Disput.Az

Jump to content


Photo

Vahhabiliyin Iyrenc Simasi


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
140 replies to this topic

#1 Sadr

Sadr

  Expert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2431 posts
 • Offline

Posted 10 May 2006 - 17:03

Bismillehir-rahmenir-rahim
Biz bu kiçik meqalemizde vehhabiliyin yaranmasına ve tarixi inkişafına, müselmanlarla apardıqları müharibelere, töretdikleri vehşiliklere, Peyğember (s)-ın bu firqe ardıcılları baresinde olan hedislerine, bu gün vetenimizde onların real tehlüke yaratmasına qısaca da olsa toxunacağıq. Artıq Azerbaycanda da kifayet qeder yayılmış ve tehlüke menbeyi olan vehhabiler özlerini gah “ehli-sünne vel-cemaet”, gah “Selefi”, gah da başqa adlarla adlandırır, onlara verilen vehhabi adını qebul etmirler. Görünür bunun özü de dini maarifi zeif olan xalqa qarşı yöneldilmiş bir hiylelerindendir. Vehhabi yönümlü alimlerden olan Alusi vehhabi adına açıq şekilde e`tiraz ederek onları “Mehemmedi” adlandırmalarını teleb etmişdir. İşin qeribe olan terefi ise vehhabileri bir mezheb kimi sünniler qebul etmedikleri halda, onlar danışıqlarında ve yazılarında sünnilerin adından danışırlar. eslinde ise onlar esl sünni eqidesine qarşı çıxır, esl sünni eqidesinde olanları “kafir” e`lan edirler.
Yaranması ve tarixi inkişafı: Qeyd etmeliyik ki, bu eqidenin yaranması ebdül Vehhab oğlu Mehemmedden evvel XIII-XIV esrde yaşamış ibn Teymiyye leqebi ile tanınmış ebül Abbas ehmed ibn ebdül Helimin ve onun şagirdi Qeyyimin adı ile bağlıdı. Lakin o vaxt bu fikir ve eqideler mezheb şekilinde formalaşmamış ve onlar özlerine çoxlu terefdar yığa bilmemişler. İbn Teymiyye öz fikir ve eqidelerini aşkar etmek üçün kitab yazdığı zaman islam alimleri, xüsusile sünni alimleri onun eqidesine e`tiraz elameti olaraq kitablar yazmağa başladılar. Bunlara misal olaraq maliki mezhebinin qazisi Teqiyyeddin ibn Abdullah exnainin “el-Meqaletul-Merziyyetu”, Fexr ibn Müellim Qureşinin “Necmul muhdedi ve recmül-müqtedi”, Teqiyyeddin Hüsnanın “Def`uş-şübheti” kitabını ve s. göstermek olar.
Bu alimlerin ikinci xidmeti bu olmuşdur ki, onlar ibn Teymiyyeni kafir, bid`etçi adlandırmışlar ve onu heps etdire bilmişler. Sünnilerin böyük alimlerinden olan Zehebi ona mektub yazmış ve mektubda onu tarixin en menfur adamı “Heccac kimi yolunu azmış” adlandırmışdır. Bu mektubu müellif “Tekmiletüs-seyfis-siqen” kitabının 190-cı sehifesinde qeyd etmişdir.
İbn Teymiyye 1308-ci ilde zindanda ölmüş ve onu şagirdi Qeyyim de ondan sonra aktiv fealiyyet göstere bilmemişdir. Bele ki, Şamda bir qism insanı çıxmaq şertile bu eqide başqa yerlere yayılmamışdır. Bunu da qeyd etmek lazımdır ki, ibn Teymiyyenin ve şagirdinin kitabları vehhabi mezhebini formalaşdıran Mehemmed ibn ebdül Vehhaba qeder gelib çatmışdır. İbn Teymiyyenin ölümünden teqriben 4 esre yaxın bir zaman keçdikden sonra Mehemmed ibn ebdül Vehhab onun kitabları ile tanış olmuş ve bu ideya ve fikirleri reallaşdırmaq üçün öz fealiyyetine başlamışdır.
O, 1703-cü ilde erebistanın Necd vilayetinin Üyeyne şeherinde anadan olub. Atası bu vilayetin qazisi idi. Mehemmed tehsilini atasından almış ve bununla yanaşı evvel de qeyd edildiyi kimi o, ibn Teymiyyenin fikirleri ile de tanış olmuşdur. Hele cavan yaşlarından Mehemmed Necd ehalisinin bir çox dini eqidesine qarşı çıxmış ve yerli ehali terefinden mezemmet olunmuşdur.
Mehemmed ibn ebdül Vehhab Mekkeye, Medineye sefer etmiş ve sonra Besre şeherine gelmişdir. O, burada özünü müselman kimi qeleme veren, eslinde ise ingilis casusu olan Mister Hemferle tanış olmuşdur. Bu haqda daha etraflı melumat almaq isteyen oxucularımız Mister Hemferin özünün qeleme aldığı ve bir çox dillere, o cümleden de Azerbaycan diline tercüme olunan “Mister Hemferin xatireleri” kitabına müraciet ede bilerler. Melum olduğu kimi istismarçı dövletler, islam düşmenleri islamı aradan aparmaq üçün herbi güc tetbiq etmış ve etmekdedirler. Onlar üçün bundan da effektli yol müselmanlar arasında exaqsızlığı yaymaq, islam hökümlerini pis cilvelendirmek, islami rehberlere qarşı nifret yaratmaq, milletçilik hisslerini oyatmaq ve en başlıcası müxtelif mezheb ve firqeler yaratmaq olmuş ve olmaqdadır. Mister Hemfer de bu yolda çalışan bir ingilis casusu idi. Mehemmedle tanışlıq Mister Hemfer üçün göyden düşme olur. O, Mehemmed kimi islam eqidesine qarşı çıxan insanı çoxdan axtarırdı. Hemfer kölge tek Mehemmedin arxasınca düşdü ve axırda öz meqsedine çatdı. O hemin kitabda yazır: “ Ona çox hörmetle yanaşırdım. Gencliyimin en deyerli günlerini onunla keçirdim. Yaxşı ki, ekdiyim ağac öz behresini vermeye başlamışdı..Mehemmed Necdi cızdığım yolla addım-addım irelileyirdi. Menim vezifem ona istiqlal ve hürriyyet verib, yeni-yeni şübheler aşılamaq idi ”.
Hemin kitabda İngilterenin Müstemlekelere Nezaret Naziri Hemferin “emey”ini qiymetlendirerek bele deyir: “Mehemmed Necdi nazirliyimizin müselmanların qelbine sancmaq üçün daim axtardığı bir silahdır ki, onu elde etmek üçün serf etdiyin bütün mesreflere deyer”.
Mehemmed burada bir neçe il qaldıqdan sonra öz şeherine - Üyeyneye dönür. Bu şeherde evvel mövqeyini güclendirirse de sonra oradan qovulur. O, Necdin tanınmış şeherlerinden olan Der`iyyeye yola düşür. O zaman bu eraziye Mühemmed ibn Seud rehberlik edirdi. Mister Hemferin de seyi neticesinde Mehemmed ibn ebdül Vehhabla Mehemmed ibn Seud arasında razılaşma olur. Bu hadise 1740-cı ile tesadüf edir. Bu razılaşmaya göre ibn Seud onun eqidesinin yayılması ve onun dini rehber kimi tanınması üçün elinden geleni esirgemeyecek, evezinde ise Şeyx Mehemmed ibn ebdül Vehhab ona öz (vehhabi) ideologiyasının kömeyile erazi iddialarına ve hücumlarına qanuniyyet kesb etdirecek ve bu yolla onu genişlenecek erazinin resmi emiri kimi tanıyacaqdı. Doğrudan da Seud rejimi sonradan vehhabi ideologoyası vasitesile güclendi ve erebistan yarmadasını tutaraq oranı Seudiyye erebistanı adlandırdı. (Bu haqda sonra geniş yazacağıq). Müasir islam alimlerinden biri haqlı olaraq vehhabiliyi Seudiyye rejiminin “ömür şüşesi” adlandırmışdır.
Şeyx Mehemmed ibn ebdül Vehhabın övladları haqqında bezi alimler bunu qeyd etmişler ki, onun iki oğlu Hesen ve Hüseyn atalarının eqidelerine qarşı çıxmış ve bu yolda şehid olmuşdular. Hetta Hüseynin başını vehhabiler mişarla kesmişler. Diger oğlanları ise atalarının yolunu davam etdirmişdiler. Şeyx Mehemmedin bir qızını ise Mehemmed ibn Seud öz oğluna alaraq, iki aile arasında qohumluq elaqeleri yaratmışdır.
Şeyx Mehemmedin fikir ve ideyalarının Necde, xüsusile de Der`iyyede yayılmağa başladı ki, bununda bir neçe sebebi olmuşdur: 1) Bu vilayetin ehalisinin dini maarifi demek olar ki, yox derecesindeydi. 2) Burada yaşayan erebler hele de qebile heyat terzinde yaşayırdılar. Her qebilenin de öz ağsaqqalı olurdu. Bu ağsaqqal qebileni idare eder ve onun gösterdiyi yol qebile üzvleri üçün qanun olardı. Ve eger o her hansı dini, mezhebi qebul etseydi qebilesi de sorğu-sualsız bu dini ve ya mezhebi qebul ederdi. 3) Bu yer ucqar bir yer olduğundan ve ehalinın bedevi ereblerden teşkil olunması, onların elmsızliyi. Bu da onların tez te`sir altına düşmesine sebeb oldu. 4) Bu ehalinin evvelden qan tökmeye meyilli olmaları. Der`iyye ehalisi evveler de ibn Seudun başçılığı ile diger qebilelere müntezem hücum edir, onları öldürür ve onları qaret edirdiler. 5) Qebile üzvlerine müharibelerden böyük qenimet verileceyinin ve`d olunması.
Şeyx Mehemmedin en böyük cinayetlerinden biri de onun puç eqidesini qebul etmeyen müselmanları “kafiri-herbi” adı altında cezalandırmasıdır. 1740-cı ildeki razılaşma ile dini ve menevi lider olaraq Şeyx Mehemmed ibn ebdül Vehhab, emir olaraq Mehemmed ibn Seud başda olmaqla böyük istilalara, hücumlara başladılar. Onlar vehhabı olmayanların mallarına, canlarına ve namuslarına tecavüz etmeyi özüne halal bilirdiler. Onlar defelerle müselmanlara hücum etmiş, minlerle insanı qetle yetirmiş, mal-dövletlerini talan etmişler. Bu hücumlarda onların şüarları “Ya Vehhabilik, ya qılınc” idi. Şeyx Mehemmed islama ve müselmanlara böyük xeyanet etdikden sonra 1792-ci ilde öldü. Ondan sonra onun eqidesini başda Seud ailesinden olan emirler olmaqla zor gücüne yaymağda davam etdiler.
Töretdikleri cinayet ve vehşiliklere baxış . Mehemmed ibn ebdül Vehhab hele sağlığında onu Üyeyneden qovan emir Osmanı öldürtdürür. Sonra onun başçılığı ile vehhabiler Üyeyne şeherinin tabeçiliyden boyun qaçırmasını behane ederek oranın kişilerini kütlevi suretde qırır, qadınlarına ise tecavüz edirler.
Vehhabilerin en dehşetli cinayetleri müselmanların müqeddes şeherlerinden biri olan Kerbelaya hücum olmuşdur. Bu hadise emir ebdül eziz ibn Mehemmedin başçılığı altında 1802-ci ilde baş vermişdir. Bu hadise “Qedir Xum” bayramına tesadüf etdiyinden İmam Hüseyn (e)-ın hereminde çoxlu sayda zevvar olmuşdur. Neticede onlar 5 minden çox (bezi menbeler bunun 20 min olduğunu gösterir) günahsız insanı şehid etmiş, İmamın hereminin xezinesini oğurlamış, şeheri viran qoymuşlar. Azerbaycanın meşhur alimi Hacı Zeynelabidin Şirvani bu hadisenin canlı şahidi kimi öz “Hedaiqus-seyahet” kitabı 427-ci sehifede bele yazır: “Günün günorta çağı ellerine keçen bütün qızıl-gümüş, cevahirat ve s. zalımların eline keçdi. Lakin be`zi xezineleri onlar gelmemişden qabaq gizletdiklerine göre apara bilmediler”. Kerbela bu hadiseden sonra ele bir veziyyetde idi ki, şairler bu şehere mersiyyeler deyirdiler. Bundan sonra bir neçe defe de (1802, 1806cı iller) Kerbelaya qefil hücumlar olmuşdur.
Bu hücumlardan bir-neçesi de Necef şeherine edilir. 1800-cü ildeki hücumda onlar 150-ye yaxın İmam eli(e) zevvarını qetle yetirmiş, amma heremin xezinesi gizledildiyine göre onu qaret ede bilmemişler
Hemçinin vehhabiler 1803-cü ilden başlayaraq Taife, Mekkeye, Medineye yürüşler etdiler. Xüsusile Taifde kütlevi qırğınlar heyata keçirdiler. ereb tarixcisi Sediqe Zehavi bu müharibe haqqında yazır: “Bu müharibede vehhabilerin en çirkin işi müselman ehalini kütlevi suretde qetle yetirmeleri idi. Kiçiye, böyüye rehm etmirdiler. Balaca südemer uşağın başını anasının qucağında kesirdiler” . Bu hadiseden sonra Mekke alimleri onları kafir e`lan etdiler. Vehhabiler bunu behane ederek Mekke ve Medineye hücumlar teşkil edirler. Bu döyüşlerden sonra Mekke ve Medine şeherleri bir-neçe il onların esareti altında qalır. Onlar Medine şeherini ele keçirerken hetta Peyğember (s)-ın hereme hörmetsizlik etmiş, heremde olan qiymetli eşyaları oğurlamışlar. 1811-ci ilde Misir paşaları Tosun ve İbrahim paşa vehhabilere qarşı müharıbeye başlamış ve onları vehhabiliyin o vaxtkı merkezi olmuş Der`iyye şeherine qeder sıxışdırmışlar. Ve şehere daxil olaraq onu viran qoymuş, vehhabilerin o zaman ki rehberleri olan Abdullah ibn Seudu esir alaraq İstanbula, Osmanlı sultanına gondermişler. Sonra şehere hakim te`yin edib orduları ile birlikde Misire qayıtmışlar. Bu meğlubiyyetden sonra vehhabiler tamamıle yox olmasalar da çox zeif bir duruma düşmüşdüler.
İngilislerin bu firqeni yaratmaqda esas meqsedleri onların en böyük düşmeni olan Osmanlını zeifletmek ve parçalamaq olmuşdur. Bele ki, yarandığı günden onlara her cür maddi yardım etmış ve onları silahlandırmışlar. İngilislerin onlara en böyük yardımları ise 1902-ci ile tesadüf edir. Bele ki, ingilislerin ve Küveyt emirinin kömeyile ibn Seudun başçılığı altında vehhabiler başda er-Riyad şeheri olmaqla erebistan yarmadasının Necd hissesini ele keçirirler. Bu dövr Osmanlının artıq çox zeif dövrüne tesadüf etdiyinden o erebistan yarmadasında demek olar ki, nezareti elde saxlaya bilmirdi. I dünya müharibesinin sonunda erebistan yarmadasında iki cinah- Necd ve Hicaz mövcud idi. Mekke, Medine ve Taifin yerleşdiyi Hicaz hissesine Şerif Hüseyn emirlik edirdi. Necd hissesinde ise hakimiyyetde ibn Seudun başçılığı ile vehhabiler idi. İngiltere Şerif Hüseyni aldadaraq ona bütün erebistanın hakimiyyetini ve`d ederek Osmanliya qarşı vuruşdurdu. Ve Şerif Hüseyn Osmanlını bu erazilerde meğlub etdi. Amma ingilisler verdikleri sözü tutmayıb bu sefer vehhabileri silahlandıraraq Hicaza - Şerif Hüseyne qarşı hücumu teşkil etdiler. Bu hücum 1924-cü ilde ibn Seudun başçılığı ile heyata keçdi. İlk olaraq vehhabiler Taifi işğal etdiler. Onlar bu şeherde camaatı kütlevi şekilde qırdılar. Bunun ardınca Mekke, Medine, Cidde ve s. şeherleri de işğal olundu ( Tessüfle qeyd etmeliyik ki, bu gün de bu müqeddes şeherler onların elindedir). Onlar Medinede “Beqi” qebiristanlığında Peyğember (s)-ın oğlu İsmailin, o Hezret (s)-ın zövcelerinin, sehabelerinin, hemçinin emisi Hezret Abbasın ve neve-neticesi olan imamlarımız: İmam Hesen (e), İmam Zeynul-abidin (e), İmam Baqir (e) ve İmam Sadiq (e)-ın qebirlerini ve onların üstünde ucalan meqbereleri yerle yeksan etdiler. Bununla kifayetlenmeyen vehhabiler bu güne qeder de o qebirlerin yerini yaxından ziyaret etmeye qoymurlar.
Onlar Peyğember (s)-ın mübarek mezarını da uçurtmaq istediler. Amma bütün dünya müselmanlarının onlara qarşı qalxacağından qorxaraq bundan ehtiyat etdiler.
İngilislerin kömeyile bütün erebistan yarmadasının böyük bir hissesini tutan İbn Seub 1927-ci ilin yanvar ayında özünü kral elan etdi Ve ele hemin il İngiltere erebistanı dövlet kimi tanıdı. 1932-ci ilden Kral ibn Seud dövleti ata-babasının şerefine olaraq Seudiyye erebistanı kimi qeleme vermeye başladı ve dövletin dini mezhebinin vehhabilik olduğunu qanunileşdirdi. Lakin sonradan bu mezhebin ideologiyası ve qanunları ile dövleti idare etmeyin mümkünsüzlüyünü derk edib, vehhabi eqidesinde deyişiklikler aparmağa başladı. Bele ki, o zamana qeder vehhabi eqidesine göre her cür yenilik ve deyişiklik haram idi. İbn Seud teleqraf, telefon, avtomobil, işıq ve s. texniki medeniyyet nümunelerinin istifadesini halal bildi ve onların ölkeye idxalına icaze verdi. Bu da ifratçı vehhabilerin qezebine sebeb oldu ve tarixde “İxvan” adı ile meşhur olan qanlı facieni törenmesile ifratçılar yatrıldı. Sonrakı dövrde dünya neftinin 25%-nin bu torpaqlarda olması aşkar olundu. Bunun sayesinde vehhabiler sür`etle varlandılar ve bütün dünyada güclü dini tebliğata, dini maarifi zeif olan insanları maddi yardım yolu ile ele almağa başladılar.
Vehhabilik hedislerde : Hörmetli oxucu melum olduğu kimi Hezret Mehemmed (s) gelecekde olacaq bezi hadiseleri önceden söylemişdir. Ve hele o zaman Hezret (s) vehhabilik tehlükesini hedislerinde bildirmişdir. Qeribe de olsa bu haqda olan hedisler vehhabilerin de en etibarlı saydıqları ve hetta içerisinde bir saxta hedis bele olmadığına etiqad besledikleri kitab olan “Sehihi-Buxari”de de mövcuddur. Biz de hemin kitaba müraciet etmişik. Bu kitabın “el-fitne min qibelil-meşriq” feslinde Abdullah ibn Ömer Peyğember (s)- dan bele neql edir: “Peyğember iki defe buyurdu: İlahi, bize Yemende bereket ver. Sehabe dedi: Ya Resulallah dua edin Allah Necdde de bize bereket versin. Peyğember üç defe buyurdu: Necd azğınlıq ve fitne-fesad yeridir. Şeytanın buynuzu oradan çıxacaq”! Doğrudan da sonradan vehhabilik bu diyarda yarandı ve yayılmağa başladı.
Hemin kitabın “et-Tövhid” bölümü, “Qiraetul-Facir vel-munafiqun” feslinde bele bir hedis var. Peyğember (s) buyurur: “Meşriq (Şerq) terefden ele insanlar çıxarlar ki, onlar Qur`an oxumaqdan savayı heç bir şey bilmezler. Onlar dinden sapmış şexslerdir. Öz dinlerine qayıtmazlar”. O Hezretden soruşdular: “Onların elametleri nedir”? Hezret buyurdu: “Her zaman başlarını qırxdırarlar”. Hezret nece de dogru buyurub. Günümüzde bunu açıq-aşkar görürük. Onlar ancaq Qur`an ezberleyir ve onu başa düşdükleri ve istedikleri kimi tefsir edirler. Çoxları (xüsusile rehberleri) başlarını keçel qırxdırırlar.” Vehhabik deyilen bir eqidenin yaranacağı haqqında kifayet qeder hedis getirmek olar. Amma biz meqalenin hecmini nezere alaraq bunlarla kifayetlenirik. Bize ele gelir ki, bu iki möteber hedis vehhabiyin ne qeder azğın firqe olmasını subut etmeye kifayet edir.
İslam ve terror : Bu gün islama terror damğasını da mehz vehhabiler getirmişler. Ümumiyyetle islamda terror dedikde mehz “vehhabi terroru” başa düşülmelidir. efqanıstanda olan Talibanlar, dünya çaplı el-Qaide terror teşkilatı ve onun çox saylı şebekeleri, çeçen terroristleri, diger vehhabi yönümlü terror teşkilatları ve s. vehhabi ideologiyasının dünyaya bexş etdikleridir. el-Qaidenın minlerle insanın ölümüyle neticelenen “11 sentyabr” hadiseleri, Pakistanda ve İraqda müselmanlara xüsusile de şie müselmanlarına qarşı töredilen terror hadiseleri, Talibanın efqanıstanda töretdiyi sayagelmez cinayetler ve elecede bu ölkeni dünyada en böyük narkotik diyarına çevirmesi, dünyada baş veren bir çox terror hadiseleri ve s. vehhabiliyin artıq bütün dünya xüsusile müselman alemi üçün real tehlükeye çevrildiyinden xeber verir.
Azerbaycanda vehhabilik: Ölkemiz müsteqillik elde etdikden sonra yadda qalan meqamlardan biri de dine azadlıq verilmesi oldu. Bu qerardan sonra ölkemize ayaq açan üzdeniraq misyonerlerden en öncülleri yene vehhabiler oldular. Onlar 1992-ci ilde Azerbaycana ayaq açmağa başladılar. Ve bu dövürden başlayaraq Azerbaycanda sünni-şie, namazın nece qılınması ve s. meseleler aktuallaşmağa başladı. Bundan evvel Azerbaycanda bele bir ayrıseçkiliye yol verilmemiş, zaman-zaman bu torpaqda şie-sünniler arada heç bir narazıçılıq olmadan qardaş kimi yaşamışlar.
Vehhabi misyonerleri etraflarında bir çox üsullarla bir deste insan toplaya bildiler. Azerbaycanda vehhabiliyin yayılmasının esas sebebleri bunlardır:
1. Dini maarifsizlik amili. 70 il dinden uzaq düşmüş xalqımız dini cehetden savadsız olması.
2. Xurafat amili. Bele ki ateizm zamanında xalqda dini etiqadlardan çox xurafatlar dinini terkib hisseleri kimi tanınırdı. Bundan da istifade eden vehhabiler bu xurafatların doğurdan da dinin terkib hissesi olmadığını bildirerek ve guya bizim mezhebin inanclarının terkib hissesi olduğunu hiylegerlikle xalqa çatdırmaları.
3. Maddiyyat amili. Onlar yardım yolları ile işsiz ve qaçqın tebeqeni öz ellerine alırlar. Vehhabilerin Bakıda melum olan en böyük xeyriyye teşkilatı Küveytin “İslam İrsinin Dirçelişi” cemiyyetidir. Bununla bele metbuatda da getdiyi melumatlara göre “Xelife” islam (vehhabi) teşkilatı Azerbaycanda vehhabiliyin yayılması üçün üç milyon dollar pul ayırmışdır. Bele faktlar çoxdur.
4. Müsteqilliyden sonra da heqiqi islamın ve islam deyerlerinin xalqa çatdırılmaması ve ya qeyri-peşekar tebliğ. Bele ki, islam libasına bürünmüş bezi “bozbaş molla”ların islama biznes, pul qazanmaq yolu kimi baxmaları buna sebeb olmuşdur. Bu cür “dindarlar” neyin ki, heqiqi islamı xalqa çatdırdılar, eksine xalqın heqiqi islamdan uzaqlaşmasına ve başda vehhabilik olmaqla diger firqe ve dinlere üz tutmalarına sebeb oldular.

