Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Iakov

Азербайджанские песни

364 posts in this topic

:) спасибо, Сластена ))
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Həzin bulaq kimi,
Sönməz çıraq kimi
Sevgim gələr dilə, yar.
Hicran gəlib getməz,
Coşan könlüm dinməz,
Bunu heç kim bilməz, yar...
Sənsiz yanar ürək,
Susar arzu, dilək.
Dönər solğun gülə, yar...

Harda qaldın, harda?
Gözüm intizarda.
Qayıt, baharım, tez gəl.
Sevimli gül, yarım.
Şirin arzularım, yolunu gözlərəm, gəl.

Ömrümün qisməti, sevgimin həsrəti, dilimin əzbəri, gəl.
Yoruldu gözlərim, qırıldı sözlərim, silindi izlərin, gəl.
Həsrət qəlbim dolar, açan gülüm solar, ömrüm xəzan olar, gəl.
Həsrət qəlbim dolar, açan gülüm solar, ömrüm xəzan olar, gəl.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Друзья, кто поможет найти слова

"Сарыкейняк" и "Бала Няргиз" ?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='solar eclipse' post='4956403' date='Jun 23 2009, 11:57 ']:) спасибо, Сластена ))[/quote]
Всегда пожалуйста :loveyouu:

[quote name='Panadol' post='4962532' date='Jun 24 2009, 11:40 ']Друзья, кто поможет найти слова

"Сарыкейняк" и "Бала Няргиз" ?[/quote]

Пожалуйста :)

[b]Sarıköynək[/b]

Cilvələnib nə qarşımda durubsan,
Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,
Canim sənə qurban, ay Sarıköynək,
Mələksən, çixmısan cənnət bağından,
Heç kəs olmaz sənə tay, ay Sarıköynək,
Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,
Canim sənə qurban, ay Sarıköynək,

Doymaq olmur işvəsindən, nazından,
Fərə-kəklik kimi xoş avazindan,
Yel vurdu, rübəndin atdı üzündən,
Elə bildim doğdu Ay, Sarıköynək,
Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,
Canim sənə qurban, ay Sarıköynək,


Tutidilli, sərviboylu Salatın,
Yoxdur mərhəməti bu səltənətin,
Göndər gəlsin Ələsgərin xələtin,
Eyləmə əməyin zay, Sarıköynək,
Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək.
Canim sənə qurban, ay Sarıköynək,

[b]Bala Nergiz[/b]

Budur gəldi bahar fəsli,
Açilibdir lalə, nərgiz,
Ağiz süddur, dodaq qaymaq,
Dilin batib bala, Nərgiz.
Ay Nərgiz, can Nərgiz,
Mən sənə qurban, Nərgiz.

Əlimi vermişəm ələ,
Canım qurban fitnə-felə,
Şəbnəm kimi incəbelle,
Necə gedim yola, Nərgiz?
Ay Nərgiz, can Nərgiz,
Mən sənə qurban, Nərgiz

Sən şairi küsdürmüsən,
Qol-qanadin sındırmısan,
Gəlib yolun pusdurmusan,
Nəcə gedim yola Nərgiz
Ay Nərgiz, can Nərgiz,
Mən sənə qurban, Nərgiz.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hava istidir, bəlkə, bu mahnı sərinlik gətirər ))

[b]Sizə Salam Gətirmişəm[/b]

Sərin sulu bulaqlardan,
Yaşıl yarpaq budaqlardan,
Lalə rəngli yanaqlardan,
Gül süzülən dodaqlardan
Sizə salam, sizə salam gətirmişəm.

Qatar-qatar durnalardan,
Yaşıl başlı sonalardan, hey
Azərbaycan diyarından,
Koroğlunun Nigarından
Sizə salam, sizə salam gətirmişəm.


Qoç Nəbinin Həcərindən,
Səttar Xanın hünərindən,
Behrənginin şəhərindən,
Dan ulduzlu səhərindən
Sizə salam, sizə salam gətirmişəm.


Qatar-qatar durnalardan,
Yaşıl başlı sonalardan, hey
Azərbaycan diyarından,
Koroğlunun Nigarından
Sizə salam, sizə salam gətirmişəm.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Агачда лейлек йува гуруд гедяр..."

"Йарын озюня гурбан олум, ширин созюня гурбан олум..."

