Sign in to follow this  
Followers 0
Elnur Akifogly_112544

Тема Про Пленки, Шторки И Затемненные Стекла - Часть 4

   164 members have voted

  1. 1. Я за Тонировку :

    • по AZS122-2004 - Лобовое 75%, все стекла 70%, Любые Пленки Запрещены, Сезонная Заводская Шторка
    • по Правилам ЕЭК ООН 43/3 - Передние Стекла 70%, Все Задние Стекла 0%, Пленки и Шторки Законны
    • У меня велосипед, мне по барабану

Please sign in or register to vote in this poll.

637 posts in this topic

______________________________________________________________________

 

ARСP  İHƏ

Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlarınlan Müraciət

Hörmətli  İHƏ

 Azərbaycan Yol Hərəkəti Qaydaların (AzYHQ), Avtomobillərin arxa şüşələrin Tonlaşması, Pərdə və Jalüzilərin istifadə edilməsi maddəsi və Yollardaki Anarxiyaynan bağlı, gərginlik gündən-günə artır.

Yollarda Anarxiyaynan mübarizədə  öz səmərəsizliyiynən Yol Polisi strukturunu tamamilə diskreditasiya edən Müfəttişlər,  illərnən Qanuni Tonlaşmasının və Örtüklərin çıxarılmasıynan məşğul olurlar ki, özlərinin Birbaşa Vəzifələri ilə məşğul olmaq əvəzinə - Yol Hərəkətinin Tənzimlənməsi: Bakıdaki Nəqliyyat Kollapsı, Geyri düzgün Parklama və Dayanma, Tıxaclar, Qeyri-adekvat Avtobus Sürücüləri, avtomobillərnən dolu Avtobus dayanacağı, Görünməyən İşıqforlar, Nişanlar və Nişanlama xətti, Çalalar, Işıqsız Küçələr, Təhsil Müəssisələrində Təhsil İşi aparmaması, Avtoxuliqanlardan birdəfəlik xilası, və  nahayət Sürücülük Vəsiqəsinin əksər hallarda satılmasıynan.

Anarxiyanın aradan qaldırılması üzrə Fəaliyyətsizliyə səbəb-Protokolların əsasında qurulan Planlı Bonus Sistemidir ki,  Yol Polisi yalnız Aşkar edib, Cərimələyir, Pozulmaları Qabaqlamır, və nəticəsində yollardaki Anarxiya Yol Polisi Strukturuna sərfəlidir.

Yol Polisi müfəttişlərdən fərqli olaraq, Azərbaycan Sürücüləri tam xəbərdardılar ki, Beynəlxalq Texniki Standartlara görə, yəni BMT Avropa İqtisadi Komissiyasının (AİK Qaydalar43, 3-cü Baxış, 2008-ci il) "Nəqliyyat Vasitələrin Şüşələr üçün Təhlükəsizlik Tələbləri”-nə görə,  Dünyada olan bütün sürücülər, o cümlədən Azərbaycandakilar,  sürücü arxasında yerləşən Bütün şüşələrinə, Tonlaşma və Pərdələrin istifadə edilməsi  üçün tam və məhdudiyyətsiz hüququna malikdilər, və aşağıdakı normativlərə əsaslanırlar:

a.) Küləyə Qarşı Şüşə (-lər) - 70% işığın keçirilməsi

b.) Qabaq Yan Şüşələr - 70%  işığın keçirilməsi

c.) Arxa Şüşələr (Sürücü Arxasında olan bütün Şüşələr)- işığın keçirilməsi normallaşmır.

Bu Beynalxalq Standart, Azərbaycanın Prezidentinin Fərmanı ilə 2002-ci ildə ratifikassiya olunmuş "Təkərli nəqliyyat vasitələrin vahid texniki qaydaların qəbuluna dair saziş və bu saziş  əsasında verilən rəsmi təsdiqləmələrin qarşılıqlı tanınması üçün şərtlər" –in Əlavəsidir.

Avtomobilin konstruksiyasının təhlükəsizliyə dair standartların Universallığı tələb edən, BMT AİK-in 90-dan artıq Qaydalar mövcuddur. Qaydalara müvafiq olaraq, Müxtəlif dövlətlərdə istehsal olunan avtomobillər, müxtəlif dövlətlərdə sərbəst şəkildə satılır və dövlət sərhədi rahat keçə bilər. Ancaq Azərbaycan məmurları var ki, öz qanunsuz “ev standartlara” görə, yeni avtomobilləri, vətəndaşların və turistlərin avtomobilləri qanunsuz cərimələyirlər və şüşələri dəyişməyə vadar edirlər.

AzYHQ əsasən, avtomobilin Arxa şüşələrini  Tonlaşdırılması, Pərdələrin və Jalüzların istifadə edilməsi olar. YPX müfəttişləri yanlış hesab edirlər ki, avtomobildə yalnız 1 (bir) Arxa Şüşəsi mövçüddur.

BMT AİK Qaydalar№43 konkret müəyyənləşdirirlər ki, "Sürücü oturacağı arxasında olan bütün şüşələr arxa şüşələr sayılır” və  Şüşələrin yeri sxematik şəkildə konkret göstərilir və İşıq keçirtməknən bağlı heç bir məhdudiyyət qoymur.

Həmçinin, YPX Müfəttişləri səhvən V işarəsi olmayan Tonlaşmış şüşələri qadağan edir. Bu gün, Tonlaşmnın dünyada istifadə olunan  istənilən üsüllar mövcuddur, əsasən  Plyonkaynan və xüsusi Tozlama ilə və müzakirə obyekti deyil, çünki Şüşələrin yalnız işıq keçirmə normallaşdırılır və yalnız Qabaq şüşələrin (70%).

Eyni zamanda, YPX müfəttişi yalnız özlərinə məlum olan səbəblərdən, öz əməllərini diskreditasiya edərək, V işarəsi olmadan, küləyə qarşı şüşəynən üzbəüz olan Arxa Şüşəyə Tonlaşmanın və pərdələri istifadəsini özbaşına imkan verirlər. Bununla da, açıq şəkildə Tonlaşmış şüşələrdə V işarələməsini tələbi tamamilə Absurd oldüğunu  təsdiqləyir.

“V” və ona oxşar  işarələmə- bu bir Şüşə Zavodun öhdəliyidir ki, öz  kütlə şəklində boyalanmış məhsulların nişanlanmasıdır və dağıldıqda insan həyatı üçün təhlükəsizliyin  göstəricisidir, və bundan əlavə heç bir məna daşıya bilməz.

