Jump to content
Морская волна

Онлайн брейн-ринг. Весна пришла! Весна 2018

Recommended Posts

@muzzy555 ваш вопрос про гусейн агу заставил меня вспомнить выражение senin üzünde su yoxdur ,к вопросу это отношение не имеет ,т е знаю в каких случаях это говорят ,но почему так говорят в чем смысл? Может знаете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, rana87 сказал:

выражение senin üzünde su yoxdur

 

su - aydınlığa işarədir. paklıq, saflıq, həya, təmizlik, xeyir kimi rəmzi mənalarla uzlaşır. "gözünə su ver", "gözüm su içmir" kimi məsəllərdə "su" sözü geniş mənada xeyirə işarədir. "üzündə su olsun", "üzümün suyu quruyub" kimi ifadələrdə su - abır, həya mənasındadır. "suyu quruyub" yəni ki, az qalıb həyanı itirsin. "... su olsun" yəni, abrın olsun. "üzü sulu çıxmaq" - vəziyyətdən ləyaqətini, abrını itirmədən çıxmaq deməkdir.

 

müdaxilə etdim, üzürlü hesab eliyin ) mövzunu nəzərdən keçirərkən, təsadüfən gördüm.

 • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, NOIR said:

 

su - aydınlığa işarədir. paklıq, saflıq, həya, təmizlik, xeyir kimi rəmzi mənalarla uzlaşır. "gözünə su ver", "gözüm su içmir" kimi məsəllərdə "su" sözü geniş mənada xeyirə işarədir. "üzündə su olsun", "üzümün suyu quruyub" kimi ifadələrdə su - abır, həya mənasındadır. "suyu quruyub" yəni ki, az qalıb həyanı itirsin. "... su olsun" yəni, abrın olsun. "üzü sulu çıxmaq" - vəziyyətdən ləyaqətini, abrını itirmədən çıxmaq deməkdir.

 

müdaxilə etdim, üzürlü hesab eliyin ) mövzunu nəzərdən keçirərkən, təsadüfən gördüm.

Спасибо большое. Как раз то,что мне хотелось узнать.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, NOIR сказал:

 

su - aydınlığa işarədir. paklıq, saflıq, həya, təmizlik, xeyir kimi rəmzi mənalarla uzlaşır. "gözünə su ver", "gözüm su içmir" kimi məsəllərdə "su" sözü geniş mənada xeyirə işarədir. "üzündə su olsun", "üzümün suyu quruyub" kimi ifadələrdə su - abır, həya mənasındadır. "suyu quruyub" yəni ki, az qalıb həyanı itirsin. "... su olsun" yəni, abrın olsun. "üzü sulu çıxmaq" - vəziyyətdən ləyaqətini, abrını itirmədən çıxmaq deməkdir.

 

müdaxilə etdim, üzürlü hesab eliyin ) mövzunu nəzərdən keçirərkən, təsadüfən gördüm.

Minnətdaram. Əksinə, yardım etdiz. Mən belə geniş və səlist anlada bilməzdim əslində. Bir də "canı sulu" ifadəsini ağlıma gəldi, bilmirəm amma uyğundur ya yox.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 3/28/2018 в 15:31, Infuzoriy-Botinok сказал:

Возможно у него что то несмываемое на лице. Родинка, татуировка,зеленка.

Хорошая версия. но правильная версия более смешная и в то же время более жестокая)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, rana87 сказал:

@muzzy555 ваш вопрос про гусейн агу заставил меня вспомнить выражение senin üzünde su yoxdur ,к вопросу это отношение не имеет ,т е знаю в каких случаях это говорят ,но почему так говорят в чем смысл? Может знаете?

А почему вы какое-то антикварное выражение вспомнили, а более распространённое нет?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, muzzy555 said:

А почему вы какое-то антикварное выражение вспомнили, а более распространённое нет?)

Вероятно я его просто не знаю. Üz yüz созвучны,что-то есть в этом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, rana87 сказал:

Вероятно я его просто не знаю. Üz yüz созвучны,что-то есть в этом?

