Jump to content
Liliana-Kim

Sözdən söz çıxart!

Recommended Posts

Yəqin ki, hamının yadındadır bu mövzu-oyun. Beləliklə, bir oyunçu bir sözdən maksimal sayda söz çıxardır və öz sözünü yazır, digər oyunçu davam edir və onun yazdığı sözdən sözdər çıxardır.

Məsələn: günəbaxan - baxan, axan, gün, bax, xan, an, ən. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maşınqayırma - maraq, maşın, marş, maşa, maya, maq, yanaşmaq, yanaşma, yarma, yarı, yar, yaş, yan, ayaq, ayar, aman, arşın, aş, an, ay, qara, qaş, qan, qar, şırma, şarm, şam, şar, naşı, nar.

 

İncəsənətşunas 

Edited by Liliana-Kim
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Liliana-Kim сказал:

Maşınqayırma - maraq, maşın, marş, maşa, maya, maq, yanaşmaq, yanaşma, yarma, yarı, yar, yaş, yan, ayaq, ayar, aman, arşın, aş, an, ay, qara, qaş, qan, qar, şırma, şarm, şam, şar, naşı, nar.

 

İncəsənətşunas 

Shans,un,at,sauna,shua,nene,tush,nesne ve saire)

 

tort

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минуты назад, Уленшпигель сказал:

Shans,un,at,sauna,shua,nene,tush,nesne ve saire)

 

tort

 

"Və sairə" - olmaz! Oyunun şərti, bir sözdən maksimal sayda söz çıxartmaqdır. )

 

Tort - tor, ot.

 

Musiqişünas 

Edited by Liliana-Kim
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oyunçulardan xahiş edirəm, yazanda uzun söz yazsınlar ki, çox söz çıxartmaq olsun. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, Liliana-Kim сказал:

 

"Və sairə" - olmaz! Oyunun şərti, bir sözdən maksimal sayda söz çıxartmaqdır. )

 

Tort - tor, ot.

 

Musiqişünas 

Ashiq,qisas,shua,sauna,un,sima,sim,shans,musiqi,qush,nishan.

 

Antananarivu

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Уленшпигель сказал:

Antananarivu

 

Avara, avar, ata, ana, ara, at, an, varan, vanna, vint, var, vat, vur, tavan, taran, tava, tar, tur, tir, navar (tikilişdə parça və termin) nar, nur, urna, uran, un, İran, it.

 

Astrologiya 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 минут назад, Liliana-Kim сказал:

 

Avara, avar, ata, ana, ara, at, an, varan, vanna, vint, var, vat, vur, tavan, taran, tava, tar, tur, tir, navar (tikilişdə parça və termin) nar, nur, urna, uran, un, İran, it.

 

Astrologiya 

astra,rol,loto,tor,istol,lira,arial

 

Elektrifikasiya

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Уленшпигель сказал:

Elektrifikasiya

 

Etiraf, era, el, trafik, tarla, taya, takt, tar, tir, tel, Afrika, Asiya, arif, akt, ay,ar, at, yara, yar, fakt, faks, fara, kafir, kart, kasa, kif, kar, satirik, satira, satin, saya, sari ( Hind qadın geyimi ), say, saf, raket, rast, isti, irsi, iyi, iri, iti, it.

 

İmperator 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Liliana-Kim сказал:

 

Etiraf, era, el, trafik, tarla, taya, takt, tar, tir, tel, Afrika, Asiya, arif, akt, ay,ar, at, yara, yar, fakt, faks, fara, kafir, kart, kasa, kif, kar, satirik, satira, satin, saya, sari ( Hind qadın geyimi ), say, saf, raket, rast, isti, irsi, iyi, iri, iti, it.

 

İmperator 

Rep,ma,rota,prima,ip,re,tar,roma,pota,top,temp,era.

 

Yekaterinburq

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Уленшпигель сказал:

Yekaterinburq

 

Banket, bankir, bank, bar, bak, yekun, yer, yar, yan, yer, kater, kart, kar, qan, qar, qab, uran, urna, un, akt, akr, ar, an, at, ay, raket, ranq, rinq, tanker, tank, tiran, tab, tar, tur, tir, İraq, it, era. 

