Disput.Az

Jump to content


Photo

Sehihlere Baxish(buxari Ve Muslum)


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
67 replies to this topic

#1 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 12 November 2006 - 16:45

Kaddefi
Bizim 4-mehshur hedis kitablarimiz:
1. “Al-Kafi” (Sheyx Kuleyni),
2. “Men la yehzuruhul-faqih (Sheyx Saduq),
3. “Tehzibul-ehkam”,
4. “Istibsar” (her ikisinin muellifi Sheyx Tusidir).

Yuxarda ki, Shie hedis kitablarina moteber, kifayet eden ve saire adlar qoyula biler amma sehih yox qardashim! Chunki, sizin sehihlerde oldugu kimi, bizimde moteber hedis kitablarimizda uydurma ve ya zeif hedisler var. Sen bunlari bile-bile niye bizim kitablarda zeif ve uydurma hedisleri gozumuze soxursan?!
Lakin men senin oz sehihlerinizden uydurma ve qondarma, Quranla ziddiyet teshkil eden hedisleri bura yazsam ne deyeceksen? Axi menim senden savayi haqqim var bunu etmeye. Chunki, siz kitabnizin adini "Sehih" qoymusuz.
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi#2 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 12 November 2006 - 16:56

Sozu geden kitablar haqqinda melumat.
1-Sehihi-Buxari ve Sehihi-Müslim, ehli-sünne qardaşlarımızın Qurani-kerimden sonra möteber ve qebuledilesi saydıqları iki hedis kitablarının tanınmış adlarıdır.
elbette onlar bundan elave, bütövlükde «es-Sihahus-sitte» (yeni altı sehih kitab) adlanan diger dörd kitabları da sehih ve möteber sayırlar ki, onlar ise Sunenut-Tirmizi, Suneni-İbn Mace, Suneni-ebi Davud ve Suneni-Nesai kitablarından ibaretdir.

2-Sehihi-Buxari kitabının müellifi adından melum olduğu kimi, indiki Özbekistanın Buxara şeherinde doğulmuş ebu ebdillah Mehemmed ibn İsmayıl el-Buxari (194-256 h. q.), Sehihi-Müslim kitabının müellifi ise İranın Neyşabur şeherinde anadan olmuş ebul-Hüseyn Müslim ibnl-Heccac en-Neyşaburi (206-261 h. q.)-dir. Onların her ikisi, İslam tarixinin böyük hedis alimlerinden sayılırlar.

3-ehli-sünne qardaşlarımız bu kitablarda (xüsusile de Sehihi-Buxari ve Sehihi-Müslimde) mövcud olan hedisleri sehih ve qebuledilesi saysalar da biz onların hamısını hem sened, hem de metn baxımından sehih saymırıq.
elbette bunun esas sebeblerinden biri de «Sehih» hedisin nece ve hansı şertler ve xüsusiyyetlerle izah edilmesinden asılıdır.
“Sehih” hedis, ehli-bеyt (e) mezhebi аlimlerinie göre, revаyetçileri mesumа qeder melum, hаbеle bütün revаyetçileri ehli-bеyt (e) mezhebli ve edаletli оlаn hedise dеyilir.
(Bах: Miqbаsul-Hidаye, ellame Mameqani, 1/145-146, Тelхisu miqbаsil-hidаye, seh-26, el-Bidaye fi-еlmid-dirаye, (Şehid Sаni seh-23).
Lakin ehli-sünne аlimlerine göre, “Sehih” hedis, о hedise dеyilir ki, оnu neql еden revаyetçiler Pеyğembere (s) ve sehаbeye qeder melum, hаbеle edаletli ve zаbit (hedisi neql еtmekde huşlu ve ciddi) оlаn raviler vasitesile neql edilsin, hemçinin «Şazz» ve «Müellel» (yeni meşhur hedisle müхаlif оlmаyıb, gizli еybe de mаlik) оlmаsın.
(Bax: Muqeddimetu inb es-Selаh fi-ulumil-hedis, seh: 15-16, Ulumul-hedis, Subhi Sаlеh, seh-145, ezvаun eles-sunnetil-Muhemmediyye (s), Doktor Mahmud ebu Riyye, seh-292).
Hemçinin bu hedis, «Şazz» ve «Müellel» (yeni meşhur hedisle müxalif olmayıb, gizli bir eybe de malik) olmasın.

4-elbette qeyd etmek lazımdır ki, Buxari ve Müslimin her hansı bir hedisi sehih sayıb, onu öz «Sehih» adlı hedis kitabında neql etmek üçün, bir sıra şertlere esaslanmışlar ki, bu şertlere de «Şertüş-şeyxeyn» (yeni iki şeyxin şertleri) adı verilmişdir. Bu şertler aşağıdakılardan ibaretdir:
1-Hedisin bütün raviler silsilesi mesuma (ve sehabeye) birleşsin;
2-Hedisin bütün raviler silsilesi müselman ve etibarlı olsun;
3-Hedisin sonuncu ravisi qeyri-meşhur olmasın;
4-Hedisin ravileri müttehem, huşsuz ve azğın eqideli olmasınlar.
Hemçinin Buxarinin nezerine esasen, ravinin hedisini neql etdiyi şexsle görüşmeyi (onu görmeyi) lazım, Neyşaburinin nezerinde ise bu şert lazımsızdır.
Belelikle de onlar, qeyd olunmuş şertlerle uyğun gelen hedisleri öz kitablarında neql etmişler.

5-Unutmamalıyıq ki, yalnız Sehihi-Buxari ve Sehihi-Müslim kitablarında mövcud olan hedisler ehli-sünne üçün sehih sayılmır.
Qeyd etmek lazımdır ki, ehli-sünne mezhebinin meşhur hedis alimi ebu ebdillah Mehemmed ibn Abdullah el-Hakim en-Neyşaburi (vefat: 405 h. q.), Buxari ve Neyşaburinin yuxarıda qeyd olunmuş şertler esasında neql etmedikleri hedisleri özünün «el-Müstedrek eles-sehiheyn» adlı kitabında toplamışdır.

6-Buxari ve Müslimin öz kitablarında ehli-beyte (e) qarşı olan reftar terzi barede ise aşağıdakıları diqqetinize çatdırırıq:
Onların eziz Peyğemberimizin (s) m'sum ehli-beytine (e) qarşı olan reftar terzi temamile teeccüb doğuran bir meseledir. Bu reftar Buxarinin kitabında daha çox göze çarpır. elbette bezi alimler bunun esas sebeblerinden birini de onların zamanında hakim olmuş çetin ve boğucu şeraitin olduğunu bildirmişler. Bezileri ise bu barede diger fikirler ve mülahizeler ireli sürmüşler. Ne ise bu barede xülase şekilde bir neçe mövzuya işare edirik:
I. Buxari, ehli-beytin (e) keskin düşmenleri sayılan xevaric ve nasibiler kimi şexslerden (o cümleden xevaricin meşhur feqihi ve xitabeçisi sayılan İmran ibn Hettandan) revayet neql etdiyi bir halda, ehli-beytden (e) ve xüsusile zaman baxımından Buxariye yaxın olan İmam Sadiqden (e) heç bir hedis neql etmemişdir.
Hemçinin o, İmam Sadiqden (e) revayet neql eden sehabelerden revayet neql etdiyi bir halda, onların imam Sadiqden (e) neql etdiyi hedis ve revayetleri neql etmemişdir!
II. Bu berede daha teeccübdoğuran diger bir mövzunu da qeyd etmek olar: (elbette bu mövzu, Sehihi-Buxari kitabına deyil, mehz onun müellifi cenab Buxariye aiddir).
Mehemmed ibn İsmayıl Buxari “et-Tarixul-evset” kitabında xelifeler barede melumat vererek, bele yazmışdır:
1-… İbn Şehab demişdir:

عاش ابو بكر بعد ان استخلف سنتين و اشهراً و عمر عشر سنين حجّها كلها و عثمان اثنتي عشرة سنة حجّها كلها الا سنتين و معاوية عشرين سنة الا اشهراً حج حجتين و يزيد ثلاث سنوات و اشهرا و عبد الملك بعد الجماعة بضع عشرة سنة الا اشهراً حج حجة و الوليد عشر سنين الا اشهراً حج حجة.
“ebu Bekr xelife olduqdan sonra iki il ve neçe ay yaşamış, Ömer on il yaşayaraq her ilde hecce getmiş, Osman on iki il yaşayaraq, iki ilden başqa bütün illerde hecc ziyaretine getmişdir. Müaviye bir neçe ayı çıxmaq şerti ile iyirmi il yaşamış ve iki defe hecc ziyaretine getmişdir. Yezid üç il neçe ay yaşamışdır...” (et-Tarixul-evset, Buxari, 1-ci cild, 110-cu sehife).
Onun neql etdiyi diger revayetde ise bele oxuyuruq:

ولّي ابو بكر سنتين و ستة اشهر و ولّي عمر عشر سنين و ستة اشهر و ثمانية عشر يوماً و ولّي عثمان ثنتي عشرة سنة غير اثني عشر يوماً و كانت الفتنة خمس سنين. و ولّي معاوية عشرين سنة و ولّي يزيد بن معاوية ثلاث سنين و اشهر... وكانت فتنة ابن الزبير ثمان سنين [و ولّي عبد الملك بن مروان اربع عشرة سنة] و ولّي الوليد تسع سنين.
“ebu Bekr iki il altı ay, Ömer on il altı ay ve on sekkiz gün, Osman ise on iki günü çıxmaq şerti ile on iki il xelifelik etmişdir.
Fitne beş il il müddetinde olmuşdur. Müaviye iyirmi il, Yezid ibn Müaviye üç il neçe ay yaşamışdır...” (et-Tarixul-evset, Buxari, 1-ci cild, 195-cu sehife, reqem: 324).
Gördüyünüz kimi Buxari, eziz Peyğemberimizin (s) mesum ehli-beytinin (e) qanına elleri bulaşmış Yezid kimi seviyyesiz şexslerin xilafet dövrü ve hetta ebdül-Melik ve Velid kimilerin hecc ziyaretinin saylarını bele neql etdiyi bir halda, emirel-möminin İmam elinin (e) xilafet dövrüne ya heç bir işare etmemiş, ve ya O hezretin (e) xilafet dövrünü fitne dövranı adlandırmışdır. Bütün bunlar ise her bir müselman üçün teeccüblü ve müemmalı bir mesele sayılır.
Men heqiqeten de bele bir cesaretli sözü burada neql etdiyim üçün, emirel-möminin İmam eliden (e) üzr isteyir ve bütün müselmanlar kimi o hezretin (e) üstün ve saysız-hesabsız feziletleri qarşısında diz çökür, hemçinin o hezretin (e) mezlumiyyeti üçün ağrılı-acılı göz yaşları axıdıram...

7-Bu barede son söz olaraq qeyd etmek lazımdır ki, Sehihi-Buxari ve Sehihi-Müslim kitabları bizim nezerimizde tam şekilde sehih hedisleri ehtiva eden bir kitab sayılmır. Bu kimi kitablarda, bizim el-Usul minel-kafi, el-Feqih, et-Tehzib ve el-İstibsar kitablarımız kimi hem sehih, hem de zeif ve hetta saxta hedisler mövcuddur. Unutmayaq ki, bir hedis ve ya revayet sened baxımından sehih olmaqla, her şey sona yetmir ve biz o deqiqe sened baxımından sehih sayılan hedisi qebul ede bilmerik. eksine bundan sonra daha mühüm meselelerden biri de o hedisin mena baxımından Qurani-kerim, Sünne, ağıl ve s. qaynaqlarla uyğun gelmesi de zeruridir. Sehihi-Buxari ve Sehihi-Müslim kitablarında bir sıra hedislerin senedi qebuledilesi sayılsa da, onların menası bezen Qurani-kerim, bezen Sünne, bezen de ağıl ile heç cür uyğun gelmir. Son illerde de ehli-sünne qardaşlarımızdan bezi tedqiqatşı alimler, bele bir neticeye gelmişler.
Hemçinin bezileri bu iki kitab barede keskin ve qeyri-mentiqi mövqe tutub, onlardan hedis neql etmeyi haram saysalar da, bu fikir esla düzgün ve elmi bir hereket sayılmır. Diqqetinize göre minnetdaram

Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#3 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 12 November 2006 - 17:42

Kaddefi
Bizim 4-mehshur hedis kitablarimiz:
1. “Al-Kafi” (Sheyx Kuleyni),
2. “Men la yehzuruhul-faqih (Sheyx Saduq),
3. “Tehzibul-ehkam”,
4. “Istibsar” (her ikisinin muellifi Sheyx Tusidir).

Yuxarda ki, Shie hedis kitablarina moteber, kifayet eden ve saire adlar qoyula biler amma [b]sehih.

-------------------------
bes nahcu l balaga hara gedti?

#4 Abdurahman

Abdurahman

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 694 posts
 • Offline

Posted 12 November 2006 - 19:29


Kaddefi
Bizim 4-mehshur hedis kitablarimiz:
1. “Al-Kafi” (Sheyx Kuleyni),
2. “Men la yehzuruhul-faqih (Sheyx Saduq),
3. “Tehzibul-ehkam”,
4. “Istibsar” (her ikisinin muellifi Sheyx Tusidir).

Yuxarda ki, Shie hedis kitablarina moteber, kifayet eden ve saire adlar qoyula biler amma [b]sehih.

-------------------------
bes nahcu l balaga hara gedti?

POLKANIN ALTINDA QALIB))))
Asinos non curo

#5 Abdurahman

Abdurahman

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 694 posts
 • Offline

Posted 12 November 2006 - 19:34

“Müstədrək” kitabın muəllifi olan Nuri Təbərsi deyib: “Dörd kitab arasında “Kəfi”, ulduzlar arasında günəş kimidir. Əgər insaflı adam onu dərindən araştirsa, oradakı əhad sənədlərinin vəziyyətini araştirmadaqdan əl kəcər . Yalnız e`tibar əldə edər, onun düzgünlüyü və subutu barədə həmən şəxsdə arxayınliq əmələ gələr” (“Mustadrak vasail” Təbərsi 3 çild, səifə 532.).
Hurr Amili deyib: “Dörd kitab sahibləri və onların bənzərləri öz kitablarınin subut, düzgünlük və usuluna şahidlik ediblər. Onlar etibarlı olduqları üçün nəql, rəvayət və sözlərinin qəbul olunması vaçibdir” (“Vasail uş-şia” 20 çild, səifə 104.) .
“Muraçiat” kitabınin müəllifi Əbdulhuseyn Şərəfutdin Müsavi deyib: “Kəfi, İstibsar, Təhzib, Mən lə yahduruhul faqih, mütəvətirdilər . Tərkibləri şübhəsizdi. Kəfi isə onların ən əzəmətlisi, ən gədimi, ən yaxşısı və ən kəmilidir” (“Muraçiat” 110 məktub.).
Məhəmməd Sadig Sadr deyib: “Oxucunun mütaliəsi üçün laiqdilər. Şiələr bu dörd kitaba etibar edən toplumdur, onlarda olan rəvayətləri səhih saysalarda, onların əhli-sünnədən olan gardaşları kimi onlara (yani dörd kitaba) səhih adıni verməmişlər” (“Kitabu şiə” səhifə 127.)
Kitabın müəllifi Kuleyni, bu əsərin yazılma səbəbini soruşan şəxsə demişdir: “Dedim: Sən, sadiglərdən gələn səhih xəbərlərlə din elmini öyrənib onunla əməl edən, düz yola gəlmək istəyənin ona müraciət edəcəyi və öyrəncin kifəyətlənəcəyi din elmlərini özündə toplayan yetərli (Kəfi) vasitənin olmasını istəməzsən” (“Kəfi” müqəddimə səhifə 24.) .
Kəfi kitabının tədqiqatçısı Nəini demişdir: “Kəfinin isnadını araşdırmaq aciz insanın işidir” (Tədqiqatçi Nəininin “Kitabul intisar fi sihhatil kəfi” kitabı, səhifə 8.).