Meneviyyatımıza, dini deyerlerimize, medeniyyetimize ve dövletçiliyimize qarşı yönelmiş vehhabilik artıq bu gün real tehlüke menbeyi olaraq qebul edilmelidir! Son hadiseler de bunu gösterir. Bele ki, metbuatımızda yer alan iyulun 12-den 13-e keçen gece (2005-ci il) Milli Tehlükesizlik Nazirliyi Novxanı kendinde gizlenen bir qrup silahlı vehhabinin zerersizleşdirilmesi meqsedile xüsusi emeliyyat keçirir. MTN emekdaşlarının gelişinden xeber tutan vehhabiler onlara silahlı müqavimet gösterib. İki saata yaxın davam eden atışmada üç vehhabi öldürülür. emeliyyat zamanı altı terrorçunun hebs olunduğu bildirilir. Bundan sonra onlardan daha iki nefer 3-cü mikrorayon erazisinde zerersizleşdirilir ve maşınlarından külli miqdarda silah-sursat aşkar olunur. 2005-ci ilin axırlarında Xaçmaz şeherinde aşkar olunan silah anbarı ve s. bunu testiq edir.
Azerbaycanda en çox vehhabilik Xaçmaz, Siyezen, Quba, Qusar, Zaqatala ve Şamaxıda yayılmışdır. Bele ki, bu şeherlerde dine riayet edenlerin böyük ekseriyyetini vehhabi firqesi ardıcılları teşkil edir. Ölkemizin paytaxtında da vehhabilik durmadan artmaqdadır. Tesadüfü deyil ki, onların Azerbaycandakı merkezleri ve dayaq nöqteleri Bakıdakı “ebu-Bekr” mescididir. Oranın vehhabi rehberi metbuata verdiyi müsahibelerinin birinde cüme günü mescidde 7 min dindarın namaz qıldığını bildirir. Ve ona unvanlanan vehhabi sözüne etiraz olaraq bildirir ki, ümumiyyetle vehhabilik deye bir şey yoxdur. Biz müselmanıq.
(Diqqet!)
Bu hadiselerden elave vehhabiler broşurler paylayıb xalqı çaşqınlığa salmaq isteyirler. Bu broşurların birinde Peyğember (s) mescidinin şeyxinin yuxuda Peyğember (s)-ı gördüyü qeyd olunduqdan sonra bu broşuru oxuyan şexsden teleb edilir ki, bu broşurdan en azı on nüxse çıxarıb paylasın. eks teqdirde ya ölümle ya da acı aqibetle üzleşecek.
Hörmetli bacı ve qardaşlarımıza onların bütün beşeriyyet, xüsusilede müselmanlar üçün tehlükeli olan eqidelerini qeyd edek. Onu da bildiririk ki, bu meqalenin II hissesinde onların eqideleri haqqında geniş melumat verilecek ve eqidelerine Qur`an, sünnet ve ağıl baxımından cavab verilecek, yalnışlığı sübut olunacaq. Biz burada onların eqidelerini sistemleşdirilmiş halda qeyd edirik ki, oxucular vehhabilerin hansı eqidelere sahib olduqlarını anlasınlar.
eqideleri:
1. Allaha el-ayaq, üz, göz ve s. nisbet vermek. Bir sözle Allahı cisimleşdirmek. Qeribedir, müselmanları şirkde (Allaha şerik qoşmaqda) günahlandıran vehhabiler özleri neyin ki Allaha şerik qoşurlar, hetta Allahı cismani bir varlıq kimi qebul edirler. Yeni onu göyde oturan, geceler yer semasına enen, iki eli , gözü, qulaqları ve s. olan bir insana benzer mexluq kimi tesevvür edirler. Oxucularımızdan kimse bizi onlara qarşı iftira atmaqda günahlandıra biler. Bele oxucularımızdan xahiş edirik ki, vehhabilerin Azerbaycan dilinde yazımış olduqları ve böyük tirajla çap olunub ehaliye paylanılan “Selefi Salehin eqideleri ve ya ehli-sünnet vel-cemaat yolu” kitabına müraciet ede bilerler.
2. Bütün müselmanların “kafir” olması. Onların eqidesine göre bütün müselmanlar vehhabi eqidesini qebul etmelidiler. eks teqdirde onlar kafirdiler ve öldürülmelidirler. Elecede vehhabi eqidesi daşımayan qadınlara tecavüz etmek halaldır.
3. Peyğemberlerin, imamların, övliyaların qebiri üzerinde türbe, Allah evi tikmek haramdır ve onu dağıtmaq vacibdır. Her bir vehhabi imkanı olan halda bu türbeleri ve mescidleri yıxmalıdır, yoxsa böyük günah etmiş olar. Ümumiyyetle onlar demek olar ki, islami abidelere qarşı düşmen mövqeyi tutmaqdadırlar. Bizim qenaetimizce bunun özü de vaxtı ile islam düşmenleri terefinden onların eqidelerine elave olunub. Çünki bir xalqı mehv etmek ve onlara keçmişini unutdurmaq üçün onun tarixini xüsusile tarixi yaşadan tarixi abideleri mehv etmek lazımdır.
4. Şefaetin ve tevessülün haramlığı.
5. Peyğemberlerin, övliyaların ve yaxud her hansı bir qebir ziyaretine getmek haramdır.
6. Peyğemberin ve İmamların matem ve mövludunu qeyd etmek haramdır.
7. ezizlerin ölümünde ağlamaq haramdır.
8. Ağıl, mentiq haramdır ve dine (vehhabi ideologoyasına) ziddir.
Sonda hörmetli oxuculardan xahiş edirik ki, yuxardakı eqideli insanlara rast geldikde onların vehhabi olmasına emin olsunlar. Çünki evvelde de qeyd etdiyimiz kimi onlar indi “vehhabi” adını qebul etmir, özlerini “esl müselman”, “Selefi Saleh”, “ehli-sünnet vel-Cemaet” adlandırırlar.

İlahi Sen bütün haqq yoldan çıxmış insanları haqq yola hidayet et! Ve eger bu insanıar hidayet olmazlarsa onların şerlerini özlerine qaytar.
Müselmanları bütün düşmenlerin şerinden qoru. Amin Ya Rebbelalemin

Моя Наука - религия!#2 Rashad_Rasul

Rashad_Rasul

  Экономист Форума

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6001 posts
 • Offline

Posted 10 May 2006 - 17:49

Sadr, bunu özün yazmısan, yoxsa müellifi başqasıdır? Eger başqasıdırsa de görek kimdir zehmet olmasa.

#3 БАТЫЙ

БАТЫЙ

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 198 posts
 • Offline

Posted 10 May 2006 - 18:22

Vehhabilik hedislerde : Hörmetli oxucu melum olduğu kimi Hezret Mehemmed (s) gelecekde olacaq bezi hadiseleri önceden söylemişdir. Ve hele o zaman Hezret (s) vehhabilik tehlükesini hedislerinde bildirmişdir. Qeribe de olsa bu haqda olan hedisler vehhabilerin de en etibarlı saydıqları ve hetta içerisinde bir saxta hedis bele olmadığına etiqad besledikleri kitab olan “Sehihi-Buxari”de de mövcuddur. Biz de hemin kitaba müraciet etmişik. Bu kitabın “el-fitne min qibelil-meşriq” feslinde Abdullah ibn Ömer Peyğember (s)- dan bele neql edir: “Peyğember iki defe buyurdu: İlahi, bize Yemende bereket ver. Sehabe dedi: Ya Resulallah dua edin Allah Necdde de bize bereket versin. Peyğember üç defe buyurdu: Necd azğınlıq ve fitne-fesad yeridir. Şeytanın buynuzu oradan çıxacaq”! Doğrudan da sonradan vehhabilik bu diyarda yarandı ve yayılmağa başladı.
Hemin kitabın “et-Tövhid” bölümü, “Qiraetul-Facir vel-munafiqun” feslinde bele bir hedis var. Peyğember (s) buyurur: “Meşriq (Şerq) terefden ele insanlar çıxarlar ki, onlar Qur`an oxumaqdan savayı heç bir şey bilmezler. Onlar dinden sapmış şexslerdir. Öz dinlerine qayıtmazlar”. O Hezretden soruşdular: “Onların elametleri nedir”? Hezret buyurdu: “Her zaman başlarını qırxdırarlar”. Hezret nece de dogru buyurub. Günümüzde bunu açıq-aşkar görürük. Onlar ancaq Qur`an ezberleyir ve onu başa düşdükleri ve istedikleri kimi tefsir edirler. Çoxları (xüsusile rehberleri) başlarını keçel qırxdırırlar.” Vehhabik deyilen bir eqidenin yaranacağı haqqında kifayet qeder hedis getirmek olar. Amma biz meqalenin hecmini nezere alaraq bunlarla kifayetlenirik. Bize ele gelir ki, bu iki möteber hedis vehhabiyin ne qeder azğın firqe olmasını subut etmeye kifayet edir.


