursiya turu

 Bu safari park milli park bu zoopark deyil Avtobusnan Mashinan getmey olar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biz oz mashinan getdik 

Ve ushaqnan (3yash),bizim ushaqa cox maraqli idi

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раньше устраивали туда туры, очень редко они встречали джейранов. И даже предупреждали, что можно и не увидеть. А ехать в пустыню не особо хотелось - можно и на Абшероне остаться.

Теперь не пойму - вам повезло, или джейранов больше стало. Или они куда-то мигрируют в пределах парка.

На седане получится по территории кататься или лучше на чем-то повыше?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Число Джейранов увеличилось но обязательно выбирайте  маршрут к морю там отдаленная часть и их очень много 

Мы были на Хундаи Сантафе но и обычный седан справиться там есть дорога по которой ездят работники парка 

Пару раз мы выходили из машины ребенок хотел погладить черепах но нам сказали смотрите под ноги по любому если даже змея она не тронет а уползет и в траву не ходить а так по дороге пожалуйста Мы и погуляли и понаблюдали Еду с собой можно взять возле озера есть место где можно посидеть Но костер делать не разрешат 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Джейранов увидите точно территория 65 гектар на ней 18 тысяч джейранов 

Мы поехали с работником парка он взял еще бинокль 

Мы тоже думали не увидим а нет двигаясь вглубь животные стали пробегать мимо машины и показывать себя

И еще сказали приедете в сентябре увидите здесь столько птиц фламинго гусей цаплей их очень много прилетает зимовать

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çox maraqlı oldu mənə, indi getmək məsləhətdir ya sentyabr ayına saxlayaq? Yəni indi getsək quşlardan başqa qalan heyvanları görə bilərik sizcə? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

как хорошо что поделились своими впечатлениями , сколько раз проезжал там и не знал , что столько интересного можно там увидеть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы сентябре нужно поехать

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.05.2018 в 10:03, ElxanS сказал:

18 тысяч джейранов 

Преувеличение. Официально - 7 тысяч

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, HHA71 said:

Вы сентябре нужно поехать

в прошлую неделю когда возврашалься семьей из юга собиралься зайти в заповедник. Пока ждали у ворот проводника рядом увидели гюрзу метров полтора которая полза к заповеднику, охота семьи погулять пропало). да я тоже не захотел рисковать маленькими детьми.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эх, не получилось в начале осени...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Эх, не получилось в начале осени...
Кто-нибудь знает человека, который там реально побывал и сделал снимки или видео(кроме президента и журналистов)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Synteco said:
On 10/26/2018 at 8:13 AM, Crocoos said:
Эх, не получилось в начале осени...

Кто-нибудь знает человека, который там реально побывал и сделал снимки или видео(кроме президента и журналистов)?

Съёмка, видимо, запрещена))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/28/2018 at 8:06 AM, Crocoos said:

Съёмка, видимо, запрещена))

Прикольно. Если это так, то зачем мелочиться, пусть вообще закроют для посещения и оставят в покое джейранов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Synteco said:

Прикольно. Если это так, то зачем мелочиться, пусть вообще закроют для посещения и оставят в покое джейранов. 

А мне всегда казалось, что большинство наших заповедников закрыты для посещения))) Оказывается, на сайте есть хотя бы по 4 трека в каждом заповеднике. На деле - обычно одна тропа.

Кстати, никогда не были в Аг гёльском заповеднике?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Crocoos said:

А мне всегда казалось, что большинство наших заповедников закрыты для посещения))) Оказывается, на сайте есть хотя бы по 4 трека в каждом заповеднике. На деле - обычно одна тропа.

Кстати, никогда не были в Аг гёльском заповеднике?

К сожалению нет.

В других заповедниках желательно заранее договариваться с начальством, есть даже сайты с заказом билетов, но на практике если просто приехать, можно упереться в закрытые ворота и потом долго искать кого-то, кто сможет организовать экскурсию.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отвозил месяц назад туристов из Словакии в Ширванский заповедник... Так скажу , смотреть там не на что ... Попали в дождь (хотя в Баку было сухо и солнечно), дорога - грязь ( благо ехали на внедорожнике )... Изредка пробегающие мимо пару джейранов ... А также смогли увидеть фламинго ( при этом надо было пройти почти по колено в грязи)... Работают каждый день.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/23/2018 at 8:31 AM, Feofil said:

Отвозил месяц назад туристов из Словакии в Ширванский заповедник... Так скажу , смотреть там не на что ... Попали в дождь (хотя в Баку было сухо и солнечно), дорога - грязь ( благо ехали на внедорожнике )... Изредка пробегающие мимо пару джейранов ... А также смогли увидеть фламинго ( при этом надо было пройти почти по колено в грязи)... Работают каждый день.

Отсюда делаю вывод, что смотреть там все-таки есть на что, просто кто-то палец о палец не ударяет, чтобы создать какие-то элементарные условия для доступного посещения туристами и разнообразить их досуг. 