 

Mənəviyyat 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, Liliana-Kim сказал:

 

Banket, bankir, bank, bar, bak, yekun, yer, yar, yan, yer, kater, kart, kar, qan, qar, qab, uran, urna, un, akt, akr, ar, an, at, ay, raket, ranq, rinq, tanker, tank, tiran, tab, tar, tur, tir, İraq, it, era. 

 

Mənəviyyat 

Men,yat,tay,ia,ne,veten,it,at.

 

elektrikləşdirdiklərdinizdənsinizmi

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

5 часов назад, Уленшпигель сказал:

elektrikləşdirdiklərdinizdənsinizmi

 

Elektrik, en, el, dəniz, dilək, dərzi, dənə, dərd, dərə, dən, dini, diri, dilli, din, dil, tikiliş, tezliklə, təmizlik, təmiz, tərli, təmirli, tənə, tərz, tər, tez, tən, tir, tin, rəndə, ritm, rels, nərd, nəsil, nəşir, nitk, nərə, mələk, məsələ, mədən, mədə, mərd,  metr, min, min, milli,

işləmək, izləmək, istəmək, işlək, istək, inək, iki, irin, iti, iş, it, ləkə, litr, lək,  zərrə, zikr, zirə, zər, zil, şiddətli, şiddət, şirin, şirə, şir,

ərdə, ərli, ətli, ər, ən, ət, əl, kəllə, kəmər, kələm, kərə, kələ, kəl, kirli, kilim, kir, kinli, kin.

 

Manipulyasiya

 

P.S. Улен, xahiş edirəm, bu qədərdə uzun söz olmasın, belə söz yoxdur axı, bu bir neçə sözün birləşməsidir. ) 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.05.2017 в 01:57, Liliana-Kim сказал:

 

 

Elektrik, en, el, dəniz, dilək, dərzi, dənə, dərd, dərə, dən, dini, diri, dilli, din, dil, tikiliş, tezliklə, təmizlik, təmiz, tərli, təmirli, tənə, tərz, tər, tez, tən, tir, tin, rəndə, ritm, rels, nərd, nəsil, nəşir, nitk, nərə, mələk, məsələ, mədən, mədə, mərd,  metr, min, min, milli,

işləmək, izləmək, istəmək, işlək, istək, inək, iki, irin, iti, iş, it, ləkə, litr, lək,  zərrə, zikr, zirə, zər, zil, şiddətli, şiddət, şirin, şirə, şir,

ərdə, ərli, ətli, ər, ən, ət, əl, kəllə, kəmər, kələm, kərə, kələ, kəl, kirli, kilim, kir, kinli, kin.

 

Manipulyasiya

 

P.S. Улен, xahiş edirəm, bu qədərdə uzun söz olmasın, belə söz yoxdur axı, bu bir neçə sözün birləşməsidir. ) 

Pul,asiya,Ulya,yasin, yas,yu, ay, may, yap, say, yay.

 

Antartktida

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, Уленшпигель сказал:

Antartktida

 

Antik, ada, ana, ata, akt, an, at, ar, tar, tir, dar, dan, din, nar, irad, it.

 

Makedoniya 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Liliana-Kim сказал:

 

Antik, ada, ana, ata, akt, an, at, ar, tar, tir, dar, dan, din, nar, irad, it.

 

Makedoniya 

Din, ay,yan,don, akademiya, yad,Keniya,yem,iy, yeni, dam.

 

Devalvasiya

 

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Уленшпигель сказал:

Devalvasiya

 

 

Asiya, ada, ay, al, ad, yava, yal, yad, ev, el, dava, dal, saya, say, sel, il.

 

Metropoliten 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Asiya, ada, ay, al, ad, yava, yal, yad, ev, el, damva, dal, saya, say, sel, il.

 

Metropoliten 

Metro, pol, etil, etilen, tel el. En, mel, metin, port tort, ot, tor,top, ten, til, nil, motor, pilot, porto, monolit,

 

Nikaraqua

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, Private249 сказал:

Nikaraqua

 

Araq, aran, ana, akr, an, ar, nar, nur, qara, qar, kar, kir, kin, rinq, un.

 

Avropalaşma

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 30.05.2017 в 13:57, Liliana-Kim сказал:

 

Araq, aran, ana, akr, an, ar, nar, nur, qara, qar, kar, kir, kin, rinq, un.