Может быть. но почему-то мне кажется что знаете.
Нет, дело не в этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, muzzy555 сказал:

Minnətdaram. Əksinə, yardım etdiz.

mən də sizə minnətdaram, diqqətinizə görə )

 

5 часов назад, muzzy555 сказал:

Bir də "canı sulu" ifadəsini ağlıma gəldi, bilmirəm amma uyğundur ya yox.

uyğundur, suyun rəmzi mənasının əksidir. "canı suludur", çünki canı safdır, diridir, sağlamdır

 

bu kimi ifadələr el içində işlədilən məsəllərdir. bu onun göstəricisidir ki, azərbaycan xalqının həyat tərzi və ənənələrində, folkloru, inanclarında su kultunun təsiri olub və izi qalıb. su enerjisin gücü qarşısında, yağışın bərəkəti qarşısında ehtiram, qorxu, inam inanc və folklorumuzda arxivləşib )) bizim gövrə gəlib çatıb. su izi hər yerdədir : dualarda (su qədər ömrün olsun), qarğışda (zəhmətin suya dönsün), andlarda (su haqqı), alqışlarda (su qədər əziz olasan), təriflərdə (aydan arı, sudan duru). su kulti ilə əlaqədar abidə (Qız qalası), mahnılar, bayatılar, mərasim və ayinlər, fallar bizim ulu əcdadlarımızın suyun qüdrətinə olan inamı ilə əlaqədardır, əslində. bundan başqa, bu həm də təbiət qüvvələri ilə anlaşmağı bacaram insanın məharətindən xəbər verir ) bizim əcdadlarımız su ünsürünü öz təbiətinə yaxın, əziz, uyğun bilirdilər. təbiətlə "söhbət eləməyi", ünsiyyət qurmağı bacarırdılar )

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так как в азфоруме на этот вопрос ответили, поэтому напишу верный ответ и тут.

 

У азербайджанцев (у бакинцев точно), есть такое распространённое проклятье - пожелание смерти: "Да умоет твое лицо мюрдашир" (Мюрдашир - работник мечети, который занимается омовонием умерших перед погребением). Хоть это проклятье и звучит жестоко, на самом деле используется часто и не носит столь негативного оттенка. 
А Гусейн-ага был местным мюрдаширом и дети таким образом его подкалывали.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часа назад, NOIR сказал:

mən də sizə minnətdaram, diqqətinizə görə )

 

uyğundur, suyun rəmzi mənasının əksidir. "canı suludur", çünki canı safdır, diridir, sağlamdır

 

bu kimi ifadələr el içində işlədilən məsəllərdir. bu onun göstəricisidir ki, azərbaycan xalqının həyat tərzi və ənənələrində, folkloru, inanclarında su kultunun təsiri olub və izi qalıb. su enerjisin gücü qarşısında, yağışın bərəkəti qarşısında ehtiram, qorxu, inam inanc və folklorumuzda arxivləşib )) bizim gövrə gəlib çatıb. su izi hər yerdədir : dualarda (su qədər ömrün olsun), qarğışda (zəhmətin suya dönsün), andlarda (su haqqı), alqışlarda (su qədər əziz olasan), təriflərdə (aydan arı, sudan duru). su kulti ilə əlaqədar abidə (Qız qalası), mahnılar, bayatılar, mərasim və ayinlər, fallar bizim ulu əcdadlarımızın suyun qüdrətinə olan inamı ilə əlaqədardır, əslində. bundan başqa, bu həm də təbiət qüvvələri ilə anlaşmağı bacaram insanın məharətindən xəbər verir ) bizim əcdadlarımız su ünsürünü öz təbiətinə yaxın, əziz, uyğun bilirdilər. təbiətlə "söhbət eləməyi", ünsiyyət qurmağı bacarırdılar )

Sizin bu postuza layk qoydum, amma əslində dislayk qoymalıydım. Bu gədər folklyor haqqında, ələxsus da Bakı folklyoru haqqında bilgisi olanın, "görüm üzünü mürdəşir yusun!" qarğışını bilməməsi, ya da yada salmaması, özü bir qəbahətdir)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, muzzy555 сказал:

Sizin bu postuza layk qoydum, amma əslində dislayk qoymalıydım. Bu gədər folklyor haqqında, ələxsus da Bakı folklyoru haqqında bilgisi olanın, "görüm üzünü mürdəşir yusun!" qarğışını bilməməsi, ya da yada salmaması, özü bir qəbahətdir)

şərti layka görə tşk )

