Jump to content
OneLuxStore

İslamın Anlamının Neçə Şərti Var ? Və Hansılardır?

Recommended Posts

6 часов назад, Farhad Musaev сказал:

Bizә lazımdır ki bunlar?

İslam'ın anlamını bilmeyen sizce necə müsəlman ola bilər?

Share this post


Link to post
Share on other sites
İslam'ın anlamını bilmeyen sizce necə müsəlman ola bilər?


Biz niyә müsәlman olmalıyıq ki? Müsәlmançılıqdan bizә nә?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, Farhad Musaev сказал:

 


Biz niyә müsәlman olmalıyıq ki? Müsәlmançılıqdan bizә nә?

 

 

Çünki Allah Quranda İnsanlara Belə Buyurur 

 

“Ey iman gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün!”

“Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardanda bir çox kişi və qadın törədib yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun! Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir”.

“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz danışın ki, O, sizin əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın. Kim Allaha və Onun Elçisinə itaət etsə, böyük bir uğur qazanar”.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Çünki Allah Quranda İnsanlara Belə Buyurur 

 

“Ey iman gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün!”

“Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardanda bir çox kişi və qadın törədib yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun! Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir”.

“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz danışın ki, O, sizin əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın. Kim Allaha və Onun Elçisinə itaət etsə, böyük bir uğur qazanar”.Bәs Әnam surәsinin 92-ci ayәsindә nә deyir?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Farhad Musaev сказал:

 


Bәs Әnam surәsinin 92-ci ayәsindә nә deyir?

 

Bu, şeherler anası (Mekke ehlini) ve onun etrafındakıları qorxutmaq üçün nazil etdiyimiz, özünden evvelkileri tesdiq eden mübarek bir Kitabdır. Axirete inananlar ona da inanırlar. Onlar namazlarını doğru-düzgün qılırlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bu, şeherler anası (Mekke ehlini) ve onun etrafındakıları qorxutmaq üçün nazil etdiyimiz, özünden evvelkileri tesdiq eden mübarek bir Kitabdır. Axirete inananlar ona da inanırlar. Onlar namazlarını doğru-düzgün qılırlar.


Ay sağol. İndi biri başa salsın görәk Azәrbaycan vә digәr müsәlman ölkәlәri nә vaxtdan Mәkkәnin әtrafında yerlәşib?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Farhad Musaev said:

 


Ay sağol. İndi biri başa salsın görәk Azәrbaycan vә digәr müsәlman ölkәlәri nә vaxtdan Mәkkәnin әtrafında yerlәşib?

 

))))

Səsli güldüm ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycanlı Məkkə ətrafında olmaq istəmirsə, Məkkə ətrafı azərbaycanlının olduğu yerə gələcək. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azərbaycanlı Məkkə ətrafında olmaq istəmirsə, Məkkə ətrafı azərbaycanlının olduğu yerə gələcək. 


E, gәlsin bakalım. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 19.04.2018 в 17:24, Farhad Musaev сказал:

 


Ay sağol. İndi biri başa salsın görәk Azәrbaycan vә digәr müsәlman ölkәlәri nә vaxtdan Mәkkәnin әtrafında yerlәşib?

 

«Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm». (əl-Əraf 158). (Ey Məhəmməd!) Biz səni bütün insanlara müjdə verən, qorxudan bir peyğəmbər göndərdik. Lakin insanların əksəriyyəti bilməz». (Səba 28). «Biz səni insanlara Peyğəmbər göndərdik. Allahın buna şahid olaması (sənə) kifayət edər». (ən-Nisa 79). Cabir — radıyallahu anhu — rəvayət edir ki, Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — buyurdu: «Mənə beş şey verilib ki, bundan qabaq heç bir Peyğəmbərə verilməyib… Hər bir peyğəmbər müəyyən bir qövmə göndərilib mən isə hamıya göndərilmiş Peyğəmbərəm».