Danışaq bu kitab barəsində?

Asinos non curo

#6 MUNTEZIR

MUNTEZIR

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 162 posts
 • Offline

Posted 12 November 2006 - 22:36

[quote name='Каддафи' date='Nov 12 2006, 17:42 ' post='1054193']
[quote]
Kaddefi
Bizim 4-mehshur hedis kitablarimiz:
1. “Al-Kafi” (Sheyx Kuleyni),
2. “Men la yehzuruhul-faqih (Sheyx Saduq),
3. “Tehzibul-ehkam”,
4. “Istibsar” (her ikisinin muellifi Sheyx Tusidir).

Yuxarda ki, Shie hedis kitablarina moteber, kifayet eden ve saire adlar qoyula biler amma [b]sehih.
[/quote]
-------------------------
bes nahcu l balaga hara gedti?
[

#7 MUNTEZIR

MUNTEZIR

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 162 posts
 • Offline

Posted 12 November 2006 - 22:40Kaddefi
Bizim 4-mehshur hedis kitablarimiz:
1. “Al-Kafi” (Sheyx Kuleyni),
2. “Men la yehzuruhul-faqih (Sheyx Saduq),
3. “Tehzibul-ehkam”,
4. “Istibsar” (her ikisinin muellifi Sheyx Tusidir).

Yuxarda ki, Shie hedis kitablarina moteber, kifayet eden ve saire adlar qoyula biler amma [b]sehih.

-------------------------
bes nahcu l balaga hara gedti?

POLKANIN ALTINDA QALIB))))

YAXSHI OXUYUN :'HEDIS KITABLARI'

#8 MUNTEZIR

MUNTEZIR

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 162 posts
 • Offline

Posted 12 November 2006 - 22:41
Kaddefi
Bizim 4-mehshur hedis kitablarimiz:
1. “Al-Kafi” (Sheyx Kuleyni),
2. “Men la yehzuruhul-faqih (Sheyx Saduq),
3. “Tehzibul-ehkam”,
4. “Istibsar” (her ikisinin muellifi Sheyx Tusidir).

Yuxarda ki, Shie hedis kitablarina moteber, kifayet eden ve saire adlar qoyula biler amma [b]sehih.

-------------------------
bes nahcu l balaga hara gedti?

POLKANIN ALTINDA QALIB))))

YAXSHI OXUYUN :'HEDIS KITABLARI'

DEYESEN GELBIVIZLE BERA BER GOZLERIVIZDE ......... )))))

#9 Abdurahman

Abdurahman

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 694 posts
 • Offline

Posted 12 November 2006 - 23:40

Kaddefi
Bizim 4-mehshur hedis kitablarimiz:
1. “Al-Kafi” (Sheyx Kuleyni),
2. “Men la yehzuruhul-faqih (Sheyx Saduq),
3. “Tehzibul-ehkam”,
4. “Istibsar” (her ikisinin muellifi Sheyx Tusidir).

Yuxarda ki, Shie hedis kitablarina moteber, kifayet eden ve saire adlar qoyula biler amma sehih yox qardashim! Chunki, sizin sehihlerde oldugu kimi, bizimde moteber hedis kitablarimizda uydurma ve ya zeif hedisler var. Sen bunlari bile-bile niye bizim kitablarda zeif ve uydurma hedisleri gozumuze soxursan?!
Lakin men senin oz sehihlerinizden uydurma ve qondarma, Quranla ziddiyet teshkil eden hedisleri bura yazsam ne deyeceksen? Axi menim senden savayi haqqim var bunu etmeye. Chunki, siz kitabnizin adini "Sehih" qoymusuz.

Mötəbər ne deməkdi? Səhih ilə fərqi neydədir?
Asinos non curo

#10 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 13 November 2006 - 03:49

-------------------------

POLKANIN ALTINDA QALIB))))

------------------------------
нахчул балага уже им не выгодна стала :)

#11 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 13 November 2006 - 04:03

:D
ССЯЛААМУ АЛЕЙКУМ. И ТАК: После длительных дискусий суннитская братва забила еще один гол в ворота джафаритской братвы: Они уже в панике и готовы отречься от почти всех своих хадисов, почти на прочь начали отказываться от своих хадисов, как и от достоверности своих источников. Дело дошло до того, что приведи им любой компроментирующий их хадис , они безо всякого выяснения его автоматически нечали назвать не достоверным.
Которое время уже просим их доказать не достоверность их хадисов представляемых нами, однако....

#12 Abdurahman

Abdurahman

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 694 posts
 • Offline

Posted 13 November 2006 - 04:39

ССЯЛААМУ АЛЕЙКУМ. И ТАК: После длительных дискусий суннитская братва забила еще один гол в ворота джафаритской братвы: Они уже в панике и готовы отречься от почти всех своих хадисов, почти на прочь начали отказываться от своих хадисов, как и от достоверности своих источников. Дело дошло до того, что приведи им любой компроментирующий их хадис , они безо всякого выяснения его автоматически нечали назвать не достоверным.
Которое время уже просим их доказать не достоверность их хадисов представляемых нами, однако....

Держись, тебя сейчас забросают шапками))
Asinos non curo

#13 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 13 November 2006 - 05:14

Держись, тебя сейчас забросают шапками))

----------------------------
дааааааааааааа :) готовлюсь

#14 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 13 November 2006 - 10:14


Kaddefi
Bizim 4-mehshur hedis kitablarimiz:
1. “Al-Kafi” (Sheyx Kuleyni),
2. “Men la yehzuruhul-faqih (Sheyx Saduq),
3. “Tehzibul-ehkam”,
4. “Istibsar” (her ikisinin muellifi Sheyx Tusidir).

Yuxarda ki, Shie hedis kitablarina moteber, kifayet eden ve saire adlar qoyula biler amma sehih.

-------------------------
bes nahcu l balaga hara gedti?


Sohbet shie hedis kitablarindan gedir.Kaddefi
Bizim 4-mehshur hedis kitablarimiz:
1. “Al-Kafi” (Sheyx Kuleyni),
2. “Men la yehzuruhul-faqih (Sheyx Saduq),
3. “Tehzibul-ehkam”,
4. “Istibsar” (her ikisinin muellifi Sheyx Tusidir).

Yuxarda ki, Shie hedis kitablarina [b]moteber, kifayet eden
ve saire adlar qoyula biler amma [b]sehih.

-------------------------
bes nahcu l balaga hara gedti?