Standard Şəffaf Şüşələr də onların Təhlükəsizliyi təsdiq edən  işarə ilə Zavod tərəfdən markalanıblar. Deməli, Standard Şəffaf Şüşələr də V-işarə ilə markalanmış şüşələr kimi təhlükəsizdilər. Bundan əlavə, Plyonka ilə  örtülmüş şüşə, dağıldıqda kabin içinə dağılmır, insanları zədələmirlər, əksinə, Plyonka üzərındə  saxlanılır.

Plyonka istifadəsinin effektivliyinin bariz sübutu da,  hər bir avtomobildə olan  Küləyə qarşı şüşədir- triples (3 qat). Tripleks - arasında Plyonka Qatı olan, 2 qat şüşədən ibarətdir.

Məhz Plyonkadan  istifadəsinə görə, qəzada küləyə qarşı şüşənin şüşə qırıntıların, sürücü və sərnişinlərin üstünə dağıdılmır, və bubunla sərnişinlərin həyatları qorunur. Beləliklə, Plyonkaların istifadəsi nə inki təhlükəsizdir, həm də mütləqdir və arzu olunandır.

Dünyanın heç bir yerində, heç bir Standartnan nə Athermal Plonkaya, nə Bronlaşdirılan Plyonkaya, nə Tonlaşdıran Plyonkaya, nə Vinil Plyonkaya, nə Ştorkalardan istifadəsi qadağan deyil. Dünyanın heç bir yerində avtomobilin arxa yarımkürəsində  Tonlaşdıran Plyonkaya, Ştorkaların və analoji funksiyaları olan digər əşyaların istifadəsi qadağan deyil. Çünki nə Plyonka nə Ştorka, nə  analoji funksiyaları olan digər əşyalar  Qabaq Qörüntüsünü Məhdudlaşmır və avadanlıqların quraşdırılması tənzimləyən standartlarda və sazişlərdə müzakirə predmeti deyil, yəni:

" Təkərli nəqliyyat vasitələrində  quraşdırıla və/və ya istifadə edilə bilən avadanlıqların və onların hissələri, Təkərli nəqliyyat vasitələri  üçün Qlobal texniki tənzimləmə qaydalarının tətbiq edilməsi haqqında Saziş” harada deyilir:

" Təkərli nəqliyyat vasitələrində  quraşdırıla və/və ya istifadə edilə bilən avadanlıq əşyaları və onların hissələri, o deməkdir ki:

"avadanlıq əşyaları və ya hissələri, hansılarn hüsusiyyətləri Təhlükəsizlik, Ətraf mühitin mühafizəsi, Enerji səmərəliliyi və Qaçırılmağın əleyhinə olan işləmə hüsusiyyətlərinə aiddir” 

Bundan aydındı ki, nə Plyonka nə Ştorkalar, nə Jalüzların  işləmə hüsusiyyətləri "işıq, toz və həşəratların keçməsinə mane olmasından" başqa işləmə hüsusiyyətlərinə malik deyillər,  və bununla da salonda komfort  yaradırlar.

      Beləliklə, nə Plyonka, nə Ştorkaların quraşdırılması, avtomobilin  konstruksiyanı dəyişilən və ya Əlavə Avadanlıq sayıla bilməz,  necə ki sərbəst şəkildə quraşdırılan audiomaqnitola, dinamiklər, şinlər, təkərlər, oturacaq örtükləri, videoregistratorlar, mobil telefonlar üçün adapter, taksi plafonu və onlara bənzər avadanlıq, hansı ki, zavod komplektasiyadan fərqlənir.

Buna baxmayaraq, YPX müfəttişləri  qanunsuz sanksiya tədbiq etmək üçün, bilmədən və ya qəsdən Tonlaşması  avtomobil konstruksiyasında nəzərdə tutulmayan əlavə avadanlığlara şamil olunmaqda davam edirlər.

Standartların və Beynəlxalq Aktlarının absurd şərhin aydın göstəriçisini kimi, öz miskinlik ilə dünyada analoqu olmayan Pərdələrin Sezonlu İstifadə etməsi olan qeyri-adekvat ideyadır.

Bundan artıq,  neçə onillərdi ki, Plyonka və Ştorkaların istifadəsinə içazəsi gəh özbaşına verilir, və özbaşına da gələn il əsassız, adekvat və qanuni arqumentlər olmadan qadağan olunur.

Müraciətdə izah olunmuş şərhin birbaşa sübutu kimi, bütün yuxarıda adları çəkilən aktların Tərəflərləri olan dövlətlərdə, bütün arxa pəncərələrə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yalnız Azərbaycan rəsmiləri bu Hüquqi Aktları ignor edib və Qünəşə və Buludlara baxıb qanunu şərh eləməyə özlərinə imkanı verirlər.

 Sizin nəzərinizə çatdırırıq ki, aşağıda adı çəkilən Hüquqi Aktlar  Azərbaycan Dövlətçiliyin əsası olan, Yol Hərəkətin Təhlükəsizliyi idarə təmin eləyən, Avtomobillərə aid Beynəlxalq Texniki Standartlara, yəni:

 Azərbaycanın Konstitusiyası: Maddə 13, Maddə 29, hansı ki mülkiyyət təhlükəsizliyi və qorunması Dövlət tərəfdən təmin olunur,  Maddə 148 punkt 2, eləcə də 151-ci maddəsində deyilir:

 "Azərbaycan Respublikasını tərəf çıxan Beynəlxalq müqavilələr - Azərbaycanın qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir."

Eləcə də Azərbaycan Yol Hərəkəti Qaydaları, yəni  Maddә 86. Beynәlxalq aktların hüquqi qüvvәsi :

“Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdә müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar Azәrbaycan Respublikasının yol hәrәkәti qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulanlardan fәrqli olduqda, beynәlxalq müqavilәlәr tәtbiq edilir”.

Belə ki, moral çəcətdən geridə qalmış deyə, öz aktuallığını və hüquqi qüvvəsi  itmiş AZS122-2004, və məlumatsız, kompetent olmayan inspektorlara baxmayaraq , Prezident tərəfdən imzalanmış Yol Hərəkəti Qaydaları və Azərbaycan tərəf çıxan Beynəlxalq Aktları əsas tutaraq Azərbaycan sürücüləri avtomobilın bütün arxa pəncərə Plyonka və Ştorkaların heç bir məhdudiyyətsiz istifadəsində tam hüquqludurlar.

Avtomobil İstehsalçıları avtomobillərin nisbətən bahalı komplektasiyalarında Ştorkaların və tam Tonlaşmış Şüşələrin qoyulması bir daha belə avadanlıqların Təhlükəsizliyini,  Praktikliyini və Qanuniliyi təsdiq edir.