 

bakılıların ləhcəsi koloritlidir, şivəsi şirindir (mənim üçün), leksikasında qarğış qəhət deyil ) eşitmişəm əlbəttə, belə bir ifadəni. etiraf edirəm, amma qəti yadıma düşmədi, əlaqəni duymadım belə... sualın həyatiliyinə ramən müəmması çox maraqlıdır və təzadlıdır. yaxşı sual idi, qoyuluşu da düzgün idi

bir də sonunda bir şey deyim ) bu qarğış, əslində deyinmək mənasındadır. qəddar və zalım lənət deyil. qarğışı, inanca görə tam səsləndirmədikdə boşdur, laxdır. həmin ifadənin heç vaxt bütöv səslənməsini eşitməmişəm. adətən deyirlər :"mürdəşir sifətini...", "qara yer..." , "külü..." ardıını demirlər. çünki qarğış nəhsdir.

 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хоть мы и смеёмся над этим персонажем современных анекдотов, но своей оговоркой он продлил известную пищевую цепочку. Известную деяндя ки, возможно, вы знали не все звенья. Поэтому я и попрошу вас назвать первое звено этой пищевой цепочки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, muzzy555 сказал:

Хоть мы и смеёмся над этим персонажем современных анекдотов, но своей оговоркой он продлил известную пищевую цепочку. Известную деяндя ки, возможно, вы знали не все звенья. Поэтому я и попрошу вас назвать первое звено этой пищевой цепочки.

Персонаж Вовочка? Можно логически дойти, не зная анекдота?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

От логопеда:

- Скажи лыба

-Селёдка

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, Sollanje сказал:

Персонаж Вовочка? Можно логически дойти, не зная анекдота?)

Вовочка это современный персонаж?)
Это не совсем анекдот. Просто анекдотичный случай.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, bakixan сказал:

От логопеда:

- Скажи лыба

-Селёдка

Этот персонаж примичателен не тем, что не может произносить буквы которые есть, а тем, что произносит букву которой нет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минуты назад, muzzy555 сказал:

Вовочка это современный персонаж?)
Это не совсем анекдот. Просто анекдотичный случай.

На второй вопрос не ответили)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Sollanje сказал:

На второй вопрос не ответили)

Но у вас же тогда не будет зацепок. Надо же от чего то отталкиваться. А так, конечно можете и угадать о чём речь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решил как-то Ширваншах послать подарки дружественному правителю и снарядил караван с дарами. На обратном пути, к каравану прибился некто, чьё имя вам знакомо наверняка. И вспомнив имя, вы наверное вспомните и числительное. Не спрашиваю у вас какое это числительное, просто перечислите, что скрывается за ним.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, muzzy555 сказал:

Хоть мы и смеёмся над этим персонажем современных анекдотов, но своей оговоркой он продлил известную пищевую цепочку. Известную деяндя ки, возможно, вы знали не все звенья. Поэтому я и попрошу вас назвать первое звено этой пищевой цепочки.

Кто то из политиков оговорился что съел медведя? А в начале цепочки -колобок)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, perepelka25 сказал:

Кто то из политиков оговорился что съел медведя? А в начале цепочки -колобок)

Нет.
Вижу вы плохо следите за внутренней политикой. Боюсь вам трудно дастся этот вопрос(

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, muzzy555 сказал:

Нет.
Вижу вы плохо следите за внутренней политикой. Боюсь вам трудно дастся этот вопрос(

Не стоит обо мне беспокоится. И в выражении :с(ъ)есть на русского медведя нет ничего фантастичного для нынешней политики

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 минут назад, perepelka25 сказал:

Не стоит обо мне беспокоится. И в выражении :с(ъ)есть на русского медведя нет ничего фантастичного для нынешней политики

Ничего не понял. это наверное, какая-то женская логика:wacko:

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, muzzy555 сказал:

Решил как-то Ширваншах послать подарки дружественному правителю и снарядил караван с дарами. На обратном пути, к каравану прибился некто, чьё имя вам знакомо наверняка. И вспомнив имя, вы наверное вспомните и числительное. Не спрашиваю у вас какое это числительное, просто перечислите, что скрывается за ним.

Просто сразу напросилось - Алибаба и 40 разбойников

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, muzzy555 сказал:

Ничего не понял. это наверное, какая-то женская логика:wacko:

Старалась попроще. Специально для вас.)