POLKANIN ALTINDA QALIB))))

Sende yuxardaki cavabdan payini gotur.
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#15 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 13 November 2006 - 10:22

“Müstədrək” kitabın muəllifi olan Nuri Təbərsi deyib: “Dörd kitab arasında “Kəfi”, ulduzlar arasında günəş kimidir. Əgər insaflı adam onu dərindən araştirsa, oradakı əhad sənədlərinin vəziyyətini araştirmadaqdan əl kəcər . Yalnız e`tibar əldə edər, onun düzgünlüyü və subutu barədə həmən şəxsdə arxayınliq əmələ gələr” (“Mustadrak vasail” Təbərsi 3 çild, səifə 532.).
Hurr Amili deyib: “Dörd kitab sahibləri və onların bənzərləri öz kitablarınin subut, düzgünlük və usuluna şahidlik ediblər. Onlar etibarlı olduqları üçün nəql, rəvayət və sözlərinin qəbul olunması vaçibdir” (“Vasail uş-şia” 20 çild, səifə 104.) .
“Muraçiat” kitabınin müəllifi Əbdulhuseyn Şərəfutdin Müsavi deyib: “Kəfi, İstibsar, Təhzib, Mən lə yahduruhul faqih, mütəvətirdilər . Tərkibləri şübhəsizdi. Kəfi isə onların ən əzəmətlisi, ən gədimi, ən yaxşısı və ən kəmilidir” (“Muraçiat” 110 məktub.).
Məhəmməd Sadig Sadr deyib: “Oxucunun mütaliəsi üçün laiqdilər. Şiələr bu dörd kitaba etibar edən toplumdur, onlarda olan rəvayətləri səhih saysalarda, onların əhli-sünnədən olan gardaşları kimi onlara (yani dörd kitaba) səhih adıni verməmişlər” (“Kitabu şiə” səhifə 127.)
Kitabın müəllifi Kuleyni, bu əsərin yazılma səbəbini soruşan şəxsə demişdir: “Dedim: Sən, sadiglərdən gələn səhih xəbərlərlə din elmini öyrənib onunla əməl edən, düz yola gəlmək istəyənin ona müraciət edəcəyi və öyrəncin kifəyətlənəcəyi din elmlərini özündə toplayan yetərli (Kəfi) vasitənin olmasını istəməzsən” (“Kəfi” müqəddimə səhifə 24.) .
Kəfi kitabının tədqiqatçısı Nəini demişdir: “Kəfinin isnadını araşdırmaq aciz insanın işidir” (Tədqiqatçi Nəininin “Kitabul intisar fi sihhatil kəfi” kitabı, səhifə 8.).

Danışaq bu kitab barəsində?

:aappll: Beli sen bir daha hemin 4-kitabin bizim yanimizda ne qeder moteber ve ezemetli oldugunu achiqladin :aappll:
O ki, qaldi hemin bu 4-kitab baresinde danishmaga.
Abdurahman
1.Evvela movzu sizin shehihler baresindedir.
2.El-kafi baresinde ise ayrica movzu var
3.Axi ne danishacaqsan sen hemin kitab baresinde? Yene mene gulmeli hedisler gostereceksen? Evezinde mende sene oz kitablarinizdan gulmeli ve komik hedisler gostererem.
4.Movzunu evvelinde yazdiqlarima niye cavab vermedin?


Mötəbər ne deməkdi? Səhih ilə fərqi neydədir?

El-Kafide olan bir neche zeif ve komik hedise gore biz hemin kitabin qeyri moteber adlandira bilmerik. Hemin kitabda EHLI-bEYTIN meqamini achiqlayan kifayet qeder moteber senedle gelen hedisler oldugundan biz hemin kitabi moteber hesab edirik. Bes siz hansi esase esasen kitablarinizi sehih adlandirmisiz? Meger hemin kitabda komik ve zeif hedis yoxdur?!
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#16 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 13 November 2006 - 10:27

BUXARI, hedis 4563, 4562

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِاللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُلُّنَا قَالَ فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ) قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) وَاللَّهِ لَا أُتَابِعُهُمْ *
...... Ibrahimden neql edir ki, Abdullahin yoldashlari (shagirdleri) Abudderdanin yanina getdiler. Abudderda onlari axtarib tapdi ve dedi: Hansiniz Abdullahin qiraeti ile oxuyursunuz? Dedik: Hamimiz. Dedi: Hansiniz daha guclu hafizdir? Alqameni gosterdiler. Dedi: Sen " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى" oxunushunu nece ebeeeeepmisen? Alqame dedi: "وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى" shekilinde. Abudderda dedi: Men de shehadet verirem ki, Peygemberin (s) bele oxumasini ebeeeeepmishem. Amma bunlar menden o ayeni "وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى" sheklinde oxumagimi teleb edirler. Vallah onlarin sozune tabe olmayacagam.


Eger bu hedis sehihdirse, onda demeli bizim elimizde olan Quran tehrif olub. Chunki, bugunki Quranda hedisde and ichib ozun oldurduyu kimi ki, bele nazil olub, deyil. Yox eger sehih hedis deyilse Buxari onu neql etmekle ve Kuleyni barede deyilen kimi ona munasibet bildirmekle KAFIR olub! Chunki hedise esasen bugunki Quranda olan “وَمَا خَلَقَ” Allahin nazil etdiyi deyil ona artirmadir.
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى «1» وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى «2» وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى «3» إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى «4» فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى «5» وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى «6» فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى «7» وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى «8» وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى «9» فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى «10» وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى «11» إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى «12» وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى «13» فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى «14»


Ey El-Kafiye irad tutanlar buna ne sozunuz?!
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#17 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 13 November 2006 - 10:37

:D
ССЯЛААМУ АЛЕЙКУМ. И ТАК: После длительных дискусий суннитская братва забила еще один гол в ворота джафаритской братвы: Они уже в панике и готовы отречься от почти всех своих хадисов, почти на прочь начали отказываться от своих хадисов, как и от достоверности своих источников. Дело дошло до того, что приведи им любой компроментирующий их хадис , они безо всякого выяснения его автоматически нечали назвать не достоверным.
Которое время уже просим их доказать не достоверность их хадисов представляемых нами, однако....

Ehli-sunne qardashlarimizin muxtelif hedis kitablarinda olduqu kimi, bizim de kitablarimizda bu cur zeif ve ya saxta ehedisler movcuddur. Lakin unutmayaq ki, biz oz hedis kitablarimiza ve o cumleden el-Kafi kitabina Sehihi-Koleyni deye, sehih titulu vermemishik!
Ele buna gore de onlarda movcud olan zeif ve ya saxta hedislere hech cur beraet qazandirmaq ezminde de deyilik
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#18 Abdurahman

Abdurahman

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 694 posts
 • Offline

Posted 13 November 2006 - 19:53

BUXARI, hedis 4563, 4562

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِاللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُلُّنَا قَالَ فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ) قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) وَاللَّهِ لَا أُتَابِعُهُمْ *
...... Ibrahimden neql edir ki, Abdullahin yoldashlari (shagirdleri) Abudderdanin yanina getdiler. Abudderda onlari axtarib tapdi ve dedi: Hansiniz Abdullahin qiraeti ile oxuyursunuz? Dedik: Hamimiz. Dedi: Hansiniz daha guclu hafizdir? Alqameni gosterdiler. Dedi: Sen " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى" oxunushunu nece ebeeeeepmisen? Alqame dedi: "وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى" shekilinde. Abudderda dedi: Men de shehadet verirem ki, Peygemberin (s) bele oxumasini ebeeeeepmishem. Amma bunlar menden o ayeni "وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى" sheklinde oxumagimi teleb edirler. Vallah onlarin sozune tabe olmayacagam.