"Иряванда йар галмады, о йар ня йардыр...":)


Кто поможет найти?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]"Агачда лейлек йува гуруд гедяр..."[/quote]

Ağacda leylək yuva bağlar gedər,
Qız sevən oğlan hava bağlar gedər.
Ağacda alma yanağı qırmızı,
Dər səbətə yığ onu bağban qızı.
Ağacda alma dadı baldan şirin.
Ay qız, ay oğlan onu xəlvət dərin!
Ağacda alma yetişib dər, tez ol.
Dostlar üçün sən onu göndər, tez ol,
Yaşıl bağın gözəlidir ağ alma.
Almanı dərdin daha bağda qalma,
Almanı dərdin daha bağda qalma.

[quote]"Йарын озюня гурбан олум, ширин созюня гурбан олум..."[/quote]

Если честно, не поняла о какой песне идет речь?

[quote]"Иряванда йар галмады, о йар ня йардыр...":)[/quote]

Не яр, а хал :)
см. пост 192.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Панадол, очень рады, что тема вам по душе :cheers:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sən dönsən də mən dönmərəm
[b]Şövkət Ələkbərova [/b]

Ay şöhrətim şanım mənim
Halı pərişanım mənim
Küsüb məndən özgələrdən
Məni soruşanım mənim
Sən dönsən də mən dönmərəm
Günəş sönər mən sönmərəm
Əzabından deyinmərəm
Var bölə nişanım mənim

Bir az da səbir eylə ey yar mehriban gəlirəm
Sənin yolunda fədadır bu cisim o can gəlirəm
Vəfalı bülbülünəm həsrəti camalınla
Çəmən çiçəkləri tək bağrım oldu qan gəlirəm
Mənə təsəlli verən bir sənin xəyalindir
Özgə bir dilbərə halım dəyər bəyan gəlirəm
Vətən məhəbbəti vermir mənə aman gəlirəm
Mənim bu halımı Vahid nigara tez yetirin
Unutmasın məni o yarı həmzəban gəlirəm

Sən gizlədib gül üzünü
Gəl qaratma gündüzümü
Söz eyləyib hər sözümü
Küsüb barışanım mənim
Sən dönsən də mən dönmərəm
Günəş sönər mən sönmərəm
Əzabından deyinmərəm
Var bölə nişanım mənim
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Чох мараглы мовзудур) меним истедийим халг махнысы дейил, амма дейирем белке сизлерде олар:

Рехметлик Тофиг Гулийеин "Узук" романсы, еввелчеден миннетдарам))
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Az_Strateg' post='4966230' date='Jun 24 2009, 21:08 ']Чох мараглы мовзудур) меним истедийим халг махнысы дейил, амма дейирем белке сизлерде олар:

Рехметлик Тофиг Гулийеин "Узук" романсы, еввелчеден миннетдарам))[/quote]

Мёвзу "Азербайджанские песни" адланыр. Бурда текдже халг махнылары дейил, бютюн азербайджан махнылары мюзакире олуна билер:))) Бу да истедийиниз романс:

Üzüyümün qaşı firuzədəndir
Könlüm aşılmayır bu gün nədəndir,
Yaman gündə dost əlindən bərk yapış
Dünyanın həvəsi keçib gedəndir...

Bizim bağlar, çöllər xoş bir tamaşa
Sonalar göllərdə üzərlər qoşa,
Necə çətin olsa ömrün yolları
Birlikdə yorulmaz vurarıq başa...

Bulud gələr çiskin çilər, çən eylər
Yar yarından ayrı qüssə, qəm eylər,
Sevgilimdən necə qalım aralı
Bir baxışla qəlbə min məlhəm eylər...
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Slastis' post='4966323' date='Jun 24 2009, 21:42 ']Мёвзу "Азербайджанские песни" адланыр. Бурда текдже халг махнылары дейил, бютюн азербайджан махнылары мюзакире олуна билер:))) Бу да истедийиниз романс:

Üzüyümün qaşı firuzədəndir
Könlüm aşılmayır bu gün nədəndir,
Yaman gündə dost əlindən bərk yapış
Dünyanın həvəsi keçib gedəndir...

Bizim bağlar, çöllər xoş bir tamaşa
Sonalar göllərdə üzərlər qoşa,
Necə çətin olsa ömrün yolları
Birlikdə yorulmaz vurarıq başa...