Belke bu hedisler ve senin yuxarida kopiya etdiyin ozge fikir rafizilere aiddir ? He ? pukkee:
Да - я в ладье, разлив меня не тронет !
Но как мне жить, когда народ мой тонет ! Саади.

#4 Furon

Furon

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 636 posts
 • Offline

Posted 11 May 2006 - 00:53

Не дочитал до конца и читал кусками, но я лишний раз убеждаюсь, что я на правильном пути! Alhamdulillah!
Тень превращается в фантазии, таящиеся в глубине вашей души

#5 Sadr

Sadr

  Expert

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2431 posts
 • Offline

Posted 13 May 2006 - 23:44

БАТЫЙ
Rafiziler haqqnda bashqa movzu var. Zehmet olmasa kech o biri otaga:))
Моя Наука - религия!

#6 Sadr

Sadr

  Expert

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2431 posts
 • Offline

Posted 13 May 2006 - 23:45

Sadr, bunu özün yazmısan, yoxsa müellifi başqasıdır? Eger başqasıdırsa de görek kimdir zehmet olmasa.

Eshi muellifi neynirsen? Sozu kimin dediyne yox ne dediyne bax!
Моя Наука - религия!

#7 okroshka

okroshka

  Member

 • Guests
 • PipPip
 • 45 posts
 • Offline

Posted 15 May 2006 - 12:39

Ne deyim. halal olsun movzunu achana :aappll: :aappll: :aappll: :aappll: :aappll:
Allah cumlemizi sheytandan ve vesvesesinden qorusun. Amin.
Iranda, Iraqda, Erebistanda,
Mekke, Medinede, Şamda, Herranda,
Eresat Mehşerde, haqqı divanda,
On dörd mesumeye bagışla bizi.

#8 Rashad_Rasul

Rashad_Rasul

  Экономист Форума

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6001 posts
 • Offline

Posted 15 May 2006 - 17:15


Sadr, bunu özün yazmısan, yoxsa müellifi başqasıdır? Eger başqasıdırsa de görek kimdir zehmet olmasa.

Eshi muellifi neynirsen? Sozu kimin dediyne yox ne dediyne bax!


Müellifi neynirem?! Duza qoyacam :) ... Menim üçün sözün kim terefinden deyilmesinin de ehemiyyeti var.

#9 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 16 May 2006 - 23:34

Rashad_Rasul
Siz gelin Vahhabileri mudafie etmeye chalishmayin. Bele movzulara vaxtinizi ve gucunuzu serf etmeseniz yaxshidir. Chunki, qabagda Sunnuliyin ich uzu movzusu var. Ozunuzu hemin movzuya hazirlayin.
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#10 Deep_Undeground

Deep_Undeground

  Newbie

 • Newbies
 • Pip
 • 2 posts
 • Offline

Posted 17 May 2006 - 20:57

слушайте,вы все тут понаболтали лишнего-понятия ваххабизма в исламе нет,это всё негативное влияние Ирана под предводительством ихнего пейсяра Хумейни и я не собираюсь идти по пути пейсяря.эхли-сунне ве джамаат отличаються от нынешнего народа бородой и брюками,но позвольте,носить брюки вышечуть выше стопы есть и в шиизме,так что нечего тут мечеть Абу-Бекр хулить и на неё всякую брехню наговаривать-мечеть-она всегда останеться мечетью,и она Дом Аллаха и никто из смертных невправе клевещять на неё,клевета на мусульман-это большой грех,и если зная это,такой же мусульманин продолжает наговаривать,он есть истинный рафизи,как и создатель этой темы-и ешё кое-что-Аль-Ваххаб-одно из имён Аллаха,как вы смеете говорить ИЙРЕНЧ.это ничтожно с вашей стороны,и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.короче,глупости это всё про ваххабизм-если это на самом деле так,,то почему бы вам не позвонить шейху Гамяту и не вызвать его на Бяхс,или у вас маловато знаний об исламе?стыдно говорить о людях,закончивших исламский университет на родине Пророка Мухаммеда(саллалаху алейхи вя салям),что они ваххабисты.тем более выдумывая всякие глупости и сказки.

оскорбление духовного лица мусульман-шиитов. рейтинг +10
модератор.

Edited by JIGORO, 18 May 2006 - 02:00.


#11 Gladkaya

Gladkaya

  Member

 • Интим
 • PipPip
 • 48 posts
 • Offline

Posted 17 May 2006 - 21:06

слушайте,вы все тут понаболтали лишнего-понятия ваххабизма в исламе нет,это всё негативное влияние Ирана под предводительством ихнего пейсяра Хумейни и я не собираюсь идти по пути пейсяря.эхли-сунне ве джамаат отличаються от нынешнего народа бородой и брюками,но позвольте,носить брюки вышечуть выше стопы есть и в шиизме,так что нечего тут мечеть Абу-Бекр хулить и на неё всякую брехню наговаривать-мечеть-она всегда останеться мечетью,и она Дом Аллаха и никто из смертных невправе клевещять на неё,клевета на мусульман-это большой грех,и если зная это,такой же мусульманин продолжает наговаривать,он есть истинный рафизи,как и создатель этой темы-и ешё кое-что-Аль-Ваххаб-одно из имён Аллаха,как вы смеете говорить ИЙРЕНЧ.это ничтожно с вашей стороны,и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.короче,глупости это всё про ваххабизм-если это на самом деле так,,то почему бы вам не позвонить шейху Гамяту и не вызвать его на Бяхс,или у вас маловато знаний об исламе?стыдно говорить о людях,закончивших исламский университет на родине Пророка Мухаммеда(саллалаху алейхи вя салям),что они ваххабисты.тем более выдумывая всякие глупости и сказки.

Allah etuvu toksun pukkee:

#12 URFAN

URFAN

  Pro-Active

 • Almost members
 • PipPipPip
 • 118 posts
 • Offline

Posted 19 May 2006 - 16:22

и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.

оскорбление духовного лица мусульман-шиитов. рейтинг +10
модератор.

[b]toplananlarin[/u] yerini deyishdirdide cem deyishmir. ve ya ne qeder uca tullansan da bashindan yuxari tullana bilmezsen
İnne Lillah ve İnne İleyhi Raciun.

#13 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 19 May 2006 - 21:08

[ Kohne kohne fikirleri, kitab shaklinda foruma yuklemekden bezmediz? oz fikrinizi yazin ki biz de bolek gabinizda ne var ne yox.

yaxshi vahhabiler sunniler deyil, onda sunniler kimdir? Xahish edirem sunnulerin tarifini veresiz. Bu devlet ucun vahhabiler xeyirlidir rafizilere nisbeten, cunku rafizilerde takya vardir (mzkan ve zamana gore asl egidenin gizledilmesi.......).
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#14 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 19 May 2006 - 21:14


Vehhabilik hedislerde : Hörmetli oxucu melum olduğu kimi Hezret Mehemmed (s) gelecekde olacaq bezi hadiseleri önceden söylemişdir. Ve hele o zaman Hezret (s) vehhabilik tehlükesini hedislerinde bildirmişdir. Qeribe de olsa bu haqda olan hedisler vehhabilerin de en etibarlı saydıqları ve hetta içerisinde bir saxta hedis bele olmadığına etiqad besledikleri kitab olan “Sehihi-Buxari”de de mövcuddur. Biz de hemin kitaba müraciet etmişik. Bu kitabın “el-fitne min qibelil-meşriq” feslinde Abdullah ibn Ömer Peyğember (s)- dan bele neql edir: “Peyğember iki defe buyurdu: İlahi, bize Yemende bereket ver. Sehabe dedi: Ya Resulallah dua edin Allah Necdde de bize bereket versin. Peyğember üç defe buyurdu: Necd azğınlıq ve fitne-fesad yeridir. Şeytanın buynuzu oradan çıxacaq”! Doğrudan da sonradan vehhabilik bu diyarda yarandı ve yayılmağa başladı.
Hemin kitabın “et-Tövhid” bölümü, “Qiraetul-Facir vel-munafiqun” feslinde bele bir hedis var. Peyğember (s) buyurur: “Meşriq (Şerq) terefden ele insanlar çıxarlar ki, onlar Qur`an oxumaqdan savayı heç bir şey bilmezler. Onlar dinden sapmış şexslerdir. Öz dinlerine qayıtmazlar”. O Hezretden soruşdular: “Onların elametleri nedir”? Hezret buyurdu: “Her zaman başlarını qırxdırarlar”. Hezret nece de dogru buyurub. Günümüzde bunu açıq-aşkar görürük. Onlar ancaq Qur`an ezberleyir ve onu başa düşdükleri ve istedikleri kimi tefsir edirler. Çoxları (xüsusile rehberleri) başlarını keçel qırxdırırlar.” Vehhabik deyilen bir eqidenin yaranacağı haqqında kifayet qeder hedis getirmek olar. Amma biz meqalenin hecmini nezere alaraq bunlarla kifayetlenirik. Bize ele gelir ki, bu iki möteber hedis vehhabiyin ne qeder azğın firqe olmasını subut etmeye kifayet edir.

______________________________________
яхшы, егер сабах, Нежд рафизилерин вилаети алтына кечся, гостардигиниз хедиси рафизилере хас етмяк оалр мы?

Belke bu hedisler ve senin yuxarida kopiya etdiyin ozge fikir rafizilere aiddir ? He ? pukkee:


ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#15 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 19 May 2006 - 21:23

благодарю админа сайта и модера за предоставленную возможность на свободу слова. Я это говорю искренни.
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#16 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 19 May 2006 - 21:40

Садр цитирует слова Джафара Субхани, причем, отбольшой буквы до запятой. А Джафар Субхани навеное эту информацию брал лично у английского шпиона Хемфера. В таком случае создается вопрос: Дженаб Хомйни долгое время проживал и планировал революцию во фффранции. И кто же ему интересно покравительствовал? Судя пологике Садра и его алима, этими должны были стать французские спец службы? В то время как М.Б.Абделваххаб не в англии не во франции не проживал, помимо этого между временами шейха и садром много утекло воды, откуда уних столь "дастоверная" информация. А о деятельность Хомейни мы лицезрели и через т.в и через прессу и.т.п. Судя по логике мистера Садра и его щейха первым кандидатом на завербованного является сам Хомейни. Поймите меня я лично против Хомейни не имею ничего личного, просто так складывается из логике Садра. Мир Нам.
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#17 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 19 May 2006 - 21:48


слушайте,вы все тут понаболтали лишнего-понятия ваххабизма в исламе нет,это всё негативное влияние Ирана под предводительством ихнего пейсяра Хумейни и я не собираюсь идти по пути пейсяря.эхли-сунне ве джамаат отличаються от нынешнего народа бородой и брюками,но позвольте,носить брюки вышечуть выше стопы есть и в шиизме,так что нечего тут мечеть Абу-Бекр хулить и на неё всякую брехню наговаривать-мечеть-она всегда останеться мечетью,и она Дом Аллаха и никто из смертных невправе клевещять на неё,клевета на мусульман-это большой грех,и если зная это,такой же мусульманин продолжает наговаривать,он есть истинный рафизи,как и создатель этой темы-и ешё кое-что-Аль-Ваххаб-одно из имён Аллаха,как вы смеете говорить ИЙРЕНЧ.это ничтожно с вашей стороны,и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.короче,глупости это всё про ваххабизм-если это на самом деле так,,то почему бы вам не позвонить шейху Гамяту и не вызвать его на Бяхс,или у вас маловато знаний об исламе?стыдно говорить о людях,закончивших исламский университет на родине Пророка Мухаммеда(саллалаху алейхи вя салям),что они ваххабисты.тем более выдумывая всякие глупости и сказки.

Allah etuvu toksun pukkee:

_________________________________________________________
Гамет думаю не пойдет га подобную акцию, а скорее отправит одного из своих учеников.
Валлахи, когда несут одну-две чуши, то ответить где-то можно, но когда сплошь одна чушь и бред, отвечать даже не хочется. Я очень извеняюсь, но мне так кажется, что садр явно отличается от настоящих Джафаритов, они стараются более обективно ссмотреть хотя бы на некоторые вещи, если даже не как сам Джафар Садыг (рахимухуЛЛАХ).
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#18 JIGORO

JIGORO

  Имам Форума

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 12757 posts
 • Offline

Posted 20 May 2006 - 01:18

Садр цитирует слова Джафара Субхани, причем, отбольшой буквы до запятой. А Джафар Субхани навеное эту информацию брал лично у английского шпиона Хемфера. В таком случае создается вопрос: Дженаб Хомйни долгое время проживал и планировал революцию во фффранции. И кто же ему интересно покравительствовал? Судя пологике Садра и его алима, этими должны были стать французские спец службы? В то время как М.Б.Абделваххаб не в англии не во франции не проживал, помимо этого между временами шейха и садром много утекло воды, откуда уних столь "дастоверная" информация. А о деятельность Хомейни мы лицезрели и через т.в и через прессу и.т.п. Судя по логике мистера Садра и его щейха первым кандидатом на завербованного является сам Хомейни. Поймите меня я лично против Хомейни не имею ничего личного, просто так складывается из логике Садра. Мир Нам.


Знаете, кое что не состыковывается насчет ваших подозрений об Имаме Хомейни. Французы никогда не вербовали бы и не поддержали бы человека, который свершил исламскую революцию в стране, которая сейчас диктует условия всвоем регионе. Французам скорее нужны была бы покорная семейка Сауда и ему подобных... Французы намного умнее чем вы думаете. Если бы они кого то вербовали то нашли нужного человека, который бы пошёл на большие экономические уступки по отношении Франции. Дали бы хотя бы крупные нефтянные контракты... но ничего не последовало. Знаете,в отличии от многих других стран, революции которую делают шииты, никем кроме шиитов не спонсируется....а денег у них навалом. У шиитов есть принципы, которых они строго придерживаются, в отличии от некоторых. А после Абдельваххаба англичане получили большие ильготы и просторы для своей экономической и политической деятельности в Аравии. Призываю вас к логике... хотя логическое мышление не приветствуется вашим мазхабом, но все таки...
Ст.47.I.Каждый обладает правом на свободу мысли и слова.
Конституция Азербайджанской Республики.

#19 Abd1981

Abd1981

  Profi

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 959 posts
 • Offline

Posted 22 May 2006 - 22:43


Sadr, bunu özün yazmısan, yoxsa müellifi başqasıdır? Eger başqasıdırsa de görek kimdir zehmet olmasa.

Eshi muellifi neynirsen? Sozu kimin dediyne yox ne dediyne bax!