Eger bu hedis sehihdirse, onda demeli bizim elimizde olan Quran tehrif olub. Chunki, bugunki Quranda hedisde and ichib ozun oldurduyu kimi ki, bele nazil olub, deyil. Yox eger sehih hedis deyilse Buxari onu neql etmekle ve Kuleyni barede deyilen kimi ona munasibet bildirmekle KAFIR olub! Chunki hedise esasen bugunki Quranda olan “وَمَا خَلَقَ” Allahin nazil etdiyi deyil ona artirmadir.
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى «1» وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى «2» وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى «3» إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى «4» فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى «5» وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى «6» فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى «7» وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى «8» وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى «9» فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى «10» وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى «11» إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى «12» وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى «13» فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى «14»


Ey El-Kafiye irad tutanlar buna ne sozunuz?!


Bu yenə də məsələni bilməməkdən irəli gəlir. Bu hədis səhihdir və ümumiyyətlə bu məsələ elə onların kitablarında da mövcuddur. Sadəcə onlarda olan açıq-aydın Quranın təhrifini bildirən rəvayətlərin olması, bu haqda xüsusi kitabların yazılması, onları bizdə də belə şeylər tapıb irad tutmağa vadar edir. Ona görə bu onların bir müdafiə fonudur və belə rəvayətlər həm bizdə həm də onlarda mövcuddur. Lakin bu rəvayətlərin bəzilərində nəsxin növlərindən, bəzilərində isə Quran ləhcəsindən gedir. Həmişə söhbət edəndə soruş gör Buxari bunu harada rəvayət edib. Yəni, hansı fəsildə. Əslən bu məsələdə problem yoxdur. Allah təalə əl-Bəqərə surəsinin 106, əl-Əla surəsnin 6-7-ci ayələrində qeyd edir. Birdə bu nəsxdir və nəsx başqadır təhrif isə başqa. Çünki nəsx Allahdan təhrif isə bəşərdəndir. Sadəcə səninlə danışan bunların fərqini bilməyib və məsələyə elə yanaşıb.
Bunlar tilavəti nəsx olunan ayələrə daxildir. Nəsx haqda olan xəbər Əbu Dərda və onunla olanlara yetişmədiyindən onlara belə demək əsas verirdi. Həmçinin Kufə camaatı Əbu Dərda və Abdullah İbn Məsuddan Quranı öyrənmiş və onlar kimi Quranı oxuyurdular. Amma heç onlardan Kufə camaatından bu əlavələri oxuduqları rəvayət edilmir. Bu da nəsx olmasını deməyə əsas verən dəlillərdəndir. (Bax Fəthul Bari: cild 8, səh 707)

Edited by Abdurahman, 13 November 2006 - 19:54.

Asinos non curo

#19 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 14 November 2006 - 12:22


BUXARI, hedis 4563, 4562

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِاللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُلُّنَا قَالَ فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ) قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) وَاللَّهِ لَا أُتَابِعُهُمْ *
...... Ibrahimden neql edir ki, Abdullahin yoldashlari (shagirdleri) Abudderdanin yanina getdiler. Abudderda onlari axtarib tapdi ve dedi: Hansiniz Abdullahin qiraeti ile oxuyursunuz? Dedik: Hamimiz. Dedi: Hansiniz daha guclu hafizdir? Alqameni gosterdiler. Dedi: Sen " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى" oxunushunu nece ebeeeeepmisen? Alqame dedi: "وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى" shekilinde. Abudderda dedi: Men de shehadet verirem ki, Peygemberin (s) bele oxumasini ebeeeeepmishem. Amma bunlar menden o ayeni "وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى" sheklinde oxumagimi teleb edirler. Vallah onlarin sozune tabe olmayacagam.


Eger bu hedis sehihdirse, onda demeli bizim elimizde olan Quran tehrif olub. Chunki, bugunki Quranda hedisde and ichib ozun oldurduyu kimi ki, bele nazil olub, deyil. Yox eger sehih hedis deyilse Buxari onu neql etmekle ve Kuleyni barede deyilen kimi ona munasibet bildirmekle KAFIR olub! Chunki hedise esasen bugunki Quranda olan “وَمَا خَلَقَ” Allahin nazil etdiyi deyil ona artirmadir.
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى «1» وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى «2» وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى «3» إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى «4» فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى «5» وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى «6» فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى «7» وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى «8» وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى «9» فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى «10» وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى «11» إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى «12» وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى «13» فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى «14»


Ey El-Kafiye irad tutanlar buna ne sozunuz?!


Bu yenə də məsələni bilməməkdən irəli gəlir. Bu hədis səhihdir və ümumiyyətlə bu məsələ elə onların kitablarında da mövcuddur. Sadəcə onlarda olan açıq-aydın Quranın təhrifini bildirən rəvayətlərin olması, bu haqda xüsusi kitabların yazılması, onları bizdə də belə şeylər tapıb irad tutmağa vadar edir. Ona görə bu onların bir müdafiə fonudur və belə rəvayətlər həm bizdə həm də onlarda mövcuddur. Lakin bu rəvayətlərin bəzilərində nəsxin növlərindən, bəzilərində isə Quran ləhcəsindən gedir. Həmişə söhbət edəndə soruş gör Buxari bunu harada rəvayət edib. Yəni, hansı fəsildə. Əslən bu məsələdə problem yoxdur. Allah təalə əl-Bəqərə surəsinin 106, əl-Əla surəsnin 6-7-ci ayələrində qeyd edir. Birdə bu nəsxdir və nəsx başqadır təhrif isə başqa. Çünki nəsx Allahdan təhrif isə bəşərdəndir. Sadəcə səninlə danışan bunların fərqini bilməyib və məsələyə elə yanaşıb.
Bunlar tilavəti nəsx olunan ayələrə daxildir. Nəsx haqda olan xəbər Əbu Dərda və onunla olanlara yetişmədiyindən onlara belə demək əsas verirdi. Həmçinin Kufə camaatı Əbu Dərda və Abdullah İbn Məsuddan Quranı öyrənmiş və onlar kimi Quranı oxuyurdular. Amma heç onlardan Kufə camaatından bu əlavələri oxuduqları rəvayət edilmir. Bu da nəsx olmasını deməyə əsas verən dəlillərdəndir. (Bax Fəthul Bari: cild 8, səh 707)

Esil meseleni bilmeyen bilirssen kimdir? Bu cavabi yazib senin eline veren. Ve yaxudda o bilir navar ne yox sadece senin bashini aldadib. Sende hele bilmisen ki, ela cavab yazib senin uchun oppana-oppana gelib forumda hemin cavabi yazmisan.
1. Eger sozu geden aye nesx olunubsa onda yerine hansi aye gelib? Axi Allah teala buyurur ki, nesx olunmush ayenin evezine ondan yaxshisin yada onun mislini getirerik?
2.Subut et ve oz alimlerinizin bu ayenin nesx olunmasi haqqinda delil getir
3.Umumiyyetle bu hedisde sohbet nesxden getmir. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى bu kelmeni bu ayenin neyi nesx olunub axi? Ne demek isteyirsen Allah teala yalandan and ichib? Hemin ayenin tercumesi beledir. "And olsun mexluqati erkek ve dishi xelq edene" :D tutalim qebuil etdim ki, bu aye nesx olunub(neuzubillah) ve..................????/
4. Eger sen deyeni qebul etsek ve hedisin sehih oldugunu qebul etsek onda bele chixir ki, وَمَا خَلَقَ kelmesi nesx olunub? Ay Ahmad
أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ
Yuxardaki, ayelerde de وَمَا خَلَقَ kelmesi legv olub? olubsa niye ve evez eden aye hansidir? olmayibse niye?
5.Birde ayenin nesx olunmasi o demek deyil ki, o ayeye chatanda onu oxumamaliyiq. Sen dediyini qebul etsek onda sahabelerin mubahisesi gulmeli chixir.
6.Abudderda niye demir ki, aye nesx olunub? o ayeni bele ebeeeeepdiyini soyleyir!
7.
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#20 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 15 November 2006 - 16:07

4. Eger sen deyeni qebul etsek ve hedisin sehih oldugunu qebul etsek onda bele chixir ki, وَمَا خَلَقَ kelmesi nesx olunub? Ay Ahmad
أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ
Yuxardaki, ayelerde de وَمَا خَلَقَ kelmesi legv olub? olubsa niye ve evez eden aye hansidir? olmayibse niye?
5.Birde ayenin nesx olunmasi o demek deyil ki, o ayeye chatanda onu oxumamaliyiq. Sen dediyini qebul etsek onda sahabelerin mubahisesi gulmeli chixir.
6.Abudderda niye demir ki, aye nesx olunub? o ayeni bele ebeeeeepdiyini soyleyir!