Bulud gələr çiskin çilər, çən eylər
Yar yarından ayrı qüssə, qəm eylər,
Sevgilimdən necə qalım aralı
Bir baxışla qəlbə min məlhəm eylər...[/quote]


Большое спасибо) вы мне очень помогли, а если не секрет слова наших песен в нете где нибудь еще есть))
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Az_Strateg' post='4969538' date='Jun 25 2009, 13:22 ']Большое спасибо) вы мне очень помогли, а если не секрет слова наших песен в нете где нибудь еще есть))[/quote]

Не за что. :rolleyes:
К сожалению конкретного архива в интернете нет. Для того, чтобы найти слова какой-то песни нужно дать правильный поиск, т.е. нужно правильно знать минимум 2-3 строки этой песни. А есть песни, слова которых в нете вообще отсутствуют. Но можно найти mp3 этих песен, прослушать и записать слова. :)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Slastis' post='4965517' date='Jun 24 2009, 16:42 ']Если честно, не поняла о какой песне идет речь?[/quote]

из фильма "Ромэо мяним гоншумдур" :)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
чершенбе гюнюндя чешме башында
гёзюм бир алагёз ханыма дюшдю.

гашыны ойнатды, гёзюндян гюлдю,
гюляндя гадасы джаныма дюшдю.

Елескерем, хер дердиден халыям,
ханым, сен дердлисен, мен яралыям.

деди: нишанлыям, озгя малыям.
сынды гол-ганадым, яныма дюшдю.

гюля-гюля, гюля-гюля, ай ханым
гюля-гюля, гюля-гюля ал джаным...
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Омрюм пайызында севдим-севилдим
Еле билирем ки, илк баhарам мендалыны билмирем, ким билирсе зехмет олмаса язсын. :)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Qurbanın olum, güllər açıb fəsli bahardır,
Bir laləyə bax, nərgizə bax bir, gör nə xumardır...

Həsrətlilərin gəldi vüsal fəsli yetişdi,
Mən bir dağam əfsus ki, zirvəm yenə dağdı!

Mirvarid yanırsa,
şəbi hicran kimi yansa...
...Eşqində soltan kimi yansa
Yan Leyli kimi, Məhsəti,
Heyran kimi yansa.....

Titrəşdi çəmən gülləri, yaz yelləri əsdi
Qurbanın olum, bəsdir bu hicran daha bəsdi.

Tər köynəyini yırtdı qızıl qönçə budaqda
Gül bülbülünü görmək üçün gör nə tələsdi, gör nə tələsdi...
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Panadol' post='4970198' date='Jun 25 2009, 14:53 ']из фильма "Ромэо мяним гоншумдур" :)[/quote]
Вспомнила. Эту песню поют Самед и Ариф. В песне говорится о том, что оба влюбились в одну и ту же девочку.
Только слова не помню и в нете нигде не смогла найти. Сорри :)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Bushido' post='4975921' date='Jun 26 2009, 20:40 ']Омрюм пайызында севдим-севилдим
Еле билирем ки, илк баhарам мен
далыны билмирем, ким билирсе зехмет олмаса язсын. :)[/quote]

[b]Bushido[/b], zəhmət deyil, buyurun: :)

Z. Xanlarovanın repertuarından. Sözlərin müəllifi B. Vahabzadə.

Ömrün baharında sevdim, sevildim
Elə bilirəm ki, ilk baharam mən
Arxanca sürünən kölgənəm sənin
Harda qərar tutsan, orda varam mən.

Sevgiyə hədd qoymaq düzü günahdır
Cahilin hər işi, sözü günahdır,
Eşqi günah saymaq özü günahdır
Kim deyir eşqimdə günahkaram mən?

Özün bir aləmsən, eşqin bir aləm
Sən olan könüldə nə kədər, nə qəm?
Sənsiz bu dünyanın ən bədbəxtiyəm
Səninlə hər zaman Bəxtiyaram mən.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bülbüllər oxur, çəh çəh edir bağda gül üstə,
Ay oğlan boyu bəstə, gəl əyləş çəmən üstə,
Sən məndən öpüş istə, mən deyim gözüm üstə.