Salam Aleykum.
Allah size hidayet versin ki, oz muselman qardaslariniz haqqinda bu cur sehf fikirdesiniz ve onlara ser atmaqdan cekinmirsiz?Quranda yazilib"butun muselmanlar qardasdirlar".Ve neyise bilmeden ve gormeden fitva vermek (habuki buna hec kimin huququ catmir) duzgun deyil.Siz eger duz yoldasinizsa serle yox elmle subut edin.Her bir seyin muellifi var.Nece yani ferqi yoxdu.COx boyuk ferqi var.Sizin o delil getirdiyiniz ingilis agentinin etiraflari kitabi basdan ayaga uydurmadir.Men size bunu bir tarixci kimi deyirem.
1.Hemin dovrde bu adda hec bir ingilis agenti Seudiyye torpaqlarinda olmayib
2.Vehabilik dini cereyan deyil siyasi cereyandir.XVII-XVIII esrde Seudiyye torpaqlari Osmanli Sulatnliginin isgali altinda oldugundan ereblerin milli-azadliq erekatina basciliq eden Mehemm Abdul Vahab ibn Seud adli birisiyle beraber bu siyasi cereyani yaradiblar.Ve bu siyasi cereyanda dinden istifade olunub.Cunki hemin illerde din siyasetle eyni yerde idi.Ve Seudiyyeni itiren Turkiye bunun gunahinin Vehabilerde oldugunu bildirmek ucun bu kitabi turkce nesr etmisler.Cunki bu kitabin ingiliscesi movcud deyildir.Dogurdanmi siz dunyada birinci yerlrden birinde olan ingilis kesfiyyatiin numayendesinin oz agentliyi barede muellif kitabi yazdigina inanirsiz?Bu ingilislere xas olan xususiyyet deyil.O kitabda yazilanlar sie hec bir tarixi kitabda oz eksini tapmir.bele bir menbe gosterin.
3.Ad cekilen menbeden basqa menbe yoxdu?
4.eger imkaniniz olsa Mehemmed Abdul Vehabin kitabini oxuyun.Eger orda islama qarsi bir kelme bele varsa onda size bir 5.
5.Vehabilik muasir dunyada Cecen xalqinin Rusiyaya qarsi azadlq mubarizesinin yeni merhelesinde uydurulmusdur.Buna kimi hec bir terror hadiselerinde vahabilerin adi kecmir.1-ci Rusiya Cecen savasini uduzan ruslar FSB-nin basciligi ile bir nece terror hadiseleri heyata kecirir ve bunu vehabilerin etdiyini yayirlar.Burda Rusiya KIV-nin danilmaz rolu var.
6.Bir qalstuk taxan insan oldurerse bu o demekdir ki, butun qalstuk taxanlar canidi? bir nefere gore boyuk bi mescide gelenleri Vehabi ve ya ne adlandirmaq olmaz.
7.Besdir teriqet ayriligina getdiniz.hedis:"Din mubahisesi etmiyin.Heqiqeten ondan size xeyir olmaz.
8. Hec vaxt o insanlara sehf namaz qilirsiniz deye bilmezsiniz.(bunu hec kim hec kese deye bilmez)Cunki duzunu bilen Allahdir.
9.Shubhelenirsiz?bele bir hedis var "shubhe en boyuk yalandir.Cunki olmayan seyin uydurmasidir"
10.ozunuzu bele seylerle yormayin.Her kes oz emeline gore mukafatini ve cezasini alacaqdir.Ve Allah ele ede biler ki, siz bu gun yazdiqlariniza pesman olarsiz.
11.Bir kitabdan menbe kimi istifade etmek elmsizlikdi.
12.Ona buna baxib islam oyrenmekden yorulmadiz?oz agliniza ne gelib?
PS:mene gore ne qulluq
Gel gulum gel gedek,gel bu sheherden gedek.Gel canim gel gedek,qacaq kederden gedek

#20 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 24 May 2006 - 01:07


Садр цитирует слова Джафара Субхани, причем, отбольшой буквы до запятой. А Джафар Субхани навеное эту информацию брал лично у английского шпиона Хемфера. В таком случае создается вопрос: Дженаб Хомйни долгое время проживал и планировал революцию во фффранции. И кто же ему интересно покравительствовал? Судя пологике Садра и его алима, этими должны были стать французские спец службы? В то время как М.Б.Абделваххаб не в англии не во франции не проживал, помимо этого между временами шейха и садром много утекло воды, откуда уних столь "дастоверная" информация. А о деятельность Хомейни мы лицезрели и через т.в и через прессу и.т.п. Судя по логике мистера Садра и его щейха первым кандидатом на завербованного является сам Хомейни. Поймите меня я лично против Хомейни не имею ничего личного, просто так складывается из логике Садра. Мир Нам.


Знаете, кое что не состыковывается насчет ваших подозрений об Имаме Хомейни. Французы никогда не вербовали бы и не поддержали бы человека, который свершил исламскую революцию в стране, которая сейчас диктует условия всвоем регионе. Французам скорее нужны была бы покорная семейка Сауда и ему подобных... Французы намного умнее чем вы думаете. Если бы они кого то вербовали то нашли нужного человека, который бы пошёл на большие экономические уступки по отношении Франции. Дали бы хотя бы крупные нефтянные контракты... но ничего не последовало. Знаете,в отличии от многих других стран, революции которую делают шииты, никем кроме шиитов не спонсируется....а денег у них навалом. У шиитов есть принципы, которых они строго придерживаются, в отличии от некоторых. А после Абдельваххаба англичане получили большие ильготы и просторы для своей экономической и политической деятельности в Аравии. Призываю вас к логике... хотя логическое мышление не приветствуется вашим мазхабом, но все таки...

_______________________________________________________________
Если мы не подчиняем Коран своей логике, как и эмоциям, это не означает, что ее у нас нет.

А то, что касается теме французских спецслужб, а так же о ее связях с Хомейни, то дела обстоят следующим образом:
Начнем с того, что Франция всегда находилась в позиции форд-поста перед штатами , особенно по Иранскому вопросу. «Франко –Американская война», «вторая франко-Американская фойна» являются известными терминами в политических кругах.
Там где Иран был интересен штатам в нынешнем виде, Франция поддерживала обратную сторону Ирана т.е. оппозиции., там где иранская оппозиция представляла интерес для штатов, Франция играла на руку правящей элите Ирана, что в свою очередь подрывала интересы штатов в этой стране.
Например в то время когда шахское правлении Ирана находилась в центре интересов штатов, Франция создавала благоприятную политическую возможность для оппозиции Ирана, которой руководил аятолла Хомейни.
Сегодня нам известно, то, что штаты поддерживаю Иранскую оппозицию в противовес правящему режиму, и вот пожалуйста, что выкидывает Франция?

Небольшая информационная сводка:

Вторая франко-американская война

М. ЗГАР

Вчера Великобритания призвала страны Евросоюза выдвинуть ультиматум Ирану с требованием прекратить ядерную программу. Лондон заявляет, что его основная цель – не допустить столкновения США и ЕС из-за Ирана. Но, похоже, британцы опоздали. Днем раньше Франция провела масштабную операцию против иранских диссидентов, которая на самом деле является началом нового раунда во франко-американском конфликте.
Ни о чем не говорит?
Поехали дальше:
До шиитской революции в Иране, США очень даже жаловали эту страну, Джимми картер, по приезду в Иран, демонстративно назвал шаха Пехлеви человеком, к которому имеет особое расположение. Картер симпатизировал шахскому правлению и его окружению. Помимо всего этого США имела свои стратегические интересы в Иране, и не только нефтяные. Франция еще тогда была форт-постом на пути у штатах и особенно в Иранском вопросе. Франция имела большое желание превратить Иранское государство из друга США во врага США, создав тем самым определенные проблемы для США. Франция была против внедрения штатами своих ценностей в культуру Европы и в частности в быт и образ жизни таких стран как Иран и ее подобных, ибо сама Европа то же претендовала на односторонний глобализм, хотя штаты опережали их, что очень коробило Европу и по большому счету Францию партриотически стоящую на пути у штатов в определенном смысле конечно.Небольшая информационная сводка:

Оппозиционеры – враги Франции

Как раз в то время, когда Вашингтон впервые официально расписался в том, что собирается сотрудничать с иранской оппозицией в изгнании, и призвал МАГАТЭ прислушиваться к ее предостережениям, в Париже начали происходить странные вещи. Во вторник французская полиция осуществила самую масштабную облаву за последние 30 лет. Более 1,2 тыс. стражей порядка провели одновременные обыски в 13 квартирах и офисах, принадлежащих иранским оппозиционерам. Нагрянули полицейские и в Овер-на-Уазе, где находится штаб-квартира Национального совета сопротивления Ирана.

Впритык с событиями шиитской революции, штаты имели тесные отношения с шахским правлением и были заинтересованы в сохранении шахского правления и автоматически были против оппозиции возглавляемой кем-либо и тем боле Самим Хомейни. Именно при текущих событиях Франции приютила у себя аяятуллу, оказав ему благоприятные условия для свершения революции. Одиозная персона Хомейни сопровождалась разными родами эксцессов: На него готовили покушения спец службы шаха и ЦРУ. Его проживание, финансировании, паспортный режим, визы, его революционные выступления, памфлеты, программы, координация действий иранских духовных лидеров, не могло проходить в не динамичной, политической и оперативной обстановке,в которую не могли не быть включены французские спецслужбы. Ибо направляли потоки именно они. Деятельность конечно же проводили сторонники Хомейни, а потоки направлялись французскими спецслужбами. Можно сказать и то, что причастными к сохранению Хомейни были и французские спецслужбы.

Небольшая информационная сводка:

В результате масштабной спецоперации в окрестностях Парижа за один день были задержаны более 150 членов движения "Муджахеддин Хальк", у которых изъяли около $7 млн. Арестовали и Марьям Раджави. Официальный Париж заявил, что операция не что иное, как обычная борьба с терроризмом, что движение "Муджахеддин Хальк" входит в списки террористических организаций и борьба с ним – святое дело. "Моджахеды хотели сделать Францию своей базой",– с возмущением заявил глава МВД Франции Николя Саркози. Кроме того, было объявлено, что облава является частью антитеррористической спецоперации, которая началась еще в 2001 году. При этом французские спецслужбы признали, что не располагают никакими данными о том, что движение "Муджахеддин Хальк" готовило какие-либо теракты на территории Франции.

Официальный Тегеран похвалил действия Парижа, назвав их "позитивным шагом со стороны Франции". "Мы ожидаем, что Франция будет обращаться с этими людьми как с опасными террористами". Сами представители движения "Муджахеддин Хальк" заявили, что облава – это часть поддержки, которую оказывает Франция "фундаменталистскому режиму Ирана". Остальные европейские организации, в том числе правозащитные, задались вопросом: почему вдруг Париж начал ни с того ни с сего бороться с иранскими оппозиционерами, которые спокойно обитали во Франции больше 20 лет и никому не мешали. Многие из арестованных имели французские паспорта. Вспомнили даже то, что у Парижа есть свои традиции предоставлять убежище иранским диссидентам – сам аятолла Хомейни до исламской революции жил во Франции.

Операция французских спецслужб вызвала активное противодействие со стороны иранских иммигрантов. Спустя несколько часов возле французского посольства в Лондоне началась демонстрация иранских оппозиционеров, протестующих против разгрома НССИ. Один из протестующих облил себя бензином и поджег. Вчера подобная демонстрация состоялась в Париже, напротив здания французской службы контрразведки. На этот раз в живой факел превратила себя иранская женщина. Они остались живы, но пропагандистский эффект стал колоссальным.

Нефтяники – партнеры Ирана

Американское руководство не стало торопиться с официальной реакцией на операцию против иранской оппозиции. Лишь глава временной администрации Ирака Пол Бремер заметил, что раз группировка "Муджахеддин Хальк" – террористы, то он не может не радоваться тому, что они арестованы. Выражение достаточно дипломатичное. Дело в том, что еще в ноябре прошлого года 150 американских конгрессменов поставили свои подписи под петицией, требующей снять с "иранских моджахедов" ярлык террористов и признать их законной оппозиционной группировкой.

Нет сомнений, что в недалеком будущем конгресс так и поступит – в ходе подготовки смены режима в Иране. Поэтому французскую операцию против иранских оппозиционеров можно считать игрой на опережение. Париж решил арестовать Марьям Раджави, "героиню борьбы против исламизма", не потому, что ждал похвалы из Тегерана или хотел позлить США. Франко-американская борьба из-за Ирана началась не вчера.

В 1996 году в США был принят закон Д`Амато–Кеннеди, предусматривающий экономические санкции против всех иностранных фирм, вложивших в течение полугода более $20 млн в иранскую энергетику. Основными мишенями этого закона стали компании, наиболее активно работавшие с Ираном, прежде всего французский концерн TotalFinaElf и российский "Газпром". Однако политическое руководство как Франции, ЕС, так и России возмутилось, и сотрудничество с Ираном продолжилось.

Сейчас Франция (в лице гиганта TotalFinaElf) имеет огромные интересы в Иране. Проиграв американцам все свои вложения в иракскую нефтяную отрасль, Париж намерен побороться за Иран. И уже первый ход, направленный против оппозиционеров из группировки "Муджахеддин Хальк" показал, что Париж настроен серьезно.

Я не склонен строить лишние сомнения в отношении шиитского духовного лидера и бо «лишнее сомнение это грех» (худжурат 9-10)?

Это хусну-занн, он не приемствен исламскому воспитанию, просто я решил пройтись по вашим следам, что приводит нас к высшеуказанной логике.

А точто Саудовская Арабия сотрудничает со штатами, так это нормально ибо сам Пророк (сав) то же торговал с иноверцами как и создавал порой стратегическое партнерство. Иногда АЛЛАХ защищает мусульман, а также ихние земли так же и рукой немусульман.

Не принемайте близско к сердцу. В мире разное происходит. Просто вы меня призвали к логике.  вот я и набросал по памяти,страничку
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#21 Guest_BEK_*

Guest_BEK_*
 • Guests
 • Offline

Posted 24 May 2006 - 01:55

слушайте,вы все тут понаболтали лишнего-понятия ваххабизма в исламе нет,это всё негативное влияние Ирана под предводительством ихнего пейсяра Хумейни и я не собираюсь идти по пути пейсяря.эхли-сунне ве джамаат отличаються от нынешнего народа бородой и брюками,но позвольте,носить брюки вышечуть выше стопы есть и в шиизме,так что нечего тут мечеть Абу-Бекр хулить и на неё всякую брехню наговаривать-мечеть-она всегда останеться мечетью,и она Дом Аллаха и никто из смертных невправе клевещять на неё,клевета на мусульман-это большой грех,и если зная это,такой же мусульманин продолжает наговаривать,он есть истинный рафизи,как и создатель этой темы-и ешё кое-что-Аль-Ваххаб-одно из имён Аллаха,как вы смеете говорить ИЙРЕНЧ.это ничтожно с вашей стороны,и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.короче,глупости это всё про ваххабизм-если это на самом деле так,,то почему бы вам не позвонить шейху Гамяту и не вызвать его на Бяхс,или у вас маловато знаний об исламе?стыдно говорить о людях,закончивших исламский университет на родине Пророка Мухаммеда(саллалаху алейхи вя салям),что они ваххабисты.тем более выдумывая всякие глупости и сказки.

Да пусть выдумывают интересно даже наблюдать как они исходять желчью

оскорбление духовного лица мусульман-шиитов. рейтинг +10
модератор.
Да а оскарбления чужих алимов и и ИМЕНИ бога вы не отметили +100 вам модератор +100!

#22 KOLYA

KOLYA

  Pro-Active

 • Almost members
 • PipPipPip
 • 103 posts
 • Offline

Posted 25 May 2006 - 12:26


слушайте,вы все тут понаболтали лишнего-понятия ваххабизма в исламе нет,это всё негативное влияние Ирана под предводительством ихнего пейсяра Хумейни и я не собираюсь идти по пути пейсяря.эхли-сунне ве джамаат отличаються от нынешнего народа бородой и брюками,но позвольте,носить брюки вышечуть выше стопы есть и в шиизме,так что нечего тут мечеть Абу-Бекр хулить и на неё всякую брехню наговаривать-мечеть-она всегда останеться мечетью,и она Дом Аллаха и никто из смертных невправе клевещять на неё,клевета на мусульман-это большой грех,и если зная это,такой же мусульманин продолжает наговаривать,он есть истинный рафизи,как и создатель этой темы-и ешё кое-что-Аль-Ваххаб-одно из имён Аллаха,как вы смеете говорить ИЙРЕНЧ.это ничтожно с вашей стороны,и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.короче,глупости это всё про ваххабизм-если это на самом деле так,,то почему бы вам не позвонить шейху Гамяту и не вызвать его на Бяхс,или у вас маловато знаний об исламе?стыдно говорить о людях,закончивших исламский университет на родине Пророка Мухаммеда(саллалаху алейхи вя салям),что они ваххабисты.тем более выдумывая всякие глупости и сказки.

Да пусть выдумывают интересно даже наблюдать как они исходять желчью

оскорбление духовного лица мусульман-шиитов. рейтинг +10
модератор.
Да а оскарбления чужих алимов и и ИМЕНИ бога вы не отметили +100 вам модератор +100!


забыли ли что-ли для них "духовное" лицо по имени Хомейни важнее всех. Так что хорошо еще не растреляли.

#23 Guest_BEK_*

Guest_BEK_*
 • Guests
 • Offline

Posted 26 May 2006 - 01:41слушайте,вы все тут понаболтали лишнего-понятия ваххабизма в исламе нет,это всё негативное влияние Ирана под предводительством ихнего пейсяра Хумейни и я не собираюсь идти по пути пейсяря.эхли-сунне ве джамаат отличаються от нынешнего народа бородой и брюками,но позвольте,носить брюки вышечуть выше стопы есть и в шиизме,так что нечего тут мечеть Абу-Бекр хулить и на неё всякую брехню наговаривать-мечеть-она всегда останеться мечетью,и она Дом Аллаха и никто из смертных невправе клевещять на неё,клевета на мусульман-это большой грех,и если зная это,такой же мусульманин продолжает наговаривать,он есть истинный рафизи,как и создатель этой темы-и ешё кое-что-Аль-Ваххаб-одно из имён Аллаха,как вы смеете говорить ИЙРЕНЧ.это ничтожно с вашей стороны,и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.короче,глупости это всё про ваххабизм-если это на самом деле так,,то почему бы вам не позвонить шейху Гамяту и не вызвать его на Бяхс,или у вас маловато знаний об исламе?стыдно говорить о людях,закончивших исламский университет на родине Пророка Мухаммеда(саллалаху алейхи вя салям),что они ваххабисты.тем более выдумывая всякие глупости и сказки.

Да пусть выдумывают интересно даже наблюдать как они исходять желчью

оскорбление духовного лица мусульман-шиитов. рейтинг +10
модератор.
Да а оскарбления чужих алимов и и ИМЕНИ бога вы не отметили +100 вам модератор +100!