Sürüçü üçün Arxa Pəncərələrin lüzumsuzluğu  həm də  istehsal olunan avtomobil banların əksəriyyəti ümumiyyətlə arxa pənçərələrindən istifadəsi mümkünsüzdü, ona görə ki, bütöv dəmir küzovda arxa şüşələr mövçüd deyil və ya onlardan görüntü mümkünsüzdü, məsələn yüngül furqonlar, pikaplar, yükdaşıyanlar, mikroavtobus, avtobuslar və sairə.

Həmçinin, Yol Hərəkəti haqqında Konvensiya (Vyana Konvensiyası) avtomobildə yalnız küləyə qarşı və 2 (iki) ön tərəf şüşələrin olmasını tələb edir.

Bütün yuxarıda göstərdiyimiz Hərtərəfli, Hüquqi və Məntiqli şərh göstərir ki, sürücü üçün Arxa şüşələrin istifadəsinin Problemi fantaziyadı, və fobiyadan başqa heç nə deyil, çünki  dünya avtomobil sənayesi Sürücünün Arxa görüntüsü üçün Yan Güzgüləri nəzərdə tutur.

Azərbaycan Sürücülərin və onların ailə üzvlərin Diskriminasiyası, Qanunu savadsızcasına icra edən YP inspektorların tərəfindən  çoxsaylı narahatlığlar, özbaşınalıq, mənəvi zərər, qanunsuz cərimələrdən əziyyət çəkən və rifahına zərərli təqsiri üzündən, Azərbaycan Vətəndaşları, Vətəndaşların hüquqlarının və Beynəlxalq Aktların qarantı olan (Azərbaycan Konstitusiyasının 8-ci maddə. paraqraf III)  Prezidentinə kimi müraciət edib, kökündə korrupsiya olan bu qanunsuzluğun qarşısının alınmasını hahiş edirik.

Azərbaycan Yol Hərəkəti Qaydaların bu paraqrafın və  AZS122-2004 müəllifləri, Sürücülərdən fərqli olaraq, Dünya praktikasınnan xəbərdar deyillər, və  tam işlənilməyiblər bu məsələni, və Cənnab Prezident, Sizin səlahiyyətindədir ki,  diskriminasiya vəziyyəti birdəfəlik aradan qaldırılsın və nəhayət Hüquq və Təhlükəsizlik bərpa olunsun.

______________________________________________________

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ошибка1

Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlarınlan Müraciət excl.png

Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlarından Müraciət buba.gif

Edited by Elnur Akifogly_112544
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

если цель пленки, зачем говорить о пробках, знаках и прочем?!

keep it to the point.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elnur Akifogly_112544, on 24 Jun 2013 - 08:44, said:

ошибка1

Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlarınlan Müraciət excl.png

Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlarından Müraciət buba.gif

Сбор подписей будет?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

если цель пленки, зачем говорить о пробках, знаках и прочем?!

keep it to the point.

очень нужный вопрос, я именно его ждал , чтоб раскрыть фишку, спасибо smile.png

это у нас такой маркетинговый ход, популизм высшей пробы, рисовка какие мы умные facepalm.gif biggrin.png

а если серьезно excl.png , то :

1. завоевываем симпатии "электората", подпишутся даже те "кому по барабану" .

2. подписанты будут и пешеходы, так как и их интересы защищаем

3. одним абзацем в 5 строк "кашу маслом не испортишь" , ведь там ещё 2 страницы юридических и логических аргументов, при чем в самой нетерпящей возражения интонации

4. одним выстрелом убиваем двух зайцев

5. подготавливаем почву для следующего письма, он уже будет знать, откуда ветер дует и отнесётся серьезно

6. подготавливаем его и общество морально, что грядут изменения, и МЫ на этом не останавливаемся, так же обоснуем что надо

7. что не умоляющие фраера-форточники пишут, а ТРЕБУЮЩАЯ НАЦИЯ, которая в лицо говорит, что уголь черный, а не белый.

и самое главное, я и раньше говорил, что помог развить СИПЕРу тему тонировки именно потому, что:

8. это единственное что мы можем юридически грамотно и аргументированно доказать , какой вопрос можно поднять на такой же уровень, когда сам президент его обсуждает?

у нас такой громкой возможности не думаю что будет...

подняв на такой уровень доказательности, с нами будут считаться и впредь

что и требовалось доказать?

рс.извините за шрифт, глючит опять, 12ым пишет вместо 14..

Edited by zayka07
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбор подписей будет?

 

как без него, бланк в 376 посту, вот точно не знаю только подпись и имя-фамилия хватает,

а то на сайте президента требуют все номера документов, как выпрашивать у подписантов номер шяхсиййята?

 

как только ПЕРВЫЙ проверит , собираем подписи buba.gif

 

 

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kəskin sözlər (anarxiya, səmərəsizlik və s.) istifadə etməklə, siz ümumən prezidentin işinə kölgə salmış olursuz. Это ему не понравится.

Поэтому считаю, что у письма должна быть тема.. одна тема - пленки. И всё. Malı mala qatmayın.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elnur Akifogly_112544, on 24 Jun 2013 - 09:29, said:

как без него, бланк в 376 посту, вот точно не знаю только подпись и имя-фамилия хватает,

а то на сайте президента требуют все номера документов, как выпрашивать у подписантов номер шяхсиййята?

как только ПЕРВЫЙ проверит , собираем подписи buba.gif

Там надо исправить кое-какие места

Bubunla - bununla

nə inki - nəinki

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

как без него, бланк в 376 посту, вот точно не знаю только подпись и имя-фамилия хватает,

а то на сайте президента требуют все номера документов, как выпрашивать у подписантов номер шяхсиййята?

 

как только ПЕРВЫЙ проверит , собираем подписи buba.gif

Потом

hüsusiyyətləri - xüsusiyyətləri

aydındı - aydlndır (кажется)

Buna baxmayaraq, YPX müfəttişləri qanunsuz sanksiya tədbiq etmək üçün, bilmədən və ya qəsdən Tonlaşması avtomobil konstruksiyasında nəzərdə tutulmayan əlavə avadanlığlara şamil olunmaqda davam edirlər.

В это предложении что-то не так. Мне кажется ганунсуз санкция не бывает. Может гануну позараг, санкция тятбиг етмяк учун. Надо подумать

göstəriçi - göstərici

içazə - icazə

onillərdiki - ???