Altında boz at, çiynində tüfəng, əlində tatarı,
Ay oğlan səni tanrı, dolan gəl bizə sarı,
Gedərsən yola sallam, qalarsan qadan allam,

Pəh-pəh nə gözəl candır, məgər sərvi rəvandır,
Ay qiz, öldüm amandır, məni başa dolandır,
Üzün qoy üzüm üstə, ürəyim dolu qandır.
seher tezden anamin zumzumesinde bu mahnin sedasiyla oyandim, cox xosuma geldi, :) bilmirsiz mp3 nece tapmaq olar?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='тамам' post='4980989' date='Jun 28 2009, 13:22 ']Bülbüllər oxur, çəh çəh edir bağda gül üstə,
Ay oğlan boyu bəstə, gəl əyləş çəmən üstə,
Sən məndən öpüş istə, mən deyim gözüm üstə.

Altında boz at, çiynində tüfəng, əlində tatarı,
Ay oğlan səni tanrı, dolan gəl bizə sarı,
Gedərsən yola sallam, qalarsan qadan allam,

Pəh-pəh nə gözəl candır, məgər sərvi rəvandır,
Ay qiz, öldüm amandır, məni başa dolandır,
Üzün qoy üzüm üstə, ürəyim dolu qandır.
seher tezden anamin zumzumesinde bu mahnin sedasiyla oyandim, cox xosuma geldi, :) bilmirsiz mp3 nece tapmaq olar?[/quote]
Bu mahnının bir çox ifaçıları olub. Amma mən Səxavət Məmmədovun ifasını daha çox bəyənirəm. Buyurun, bu da endirmək üçün link:
[url="http://mp3.open.az/index.php?sn=4669"]http://mp3.open.az/index.php?sn=4669[/url]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bax bu mahnı heç kimin yadına düşmədi:))
Обидно, чесслово :(


[i]Gülərüzlü həkim qız
Ey gözləri bənövşə
Qapımızdan keçəndə
Sarsılıram həmişə

Başım da ağrımır ki,
Bir yanına gəlim mən
Geyinib ağ xalatı
Qəlbimi dinləyəsən.

Söylə intizarını
Nə vaxtadək çəkim, qız?
Oxuyuram səninçün
Bu nəğməni həkim-qız.

Günəş kimi təmizdir
Safdır sənin niyyətin
Ellərə ömür verir,
Həyat verir sənətin.

Qoy toxunsun sinəmə
O şəfqətli əllərin
Ürəyinlə dinlə bir
Ürəyimin tellərin.

Söylə intizarını
Nə vaxtadək çəkim, qız?
Oxuyuram səninçün
Bu nəğməni həkim-qız.[/i]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]Bax bu mahnı heç kimin yadına düşmədi:))
Обидно, чесслово[/quote]

джаан! :loveyouu:

потеме, песню О.Агаева "гяль гайтар эшгими" и народную песню "Рейхан" уже постили? :)

обожаю эту песню в исполнении Айгюн Казимовой с классной аранжировкой, если у кого будет линк, приаттачьте плс..
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='solar eclipse' post='4994428' date='Jul 1 2009, 00:02 ']джаан! :loveyouu:

потеме, песню О.Агаева "гяль гайтар эшгими" и народную песню "Рейхан" уже постили? :)

обожаю эту песню в исполнении Айгюн Казимовой с классной аранжировкой, если у кого будет линк, приаттачьте плс..[/quote]


[i][b]Октай Агаев "Гел гайтар ешгими"
[/b][/i]
Dünyada min gözəl tapardım
Sən mənim ömrümü qopardın
Qaytar ver ömrümü, günümü
Sən onu özünlə apardın.

Gəl məni ucuz tutma sən
Getmisən heç qayıtma sən
Qaytar ötən qünləri sən qaytar
Qaytar ömrümü...

Ver mənim eşqimi
O sənə heç gərək deyil
Gəl qaytar eşqimi
O solğun bir çiçək deyil.

Uzanıb qaldı əllərim
Əlimdə soldu güllərim
Mən sənə qayıt gəl, demirəm
Qaytar o, ayları, illəri

Gəl məni ucuz tutma sən
Getmisən heç qayıtma sən
Qaytar ötən qünləri sən qaytar
Qaytar ömrümü...

Ver mənim eşqimi
O sənə heç gərək deyil
Gəl qaytar eşqimi
O solğun bir çiçək deyil.

