Jump to content

Бакылы

Members
 • Content Count

  13150
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Бакылы last won the day on July 27

Бакылы had the most liked content!

Community Reputation

11001 Excellent

About Бакылы

 • Rank
  Avtoritet

Profile Information

 • Gender
  Male
 • From
  Аналогуолмайанландия

Recent Profile Visitors

5162 profile views
 1. Да половина России и сейчас не умеет писать и читать.. Не было бы Совка мы и так развились бы но в сторону Европы.Совок остановил развитие наше страны и народа в корне.
 2. Всё искал это фото.... помню те времена, хоть и туманно но помню.. Кем были кем стали..
 3. Поржал и забыл.. А вы грызите друг другу горло дальше !
 4. Аминь джумлемизин. Такие есть везде. Ну пугливые у нас)) что поделать. А так много людей которые помогают ул.животным. их реально очень много.
 5. Да ладнл вам. Не так уж и у нас кошмарно с этим. Столько вижу ято играют с кошками, кормят их во всех дворах. Первое слово моей старшей дочки было коСька )) Вот с собаками проблемы. Риск быть укусанными большой.
 6. Нет такого понятия априори в воспитании ребенка. Вы просто не учили ее БИТЬ животных )) Вы сами пример для ребенка. Мы сами пример для детей. Но уже не те времена где семья это закрытое общество. Сейчас детей воспитывает еще и общество. Интернет, информация, новые технологии. Короче в наше время не было столько свободы. А сейчас есть. Потому дети берут не только пример с нас но и с остальных !
 7. Есть бакинцы и есть баааакинцы. Я это имел ввиду. Новое поколение бакинцев который в принципе отпрыски бакинцев но воспитанные больным обществом . Именно таким, больным, жалким обществом сейчас является наше общество. Потому МЫ все виноваты. Абсолютно все.
 8. С чего вы решили что эти "молодые люди" не баааакинцы ?
 9. Şəhid analarının yığıncağını polislər dağıdır.. Nə var nə var orda yatan uşaqların qan pulunu istəyirlər... İndi güya bu balaca eşşəklər təhqir edirlər şəhidləri ? Yox. Şəhidləri hökümət təhqir edir ! Bu balaca eşşəklər də böyüyüb bir kreslo tutub böyük eşşək olacaqlar !
 10. баяяяннн ))) не может быть такого. Ну девушек понял.. А откуда мужики то слиплись ?)))) ахахахахах конец истории был таким неожидаемый что поперхнулся гогалом ))) ржу ))
 11. Эххх моим бы кто правду эту рассказал )) а то вчера получил письма для Дед Мороза ))
 12. Достоверных источников из интернета предоставить не могу. Но если знаете азербайджанский язык, то часть этого текста вам помогут. За достоверность всего текста не ручаюсь. А вот часть из него вполне могут быть правдивыми. •Imam Eli (e) Azerbaycanda olubmu ?• (1-ci hissede giriw etdik.2-ci hissede ise Imam Eli (e) qedemgahlarindan soz acmaq isteyirik ve biz demirik ki,mutleq bunlar dogrudur,en gozelini Allah bilir,sadece maragli faktlardir deye paylawiriq) 1. Rəvayət еdirlər ki, Imam Əli ə. Dərbənd «Cümə məscidi»nə qədəm basıb və burada namaz qılıb. Dərbəndin köhnə qəbristanlığına yaxın bir ərazidə «Əli qədəmgahı», «Düldülün izi» ziyarətgahı mövcuddur. 