çəcətdən - cəhətdən

pənçərələrindən - pəncərələrindən

hahiş - Xahiş

praktikasınnan - praktikasından

Cənnab - Cənab

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не хочу показаться придурком, выкрикивающим что-то из-за угла, но простите, выделенное жирным сводит на нет чёткость и лаконичность основной темы про тонировку.

Нет конкретных фактов (кого поймали за продажу прав и т. д.), а к этому прицепятся, будет плач на всю Вселенную сколько проводится рейдов и строится дорог, что это переходный период, а вопрос тонировки задвинут в сторону.

Можно заменить сухой растущей статистикой (цифры факты причины - скорость, пешеходы - только немного) дтп, как показатель того, что основное внимание должно быть уделено этому, а не охоте за тонировкой.

Сугубое имхо. И спасибо, что ведёте это дело!

Edited by Dracula
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Задала вопрос в юридической теме, скопирую и сюда, так как нужно очень срочно.

 

Заводские тонированный стекла (35%) разрешены по закону? У меня задние боковые таковы, в салоне сказали можем заменить, но вы попытайтесь получить номер в гаи с ними, если разрешат, уже не надо менять. И йол полиси не сможет придраться. Это так?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ:

75% для ветровых и 70% для дверей (безпленка, сезоннная шторка),

боковые стёкла багажника 60%  (безплёнка, безшторка)

хамильён нигде нельзя

http://www.youtube.com/watch?v=5aAfg14tPT4&feature=player_embedded

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Браво Elnur Akifogly_112544

Все четко и правильно!

Но боюсь пока к осени наши бравые сотрудники DYP не подтянуться и не начнуть штрафовать народ - никому интересно не будет. Так что думаю у нас есть время до осени шлифовать текст и обсуждать. А вот потом - уже народ начнет нервничать и теба опять станет актуальна.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но боюсь пока к осени наши бравые сотрудники DYP не подтянуться и не начнуть штрафовать народ - никому интересно не будет.

Так что думаю у нас есть время до осени шлифовать текст и обсуждать.

А вот потом - уже народ начнет нервничать и тема опять станет актуальна.

то есть, сейчас не актуально, потому что нам "бросили косточку", в виде сезонных шторок, что бы мы заткнулись?

это "проверка на вшивость", есть у нас принципиальность в защите прав или нет, как то так.

пока нас опять не будут "раздевать" интересно не будет? мне такие бесхребетные вообще не интересны...

от того, что хулиган на время от вас отстал, а через неделю заново будет вас домогаться, кому от этого холодно или жарко?

то, что можно сделать сейчас, зачем откладывать на завтра? разве осенью вылупятся новые диспутчане, которые

о, давайте продолжать обсуждать формулировки спорных абзацев, время работает против нас,

до выборов еще много проектов можно завершить и надавить, потом он на нас положит ...

исходите из того, что времени ждать- катастрофически мало, выборы буквально завтра

а еще время для следующих проектов, на обсуждение тем и разбирательств в законах для таких дилетантов как мы (форумчане) нужно не мало,

что мы теряем? главное достучаться, а если грамотно и красиво преподнести- и народ подтянется и ОН заценит.

я вот читаю новостные порталы, всякие ЭКСПЕРТЫ никак не вдумываясь в свои слова и последствия реализуют глупые, вредные для НАС инициативы, щас разрабатывают ЗАКОН О ПАРКОВКАХ, это вообще дикость будет... а мы молчать? у нас своих мозгов не хватает?

Edited by zayka07
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kəskin sözlər (anarxiya, səmərəsizlik və s.) istifadə etməklə, 

 

Ваши слова напомнили постер из  СУДЬЯ ДРЕД:

       "Будущее не столь красочно и великолепно, каким его представляют современные люди. Через несколько столетий человечество окажется на грани самоуничтожения, захлёбываясь в кровавых преступлениях, смертельных грехах и беспорядочных убийствах. Старую систему правосудия будет невозможно использовать — анархия, всеобщие беспорядки вынуждают ещё сохранившуюся власть,  пойти на отчаянные крайние меры и ввести институт Судей — универсальных полицейских, совмещая в одном лице все должности блюстителей и защитников правопорядка.

        Негодяи, подонки, вконец обнаглевшие и распоясавшиеся преступники и бандитские группировки всё равно не желают сдавать свои упрочившие позиции, опасаясь лишь одного — встречи с легендарным Судьёй Дреддом.

       В то время, как беспорядки и бесчинства бушуют на улицах города, Дредд спешит вернуть порядок, Закон и тишину, которым, кажется, уже никогда не обрести свою былую полноту, мощь и силу…

_______________________________________________________________

 

разве сейчас Закон?  только понятки...tespe.gif

наши ПИСЬМА и будет СУДЬЯ ДРЕД, вернём порядок на улицах города, для нас и наших семей?

пусть придет Закон ?

 

judge-dredd-reboot-review.jpg smile.png

Edited by Elnur Akifogly_112544
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажу свое ИМХО. Лично мне письмо, адресованное президенту страны, кажется грубым. Стиль какой-то напористый. Конечно, пересматривать стиль затянется. Поэтому предлагаю отбросить из него напористость, обвинения в чем-то, а просто изложить, что в международ.стандартах и актах написано то-то и то-то, и мы просим внести ясность в наш закон о ДД и привести его в соответствие с ними. 

На нынешнее письмо они могут ответить в такой расплывчатой форме, что там без пол-литра не разберешься. 

ИМХО, лучше кратко и четко без лишней информации о недееспособности ДЙП (их это только разозлит) и прочего.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

выделенное жирным сводит на нет чёткость и лаконичность основной темы про тонировку.

 

 

 

Kəskin sözlər (anarxiya, səmərəsizlik və s.) istifadə etməklə, siz ümumən prezidentin işinə kölgə salmış olursuz. Это ему не понравится.

Поэтому считаю, что у письма должна быть тема.. одна тема - пленки. И всё. Malı mala qatmayın.

 

облечем эти слова в более удобную форму, чтобы им переварить более приятно было?

 

предложите варианты?

 

ТЕМА ТОНИРОВКА на 2,5 страниц , мы же не отдаляемся только из-за того, что включили абзац про виновников , которые рапортуют о достижениях в сфере штрафов по тонировкам, когда их это не должно касаться, а должны рапортовать о решении проблем, на которые они забили в виду прогнившего принципа работы, ПРИЧИНЫ ВСЕЙ ЗАВАРУХИ ?