Bu o Deməkdir ki bu Allahdan qorxub və ona  və sonra Peyğəmbərə tabe olmaq  bütün insanlara aiddir nəinki Məkkə əhlinə 

Share this post


Link to post
Share on other sites
«Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm». (əl-Əraf 158). (Ey Məhəmməd!) Biz səni bütün insanlara müjdə verən, qorxudan bir peyğəmbər göndərdik. Lakin insanların əksəriyyəti bilməz». (Səba 28). «Biz səni insanlara Peyğəmbər göndərdik. Allahın buna şahid olaması (sənə) kifayət edər». (ən-Nisa 79). Cabir — radıyallahu anhu — rəvayət edir ki, Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — buyurdu: «Mənə beş şey verilib ki, bundan qabaq heç bir Peyğəmbərə verilməyib… Hər bir peyğəmbər müəyyən bir qövmə göndərilib mən isə hamıya göndərilmiş Peyğəmbərəm».

Bu o Deməkdir ki bu Allahdan qorxub və ona  və sonra Peyğəmbərə tabe olmaq  bütün insanlara aiddir nəinki Məkkə əhlinə 

 

Yox, Әnam 92-dә bu kitabın bizә aid olmadığını deyir axı. Onda Әnam surәsinin 92-ci ayәsi ümumiyyәtlә olmalı deyildi.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 18.04.2018 в 06:47, Farhad Musaev сказал:

Bizә lazımdır ki bunlar?

 

sene lazim deyilse ne axtarirsan dini movzuda.?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Farhad Musaev said:

 

Yox, Әnam 92-dә bu kitabın bizә aid olmadığını deyir axı. Onda Әnam surәsinin 92-ci ayәsi ümumiyyәtlә olmalı deyildi.

 

 

Siz Qurana inananıydızsa, onda xeyir ola başqa ayələri oxumadan bilmədən birbaşa ənam surəsinin 92-ci ayəsini misal çəkmisiz? Əgər bütün insanlara xitab edən ayələrdə varsa, sizin imenno bu ayəni yazmağınızda məqsəd nədi? Hələ Quranın doğru olub olmamasını qoyaq kənara.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Siz Qurana inananıydızsa, onda xeyir ola başqa ayələri oxumadan bilmədən birbaşa ənam surəsinin 92-ci ayəsini misal çəkmisiz? Əgər bütün insanlara xitab edən ayələrdə varsa, sizin imenno bu ayəni yazmağınızda məqsəd nədi? Hələ Quranın doğru olub olmamasını qoyaq kənara.


Mәn sizdәn fәrqli olaraq Quranı oxumuşam vә başa düşmüşәm nә var, nәyox. Bir ayәdә bir söz deyib, başqa ayәdә başqa söz deyәn kitabı mәn özümә rәhbәr seçә bilmәrәm. Ola bilәr sizinçün fәrq etmir, amma mәnimçün fәrq edir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Farhad Musaev said:

 


Mәn sizdәn fәrqli olaraq Quranı oxumuşam vә başa düşmüşәm nә var, nәyox. Bir ayәdә bir söz deyib, başqa ayәdә başqa söz deyәn kitabı mәn özümә rәhbәr seçә bilmәrәm. Ola bilәr sizinçün fәrq etmir, amma mәnimçün fәrq edir.

 

Hansı ayədir bilmirəm, birində də yazılıb ki, biz hər qövmə özündən bir peyğəmbər göndərdik. Təxmini belə bir şey idi. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hansı ayədir bilmirəm, birində də yazılıb ki, biz hər qövmə özündən bir peyğəmbər göndərdik. Təxmini belə bir şey idi. 


Әgәr göndәribsә hansıdı, kimdi, adını desin, bilәk. Elәcә 124 min peyğәmbәr göndәrildiyini deyir. Başqa heç nә demir. Yenә dә, hәr nә deyirsә desin, onların bizә heç bir aidiyyatı yoxdu.
Bir halda ki, kitab özü deyirsә ki, Mәkkә vә әtraf şәhәrlәri әhalisini QORXUTMAQDAN ÖTRÜ nazil olunub, biz bunu niyә araşdırmalıyıq, niyә Quranın dediklәrini әmәl etmәliyik? Absurd söhbәtdi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Farhad Musaev said:

 


Әgәr göndәribsә hansıdı, kimdi, adını desin, bilәk. Elәcә 124 min peyğәmbәr göndәrildiyini deyir. Başqa heç nә demir. Yenә dә, hәr nә deyirsә desin, onların bizә heç bir aidiyyatı yoxdu.
Bir halda ki, kitab özü deyirsә ki, Mәkkә vә әtraf şәhәrlәri әhalisini QORXUTMAQDAN ÖTRÜ nazil olunub, biz bunu niyә araşdırmalıyıq, niyә Quranın dediklәrini әmәl etmәliyik? Absurd söhbәtdi.