----------------------------------
sanad sahih, matn dayif. Бухари всецело сяхихом считается не по мятну, а по сяняду. Читайте труды шейха Мухаммада Газзали где он критикует Хадисы- ахад по мятну.

#21 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 15 November 2006 - 19:57

4. Eger sen deyeni qebul etsek ve hedisin sehih oldugunu qebul etsek onda bele chixir ki, وَمَا خَلَقَ kelmesi nesx olunub? Ay Ahmad
أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ
Yuxardaki, ayelerde de وَمَا خَلَقَ kelmesi legv olub? olubsa niye ve evez eden aye hansidir? olmayibse niye?
5.Birde ayenin nesx olunmasi o demek deyil ki, o ayeye chatanda onu oxumamaliyiq. Sen dediyini qebul etsek onda sahabelerin mubahisesi gulmeli chixir.
6.Abudderda niye demir ki, aye nesx olunub? o ayeni bele ebeeeeepdiyini soyleyir!

----------------------------------
sanad sahih, matn dayif. Бухари всецело сяхихом считается не по мятну, а по сяняду. Читайте труды шейха Мухаммада Газзали где он критикует Хадисы- ахад по мятну.

Mende onu deyiremde sened sehihdirse onda bele chixir Quran tehrif olub!
Gedin sehihlerinizi temizleyin. :wow1:
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#22 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 15 November 2006 - 20:00

Enes neql edir ki, bir nefer Peyqemberden Qiyamet gununun vaxtini sorushdu. Onun yaninda Ensardan olan bir cavan oqlan da var idi. Peyqember (s) buyurdu: Eger bu cavan oqlan yashayib, qocalmasa, Qiyameti gorecekdir. (Sehihi-Muslim, Kitabul-fiten, Babu qurbis-saet, hedis/ 2953). Indi xahish edirem yazin gorek, o cavan oqlan indiyedek diri qalib, yoxsa Qiyamet olub, amma bizim xeberimiz yoxdur? :D
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#23 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 15 November 2006 - 20:35

Каддафи
Aishe neql edir ki, bir gun Peygember (s) eve geldi ve menim yanimda iki mugenni xanim var idi ki, def chalib Ansarin “Buas” muharibesinde bir-birine dedikleri pis sozleri oxuyurdular. Peygember yatagina kechdi ve uzunu chevirdi. Ebu Bekr eve daxil oldu ve mene eseblesherek dedi: Peygemberin huzurunda sheytan sesi (musuqi)?! Peygember uzunu donderib dedi: Ebu Bekr onlarla ishin olmasin. Her milletin bayrami var, bu gun de bizim bayramimizdir. Sehih Muslim 1282,1481,1479

Eger sende zerrece Islam insafi varsa de gorum ne uchun bunlardan dansihmirsan??? Hech bele sheyler deyibler sene uzunsaggal sheyxlerin???
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#24 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 16 November 2006 - 20:12

Каддафи
Aishe neql edir ki, bir gun Peygember (s) eve geldi ve menim yanimda iki mugenni xanim var idi ki, def chalib Ansarin “Buas” muharibesinde bir-birine dedikleri pis sozleri oxuyurdular. Peygember yatagina kechdi ve uzunu chevirdi. Ebu Bekr eve daxil oldu ve mene eseblesherek dedi: Peygemberin huzurunda sheytan sesi (musuqi)?! Peygember uzunu donderib dedi: Ebu Bekr onlarla ishin olmasin. Her milletin bayrami var, bu gun de bizim bayramimizdir. Sehih Muslim 1282,1481,1479

Eger sende zerrece Islam insafi varsa de gorum ne uchun bunlardan dansihmirsan??? Hech bele sheyler deyibler sene uzunsaggal sheyxlerin???

-------------------------------------------
Uzun saggal deyanda san yagin Lankaraanini nazarda tutursan ha? Amma o manim sheyxim deyil
Mana na bir sheyx, na bir mazhab nada fulan lazim deyil.

#25 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 16 November 2006 - 20:16

Şiələrin Baqirdən qabaq ki sapıqlığı.
Əbu Abdullahdan: “Əbu Cəfərdən qabaq şiələr nə həcc qaydalarını nə də halal və haramı bilirdilər. Əbu Cəfər qəlib onlara, halal və haramı, həcc qaydaları öyrətdi” .
Başa düşmədim, bəs Əbu Cəfərdən qabaq Əli ibn Hüseyn, Həsən, Hüseyn, Əli ibn Abu Talib (Allah onlardan razı olsun) nə edirdilər?
Sədir Əssayazafi rəvayət edir ki, Əbu Abdullah ona deyib: “Allaha and olsun ey Sədir, aqər mənim şiələrimin sayı bu çəpiş (keçi balası) qədər olsaydı, mən belə oturmazdım”. Düşdük və namaz qıldıq. Namazdan sonra, çəpişləri saydım, onların sayı 17 idi” .
Əbu Abdullah: “Daş (yani qara) Allah yanında böyük bələklərdən idi” .
Əbu Abdullah: “Zəvvar burnunu yaxşı iydən tutar, pis iydən tutmaz” . Bu əyri bir fiqhə baxın. Heç müsülman özü özünə əzab verər? Başqa bir hədisdə, Kuleyni Əbu Abdullahdan rəvayət edir:

“Kəfi” 4 çild, 354 səhifə.

Indi yena dtyacaksiz ki hadis zayifdir? Daha na galdi? :) yaxshi abarotka napmisiz haa :D

#26 Vehdet

Vehdet

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 350 posts
 • Offline

Posted 20 November 2006 - 18:45

Каддафи
Yuxardaki hedisler sehihdi.
Amma sen Soldier313 getirdiyi hedise cavab vermedin Sueyman Peygamberin 100 qadinla yatmaq meselesni deyirem.
GPRS

#27 Escobar

Escobar

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4044 posts
 • Offline

Posted 20 November 2006 - 22:26

Eger sende zerrece Islam insafi varsa de gorum ne uchun bunlardan dansihmirsan??? Hech bele sheyler deyibler sene uzunsaggal sheyxlerin???


Yeri qalanda Hz. Maxammad (S.A.V.) Saqqalida uzun olub.

Mana na bir sheyx, na bir mazhab nada fulan lazim deyil.


Murshidi olmayanin muallimi Sheytan olar.

#28 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 21 November 2006 - 04:32

Murshidi olmayanin muallimi Sheytan olar.

