Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

uHkOrHuTo

Фетишизм

Recommended Posts

Часто вам приходится практиковать такие вещи?

Что вообще думаем о сглазе?

Как от него оберегасться по Исламу?

Помогает ли гёзмунджуг или узерик?Дуз чевирмя? Есть саксесс сторис? А как часто к калдуньям ходим, чтоб порчу снять?

Share this post


Link to post
Share on other sites
А бала, у етбя терпения нет. Написал я тебе и нотификейшн приходит, не надо на каждой теме писать про ЭТО.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Что вообще думаем о сглазе?
---------
А сглазу все равно что ты о нем думаешь ))))
Это есть. Даже асхабы друг друг сгаживали!
И пророка пытались околдовать. Почитай про историю ниспослания последних 2 сур Корана


Помогает ли гёзмунджуг или узерик?Дуз чевирмя? Есть саксесс сторис? А как часто к калдуньям ходим, чтоб порчу снять? -
----
Ребята из Абу Бакра назовут это ширком ) И будут скорее всего правы.
Как мин. 40 днейвный намаз не будет приниматься (из хадиса Бухари)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Насколько я знаю, Прорк (сас) перед сном 3 раза читал Ихлас, Фяляг и Нас. Меня до сих пор оберегает :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Посоветуйте хорошие статьи, где хадисами и кораном отрицается любого рода гёзмунджуги и т.д.

сянкс

Share this post


Link to post
Share on other sites
Есть хорошая книжка "Единобожие" Так вот там это все и разъясняется )
Но пока вот:

“Не взывай помимо Аллаха к тому, что не может ни помочь тебе, ни навредить! А если ты сделаешь это, то окажешься в числе несправедливых (многобожников)” (Йунус, 106).
“Не взывай же вместе с Аллахом к другому богу, чтобы не оказаться среди наказываемых” (аш-Шу‘ара, 213).

А вот этот аят, вообще коротко и четко ставит все на места

“Господь ваш сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Поистине, те, кто превозносятся над поклонением Мне, войдут в ад презренными” (Гафир, 60).

“И те, к кому взывают они помимо Аллаха, не творят ничего, но сами сотворены. Они мертвы, не живы, и не знают они, когда будут воскрешены” (ан-Нахль, 20); “Когда вы молили Господа вашего о помощи, Он ответил вам” (аль-Анфаль, 9).

“Тебе Одному мы поклоняемся и к Тебе Одному взываем о помощи” (аль-Фатиха, 5).


Но шайтаны были неверными, обучая людей колдовству...” (аль-Бакара, 102).


И т.д. и т.п. Читай, во имя Господа твоего )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='pravoverniy' date='May 1 2004, 21:29 ']Есть хорошая книжка "Единобожие" Так вот там это все и разъясняется )[/quote]
Тссс!!! ато тебя щас в органы сдадут :looool: :looool: :looool:

Share this post


Link to post
Share on other sites
На вопрос "Помогает ли гёзмунджуг, узерик или дуз чевирмя?" отвечу так

1 Если без всяких слов положить соль на раскалённую железку, всё ровно будет сильно чиркать :D
2 Запах узеррийя имеет медицинскую подоплёку. Его запах действует как успокаительное (на сколько я помню). Использовать его как "релексатор" - нет проблем! Так что хар шей ниййата баглыдыр
3 гёзмунджуг - средство заработать хорошие денги (алвер отменный) :D


АЛЛАХ ШИРК АХЛИНЯ ЛЯЙНЯТ ЕЛАСИН!

Share this post


Link to post
Share on other sites
[size=2][font="Arial"]Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə!
Həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə. Salam və salavat olsun Peyğəmbəri Məhəmmədə, onun ailəsinə, səhabələrinə və ardıcıllarına. Şükr olsun Allaha ki, hər bir ümmətə doğru yol göstərən peyğəmbər göndərdi və şükr olsun Allaha ki, bizim ümmətin qisməti, Onun sevimlisi Məhəmməd (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun!) oldu. Şükr olsun Allaha ki, O, Məhəmmədlə bizə doğru yol göstərən bir kitab (Quran) göndərdi. Ən xeyirli kəlam Allahın kəlamı və ən doğru yol peyğəmbərimiz Məhəmmədin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun!) yoludur.