Edited by perepelka25

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минуты назад, bakixan сказал:

Просто сразу напросилось - Алибаба и 40 разбойников

 

Но вы же не сможете перечислить всех 40 разбойников) Нет, не то

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 минут назад, perepelka25 сказал:

Старалась попроще. Специально для вас.)

У вас совсем не получилось)

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 14.04.2018 в 10:15, muzzy555 сказал:

Решил как-то Ширваншах послать подарки дружественному правителю и снарядил караван с дарами. На обратном пути, к каравану прибился некто, чьё имя вам знакомо наверняка. И вспомнив имя, вы наверное вспомните и числительное. Не спрашиваю у вас какое это числительное, просто перечислите, что скрывается за ним.

Атос, Портос, Арамис?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.04.2018 в 19:18, muzzy555 сказал:

Хоть мы и смеёмся над этим персонажем современных анекдотов, но своей оговоркой он продлил известную пищевую цепочку. Известную деяндя ки, возможно, вы знали не все звенья. Поэтому я и попрошу вас назвать первое звено этой пищевой цепочки.

Иголка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
В 13.04.2018 в 19:18, muzzy555 сказал:

Хоть мы и смеёмся над этим персонажем современных анекдотов, но своей оговоркой он продлил известную пищевую цепочку. Известную деяндя ки, возможно, вы знали не все звенья. Поэтому я и попрошу вас назвать первое звено этой пищевой цепочки.

котлета Молотова?
в смысле, оговорка  - коктейль Молотова)

Edited by Аквилон
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 14.04.2018 в 10:15, muzzy555 сказал:

Решил как-то Ширваншах послать подарки дружественному правителю и снарядил караван с дарами. На обратном пути, к каравану прибился некто, чьё имя вам знакомо наверняка. И вспомнив имя, вы наверное вспомните и числительное. Не спрашиваю у вас какое это числительное, просто перечислите, что скрывается за ним.

Может Хамсе? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, Аквилон сказал:

котлета Молотова?
в смысле, оговорка  - коктейль Молотова)

Да. Но я спрашивал первое звено цепочки, а вы назвали два последних.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, Infuzoriy-Botinok сказал:

Атос, Портос, Арамис?

А ничего, что это вымышленные песонажи?)
но зато угадали числительное)

22 часа назад, amazzonica сказал:

Может Хамсе? 

О жизни Низами нет полноценных данных, но он не особо любил путешествовать, я полагаю.

 

Верных ответов нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, muzzy555 сказал:

А ничего, что это вымышленные песонажи?)
но зато угадали числительное)

О жизни Низами нет полноценных данных, но он не особо любил путешествовать, я полагаю.

 

Верных ответов нет.

А.Никитин Хождение за три моря

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, Infuzoriy-Botinok сказал:

А.Никитин Хождение за три моря

А вопрос был какой поставлен?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, muzzy555 сказал:

А вопрос был какой поставлен?

Хвалынское - Каспийское, Индийское- Аравийское море в Индийском океане, Стамбульское- Чёрное море

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часа назад, Infuzoriy-Botinok сказал:

Хвалынское - Каспийское, Индийское- Аравийское море в Индийском океане, Стамбульское- Чёрное море

Вот это уже другой мясяля. За это вам жирный +

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.04.2018 в 19:18, muzzy555 сказал:

Хоть мы и смеёмся над этим персонажем современных анекдотов, но своей оговоркой он продлил известную пищевую цепочку. Известную деяндя ки, возможно, вы знали не все звенья. Поэтому я и попрошу вас назвать первое звено этой пищевой цепочки.

Может речь идет о питании Робина Бобина. Начал он с теленка(коровы в английском варианте)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Infuzoriy-Botinok сказал:

Может речь идет о питании Робина Бобина. Начал он с теленка(коровы в английском варианте)