 

и именно от раскрытия ИСТИННЫХ  проблем , описанных очень вкратце и всецелом всего в одном абзаце в 5 строк  и   ПЛАВНО переходим к КРАЙНЕ УБЕДИТЕЛЬНЫМ  АРГУМЕНТАМ НЕ  ПРИЕМЛЮЩИХ ВОЗРАЖЕНИЯ на 2 страницах

 

если это ОБРАЩЕНИЕ не будет звонким, то нас как и раньше, будут шлепать по попке, потому что мы не показали, что мы изменились, что мы уже не те лохи и мямли, которые жалуются, что нас обижают плохие мальчики,

мы твердо говорим своё КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕТ, и то что "плохие мальчики" творят, нас конкретно достало, и это только начало buba.gif 

 

обратите внимание на РОССИЮ, которая по ЛОХСКИ разговаривала с ЗАПАДОМ, и как сейчас (Путин) ИРОНИЧНО И  КАТЕГОРИЧНО говорит НЕТ, и троллит любого , который осмеливается задеть ЕЁ интересы, это эффективная тактика обсуждения, переговоров, приносит только пользу, не портя отношения ни с кем, 

 

10 133

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

предложите варианты?

мое предложение - убрать этот абзац, так как он не относится к главной теме письма.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я  на всякий случай снял плёнкиmsg-2-1244444010.gif , а если и заново залеплю то только 30 - 40 %, в принципе они мне по барабану, багажник пустой , солнце не мешает, с автобуса кто хочет тот пускай смотрит, я и сам люблю автобусы рассматривать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Господин Президент!

В то время как наша страна под Вашим чутким и мудрым руководством развивается, активно интегрируется в мировое сообщество и движется вперед с высочайшими показателями роста экономики и качества жизни, опережающими многие страны мира, всё ещё сохраняются некоторые элементы в лице некоторых министерств и ведомств, которые бросают тень на основные принципы азербайджанской государственности, заложенные еще Вашим отцом и продолжаемые Вами, а именно верховенство закона, защита прав и свобод дичности, прозрачность законодательной и исполнительной вертикалей власти и т. д. и т. п. - добавить по вкусу.

В своем письме мы, нижеподписавшиеся граждане АР, обращаемся к Вам как к гаранту .....законности/исполнения законов... и хотим привлечь Ваше внимание к к деятельности сотрудников йпх? в подходе к установления и обеспечения безопасности ДД, а в частности к трактовке ими закона/статьи посвященной тонировке. Подчастую некорректные приоритеты их деятельности и неправомочные действия обесценивают перед лицом граждан/ участников ДД / автовладельцев все то, что Вы, Господин Президент с большим трудом претворяете в жизнь во имя будущего и процветания АР.

Ну как-то так, а потом по существу про статистику смертей можно и переход на тонировку.

Edited by Dracula
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

шторки на боковые стекла можно устанавливать на авто,,смотрю в городе много таких машин..

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

шторки на боковые стекла можно устанавливать на авто,,смотрю в городе много таких машин..

 

это благодаря тому, что Кямран с Вагифом разрешили закону действовать до 15-го ноября

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elnur Akifogly_112544, вы правы что действовать нужно сейчас. Но это понимают 10-100 человек. не более. Сейчас все спокойно, можно шторки. никто вообще чесаться не будет. А вот когда прижмет и начнут за багажник останавливать - тогда сразу всех достанет. тогда будут задевать интересы очень многих. Тогда и будет тема интересна народу. Обратите внимание - сколько человек принимает участие в дисскусии, С таким интересом - даже подписи не собрать . . .

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

46 человек,следят за темой smile.png

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

46 человек,следят за темой smile.png

47 :) я за всеми темами слежу :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИМХО, столько людей гибнет на дорогах и никто не предпринимает никаких мер (ах да, работают же, тупо поднимают штрафы). Думаю что факт неудобства от палящего солнца и прочие плюсы тонировки..на все это просто забьют, в лучшем случае получите маразматический дежурный ответ.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИМХО, столько людей гибнет на дорогах и никто не предпринимает никаких мер (ах да, работают же, тупо поднимают штрафы). Думаю что факт неудобства от палящего солнца и прочие плюсы тонировки..на все это просто забьют, в лучшем случае получите маразматический дежурный ответ.

Но для начала нужно хотя бы подписаться и отправить. Под лежачий камень вода не течет.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ:

75% для ветровых и 70% для дверей (безпленка, сезоннная шторка),

боковые стёкла багажника 60%  (безплёнка, безшторка)

хамильён нигде нельзя

 

в гаи проверили, оказалось, что у меня светопропускаемость на задних боковых была всего 30%. Не дали номера, поехала в салон, поменяла стекла на более светлые, номер получила :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но для начала нужно хотя бы подписаться и отправить. Под лежачий камень вода не течет.

Хе, кто-то проминусовал мой пост Выше. Видимо он\а импонирует гайцам, тому что они бездействуют и опровергают любые попытки улучшить ситуацию на ДД. 

Edited by Ramses
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хе, кто-то проминусовал мой пост Выше. Видимо он\а импонирует гайцам, тому что они бездействуют и опровергают любые попытки улучшить ситуацию на ДД. 

Кому-то "улучшить", а кому-то как "серпом по яйцам"

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ:

75% для ветровых и 70% для дверей (безпленка, сезоннная шторка),

боковые стёкла багажника 60% (безплёнка, безшторка)

хамильён нигде нельзя

в гаи проверили, оказалось, что у меня светопропускаемость на задних боковых была всего 30%. Не дали номера, поехала в салон, поменяла стекла на более светлые, номер получила :)
Простите, на дверях или багажнике?

Sent from my iPhone using Disput.Az mobile app.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Простите, на дверях или багажнике?

Sent from my iPhone using Disput.Az mobile app.

на дверях. У меня еще заводские шторки там, но их пропустили, они разрешены 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

на дверях. У меня еще заводские шторки там, но их пропустили, они разрешены

Спасибо за ответ! И поздравляю с новой машинкой!!!

(Интересно как растаможку прошла эта машина)

Edited by Dracula
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается шторка, в любом исполнении, это реальный повод быть остановленным любым DYP инспекторм, ну типа посмотреть,, щторка заводской или гийдирмя? Допусим она у Вас заводская, но со стороны то не видно, а на ходу тем более. А раз уж остановили,, и обнаружжили законность Ваших щторок, то почму бы теперь не пройтись по другим пунктикам Вашего авто и Вас. Получаеься что все законно, ваши шторки и лишний раз Вас остановить ( если даже ничего не нарушил ) и иметь беседу с инспектором.