[i][b]
"Рейхан" в исполнении Айгюн[/b][/i]( хотя я люблю эту песню в исполнении Рашида Бейбутова, но в ее варианте аранжировка действительно интересная:))

Dağlar qızı Reyhan Reyhan
Parlaqdır ulduzun Reyhan Reyhan
Aləm sənə heyran heyran heyran

Nə qəşəngsən ay qız
Gül çiçəksen ay qız
Birdanəsən ay qız
Dürdanəsən ay qız

Gözəllər gözəli Reyhan Reyhan
Sevdamın əzəli Reyhan Reyhan
Aləm sənə heyran heyran heyran

Nə qəşəngsən ay qız
Gül çiçəksen ay qız
Birdanəsən ay qız
Dürdanəsən ay qız

Zil qaradır gözün Reyhan Reyhan
Baldan şirin sözün Reyhan Reyhan
Aləm sənə heyran heyran heyran

Nə qəşəngsən ay qız
Gül çiçəksen ay qız
Birdanəsən ay qız
Dürdanəsən ay qız.

[url="http://mp3.open.az/index.php?sn=13397&a=down&t=mp3"]http://mp3.open.az/index.php?sn=13397&a=down&t=mp3[/url]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ДОбрый день!

Кто-нибудь знает слова песни на азербайджанском языке на мелодию "Ламбады" ?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Panadol' post='4996211' date='Jul 1 2009, 11:50 ']ДОбрый день!

Кто-нибудь знает слова песни на азербайджанском языке на мелодию "Ламбады" ?[/quote]
[b]Панадол[/b], Ламбада не азербайджанская песня...
Но специально для вас я перевела слова этой песни на азербайджанский язык. Прошу учесть, что я не поэтесса и не умею сочинять стихи. Получилось в свободном стиле...

Бир заман онунчюн агладыгым кимсе
Инди озю аглаяджаг...
Аглаяраг, горуя билмедийи
Севгини хатырлайаджаг...

Хара гетсе де
Хатирелерим онунла оладжаг
О оленедек
Хатирелерим онунла оладжаг...

Бизим бу регсимиз,
Гюнеш ве дениз,
Чимерлик ве онун
Таптадыгы севгимиз...

Мен ламбада ойнамага
Башладыгым анда
О хяр шейи хатырлаяджаг...

Хара гетсе де
Хатирелерим онунла оладжаг
О оленедек
Хатирелерим онунла оладжаг...


Аглаяраг, хатырлаяджаг
Бир заман хюркютдюйю севгини
Менсе аглая-гюле охуяджам о севгиден
Хансы ки, бир де дёнмез гери...

Никогда бы не подумала, что у такой ритмичной песни такие грустные слова. :(
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Slastis' post='5003112' date='Jul 2 2009, 14:15 ']...
Никогда бы не подумала, что у такой ритмичной песни такие грустные слова. :([/quote]
Сластис, ты талант :) мяним дааааай сёзюм йохду :)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Sun_tzy' post='5003152' date='Jul 2 2009, 13:20 ']Сластис, ты талант :) мяним дааааай сёзюм йохду :)[/quote]

Мяним дя созюм йохдур! Сластис, ты гениальна! цветы тебе! :rroza: :rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Sun_tzy' post='5003152' date='Jul 2 2009, 14:20 ']Сластис, ты талант :) мяним дааааай сёзюм йохду :)[/quote]
Бизим торпаг анджаг истедадлар йетирир, сен ки, буну яхшы билирсен :sluxii:

[quote name='Panadol' post='5003658' date='Jul 2 2009, 15:21 ']Мяним дя созюм йохдур! Сластис, ты гениальна! цветы тебе! :rroza: :rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza:[/quote]

Спасибо за прекрасные розы. :loveyouu: Они мне напомнили вот эту песню:Багчаларда ясеменлер верди баш-баша,
Лалелер бюрюдю чемени, дюзю,
Ай севгилим бу йерлерде гезмесек гоша,
Чичеклер, чеменлер гынайар бизи.

[i]Сачларына гюл дюзюм
Меним гюнюм, гюндюзюм
Сенсиз мен недже дёзюм
Билмирем озюм.
[/i]

Пайыз гелди, учду гетди дурна гатары
Чеменлер ренгини нийе итирди
Йох, солмады юрейимде ешгин бахары
Арзулар, юмидлер мин гюл битирди.