Вообще-то, чтоб ответить на этот вопрос достаточно догуглить, что поленился сделать Аквилон.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понимаю, что никто не знает, а гуглить не хотят (что похвально), поэтому дам ответ сам. Хлебная корзина Молотова - хлебницы Молотова - коктейль Молотова - котлета Молотова. Во время советско-финской войны 1939 г. Хельсинки подвергался постоянным бомбардировкам советской авиации. Между тем Молотов в одном из своих радиовыступлений заявил, что советские бомбардировщики не сбрасывают бомбы, а доставляют продовольствие голодающим финнам. Финны стали называть советскую кассетную авиационную бомбу РРАБ-3 «хлебной корзиной Молотова», а малогабаритные авиабомбы — «хлебницами Молотова». А бутылки с зажигательной смесью против советских танкох, финны прозвали «коктейль для Молотова», однако иностранные журналисты переиначили название в «коктейль Молотова». Первоначально название употреблялось только к горящей смеси непосредственно, но скоро название закрепилось за изделием в виде бутылки с горючей смесью.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проследив за мыслью товарища Ботинка, приведшей в Азербайджан, с караваном, бравых мушкетёров, мы не можем не вспомнить путешествие их отца-создателя по Кавказу. Вот что пишет Дюма-отец в труде, написанном по итогам этого путешествия: "Если мои соотечественники хотят увидет ЭТО, то им стоит поторопиться, потому что...". Какая картина так впечатлила известного писателя и почему он советовал не медлить тех, кто хотел бы это лицезреть?

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, muzzy555 сказал:

Проследив за мыслью товарища Ботинка, приведшей в Азербайджан, с караваном, бравых мушкетёров, мы не можем не вспомнить путешествие их отца-создателя по Кавказу. Вот что пишет Дюма-отец в труде, написанном по итогам этого путешествия: "Если мои соотечественники хотят увидет ЭТО, то им стоит поторопиться, потому что...". Какая картина так впечатлила известного писателя и почему он советовал не медлить тех, кто хотел бы это лицезреть?

Нагуглил ответ, поэтому буду молчать как рыба об лед:-)

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во время колонизации испанцами новых земель, губернатор одного острова, решил снарядить корабли, в поисках заветного. Когда собралась команда, она оказалась, возможно, самой великовозрастной, среди всех известных вам. Ответьте, в чём была особенность путешествия?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, muzzy555 said:

Во время колонизации испанцами новых земель, губернатор одного острова, решил снарядить корабли, в поисках заветного. Когда собралась команда, она оказалась, возможно, самой великовозрастной, среди всех известных вам. Ответьте, в чём была особенность путешествия?

Элексир молодости искали? 

 • Like 1
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Miriel сказал:

Элексир молодости искали? 

Почти.

Они искали известный по местным легендам - источник вечной молодости.
И по плану, старики из команды, обратную дорогу, возвращались бы уже молодыми.

Но источник вечной молодости они так и не нашли, вернее нашли не совсем тот источник, который искали. Но если учесть, как же сильно один старик боится, что этот источник иссякнет, то вам наверняка будет понятно его значение. Назовите найденный источник.
ВНИМАНИЕ: в вопросе пропущены кавычки.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, muzzy555 сказал:

Почти.

Они искали известный по местным легендам - источник вечной молодости.
И по плану, старики из команды, обратную дорогу, возвращались бы уже молодыми.

Но источник вечной молодости они так и не нашли, вернее нашли не совсем тот источник, который искали. Но если учесть, как же сильно один старик боится, что этот источник иссякнет, то вам наверняка будет понятно его значение. Назовите найденный источник.
ВНИМАНИЕ: в вопросе пропущены кавычки.

возможно, "источником" молодости является например, какое нибудь реликтовое растение, пыльца богатая биологически активным веществом...

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, NOIR сказал:

возможно, "источником" молодости является например, какое нибудь реликтовое растение, пыльца богатая биологически активным веществом...

 

Нет, не то

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, muzzy555 said:

Почти.

Они искали известный по местным легендам - источник вечной молодости.
И по плану, старики из команды, обратную дорогу, возвращались бы уже молодыми.

Но источник вечной молодости они так и не нашли, вернее нашли не совсем тот источник, который искали. Но если учесть, как же сильно один старик боится, что этот источник иссякнет, то вам наверняка будет понятно его значение. Назовите найденный источник.
ВНИМАНИЕ: в вопросе пропущены кавычки.

Старик случайно не Скрудж МакДак?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 4/21/2018 в 18:21, Miriel сказал:

Старик случайно не Скрудж МакДак?

нет

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 21.04.2018 в 15:43, muzzy555 сказал:

Почти.

Они искали известный по местным легендам - источник вечной молодости.
И по плану, старики из команды, обратную дорогу, возвращались бы уже молодыми.