-------------------
manim myrshidim Gurandur! De ki Guran irshad etmir. :huh:

#29 Escobar

Escobar

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4044 posts
 • Offline

Posted 21 November 2006 - 22:04

Гардаш, San ozun Qurani Karimin ayalarini basha dushursan? Ela ayalar varki onlari biz qavramaga chatinlik chatirik bunu u4un ela adamalar var ki har hansi ayani biza basha salir. Ozuda man dediyim soz manim sozum deil Peygambarimizin (S.A.V.) sozudur.

#30 Omar abd al NUR

Omar abd al NUR

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 504 posts
 • Offline

Posted 26 November 2006 - 02:05

Саламу алейкум я вернулся ) введите в курс дела если не труно )
"Учись! Ходи по улицам и учись.Учись ловкости у воров,учись зоркости у художников,учись хитрости у торговцев.ВЕКживи,ВЕКучись. И не думай, что есть предел совершенству

#31 Dr.Frankfurt

Dr.Frankfurt

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 204 posts
 • Offline

Posted 26 November 2006 - 02:24

Salam,

Bir az diskusiyadan kenar olsa da oz fikirimi bildirim. Islama yeni gelmishem... Daha dogrusu, cografi muselmanlardan idim, indi ise muselman anlayishini ozumde daha da genishlendirmek ve ozumu duzgun muselman gormek isteyirem. Ozumu hele ki ne henefi mezhebinden olan, ne sufi ve ya ne de ki ceferi saymiram.

Sozun acigi, hele tezdir. Sozsuz ki birini secmeli olacam. Ama o demek deyil ki digerleri sehvdir. Misal ucun: birisi balidan sumqayita getdiyi zaman avtobusla gedir digeri qatarla o birisi mashinla... her birisi lazimi yerde ve lazimi vaxtda catir. Biz burda deye bilerikmi ki bunlardan hansisa duz ve ya hansisa sehvdir?

Meni deye bilmerem ama cox insanlar var ki, islam heyatina yeni bashlayirlar, ve bu kimi diskusiyalar onlari hem cetin veziyyetde goyar ve bilik azligindan bu suallara cavab vere bilmezler deye dinden uzaglasha bilerler. Ona gore InshAllah, hammimiz bezi sehvler olubsa da onlari ort basdir etmeliyik ve birleshmeye can atmaliyiq. Allah Haminizdan razi Olsun!

Edited by Dr.Frankfurt, 26 November 2006 - 02:28.

«Паникёры и трусы должны истребляться на месте» приказ № 227.

#32 Escobar

Escobar

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4044 posts
 • Offline

Posted 26 November 2006 - 18:58

Meni deye bilmerem ama cox insanlar var ki, islam heyatina yeni bashlayirlar, ve bu kimi diskusiyalar onlari hem cetin veziyyetde goyar ve bilik azligindan bu suallara cavab vere bilmezler deye dinden uzaglasha bilerler. Ona gore InshAllah, hammimiz bezi sehvler olubsa da onlari ort basdir etmeliyik ve birleshmeye can atmaliyiq. Allah Haminizdan razi Olsun!


:aappll:

#33 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 26 November 2006 - 19:54

Dr.Frankfurt
Bezilerinin namazdan qachmasinin eybi yoxdur taki, Peygamber(s) namazini tapana kimi. Chunki, insan dogru namazi bu dunyada qilmasa bu onun dahada zelalete getmesine sebeb olur. Eger tesevvur etsek ki, Shielerin qildigi namaz Peygamber(s) namazidi Sunnilerin qildigi namaz ise Omer namazi onda sunnu namazinin insana ne faydasi ola biler? Eksine sunnu namazina bashlayan birisi shie namazina kechmesi dahada agir olur lakin namaza bashdamadan haqq yolu tapmaq daha asandir. Chunki, insan hemin anda netiral yerde durur. Yadda saxlayin namaz bir NERDIVAN kimidir. Neceki, nerdivanla dama chixmaq olur hemde quyuya dushmekde mumkundur.
Men chalishdim size butun bunlari sade dilde basha salim felsefi baximdan isteseniz onuda ederem teki, sizde duz yolu tapasiz insheallah! :rolleyes:
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#34 Escobar

Escobar

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4044 posts
 • Offline

Posted 26 November 2006 - 23:00

Eger tesevvur etsek ki, Shielerin qildigi namaz Peygamber(s) namazidi Sunnilerin qildigi namaz ise Omer namazi


Bela shey tassavur elamak olmaz. Kim kim Hz Omar (Allax osa razi olsu) Pesgambarimiz (S.A.V.) kimi namaz qilib.

#35 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 29 November 2006 - 03:12

Dr.Frankfurt
Bezilerinin namazdan qachmasinin eybi yoxdur taki, Peygamber(s) namazini tapana kimi. Chunki, insan dogru namazi bu dunyada qilmasa bu onun dahada zelalete getmesine sebeb olur. Eger tesevvur etsek ki, Shielerin qildigi namaz Peygamber(s) namazidi Sunnilerin qildigi namaz ise Omer namazi onda sunnu namazinin insana ne faydasi ola biler? Eksine sunnu namazina bashlayan birisi shie namazina kechmesi dahada agir olur lakin namaza bashdamadan haqq yolu tapmaq daha asandir. Chunki, insan hemin anda netiral yerde durur. Yadda saxlayin namaz bir NERDIVAN kimidir. Neceki, nerdivanla dama chixmaq olur hemde quyuya dushmekde mumkundur.
Men chalishdim size butun bunlari sade dilde basha salim felsefi baximdan isteseniz onuda ederem teki, sizde duz yolu tapasiz insheallah! :rolleyes:

-------------------------------------
ALLAH va Rasulu yolunda canini vermish insanlar hagginda pis fikirda olanlarin yagin ki namazida duzgyn sayilmaz helami?

#36 Abdurahman

Abdurahman

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 694 posts
 • Offline

Posted 29 November 2006 - 07:12

Всегда немного раздражала упрямость наших "братьев по разуму", которые с маниакальным упорством, долбят в одно и тоже место. "Ваши сахихи, ваши сахихи". Они наши))) Действительно наши)) За более чем 1000 лет существование ислама, пора было бы скомпоновать хоть одну книгу с достоверными преданиями. И вырабатать хоть какую-то систему хадисов.
НЕ ХОЧЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ.
Мне интересно, могут ли наши "братья" шииты, предоставить один хадис из этой книги
http://al-shia.com/h...fi-1/index.html
Все передатчики которого были бы изветсны как имамиты, справедливые, и правдивые? "Имами, адил ва сабит". Чтобы цепочка не была прерванной. Ведь это критерий, достоверного хадиса по шиизму.
Asinos non curo

#37 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 29 November 2006 - 17:08

Escobar
Ne tesevvur bele elemek olmaz? Dostum bes Allahi tesevvur elemek olar?! Bir halda ki, siz Allahi tesevvur edirsiz amma mene gor neyin tesevvur olunmamasi qadagasini ile gosterish verirsiz. :D
Каддафи
Omer Peygamber(s) yolunda can vermeyib. O oz eceli ile vefat edib. Yeqin ki, sene Omerin muharibelerden qachma hallari melumdur? Eger tarix oxumusansa bunu yeqin ki, bilmelisen.

Abdurahman
Senin uchun ise 2- xosh xeberim var.
Onlardan birini deyeceyem digerini ise surpiriz kimi saxlayacagam.
Demeli mende olan melumatlara gore Al-Kafinin ichinden sechilmish hedisler kitabi tercume olunur. Yeqin bundan sonra hansi hedislerin sehih ve qeyri sehih olmasi aydinlashar.