 

Səhv anlaşıldı, deyəsən. Mən siz tərəfdənəm :). Onu da Qurandakı bir ziddiyyət kimi yazmışdım. Yəni əgər yazıldığı kimidirsə, Məhəmmədin bizlə əlaqəsi olmamalıdır, ya da ümumiyyətlə boş söhbətlərdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Səhv anlaşıldı, deyəsən. Mən siz tərəfdənəm :). Onu da Qurandakı bir ziddiyyət kimi yazmışdım. Yəni əgər yazıldığı kimidirsə, Məhəmmədin bizlə əlaqəsi olmamalıdır, ya da ümumiyyətlə boş söhbətlərdir.


Yox, mәn tәrәfdә olduğunuzu bilirәm, düz anladım hәr şeyi. :) Sadәcә sözünüzә qüvvәt dedim onları.
Boş söhbәtlәr olmasına gәldikdә isә, mәnә görә Mәlikmәmmәdin nağılı daha ciddidir, nәyin ki, Musanın әlindәki çomağın yerә düşüb әjdahaya dönmәsi, Günәşin palçığa batması vә sayrә vә ilaxır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.04.2018 в 09:48, Farhad Musaev сказал:

 


E, gәlsin bakalım. :)

 

Quranı oxumusuzsa o zaman təfsirinidə oxuyun Məkkə Ətrafı Orda Bütün Dövlətlər Anlamına gəlir əgər ərəb dilini bilsəydiz Ayəni anlaya bilərsiz ki bu Ayə yalnız Məkkəyə aid deyil

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Museyib Elekber сказал:

Hansı ayədir bilmirəm, birində də yazılıb ki, biz hər qövmə özündən bir peyğəmbər göndərdik. Təxmini belə bir şey idi. 

Mən yazmışam artıq onayəni yuxarıda ki ona dəlil olsun ki Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bütün ümmətə gondərilib

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, Farhad Musaev сказал:

 


Yox, mәn tәrәfdә olduğunuzu bilirәm, düz anladım hәr şeyi. :) Sadәcә sözünüzә qüvvәt dedim onları.
Boş söhbәtlәr olmasına gәldikdә isә, mәnә görә Mәlikmәmmәdin nağılı daha ciddidir, nәyin ki, Musanın әlindәki çomağın yerә düşüb әjdahaya dönmәsi, Günәşin palçığa batması vә sayrә vә ilaxır.

 

Allahdan qorxun Allahdan doğru danışandan kim ola bilər siz deyirsiz ki boş söhbətdir məlikməmmədin nağıldır Allah sizi o zaman niyə yaradıb niyə yasiyirsiz və niyə ölürsuz bu 3 sualın cavabını mənə verin görək 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.04.2018 в 09:48, Farhad Musaev сказал:

 


E, gәlsin bakalım. :)

 