Но источник вечной молодости они так и не нашли, вернее нашли не совсем тот источник, который искали. Но если учесть, как же сильно один старик боится, что этот источник иссякнет, то вам наверняка будет понятно его значение. Назовите найденный источник.
ВНИМАНИЕ: в вопросе пропущены кавычки.

гольфстрим

 • Upvote 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
22 часа назад, Infuzoriy-Botinok сказал:

гольфстрим

Халалды.
В поиски "Источника вечной молодости" отправлялся конкистадор Хуан Понсе де Леон, участник экспедиции Колумба, тогдашний губернатор Пуэрто-Рики. Наслышанный историй о волшебном осторове Бимини, он снарядил экспедицию и в итоге открыл ряд Багамских островов и Флориду (которую он тоже считал за остров). А что протекает между Флоридой и Багамами? Верно, Гольфстрим)

Edited by muzzy555
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 4/21/2018 в 17:29, NOIR сказал:

возможно, "источником" молодости является например, какое нибудь реликтовое растение, пыльца богатая биологически активным веществом...

 

Вы тоже заслужили лайк

Цитата

Согласно популярной легенде, Понсе де Леон открыл Флориду во время поисков фонтана молодости. Впрочем, истории о путешествиях к источнику, который бы восстанавливал жизненные силы, были известны по обе стороны Атлантики задолго до путешествия Понсе де Леона. Есть вероятность, что «источником молодости» аллегорически могло называться растение Cassytha filiformis, которое туземцы варят сегодня в качестве афродизиака

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чё-то брейн совсем заснул. По такому случаю случай из жизни.

 

Полковник Мамедов спрашивает майора Аскерова:

- Аскеров, а лейтенант Мурадов знает русский язык?

- Знает, товарищ полковник. Как собака, .................

Закончите предложение. 

 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, bakixan сказал:

Чё-то брейн совсем заснул. По такому случаю случай из жизни.


 Как собака, .................

 

Всё понимает, а сказать не может!)))

 • Thanks 1
 • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минуты назад, cogito сказал:

Всё понимает, а сказать не может!)))

Совершенно верно! Приз в студию :rroza: и вопрос тоже .... на бис :appl:

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буранын аз галыб гырхы чыхсын. Вопрос:

Обычно люди носят имя. По крайней мере мне ещё не доводилось встречать живых людей, которые не носили таковых. Так было и с одним писателем. Он нёс имя, которое после его смерти на собственном горбу понесло миллионы советских людей. Назовите имя, которое носило людей, которые в свою очередь носили это имя, хоть и имели свои собственные имена.

 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 минут назад, Zqan сказал:

Буранын аз галыб гырхы чыхсын. Вопрос:

Обычно люди носят имя. По крайней мере мне ещё не доводилось встречать живых людей, которые не носили таковых. Так было и с одним писателем. Он нёс имя, которое после его смерти на собственном горбу понесло миллионы советских людей. Назовите имя, которое носило людей, которые в свою очередь носили это имя, хоть и имели свои собственные имена.

Толстой и толстовка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, perepelka25 сказал:

Толстой и толстовка?

Толстой не имя, а фамилия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минуту назад, Zqan сказал:

Толстой не имя, а фамилия.

Спасибо)

Не знаю носили ли люди на себе пулеметы, но может Максим?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тимуровцы ,но это не то )

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 минуту назад, perepelka25 сказал:

Спасибо)

Не знаю носили ли люди на себе пулеметы, но может Максим?

 

Скорее тянули за собою. Только вот Макс вряд ли нёс кого-то на себе.

15 минут назад, rana87 сказал:

Тимуровцы ,но это не то )

Главное что отметилась)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Юные ленинцы. А Ленин был еще тот писатель. Его полному собранию сочинений позавидует любой автор)

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может Антон Чехов и самолет АН...

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.06.2018 в 07:34, Vugar Bek сказал:

Может Антон Чехов и самолет АН...

Это аббревиатура.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.07.2018 в 15:59, Морская волна сказал:

Всем добрый день. Люди добрые, ау) куда все пропали? Как справляетесь с жарой?

Нашли кого спрашивать. У наших ЧГКашников ещё весна не закончилась)) Кажется, от жары страдаем только мы с вами. 
Предлагаю нам перейти в летнюю тему.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×