[i]Сачларына гюл дюзюм
Меним гюнюм, гюндюзюм
Сенсиз мен недже дёзюм
Билмирем озюм.
[/i]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
:) Сластис, в тебе дремлет великий копирайтер ))

за мои запросы -отдельное спасибо.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Slastis' post='5004398' date='Jul 2 2009, 15:57 ']Бизим торпаг анджаг истедадлар йетирир, сен ки, буну яхшы билирсен :sluxii:
Спасибо за прекрасные розы. :loveyouu: Они мне напомнили вот эту песню:
Багчаларда ясеменлер верди баш-баша,
Лалелер бюрюдю чемени, дюзю,
Ай севгилим бу йерлерде гезмесек гоша,
Чичеклер, чеменлер гынайар бизи.

[i]Сачларына гюл дюзюм
Меним гюнюм, гюндюзюм
Сенсиз мен недже дёзюм
Билмирем озюм.
[/i]

Пайыз гелди, учду гетди дурна гатары
Чеменлер ренгини нийе итирди
Йох, солмады юрейимде ешгин бахары
Арзулар, юмидлер мин гюл битирди.
[i]Сачларына гюл дюзюм
Меним гюнюм, гюндюзюм
Сенсиз мен недже дёзюм
Билмирем озюм.
[/i][/quote]

отличная песня! и мне очень нравится!
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
salam
Yalchin Rzazadenin ifaseinde "bendem" mahnisinin sozlerini tapsaniz chox sevinerem.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='тамам' post='5011893' date='Jul 4 2009, 00:55 ']salam
Yalchin Rzazadenin ifaseinde "bendem" mahnisinin sozlerini tapsaniz chox sevinerem.[/quote]

Əzizim gülə bəndəm, gülə bəndəm
Bülbüləm gülə bəndəm, gülə bəndəm
Dindirmə qan ağlaram, ağlaram mən yar
Bir şirin dilə bəndəm.

Naçaram mən, naçaram
Bağlı qapı açaram
Yar gözün yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram
Yar gözü yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram.


Əziziyəm dolan gəz, yar dolan gəz
Get qürbətdə dolan gəz, yar dolan gəz
Namərdə boyun əymə, boyun əymə yar
Get qürbətdə dolan gəz, yar dolan gəz.

Naçaram mən, naçaram
Bağlı qapı açaram
Yar gözün yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram
Yar gözü yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram.

Dolanar keçər zaman, keçər zaman
Fələk vermir bir aman, vermir aman
Nə dosta etibar var, etibar var
Nə yarda əhdi-peyman, əhdi-peyman.

Naçaram mən, naçaram
Bağlı qapı açaram
Yar gözün yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram
Yar gözü yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кто знает слова песни в исполнении Ялчына Рзазаде из фильма "Дядя Горгуд" ?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Panadol' post='5025933' date='Jul 7 2009, 16:16 ']Кто знает слова песни в исполнении Ялчына Рзазаде из фильма "Дядя Горгуд" ?[/quote]

Панадол, [color="#FFFACD"]я понимаю, что вы у нас новенький и вероятно вам неохота читать всю тему[/color], но эта песня была, [color="#F5DEB3"]тем более на кирилице[/color] :hmmm:
См. пост 115. :)


Хочу поделится словами очень хорошей песни в исполнении Акифа Ислам-заде. Надеюсь вы все ее помните.


[b]Akif Islamzadə "Keçən günlərimi qaytaraydılar"[/b]

Mənə bircə kəlmə can söyləsəydin
O bircə kəlmənə min can verərdim
Ömrünü, gününü dərd eyləsəydin
Ömrümü, günümü qurban verərdim.

Bezdirdim mən səni sədaqətimlə
Qaldım həsrətinlə, müsibətinlə
Könlümü alsaydın bu zülmətinlə
Sənə bir günəşli cahan verərdim.

[i]O çağlar necə də mənə haydılar
Könlümə, gözümə şəfəq yaydılar
Keçən günlərimi qaytaraydılar
Gələn günlərimi qurban verərdim.[/i]

Elə ayrıldıq ki, səninlə ey gül
Bir də ayrılıqdan ayrı düşmərik
Ah, bu son hicranın vüsalı müşkül
Dağ dağa rast gələr, biz görüşmərik.