Теперь представьте в реальности наши пробки, плюс дополнительную вероятность что Вас могут тормознуть из за этой зло шторки., И когда вы доедите в пункт назнаения. Даже дело не втом, что проаверят и отпустят может быть, а Ваше время? Вот теперь подумайте какой комфорт от этих шторок неважно заводских или нет.

Думвю что если спешите, опустите шторки, быстрее доедите. И если так, то по авто со шторками можно определить будет, спешит водитель или нет. Может и приоритет будет дан машинам без шторок:-)

Ужасы нашего городка.

Жаль что все у нас так,, и придется терпеть все это.

Не переезжать же в другую страну в конце концов из за шторок и тонировки, хотя еще один пунктик к доводу чтоб стать эмигрантом. И такие пунктики чем дальше тем больше увеличиваются, вроде мелочи, но олнажды маленький такой пунктик перевесит чашу. Но это, как говорят совсем другая история.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу 2 пункта , и отдельного Обращения готовимся на ДНОТе :

 

Кто Виноват В Бардаке На Дорогах ?...Мин Транспорта,  Г А И-шнеки, М Э Р-ия,  Автомобилисты, Пешеходы? .... Все  Проблемы Мы Решим Сами ! 

 

1024.gif ch7_14.gif

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за ответ! И поздравляю с новой машинкой!!!

(Интересно как растаможку прошла эта машина)

спасибо большое ) хамыйа гимят олсун иншАллах

про растаможку действительно интересно, когда буду в салоне,спрошу))

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

На заднее стекло вроде летом можно, интересно что будет 1 сентября когда срок истечет)-один большой рейд)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

срок истечет 15 нобря вообще то. Я у себя прикрутил шторки саморезами прямо в обшивку задних дверей. Теперь сидят мертво и поднимаются/опускаются со стеклом.

Edited by ferodo01
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу 2 пункта , и отдельного Обращения готовимся на ДНОТе :

 

Кто Виноват В Бардаке На Дорогах ?...Мин Транспорта,  Г А И-шнеки, М Э Р-ия,  Автомобилисты, Пешеходы? .... Все  Проблемы Мы Решим Сами ! 

 

1024.gif ch7_14.gif

НИКТО НЕ ВИНОВАТ, БАРДАК ПРОСТО ВЫГОДЕН ВЛАСТИ  и соответсвует МЕНТАЛИТЕТУ

Насколько мы хамим, срём вокруг себя и наё,,, (блин) обманываем друг друга - тоже и на дороге

Или вы ждёте чудес? Дорога не поле чудес и не стоит их там ждать.Не принимайте на личный счёт, я о том как мы живём А решить очень просто - вырастить поколение граждан ЖЕЛАЮЩИХ отвечать за свои действия и их последствия и уважающих друг друга не на словах, не за деньги и не за связи с ... вообщем - не лицемеров

Edited by Rustam_rv
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 А решить очень просто - вырастить поколение граждан ЖЕЛАЮЩИХ отвечать за свои действия и их последствия и уважающих друг друга не на словах, не за деньги и не за связи с ... вообщем - не лицемеров

 

это тогда нужно все население растить в спец. интернате :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мать так и говорила когда-то - всех расстрелять, а детей до 5 лет выслать в интернат в Швейцарию Жаль, но других вариантов видимо не существует

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

(-1) Спасибо подтвердившему правильность диагноза Именно расстрелять ВСЕХ, потому как если создавать правила для исключения из списка, с учетом "местных традиций", выживут исключительно моральные уроды и лицемеры

Edited by Rustam_rv
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

(-1) Спасибо подтвердившему правильность диагноза  

без абидак да? 25.gif

мне не понравился ваш пост, я и так всем много плюсов раздал, могу и побаловаться (если есь основание) smile.png

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

У всех есть право на мнение .. наверно ... не мне судить, не с меня спрашивать, а моё мнение при мне, если поменяю, значит я чего-то не учёл или ошибался

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

НИКТО НЕ ВИНОВАТ, БАРДАК ПРОСТО ВЫГОДЕН ВЛАСТИ  и соответсвует МЕНТАЛИТЕТУ

Насколько мы хамим, срём вокруг себя и наё,,, (блин) обманываем друг друга - тоже и на дороге

Или вы ждёте чудес? Дорога не поле чудес и не стоит их там ждать.Не принимайте на личный счёт, я о том как мы живём А решить очень просто - вырастить поколение граждан ЖЕЛАЮЩИХ отвечать за свои действия и их последствия и уважающих друг друга не на словах, не за деньги и не за связи с ... вообщем - не лицемеров

 

дело в том, что Ваш пацифистский пост  дурно влияет на слабо - безвольных - пацифистов,

у меня нет времени ждать чуда, как и у вас, и ни у кого нет гарантии , что именно  его потомки увидят нормальную ситуацию, 

потому как просто в один день... короче - не выживут под колесами и тп.

я хочу здесь и сейчас, после того как нашего поколения не будет..., мне по барабану, после меня- хоть трава не расти, я хочу сейчас, это не нормально? это не выполнимо?

только потому, что у большинства ЦЫГАНСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ ?

я ненавижу и презираю наш менталитет всеми фибрами души! facepalm.gif

во всем виноваты мы сами, 

вы знаете, как я могу аргументировать, так что этому есть 100500% основания secret.gif

Edited by Elnur Akifogly_112544
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ваш пост меня порадовал. Переставай бороться с "плёнками-шторками" - усилия выведенного яйца не стоят
Издать разрешающий указ или запрещающий указ решают сиюминутные интересы заинтересованных сторон, а не наши телодвижения, если совпадёт, то это лишь совпадение, и не стоит этому совпадению радоваться, новый указ не за горами.

НАДО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ, не ждать нового поколения, а вводить ответственность за действия и бездействие
Помнишь писал про институт персонального кураторства - это и есть ответсвенность за действие и бездействие, плюс согласуется с местным понталитетом, главное чтоб была обратная связь в виде персональных люлей работала, а не "меры приняты-виновные наказаны"

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ваш пост меня порадовал. +

 

если бы Вы хотели заметить, то вы заметили бы, что лейтмотив письма заключается именно в ломке системы (т.называемый второй пункт ),

в желании обьединить автомобилистов под флагом Руслана или Фазиля или Диспута,

 лишь бы обьединить усилия, чтоб система перестала вытирать ноги об общество, 

чтоб это общество наконец осознало что оно может сгодиться для самого себя, постоять за себя, именно цивильным образом,

народ потерял веру в себя, годами дико , по чумошски выходя и крича несуразности, и получая дубинками в зад.