забыли ли что-ли для них "духовное" лицо по имени Хомейни важнее всех. Так что хорошо еще не растреляли.

Ла илаха ИЛЛАЛАХ В переводе имеет значение:
Нет божества(НЕ БОГА !!!ПРАВИЛЬНО ИМЕННО БОЖЕСТВА) КРОМЕ АЛЛАХА.. Только он достоин поклонов только его пророки достойны того чтоб из них делали кумиров только ЕГО СЛОВО ВЕРНО и ТОЛЬКО ОН ЗНАЕТ ЧТО ЛУЧШЕ !

#24 soldier313

soldier313

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 752 posts
 • Offline

Posted 26 May 2006 - 18:53

Sadr achdi movzunu sizde hemisheki kimi ozunuzu sirtigliga vurduz. Guya vahhabi deyilsiz. Ne vaxta kimi bu sozleri hulqumunuzdan ashagi otureceksiz? :ph34r:
Yene Dovran Dolanib Mahi Meherrem Geldi

#25 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 27 May 2006 - 17:39

Sadr achdi movzn unu sizde hemisheki kimi ozunuzu sirtigliga vurduz. Guya vahhabi deyilsiz. Ne vaxta kimi bu sozleri hulqumunuzdan ashagi otureceksiz? :ph34r:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)Selefilerde takya anlayishi yoxdur ki, ozlerinin vehhebiyyatini gosterib bashga ad goysunlar ozlarine.
takya prensibi sizlerde movcud oldugu ucun, mas sizler ozuvuzun rafiziliyini gizledib, ozunuzu shiyya adlandirirsiz.
2) Eslinde bu adi bizlere goydugunuz ucun sizlere teshekkur edirik, cunku siz bizleri Uca ALLAHIN adlarindan diri iyla isimlendirirsiz. Oer halda vehhebi baxsh tden demekdir. Rafizi-nin manalarindan biri ise terk eden devekdir. Im. Jafer onu ve haggi terk edenleri rafizi adlandirmishdir.
SHIYE sozunun menasi ucun se Baxin Gurana eger gorxmursunuzssa/"En-am" suresi 159-cu ayet. Lakkin erebce, erebce.
Men sadece dedim baxasiz Gurana. Inaniram incimediz.:)
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#26 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 28 May 2006 - 15:32

Meşriq (Şerq) terefden ele insanlar çıxarlar ki, onlar Qur`an oxumaqdan savayı heç bir şey bilmezler. Onlar dinden sapmış şexslerdir. Öz dinlerine qayıtmazlar”. O Hezretden soruşdular: “Onların elametleri nedir”? Hezret buyurdu: “Her zaman başlarını qırxdırarlar”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sadr? bu oadisi sharh eden bashga hedislerde var, jnlari yagin bilmirsan yada maraginda degil. bu hedisler xavaricler haggindadir. Bashlarini girxmag onlarin adetindendir.
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#27 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 28 May 2006 - 16:05

1. Allaha el-ayaq, üz, göz ve s. nisbet vermek. Bir sözle Allahı cisimleşdirmek. Qeribedir, müselmanları şirkde (Allaha şerik qoşmaqda) günahlandıran vehhabiler özleri neyin ki Allaha şerik qoşurlar, hetta Allahı cismani bir varlıq kimi qebul edirler. Yeni onu göyde oturan, geceler yer semasına enen, iki eli , gözü, qulaqları ve s. olan bir insana benzer mexluq kimi tesevvür edirler. Oxucularımızdan kimse bizi onlara qarşı iftira atmaqda günahlandıra biler. Bele oxucularımızdan xahiş edirik ki, vehhabilerin Azerbaycan dilinde yazımış olduqları ve böyük tirajla çap olunub ehaliye paylanılan “Selefi Salehin eqideleri ve ya ehli-sünnet vel-cemaat yolu” kitabına müraciet ede bilerler.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sadrin dediyi teshbih adlanir. Eger sunuler deseydi ki Allah sevadadir, Allahin iki eli, dili, gюzleri var v.s/ onda bu teshbih adlanardi. Yox eger Allah ozu bunu deyirsa onda bu istesnadir ve teshbih degil.
Bytyn Guran bildirir ki ALLAH semalarin uzerindedir, Semadadir.
ALLAH deyir ki O semadadir? Siz deyirsiz bu bele degil, Allah ozu deyir ki onun elleri var hatta iki eli, siz deyirsiz xeyir bu bele degil. ALLAH deyir ki ona yaxinlashmag ucun evliyalarla, imamlarla tevesul etmek onlara ibadet etmekdir siz deyirsiz bu bele degil. Ne vaxta gadar onun sozunu tehrif ve tetil edecersiz. Siz hatta onun gonderdiyi kalmeyi-shehadetini artirdiniz va buna haya etmeden gozel amal dediniz. Tarix boyu hec bir kesin o cumleden Cebrailin, Peygamberin zshabinin ve ehli-beytinin etmediyi bir ishi etdiniz: Siyasi maraginiza gore Alinin adini kalmeyi shahadete yerlesdirdiniz. Halede bashgalarina nesa demeya sozunuz var? Deyirem belke abdulla bin sebadan sorushag?
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#28 Sadr

Sadr

  Expert

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2431 posts
 • Offline

Posted 28 May 2006 - 17:51

Jigoro Salam.
Men ne bu movzuda nede bashqa movzuda sohbet aparmaq iqtidarinda deyilem. Uzr isteyirem ki, movzunu achib axira kimi cavab vere bilmirem butun yuzerlerden uzr isteyirem. Menim vaxtim yoxdur, vaxtim olan yerdede kompuyuterim yoxdur. :huh:
Eger mene kompuyuter alsaniz bu zaman belke ishler duzeler. :D
Моя Наука - религия!

#29 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 28 May 2006 - 21:02

Jigoro Salam.
Men ne bu movzuda nede bashqa movzuda sohbet aparmaq iqtidarinda deyilem. Uzr isteyirem ki, movzunu achib axira kimi cavab vere bilmirem butun yuzerlerden uzr isteyirem. Menim vaxtim yoxdur, vaxtim olan yerdede kompuyuterim yoxdur. :huh:
Eger mene kompuyuter alsaniz bu zaman belke ishler duzeler. :D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indi meni kim danishdiracag?
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#30 Guest_BEK_*

Guest_BEK_*
 • Guests
 • Offline

Posted 29 May 2006 - 01:39


Jigoro Salam.
Men ne bu movzuda nede bashqa movzuda sohbet aparmaq iqtidarinda deyilem. Uzr isteyirem ki, movzunu achib axira kimi cavab vere bilmirem butun yuzerlerden uzr isteyirem. Menim vaxtim yoxdur, vaxtim olan yerdede kompuyuterim yoxdur. :huh:
Eger mene kompuyuter alsaniz bu zaman belke ishler duzeler. :D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indi meni kim danishdiracag?

Ким ким ?? Мен Амма зехмет олмаса Русча йохса бу да донер меним интервьюум кими :D

#31 Abd1981

Abd1981

  Profi

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 959 posts
 • Offline

Posted 29 May 2006 - 22:32

Jigoro Salam.
Men ne bu movzuda nede bashqa movzuda sohbet aparmaq iqtidarinda deyilem. Uzr isteyirem ki, movzunu achib axira kimi cavab vere bilmirem butun yuzerlerden uzr isteyirem. Menim vaxtim yoxdur, vaxtim olan yerdede kompuyuterim yoxdur. :huh:
Eger mene kompuyuter alsaniz bu zaman belke ishler duzeler. :D

Sohbeti basliyib sonra davam etdire bilmemek ayibdi.Kompyuter mence behanedi.neter oldu o boyda seyi yazanda vaxt oldu indi olmadi??Qardas Allah sene hidayet elesin.
Gel gulum gel gedek,gel bu sheherden gedek.Gel canim gel gedek,qacaq kederden gedek

#32 JIGORO

JIGORO

  Имам Форума

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 12757 posts
 • Offline

Posted 30 May 2006 - 00:33


Jigoro Salam.
Men ne bu movzuda nede bashqa movzuda sohbet aparmaq iqtidarinda deyilem. Uzr isteyirem ki, movzunu achib axira kimi cavab vere bilmirem butun yuzerlerden uzr isteyirem. Menim vaxtim yoxdur, vaxtim olan yerdede kompuyuterim yoxdur. :huh:
Eger mene kompuyuter alsaniz bu zaman belke ishler duzeler. :D

Sohbeti basliyib sonra davam etdire bilmemek ayibdi.Kompyuter mence behanedi.neter oldu o boyda seyi yazanda vaxt oldu indi olmadi??Qardas Allah sene hidayet elesin.


Тогда было время он писал, сейчас времени нету. Что тут удивительного?
Ст.47.I.Каждый обладает правом на свободу мысли и слова.
Конституция Азербайджанской Республики.

#33 JIGORO

JIGORO

  Имам Форума

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 12757 posts
 • Offline

Posted 30 May 2006 - 00:46


слушайте,вы все тут понаболтали лишнего-понятия ваххабизма в исламе нет,это всё негативное влияние Ирана под предводительством ихнего пейсяра Хумейни и я не собираюсь идти по пути пейсяря.эхли-сунне ве джамаат отличаються от нынешнего народа бородой и брюками,но позвольте,носить брюки вышечуть выше стопы есть и в шиизме,так что нечего тут мечеть Абу-Бекр хулить и на неё всякую брехню наговаривать-мечеть-она всегда останеться мечетью,и она Дом Аллаха и никто из смертных невправе клевещять на неё,клевета на мусульман-это большой грех,и если зная это,такой же мусульманин продолжает наговаривать,он есть истинный рафизи,как и создатель этой темы-и ешё кое-что-Аль-Ваххаб-одно из имён Аллаха,как вы смеете говорить ИЙРЕНЧ.это ничтожно с вашей стороны,и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.короче,глупости это всё про ваххабизм-если это на самом деле так,,то почему бы вам не позвонить шейху Гамяту и не вызвать его на Бяхс,или у вас маловато знаний об исламе?стыдно говорить о людях,закончивших исламский университет на родине Пророка Мухаммеда(саллалаху алейхи вя салям),что они ваххабисты.тем более выдумывая всякие глупости и сказки.

Да пусть выдумывают интересно даже наблюдать как они исходять желчью

оскорбление духовного лица мусульман-шиитов. рейтинг +10
модератор.
Да а оскарбления чужих алимов и и ИМЕНИ бога вы не отметили +100 вам модератор +100!


Никто имени Бога не оскорблял. Где? Покажи.... И кто оскорблял алима? Кто алим?
Ст.47.I.Каждый обладает правом на свободу мысли и слова.
Конституция Азербайджанской Республики.

#34 JIGORO

JIGORO

  Имам Форума

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 12757 posts
 • Offline

Posted 30 May 2006 - 01:02

brat mayise

Оппозиционеры – враги Франции

Как раз в то время, когда Вашингтон впервые официально расписался в том, что собирается сотрудничать с иранской оппозицией в изгнании, и призвал МАГАТЭ прислушиваться к ее предостережениям, в Париже начали происходить странные вещи. Во вторник французская полиция осуществила самую масштабную облаву за последние 30 лет. Более 1,2 тыс. стражей порядка провели одновременные обыски в 13 квартирах и офисах, принадлежащих иранским оппозиционерам. Нагрянули полицейские и в Овер-на-Уазе, где находится штаб-квартира Национального совета сопротивления Ирана.

Впритык с событиями шиитской революции, штаты имели тесные отношения с шахским правлением и были заинтересованы в сохранении шахского правления и автоматически были против оппозиции возглавляемой кем-либо и тем боле Самим Хомейни. Именно при текущих событиях Франции приютила у себя аяятуллу, оказав ему благоприятные условия для свершения революции. Одиозная персона Хомейни сопровождалась разными родами эксцессов: На него готовили покушения спец службы шаха и ЦРУ. Его проживание, финансировании, паспортный режим, визы, его революционные выступления, памфлеты, программы, координация действий иранских духовных лидеров, не могло проходить в не динамичной, политической и оперативной обстановке,в которую не могли не быть включены французские спецслужбы. Ибо направляли потоки именно они. Деятельность конечно же проводили сторонники Хомейни, а потоки направлялись французскими спецслужбами. Можно сказать и то, что причастными к сохранению Хомейни были и французские спецслужбы.


Я все прочитал, обратил внимание на это утверждение.

Вообще то, шииты не уждаются в потоках чьих то денег. Тот кто псиал это наверняка не знаком с системой шиитов. На счетах у шиитов большие суммы денег. И в мире очень много шиитских богатых лиц. Профинасировать что либо для мусульман-шиитов не стоило труда. Кроме того, для революции не деньги нужны а желание народа. Все что тут написано опять таки разрушается перед многими фактами иранской революции. Нет ни одого факта какого либо участия агентов иностранной разведки на стороне Имама Хомейни и т.п. Иначе это давно было бы рассекречено в целях дискредитации Имама Хомейни. Все это остается сочинениями и предположениями тех кто подобными статейками пытается очернить лидера.

Еще раз повторяю... Франция должна была иметь хорошие позиции в Иране. Их нет и традиционно не было.

Кроме того, если французы так поддеррживали Имама Хомейни, тогда почему они продавали Ираку свои истребители "Мираж" на которых иракцы бомбили иранцев во время ирано-иракской войны? Почму французы продали иракцам ядерный реактор? Саддам ведь собирался атомную бомбу создавать. Почему во время войны Ирана с Ираком Франция стояла на стороне Ирака?

Все это не вяжется с тем что вы пишете. Вот еще ссылки

США и Франция призывают Совет безопасности к действиям против Ирана

http://lenta.ru/news.../04/28/prepare/
Великобритания и Франция настаивают на введении санкций против Ирана
http://www.newsinfo....680.php?id_r=10
США, Франция и ФРГ выступили за жесткие меры против Ирана
http://www.svobodane...spx?item=156847
Франция поддержит применение силы против Ирана
http://www.utro.ru/n...28/544404.shtml
Ну что на это скажете? Почему Франция против Ирана? Нет товарищ... не вяжется.... Все очевидно.

Edited by JIGORO, 30 May 2006 - 01:03.

Ст.47.I.Каждый обладает правом на свободу мысли и слова.
Конституция Азербайджанской Республики.

#35 Guest_BEK_*

Guest_BEK_*
 • Guests
 • Offline

Posted 30 May 2006 - 02:08слушайте,вы все тут понаболтали лишнего-понятия ваххабизма в исламе нет,это всё негативное влияние Ирана под предводительством ихнего пейсяра Хумейни и я не собираюсь идти по пути пейсяря.эхли-сунне ве джамаат отличаються от нынешнего народа бородой и брюками,но позвольте,носить брюки вышечуть выше стопы есть и в шиизме,так что нечего тут мечеть Абу-Бекр хулить и на неё всякую брехню наговаривать-мечеть-она всегда останеться мечетью,и она Дом Аллаха и никто из смертных невправе клевещять на неё,клевета на мусульман-это большой грех,и если зная это,такой же мусульманин продолжает наговаривать,он есть истинный рафизи,как и создатель этой темы-и ешё кое-что-Аль-Ваххаб-одно из имён Аллаха,как вы смеете говорить ИЙРЕНЧ.это ничтожно с вашей стороны,и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.короче,глупости это всё про ваххабизм-если это на самом деле так,,то почему бы вам не позвонить шейху Гамяту и не вызвать его на Бяхс,или у вас маловато знаний об исламе?стыдно говорить о людях,закончивших исламский университет на родине Пророка Мухаммеда(саллалаху алейхи вя салям),что они ваххабисты.тем более выдумывая всякие глупости и сказки.

Да пусть выдумывают интересно даже наблюдать как они исходять желчью

оскорбление духовного лица мусульман-шиитов. рейтинг +10
модератор.
Да а оскарбления чужих алимов и и ИМЕНИ бога вы не отметили +100 вам модератор +100!


Никто имени Бога не оскорблял. Где? Покажи.... И кто оскорблял алима? Кто алим?

ВАХХАБ имя бога и ваше презрительно произношение или склоненич типа вахабчик и есть склонение
Я имел ввиду того Алима про которого открыта тема про Абдуль Вахаба!
Я знаю что вы не принимаете и не уважаете его но замете(!) что есть на этом форуме люди которые не принимают и не уважают ваших Алимов (например Хомейни) Но они не говорят Хомейничик! То что течение окрестили этим именем не дает право вам оскорблять чужих алимов... НО я вижу, что пока модерировать будеш ты то тут этого многие не поймут.

Edited by BEK, 30 May 2006 - 02:09.