[i]O çağlar necə də mənə haydılar
Könlümə, gözümə şəfəq yaydılar
Keçən günlərimi qaytaraydılar
Gələn günlərimi qurban verərdim.
[/i]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Slastis' post='5026083' date='Jul 7 2009, 16:44 ']Хочу поделится словами очень хорошей песни в исполнении Акифа Ислам-заде. Надеюсь вы все ее помните.
[b]Akif Islamzadə "Keçən günlərimi qaytaraydılar"[/b][/quote]
дейиляня гёря бу махныйа гёря Акиф Исламзадени вахтыле совет мемурлары чагырыб изахат истейиблер ки, сен неден данышырсан, бес коммунизм инкишаф эдир, ирели гедир, сен исе кечен гюнлери гери гайтармаг ниййетиндесен.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[b]Алагёзлюм[/b]
[i]Акиф Исламзаде[/i]

[u]Музыка[/u]: Эмин Сабитоглу
[u]Слова[/u]: Нигар Ряфибяйли

Ала гёзлюм, сенден айры геджелер
Бир ил кими узун олур нейлейим?
Багчамызда гызылгюллер хер сехер
Тезден ачыр вахтсыз солур нейлейим?

Нергизлерин гёзю йашла доланда
Бенёвшелер бахыб гемгин оланда
Геренфилин гёзю йолда галанда
Йасеменлер сачын йолур нейлейим?

Чичеклерин чекир гёзю интизар
Айрылыгдан бетер дюнйада не вар?
Йаз ахшамы сени бил ки, бу Нигар
Хезин-хезин йада салыр нейлейим?

Тез гелесен, белке эладж вересен
Сюнбюллерин сачын йыгыб хёресен
Чичеклери гелиб ёзюн дересен
Йолда галыб бахышлары нейлейим?

Чичеклерин чекир гёзю интизар
Айрылыгдан бетер дюнйада не вар?
Йаз ахшамы сени бил ки, бу Нигар
Хезин-хезин йада салыр нейлейим?

Бу йахынларда ад гюнюню гейд эдеджек формудан меджбури кёчкюн олан [i](мювеггети)[/i] мёвзу муэллифинин шерефине :)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Sun_tzy' post='5027686' date='Jul 7 2009, 22:33 ']Бу йахынларда ад гюнюню гейд эдеджек формудан меджбури кёчкюн олан [i](мювеггети)[/i] мёвзу муэллифинин шерефине :)[/quote]

Гелин юмид елейек ки, бютюн гачгын ве кёчкюнлер тезликле ёз юрд-юваларына гайыдаджаглар, хемчинин мёвзу мюеллифи. Бу да онун шерефине. Агададаш Агаевин ифасында. :(

Нейи итирмишем, нейи газандым
Харда сойуг гёрдюм, харда гызындым
Ёмрюн пайызыдыр, халымы сорма
Бу да бир йазыдыр, халымы сорма.

Ветеним яралы, елим яралы
Юрейим яралы, ялим яралы
[i]Гачгынам, кёчкюнем, халымы сорма
Сых мени кёксюне, халымы сорма.[/i]

Ярымчыг юреклер, севгимиз харам
Мен беле сеадет арзуламарам
Шехидем, иткинем, халымы сорма
Гисас гюнюнеджен, халымы сорма.

Ветеним яралы, елим яралы
Юрейим яралы, ялим яралы
[i]Гачгынам, кёчкюнем, халымы сорма
Сых мени кёксюне, халымы сорма.[/i]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
А как насчет песни "Геджя йаман узундур" ?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Panadol' post='5030696' date='Jul 8 2009, 14:44 ']А как насчет песни "Геджя йаман узундур" ?[/quote]
см. пост 136.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Gün keçdi" filmindən bu mahnı yəqin ki, hamının yadındadır:

Düşürsən yadıma
Yağanda yağışlar
Bağışla gözəl yar,
Bağışla...Bağışla...

Unut məni səhərlər
Gündüzlər unut- dedi
Ulduzlu gecələrdə
Unut məni əbədi.

Axşamlar yada salma
Xatirələrə dalma
Yaxşı..Yaxşı...Unutdum... Amma...

Düşürsən yadıma
Yağanda yağışlar
Bağışla gözəl yar,
Bağışla...Bağışla...

Unut məni payızda
Baharda unut-dedi
Könlündən uzaq eylə
Dərdi,qəmi, kədəri.

Keçən günləri anma
Xatirələrə dalma
Yaxşı..Yaxşı...Unutdum... Amma...

Düşürsən yadıma
Yağanda yağışlar
Bağışla gözəl yar,
Bağışla...Bağışla...