а тема тонировки взята именно изза того, что получилось идеально доказать в точности обратное, что издеваясь годами- нам  диктуют сверху.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я с тобой полностью ЗА, всеми конечностями, просто на мой взгляд прецедент выбран ОЧЕНЬ неверный

Тема "пленки-шторки" решается подзаконными актами и указами и СОЗДАТЬ на ней ПРЕЦЕДЕНТ не получится!

Максимум это решится очередным указом или отменой, а систему никак не затронет, и ничто не помешает заново "включить" этот указ через полгодика в слегка измененной формулировке

Ты хочешь добиться исполнения законов или всего лишь отмены указа? Только на сейчас?

Для исполнения законов нужно сделать исполнение закона прозрачным, т.е. чтоб гражданин мог проверить как и за что наказали нарушителя, а это требует, чтоб власть делегировала гражданам (для начала) надзорные полномочия

Чтоб нарушения фиксировались в общедоступной форме (потому как нарушения законов под "личную жизнь" не должно попадать), и любой гражданин мог проверить зафиксировано ли оно и какого наказание и исполнено ли оно.

Edited by Rustam_rv
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот тебе тема, внедрить легко как два пальца, надо дополнить контролем исполнения, чтоб "выключить" неприкасаемых и их отпрысков

 

Нам бы такое дополнение к законодательству
Исходя из менталитета нарушители вымрут за месяц!

И казна существенно пополнится! И активисты подзаработают!

!!!И половина состава гайцов не нужна станет!!!

1372434974_96_generated.jpg
В Канаде за фото нарушителя можно будет получить деньги

А вот пойдут ли на это власти?

Как-то не в традициях нашей власти делегировать хоть какие полномочия гражданам.

Очень плохой прецедент может получится!!!! Совсем не по азербайджански!!!

 
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теме и плёнке в Азербайджане, можно сказать -рехмет.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теме и плёнке в Азербайджане, можно сказать -рехмет.

Нет плёнки , нет проблемы.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azerbaycan suruculerine,plenkali xiyar(овощ),yidizdirildi.имхо.Как бы это неприятно не звучало.А счет будет выставлен после 15 ноября.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теме и плёнке в Азербайджане, можно сказать -рехмет.

 

уже всем автомобилистам в городе рехмет,

 

цену на заправках повышают как в европе,

вьезд в город платный , и в городе будут разьежать только проститутки на порше и папики на геленвагенах,

и тд и тп

а мы просто мешаемся у них под ногами buba.gif

хана всем facepalm.gif

 

когда предлагал в теме наехать и дискредитировать гаишнеков- все нееет, не надо, нам бы только клеёночку на стёклышки facepalm.gif  

Edited by erek
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

мы намеренно не используем этот довод, потому что слабый, скажут- ты и на улице под чадрой ходишь, такой стеснительный..?ph34r.png

Доводы в защиту тонировки

Комфортность: Тонированный Салон Комфортен Водителю и Пассажирам и Водитель меньше подвержен усталости и сонливости от влияния со всех сторон палящего солнца, а пассажиры вообще могут укрыться от прямого солнца;

Безопасность: Скрытая задняя часть салона — один из способов защитить свой автомобиль и имущество в нем от ограбления.

Экологичность Города: салон защищён от солнца (при этом без использования кондиционера и сквозняков), а значить не перегревается, реже включается кондиционер, а это ведь высокие обороты двигателя, повышенный расход топлива и усиленный выхлоп… загрязняется экология и наносится непоправимый урон генофонду Нации, так как этим угаром дышим мы Все, и особенно страдает чувствительная часть населения- дети, будующие матеря и престарелые.

Экологичность салона: салон защищён от солнца, ультрафиолетовые лучи не проникают и не нагревают торпедо, внутреннюю отделку салона и сидений, не выделяется при нагревании химикаты, не выгорает отделка салона.

Безопасность при Аварии: Плёнка, тонировочная предохраняет от осколочных ранений стеклом, порезов и помогает сохранить жизнь граждан

Польза населению от Дорожной Полиция: прекратится преследование водителей Сотрудниками Дорожной Полиции, у них будет больше времени заниматься своими прямыми обязанностями- Регулированием Дорожного Движения.

Абсурдность Доводов по Запрету Тонировки

Что бы водитель пользовался Задним обзором, используя Задние стекла кабины, т.е. стекла окон Задних дверей и стекло Заднего парпресса?

ОТВЕТ: У 50-70% автомобилей в конструкции абсолютно отсутствуют Задние стёкла, так как в салоне всего 2-е остеклененные передние двери, которые вместе с Ветровым стеклом обеспечивают Передний Обзор Водителя.

Для Заднего Обзора Водителя вся мировая автопромышленность предусматривает 2 боковых Зеркала.

Много легковых автомобилей в грузовом варианте, в которых задняя полусфера автомобиля не предусматривает наличие стекол, что ни как не влияет на ОБЪЕКТИВНУЮ обзорность и безопасность

Что бы снаружи видеть водителя, пассажиров, предметы?

ОТВЕТ: тогда обязать водителей включать все светильники в салоне автомобиля в несветлое время суток и обязать пассажиров не отворачиваться от окон…

Может было бы полезно и население заставить снять занавески в квартирах, что бы окружающие могли видеть происходящее внутри их частной собственности…

если уж кому то хочется посмотреть, что делается за стеклом, то пусть купят себе аквариум с рыбками.

Что бы разглядеть лицо водителя?

ОТВЕТ: водитель не обязан демонстрировать своё лицо. Может тогда запретить Солнечные очки, Шлем мотоциклиста, Накладную бороду, Маску и тп. Грим? …

Возможность видеть одним Водителям через Прозрачные стекла машин других водителей позволяет намного лучше ориентироваться в дорожной обстановке?

ОТВЕТ: тогда запретить непрозрачные Грузовики, Автобусы, Фургоны, Джипы и все высокие автомобили с непрозрачными цельнометаллическими кузовами…

Что бы увидеть совершающееся преступление, оружие или труп?

ОТВЕТ: в темное время суток снаружи всё равно салон невидим… в 100 раз более удобнее совершать противоправные действия в фургонах (а они не прозрачные), а хранить оружие в багажнике (их тоже не сделать стекляными)

Вы правы на все 100%.  

 

В России и США преступность зашкаливает но там что то никто не борется с пленками. С тех пор как А.Муталибов стал руководить страной началась борьба с пленками и шторками. Он то запретил их что бы его сынки не баловались, а страдает весь народ.