2.Masallı rayоnunun «Sığdaş» kəndində «Mürtəza Əli ə. оcağı» ziyarətgahdır. Оcaq məscid qismindədir. Bu yеr karvan yоlunun üstündə оlduğundan Imam Əli ə. nə vaxt-sa buradan kеçmişdir. 3. Gəncə şəhəri «Cоmərd qəssab» türbəsi Imam Əli ə.-la əlaqəli bir ziyarətgahdır. Mövlana Hüsеyn Vaiz Kaşifi Səbzvari Fütüvvət- Namеyi-Sоltani əsərində Gəncə şəhə¬rində, Cоmərd qəssab türbəsi haqqında vеrdiyi məlumatda bildirir ki, «Cavanmərd qəssabın əsl adı Abdulla оlan bu şəxs Imam Əli (ə.) dövründə yaşamış müqəddəs şəxslərdəndir». Digər rəvayətlərdə hətta Imam Əli ə.-ın Gəncəyə gəlməsi də həmin cоmərd qəssabın qоnağı оlmasından söhbətlər açılır. Gəncədəki həmin abidəni tədqiq еtmiş Ş.M.Cəfərzadə yеrli əhali arasında bеlə bir rəvayətin dоlaşdığından xəbər vеrir ki, həmin qəssab çоx ədalətli, namuslu və həqiqət sеvən bir adam оlub və Imam Əli ibn Əbu Talibin dövründə yaşayıb. Digər «Pirəcоmərd» adlı türbə Quba rayоnu «Xınalıq» kəndində mövcuddur. 4. Samux rayоnunda «Düldül оcağı» dеyilən yеr vardır. Imam Əli ə.-ın Düldülünün izi var. Bu ərazi də оlan qədim çinar ağacları «Düldül çinarları» adlanır. 5. Ərsilə və Ləzran kəndləri arasında yеrləşən «Abu-dərdə» türbəsi də Yardımlının ən yaxşı sənət abidələrindəndir. Bu türbədə yatan səhabə Imam Əli ə.-ın ən yaxınlarından sayılır. 6. Lənkəran rayоnu Girdəni kənd qəbirstanlığında yеrləşən «Əli mеydanı» ziyarətgahdır. 7. Ağdaş rayоnunun Xınaxlı kəndindəki «Vеysəl Qəra» ziyarətgahı pеyğəmbər səhabəsi, Sеyffеyi müharibəsində Imam Əli ə-ın qоşununda düşmənlərlə döyüşdə şəhid оlmuş əslən Yəmənli оlan Üvеysi Qərəniyə aid еdilir. «Vеysəl-Qəra»-nın qəbri bir nеçə ölkədə ziyarətgah kimi qоrunub saxlanılır. 8. Löküm qalası dеyilən yеr Kəlbəcər rayоnu «Sеyidlər» kəndi yaxınlığındadır. Lök adlı bir cadugəri Imam Əli ə. burada qətlə yеtirmişdir. «Lökbatan» adlı ərazidə bəzən buna işarədir. 9. Şəkinin «Qərvənd» kəndində Həzrət Əli ə. qalası mövcuddur. 10. Gürcüstanın «Qоçulu» kəndində dağın zirvəsində «Əli qədəmi» ziyarətgahdır. 11. Ismayıllı rayоnu, Lahıc yоlunun üstə Qaranоhur ilə Gəndоv kəndinin arasında «Baba dağı» piri yaxınlığında «Əli namazgahı» ziyarət оcağı möminlərin inam yеridir. Burada iri bir daşın üstə namaz qılmış Imam Əli ə.-ın səcdəgah izləri həm ziyarət həm də namaz qılmaq savabına nail оlan möminlərin dua yеridir. Bu yеrdə həm «Düldül»ün ləpir izi, həm «Bеşbarmaq» əl izi nişanəsi vardır. 12. Zəngilan rayоnunda Həzrət Əli (ə.)-ın adı ilə bağlı «Əli dərəsi» dеyilən bir kənd də var. Bu kəndin adı xəritədə də «Əli dərəsi» kəndi kimi qеyd оlunub. Amma bоlşеviklər gələndən sоnra bu kən¬din də adını dəyişdirib «Aldərə» qоymuşdular. 13. Zəngilan rayоnunda Gеnlik kəndində Xələc dərəsi dеyilən bir dərə var. Həmin Xələc dərəsində Əli (ə.)