Musiqisi Emin Sabitoğlunundur. Bəs sözlərin müəllifi kimdir? Bilirsiz? :sluxii:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bizim [b]lirik[/b]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Sun_tzy' post='5031092' date='Jul 8 2009, 15:52 ']Bizim [b]lirik[/b][/quote]
Səhv cavabdır :morqqqq: Başqa variant var?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Slastis' post='5031106' date='Jul 8 2009, 15:55 ']Səhv cavabdır :morqqqq: Başqa variant var?[/quote]
странно
[url="http://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn_Ke%C3%A7di_(1971)"]http://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn_Ke%C3%A7di_(1971)[/url]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Sun_tzy' post='5031126' date='Jul 8 2009, 15:59 ']странно
[url="http://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn_Ke%C3%A7di_(1971)"]http://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn_Ke%C3%A7di_(1971)[/url][/quote]

Я тоже так думала, но...Слова этой песни написал Анар. Это его первое стихотворение. А вдохновил его lirik...
Я читала об этом, Анар пишет, что в студенческие годы, когда он учился в Москве, переписывался с Вагифом Самедоглы и Эмином Сабитоглы. Однажды он получает письмо от В. Самедоглы, всего две строчки:

[b]Ягыш ягыр...
Ядыма дюшдюн, багышла...
[/b]

Эти две строчки настолько потрясли Анара, что через несколько дней он написал эти стихи. Воть. :)
Стихи очень красивые. А песня в исполнении Мирзы Бабаева-просто великолепная!
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagları duman alanda
Gözüm yollarda qalanda
Yadıma səni salanda
Gül yanagım solmasınmı.

Əsən yellər, əsən yellər
Sevgilimdən mənə xəbər
Solanda narın çiçəklər
Gözüm yaşla dolmasınmı.

Bu yerlərdən keçməz oldun
Dost-düşməni seçməz oldun
Eşqinə and içməz oldun
Kölnüm xarab olmasınmı...

в исполнении Зейнаб Ханларовой [url="http://www.youtube.com/watch?v=ee79n63BC2o"]http://www.youtube.com/watch?v=ee79n63BC2o[/url]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
:) вернулась ))

вспомнила песни, с такими вот словами; ее еще недавно Ирада Ибрагимова удачно пела...

nəğməlidir qışı -yazı
Arpaçayı, xan Arazı
taleyini günəş yazıb
bu diyarın, bu diyarın, bu diyarın...

и

sudan gələn sürməli gız...
çox incidir kuzən səni, balam, çox incidir kuzən səni
____

...alışan gözlərə bax gözlərə,
oynamaq çox yaraşır bizlərə

bu gün şən bayramıdır ellərin...
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[b]Элвида[/b]
[i]Йалчын Рзазаде[/i]

Эшгинле чаглайан иллере,
Сачына дюздюйюм гюллере
Бу гюндян, язизим, дюнйада
Элвида дейирем, элвида

Бир заман чарпан юрекдик,
Бир заман чахан шимшякдик,
Бир заман хяйата гярякдик.
Бир заман чарпан юрекдик,
Бир заман чахан шимшякдик,
Бир заман хяйата гярякдик.

Бир нурлу гюнешдин, сонмусен,
Эл чатмаз хяйала донмусен.
Гюнахкар гезмейек дюнйада,
Элвида дейирем, элвида.

Бир заман чарпан юрекдик,
Бир заман чахан шимшякдик,
Бир заман хяйата гярякдик.
Бир заман чарпан юрекдик,
Бир заман чахан шимшякдик,
Бир заман хяйата гярякдик.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Уже целый 30 минут слушаю одну и ту же песню… странно еще даже не устала )

Gorushune gelmishem,
Sen ey gozu benovshem.
Gozu nemli dayanma,
Bele qemli dayanma.

Sesinle dindi dunya,
Sevin, senindi dunya.
Sevenlerindi dunya,
Bele qemli dayanma.

Var soyugu, var odu,
Bu yol sevgi yoludu.
Urek sozle doludu,
Bele qemli daynma.

Konlu bulud deyilse,
Siniq umid deyilse.
[b]Sen ki sukut deyilsen,
Bele qemli daynama.
[/b]
Chichek achsin izinde,
Gunesh gulsun gozunde.
Bir sevinc tap ozunde,
bele qemli dayanma.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кто знает слова песни из репертуара "гайа" - ала гезлюм, ширин созлюм, гял бяри!
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    No registered users viewing this page.

  • Who's Chatting

    There are no users currently in the chat room