 

Avropalaşma

Maaş,aş,şam,lampa,palma,lapşa,parla,arpa,aşma,alma,mal,vor,rol,avro,şal.

 

Reinkarnasiya

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Уленшпигель сказал:

Reinkarnasiya

 

Asiya, aran, ayar, ana, an, ar, ay, yanar, yara, yar, yan, yeni, yer, kar, kin, kir, nar, ney, saya, sari, say, sirr, irsi, irin, iri, İran, en.

 

Manufaktura 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

В 31.05.2017 в 22:40, Liliana-Kim сказал:

 

Manufaktura 

 

un,an,ana,fakt,tur,ar,ara,tam,nam,unut,unutma,at,atma,kar,tar,nar,tufan,aran,uran,ura,faktura,kaftar,tum,utan,utanma,

tuman,Turan,atan,atanma,manat

 

möhkəmləndirilmişdir )))

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 11.06.2017 в 00:43, aze099 сказал:

möhkəmləndirilmişdir )))

 

Mələk, möhkəm, məhlə, mərd,milli, mil, mir, kələm, kəmər, kəndli, kənd, kəllə, kələ, kəm, kəl, kərə, kirli, kir, ləkə, lək, rəndə, nərə, nərd, nəmişlik, nəm, dərin, dəri, dişi, diri, dini, din, dil, dilli, dəm, dənə, dərə, dən, diş, əmək, əməl, ələk, əmr, ən, əl, həmdəm, hədər, hökm, həkim, hələ, öhdəlik, ölkə, şirin, şirə, şir, inək, işlək, irin, iri, iş.

 

Azərbaycanlılar )) 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.06.2017 в 01:42, Liliana-Kim сказал:

Azərbaycanlılar )) 

 

Azərbaycan, Azər,can,an,yan,yana,yanar,ana,Anar,Anarı, nar,narla,narları,yar,yara,yaranır,yaranıb,zər,azar,ara,aralı, baz,az,naz,nazlı,yaz,yazan,Əzan,lal,anları,yaba,yaban,aran,bazar,bazara,

bazarı,bal,balı,ballar,balları,ballara,nal,nallı, nalları,araba,arabalı,arabalar 

 

hissəciklərindəki  ))

Edited by aze099
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 минут назад, aze099 сказал:

hissəciklərindəki  ))

 

Hissəciklər, hissələr, hissə, hisslər, hiss, hədər, hələ, həri, hər, əkin, əkən, əcəl, əsər, əsir, əsr, ələk, əl, ən, ək, kədər, kərə, kələ, kəl, kirli, kir, kin, dəcəl, dərin, dərə, dəri, dənə, diri, dini, dinc, din, dil, lirik, ləkə, lək, nərə, nərd, səs, səslə, səsli, sərin, səki, cins, cin, inək, irəli, irin, irsi, iri, il.

 

Avropalılar ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.6.2017 в 15:43, Liliana-Kim сказал:

 

Hissəciklər, hissələr, hissə, hisslər, hiss, hədər, hələ, həri, hər, əkin, əkən, əcəl, əsər, əsir, əsr, ələk, əl, ən, ək, kədər, kərə, kələ, kəl, kirli, kir, kin, dəcəl, dərin, dərə, dəri, dənə, diri, dini, dinc, din, dil, lirik, ləkə, lək, nərə, nərd, səs, səslə, səsli, sərin, səki, cins, cin, inək, irəli, irin, irsi, iri, il.

 

Avropalılar ) 

özlərindən razıdılar))

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Hud сказал:

özlərindən razıdılar))

 

В 10.05.2017 в 17:13, Liliana-Kim сказал:

Yəqin ki, hamının yadındadır bu mövzu-oyun. Beləliklə, bir oyunçu bir sözdən maksimal sayda söz çıxardır və öz sözünü yazır, digər oyunçu davam edir və onun yazdığı sözdən sözdər çıxardır.

Məsələn: günəbaxan - baxan, axan, gün, bax, xan, an, ən. 

 

Xahiş edirəm mövzu - oyunun qaydalarına diqqət yetirin ) 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Avropalılar

Avro, Arpa, Arı, Aral, Alı, Val, Var, Opal, Para, Parol, Lal

 

Növbəti söz : Şanapipik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×