#36 Balaca

Balaca

  Member

 • Guests
 • PipPip
 • 47 posts
 • Offline

Posted 30 May 2006 - 17:34

Salamun aleykum.
Bek prav, nikto ne imeet pravo oskorblat Islamskix Alimov. Esli ixnie posledovateli delali oshibki izza etogo ne stoi oskorblat kogo-to. I eshe esli moderator istinniy musulmanin to on ne doljen staratsa vnedrit komuto svoe licnoe mnenie. On doljen ostavatsa neytralnim.

Aleykum salam. :)
"El-meru mea men ehabbe!" - Insan sevdiyi ile birlikdedir.

#37 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 30 May 2006 - 17:50слушайте,вы все тут понаболтали лишнего-понятия ваххабизма в исламе нет,это всё негативное влияние Ирана под предводительством ихнего пейсяра Хумейни и я не собираюсь идти по пути пейсяря.эхли-сунне ве джамаат отличаються от нынешнего народа бородой и брюками,но позвольте,носить брюки вышечуть выше стопы есть и в шиизме,так что нечего тут мечеть Абу-Бекр хулить и на неё всякую брехню наговаривать-мечеть-она всегда останеться мечетью,и она Дом Аллаха и никто из смертных невправе клевещять на неё,клевета на мусульман-это большой грех,и если зная это,такой же мусульманин продолжает наговаривать,он есть истинный рафизи,как и создатель этой темы-и ешё кое-что-Аль-Ваххаб-одно из имён Аллаха,как вы смеете говорить ИЙРЕНЧ.это ничтожно с вашей стороны,и ешё кое-что-не путайте ехли-сунне с хавариджами-они схожи внешне но идеология у обоих разная,хотя корень одинаковый.короче,глупости это всё про ваххабизм-если это на самом деле так,,то почему бы вам не позвонить шейху Гамяту и не вызвать его на Бяхс,или у вас маловато знаний об исламе?стыдно говорить о людях,закончивших исламский университет на родине Пророка Мухаммеда(саллалаху алейхи вя салям),что они ваххабисты.тем более выдумывая всякие глупости и сказки.

Да пусть выдумывают интересно даже наблюдать как они исходять желчью

оскорбление духовного лица мусульман-шиитов. рейтинг +10
модератор.
Да а оскарбления чужих алимов и и ИМЕНИ бога вы не отметили +100 вам модератор +100!


Никто имени Бога не оскорблял. Где? Покажи.... И кто оскорблял алима? Кто алим?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

имам Малик алим, суннитский. Его обвинили во взяточничечтве.
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#38 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 30 May 2006 - 18:04

brat mayise

Оппозиционеры – враги Франции

Как раз в то время, когда Вашингтон впервые официально расписался в том, что собирается сотрудничать с иранской оппозицией в изгнании, и призвал МАГАТЭ прислушиваться к ее предостережениям, в Париже начали происходить странные вещи. Во вторник французская полиция осуществила самую масштабную облаву за последние 30 лет. Более 1,2 тыс. стражей порядка провели одновременные обыски в 13 квартирах и офисах, принадлежащих иранским оппозиционерам. Нагрянули полицейские и в Овер-на-Уазе, где находится штаб-квартира Национального совета сопротивления Ирана.

Впритык с событиями шиитской революции, штаты имели тесные отношения с шахским правлением и были заинтересованы в сохранении шахского правления и автоматически были против оппозиции возглавляемой кем-либо и тем боле Самим Хомейни. Именно при текущих событиях Франции приютила у себя аяятуллу, оказав ему благоприятные условия для свершения революции. Одиозная персона Хомейни сопровождалась разными родами эксцессов: На него готовили покушения спец службы шаха и ЦРУ. Его проживание, финансировании, паспортный режим, визы, его революционные выступления, памфлеты, программы, координация действий иранских духовных лидеров, не могло проходить в не динамичной, политической и оперативной обстановке,в которую не могли не быть включены французские спецслужбы. Ибо направляли потоки именно они. Деятельность конечно же проводили сторонники Хомейни, а потоки направлялись французскими спецслужбами. Можно сказать и то, что причастными к сохранению Хомейни были и французские спецслужбы.


Я все прочитал, обратил внимание на это утверждение.

Вообще то, шииты не уждаются в потоках чьих то денег. Тот кто псиал это наверняка не знаком с системой шиитов. На счетах у шиитов большие суммы денег. И в мире очень много шиитских богатых лиц. Профинасировать что либо для мусульман-шиитов не стоило труда. Кроме того, для революции не деньги нужны а желание народа. Все что тут написано опять таки разрушается перед многими фактами иранской революции. Нет ни одого факта какого либо участия агентов иностранной разведки на стороне Имама Хомейни и т.п. Иначе это давно было бы рассекречено в целях дискредитации Имама Хомейни. Все это остается сочинениями и предположениями тех кто подобными статейками пытается очернить лидера.

Еще раз повторяю... Франция должна была иметь хорошие позиции в Иране. Их нет и традиционно не было.

Кроме того, если французы так поддеррживали Имама Хомейни, тогда почему они продавали Ираку свои истребители "Мираж" на которых иракцы бомбили иранцев во время ирано-иракской войны? Почму французы продали иракцам ядерный реактор? Саддам ведь собирался атомную бомбу создавать. Почему во время войны Ирана с Ираком Франция стояла на стороне Ирака?

Все это не вяжется с тем что вы пишете. Вот еще ссылки

США и Франция призывают Совет безопасности к действиям против Ирана

http://lenta.ru/news.../04/28/prepare/
Великобритания и Франция настаивают на введении санкций против Ирана
http://www.newsinfo....680.php?id_r=10
США, Франция и ФРГ выступили за жесткие меры против Ирана
http://www.svobodane...spx?item=156847
Франция поддержит применение силы против Ирана
http://www.utro.ru/n...28/544404.shtml
Ну что на это скажете? Почему Франция против Ирана? Нет товарищ... не вяжется.... Все очевидно.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Думаю просто не дадо смешивать официальную политику с неофициальными интересами какого-либо государства. Франция как и все государства должна делать официальные заявления, однако цели не всегда достигаются официальной позицией. Поэтому в мировых СМИ часто подчеркивается слово "официальная политика, официальное заявление, официальный визит" итп. Спец службы всегда имеют неофициальные действия ибо вербоввка агента или поддержка какого-то лидера всегда прводится наисекретнейшим образом. Не станет же Франция портить себе имидж. А то что я написал это аналитика, а в аналитике говорить фактами не всегда возможно, здесь действуют в основном версии, гипотезы, сопоставления и.т.п. Я не утверждаю ни чего, однако планировать революцию в Чужем государстве без поддержке спец служб н возможно не за какие деньги. Я считаю , что приведенная мной аналитика вполне вероятна. Именно в аналитическом плане она действует как надои тут факты не требуются, факты нужны в правохранительных органах. :)
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#39 Abd1981

Abd1981

  Profi

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 959 posts
 • Offline

Posted 31 May 2006 - 16:43Jigoro Salam.
Men ne bu movzuda nede bashqa movzuda sohbet aparmaq iqtidarinda deyilem. Uzr isteyirem ki, movzunu achib axira kimi cavab vere bilmirem butun yuzerlerden uzr isteyirem. Menim vaxtim yoxdur, vaxtim olan yerdede kompuyuterim yoxdur. :huh:
Eger mene kompuyuter alsaniz bu zaman belke ishler duzeler. :D

Sohbeti basliyib sonra davam etdire bilmemek ayibdi.Kompyuter mence behanedi.neter oldu o boyda seyi yazanda vaxt oldu indi olmadi??Qardas Allah sene hidayet elesin.


Тогда было время он писал, сейчас времени нету. Что тут удивительного?

Salam Aleykum.
Siz buna inanirsiz?shexsen men yox.Sadece cavab vermeye bir sozu olmadigindan sadece olaraq geriye cekilir.ne ise.

Salam Aleykum
Gel gulum gel gedek,gel bu sheherden gedek.Gel canim gel gedek,qacaq kederden gedek

#40 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 01 June 2006 - 00:48

Salam Aleykum
[/quote]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ua aleykum salam.
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#41 JIGORO

JIGORO

  Имам Форума

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 12757 posts
 • Offline

Posted 04 June 2006 - 04:08


brat mayise

Оппозиционеры – враги Франции

Как раз в то время, когда Вашингтон впервые официально расписался в том, что собирается сотрудничать с иранской оппозицией в изгнании, и призвал МАГАТЭ прислушиваться к ее предостережениям, в Париже начали происходить странные вещи. Во вторник французская полиция осуществила самую масштабную облаву за последние 30 лет. Более 1,2 тыс. стражей порядка провели одновременные обыски в 13 квартирах и офисах, принадлежащих иранским оппозиционерам. Нагрянули полицейские и в Овер-на-Уазе, где находится штаб-квартира Национального совета сопротивления Ирана.

Впритык с событиями шиитской революции, штаты имели тесные отношения с шахским правлением и были заинтересованы в сохранении шахского правления и автоматически были против оппозиции возглавляемой кем-либо и тем боле Самим Хомейни. Именно при текущих событиях Франции приютила у себя аяятуллу, оказав ему благоприятные условия для свершения революции. Одиозная персона Хомейни сопровождалась разными родами эксцессов: На него готовили покушения спец службы шаха и ЦРУ. Его проживание, финансировании, паспортный режим, визы, его революционные выступления, памфлеты, программы, координация действий иранских духовных лидеров, не могло проходить в не динамичной, политической и оперативной обстановке,в которую не могли не быть включены французские спецслужбы. Ибо направляли потоки именно они. Деятельность конечно же проводили сторонники Хомейни, а потоки направлялись французскими спецслужбами. Можно сказать и то, что причастными к сохранению Хомейни были и французские спецслужбы.


Я все прочитал, обратил внимание на это утверждение.

Вообще то, шииты не уждаются в потоках чьих то денег. Тот кто псиал это наверняка не знаком с системой шиитов. На счетах у шиитов большие суммы денег. И в мире очень много шиитских богатых лиц. Профинасировать что либо для мусульман-шиитов не стоило труда. Кроме того, для революции не деньги нужны а желание народа. Все что тут написано опять таки разрушается перед многими фактами иранской революции. Нет ни одого факта какого либо участия агентов иностранной разведки на стороне Имама Хомейни и т.п. Иначе это давно было бы рассекречено в целях дискредитации Имама Хомейни. Все это остается сочинениями и предположениями тех кто подобными статейками пытается очернить лидера.

Еще раз повторяю... Франция должна была иметь хорошие позиции в Иране. Их нет и традиционно не было.

Кроме того, если французы так поддеррживали Имама Хомейни, тогда почему они продавали Ираку свои истребители "Мираж" на которых иракцы бомбили иранцев во время ирано-иракской войны? Почму французы продали иракцам ядерный реактор? Саддам ведь собирался атомную бомбу создавать. Почему во время войны Ирана с Ираком Франция стояла на стороне Ирака?

Все это не вяжется с тем что вы пишете. Вот еще ссылки

США и Франция призывают Совет безопасности к действиям против Ирана

http://lenta.ru/news.../04/28/prepare/
Великобритания и Франция настаивают на введении санкций против Ирана
http://www.newsinfo....680.php?id_r=10
США, Франция и ФРГ выступили за жесткие меры против Ирана
http://www.svobodane...spx?item=156847
Франция поддержит применение силы против Ирана
http://www.utro.ru/n...28/544404.shtml
Ну что на это скажете? Почему Франция против Ирана? Нет товарищ... не вяжется.... Все очевидно.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Думаю просто не дадо смешивать официальную политику с неофициальными интересами какого-либо государства. Франция как и все государства должна делать официальные заявления, однако цели не всегда достигаются официальной позицией. Поэтому в мировых СМИ часто подчеркивается слово "официальная политика, официальное заявление, официальный визит" итп. Спец службы всегда имеют неофициальные действия ибо вербоввка агента или поддержка какого-то лидера всегда прводится наисекретнейшим образом. Не станет же Франция портить себе имидж. А то что я написал это аналитика, а в аналитике говорить фактами не всегда возможно, здесь действуют в основном версии, гипотезы, сопоставления и.т.п. Я не утверждаю ни чего, однако планировать революцию в Чужем государстве без поддержке спец служб н возможно не за какие деньги. Я считаю , что приведенная мной аналитика вполне вероятна. Именно в аналитическом плане она действует как надои тут факты не требуются, факты нужны в правохранительных органах. :)


Таким макаром аткже можно допустить, что французы всего лишь хотят подпортить репутацию Имаму делая намеки на связь их спецслужб с революцией в Иране... можено тысячи преджположений делать и они останутся предположениями, так как нет фактов доказывающих это. Революции можно делать и без поддрежки спецслужб. Этому есть примеры в истории. Народ в Иране несколько другой... революция заложена в констиутцию Ислама и только шииты сохранили революционность. В свете желзных фактов всякая аналитика отпадает. В случае с Ираном же эта аналитика просто не вяжется.

Edited by JIGORO, 04 June 2006 - 04:10.

Ст.47.I.Каждый обладает правом на свободу мысли и слова.
Конституция Азербайджанской Республики.

#42 Nomade

Nomade

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4906 posts
 • Offline

Posted 04 June 2006 - 15:05

Расскажу одну историю которую мне рассказал мой друг про одного ваххабита. Я не видел как все это было,мне рассказал мой друг. А ему я верю. Я просто считайте человек который передает и не несет ответственность за инфу.

Так вот, друг у меня управляющий интернет клубом. К ним в клуб часто приходил один ваххабит. Ну там с прибамбасами, борода до колена, брюки до бороды итд. И постоянно жаловался когда в клубе играла музыка. И как то раз после его прихода все музыкалтные файлы були удалены с компов. Видимо зашел на сервер и все удалали. Это смог установить управляющий инетклубом. Но самое интересное было после. Ну при очередном посещении он как обычно вышел и ушел. А управляющий захотел посмотреть какие сайты открывал этот ваххабит, "праведный мусульманин", оказалось что открывал только порнушку и порно сайты :D И после этого его в тот клуб не пускали. Это конечно не про всех ваххабитов но история поучительная.
объявляется тендер на постройку газовых камер специально подходящих для бооооольших носов и толстых кошельков с украденными народными деньгами...немецким компаниям дается предпочтение

#43 Abd1981

Abd1981

  Profi

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 959 posts
 • Offline

Posted 04 June 2006 - 16:49

Расскажу одну историю которую мне рассказал мой друг про одного ваххабита. Я не видел как все это было,мне рассказал мой друг. А ему я верю. Я просто считайте человек который передает и не несет ответственность за инфу.

Так вот, друг у меня управляющий интернет клубом. К ним в клуб часто приходил один ваххабит. Ну там с прибамбасами, борода до колена, брюки до бороды итд. И постоянно жаловался когда в клубе играла музыка. И как то раз после его прихода все музыкалтные файлы були удалены с компов. Видимо зашел на сервер и все удалали. Это смог установить управляющий инетклубом. Но самое интересное было после. Ну при очередном посещении он как обычно вышел и ушел. А управляющий захотел посмотреть какие сайты открывал этот ваххабит, "праведный мусульманин", оказалось что открывал только порнушку и порно сайты :D И после этого его в тот клуб не пускали. Это конечно не про всех ваххабитов но история поучительная.

Salam Aleykum


Qardas, her saqqali duzgun muselman sayilmaz.Allah bilir o , kim olub.eger o ozunu duzgun muselman kimi qeleme verib ele seylere baxibsa Allah ozu onlarin cezasini verecek.Guya basqa muselmanlar baxmirlar?Siz muselmanlarin pisinden yox yaxsisindan oyrenin.


Salam Aleykum
Gel gulum gel gedek,gel bu sheherden gedek.Gel canim gel gedek,qacaq kederden gedek

#44 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 04 June 2006 - 17:31

[quote name='Abd1981' date='Jun 4 2006, 17:49 ' post='783952']
[quote name='Nomade' post='783851' date='Jun 4 2006, 16:05 ']
Расскажу одну историю которую мне рассказал мой друг про одного ваххабита. Я не видел как все это было,мне рассказал мой друг. А ему я верю. Я просто считайте человек который передает и не несет ответственность за инфу.