Edited by Synteco
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 31.05.2018 в 15:31, Лахиджанин сказал:

в прошлую неделю когда возврашалься семьей из юга собиралься зайти в заповедник. Пока ждали у ворот проводника рядом увидели гюрзу метров полтора которая полза к заповеднику, охота семьи погулять пропало). да я тоже не захотел рисковать маленькими детьми.

 

Я в мае июне  бесплатно не выеду в район и на природу вообще. Это время - время активного размножения змей,они агрессивнее обычного бывают в этот период. 

Нас,когда я в школе училась ,в мае месяце учительница экскурсией вывезла в Гобустан, столько змей я вижу с тех пор только в кошмарных снах ..

 

А ТС спасибо за тему,я даже не знала о существовании этого заповедника :25:

 • Like 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Джоконда said:

Я в мае июне  бесплатно не выеду в район и на природу вообще. Это время - время активного размножения змей,они агрессивнее обычного бывают в этот период. 

Нас,когда я в школе училась ,в мае месяце учительница экскурсией вывезла в Гобустан, столько змей я вижу с тех пор только в кошмарных снах ..

 

А ТС спасибо за тему,я даже не знала о существовании этого заповедника :25:

Прекрасная пора. Можно застать цветение, ещё совсем не жарко :)

В Гобустане сейчас столько людей, что змеи там могут быть только по ночам. Если вдруг нужны будут - ищите их на скалах Дюбянди, например))

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, Crocoos сказал:

Прекрасная пора. Можно застать цветение, ещё совсем не жарко :)

В Гобустане сейчас столько людей, что змеи там могут быть только по ночам. Если вдруг нужны будут - ищите их на скалах Дюбянди, например))

Я в Гобустане была в 98 году, с тех пор туда даже за вознаграждение не поеду :)

 А Дюбянди вообще отдельная тема :faceoff:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Джоконда said:

Я в Гобустане была в 98 году, с тех пор туда даже за вознаграждение не поеду :)

 А Дюбянди вообще отдельная тема :faceoff:

 

С тех пор кое-что изменилось :)

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, Crocoos сказал:

С тех пор кое-что изменилось :)

Согласна, но страх не дает убедиться в этом воочию:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Crocoos said:

С тех пор кое-что изменилось :)

Змеи стали намного умнее, просто так бесплатно уже не кусают.

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Synteco said:

Змеи стали намного умнее, просто так бесплатно уже не кусают.

Охотятся, в первую очередь, за арабскими туристами, потом за остальными приезжими, а на местных и внимания не обращают.

 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Отсюда делаю вывод, что смотреть там все-таки есть на что, просто кто-то палец о палец не ударяет, чтобы создать какие-то элементарные условия для доступного посещения туристами и разнообразить их досуг. 
Да есть на что , но лучше летом или весной. Бывает много разных птиц.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько езжу с туристами в Гобустан , ни разу не встречался с ползучими существами )

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Feofil said:

Сколько езжу с туристами в Гобустан , ни разу не встречался с ползучими существами )

Я не так часто езжу, максимум 2-3 раза в год, но тоже ни разу такую живность не встречал, только один раз видел суслика или хомяка, который скрылся в норе и слышал вечером лай лисицы.

Edited by Synteco

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 26.12.2018 в 12:32, Synteco сказал:

Я не так часто езжу, максимум 2-3 раза в год, но тоже ни разу такую живность не встречал, только один раз видел суслика или хомяка, который скрылся в норе и слышал вечером лай лисицы.

жаль я не могу показатьф ото живности Гобустана.так как удалилслучайно все фото .где туристическая зона,там змей нету  .но стоит выйти за зону туристическую как начинается.я может в след годжу если разрешение получу от начальства заповедника. то в одну из зон поеду на сутки с фотиком проект один хочу замутить.

Edited by fransuz

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.05.2018 в 09:03, ElxanS сказал:

Джейранов увидите точно территория 65 гектар на ней 18 тысяч джейранов 

Мы поехали с работником парка он взял еще бинокль 

Мы тоже думали не увидим а нет двигаясь вглубь животные стали пробегать мимо машины и показывать себя

И еще сказали приедете в сентябре увидите здесь столько птиц фламинго гусей цаплей их очень много прилетает зимовать