Allah sübhənəhu və təala öz peyğəmbərinə Quranı nazil etməklə, bizə doğru yol göstərdi. Həyatın hər hansı problemi iqtisadi, tibbi, ədəb-ərkan, tarixi, geyim, məişətin digər sahələri və s. bu kimi məsələlər üçün Allahın kitabında və peyğəmbərin sünnəsində (dedikləri, etdikləri və görüb qadağan etmədiklərində) cavab vardır. Bu sahələrdə yaranmış problemlərə cavabı məhz Quran və Sünnədə axtarmalıyıq. Uzun müddət doğru dinimizdən ayrı düşməyimiz bizi doğru yoldan azdırmışdır. Qəlbimizdə Allaha, Kitabına, Peyğəmbərinə imanın olmasına baxmayaraq, cahillik (elmsizlik) davam edir. Çünki bu iman elmsiz olduğu üçün naqisdir və kortəbii xarakter daşıyır. Dindən çox xurafat və mövhumat hökm sürür. Insanların dini əqidəsində yaranmış boşluqdan fırıldaqçı xürafatçılar, mövhumatçılar məharətlə öz mənafeləri üçün istifadə etmiş və etməkdədir.

Mövhumatçıların, həmişə olduğu kimi, bu gün də geniş şəkildə fəaliyyət göstərdiyi sahələrdən biri də GÖZDƏYMƏdir. Buna bədnəzər də deyilir.
EY MÜSƏLMAN QARDAŞIM, BIL KI, GÖZDƏYMƏ HAQDIR.
Bu, Quranda əl-Fələq və ən-Nəs surələri ilə və peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun!) aşağıdakı hədisləri ilə sübut olunur:
Bizdən hər birimiz başqalarını və özümüzü, başqalarının və özümüzün malını, uşaqlarını, bağ, heyvan, ev, avtomobil və s. əşyalarını özümüz də hiss etmədən gözə gətirə bilərik. Ona görə özümüzdə və başqalarında fərəhləndirici və təəccübləndirici belə şey görəndə, Allahdan onun bərəkətini istəməliyik. Bu zaman təbarək Allah demək lazımdır:


GÖZDƏYMƏDƏN QORUNMA

Xurafatçı fırıldaqçılar belə hallarda dinə, şəriətə, o cümlədən elmə zidd yollarla insanları mövhumata çağırırlar. İnsanlar nəzərdən qorunmaq üçün müxtəlif əşyalara (göz muncuğu, qara tikan, at nalı, üzərlik otu, buynuz, heyvan başları və s.) tapınırlar. Həmin əşyaları evlərində, avtomobillərində asır, uşaqların biləklərində, boyunlarında gəzdirirlər. Bəziləri də mollaların yazdığı mənasız sözlərdən (bəzən heç söz deyil, əyri-üyrü xətlərdən) ibarət DUAları gəzdirir, istifadə edir. Həmin yazılar hətta mənalı sözlər, Quran ayələri və ya peyğəmbərin dualarından ibarət olsa belə, bu, şəriətlə düzgün deyil. Çünki dua asılmaz, gəzdirilməz, dua edilər, oxunular. Necə ki, dərmanı gəzdirmək xəstəyə təsir etməz, eləcə də duanı gəzdirmək nəzərə təsir etməz. Ona görə də xəstə dərmanı qəbul etdiyi kimi, duanı da etməlidir ki, təsiri olsun.
Həzrəti Əlinin (Allah ondan razı olsun!) Nəhcul Bəlağə kitabından oxuyuruq: Həzrəti peyğəmbər sehr, çöpçülük, quşların uçuşundan hökm çıxarmaq, kahinlik, ulduz falı, göz muncuğu taxmaq kimi batil inancları tamamilə qadağan etmişdir (Nəhcul Bəlağə, Tehran, 1995, səh. 46).
Üqbə bin Amir əl-Cühnidən (Allah ondan razı olsun!) rəvayət olunur: Bir dəfə Allahın Elçisinin yanına on nəfər adam gəlir, o, doqquz nəfərin beyətini qəbul edir, bir nəfəri sonraya saxlayır. Adamlar deyirlər:Ey Allahın Rəsulu! Doqquz nəfərin beyətini qəbul edib, bunu niyə belə buraxdın?. O deyir: Onda tilsim var. Sonra əli ilə onun boynundakı tilsimi (talismanı) qırır və beyətini qəbul edir.Sonra deyir: Öz üstündə tilsim asan şirk etmiş olur (Əhməd).
Bu hədislərdən məlum oldu ki, tilsim, dua, göz muncuğu və s. şeylərdən istifadə edərək bədnəzərdən qorunmaq haramdır. Belə ki, bunlar hamısı Allahdan qeyrisinə etimad göstərmək, arxalanmaq, etiqad etmək, iltifat etmək, etibar etmək deməkdir ki, bu da Allaha şərik qoşmaqdır. Bu şərafətli Peyğəmbər hədisində deyildiyi kimi: Öz üstündə tilsim gəzdirən adam Allaha şərik qoşmuş olur.
Gözdəymədən qorunmaq üçün müxtəlif əşyalara tapınanlar fikirləşmirlərmi ki, hər şey: övlad vermək, şəfa etmək, kömək olmaq, qorumaq, xeyir və zərər vermək yalnız Allaha məxsusdur. Elə isə Allah zərər vermək istəsə həmin əşyalar Allahın əmrinə qarşı çıxa bilərlərmi??? Onlar qüdrətlidir, yoxsa Allah??? Əlbəttə ki, Allah!!!