92  — Şehirlerin anası ile çevresindekileri uyarasm diye sana indirdiğimiz işte bu kitab, mübarektir. Ve kendisinden öncekileri doğrulayıcıdır. Âhirete inananlar buna da inanırlar. Ve onlar namazlarına da devam ederler.
2730 İBN KESİR (Cüz: 7; Sûre: «
Allah'ı Gereğince Takdir Edemediler
Allah Teâlâ buyuruyor ki: Allah'ı gerektiği şekilde ta'zîm etmediler. Zîrâ onlar, Allah'ın kendilerine gönderdiği elçilerini yalanlamışlardır, îbn Abbâs, Mücâhid ve Abdullah İbn Kesîr bu âyetin Kureyş hakkında nazil olduğunu söylemişler ve İbn Cerîr bu görüşü tercîh etmiştir. Yahudilerden bir grup hakkında, Yahudilerden Finhas hakkında ve Mâlik İbn Sayf hakkında nazil olduğu da söylenmiştir. Allah Teâlâ : «Allah hiçbir insana bir şey indirmedi, dediler.» buyuruyor ki; yukarda zikredilen nüzul sebeplerinden birincisi daha kuvvetlidir. Zîrâ âyet, Mekke'de nazil olmuştur. Yahudiler, gökten kitab indirilmesini İnkâr etmemektedirler. Halbuki Kureyş —ve bütünüyle araplar— beşerden bir elçi gönderilmesini uzak görüyorlardı. Nitekim Allah Teâlâ başka âyetlerde şöyle buyurmaktadır: «İçlerinden birine : İnsanları uyar... diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti?...» (Yûnus, 2), «Onlara hidâyet geldiği zaman, insanları inanmaktan alıkoyan; sâdece: Allah, peygamber olarak bir beşeri mi göndermiştir? demeleridir. De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş dolaşan melekler olsaydı, Biz ancak onlara peygamber olarak gökten bir melek indirirdik.» (îsrâ, 94-95). Burada da Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır : «Allah; hiçbir insana bir şey indirmedi, demekle Allah'ı sânına yaraşır şekilde tanıyamadılar. De ki: Musa'nın insanlara bir nur ve hidâyet olmak üzere getirdiği... o kitabı kim indirdi?» Ey Muhammed, Allah katından herhangi bir kitab indirilmesini inkâr edenlere; cüz'î bir meseleyi isbât ile herkese cevab teşkil edecek olan şu sözleri söyle: «Musa'nın insanlara getirdiği o kitabı kim indirdi?» Burada sizin ve herkesin iyi bildiği Tevrat kasde-dilmektedlr. Muhakkak ki AHah Teâlâ, onu İmrân Oğlu Musa'ya müş-killerin halledilmesinde kendisiyle aydınlanılacak bir nûr ve kendisiyle şüphe karanlıklarından hidâyete erilecek bir hidâyet olmak üzere indirmiştir. Allah Teâlâ: «Sizin de parça parça kâğıtlar haline koyup açıkladığınız, çoğunu da gizlediğiniz...» buyurmuştur ki; onu yüklenenler onu ellerindeki aslî kitabtan yazdıkları parça parça kâğıtlar haline getirmişler, ondakileri tahrif edip değiştirmişler ve yorumlamışlar, sonra da; bu, Allah katındandır, demişlerdir. Onlar bu sözleriyle, söylediklerinin indirilen kitabda olduğunu ileri sürmüşlerdir. Halbuki bunlar, Allah katından değildirler. İşte bunun içindir ki Allah Teâlâ : «Sizin de parça parça kâğıtlar haline getirip açıkladığınız, çoğunu da gizlediğiniz...» buyurmuştur. Allah Teâlâ: «Sizin de, atalarınızın da bilmediğiniz şeyler size öğretilmiştir.» buyuruyor ki size Kur*an'ı indiren Allah onda size geçenlerin haberini, ne sizin ne de babalarınızın bilmemekte olduğu geleceğin haberini öğretmiştir. Katâde bunların,
En'âm, 91-92) . HADÎSLERLE KyR'AN-I KERÎM TEFSÎRİ 2731
arap müşrikleri olduğunu söylerken Mücâhid bunun müslümanlar hakkında olduğumu ifâde etmiştir.
Allah Teâlâ: «Allah, de» buyurmaktadır. İbn Abbâs'tan rivayetle Ali tbn Ebu Talha burayı: Onu Allah indirmiştir, de, şeklinde-açıklamıştır. İbn Abbâs'm bu açıklaması bu kelimenin tefsirinde taayyün etmiş olan (doğru) açıklamadır. Değilse müteahhirûn'dan bazılarının söylediği gibi burada anlam sâdece «Allah, de» şeklinde değildir.
Allah Teâlâ : «Sonra onları bırak da daldıkları sapıklıkta oynaya-dursunlar.» buyurmaktadır. Sonra onları kendilerine yakîn gelinceye kadar bilgisizlikleri ve sapıklıkları içinde bırak, oyalanadursunlar. Güzel akıbetin onlara mı yoksa Allah'ın müttakî kullarına mı olacağını yakında bilecekler.
Allah Teâlâ buyuruyor, ki: «Şehirlerin anası (Mekke) ile çevresindeki (arap kabilelerini, âdemoğullarmdan arap olsun, acem olsun diğer toplulukları da) uyarasın diye sana indirdiğimiz İşte bu kitab (Kur'an) mübarektir.» Allah Teâlâ diğer âyetlerde de şöyle buyurmaktadır : «De ki: Ey insanlar, ben gerçekten Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim...» (A'râf, 158), «Bu Kur'an bana, sizi de ulaştığı kimseleri de uyarmam için vahyolundu.» (En'âm, 19), «Herhangi bir güruh onu inkâr ederse, onun varacağı yer ateştir.» (Hûd, 17), «Hakkı bâtıldan ayırdeden Kur'an'ı, kuluna dünyaları uyarmak üzere indiren Allah yücelerin yücesidir.» (Furkân, 1), «Kendilerine kitab verilenler ve ki-tabsız ümmetlere : Siz de îslâm oldunuz mu? de. Eğer İslâm olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Şayet yüz çevirirlerse; sana yalnız tebliğ etmek düşer. Ve Allah kullarını görendir.» (Âl-i İmrân, 20). Buhârî ve Müslim'de rivayet edilen bir hadîste Allah Rasûlü (s.a.) : Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verildi, buyurmuş ve onlar için de şöyle demiştir: Peygamber (benden önce) kendi kavmine gönderildi. Ben ise bütün insanlara gönderildim. Bu sebepledir ki: «Âhirete inananlar buna da inanırlar.» Duyurulmuştur. Ey^Muhammed, Allah'a ve âhiret gününe inanan herkes sana indirdiğimiz mübarek kitab Kur'an'a inanır. «Ve onlar namazlarına da devam ederler.» Kendilerine farz kılınan namazları vakitlerinde edâ eder, yerine getirirler.