спасибо Вам большое! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давайте вам Расскажу не много истории гобустана.меня с ним познакомили в 2011 году.раньше там можно было пройти или проехать куда хочешь. приезжала много людей кто живет там рядом .делали пикник и тд.да были кто мусорил были кто норм люди.я туда ездил кое с кем кто увлекался йогой ну и показывала места силы .где даже я далекий от йоги ощущал,что там есть это.там были такие шикарные места где почему то получался ветер когда вокруг был штиль.я обошел буквально всю зту часть зоны,где находится новый музей,поднимался на каменный карьер .кто не знает там был каменный карьер который хорошо что остановили добычу.я там видел громадных ящерец величной в 50см! или больше.лежит такая мини копия крокодила рот отктроет и на тебя смотрит .подпускали порой подойти на растояние до 1метра потом лениво убегали.были змеи ядовитые.всяик тем пауки крупноватых размеров .так же были места где моб не ловит стоит пройти пару сот метров он ловил.потом кажется в 2013 илли 2015 запретили выходить за хону туристическую + перекрыли пути .сказали вдруг что случится с вами нам отвечать.17883524_221743938302249_726552550074959вот это гобустан пока туда вход свободен.хотя я там 2 года небыл)может изменили все.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Давайте вам Расскажу не много истории гобустана.меня с ним познакомили в 2011 году.раньше там можно было пройти или проехать куда хочешь. приезжала много людей кто живет там рядом .делали пикник и тд.да были кто мусорил были кто норм люди.я туда ездил кое с кем кто увлекался йогой ну и показывала места силы .где даже я далекий от йоги ощущал,что там есть это.там были такие шикарные места где почему то получался ветер когда вокруг был штиль.я обошел буквально всю зту часть зоны,где находится новый музей,поднимался на каменный карьер .кто не знает там был каменный карьер который хорошо что остановили добычу.я там видел громадных ящерец величной в 50см! или больше.лежит такая мини копия крокодила рот отктроет и на тебя смотрит .подпускали порой подойти на растояние до 1метра потом лениво убегали.были змеи ядовитые.всяик тем пауки крупноватых размеров .так же были места где моб не ловит стоит пройти пару сот метров он ловил.потом кажется в 2013 илли 2015 запретили выходить за хону туристическую + перекрыли пути .сказали вдруг что случится с вами нам отвечать.17883524_221743938302249_7265525500749590480_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fgyd4-1.fna&oh=1a054a15e712df28b7ca5aade13c13b8&oe=5C991B1Bвот это гобустан пока туда вход свободен.хотя я там 2 года небыл)может изменили все.
Надо же какие интересные факты!
Жаль , что не везде там можно побывать ...
У меня бывало как то , туристы хотели с ночевкой в палатках там остаться , но администрация не разрешила (((

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 15.05.2018 в 13:21, ElxanS сказал:

Cоздан в 2003 году на административной территории Сальянского района. Общая площадь парка составляет 54,373.5 гектара 

Создан с целью защиты и размножения джейранов и водоплавающих птиц. 

Если кому то интересно советую посетить можно увидеть этих редких животных в природе и не в клетках,вход стоит 2 маната Помимо них здеcь обитают барсук, кролик, волк, лиса, камышовый кот, шакал. В центральной части располагается озеро примерной площадью 4 тыс.га.Довольно таки большое, но однако большей частью заросшего камышом. Теплый климат и густая растительность создает благоприятную обстановку для зимования птиц, таких как турадж, дрофа, лебеди). В обшей сложности в среднем их бывает около 6 тыс. и что самое интересное 5 тыс. это фламинго, именно поэтому озеро назвали в честь этих птиц Flamingo Lake.

Озеро назодится в 11 км от входа в сторону моря. Есть здеь и свои пляжи и даже грязевые вулканы. Поехали. В начале довольно таки густые заросли кустарноков которые достигают высоты аж почти в 3 метра. Дальше растительность уменьшается. Чемто похожи на африканские саванны, прям как по нейшнл джографик  Презжаем 2 км и вот. Стая джейранов. Попытка сделать фотки неуспешная. Уж очень они шустрые животные. Едем дальше. Что это, сколько джейранов?  Я часть природы. Ощущение супер. фоткая джейранов и проезжая дальше в глубь к озеру забываешь обо всем. Подъехали к озеру. На берегу 3-х этажный домик.  3-й этаж открытая мансарда с видом на озеро. Хоть и не сезон но птицы были. 

Мне было интересно, а что пьют джейраны, оказывается морскую воду. В районе парка из-за того что на севере в Каспий впадает Ширванский канал и на юге Кура вода в море здесь немного пресная. 

Короче, все ощущения словами не передать - настоящее азербайджанское сафари.

Приезжайте посмотреть!!!

 

Были с семьей взяли работника парка в сопровождении,мы были на машине.За нас троих взяли при входе всего 2 маната

 

Советую посмотреть и ознакомиться 

 

 

 

спасибо за фильм. релакс

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Feofil сказал:

Надо же какие интересные факты!
Жаль , что не везде там можно побывать ...
У меня бывало как то , туристы хотели с ночевкой в палатках там остаться , но администрация не разрешила (((

Мда,ну боятся что вдруг что то случится,потом им отвечать .но там есть другой заповедник, правда не такой живописный,но 2года назад там заборов и охраны не было,на камнях были изображения и тд .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bura girish odenishlidir bilen var?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Платно там. И много надо ходить пешком, чтобы до озера добраться. Если будете осенью, или весной - грязи по колено... Нужна подходящая обувь и энтузиазм, чтобы там все прошагать. Если повезет, можете видеть вдалеке стадо джейранов, но обычно они прячутся.

Степь да степь кругом. К озеру ходила - была чистая зеркальная гладь, как будто с рисунка художника. К вулкану не ходила, не знала даже, что есть там вулкан, а то и туда прошагала бы.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да, платно, но не очень дорого, я уже не помню, сколько мы платили.
Пару манат с человека

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как там в конце марта - начале апреля? Птицы есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×