Так вот, друг у меня управляющий интернет клубом. К ним в клуб часто приходил один ваххабит. Ну там с прибамбасами, борода до колена, брюки до бороды итд. И постоянно жаловался когда в клубе играла музыка. И как то раз после его прихода все музыкалтные файлы були удалены с компов. Видимо зашел на сервер и все удалали. Это смог установить управляющий инетклубом. Но самое интересное было после. Ну при очередном посещении он как обычно вышел и ушел. А управляющий захотел посмотреть какие сайты открывал этот ваххабит, "праведный мусульманин", оказалось что открывал только порнушку и порно сайты :D И после этого его в тот клуб не пускали. Это конечно не про всех ваххабитов но история поучительная.
[/quote]
Salam Aleykum


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 что в клубе когда он приходил других людей не было в момент его посещения? чтобы могли его застукать на месте просмотра порно сайтов?
2 Ислам запрещает выискивать грехи других
3 порно сайты могли раскрыться автоматически. например зайдите на сайт shiiti. ru и вам может открыться такое или harunyahya.ru да потому, что таких сайтов может и не быть.
4 ваш друг лжец!!!! посколько борода не может отрасти даже до пупка на протяжении 10 лет, это доказано, а ваш друг сообщает, что борода у него была до колен
5 зачем этому мусульманину тогда вообще носить брюки если его борода с легкость выполняла функцию брюк.
лжец он!
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#45 Guest_BEK_*

Guest_BEK_*
 • Guests
 • Offline

Posted 04 June 2006 - 21:13

Salam Aleykum


Qardas, her saqqali duzgun muselman sayilmaz.Allah bilir o , kim olub.eger o ozunu duzgun muselman kimi qeleme verib ele seylere baxibsa Allah ozu onlarin cezasini verecek.Guya basqa muselmanlar baxmirlar?Siz muselmanlarin pisinden yox yaxsisindan oyrenin.


Salam Aleykum1 что в клубе когда он приходил других людей не было в момент его посещения? чтобы могли его застукать на месте просмотра порно сайтов?
2 Ислам запрещает выискивать грехи других
3 порно сайты могли раскрыться автоматически. например зайдите на сайт shiiti. ru и вам может открыться такое или harunyahya.ru да потому, что таких сайтов может и не быть.
4 ваш друг лжец!!!! посколько борода не может отрасти даже до пупка на протяжении 10 лет, это доказано, а ваш друг сообщает, что борода у него была до колен
5 зачем этому мусульманину тогда вообще носить брюки если его борода с легкость выполняла функцию брюк.
лжец он!


Да человек сказал что не несет ответственость за инфу .. Но вы не волунйтесь этот поучительный рассказ не про вас Каждый человек несет ответветсвеность за свое содеяное и каждый буед отвечать за свои дела я со страхом(перед богом!) но готов отвечать за свои дела слова и мысли, отвечать перед богом а уж перед человеком тем болеее !!!

Edited by BEK, 04 June 2006 - 21:15.


#46 Nomade

Nomade

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4906 posts
 • Offline

Posted 04 June 2006 - 22:15

1 что в клубе когда он приходил других людей не было в момент его посещения?


ну бывает так что комп расположен монитором к стене и не возможно разглядеть что посетители просматривают. проблемы с помещением иногда создают такие проблемы.


3 порно сайты могли раскрыться автоматически. например зайдите на сайт shiiti. ru и вам может открыться такое или harunyahya.ru да потому, что таких сайтов может и не быть.


Вы действительно верите в то что вы сказали? :D человек приходил и именно набирал на браузере адреса порно сайтов.

4 ваш друг лжец!!!! посколько борода не может отрасти даже до пупка на протяжении 10 лет, это доказано, а ваш друг сообщает, что борода у него была до колен


Во первых перед тем как назвать кого то лжецом лучше почитайте пост внимаетльней. "Борода до колен" было образное выражение. Неужели это так трудно понять. Я не думал что надо будет это разжовывать.

5 зачем этому мусульманину тогда вообще носить брюки если его борода с легкость выполняла функцию брюк.


И это тоже было образное выражение :D

лжец он!


ага,только вы правильные umoril:
объявляется тендер на постройку газовых камер специально подходящих для бооооольших носов и толстых кошельков с украденными народными деньгами...немецким компаниям дается предпочтение

#47 Seasons Changer

Seasons Changer

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 11:34

Nomade

Слышала о вас только хорошее, до определенного момента, но теперь полностью разочаровалась. Фитнекерство - не самое лучшее из занятий, поверьте.
Если на то пошло, то я могу уйму историй рассказать про горе-шиитов, которые заключали сийгя с некоторыми из моих "знакомых" респектабельных дам-дешевок, еле сдерживая пыл и как они были с ними день-два, а потом уходили к другой "мусульманке" заключая шиитский временный брак или сийгя.
Все относительно, хотя я не верю вашему "другу" и история эта явно не без доли лжи.
Никогда не забывай, что ты человек, а не продажная иранская собака.

#48 Nomade

Nomade

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4906 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 13:16

Nomade

Слышала о вас только хорошее, до определенного момента, но теперь полностью разочаровалась. Фитнекерство - не самое лучшее из занятий, поверьте.


я это точно не переживу bawl:

Если на то пошло, то я могу уйму историй рассказать про горе-шиитов, которые заключали сийгя с некоторыми из моих "знакомых" респектабельных дам-дешевок, еле сдерживая пыл и как они были с ними день-два, а потом уходили к другой "мусульманке" заключая шиитский временный брак или сийгя.
Все относительно, хотя я не верю вашему "другу" и история эта явно не без доли лжи.

да рассказывайте сколько хотите, я даже буду вас поддерживать. я не против определенных религиозных течений. я против того лицемерства которое можно иногда увидеть у "религиозных" людей. лицемерство надо уничтожать. будь он шиит, ваххабит, атеист или буддист.
объявляется тендер на постройку газовых камер специально подходящих для бооооольших носов и толстых кошельков с украденными народными деньгами...немецким компаниям дается предпочтение

#49 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11865 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 14:13

Nomade

Слышала о вас только хорошее, до определенного момента, но теперь полностью разочаровалась. Фитнекерство - не самое лучшее из занятий, поверьте.
Если на то пошло, то я могу уйму историй рассказать про горе-шиитов[b], которые заключали сийгя с некоторыми из моих "знакомых" респектабельных дам-дешевок, еле сдерживая пыл и как они были с ними день-два, а потом уходили к другой "мусульманке" заключая шиитский временный брак или сийгя.
Все относительно, хотя я не верю вашему "другу" и история эта явно не без доли лжи.

SALAM,

Обвиняете собеседников в фитнекарстве, а сами простите чем занимаетесь.... :rolleyes: .......

А впрочем лучше меня было сказанно прекраснейшим из людей.............
:rroza: Повелитель правоверных имам Али (ДБМ) сказал: “Думай, прежде чем сказать - убережешь себя от ошибки”. Гурар аль-хикам, стр. 228.

ALLAH AMANINDA

Сердце глупца - у него в устах, язык же мудрого - в его сердце. Имам Али(A)

#50 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 14:38brat mayise

Оппозиционеры – враги Франции

Как раз в то время, когда Вашингтон впервые официально расписался в том, что собирается сотрудничать с иранской оппозицией в изгнании, и призвал МАГАТЭ прислушиваться к ее предостережениям, в Париже начали происходить странные вещи. Во вторник французская полиция осуществила самую масштабную облаву за последние 30 лет. Более 1,2 тыс. стражей порядка провели одновременные обыски в 13 квартирах и офисах, принадлежащих иранским оппозиционерам. Нагрянули полицейские и в Овер-на-Уазе, где находится штаб-квартира Национального совета сопротивления Ирана.

Впритык с событиями шиитской революции, штаты имели тесные отношения с шахским правлением и были заинтересованы в сохранении шахского правления и автоматически были против оппозиции возглавляемой кем-либо и тем боле Самим Хомейни. Именно при текущих событиях Франции приютила у себя аяятуллу, оказав ему благоприятные условия для свершения революции. Одиозная персона Хомейни сопровождалась разными родами эксцессов: На него готовили покушения спец службы шаха и ЦРУ. Его проживание, финансировании, паспортный режим, визы, его революционные выступления, памфлеты, программы, координация действий иранских духовных лидеров, не могло проходить в не динамичной, политической и оперативной обстановке,в которую не могли не быть включены французские спецслужбы. Ибо направляли потоки именно они. Деятельность конечно же проводили сторонники Хомейни, а потоки направлялись французскими спецслужбами. Можно сказать и то, что причастными к сохранению Хомейни были и французские спецслужбы.


Я все прочитал, обратил внимание на это утверждение.

Вообще то, шииты не уждаются в потоках чьих то денег. Тот кто псиал это наверняка не знаком с системой шиитов. На счетах у шиитов большие суммы денег. И в мире очень много шиитских богатых лиц. Профинасировать что либо для мусульман-шиитов не стоило труда. Кроме того, для революции не деньги нужны а желание народа. Все что тут написано опять таки разрушается перед многими фактами иранской революции. Нет ни одого факта какого либо участия агентов иностранной разведки на стороне Имама Хомейни и т.п. Иначе это давно было бы рассекречено в целях дискредитации Имама Хомейни. Все это остается сочинениями и предположениями тех кто подобными статейками пытается очернить лидера.

Еще раз повторяю... Франция должна была иметь хорошие позиции в Иране. Их нет и традиционно не было.

Кроме того, если французы так поддеррживали Имама Хомейни, тогда почему они продавали Ираку свои истребители "Мираж" на которых иракцы бомбили иранцев во время ирано-иракской войны? Почму французы продали иракцам ядерный реактор? Саддам ведь собирался атомную бомбу создавать. Почему во время войны Ирана с Ираком Франция стояла на стороне Ирака?

Все это не вяжется с тем что вы пишете. Вот еще ссылки

США и Франция призывают Совет безопасности к действиям против Ирана

http://lenta.ru/news.../04/28/prepare/
Великобритания и Франция настаивают на введении санкций против Ирана
http://www.newsinfo....680.php?id_r=10
США, Франция и ФРГ выступили за жесткие меры против Ирана
http://www.svobodane...spx?item=156847
Франция поддержит применение силы против Ирана
http://www.utro.ru/n...28/544404.shtml
Ну что на это скажете? Почему Франция против Ирана? Нет товарищ... не вяжется.... Все очевидно.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Думаю просто не дадо смешивать официальную политику с неофициальными интересами какого-либо государства. Франция как и все государства должна делать официальные заявления, однако цели не всегда достигаются официальной позицией. Поэтому в мировых СМИ часто подчеркивается слово "официальная политика, официальное заявление, официальный визит" итп. Спец службы всегда имеют неофициальные действия ибо вербоввка агента или поддержка какого-то лидера всегда прводится наисекретнейшим образом. Не станет же Франция портить себе имидж. А то что я написал это аналитика, а в аналитике говорить фактами не всегда возможно, здесь действуют в основном версии, гипотезы, сопоставления и.т.п. Я не утверждаю ни чего, однако планировать революцию в Чужем государстве без поддержке спец служб н возможно не за какие деньги. Я считаю , что приведенная мной аналитика вполне вероятна. Именно в аналитическом плане она действует как надои тут факты не требуются, факты нужны в правохранительных органах. :)


Таким макаром аткже можно допустить, что французы всего лишь хотят подпортить репутацию Имаму делая намеки на связь их спецслужб с революцией в Иране... можено тысячи преджположений делать и они останутся предположениями, так как нет фактов доказывающих это. Революции можно делать и без поддрежки спецслужб. Этому есть примеры в истории. Народ в Иране несколько другой... революция заложена в констиутцию Ислама и только шииты сохранили революционность. В свете желзных фактов всякая аналитика отпадает. В случае с Ираном же эта аналитика просто не вяжется.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таким макаром аткже можно допустить, что англичане всего лишь хотят подпортить репутацию шейху мухаммаду бин Абдельваххабу делая намеки на связь их спецслужб с реформой а Саудии... можно тысячи преджположений делать и они останутся предположениями, так как нет фактов доказывающих это. Реформу можно делать и без поддрежки спецслужб. Этому есть примеры в истории. Народ в хиджазе несколько был другим... возвращение к источникам ислама заложена в констиутцию Ислама и только арабы сунниты- салафиты. В свете железных фактов всякая аналитика отпадает. В случае с хиджазом же эта аналитика просто не вяжется
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#51 brat mayise

brat mayise

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 250 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 14:59

ну бывает так что комп расположен монитором к стене и не возможно разглядеть что посетители просматривают. проблемы с помещением иногда создают такие проблемы.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
возможно, однако такое расположение мониторов из ряда вон выходящий случай.


____________________________________________________________________

Вы действительно верите в то что вы сказали? :D человек приходил и именно набирал на браузере адреса порно сайтов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Откуда знаете, что именно он набирал, может набирали до него?
____________________________________________________________________

Во первых перед тем как назвать кого то лжецом лучше почитайте пост внимаетльней. "Борода до колен" было образное выражение. Неужели это так трудно понять. Я не думал что надо будет это разжовывать.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я не принимаю, когда издеваются над убеждением человека и бородой мужчины, прикрывая это образным выражением.

У меня нет такой бороды и вообще держу просто щетину по тем или иным причинам, однако большую бороду уважаю. Держать большую бороду и носить короткие брюки является сунной даже в Джефаритской школе.
___________________________________________________________________
И это тоже было образное выражение :D
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Я не принимаю, когда издеваются над убеждением человека и бородой мужчины прикрывая это образным выражением


лжец он!

__________________________________________________________________________

ага,только вы правильные umoril:

------------------------------------------------------
От чего?
ALLAHU ARBAR, MUHAMMAD PEYGAMBAR ua sahaba rahbar.

#52 KOLYA

KOLYA

  Pro-Active

 • Almost members
 • PipPipPip
 • 103 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 15:00

Обвиняете собеседников в фитнекарстве, а сами простите чем занимаетесь.... :rolleyes: .......

А впрочем лучше меня было сказанно прекраснейшим из людей.............
:rroza: Повелитель правоверных имам Али (ДБМ) сказал: “Думай, прежде чем сказать - убережешь себя от ошибки”. Гурар аль-хикам, стр. 228.ALLAH AMANINDA[/color]
[/quote]


Повелителем истинных правоверных является только АЛЛАХ!!!

#53 Nomade

Nomade

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4906 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 15:11

__________________________________________________________________________

ага,только вы правильные umoril:

------------------------------------------------------
От чего?


Потому что вы носите бороду и короткие брюки. :D

п.с знал что бриджы станут когда то очень модными :unsure:
объявляется тендер на постройку газовых камер специально подходящих для бооооольших носов и толстых кошельков с украденными народными деньгами...немецким компаниям дается предпочтение

#54 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11865 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 16:05

Повелителем истинных правоверных является только АЛЛАХ!!!

........догадался Kolya на 10 посту.....

Прошу прощения за сарказм....снова и снова не смогли переварить...а кроме этого комментарии к приведенному хадису будут? :rolleyes: .............

ALLAH hidayet elesin

Сердце глупца - у него в устах, язык же мудрого - в его сердце. Имам Али(A)

#55 KOLYA

KOLYA

  Pro-Active

 • Almost members
 • PipPipPip
 • 103 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 16:31


Повелителем истинных правоверных является только АЛЛАХ!!!

........догадался Kolya на 10 посту.....

Прошу прощения за сарказм....снова и снова не смогли переварить...а кроме этого комментарии к приведенному хадису будут? :rolleyes: .............

ALLAH hidayet elesin


Давать комментарии человеку для которого повелителем кроме АЛЛАХА являетса кто-то другой(пусть ето даже будет Али а.р) не вижу смысла. Все равно не поймеш.

#56 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11865 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 17:46

Давать комментарии человеку для которого повелителем кроме АЛЛАХА являетса кто-то другой(пусть ето даже будет Али а.р) не вижу смысла. Все равно не поймеш.

SALAM,

Странно, но почему то некоторые, неистово называющие себя мусульманами на форуме не имеют привычку приветствовать. Может почитаете про саваб слова SALAM ALEYKUM.

В комментариях Ваших Уважаемый я простите совершенно не нуждаюсь. Кто является Повелителем для меня не Вам судить. А на ТЫ тоже кажется не переходили.

MASALLAH bu da bizim muselman exlagimiz musulman: Sonra tecublemneyin ki basga dinlerin numayendeleri garsisinda bu forumda dilimiz kisa olur. Biri-birinize ve xususen xanimlara adi insan hormeti goymayandan sonra ve bununla ozunuzu menfi cehetden gostererek neyi elde etmeyi calisirsiniz bilmirem.

ALLAH hidayet elesin musulman:

Сердце глупца - у него в устах, язык же мудрого - в его сердце. Имам Али(A)

#57 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11865 posts
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 17:51

Давать комментарии человеку для которого повелителем кроме АЛЛАХА являетса кто-то другой(пусть ето даже будет Али а.р) не вижу смысла. Все равно не поймеш.


SALAM

....и еще кое-что, но не по теме за что заранее извиняюсь......а у Вас грамматика с пунктуацией хромает:rolleyes: .....это так...не удержалась........
Сердце глупца - у него в устах, язык же мудрого - в его сердце. Имам Али(A)

#58 Guest_BEK_*

Guest_BEK_*
 • Guests
 • Offline

Posted 05 June 2006 - 20:09Давать комментарии человеку для которого повелителем кроме АЛЛАХА являетса кто-то другой(пусть ето даже будет Али а.р) не вижу смысла. Все равно не поймеш.


