Jump to content
ulya_na

Пособия, учебники, тесты для 3-ей группы/аз.сектор, а также по другим предметам

Recommended Posts

Azərbaycan dilindən dərsliklər, orfoqrafiya-orfoepiya lüğəti.

20170717_161810.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycan dilindən test topluları, dinamika, "Araz" nəşriyyatının test bankı.

20170717_162100.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Riyaziyyatdan məktəb dərslikləri, "Güvən" nəşriyyatının dərsliyi.

20170717_162556.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Riyaziyyatdan test topluları, "Güvən" nəşriyyatının test bankı, M.B. Namazovun IX sinif üçün cəbr və həndəsədən çalışmaları.

20170717_162928.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

İngilis dilindən test topluları, 5-6-7-ci siniflərin sinif testi, "Güvən" nəşriyyatının test bankı.

20170717_163225.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Riyaziyyatdan IV sinif üçün didaktik materiallar, 5-6-cı siniflərin sinif testləri, M.B. Namazovun 5-ci, 6-cı, 7-ci siniflər üçün çalışmaları, 7-ci sinif məktəb dərsliyi.

20170717_164227.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fizikadan 8-9-cu siniflərin dərsliyi, I hissə test bankı, 7-8-9-cu siniflərin sinif testi, S.Q. Abdullayevin 7-9-cu siniflər üçün vəsaiti.

20170717_164419.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycan dilindən 5-6-7-ci siniflər üçün sinif testi, 6-7-ci siniflər üçün dərsliyi, ədəbiyyatdan 5-ci sinif üçün sinif testi, 9-cu sinif üçün məktəb dərsliyi, 1-ci siniflərə öyrədici "Ana sözü" kitabı.

20170717_164916.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rus dilindən 8-9-cu siniflər üçün məktəb dərsliyi, Şəmsəddin Canıyevin "Rus dilinin qrammatikası" dərsliyi, məktəblilər üçün rus dilində sinonimlər və antonimlər lüğəti.

20170717_165346.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biologiyadan I hissə test toplusu, 9-cu siniflər üçün məktəb dərsliyi, 6-8-ci siniflər üçün sinif testi.

20170717_165525.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kimyadan I hissə test toplusu, 9-cu sinif üçün məktəb dərsliyi, 8-ci sinif üçün sinif testi.

20170717_165706.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

İqtisadiyyatdan 9-11 sinif üçün məktəb dərsliyi, insan və cəmiyyətdən 9-cu sinif üçün məktəb dərsliyi, 5-ci sinif üçün təbiətşünaslıqdan sinif testi, 5-ci sinif üçün "ata yurdu" sinif testi.

20170717_165917.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

8-ci sinif üçün kimya, ingilis dili, azərbaycan dili, 9-cu sinif üçün azərbaycan dili və riyaziyyatdan sinif testləri.

20170721_170834.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    No registered users viewing this page.

×