 

OXUYUN SUALİNİZİN TAM CAVABİ YUXARİDADİR

Edited by OneLuxStore

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Farhad Musaev said:

Mәn sizdәn fәrqli olaraq Quranı oxumuşam vә başa düşmüşәm nә var, nәyox. Bir ayәdә bir söz deyib, başqa ayәdә başqa söz deyәn kitabı mәn özümә rәhbәr seçә bilmәrәm. Ola bilәr sizinçün fәrq etmir, amma mәnimçün fәrq edir.

 

 

Bilirdim ki cavab verə bilməyəcəksiz. Çünki özünüzü "haqlı" göstərmək üçün o ayəni yazmışdız. Quranı anlamaq asan iş deyil əlbətdəki. Sizi kimi "mən oxumuşam" "mən başa düşürəm" deyən çoxdu amma müzakirə edəndə hər şey məlum olur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 21.04.2018 в 21:41, aqilyunus сказал:

 

Bilirdim ki cavab verə bilməyəcəksiz. Çünki özünüzü "haqlı" göstərmək üçün o ayəni yazmışdız. Quranı anlamaq asan iş deyil əlbətdəki. Sizi kimi "mən oxumuşam" "mən başa düşürəm" deyən çoxdu amma müzakirə edəndə hər şey məlum olur.

Bunun kimiləri haqqı bilir sadəcə nəfslərindən dolayı iman etmirlər inkar edirlər çünki bilirlər ki dünya ləzzətlərini tərk edib cənnəti qazanmaq hecdə asan iş deyil 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 23.04.2018 в 14:42, OneLuxStore сказал:
Bunun kimiləri haqqı bilir sadəcə nəfslərindən dolayı iman etmirlər inkar edirlər çünki bilirlər ki dünya ləzzətlərini tərk edib cənnəti qazanmaq hecdə asan iş deyil 

 

flud. xəbərdarlıq

Edited by Bercana

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    No registered users viewing this page.

×