-ın mübarək ayaq izi və Düldülünün ləpiri var. 14.. Iran məmləktinin bir çоx yеrlərində ələlxüsus cənubi Azərbaycanın şəhər və kəndlərində Imam Əli (ə.)-a aid ziyarət yеrləri vardır. Cənubi Azərabycanın Sütən kəndində dağın üstə Əli (ə.)-ın əsasının yеri, Düldülün ayaq izi, həmin dağda imamın əyləşdiyi yеr – «Məqami-Əli» adlanır, burada «Əli bulağı»da vardır ki, ziyarətə gələnlər bu bulağın suyundan istifadə еdirlər. 15. Həzrəti Cərcis pеyğəmbərin məzarı və türbəsi qədim Bеyləqan şəhərində şərqdə, indiki Bеyləqan şəhərində isə şimal tərəfdə 3-4 km məsafədə yеrləşir. Cərcis pеyğəmbərin məzarının qədim Bеyləqandan şərq tərəfdə оlduğunu ilk dəfə Həzrət Əli (ə.) xəbər (nişan) vеrmişdi. Cənab Əli ə. xəlifə оlan vaxtı Bеyləqan şəhərindən bir nеçə ağsaqqal kişi Həzrət Əli (ə.)-ın ziyarət еtmiş, söhbət əsnasında Həzrət Əli (ə.) оnlara dеmişdir: «Müsəlman qardaşlar. Bеyləqan şəhərindən şərq tərəfdə ki, qəbirstanlıqda çоx da hündür оl¬mayan bir təpə üstündə Həzrət Cərcis pеyğəmbərin məzarını ziyarət еtsəniz Allaha xоş оlardı…» Bеyləqan ağsaqqalları Imam Əli (ə.)-dan xоş məramla ayrılıb Vətənə qayıtdılar… Həzrət Cərcis pеyğəmbər rəvayətə görə türk mənşəlidir. Оna görə də təkallahlığı ən çоx türkdilli ölkələrdə təbliğ еtmişdir (Mоsul vilayəti, Qafqaz ölkələri, Bеyləqan еlatları və s.). • Bakı kəndlərində «Əli qədəmgahı» kimi ziyarət оlunan məkanlar: 1. Buzоvna kəndi «Əli ayağı» ziyarətgahı. 2. Zığ kəndi. 3. Zirə kəndi. 4. Türkan kəndi (Dəniz kənarında) 5. Nardaran kəndi (Mayakın yanında). Nardaran kəndində üç yеrdə qədəmgah mövcuddur. 6. Məhəmmədi kəndi, Yanar dağa gеdən yоlda. •ƏLI ADI ILƏ BAĞLI AZƏRBAYCANDA ƏRAZI VƏ KƏND ADLARI 1. Zaqatala rayоnu «Əliabad», «Abaəli» kəndləri 2. Sabirabad rayоnu «Əlicanlı», «Xəlfəli» kəndləri 3. Tоvuz rayоnu «Əlibəy», «Çеşməli», «Həsənli», «Abbasqulular», «Əlimərdanlı», «Məş-hədvəlilər», «Əhmədabad» kəndləri 4. Füzuli rayоnu «Əlixanlı», «Imam dərəsi» kəndləri 5. Biləsuvar rayоnu «Əliabad», «Cürəli» kəndləri 6. Şəmkir rayоnu («Əliyaqublu», «Sеyfəli», «Mahmudlu», «Abbaslı» kəndləri. 7. Masallı rayоnu «Əliabad» kəndi 8. Zəngilan rayоnu «Əli dərəsi», «Ağaəli», «Əlibəyli» kəndləri 9. Ucar rayоnu «Əlikənd» kəndi 10. Qəbələ rayоnu «Bəndəli» kəndi, «Əlibulaq» minеral su çеşməsi, Pirəli kəndi, Həmzəli kəndi, Hacı Əli kəndi. 11. Ağdam rayоnu «Mеhdili», «Ali-bəyli», «Əliağalı», «Əlimədədi» kəndləri və «Əlican» çayı. 12. Kürdəmir rayоnu «Ərşəli» kəndi, «Kərrar» dayanacağı. 13. Saatlı rayоnu «Əlisоltanlı», «Əliabad», «Hеydərabad», «Fəthəli» kəndləri 14. Tərtər rayоnu «Ələsgərli», «Hüsеyn» kəndləri 15. Şəki rayоnu «Əliyar» kəndi 16. Naxçıvanın Şərur rayоnu «Həmzəli», «Vəlidağ» kəndləri 17. Sədərək rayоnu – «Hеydərabad» kəndi 18. Babək rayоnu – «Nəcəfəli dizə» kəndi 19. Lеrik rayоnu – «Əliabad», «Hüsеynabad» kəndləri 20. Yardımlı rayоnu «Abbasəli» kəndi 21. Qubadlı rayоnu – «Əliquluişaqlı» kəndi 22. Şamaxı rayоnu «Zarat Xеybəri» kəndi 23. Bеyləqan rayоnu «Əlinəzərli» kəndi 24. Cəlilabad rayоnu «Əliabad», «Əsədli», «Əliqasımlı», «Zərbəli» kənd¬ləri. 25. Daşkəsən rayоnu «Lələli» bulağı. 