NƏZƏRIN MÜALICƏSININ QURAN VƏ SÜNNƏ ILƏ MÜXTƏLIF YOLLARI VAR.

Səhl bin Hüneyfə (Allah ondan razı olsun!) rəvayət edir: Bir dəfə selə düşdük. Içinə girib yaxalandıq. Sudan titrəyərək çıxdım. Bunu Rəsulullah bildi: Əbu Səmitə (Səhlə) deyin (ən-Nas və əl-Fələq) oxuyaraq Allaha sığınsın. Dedim: Ya Rəsulullah! Oxumaq yarayarmı? Buyurdu ki: Oxumaq ancaq nəzər dəyməsi, həşəratın sancması və əqrəb sancması zamanı olur (Əbu Davud, 3888; Müsnəd, 3/486; əl-Hakim, 4/313, 3/408, 409).
Allaha sığınmanın və oxumanın bir qismi əl-Fələq və ən-Nas surələrini, əl-Fatihəni və Ayətul Kürsini (Kürsü ayəsi, əl-Bəqərə, 255) çox oxumaqdır (əl-Buxari, 76/39, 32, 33).
Peyğəmbərin etdiyi Allaha sığınma duaları da, Oxumağa daxildir. Bunlardan bəzilərini göstərək.
ƏUZU BIKƏLIMƏTILLƏHI ƏT-TƏMMƏTI MIN ŞƏRRI MƏ XƏLƏQ (yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram) (əl-Buxari, 6/293; ət-Tirmizi, 2061; Əbu Davud, 4737; Müsnəd, 3/419, 448, 6/377, 409).
ƏUZU BIKƏLIMƏTILLƏHI ƏT-TƏMMƏTI MIN KULLI ŞEYTANIN VA HAMMƏH VƏ MIN KULLI ƏYNIN LAMMƏH (Bütün şeytan və həşəratlardan, bütün bəd nəzərlərdən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram) (əl-Buxari, 4-cü cild səh. 79; Ibn Macə 3525).
Əgər bir kəs başqasına gözünün dəyməsinə görə qorxursa, gözünün bu şərini ALLAHUMMƏ BARIK ALEYHI (Allahım, ona bərəkət olsun) deməklə dəf etsin. Həmçinin fərəhləndirici və təəccübləndirici bir şey gördükdə, MAŞAALLAH, LƏ QUVVƏTƏ ILLƏ BILLƏH (Allah istədi, Allahdan başqa qüvvət yoxdur) demək də gözdəymənin qarşısını alır.
Allah sübhanəhu-təalə Peyğəmbərə yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, heyvanların və s.) şərindən, qaranlığın şərindən, ovsunçu cadugər qadınların şərindən və paxılın həsədindən (bəd nəzərdən), cin və insanların şərindən, şeytanın şərindən qorunmaq üçün əl-Fələq və ən-Nas surələrini nazil etdi:
əl-Fələq surəsi:
QUL ƏUZU BIRƏBBIL FƏLƏQ, MIN ŞƏRRI MƏ XƏLƏQ, VƏ MIN ŞƏRRI ĞASIQIN IZA VAQAB, VƏ MIN ŞƏRRIN-NƏFFƏSƏTI FIL-UQƏD, VƏ MIN ŞƏRRI HƏSIDIN IZƏ HƏSƏD (Ya Peyğəmbər!) De ki: Pənah aparıram sübhün Rəbbinə, Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, heyvanların) ərindən, zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərindən, (ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud cadu edib, iplərə düyün vuran) qadınların şərindən, və bir də paxılın həsədindən.
ən-Nas surəsi:
QUL ƏUZU BIRƏBBIN NAS, MƏLIKIN NAS, ILƏHIN NAS, MIN ŞƏRRIL VASVƏSIL XƏNNAS, ƏLLƏZI YÜVƏSVISU FI SUDURIN NAS, MIN ƏL-CINNƏTI VAN NAS. (Ya Məhəmməd!) de ki: Pənah aparıram insanların Rəbbinə, insanların ixtiyar sahibinə, insanların tanrısına, vəsvəsə verən (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən şeytanın şərindən, o şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır, o şeytan ki, cinlərdən də olur, insanlardan da.
Insan xəstələndikdə həkimə müraciət etməli, onun göstərişi ilə müalicə olunmalıdır. Əgər xəstəlik cismani deyil, nəfsi xəstəlik (göz dəymə, cadu, sehr və s.) olarsa, peyğəmbərin etdiyi kimi, müxtəlif duaları etmək lazımdır. Gözdəyməsi və onun müalicəsi ilə maraqlanan oxucularımız əl-Buxarinin Səhih kitabının Kitabul-Tibb (Tibb kitabı) bölməsindən, ibn əl-Qeyyim əl-Cövziyyənin Zadul Mead kitabının Tibbun Nəbəvi (Peyğəmbərin tibbi) bölməsindən və başqa hədis kitablarının tibb bölmələrindən geniş məlumat ala bilərlər.[/font][/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]3 гёзмунджуг - средство заработать хорошие денги (алвер отменный)[/quote]

То, что алвер я не сомневаюсь. Но гезмунчух действует, как зеркало. и отражает от себя отрицательную энергию идуших от глаз человека. если сушествует сглаз, почему бы и не быть гезмунчух(кстати оно работает ).Но в Исламе оно является ширком,потому что люди оберегают себя не словом Божьим и безделушками сатаны.
P.S
от сглаза хорошо помогает Аятул курси. нужно читать, когда выходишь из дому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Greenbay' post='702878' date='Apr 8 2006, 12:19 ']2 Запах узеррийя имеет медицинскую подоплёку. Его запах действует как успокаительное (на сколько я помню). Использовать его как "релексатор" - нет проблем! Так что хар шей ниййата баглыдыр[/quote]

Согласен, это элемент аромотерапии - ничего зловредного в этом нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Greenbay' post='702878' date='Apr 8 2006, 13:19 ']АЛЛАХ ШИРК АХЛИНЯ ЛЯЙНЯТ ЕЛАСИН![/quote]


[b]AMIN!!![/b]

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='uHkOrHuTo' post='31911' date='Apr 30 2004, 07:07 ']Часто вам приходится практиковать такие вещи?

Что вообще думаем о сглазе?

Как от него оберегасться по Исламу?

Помогает ли гёзмунджуг или узерик?Дуз чевирмя? Есть саксесс сторис? А как часто к калдуньям ходим, чтоб порчу снять?[/quote]

Насколько мне известно, больше всего от сглаза помогает, когда в него не веришь daldandanishan

Помoгает 100% :morqqqq:

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    No registered users viewing this page.

×