 

Не могут и не хотят понять людей чинушы протирающие штаны в затемненных салонах своих авто. Удивляет также упрямство некоторых наших сограждан доказывающих опасность пленок. Смешно когда они приводят свои идиотские доводы.

 

 Даже если кто-то увидел, что в авто совершается преступление врядли он позвонит в полицию. Потому, что его самого на шишку посадят, может ты с ними заодно? Типичный ментовской вариант.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые , дело в том что во первых камазов,автобусов у нас по соотношению с джипами не много smile.png

да и еще автобусы и камазы,газели в основном едут в правой части дороги и к тому я не написал что автобусы,камазы,газели не мешают , просто было бы если еще к ним и джипы тоже не присоединились ну или хотябы пусть тонировка не 100% а хотябы 50 % была чтобы что то можно было бы разглядеть...

Ведь вопрос не направлен на все виды транспорта , а направлен именно на виды транспортбые средства которые могут использовать плёнку или шторку

Извините, но в нашей стране и в Баку в частности автобусы, камазы и газели едут преимущественно по центру. И останавливаются на дорожной полосе, и плевать они хотели на остановку, рукав у остановки и шеренгу машин выстроившихся с сзади и ждущих что бы автобусное "чмо" (извиняюсь за выражение) убралось с дороги.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycan ərazisində maşınlara pərdə vurulmasına verilmiş icazə bitmək üzrədir.

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin qərarına əsasən, iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla hər il mayın 1-dən noyabrın 15-dək sənaye üsulu ilə hazırlanmış pərdələrdən istifadəyə icazə verilir.

Oxu.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev bildirdi ki, noyabrın 15-də avtomobillərdə sənaye üsulu ilə hazırlanmış pərdələrin istifadəsinə verilmiş icazə başa çatır.

Artıq maşınlarda arxa qapıdakı pərdələrin istifadəsinə icazə verilməyəcək.

Интересно было бы в этот момент посмотреть на него.Наверно прыгал и хлопал в ладошки от радости.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azərbaycan ərazisində maşınlara pərdə vurulmasına verilmiş icazə bitmək üzrədir.

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin qərarına əsasən, iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla hər il mayın 1-dən noyabrın 15-dək sənaye üsulu ilə hazırlanmış pərdələrdən istifadəyə icazə verilir.

Oxu.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev bildirdi ki, noyabrın 15-də avtomobillərdə sənaye üsulu ilə hazırlanmış pərdələrin istifadəsinə verilmiş icazə başa çatır.

Artıq maşınlarda arxa qapıdakı pərdələrin istifadəsinə icazə verilməyəcək.

Интересно было бы в этот момент посмотреть на него.Наверно прыгал и хлопал в ладошки от радости.

 

 

Надо провести опрос, за это время, которое дали для использования шторок...были ли случаи, когда водителей останавливали и штрафовали, так как на базарах за этот период продавались очень много вариантов, и те которые спускались вместе со стеклом, но крепились кустарно шурупами к обшивке двери, и без каркасные- магнитные, которые очень легко и без проблемно устанавливались но при этом их цена было довольно не дешевой (где то 100-120 манат) но они считались как не заводские.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня один раз летом тормознули, придрались что не заводские, но потом отпустили. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня один раз летом тормознули, придрались что не заводские, но потом отпустили. 

 

А какими именно были у вас установлены?

 

Какие аргументы послужили тому, что вас отпустили?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну что? Наездились с пленками? ))))) СнимаютЬ уже?

Опять тяжелые будни безпленочной жизни наступят. Опять тема оживет и соберет всех кто хочет и не хочет. Опять коллективное письмо. Опять собирун для подписей. Опять доводы за и против.   

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну что? Наездились с пленками? ))))) СнимаютЬ уже?

Опять тяжелые будни безпленочной жизни наступят. Опять тема оживет и соберет всех кто хочет и не хочет. Опять коллективное письмо. Опять собирун для подписей. Опять доводы за и против.   

 

Лично мне, пленки на заднем подпрессе вполне хватает, самое главное, что не дает ослепить по ночам фарами сзади едущих автомобилей.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтоб не слепили, есть переключатель на зеркале :-)

А вот парковаться ночью с пленками, как поезд задом подавать - ХЗ что там сзади

Видел как одна дама на тусоне задний парпресс на балкон нацепила - камера балкон не заметила :-)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А какими именно были у вас установлены?

 

Какие аргументы послужили тому, что вас отпустили?

 

Те, что со стеклом поднимаются, покупал на базаре.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтоб не слепили, есть переключатель на зеркале :-)

А вот парковаться ноч�ю с пленками, как поезд задом подавать - ХЗ что там сзади

Видел как одна дама на тусоне задний парпресс на балкон нацепила - камера балкон не заметила :-)

поэтому пищалки лучше.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Те, что со стеклом поднимаются, покупал на базаре.

 

Как раз о таких они и говорили "заводские"...на момент их продажи шел слух о том, что их якобы кто то завез, поэтому к ним и не придирались.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтоб не слепили, есть переключатель на зеркале :-)

А вот парковаться ночью с пленками, как поезд задом подавать - ХЗ что там сзади

Видел как одна дама на тусоне задний парпресс на балкон нацепила - камера балкон не заметила :-)

 

Хорошо, а самое главное правильно парковаться не всем давно, нужно иметь навыки, которые помогают рассчитать габариты своего авто, правильное направление траектории автомобиля во время поворота рулевого колеса...в наше время не все такими элементарными навыками обладают, и будь у них пять камер, они все равно сделают парковку кривой и не удобной для окружающих.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

поэтому пищалки лучше.

Пищалки балкон запугают и он сам убежит? :-) :-) :-)

Неужели пищалки на балконы реагируют? Он в 1.5 метрах над землей :-)

Edited by Rustam_rv
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пищалки балкон запугают и он сам убежит? :-) :-) :-)

Неужели пищалки на балконы реагируют?

а чо не убежит? ))
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

всяко бывает, может и убежит :-)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

а чо не убежит? ))

 

нет. балкон не имеет привычки убегать, он просто втягивается в здание. и чем больше пищит машинка тем больше втягивается балкон.   

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

пойду сдеру пленки и сниму занавески с задних стекол. Жизнь крутого гагаша на крутой тачке уступило место ботанику за баранкой пылесоса. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oxu.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev bildirdi ki, noyabrın 15-də avtomobillərdə sənaye üsulu ilə hazırlanmış pərdələrin istifadəsinə verilmiş icazə başa çatır.

 

Маразматик.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каркасные. Ни разу не придирались.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в багажном отсеке на бокововых "джипах" тоже нельзя?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0