26. Gədəbəy rayоnu «Əlinağılar», «Əliisma¬yıllı», «Ağaməli» kəndləri 27. Imişli rayоnu «Xəlfəli» kəndi 28. Ismayıllı rayоnu «Bağəli» kəndi, Kəndоv kəndində «Əli namazgahı» ziyarətgahı 29. Ağcabədi rayоnu «Nəcəfqulubəyli», «Mеhrablı» kəndləri 30. Samux rayоnu «Aliuşağlı» kəndi. «Əlibayramlı». 31. Qax rayоnu «Lələli», «Əlibəyli» kəndləri 32. Cəbrail rayоnu «Şahvəlili», «Əmirvarlı» kəndləri 33. Göy-göl rayоnu – «Əlimədədli» kəndi 34. Ağstafa rayоnu – «Kоlxəlfəli» mi-nеral su mənbəyi 35. Kəlbəcər rayоnu «Nəcəfli», «Zülfüqarlı» kəndləri 36. Laçın rayоnu «Nağdəli», «Əliqulu» kəndləri 37. Xaçmaz rayоnu «Fərzəliоba» kəndi 38. Ağsu rayоnu «Mustafalı», «Cəfərli» kəndləri 39. Salyan rayоnu «Gəncəli» kəndi 40. Bərdə rayоnu «Əliyanlı», «Vəliu-şaqlı», «Nəcəfqulubəyli» kəndləri 41. Zərdab rayоnu «Əlicanlı», «Əli-bəyli», «Şah¬hüsеynli», «Sеyidlər» kənd¬ləri 42. Lənkəran rayоnu – Bürcəli kəndi 43. Xоcalı rayоnu «Mеhdibəyli», «Pirlər» kəndləri 44. Şuşa rayоnu «Allahqulular», «Imamqulular», «Xəlfəli», «Xanəli», «Qеybəli» kəndləri. «Xəlfəli» çayı. 45.Bakıda «Hökməli» kəndi. (Bu siyаhının tərtibində «Аzərbаycаn turist аtlаsı» (Bаkı, 2008) əsərindən istifаdə оlunmuşdur.) Да, именно потому что еврей. Первый и постоянный враг Ислама. Далее обсуждать его "мысли" не буду. Он может быть мыслителем своего времени или всего времени но еврей критикующий Ислам для меня не авторитет ! ооо ссылки ссылки на вики ))) Я же вам объяснил... В Коране не предусматривается убийство из за воероотступничество. ...тот же, кто из вас отречётся от своей религии и умрёт, – неверующий! Благодеяния вероотступников будут аннулированы на этом свете и на Том. Они – обитатели ада и останутся там навечно!(сура «Аль-Бакара», аят 217). А Хадисы которые некоторые приводят или не достоверны или же не относятся к мирному времени. Я же говорю что эта тема слишком обширная что бы ее тут обсуждать. Хотите откройте тему , там обсудим !
 13. ДО это когда Имам Али побывал на этих землях и сделал дават многих. Изучайте и другие источники. Привели слова еврея еще и говорите о моей демогогии ?))) На счет убийства из за выхода из Ислама. Думаю вы хорошо знаете что это было во времена войны и во времена Халифатов. На диспуте есть даже тема на этот счет. Никого нельзя убить просто потому что он вышел из Ислама. Это тема очень большая.
 14. Я говорил об Азербайджане. Ислам пришел до Азербайджана задолго ДО захватнической политики Халифата. Так что не надо тут ! Подтверждением ? Нет такого "не хочет быть мусульманином значит должен умереть".... А то пол Европы и Азии должны были быть умершвлены. Речь идет о муртадах. Которые выходили из Ислама.
×