SALAM

....и еще кое-что, но не по теме за что заранее извиняюсь......а у Вас грамматика с пунктуацией хромает:rolleyes: .....это так...не удержалась........

Саламу алейкум Ва РАХМАТУЛЛАХИ ва БАРАКАТУХУ !
Кстати у меня тоже пунктуацие траблы ))
Саламу алейкум Ва РАХМАТУЛЛАХИ ва БАРАКАТУХУ !

#59 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11865 posts
 • Offline

Posted 06 June 2006 - 08:49

Саламу алейкум Ва РАХМАТУЛЛАХИ ва БАРАКАТУХУ !
Кстати у меня тоже пунктуацие траблы ))
Саламу алейкум Ва РАХМАТУЛЛАХИ ва БАРАКАТУХУ !


WA ALEYKUME SALAM!

Ну :rolleyes: .......не удержалась.....Sorry...............

А по поводу Тыканья....Kolya, Вы все еще думаете что ответить................

ALLAH AMANINDA

Сердце глупца - у него в устах, язык же мудрого - в его сердце. Имам Али(A)

#60 KOLYA

KOLYA

  Pro-Active

 • Almost members
 • PipPipPip
 • 103 posts
 • Offline

Posted 06 June 2006 - 10:02


Саламу алейкум Ва РАХМАТУЛЛАХИ ва БАРАКАТУХУ !
Кстати у меня тоже пунктуацие траблы ))
Саламу алейкум Ва РАХМАТУЛЛАХИ ва БАРАКАТУХУ !


WA ALEYKUME SALAM!

Ну :rolleyes: .......не удержалась.....Sorry...............

А по поводу Тыканья....Kolya, Вы все еще думаете что ответить................

ALLAH AMANINDA


Salam Aleykum,

Нет не думаю, Вы правы.
Sorry........ :rroza:

#61 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11865 posts
 • Offline

Posted 06 June 2006 - 10:06

Salam Aleykum,

Нет не думаю, Вы правы.
Sorry........ :rroza:

WA ALEYKUME SALAM,

Благодарю....Принято......

:rroza:

ALLAH AMANINDA

Сердце глупца - у него в устах, язык же мудрого - в его сердце. Имам Али(A)

#62 JIGORO

JIGORO

  Имам Форума

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 12757 posts
 • Offline

Posted 06 June 2006 - 23:21
brat mayise

Оппозиционеры – враги Франции

Как раз в то время, когда Вашингтон впервые официально расписался в том, что собирается сотрудничать с иранской оппозицией в изгнании, и призвал МАГАТЭ прислушиваться к ее предостережениям, в Париже начали происходить странные вещи. Во вторник французская полиция осуществила самую масштабную облаву за последние 30 лет. Более 1,2 тыс. стражей порядка провели одновременные обыски в 13 квартирах и офисах, принадлежащих иранским оппозиционерам. Нагрянули полицейские и в Овер-на-Уазе, где находится штаб-квартира Национального совета сопротивления Ирана.

Впритык с событиями шиитской революции, штаты имели тесные отношения с шахским правлением и были заинтересованы в сохранении шахского правления и автоматически были против оппозиции возглавляемой кем-либо и тем боле Самим Хомейни. Именно при текущих событиях Франции приютила у себя аяятуллу, оказав ему благоприятные условия для свершения революции. Одиозная персона Хомейни сопровождалась разными родами эксцессов: На него готовили покушения спец службы шаха и ЦРУ. Его проживание, финансировании, паспортный режим, визы, его революционные выступления, памфлеты, программы, координация действий иранских духовных лидеров, не могло проходить в не динамичной, политической и оперативной обстановке,в которую не могли не быть включены французские спецслужбы. Ибо направляли потоки именно они. Деятельность конечно же проводили сторонники Хомейни, а потоки направлялись французскими спецслужбами. Можно сказать и то, что причастными к сохранению Хомейни были и французские спецслужбы.


Я все прочитал, обратил внимание на это утверждение.

Вообще то, шииты не уждаются в потоках чьих то денег. Тот кто псиал это наверняка не знаком с системой шиитов. На счетах у шиитов большие суммы денег. И в мире очень много шиитских богатых лиц. Профинасировать что либо для мусульман-шиитов не стоило труда. Кроме того, для революции не деньги нужны а желание народа. Все что тут написано опять таки разрушается перед многими фактами иранской революции. Нет ни одого факта какого либо участия агентов иностранной разведки на стороне Имама Хомейни и т.п. Иначе это давно было бы рассекречено в целях дискредитации Имама Хомейни. Все это остается сочинениями и предположениями тех кто подобными статейками пытается очернить лидера.

Еще раз повторяю... Франция должна была иметь хорошие позиции в Иране. Их нет и традиционно не было.

Кроме того, если французы так поддеррживали Имама Хомейни, тогда почему они продавали Ираку свои истребители "Мираж" на которых иракцы бомбили иранцев во время ирано-иракской войны? Почму французы продали иракцам ядерный реактор? Саддам ведь собирался атомную бомбу создавать. Почему во время войны Ирана с Ираком Франция стояла на стороне Ирака?

Все это не вяжется с тем что вы пишете. Вот еще ссылки

США и Франция призывают Совет безопасности к действиям против Ирана

http://lenta.ru/news.../04/28/prepare/
Великобритания и Франция настаивают на введении санкций против Ирана
http://www.newsinfo....680.php?id_r=10
США, Франция и ФРГ выступили за жесткие меры против Ирана
http://www.svobodane...spx?item=156847
Франция поддержит применение силы против Ирана
http://www.utro.ru/n...28/544404.shtml
Ну что на это скажете? Почему Франция против Ирана? Нет товарищ... не вяжется.... Все очевидно.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Думаю просто не дадо смешивать официальную политику с неофициальными интересами какого-либо государства. Франция как и все государства должна делать официальные заявления, однако цели не всегда достигаются официальной позицией. Поэтому в мировых СМИ часто подчеркивается слово "официальная политика, официальное заявление, официальный визит" итп. Спец службы всегда имеют неофициальные действия ибо вербоввка агента или поддержка какого-то лидера всегда прводится наисекретнейшим образом. Не станет же Франция портить себе имидж. А то что я написал это аналитика, а в аналитике говорить фактами не всегда возможно, здесь действуют в основном версии, гипотезы, сопоставления и.т.п. Я не утверждаю ни чего, однако планировать революцию в Чужем государстве без поддержке спец служб н возможно не за какие деньги. Я считаю , что приведенная мной аналитика вполне вероятна. Именно в аналитическом плане она действует как надои тут факты не требуются, факты нужны в правохранительных органах. :)


Таким макаром аткже можно допустить, что французы всего лишь хотят подпортить репутацию Имаму делая намеки на связь их спецслужб с революцией в Иране... можено тысячи преджположений делать и они останутся предположениями, так как нет фактов доказывающих это. Революции можно делать и без поддрежки спецслужб. Этому есть примеры в истории. Народ в Иране несколько другой... революция заложена в констиутцию Ислама и только шииты сохранили революционность. В свете желзных фактов всякая аналитика отпадает. В случае с Ираном же эта аналитика просто не вяжется.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таким макаром аткже можно допустить, что англичане всего лишь хотят подпортить репутацию шейху мухаммаду бин Абдельваххабу делая намеки на связь их спецслужб с реформой а Саудии... можно тысячи преджположений делать и они останутся предположениями, так как нет фактов доказывающих это. Реформу можно делать и без поддрежки спецслужб. Этому есть примеры в истории. Народ в хиджазе несколько был другим... возвращение к источникам ислама заложена в констиутцию Ислама и только арабы сунниты- салафиты. В свете железных фактов всякая аналитика отпадает. В случае с хиджазом же эта аналитика просто не вяжется


Не получилось дрогой... После того как семья Сауда пришла к власти британцы стали хозяйничать в Саудии, они прибрали к рукам огромные нефтянные залежи. С помощью арабов-салафитов они ударили в тыл туркам-османам, кстати братьям суннитам. Османская империя развалилась, а они были противниками Британии. Мало всего этого Саудия является союзником США и сидит на американской оружейной игле. Саудия не воевала на стороне арабов против Израиля хотя могла. Но вот территорию свою для атаки американцев на Ирак она предоставила. Ситуации вообще несравнимы и ты сделал неудачную попытку.
Ст.47.I.Каждый обладает правом на свободу мысли и слова.
Конституция Азербайджанской Республики.

#63 Guest_BEK_*

Guest_BEK_*
 • Guests
 • Offline

Posted 07 June 2006 - 00:43

brat mayise

Оппозиционеры – враги Франции

Как раз в то время, когда Вашингтон впервые официально расписался в том, что собирается сотрудничать с иранской оппозицией в изгнании, и призвал МАГАТЭ прислушиваться к ее предостережениям, в Париже начали происходить странные вещи. Во вторник французская полиция осуществила самую масштабную облаву за последние 30 лет. Более 1,2 тыс. стражей порядка провели одновременные обыски в 13 квартирах и офисах, принадлежащих иранским оппозиционерам. Нагрянули полицейские и в Овер-на-Уазе, где находится штаб-квартира Национального совета сопротивления Ирана.

Впритык с событиями шиитской революции, штаты имели тесные отношения с шахским правлением и были заинтересованы в сохранении шахского правления и автоматически были против оппозиции возглавляемой кем-либо и тем боле Самим Хомейни. Именно при текущих событиях Франции приютила у себя аяятуллу, оказав ему благоприятные условия для свершения революции. Одиозная персона Хомейни сопровождалась разными родами эксцессов: На него готовили покушения спец службы шаха и ЦРУ. Его проживание, финансировании, паспортный режим, визы, его революционные выступления, памфлеты, программы, координация действий иранских духовных лидеров, не могло проходить в не динамичной, политической и оперативной обстановке,в которую не могли не быть включены французские спецслужбы. Ибо направляли потоки именно они. Деятельность конечно же проводили сторонники Хомейни, а потоки направлялись французскими спецслужбами. Можно сказать и то, что причастными к сохранению Хомейни были и французские спецслужбы.


Я все прочитал, обратил внимание на это утверждение.

Вообще то, шииты не уждаются в потоках чьих то денег. Тот кто псиал это наверняка не знаком с системой шиитов. На счетах у шиитов большие суммы денег. И в мире очень много шиитских богатых лиц. Профинасировать что либо для мусульман-шиитов не стоило труда. Кроме того, для революции не деньги нужны а желание народа. Все что тут написано опять таки разрушается перед многими фактами иранской революции. Нет ни одого факта какого либо участия агентов иностранной разведки на стороне Имама Хомейни и т.п. Иначе это давно было бы рассекречено в целях дискредитации Имама Хомейни. Все это остается сочинениями и предположениями тех кто подобными статейками пытается очернить лидера.

Еще раз повторяю... Франция должна была иметь хорошие позиции в Иране. Их нет и традиционно не было.

Кроме того, если французы так поддеррживали Имама Хомейни, тогда почему они продавали Ираку свои истребители "Мираж" на которых иракцы бомбили иранцев во время ирано-иракской войны? Почму французы продали иракцам ядерный реактор? Саддам ведь собирался атомную бомбу создавать. Почему во время войны Ирана с Ираком Франция стояла на стороне Ирака?

Все это не вяжется с тем что вы пишете. Вот еще ссылки

США и Франция призывают Совет безопасности к действиям против Ирана

http://lenta.ru/news.../04/28/prepare/
Великобритания и Франция настаивают на введении санкций против Ирана
http://www.newsinfo....680.php?id_r=10
США, Франция и ФРГ выступили за жесткие меры против Ирана
http://www.svobodane...spx?item=156847
Франция поддержит применение силы против Ирана
http://www.utro.ru/n...28/544404.shtml
Ну что на это скажете? Почему Франция против Ирана? Нет товарищ... не вяжется.... Все очевидно.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Думаю просто не дадо смешивать официальную политику с неофициальными интересами какого-либо государства. Франция как и все государства должна делать официальные заявления, однако цели не всегда достигаются официальной позицией. Поэтому в мировых СМИ часто подчеркивается слово "официальная политика, официальное заявление, официальный визит" итп. Спец службы всегда имеют неофициальные действия ибо вербоввка агента или поддержка какого-то лидера всегда прводится наисекретнейшим образом. Не станет же Франция портить себе имидж. А то что я написал это аналитика, а в аналитике говорить фактами не всегда возможно, здесь действуют в основном версии, гипотезы, сопоставления и.т.п. Я не утверждаю ни чего, однако планировать революцию в Чужем государстве без поддержке спец служб н возможно не за какие деньги. Я считаю , что приведенная мной аналитика вполне вероятна. Именно в аналитическом плане она действует как надои тут факты не требуются, факты нужны в правохранительных органах. :)


Таким макаром аткже можно допустить, что французы всего лишь хотят подпортить репутацию Имаму делая намеки на связь их спецслужб с революцией в Иране... можено тысячи преджположений делать и они останутся предположениями, так как нет фактов доказывающих это. Революции можно делать и без поддрежки спецслужб. Этому есть примеры в истории. Народ в Иране несколько другой... революция заложена в констиутцию Ислама и только шииты сохранили революционность. В свете желзных фактов всякая аналитика отпадает. В случае с Ираном же эта аналитика просто не вяжется.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таким макаром аткже можно допустить, что англичане всего лишь хотят подпортить репутацию шейху мухаммаду бин Абдельваххабу делая намеки на связь их спецслужб с реформой а Саудии... можно тысячи преджположений делать и они останутся предположениями, так как нет фактов доказывающих это. Реформу можно делать и без поддрежки спецслужб. Этому есть примеры в истории. Народ в хиджазе несколько был другим... возвращение к источникам ислама заложена в констиутцию Ислама и только арабы сунниты- салафиты. В свете железных фактов всякая аналитика отпадает. В случае с хиджазом же эта аналитика просто не вяжется


Не получилось дрогой... После того как семья Сауда пришла к власти британцы стали хозяйничать в Саудии, они прибрали к рукам огромные нефтянные залежи. С помощью арабов-салафитов они ударили в тыл туркам-османам, кстати братьям суннитам. Османская империя развалилась, а они были противниками Британии. Мало всего этого Саудия является союзником США и сидит на американской оружейной игле. Саудия не воевала на стороне арабов против Израиля хотя могла. Но вот территорию свою для атаки американцев на Ирак она предоставила. Ситуации вообще несравнимы и ты сделал неудачную попытку.

Ц ну никак понимаеш никак .. мой дед рассказывал как Англичан пачками выселяли из Арабии за их провакационные действия .. , на это есть много манускриптов.. И не получаеться Османскую империю развалили во первых сами Османите во вторых .. Хмм как его звали русского ? Дык вот Когда османская Империя развалилась и из некоторых вилайатов начали гонять Османских ставлеников то многие из них нашли приют Где ?? А вот в той же Аравии , В емиратах в Египте..!

Edited by BEK, 07 June 2006 - 00:44.


#64 JIGORO

JIGORO

  Имам Форума

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 12757 posts
 • Offline

Posted 08 June 2006 - 21:49

BEK

Англичан когда и кто выселял? Турки может быть. Англичанин Лоуренс Аравийский... слыхал про такого? Дай поиск в нете и поймешь к чему я. Лоуренс Аравийский организовал аравийский фронт против турок-османов. На его счету блестящие операции против турков. Он терзал турецкий тыл только так. Командовал он арабами, которым помогала Великобритания. Это исторические факты...

А кто где приют нашел не имеет значения. Тем более Египет и Эмираты к Саудам не имеет отношения.
Ст.47.I.Каждый обладает правом на свободу мысли и слова.
Конституция Азербайджанской Республики.

#65 Guest_BEK_*

Guest_BEK_*
 • Guests
 • Offline

Posted 08 June 2006 - 22:16

BEK

Англичан когда и кто выселял? Турки может быть. Англичанин Лоуренс Аравийский... слыхал про такого? Дай поиск в нете и поймешь к чему я. Лоуренс Аравийский организовал аравийский фронт против турок-османов. На его счету блестящие операции против турков. Он терзал турецкий тыл только так. Командовал он арабами, которым помогала Великобритания. Это исторические факты...

А кто где приют нашел не имеет значения. Тем более Египет и Эмираты к Саудам не имеет отношения.

Да почему же какой то ангилачнин втершийся в араьбскую средуимеет для тебя большое значение а слова очевидцев тех событий не имеют ?


Администрация сайта не несёт ответственности за сообщения на форуме и содержание рекламных баннеров.
Всё написанное является частным мнением независимых пользователей форума.

Copyright © 2009-2015 Disput.Az