Fikirleshirem Sehiheyin barede 10 movzu acham :D
1.Sehih Buxari ve Muslimin shexsiyyeti haqqinda movzu acham
2.Sehih Buxari ve Muslimde komik hedisler
3.Sehih Buxari ve Muslimin Qurana zidd hedisler
4.Sehih Buxari ve Muslimin Ehli-Beytle dushmenchiliyi
5.Sehih Buxari ve Muslimin kitabinda hedis ravileri kimlerdir?
6.Zeifi sened sehiheyin
7.Elmi hedis ve Driayetul hedis
8.Buxari ve Imam Sadiq(e)
9.Sehiheyin ve Fezaili Eli(e)
10.Zehelinin nezerinde Sehiheyin

Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#38 Каддафи

Каддафи

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 298 posts
 • Offline

Posted 04 December 2006 - 00:58

Escobar
Ne tesevvur bele elemek olmaz? Dostum bes Allahi tesevvur elemek olar?! Bir halda ki, siz Allahi tesevvur edirsiz amma mene gor neyin tesevvur olunmamasi qadagasini ile gosterish verirsiz. :D
Каддафи
Omer Peygamber(s) yolunda can vermeyib. O oz eceli ile vefat edib. Yeqin ki, sene Omerin muharibelerden qachma hallari melumdur? Eger tarix oxumusansa bunu yeqin ki, bilmelisen.

Abdurahman
Senin uchun ise 2- xosh xeberim var.
Onlardan birini deyeceyem digerini ise surpiriz kimi saxlayacagam.
Demeli mende olan melumatlara gore Al-Kafinin ichinden sechilmish hedisler kitabi tercume olunur. Yeqin bundan sonra hansi hedislerin sehih ve qeyri sehih olmasi aydinlashar.


Fikirleshirem Sehiheyin barede 10 movzu acham :D
1.Sehih Buxari ve Muslimin shexsiyyeti haqqinda movzu acham
2.Sehih Buxari ve Muslimde komik hedisler
3.Sehih Buxari ve Muslimin Qurana zidd hedisler
4.Sehih Buxari ve Muslimin Ehli-Beytle dushmenchiliyi
5.Sehih Buxari ve Muslimin kitabinda hedis ravileri kimlerdir?
6.Zeifi sened sehiheyin
7.Elmi hedis ve Driayetul hedis
8.Buxari ve Imam Sadiq(e)
9.Sehiheyin ve Fezaili Eli(e)
10.Zehelinin nezerinde Sehiheyin

-----------------------------------------------

Baxin, haa Zuraranin hava buraxmag hadisini unutmayin, cynky o hadis sizlarda sahih sayilir. mas bu hadisin movcudlugunda bilacayam hansi usula gora siz adislarinizi sahih va zayifa bolursyz.

birdana da [abarim var sizin ycyn: yeni Buxari cap olunur "tarcihu-l-hadisy-assahih minal kylliyyati-al buxari" Orada ahli beyt hagginda bir cox hadis olacag. Myallifida ki mohtaram (r.a.) asshayx abu muhammadomar annavaasibi olacag. ^) goz aydinligi verda silder-2

#39 Sadr

Sadr

  Expert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2429 posts
 • Offline

Posted 04 December 2006 - 15:26

Каддафи
Sizden bir soz sorushmaq isteyirem.
Mumkunse mene deyin gorum siz ayaq uste bovl edirsiz?
Моя Наука - религия!

#40 SATTARXAN-2

SATTARXAN-2

  Member

 • Guests
 • PipPip
 • 45 posts
 • Offline

Posted 04 December 2006 - 17:42

Каддафи
Sizden bir soz sorushmaq isteyirem.
Mumkunse mene deyin gorum siz ayaq uste bovl edirsiz?

yox canim albani bu hadisi zeif sayib :D

#41 Omar abd al NUR

Omar abd al NUR

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 504 posts
 • Offline

Posted 05 December 2006 - 03:14

Каддафи
Sizden bir soz sorushmaq isteyirem.
Mumkunse mene deyin gorum siz ayaq uste bovl edirsiz?

:huhh: umoril: Меним сизе бир суалым вар? О адамын шехсии ве интим суаллары нийе верисиз? Айры васите тапмадус несе субут едмейе ? :looool: :looll:
"Учись! Ходи по улицам и учись.Учись ловкости у воров,учись зоркости у художников,учись хитрости у торговцев.ВЕКживи,ВЕКучись. И не думай, что есть предел совершенству

#42 Escobar

Escobar

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4044 posts
 • Offline

Posted 05 December 2006 - 21:49

Ne tesevvur bele elemek olmaz? Dostum bes Allahi tesevvur elemek olar?! Bir halda ki, siz Allahi tesevvur edirsiz amma mene gor neyin tesevvur olunmamasi qadagasini ile gosterish verirsiz.


Kim Allahi tassavur edir ? Siz Allahi tassavur edirsuz deyanda SIZ san kimi nazarda tutrdun ?

#43 Abdurahman

Abdurahman

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 694 posts
 • Offline

Posted 05 December 2006 - 23:36

Каддафи
Sizden bir soz sorushmaq isteyirem.
Mumkunse mene deyin gorum siz ayaq uste bovl edirsiz?

Sən davam etməkdən əvvəl.
Kafi 6 çild, s 500
(12808 18) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به
http://al-shia.com/h...kafi-6/384.html
Vasael uş şia 2 çild s77
[1536] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به.
http://www.rafed.net...-2/was2004.html
Və 1 çild 352 səhifə
[933] 2 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن الرجل يطلي، فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به
http://www.rafed.net...-1/was1019.html

Asinos non curo

#44 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 06 December 2006 - 01:29

Ne tesevvur bele elemek olmaz? Dostum bes Allahi tesevvur elemek olar?! Bir halda ki, siz Allahi tesevvur edirsiz amma mene gor neyin tesevvur olunmamasi qadagasini ile gosterish verirsiz.


Kim Allahi tassavur edir ? Siz Allahi tassavur edirsuz deyanda SIZ san kimi nazarda tutrdun ?

4 MEHZEB IMAMNIZI.
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#45 SATTARXAN-2

SATTARXAN-2

  Member

 • Guests
 • PipPip
 • 45 posts
 • Offline

Posted 06 December 2006 - 14:11

В словах Аби Ханифа рахимахуллах потверждение правильности слов ибн Тайймиях рахимахуллах, оба верят в истива, Абу Ханифа рахимахуллах отрицает нужду в истикрар и арш, ибн Тайймиях рахимахуллах не сказал – нуждается в истикрар и арш, Абу Ханифа, упоминув истикрар в вопросе веры в истива, указал на смысл истива – истикрар и улю, отрицание нужды не есть отрицание истикрар и арш.
روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر. لأن الله يقول: "الرحمن على العرش استوى". وعرشه فوق سبع سموات, قلت: فإن قال: إنه على العرش, ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء, فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر.
(مجموع الفتاوى لابن التيمية ج5 ص183, والذهبي في العلو ص103, و علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص171, وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي.)
Передал шейх ислам Абу Исмаил ансари в своей книге Фарук, со своим иснадом до Абу Мутыъ бальхы, что он спросил Абу Ханифа о том, кто говорит: не признаю, что мои Господь над небесами или в земле? Ответил: он кафир. Потому,что АЛЛАХ сказал: АРРАХМАН вознёсся над троном. А его трон над семью небесами, я сказал: если скажет: ОН над троном, не знаю трон на небесах или на земле? Ответил
: он кафир потому, что отрицает , что ОН над небесами, а кто отрицает , что ОН над небесами- кафир.


Администрация сайта не несёт ответственности за сообщения на форуме и содержание рекламных баннеров.
Всё написанное является частным мнением независимых пользователей форума.

Copyright © 2009-2014 Disput.Az